Atitudini

Deputatul Liviu Pleșoianu: „Cine este cu adevărat Monica Macovei?”

CONTEXT – cine este cu adevărat Monica Macovei, cea care face un lobby agresiv împotriva noilor legi ale Justiției din […]

CONTEXT – cine este cu adevărat Monica Macovei, cea care face un lobby agresiv împotriva noilor legi ale Justiției din România?

Dacă nu înțelegem contextul, nu avem cum să înțelegem situația reală. Legile Justiției pe care le schimbăm acum sunt legile europarlamentarei Monica Macovei, colega dumneavoastră. Monica Macovei este un fost procuror comunist (în timpul regimului totalitar al lui Nicolae Ceaușescu) care folosește în prezent sloganurile naziste oribile ale lui Goebbels atunci când se referă la adversarii ei politici. Nu se sfiește să-i numească „Ciuma Roșie”, folosind astfel exact termenii propagandei naziste! Săptămâna trecută, europarlamentara Monica Macovei a încălcat în mod revoltător Directiva (UE) 2016/343, privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție (vă rog să citiți mai jos detalii despre ce a considerat firesc să facă doamna Macovei chiar în clădirea Parlamentului European).

 

macovei

 

CONTEXT – modul nedemocratic și netransparent în care a acționat europarlamentara Monica Macovei pentru a-și trece propriile legi ale Justiției în anul 2005 (legi pe care le schimbăm noi acum)

În anul 2005, în timpul mandatului de ministru al Justiției al actualei europarlamentare Monica Macovei, legile Justiției din 2004 au fost masiv modificate și au intrat în vigoare prin… asumarea răspunderii guvernului. Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru două dintre legi și aviz pozitiv cu numeroase amendamente (de care nu s-a ținut cont) pentru a treia. Nu a existat NICIO dezbatere publică și NICIO dezbatere parlamentară!

Timp de mai mult de 10 ani, legile Justiției concepute de actuala europarlamentară Monica Macovei au generat nenumărate abuzuri de neconceput pentru un stat democratic și au deschis poarta pentru o implicare nelegală și neconstituțională a serviciilor în cursul actului de justiție.

https://www.facebook.com/liviuplesoianu.oficial/photos/a.1456823171201424.1073741828.1413816785502063/1956631431220593/?type=3

Pentru a fi bine informat(ă) cu privire la situația reală din România, vă invit să citiți un amplu raport redactat de jurnaliștii de investigație de la Lumea Justiției – RAPORT privind activitatea subversivă din Justiție și serviciile de informații în scopul exercitării puterii în stat de grupuri de interese politico-judiciare-economice în perioada 2005 – 2017:

https://www.luju.ro/…/report-on-the-subversive-activity-con…

Scrisoare deschisă către toți membrii Parlamentului European: Veți tolera comportamentul scandalos al colegilor dumneavoastră – europarlamentara Monica Macovei și europarlamentarul Sven Giegold, care încalcă fățiș chiar Directiva Parlamentului European?

                                       Stimați membri ai Parlamentului European,

În calitate de membru al Parlamentului României, vă cer cu toată considerația să reacționați public față de maniera grosolană în care europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au încălcat și nesocotit Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 (privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție). După cum sunt convins că știți deja, Directiva UE solicită în mod clar abținerea de la a prezenta persoanele suspectate sau acuzate, în instanță sau în public, purtând uniforme penitenciare, pentru a evita să dea impresia că sunt vinovate:

„(21) Atunci când este fezabil, autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să se abțină de la a prezenta persoanele suspectate sau acuzate, în instanță sau în public, purtând uniforme penitenciare, pentru a evita să dea impresia că sunt vinovate.”

În data de 30 ianuarie 2018, la ora 18.00, în Parlamentul European, europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au fost organizatori și gazde ale expoziției fotografice „România în stradă. Vrem Justiție, nu corupție”. Printre alte fotografii făcute în timpul protestelor pe care le stimulează europarlamentara Monica Macovei, a fost expusă și una în care apar mai mulți politicieni purtând uniformă penitenciară. …Sunt două mari probleme cu această fotografie:

Cei mai mulți dintre politicienii plasați grafic în uniforme penitenciare sunt persoane care nu au fost niciodată declarate vinovate de către o instanță judecătorească. Mai mult, apare acolo și figura unei persoane care nu e nici măcar suspectă sau acuzată de ceva!

Europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat această expoziție și au hotărât să expună în Parlamentul European o fotografie care încalcă în mod grosolan prezumția de nevinovăție prin „prezentarea persoanelor suspectate sau acuzate, (…) în public, purtând uniforme penitenciare, pentru a DA impresia că sunt vinovate”!

Ca parlamentar român, am încredere în buna dumneavoastră credință și sunt convins că nu veți lua decizia de a ignora această scrisoare deschisă. Asigurându-vă de toată considerația mea, vă rog să vă ridicați public împotriva acestei grave încălcări a prezumției de nevinovăție, despre care face vorbire atât Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, cât și articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și articolul 11 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Am încredere că nu veți ezita să vorbiți public despre această situație foarte gravă, deoarece sunt pe deplin convins că sunteți un membru al Parlamentului European care nu ar încălca niciodată prezumția de nevinovăție. Astfel de atacuri oribile la adresa fundației Drepturilor Omului nu pot rămâne nesancționate! Astfel de devieri scandaloase de la valorile europene esențiale nu sunt tolerabile!

Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări doriți să-mi adresați și aștept cu mult interes reacția dumneavoastră, ca europarlamentar, cu privire la comportamentul scandalos al colegilor dumneavoastră.

                                                                                         Cu salutări cordiale,

                                                                Liviu Pleșoianu, membru al Parlamentului României

 

THE CONTEXT – who really is MEP Monica Macovei, the fervent lobbyist against the new justice laws in Romania?

If we don’t understand the context, we will never understand anything. The justice laws that we are now changing are the laws of MEP Monica Macovei, one of your colleagues. She is a former communist prosecutor (during Nicolae Ceașescu’s totalitarian regime) who uses Goebbels’ horrible Nazi slogans when referring to her political opponents. She calls them „The Red Plague”, using precisely the terms of the Nazi propaganda!

Last week, MEP Monica Macovei outrageously violated the Directive (EU) 2016/343, on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence (please read bellow what she did right inside the building of the European Parliament).

THE CONTEXT – the anti-democratic way MEP Monica Macovei passed the justice laws in 2005 (that we are changing now)

In 2005, during the mandate of former Justice Minister Monica Macovei, the justice laws from 2004 were massively amended by the government by assuming its responsibility in parliament. The Superior Council of Magistracy did not endorse two of the draft laws and endorsed the third one with many amendments that were never taken into consideration. There was NO public debate, there was NO parliamentary debate!

For more than a decade, the justice laws of MEP Monica Macovei generated countless horrible abuses and opened the door for the illegal involvement of the Romanian Secret Service in the course of justice. In order to be properly informed, I am kindly asking you to read the investigative journalists’ exhaustive REPORT on the subversive activity conducted between 2005 – 2017 in the sectors of Justice and intelligence services, to enable political-judicial-economic interest groups to exercise state power:

https://www.luju.ro/…/report-on-the-subversive-activity-con…

Open letter to all Members of the European Parliament: Are you going to tolerate the outrageous behaviour of two of your colleagues – MEP Monica Macovei and MEP Sven Giegold, who are violating the European Parliament’s own Directive?

                                Dear Members of the European Parliament,

As a Romanian MP, I am asking you to react against MEP Monica Macovei’s and MEP Sven Giegold’s outrageous violation of the Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 (on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence). As I am sure you already know, the EU Directive specifically asks authorities to abstain from presenting suspects or accused persons in court or in public while wearing prison clothes, so as to avoid giving the impression that those persons are guilty:

”(21) Where feasible, the competent authorities should also abstain from presenting suspects or accused persons in court or in public while wearing prison clothes, so as to avoid giving the impression that those persons are guilty.”

On January 30th 2018, at 6PM, in the ASP Distribution Center Area 3D, 3rd floor of the European Parliament, MEP Monica Macovei and MEP Sven Giegold hosted the photo exhibition: ”Romanians take the streets: We want justice, not corruption”. Among other photos taken during the protests that are being stimulated by MEP Monica Macovei, there is one representing several politicians wearing prison clothes. …There are two problems with this photo:

1. Most of the graphically processed politicians are persons who have never been found guilty. One of them is not even a suspect or an accused person!

2. MEP Monica Macovei and MEP Sven Giegold organised this exhibition and decided to use a photo that violates the presumption of innocence by „presenting suspects or accused persons (…) in public while wearing prison clothes, so as to GIVE the impression that those persons are guilty”!

As a Romanian MP, I trust your good will and I am sure you will not ignore this open letter. I am kindly asking you to stand against such an outrageous violation of the presumption of innocence that is enshrined in Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament, in Articles 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the ECHR), Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (the ICCPR) and Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights.

I am confident that you will not hesitate to raise your voice, as I am 100% sure that you are a MEP who would never violate the presumption of innocence! Such terrible attacks on the very foundation of the Human Rights cannot stay unsanctioned! Such horrible deviations from the core European values are intolerable!

I remain at your disposal for any questions you may have and I am looking forward to your reaction on the outrageous behaviour of two of your colleagues.

                                                                                                                Kind regards,

                                                                                                        Liviu Pleșoianu, Romanian MP

1 Comment

  1. Popescu

    In familie se rezolva toate neintelegerile. Nu incercati sa transferati problemele personale interne in afara familiei. Altfel va fi vai de capul vostru si al nostru. Strainul nu urmareste decat interesul lui. Oare exemplele istoriei (daca le cunoasteti sau daca ati studiat acest obiect) nu v-au facut sa credeti acest crud adevar? Strainul nu da dovada de intelegere pentru unul sau altul daca nu are un interes. Crede MONICA altceva atunci cand afiseaza un zambet de o rautate evidenta? Cine stie ce idei se desprind din gandirea ei profunda…Vai de capul nostru ca asistam la spectacole grotesti oferite de cetateni alesi de noi, nevrednicii.. Asa ne trebuie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *