Puncte de vedere

Are domnul Dan Cristian Ionescu „urechi” să audă?

    „Lucrarea lui Hristos însuşi în Taine trebuie socotită strâns legată de faptul că El însuşi le-a şi instituit […]

 

 

„Lucrarea lui Hristos însuşi în Taine trebuie socotită strâns legată de faptul că El însuşi le-a şi instituit şi practicat cel dintâi, rămânând în continuare săvârşitorul lor invizibil şi prin acesta susţinătorul Bisericii” (academician Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, Bucureşti,1978, pg.24)

 

Ca şi cum linşajul extern de după 1989 nu ne-ar fi fost de ajuns, după o îndelungă şi întunecată prigoană ateistă, ne-am pomenit peste noapte şi cu o aprigă invazie de cohorte interne de atotştiutori, evident fără studii de specialitate, care au început să „sape” cu o înverşunare iraţională, antihristică, la temelia Statului nostru Naţional! Aşa se explică de ce cu o insistenţă care frizează toate categoriile de legi, suntem tot mai intens atacaţi, defăimaţi, în dispreţul a tot ceea ce avem mai sfânt şi mai românesc în noi!

Cum nu puteam să rămân impasibil la atâtea aberaţii proferate în spaţiul public cu intenţia de a zdruncina coeziunea mentalului colectiv, cititorii (şi de la) „Justiţiarul” ştiu că am luat atitudine când şi cât mi s-a îngăduit de Sus, împotriva personalităţilor care, lovind în „mama” noastră naţională (Eminescu), Biserica ortodoxă (implicit în Capul acesteia, Care este Hristos), au grăit minciuni, au înşelat prin învăţături străine şi demonice, au scris cu viclenie şi ne-au batjocorit credinţa… Sigur, nerămânând impresionat de tupeul agresiv cu care unii „colegi” scriitori s-au ofuscat că nu gândesc ca ei, nu am fost nici eu ferit de atacuri la persoană, chiar insultătoare! Noi, ortodocşii, însă, îi binecuvântăm şi ne rugăm pentru cei ce ne supără şi ne aduc necazuri! Într-o astfel de „cheie” aş dori să se înţeleagă răspunsul meu la „îndoielile” domnului DCI, telegrafic, rezervat în special cititorilor acestei publicaţii!

Astfel, în postarea sa la documentarul meu „Israele, Israele…” (VIII), DCI însăilează un „ghiveci teologic marca Pavel Coruţ”, caracterizat de o înţelegere sucită, alambicată, antibisercească, a Cărţii Sfinte! Precizez că, „tâlcuind” fără a înţelege că toată Sfânta Scriptură este inspirată de Duhul Sfânt (2Tim.3,16) şi punând sub semnul întrebării Tainele (implicit autoritatea ierarhiei etc), practicanţii unor asemenea abordări nu sunt altceva decât nişte apostaţi al căror păcat este mai greu decât necredinţa păgânilor şi erezia fără voie (căci tăgăduiesc tainele mântuirii), lepădători de Hristos şi de Biserica Sa ortodoxă, hulitori care se împotrivesc (Mt.18, 17) acţiunii sfinţitoare a Duhului Sfânt şi, cu o nesocotinţă voită (Lc.13,7), păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt!

În sensul acesta, iată cum DCI deformează învăţătura biblică şi se opune:

 • Bisericii („ceea ce face biserica contra unor sume de bani nu are nici o valoare… îi îndeamnă – Sf. Kurska al Odessei şi Sf. Lavrentie de la Cernighov – n.a. – pe credincioşi să se roage oriunde, dar nu în biserică”). Este fals! Pentru misiunea sfântă a Bisericii, aceea de a lucra la mântuirea noastră, ortodocşii donează bani la biserică având conştiinţa că aduc o mică ofrandă lui Dumnezeu însuşi, precum şi înţelegerea că „vrednic este lucrătorul pentru munca sa”. Cât priveşte prorociile celor doi sfinţi, acestea fac trimitere pentru vremea când la conducerea întregii lumi va veni Antihrist, deci nu pentru acum. Ortodocşii pot să meargă liniştiţi, aşadar, să se roage în casa Domnului.
 • Tainelor („singura taină care vine de la Mântuitorul ar fi botezul… celelalte taine ori nu se găsesc în Evanghelii, ori sunt împotriva lor… Au pătruns la noi sfintele taine, inventate de papistaşi acum un mileniu”). Este fals! Izvorul celor 7 taine este chiar Domnul Hristos „săvârşitorul nevăzut al Tainelor” (cum îl numeşte academicianul Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român). Toate acestea sunt menţionate, indicate sau instituite de Hristos şi practicate de Apostoli, fiind practicate până azi (Mt.13,11):
  1. Botezul (In.3,3-7; Mt.28, 19-20; Mc.16,16);
  2. Mirungerea (In.16, 16-26; In.20, 21);
  3. Euharistia (In.6, 54-58 etc);
  4. Pocăinţa (In.20, 21-23; Mt. 3,2; Lc.15,21; Mt. 9, 22-29);
  5. Hirotonia (Mt.20,21-22;28-19);
  6. Nunta (Mt.19, 4-9; In.2, 1-10);
  7. Maslu (Mc.3, 10; Mt.10,1; Mc.6,13-23; Mc.16, 17-18).

Nu am citat din epistole, considerate ca „secundare” de DCI, ci doar din Evanghelii! Totodată, precizez că tainele nu au fost introduse de papistaşi acum un mileniu, cum crede DCI, ci au constituit obiectul de catehizare încă din timpul Bisericii primare

 • Apostolilor (biserica „ascultă de porunci date de oameni care încalcă Cuvântul Domnului… Epistolele care au fost scrise de Apostoli, adică de oameni”). Este fals! DCI nu „vede” că Apostolii au fost aleşi de Domnul, primitori ai Duhului Sfânt (Mt.20, 22-23), având misiunea, de la Hristos să păzească şi să îndemne „câte a poruncit El” (Mt.28, 20).
 • Sfinţilor Părinţi („satana şi-a pus demult oamenii în fruntea bisericii… poate de la 325”). Este fals! „Suspendându-i” pe Sfinţii Părinţi, prezenţi la sinoadele ecumenice (325-787), înseamnă atât a-L tăgădui pe Hristos, Capul Bisericii, cât şi a nu accepta că Hristos este cu noi până la sfârşitul veacului (Mt.28, 20), dar şi a nu înţelege continuitatea harică şi a nu crede în asigurarea divină că nici porţile iadului nu pot birui Biserica!
 • Sfântului Constantin („un criminal”). Este fals! Acesta este, pentru binele de a fi oprit masacrarea în cele mai grozave chinuri a creştinilor, canonizat ca Sfânt!Să nu uităm că un Înger al Domnului, chiar dacă a omorât 150.000 de oameni din armata lui Sancherib, ne-a arătat şi în acest fel cât de adânci şi de necuprinse sunt judecăţile dreptăţii divine! Or Saul … nu l-a împiedicat uciderea indirectă a Sf. Ştefan să fie Sfânt şi Apostol al neamurilor! Or marele nostru domnitor Ştefan …
 • Creştinilor („creştinii trebuie să ştie”). Este fals! Creştinii adevăraţi nu mai au nevoie să ştie nimic, evident în afară de a-şi impropria învăţătura perfectă a Bisericii!
 • Absolvenţilor de Teologie („absolvenţii actuali de teologie nu pot înţelege adevărul, întrucât au fost învăţaţi să pună bază în primul rând pe Sfinţii Părinţi”). Este fals! Teologii ortodocşi ştiu foarte bine care este diferenţa între adorarea lui Dumnezeu, preacinstirea Maicii Domnului şi cinstirea Sfinţilor.
 • Ierarhilor („câţi morţi a înviat patriarhul Daniel?”)! Este fals! Problema în cauză trebuie înţeleasă şi dincolo de aspectul literal: morţii nu sunt doar necredincioşii morţi, ci şi cei „vii” (nenăscuţi în Duh).
 • Poetului Eminescu („scria despre credinţa noastră veche de 1800 de ani… pe atunci nu era ortodoxă”). Este fals! S-ar răsuci în mormânt la acest neadevăr nu numai geniul Eminescu, a cărui familie s-a învrednicit să cumpere domeniul şi să ridice Biserica ortodoxă de la Ipoteşti, ci şi marele nostru domnitor Constantin Brâncoveanu, cu cei 4 fii ai săi, care mai bine au acceptat să moară decât să se lepede de credinţa ortodoxă. Da, stimaţi cititori de la „Justiţiarul”! Pentru Dvs. am zăbovit, o clipă, ca să vă semnalez că prea mult mai vor să intre cu cizmele în sufletele noastre nişte aşa-zişi creştini, precum DCI, care îşi permit nesăbuinţa fatală de a face afirmaţii din care rezultă implicit că ei ar fi mai înţelepţi ca Duhul Sfânt, or ca experţii teologici şi marii duhovnici ai Bisericii lui Hristos, ortodoxe. Înainte însă de a-i da „ultimul cuvânt” celui mai mare duhovnic al neamului nostru, părintele Ilie Cleopa, mă folosesc de această ocazie ca să-i mulţumesc lui Hristos că a binecuvântat România cu „dreptarul credinţei” (ortodoxe) şi că ne ocroteşte de fiii blestemului, antihriştii, al căror tată este diavolul: „Feriţi-vă! Fugiţi cât puteţi de acei care vă învaţă să nu vă închinaţi Sfintei Cruci, sau Maicii Domnului, sau să nu mergeţi la Biserică sau să nu ascultaţi de preot. Să fugiţi ca de diavoli, ca de satana de aceştia! Aceştia nu numai că nu sunt creştini, dar sunt mai răi decât toţi păgânii”!  

                                                                                                                      Prof. Costel Neacşu

8 Comments

 1. Dan Cristian Ionescu

  Domnule Costel Neacșu, încep prin a vă spune că am urechi să aud, chiar dacă în ultimii ani acuitatea mea acustică scade treptat (de altfel, și cea vizuală).
  În al doilea rînd, mă bucur pentru faptul că pentru prima dată dați un răspuns – aș fi preferat însă ca mai intîi să îmi fi dat un răspuns la gafele impardonabile pe care le-ați făcut într-un articol în care ați atribuit lui Marx cuvintele unui sionist și în care ați confundat un film cu altul. Tot atunci ați pomenit două nume care m-au făcut curios să văd cine sînt aceștia. Nu i-am găsit pe internet și atunci v-am rugat sa-mi dați numele complete – nu ati raspuns. Eu cred că atunci cînd cineva face astfel de gafe ca cele ale dvs., este de bun simț să și le asume, să dea eventual o explicație, dar în orice caz să își ceară scuze cititorilor.
  În al treilea rînd vă rog să rețineți că eu niciodată nu scriu cu intenția de a jigni pe cineva.
  Acest articol dedicat mie îmi oferă ocazia de a vă aduce o nouă critică legată de articolul trecut. L-ați menționat pe Adrian Năstase ca fiind unul dintre cei care s-au opus acuzațiilor de holocaust aduse României. Domnule Costel Neacșu, am citit că printre specializările dvs. se numără și istoria. Scuzați-mă că vă întreb atît de frust – pe ce lume trăiți? O lume din care anul 2002 lipsește? Este anul în care Adrian Năstase a emis infama OUG nr. 31 în baza căreia, cînd m-am dus de 1 iunie la parastasul Mareșalului ținut la ctitoria sa, biserica Sf. Împărați de la Bariera Vergului, am găsit acolo “omul cu masca de fier” – capul de la bustul Mareșalului era acoperit cu o cutie de tablă! Iar toate porcăriile pe care le-a făcut Tăriceanu în favoarea sionului, erau de fapt îndeplinirea unor promisiuni pe care le făcuse Năstase la Ierusalim.
  În ce privește discuția privitoare la biserică, îmi este teamă că nu vom putea cădea vreodată de acord – nu știu ce vîrstă aveți și nici cînd ați absolvit teologia, dar îmi este clar că dacă pentru mine Evangheliile reprezintă Adevărul, dvs. aveți mai multă încredere în sfinții părinți care le-au încălcat. Dacă doriți, mai putem discuta pe această temă. A bon entendeur, salut!

 2. Nicolae
 3. Gabriela

  Gresiti,domnule Dan Cristian Ionescu! Guvernul Nastase a infirmat ,o vreme,ca in Romania a fost Holocaust!

  • Forin

   Comisia guvernamentala instituita de Adrian Nastase a confirmat ,iar timp de o saptamana prim-ministrul Nastase si-a asumat public faptul ca in Romania nu a fost Holocaust!

   • Dec

    ….si atunci de ce Basescu le-a platit – pe sest! – jidanilor 20 de MILIARDE de dolari?, cumparind “hirtii de valoare” din bancile USA?

 4. c

  Domnilor Costel Neacsu si Dan Cristian Ionescu, cu tot respectul cuvenit: exista ceva ce va uneste ? Daca da, Ce ?

 5. Dan Cristian Ionescu

  Domnule “c”, ne uneste ceva: patriotismul. De fapt, cred ca este cel mai important lucru.

 6. c

  Foarte bine. Asta ne-ar uni pe mai multi.

  Ce ar fi sa construim ceva pe acest patriotism, si sa lasam la o parte disputele de care doar inamicii se bucura ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.