Cadran international

75% dintre francezi aprobă „Vestele galbene”

  A nu se confunda demonstraţiile francezilor reprezentaţi de „Gilets jaunes” („Vestele galbene”) cu anarhismul hoardelor #rezist din Piaţa Victoriei. […]

 

A nu se confunda demonstraţiile francezilor reprezentaţi de „Gilets jaunes” („Vestele galbene”) cu anarhismul hoardelor #rezist din Piaţa Victoriei. Dacă primii luptă împotriva globalizării agresive şi a intereselor Noii Ordini Mondiale, mercenarii multinaţionalelor sorosiste urmăresc interese contrare, inclusiv subjugarea totală a românilor forţelor oculte. Vă rugăm să citiţi cu atenţie preluarea textului publicaţiei franceze, lăsându-vă să trageţi singur concluziile . (Redacţia ART-EMIS)

Potrivit ultimei ediții a sondajului nostru Live Opinion, lansat miercuri, și pilotat de Institutul Elabe, sprijinul vestelor galbene franceze este la cel mai înalt, câștigând trei sferturi din populație. Pe termen lung, „Vestele galbene” nu văd sprijinul popular pe care îl prognozează prin erodare. Dimpotrivă, conform ultimului sondaj realizat de Institutul  „Elabe” după discursul lui Emmanuel Macron lansat miercuri după-amiază, 75% dintre francezi aprobă mobilizarea lor, la patru zile după evenimentul de pe Champs-Elysees. Excluzând unele excese, a câştigat cinci puncte într-o săptămână plebiscite într-un eventual plebiscite (referendum – n.r.).

Doar 17% dintre respondenți declară că nu sunt de acord cu mișcarea. În detaliu, acest sprijin este nuanțat dacă examinăm cu atenție diversele medii sociale. Este de 75% dintre clasele de mijloc, până la zece puncte, clasele populare aprobă 83%, un câștig de opt puncte. Deși fenomenul este adesea prezentat ca expresia unei Franțe periferice la marginea rupturii, se pare că se bucură de o statistică impresionantă în comunitățile rurale: 83% dintre locuitori o validează (+4 puncte). Acestea sunt 77% (+5 puncte) pentru a răspunde în același mod în orașele mici și 80% (+4 puncte) în orașele mijlocii.

Dacă în concentrații mai mari, „Vestele galbene” nu au aceleași procente, beneficiază de o bunăvoință considerabilă a populaţiei franceze: 70% dintre locuitorii marilor aglomerări, cu un salt de opt puncte, văd furia lor de un bun ochi, iar parizienii sunt 68% (+5 puncte) pentru a-și arăta sprijinul.

Francezii se confruntă cu o situație financiară dificilă şi aprobă mişcarea „Vestelor galbene” într-un procent de 84%, câștigând trei puncte în de procentaj, în timp ce sprijinul cetățenilor mai bogați este cuantificata la 67% (ceea ce implică în continuare o creștere șapte puncte). Pe de altă parte, sprijinul directorilor scade semnificativ, deși majoritatea (56%, în scădere cu 9 puncte).

                               Printre cele mai populare mișcări

Aceste date plasează „Vestele galbene” printre cele mai populare mișcări sociale din partea publicului, în ultimii ani: numai manifestarea poliției denunță lipsa de octombrie 2016 înseamnă că personalul de îngrijire medicală la domiciliu și sa retras din martie anul trecut depășindu-le, ajungând la 88%, 86% și 81% în timp. Dacă studiem mişcarea „Vestelor galbene” prin prisma unui plebiscit, observăm că sprijinul pentru formularea acestui ras-the-bol fiscal și social este deosebit de marcat de către alegătorii Marine Le Pen în timpul primei runde a alegeri prezidențiale, cu 91% dintre suporteri în cadrul acestora (+ 9 puncte). Alegătorii lui Jean-Luc Mélenchon urmăresc îndeaproape, cu un scor de 86%, cu o creștere identică. „The fillonistes“ următoarele costum pentru 70% dintre ele (+ 8 puncte) și o majoritate a „Vesteleor galbene” apare chiar si în cazul persoanelor care au votat pentru Emmanuel Macron (52%, + 3 puncte).

                  20% dintre francezi susţin că sunt „Veste galbene”!

Pentru a susține şi a fi, desigur, sunt două lucruri diferite. Dar, din nou, cifrele arată o statistică favorabilă pentru „Vestele galbene”: 20% dintre francezi se declară a fi veste galbene. Această identificare operează în special în rândul celor care se confruntă cel mai mult cu dificultăți financiare, clasele populare mai larg și cele rurale. 27% dintre membrii acestor trei segmente ale populației pretind că fac parte din mișcare. 42% dintre alegătorii Marine Le Pen își proclamă calitatea de membru în procesiuni, iar 20% din cei de la Jean-Luc Melenchon fac același lucru. Nivelul scade la 16% dintre cei care au ales Francois Fillon în primul tur al alegerilor prezidențiale și sub 10% pentru tabăra lui Benoît Hamon (9%) și Emmanuel Macron (5%).

Propunerile lui Emmanuel Macron şi dorința sa de a deschide o „mare concertare” în teritoriile privind tranziția ecologică şi socială, evident nu au convins francezii. 81% dintre aceștia consideră că executivul „nu ascultă” protestatarii (și „deloc”, 48%). Un sprijin popular larg, o identificare considerabilă a mișcării, un executiv judecat sever în răspunsurile pe care le aduce, tot ceea ce nu indică în direcția ieșirii din criză a puterii. 69% dintre francezi cred că „Gilets jaunes” ar trebui să-și continue acțiunea.

                                                                                                            Robin VERNER

https://www.bfmtv.com/politique/75percent-des-francais-approuvent-les-gilets-jaunes-un-soutien-en-hausse-de-5-points-1576345.html?fbclid=IwAR0y2EAlsut1gMyrR6D4MCWraCDyWZU0VAEtj6u4UoL0XQzlnAmqS3slzoA

Versiunea în limba franceză

75% des Français approuvent les gilets jaunes, un soutien en hausse de 5 points

Selon la dernière livraison de notre sondage L’Opinion en direct, diffusé ce mercredi, et piloté par l’institut Elabe, le soutien des Français aux gilets jaunes est au plus haut, gagnant les trois quarts de la population.

Non, en s’inscrivant dans la durée, les gilets jaunes ne voient pas le soutien populaire dont ils bénéficient s’éroder, bien au contraire. Selon notre dernier sondage “L’opinion en direct”, réalisé par l’institut Elabe mardi après-midi après le discours d’Emmanuel Macron et diffusé ce mercredi après-midi, les Français sont 75% à approuver leur mobilisation, quatre jours après la manifestation sur les Champs-Elysées émaillée de quelques débordements, un satisfecit en hausse de cinq points en une semaine.

                                        Plébiscite  

Seuls 17% des sondés déclarent être désaccord avec le mouvement. Dans le détail, ce soutien se nuance si on examine attentivement les différents milieux sociaux. Il est de 75% chez les classes moyennes, en progression de dix points, les classes populaires l’approuvent à hauteur de 83%, un gain de huit points. Alors que le phénomène est souvent présenté comme l’expression d’une France périphérique au bord de la rupture, il apparaît qu’il jouit d’une impressionnante statistique dans les communes rurales: 83% des habitants le valident (+4 points). Ils sont 77% (+5 points) à répondre dans le même sens dans les petites villes, et 80% (+4 points) dans les agglomérations moyennes.

Si dans les concentrations plus importantes, les gilets jaunes ne tutoient pas les mêmes sommets, ils restent auréolés d’une bienveillance considérable: 70% des riverains des grandes agglomérations, forts d’un bond de huit points, voient leur colère d’un bon œil, et les Parisiens sont 68% (+5 points) à témoigner de leur soutien.

Les Français confrontés à une situation financière difficile approuvent les gilets jaunes pour 84% d’entre eux, gagnant trois points au passage, tandis que ce soutien parmi nos concitoyens plus aisés est jaugé à 67% (ce qui implique tout de même une croissance de sept points). En revanche, le soutien des cadres décroît significativement bien que toujours majoritaire (56%, en baisse de 9 points).

                   Parmi les mouvements les plus populaires 

Ces données placent les gilets jaunes parmi les mouvements sociaux les plus populaires auprès de l’opinion publique de ces dernières années: seules la manifestation des policiers dénonçant le manque de moyens d’octobre 2016, celle du personnel des EHPAD et des retraités de mars dernier les surpassant, ayant atteint respectivement 88%, 86% et 81% d’approbation en leur temps.

Si l’étude de ce plébiscite des gilets jaunes prend un tour plus politique, on note que le soutien à la formulation de ce ras-le-bol fiscal et social est particulièrement marqué parmi les électeurs de Marine Le Pen lors du premier tour de la présidentielle avec 91% de supporteurs en leur sein (+ 9 points). Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon suivent de près, avec un score de 86%, avec une hausse identique. Les “fillonistes” leur emboîtent le pas pour 70% d’entre eux (+ 8 points) et une majorité de pro-gilets jaunes se dégage même chez les gens ayant voté pour Emmanuel Macron (52%, + 3 points).

           20% des Français déclarent être des gilets jaunes

Soutenir et être, voilà deux choses différentes. Mais là encore, les chiffres montrent un panorama favorable aux gilets jaunes: 20% des Français déclarent être eux-mêmes des gilets jaunes. Cette identification opère surtout parmi les personnes les plus en difficultés financièrement, les classes populaires plus largement et les ruraux. 27% des membres de ces trois segments de la population affirment ainsi faire partie du mouvement. 42% des électeurs de Marine Le Pen proclament leur appartenance aux cortèges, et 20% de ceux de Jean-Luc Mélenchon en font autant. Le niveau tombe à 16% parmi ceux qui ont choisi François Fillon lors du premier tour du scrutin présidentiel et sous les 10% pour le camp de Benoît Hamon (9%) et Emmanuel Macron (5%).

Les propositions d’Emmanuel Macron, et sa volonté d’ouvrir une grande concertation dans les territoires au sujet de la transition écologique et sociale, n’ont visiblement pas convaincu les Français. 81% d’entre eux estiment ainsi que l’exécutif n’est “pas à l’écoute” des manifestants (et même “pas du tout” pour 48%).

Un vaste soutien populaire, une identification considérable au mouvement, un exécutif jugé sévèrement dans les réponses qu’il apporte, tout ça ne pointe pas en direction d’une sortie de crise pour le pouvoir. 69% des Français pensent d’ailleurs que les gilets jaunes doivent poursuivre leur action.

                                                                                                            Robin VERNER

Sursa: Revista ART-EMIS

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.