Tribuna democratiei

„Nimeni nu este mai presus de lege”, nici chiar Mugur Isărescu!

  Nr. 3163                                                                         București, 6 ianuarie 2018                                   „NIMENI  NU  ESTE  MAI  PRESUS  DE  LEGE”, nici chiar dl Mugur […]

 

Nr. 3163                                                                         București, 6 ianuarie 2018

 

                                „NIMENI  NU  ESTE  MAI  PRESUS  DE  LEGE”, nici chiar dl Mugur ISĂRESCU!

                                                                                                                

GUVERNUL  ROMÂNIEI

Doamnei  Viorica DĂNCILĂ

Primul Ministru al României

 

                                                               Stimată doamnă prim-ministru,

                Nonșalanța batjocoritoare cu care dl Mugur ISĂRESCU, guvernatorul Băncii Naționale a României, tratează de mulți ani obligațiile sale legale privind implicarea instituției conduse de Domnia Sa în falimentarea premeditată a Băncii Internaționale a Religiilor ne determină să supunem atenției  Guvernului României comportamentul obstrucționist al dlui Mugur ISĂRESCU față de necesitatea de a respecta obligațiile care îi sunt impuse de prevederile legale în vigoare, așa cum este – de exemplu – art. 291 Cod pr.pen., care precizează că:

Orice persoană cu funcție de conducere în cadrul unei autorități a administrației publice…, care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală…”.

Dl Mugur ISĂRESCU refuză cu obstinație să respecte această OBLIGAȚIE  LEGALĂ, bizuindu-se pe Legea nr. 312/28.06.04 privind Statutul BNR, care nici la art. 34 privind atribuțiile guvernatorului BNR și nici la alte articole nu prevede nicio obligație a guvernatorului BNR de a respecta dispozițiile legale, de a fi tras la răspundere pentru comiterea vreunei abateri de natură penală, așa cum este – de exemplu – cea privind nerespectarea/sfidarea art. 291 Cod pr.pen.

Considerăm că numai (Repetăm: NUMAI)  Guvernul României poate răspunde la întrebarea pe care și-o pun public mulți, foarte mulți români, respectiv dacă  Banca Națională a României  ESTE  STAT  ÎN  STAT, dacă guvernatorul BNR este legal exonerat de îndatorirea cetățenească de a respecta prevederile legale,

așa cum sunt – de exemplu – cele la care ne referim prin scrisoarea nr. 2991/08.07.2017 (anexa) – tăinuirea unor infracțiuni prevăzute:

a.-  de art. 258 alin. 1 Cod pen. – uzurpare de calități oficiale și

b.-  de art. 269  alin. 1 Cod pen. – favorizarea făptuitorului.

Din motive cunoscute numai de Domnia Sa, dl Mugur ISĂRESCU refuză de mulți ani să recunoască public/să sesizeze organul de urmărire penală (art. 291 Cod pr.pen.) că dl Emil Ioța GHIZARI  nu  a fost numit niciodată (Repetăm: NICIODATĂ) de către Parlamentul României în calitatea de guvernator al BNR și că dl Emil Ioța GHIZARI a semnat – PRIN  UZURPARE  DE  CALITĂȚI  OFICIALE (art. 258 alin. 1 Cod pen.) –  acte oficiale ale BNR, inclusiv bancnote, într-o calitate (GUVERNATOR  AL  BNR)  care nu i-a fost atribuită legal de către Parlamentul României, ceea ce implică, în conformitate cu prevederile legale, nulitatea absolută a tuturor documentelor/înscrisurilor semnate de dl Emil Ioța GHIZARI în calitatea de guvernator al BNR.

Comportamentul    duplicitar   al   dlui Mugur ISĂRESCU   în   această problemă este dovedit de următorul exemplu edificator:

a.- pe de o parte – imediat  după  încheierea  mandatului său de  prim- ministru (28 decembrie 2000),  dl Mugur  ISĂRESCU a dispus – cu deplină justificare – anularea și retragerea din circulație a bancnotelor  semnate ilegal de dl E.I.GHIZARI în calitate de Guvernator al BNR și  înlocuirea acestora cu bancnote noi, semnate de guvernatorul numit OFICIAL de către Parlamentul României, dl Mugur ISĂRESCU.

b.- pe de altă parte – același domn Mugur  ISĂRESCU nu a schițat niciun gest privind soarta celorlalte documente/înscrisuri semnate tot ilegal de același domn E.I.GHIZARI.

Bancnotele semnate ilegal de dl E.I.GHIZARI au fost – corect  și justificat – anulate de dl Mugur  ISĂRESCU pentru că nu aveau putere circulatorie legală (LEGAL  TENDER).

La fel ar fi trebuit să procedeze dl Mugur ISĂRESCU și cu toate celelalte documente/înscrisuri, care sunt nule de drept deoarece au fost semnate tot ilegal de către același domn  E.I.GHIZARI, care nu a fost numit  NICIODATĂ  de Parlamentul României în calitatea de guvernator al BNR.

                          ACESTA  ESTE  ADEVĂRATUL  DOMN  MUGUR  ISĂRESCU !

Considerăm că numai (Repetăm: NUMAI) Guvernul României poate constata/identifica care este motivul real al încercării disperate a dlui Mugur ISĂRESCU (art. 269 alin. 1 Cod pen. – favorizarea infractorului) de a feri de rigorile legii pe dl Emil Ioța GHIZARI, de a mușamaliza consecințele devastatoare ale unora din înscrisurile semnate ilegal de dl Emil Ioța GHIZARI în calitate de guvernator al BNR, așa cum este Cererea nr. XI/G/133/29.06.2000 prin care BNR a solicitat falimentul Băncii Internaționale a Religiilor.

În ceea ce ne privește, noi considerăm că dl Mugur ISĂRESCU acționează conștient în această problemă pentru că știe foarte bine:

a.- că dacă se va afla ADEVĂRUL privind falimentul BIR, el personal și BNR vor fi – în mod cert – considerați vinovați pentru imensul prejudiciu cauzat prin acest faliment și

b.- că anularea Cererii sus-menționate, cu consecința sa logică – instaurarea SUVERANITĂȚII  LEGII  în Dosarul nr. 194/P/03 privind falimentul politico-fraudulos al Băncii Internaționale a Religiilor, vor determina –  inevitabil –  prăbușirea prestigiului și credibilității sale pe plan intern și internațional, încheierea rușinoasă a carierei sale.

 Este vorba despre un ADEVĂR negat mulți ani cu vehemență de către BNR, DNA și alte autorități române. Noi am aflat acest ADEVĂR – de la un binevoitor anonim (credem că este lucrător SRI), care ne-a informat despre existența  Ordonanței   din   04.02.2008  (anexa) prin care DNA a recunoscut O F I C I A L  că prejudiciul creat  prin falimentarea BIR este de peste 400.000.000 dolari SUA.

Este fără putință de tăgadă că – de fapt – dl Mugur ISĂRESCU este înspăimântat de ceea ce i s-ar putea întâmpla deoarece  știe  foarte bine că prejudiciul este mult mai mare. În acest sens are în vedere că, potrivit Raportului de expertiză și evaluare întocmit – în ianuarie 2005 -, la solicitarea Parlamentului României, de un expert autorizat,  prejudiciul era (la sfârșitul anului 2004) de cca 500.000.000 dolari SUA. Principala concluzie a Raportului a fost următoarea:

„Prin acțiunea de lichidare a Băncii Internaționale a Religiilor s-a produs acționarilor – proprietari ai patrimoniului băncii – o pagubă de 448.227.706 USD prin lipsirea acestor acționari de valoarea acțiunilor lor în sumă de 400.000.000 USD și  de acumularea averilor lor din profit în sumă de 6.031.011 USD, precum și de 42.196.785 USD reprezentând profitul realizabil  de care au fost lipsiți în perioada 1999-2004”.

Este evident că, dacă media anuală a profitului realizabil, în perioada funcționării normale a BIR,  a fost  de cca 840.000 USD, în perioada 2005-2016 s-ar fi putut realiza un profit de cca 100.000.000 USD. În concluzie, prejudiciul actual  al falimentului BIR ar fi de cca 600.000.000 USD  –  sumă care-i  provoacă coșmaruri dlui Mugur ISĂRESCU !

 

                                          Stimată doamnă prim-ministru,

                În cele ce urmează vom încerca să prezentăm – pe scurt – unele din ilegalitățile săvârșite de BNR pentru a falimenta BIR, ilegalități pe care dl Mugur ISĂRESCU refuză să le  aducă la cunoștința organelor procuraturii, așa cum îl obligă art. 291 Cod pr.pen.:

                1.- Prima lovitură ne-a fost dată – la 17 mai 1999 – de către dl Ovidiu GRECEA, ex-șef al AVAB, care, pe baza unor informații clasificate primite de la BNR,  a anunțat, în cadrul unei emisiuni TV (art. 304 alin. 1 și 2 Cod pen. – divulgare de informații nepublice), că BIR se află într-o „stare de criză”. Dl Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, care se afla alături de dl Ovidiu GRECEA, în aceeași emisiune TV, nu a schițat nici cel mai palid gest dezaprobator/de a-l contrazice pe dl Ovidiu GRECEA.

Afirmațiile  iresponsabile ale dlui Ovidiu GRECEA și tăcerea suspecto-dubioasă a dlui Adrian Vasilescu au declanșat o justificată năvală a depunătorilor la ghișeele BIR. Consecința: banca a pierdut cca 120 miliarde ROL !?

Complicitatea BNR cu dl Ovidiu GRECEA  mai este confirmată și de refuzul BNR de a critica/dezminți  public afirmațiile nesăbuite ale acestuia.

ACEASTA  A  FOST  PRIMA  DOVADĂ  A  PREMEDITĂRII  FALIMENTULUI  BIR  DE  CĂTRE  BNR !

 

                2.- A doua lovitură ne-a fost dată de către BNR prin emiterea Normei nr. 1/24.01.2000 prin care, contrar prevederii de la art. 115 al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ne-a impus samavolnic (art. 297 alin. 1 Cod pen. – abuz în serviciu) o măsură devastatoare, respectiv a dispus  „INSTITUIREA  UNUI  REGIM  SPECIAL  DE  DECONTARE  A  OPERAȚIUNILOR  DE PLĂȚI  ȘI  ÎNCASĂRI”.

Dacă ar fi respectat prevederea de la art. 115 al Legii nr. 58/1998,  BNR ar fi putut să dispună „INSTITUIREA  MĂSURII  DE  ADMINISTRARE  SPECIALĂ”, ceea ce nu corespundea însă intereselor  sale de a obține falimentul băncii noastre.

Instituirea ADMINISTRĂRII  SPECIALE = posibilitate certă de salvare a unei bănci de la faliment !

Instituirea  REGIMULUI  SPECIAL  DE  DECONTARE = cale certă spre falimentarea unei bănci !

 

                ACEASTA  ESTE  CEA  DE-A  DOUA  DOVADĂ  A  PREMEDITĂRII   FALIMENTULUI  BIR DE  CĂTRE  BNR !

                3.- A treia lovitură ne-a fost dată de BNR prin Circulara nr. 6 din 28 ianuarie 2000, care, la pct. 7, prevedea ca  „cesiunile de creanță efectuate de bănci în anul 1999 să fie trecute pe pierderi”.

                Singura bancă din sistem care efectuase – în anul 1999 – asemenea cesiuni de creanță, conforme – de altfel – prevederilor legale (Cod civil și Cod comercial),  era banca noastră.

Încălcând grosolan principiul constituțional al neretroactivității legilor (art. 15 alin. 2 din Constituția României), BNR a obligat ilegal BIR (art. 297 alin. 1 Cod pen. – abuz în serviciu)  să aplice această Circulară retroactiv, adică pentru exercițiul financiar 1999, care tocmai se încheiase.

Rezultatul: în loc ca exercițiul financiar al BIR pe anul 1999 să se încheie pe plus, acesta a consemnat o „pierdere contabilă” de 101,5 miliarde ROL !?

 

                ACEASTA  ESTE  CEA  DE-A  TREIA  DOVADĂ  A  PREMEDITĂRII   FALIMENTULUI  BIR  DE  CĂTRE  BNR !

 

                4.- Cea de-a patra lovitură – de această dată aproape letală – ne-a fost altoită de criminalul  COMUNICAT  DE  PRESĂ  AL  BNR   DIN  9  MAI  2000  prin care s-a adus la cunoștință opiniei publice  –  C A Z  U N I C   Î N   L U M E – că băncii noastre i-a fost instituit un regim special de decontare a operațiunilor de plăți și încasări, așa cum se stabilise – ilegal – prin Norma BNR nr. 1/24.01.2000 !?

Reacția zgomotoaso-turbulentă a depunătorilor a fost pe deplin justificată. Consecințele au fost pe placul BNR,  care urmărea să ne creeze lipsa de lichidități care îi era necesară pentru a justifica solicitarea falimentului  băncii noastre.

                AȘA  A  FUNCȚIONAT  „SUPRAVEGHEREA  PRUDENȚIALĂ”  A  BĂNCII NAȚIONALE  A  ROMÂNIEI !

                Semnificativ este faptul că BNR/dl Mugur ISĂRESCU au refuzat/au lăsat fără răspuns nenumăratele noastre solicitări de a ni se comunica temeiul legal al publicării unui asemenea ruinător COMUNICAT  DE  PRESĂ, de a ne pune la dispoziție o copie a hotărârii prin care CA al BNR a aprobat publicarea COMUNICATULUI, batjocorind – astfel – atât drepturile noastre constituționale (Constituția României – art. 31 alin. 1 și 2 – dreptul la informație), cât și legale (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public).

 

                ACEASTA  ESTE  CEA  DE-A  PATRA  – CEA  MAI  ELOCVENTĂ  –  DOVADĂ  A  PREMEDITĂRII   FALIMENTULUI  BIR  DE  CĂTRE  BNR !

                NICIO  BANCĂ  CENTRALĂ  DIN  LUME  NU  A  RECURS/NU  RECURGE  LA  O  ASEMENEA  MĂSURĂ  DEVASTATOARE  PENTRU  ORICE  BANCĂ  COMERCIALĂ  DE  PE  MAPAMOND !

 

                5.- În condițiile deosebit de dificile create premeditat de către BNR prin publicarea Comunicatului de presă din 9 mai 2000, BIR a fost nevoită ca, în conformitate cu prevederile art. 20 și ale art. 27 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul BNR, să solicite BNR, la 28 aprilie 2000, un  „credit  punte”  de 300 miliarde ROL, garantat cu active ale BIR în valoare de peste 20.000.000 USD.

Cea de-a cincea lovitură ne-a fost dată de BNR prin refuzul categoric (art. 297 alin. 1 Cod pen. – abuz în serviciu) de a ne acorda creditul solicitat !?

Numeroasele noastre intervenții au fost ignorate. Era evident că BNR  știa că prin acordarea creditului solicitat ne-ar fi facilitat posibilitatea de a redresa situația financiară a băncii, situație creată chiar de către BNR,  respectiv de a evita falimentul, ceea ce nu corespundea intereselor BNR  procupată doar de  creare condițiilor necesare declanșării  falimentului băncii noastre.

În loc să soluționeze favorabil solicitarea noastră, BNR a inițiat, pe baza unui demers întreprins încă din martie 2000 (?!),  OUG nr. 118/30.06.2000 prin care Guvernul condus de dl Mugur ISĂRESCU a aprobat ca statul român să împrumute Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu suma de 1500 miliarde ROL, care urma să fie folosită pentru plata despăgubirilor cuvenite deponenților la BIR.

                                         Vă rugăm să aveți în vedere că:

a.-  GUVERNUL  ROMÂNIEI – condus de dl Mugur  ISĂRESCU –  A  EMIS  OUG nr. 118/30 iunie 2000,    CU  10  ZILE  ÎNAINTE CA  TRIBUNALUL  BUCUREȘTI  SĂ  DECLANȘEZE  FALIMENTUL  Băncii Internaționale a Religiilor la 10 iulie 2000 !?

b.- Dl Mugur  ISĂRESCU, fiind conștient că OUG nr. 118 este un document suspecto-dubios, a evitat duplicitar orice răspundere, încredințând semnarea documentului unui membru al guvernului !?

                CUM  O  FI  FOST  OARE  POSIBIL  CA  domnul Mugur  ISĂRESCU  SĂ  ȘTIE – la 30 iunie 2000 –   CĂ  TRIBUNALUL  BUCUREȘTI  VA PRONUNȚA  – la 10 iulie 2000 –  (adică peste 10 zile)  FALIMENTUL  BĂNCII  NOASTRE !?

 

                ACEASTA  ESTE  CEA  DE-A  CINCEA  DOVADĂ  EVIDENTĂ  A  PREMEDITĂRII  FALIMENTULUI  BIR  DE  CĂTRE  BNR, CU  COMPLICITATEA  GUVERNULUI  CONDUS  DE dl Mugur  ISĂRESCU !?

6.- Cea de-a șasea lovitură – cea mai năpraznică –  ne-a fost „oferită” de BNR (art. 321 alin. 1 – Falsul intelectual – și art. 297 alin. 1 – Abuzul în serviciu – Cod pen.) prin afirmația mincinoasă pe baza căreia a solicitat, prin Cererea nr. XI/G/133/29.06.2000. falimentul BIR, respectiv că BANCA  NOASTRĂ  S-AR  FI  AFLAT  ÎN  INCAPACITATE  DE  PLATĂ !?

Faptul că BIR nu se afla în încetare de plăți la 10 iulie 2000 (data declanșării procedurii de faliment al BIR) rezultă – fără putință de tagadă – și din  EXTRASELE  DE  CONT  din perioada 03.07.2000 – 27.07.2000  obținute chiar de la BNR după un proces chinuitor (știindu-se cu musca pe căciulă, BNR s-a opus cu înverșunare solicitării noastre de a ne pune la dispoziție copii lizibile ale acestor extrase de cont),  care a durat cca 3 (trei) ani, prin adresa BNR nr. XX/2/1883/14.04.2014, în temeiul Deciziei ÎCCJ nr. 670/12.02.2014 pronunțate în Dosarul nr. 3035/2/2012.

Pentru a vă putea convinge de scandaloasa rea-credință cu care a acționat BNR în această problemă, vă înaintăm alăturat o copie a extrasului de cont din 27 iulie 2000. Din examinarea acestui extras de cont rezultă cu claritate că:

a.- BNR a premeditat – în deplină cunoștință a realității/a adevărului – falimentul BIR deoarece știa cu exactitate că BIR nu (Repetăm: NU) se afla în incapacitate de plată. Extrasele de cont ale BIR s-au aflat/se mai află și acum în custodia BNR !?

b.- BIR a mai efectuat plăți chiar timp de încă 10 (zece) zile de la declanșarea falimentului prin Sentința nr. 4461/10.07.2000.

În pofida afirmațiilor dolosive ale BNR,  banca noastră NU  S-A  AFLAT  ÎN  INCAPACITATE  DE  PLATĂ  PÂNĂ  LA 27 IULIE 2000 când un comando al lichidatorilor condus de dl Călin ZAMFIRESCU, socrul dlui Cătălin PREDOIU, a ocupat prin forță sediul central al BIR și a preluat samavolnic patrimoniul/averea noastră fără a încheia vreun document legal de predare-primire cu administratorii băncii noastre.

c.- La data pronunțării Sentinței nr. 4461/10.07.2000 BIR dispunea de lichidități care îi permiteau să efectueze plăți către clienții care se aglomerasesă la ghișeele BIR pentru a-și retrage depunerile.

Aglomerarea s-a crea exclusiv ca urmare a panicii provocate intenționat  de BNR prin ilegalul/criminalul COMUNICAT  DE  PRESĂ  DIN  9  MAI  2000 (rugăm vedeți pct. 4 al acestei sesizări).

Deosebit de semnificativă – în acest sens –  este constatarea făcută chiar de către instanța care a pronunțat Sentința nr. 4461/10.07.2000,  constatare care anulează motivele invocate de BNR : „…prin mulțimea deponenților care așteaptă la sediile băncii să-și ridice banii”.

Această constatare corectă a instanței constituie – de fapt – cea mai elocventă dovadă concretă/indubitabilă că la data declanșării falimentului (10.07.2000):

  • BIR nu se afla în incapacitate de plată, așa cum a susținut în mod mincinos BNR;

–   BIR dispunea de lichidități care îi permiteau să efectueze plăți către depunătorii  aflați la sediile sale.

Consemnarea instanței se constituie ca o probă proprie a instanței, prin constatarea existenței  la ghișeele BIR a unei mulțimi de deponenți cărora li se restituiau sumele depuse.

ACEASTA  ESTE  CEA  DE-A  ȘASEA  DOVADĂ –   CEA  RUINĂTOARE  –  A  PREMEDITĂRII  FALIMENTULUI  BIR  DE  CĂTRE  BNR !

                                                      Stimată doamnă prim-ministru,

Acestea sunt doar unele din ilegalitățile săvârșite de BNR pentru a obține falimentul Băncii Internaționale a Religiilor. Este cert că dl Mugur  ISĂRESCU cunoaște foarte bine toate ilegalitățile pe baza cărora BNR a reușit să obțină falimentul băncii noastre.

Esențial este ca Domnia Sa să fie convins de către Guvernul  României să respecte prevederile legilor țării noastre, înclusiv obligația care îi este impusă de art. 291 alin. 1 și 2 Cod pr.pen. – Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere.

De asemenea, vă mai adresăm și rugămintea de a dispune demersurile pe care le considerați de cuviință pentru a asigura atât instaurarea SUPREMAȚIEI  LEGII în Dosarul nr. 194/P/03 privind falimentul politico-fraudulos al Băncii Internaționale a Religiilor, cât și RECUPERAREA  imensului prejudiciu  pricinuit de BNR  prin premeditarea falimentării băncii noastre.

Așteptăm cu mare interes să ne comunicați răspunsul dvs.

Subliniem că nu suntem interesați să ne aduceți la cunoștință părerile BNR privind ilegalitățile supuse atenției dvs. prin această sesizare deoarece le cunoaștem foarte bine.  NE  INTERESEAZĂ  DOAR MĂSURILE  PE  CARE  LE  VEȚI  DISPUNE  PENTRU:

a.-  A  DETERMINA CA  BNR/dl Mugur  ISĂRESCU  SĂ  RESPECTE  LEGILE  ȚĂRII, INCLUSIV art. 291 alin. 1 și 2 Cod pr.pen. și

b.- A  FACILITA INSTAURAREA   SUPREMAȚIEI  LEGII ÎN  DOSARUL Nr. 194/P/03 PRIVIND FALIMENTAREA  POLITICO-FRAUDULOASĂ a  Băncii Internaționale a Religiilor, falimentare provocată de BNR prin ilegalitățile sus-prezentate pe scurt.

                Vă mulțumim !

 

                                                                                       Cu deosebit respect,

                                                                                     Prof. Toma BĂLĂȘOIU

                                                  Reprezentantul acționarilor Băncii Internaționale a Religiilor

Una din miile de victime nevinovate ale falimentului politico-premeditat al Băncii Internaționale a Religiilor.

 

P.S.  Folosim acest prilej pentru a supune atenției dvs.   articolul  intitulat  „Un secret rușinos despre Mugur Isărescu ținut ascuns timp de 20 de ani”publicat de agenția de presă www.criterii.ro.

Considerăm că gravitatea faptei dezvăluite de autorul acestui articol impune necesitatea verificării autenticității acesteia de către autoritățile noastre competente.

        „NIMENI  NU  ESTE  MAI  PRESUS  DE  LEGE”, nici chiar domnul Mugur  ISĂRESCU!

2 Comments

  1. Jan Valjean

    Mugur Isarescu este omul FMI,BM,BERD si a turor asociatiilor financiar-bancare evreiesti masonice,n-are nicio treaba cu Romania si poporul roman pe care-i jefuieste si exploateaza prin politica monetara a BNR ca un satrap din antichitate,totul la comanda comanditarilor sai.Din punctul meu de vedere este cel mai mare tradator si vanzator de tara de pe lista celor de dupa dec.1989.

  2. stefan

    Singura ,,persoana” care poate sa-l invinga este,, Doamna cu coasa”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.