Atitudini

„Prinţul” Presei, CTP, vesteşte întunericul!

  Profitând de anarhia internaţională, indusă de la cele mai înalte niveluri, au început şi pe la noi să-şi ridice […]

 

Profitând de anarhia internaţională, indusă de la cele mai înalte niveluri, au început şi pe la noi să-şi ridice capul nişte „cozi de topor” mediatice care, prefăcându-se a nu înţelege că esenţa democraţiei presupune a-ţi expune punctul de vedere şi nu a-l impune majorităţii, s-au năpustit „cu bocancii” în sufletele a 3 milioane de români, cu frică de Dumnezeu, ca în mod cu totul subiectiv să invoce argumente anticonstituţionale, anticreştine, pentru a provoca dictatorial răsturnarea valorilor consacrate în societatea românească! Din nefericire, cum era însă de aşteptat, la „timona” tăvălugului totalitarist al noii „moralităţi”, al noii „normalităţi”, se află intelectuali care, umflându-se „în pene” că ar fi şi ei cineva în mersul vremurilor, au fost programaţi (sau auto) să fie port-stindarde în marşul distrugător al armatei lui Antihrist. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, la acest asalt antidemocratic, participă şi unii din breasla „câinilor de apărare ai democraţiei” (ziariştii)! Unul din ei, deseori prins în mrejele propriei suficienţe, este fostul şef al Clubului Român de Presă – C.T. Popescu. Acesta, într-o „reacţie” recentă, a ţinut morţiş să ne „tragă de urechi” că nu gândim ca domnia sa şi, trecând cu dezinvoltură îngrijorătoare peste faptul că poporul român gândeşte şi trăieşte altfel, de două milenii, ne-a luat „peste picior” cu următoarele „perle”:

  • vor să le refuze (creştinii – n.a.) un drept al omului”! Însă, domnul ziarist se înşală! Noi, cei care am semnat proiectul legislativ prin care propunem ca prin familie să se înţeleagă căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, ne manifestăm regretul că acest preopinent nu s-a priceput să prindă „firul” care permite la 500.000 de cetăţeni să-şi exercite dreptul constituţional de a proceda la o iniţiativă de revizuire (art.150, 1-2), nu a înţeles că în nici un document internaţional nu se precizează că homosexualii beneficiază de „căsătorie” ca de un „drept al omului” (dimpotrivă, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului vine în întâmpinarea articolelor 3 şi 13 din Carta O.N.U. şi prevede explicit că – la art.16 – familia se defineşte prin căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie (trimitere căreia i s-a conformat Parlamentul Ungariei în Constituţia din 2011), nici nu a ţinut cont că în Constituţia României nu există discriminare (art.16, 1 şi 26,1) şi că intimitatea (relaţiile sexuale denaturate) nu este îngrădită de drepturile civile (însă manifestaţiile obscene, contrare bunelor moravuri, sunt interzise de articolul constituţional 30, 7);
  • 3 milioane de oameni din această ţară, după 26 de ani de libertate, încă nu au învăţat principiile fundamentale ale democraţiei”. Este fals! Principiul fundamental al democraţiei constă în supunerea minorităţii faţă de majoritate, nu invers!
  • Homosexualitatea nu e imorală (…), stimaţi 3 milioane de concetăţeni”. Este fals, stimate concetăţean! O spune însuşi Dumnezeu, Duhul Sfânt, când ne-a inspirat Cartea Sfântă: relaţiile împotriva firii sunt considerate „spurcăciune” (Lev. 18, 22), „pângărire trupească” (Rom. 1, 24), „patimi de ocară” (Rom. 1, 26), „ruşine… rătăcire” (Rom. 1, 28), iar pe deasupra sodomiţii „nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (1 Cor.6, 9-10). Aşadar, când „lecţiile” lui CTP îi vizează pe cei 3 milioane de creştini, ca simbol elocvent al poporului român, ar trebui să se ştie că acesta – hulindu-i chiar pe cei ce sunt „mădulare… în trupul lui Hristos” (1 Cor.12, 27), cu sens de Biserică (Col. 1, 24), al Cărei Cap este (Col.1, 18), nu face altceva decât să se autoconsidere mai înţelept decât Dumnezeu!

În fine, ca să se înţeleagă şi mai bine cât de mult îi pasă stimatului concetăţean CTP de drepturile omului, în viziunea sa atât de dezarticulată despre lume şi viaţă, menţionez că în unul din articolele sale din „Adevărul” anilor ’90 îşi exprima convingerea misogină, antiumană şi anticreştină, că „femeia nu e om”! Nu ştiu dacă a-i mărturisi, totuşi, că Maica Domnului este „binecuvântată între femei” (Lc.1, 28), or că bărbatul şi femeia sunt amândoi „un trup” (Fac. 2,24), îi va folosi lui CTP la ceva! Ştiu însă că astfel de CTP-işti vor tot creşte, în proiectul noii lor lumi, iar creştinii vor scădea… în defăimări şi prigoane. Însă spre a lor, veşnică, înălţare…

                                                                                                     Prof. Costel NEACȘU   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *