Arhivate

Prostitutie sau maternitate

Cristina este o femeie de 29 de ani, o româncă draguţa, zdra­vănă şi cu tupeu. Soarta a facut să ramână de la şase ani fără mamă, îm­pre­ună cu încă doi fraţi. Au cres­cut cum au putut, pe la rude, pe la străini, cu mai bune şi mai rele. În situaţii ca aceasta, zestrea ge­netică îşi spune cuvântul; iese la iveală ce e bun şi ce e rău, iar ce e mai tare învinge. Dar, oare, putem noi, ceilalţi, judeca o fiinţă orfană, care a crescut singură, la voia întâm­plării, luând din viaţa ceea ce a simţit ea ca îi "vine" mai bine?
">