Atitudini

ACSH sesizează ambasadele statelor semnatare ale Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944 despre succesiunea FDGR-ului condus de Klaus Iohannis după orgaizația nazistă GEG

  ACSH = Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România GEG = Grupul Etnic German din […]

 

ACSH = Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană

FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România

GEG = Grupul Etnic German din România (în germană Deutsche Volksgruppe in Rumänien)

Adresa Nr. 16/25.03.2020

Motto 1: „ Hitler prezintă cazul, poate unic in istorie, al unui tiran care n-a lăsat nimic la activ.” (Albert CAMUS – Terorismul de stat și teroarea irațională);

Motto 2: „Se credeau liberi! Habar  n-aveau  că  de  hitlerism nu te poți elibera! (Hans FRANK, Guvernatorul nazist al Poloniei, Albert Camus-Terorismul de stat și teroarea irațională)

Motto 3: „…peste 60.000 de germani din GEG s-au înscris în Waffen-SS și 15.000 în Wermacht și Todt” (Florian BICHIR, Membru CNSAS – România, înainte și după Mareșalul  Antonescu)

Motto 4: „Saşii ne dispreţuiesc şi ne urăsc. Ne-au exploatat veacuri de-a rândul; acum nu le-a mai rămas decât ura. Însă nu ura bărbatului care te priveşte în ochi şi te înfruntă cu hotărâre, ci a reptilei care se târăşte, se mlădie, loveşte pe neaşteptate şi se luptă pe faţă numai când are adânca siguranţă că potrivnicul său e stors de vlagă. S-au aliat întotdeauna cu duşmanii noştri şi nu ne-au cruţat niciodată, când au avut prilejul să ne lovească. Astfel planurile Saşilor au acelaşi scop ca şi ale Ungurilor: înfrângerea noastră.. Şi oricât s-ar părea că Saşii sunt mai de omenie, în realitate în sufletul lor e aceeaşi duşmănie faţă de noi ca şi în sufletul Ungurilor”)  (Vasile STOICA, istoric și diplomat roman din Sibiu – Suferințele din Ardeal, 1916)

Motto 5: „ Este inadmisibil ca HITLER-NSDAP, sinucis, HIMMLER-SS, sinucis, și Kaltenbrunner-SS, spânzurat, să fie declarați Criminali de Război, iar succesorul lor, IOHANNIS, să fie decorat ca „democrat.” (ing. Marin MITITELU, Președinte ACSH, Cercetător acreditat CNSAS, Absolvent SNSPA/Analist Politic)

Către,

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București (SUA)
Domnului ZUCKERMAN Adrian – Ambasador

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (GB)
Domnului NOBLE Andrew James – Ambasador

Ambasada Federației Ruse în România
Domnului KUZMIN Valery – Ambasador

Ambasada Republicii Populare Chineze la București
Doamnei JIANG YU – Ambasadoare

Ambasada Israel
Domnului SARANGA David – Ambasador

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
Domnului FERENC Asztalos Csaba – Președinte

ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), constituită pentru a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției), potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p), din Statutul ACSH, vă sesizează un caz grav de corupție, atentat la siguranța națională, încălcarea Convenției de armistițiu de la Moscova din 12.09.1944, a Tratatului de pace de la Paris din 10.02.1947 și de nazism/neo-nazism, solicitându-vă să condamnați, juridic și politic, prin retragerea sprijinului, pe Iohannis Klaus și Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), ONG, nu partid, organizație Penală, Trădătoare, Hitleristă (parte a NSDAP și SS), Neo-Nazistă și Criminala de război, declarată, în Procesul de la Nurnberg  știind că:

IOHANNIS  Klaus = Președintele României (2014-prezent) și Președinte FDGR (2002-2013),

PORR Paul-Jurgen = Președinte FDGR (2014-2020),

FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România, distinct juridic de FDGS,

FDGS = Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, distinct  juridic de FDGR, subordonat adm. acestuia,

BISERICA EVANGHELICĂ (CA) din Sibiu, care și-a cedat, de buna voie, bunurile GEG/NSDAP,

GEG = Grupul Etnic German, partea a NSDAP, a SS și subordonat direct lui Adolf  HITLER, declarată, implicit, ca fiind Organizație CRIMINALĂ DE RĂZBOI, în Procesul de la Nurberg, ca NSDAP și SS,

– înființat prin Decretul-Lege nr.830/ 20.11.1940, ca impunere a Diktatului de la Viena, 30.08.1940,

-desființat prin Decretul-Lege nr.485/07.10.1944, conform Convenției de Armistițiu,12.09.1944

-ne-reînființat, dupa 1989, conform Ministerului de Justiție, Biroul Evidență ONG,

GERMANDOM = GERMAN  DOMination = Neo-NAZIST,

FUEN = Uniunea Federală a Naționalităților Europene =Neo-NAZIST,

STATUL ROMÂN=Persoană juridică de drept public = Proprietar  al Patrimoniului GEG,

PRIMĂRIA SIBIU = Persoana juridică de drept public, prin Primari IOHANNIS  Klaus și Astrid FODOR,

CONSILIUL  LOCAL  SIBIU, prin FDGR, Președinte IOHANNIS Klaus și  PORR Paul-Jurgen,

DRAȘOVEANU/LIMPEDE Corina, judecătoare, Președinta Judecătoriei Sibiu-Sentința 2790/28.5.2007,

MORARU Maria, judecătoare, Judecătoria Sibiu – Dosar nr. 1279/306/2007, Sentința 2790/28.05.2007,

MITROFAN Codruța, judecătoare, Judecătoria Sibiu – Dosar nr. 2055/306/2018, Sentința 630/12.02.2019,

ANRP=Agenția Națională de Restituire a Proprietăților = fără pers. juridică, subordonată Guvern,

Conducători, Instituții și Organizații naziste condamnate, în Procesul de la Nurnberg, ca fiind Criminale de război:

– la moarte,  11 persoane: RIBBENTROP Joachim, KEITEL Wilhelm, KALTENBRUNNER Ernst,  SPÂNZURAT, nr. 2, în SS, după HIMMLER Heinrich, sinucis, ROSENBERG Alfred, FRANK Hans, FRICK Wilhelm, STREICHER Juluis, SEYESS-INQUART Artur, SAUCKEL Fritz, JODL Alfred–au fost executaţi, GORING Hermann-s-a sinucis înainte de execuţie,

– la muncă silnică pe viaţă,  3 persoane: HESS Rudolf, RAEDER Erich, FUNK Wolter,

– la închisoare între 10 şi 20 de ani,  4 persoane: SPEER Albert–20 ani, von SCHIRACH Baldur–20 ani,

– achitaţi, 3 inculpati : FRITZE Hans, SCHACHT, von PPAPEN Frantz.

În plus, erau declarate culpabile instituţii şi organizații ca:

Guvernul Reichului,

conducerea politică a Partidului Nazist/NSDAP, condusă de HITLER Adolf (1921-1945),

Gestapoul, SS-ul (detaşamentele de pază), SD (serviciul securităţii), SA (detaşamentele de asalt)

Comandamentul General al Wehrmachtului.

Conform documentelor anexate, îndeosebi, extras din Cartea Procesul de la Nurnberg, scrisă de Joe J. HEYDECKER, ziarist american și  Johannes LEEB, ziarist german, afirmăm că:

A.IOHANNIS Klaus Werner și PORR Paul-Jurgen, alături de organizațiile pe care le-au condus/le conduc, juridic și administrativ, FDGR/ FDGS (=GEG/NSDAP/ SS) SUNT:

I.PENALI, furând  proprietăți și bani  Ștatului  Român, UNICUL Proprietar al “bunurilor GEG”;

II.TRĂDĂTORI, prin dezmembrarea României, căci inițiativa, ca FDGS/FDGR să devină GEG/NSDAP/SS, încalcă art.15 și anulează art. 19 din Convenția de Armistițiu, Moscova, 12.09.1944, precum și art.1, art.2 și art.5 din Tratatul de Pace, Paris, 10.02.1947, iar Ungaria poate revendica Transilvania de Nord, conform Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, anterior Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944, care devine NULĂ, din cauza lui IOHANNIS  Klaus/FDGS/FDGR;

III.HITLERISTI / CIUMA BRUNĂ, conf. Sentinței nr.2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, prin care FDGS devine succesorul GEG, ca patrimoniu și ideologie, în subordinea lui HITLER/NSDAP;

IV.CRIMINALI   DE  RĂZBOI, prin apartenență și subordonare față de:

– HITLER Adolf, Președinte al NSDAP/GEG (1921-1945);

– HIMMLER Heinrich și KALTENBRUNER Ernest, conducatorii SS, primul s-a sinucis (ca orice german criminal, plin de curaj și cu conștință ?!?!), al doilea spânzurat, ambii criminali de razboi!!

V.Neo-NAZIȘTI, prin afilierea FDGR/FDGS  la organizațiile:

– GERMANDOM, din Germania, cu orientare neo-nazista, care susține interesele  Germaniei,  împotriva celor  ale României  și  colaborează cu grupuri de extremă-dreaptă;

– FUEN, înfiinţata de foşti naziști, anti-semită și anti-romanească

B.IOHANNIS Klaus face parte din statul securist/paralel/corupt, din Sibiu si  România, căci:

1.Sentința nr. 2790/28.05.2007 din Dosarul nr. 1672/306/2007, prin care judecătoarele iresponsabile, Maria MORAR și Corina DRAȘOVEANU/LIMPEDE (dupa divorț), au făcut ca Autoritatea Națională pentru Retrocedarea Proprietăților (ANRP) să retrocedeze, ilegal 1.400 imobile, în valoare de 18 miliarde de euro, către Forumul Democrat al  Germanilor din Romania (FDGR) (Klaus Iohannis=Președinte 2002-2013), Forumul Democrat al Germanilor Sibiu (FDGS) (Klaus Johannis=Membru, din 1991), și Biserica Evanghelică (CA) (Klaus Iohannis=Membru);

2.Sentința  nr. 2790/28.05.2018 a fost atacată, de ACSH, prin Revizuire, care, din cauza corupției din justiția sibiană, ne-a fost respinsă, ilegal, de către judecatoarea MITROFAN Codruța, prin Sentința nr. 630/12.02.2019, din Dosar nr. 2550/306/2018, cu 12 termene si 5 judecatoare (!?!),  Apelată, Sentință pronunțată cu încălcarea art. 6 al CEDO  și a Deciziei nr.33/23.01.2018 a CCR:

–  Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), Decizia din 07.03.2017, cazul „Cerovsek si Bozicnik v. Slovenia”, art. 6, privind dreptul la un proces echitabil, prin care judecătorii europeni au statutat ca „judecătorii care nu au participat la proces, nu pot motiva hotărârea judecatorescă,  și  să o semneze, pentru că nu pot oferi garanția că au facut o buna administrare a actului de justiție și, ca atare, încalcă dreptul la un proces echitabil”;

–  Curtea Constituțională a României, Decizia nr. 33/23.01.2018, care, la punctul 175,  precizează: „În fine, prin Hotărârea din 7 martie 2017, pronunțată în Cauza Cerovsek și Bozicnik împotriva Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat că judecătorii care nu au participat la proces nu pot motiva și semna hotărârea judecătorească, pentru că nu pot oferi garanția că s-a realizat o bună administrare a actului de justiție”

După cum am inserat în Plângerea penală ACSH vs. FDGR, FDGS, Primarii Municipiului Sibiu, Biserica Evanghelică (C.A.), ANRP, înregistrată, în data de 03.09.2019, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, ca Dosar nr. 9799/2019, declinat la DNA-ST Alba Iulia, în data de 20.09.2019, ca Dosar nr. 754/P/2019, facem urmatoarele precizări:

1.Dupa cum am arătat în Plângerea penală, inițială, Grupul Etnic German (GEG), a fost înființat prin Decretul-Lege nr. 830/20.11.1940, semnat de Regele Mihai, ca o condiție obligatorie a Diktat-ului de la Viena, și  a fost dizolvat prin Decretul-Lege nr. 485/07.10.1944 (!!!), semnat de Regele Mihai și propus de Guvernul ne-nazist și ne-comunist condus de generalul Constantin Sănătescu, pentru a respecta Conventia de Armistițiu, din 12.09.1944, document care atestă că bunurile numitului „Grup Etnic German nu au fost naţionalizate prin Legea Naționalizării din 1948 (nr. 119 din 11 iunie 1948) sau prin Decretul Consiliului de Stat nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile (v. Buletinul Oficial nr. 36 din 20 aprilie 1950). Prin urmare, legile actuale privind retrocedările nu le vizează. De altfel, Legea nr. 10/2001 precizează că se referă la „imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989”. De asemenea, nu poate fi invocată nici Ordonanța de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, deoarece aceasta, deşi se referă la „perioada 6 septembrie 1940 – 22 decembrie 1989”, priveşte „imobilele care au aparținut comunităților minorităților naționale din România și care au fost preluate abuziv”. Or, nu se poate pune problema abuzului, căci Biserica Evanghelică (C.A.) și-a predate de bună voie, prin Conventie, o parte din bunuri, către GRUPUL ETNIC GERMAN (GEG), iar dacă, prin sine, a fost un abuz, acesta nu a fost al Statului Român, ci al celui German;

2.Astfel, toate solicitările, făcute de FDGR, FDGS și Biserica Evanghelică (CA), și retrocedările, acordate de Primăria Sibiu, care nu era proprietară, prin Primarii IOHANNIS Klaus și FODOR Astrid, precum si de ANRP, reprezentantul Statului Român, unicul proprietar, sunt ilegale!

Am depus, ca Practică Juridică, Decizia nr. 1141/09.03.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), DEFINITIVĂ, într-o cauză identică, în Dosar nr. 240/57/2011, Comuna Cristian, județul Sibiu, prin Primar, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi P.E.,C.A., având ca obiect anularea Deciziei nr. 2232 din 21 decembrie 2009 emisă de pârâta Comisia de retrocedare. Iată cum, prin jonglerii juridice și securiste, ticăloase, Iohannis Klaus, FDGS, FDGR și Biserica Evanghelică (CA)  au furat România de 1600 imobile, în valoare 18 Miliarde de  Euro!

Culmea cinismului și a ipocriziei, prin care se uită și se batjocoresc cele 60 de Milioane de oameni morți, dintre care 6 Milioane erau evrei, este faptul că FDGR, organizație nazistă, ca successor GEG/NSDAP/SS, prin actualul său președinte PORR Paul-Jurgen, l-a decorat pe președintele Federației Comunitaților Evreiești din România (FCER), VAINER Aurel, organizație a urmașilor evreilor rămași ne-uciși de naziști, iar acesta a acceptat?!?

Nici o organizație politică sau civică din România, din trecut, nu a fost condamnată în Procesul de la Nurnberg, iar, după Decembrie sângeros 1989, nici o entitate juridică sau/și  civică românească, și cu atât mai puțin a noastră, ACSH, nu promovează hitlerismul  și neo-nazismul, așa cum o face de 30 de ani FDGR/FDGS, succesorul GEG/NSDAP/SS și afiliatul la Germandom și FUEN!!!

Nu se poate ca, NSDAP/GEG, conduse de Adolf  HITLER, cel mai mare criminal al omenirii, și SS/GEG, condus de criminalul sinicigaș, Heinrich HIMMLER și de criminalul de război, ucis prin spânzurare, Ernst KALTBRUNNER, să fie declarate organizații criminale de război, în Procesul de la Nurnberg,  iar FDGS/FDGR și IOHANNIS Klaus, care sunt succesorii de patrimoniu si de ideologie ai  GEG/SS, să fie cultivați politic, în loc să înfunde pușcăria, pentru furt și crime!

                                          COROLAR

România, Leagănul Civilizăției Europene, cu culturi vechi de 7.500 de ani, cum sunt cele de la Turdaș-Vinca, Cucuteni, Gumelnița, Tărtăria, a ajuns o colonie germană, așa cum ne-a văzut HITLER, prin Raportul secret al Misiunii Germane la București, din anul 1940, și așa cum ne-a transformat nazistul cu dosar de spion, la DIE/SIE, IOHANNIS Klaus, prin Diktatura Minoritarilor, cu PNL, Unio Trium Nationum (Maghiari/PCM, Sași/FDGR, Secui/UDMR), Neo-Marxism/USR  și  Minorități Sexuale/LBTGQ (“Pentru O Românie NOrmală”=PORNO = mesaj subliminal)!

Din păcate, când trece prin una dintre cele mai grele încercări ale existenței sale moderne, COVID-19, după cele două războaie mondiale, scăldate în sângele fiilor săi, România  este condusă de:

1.Președintele – Diktator, IOHANNIS Klaus Werner, fost președinte al FDGR, 2002-2013, ONG etnic, dar nu partid, successor al GEG/NSDAP/SS, ciuma brună, organizații criminale, ucigașe a 6 Milioane de evrei, din Europa și România, conducător anti-România!

2.Prim-Ministrul – Șomer, ORBAN Ludovic, președintele PNL, partid care a omorât zeci de mii de români, în anii 1907 și 1929, și a trădat România, prin Renunțarea la Ardeal, semnând un Tratat secret, cu Austro-Ungaria și Germania, valabil 40 ani, 1883-1923 !!!

3.UDMR, ONG etnic, dar nu partid, care șantajează Statul Român, de 30 de ani, și îi reprezintă pe unii urmași ai etnicilor maghiari care au omorât mii de români, în 1848, 1940, 1989!

Cum art. 2 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, prevede că “Cetățenii români, ca expresie a fidelitații lor față de țară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranței naționale”, iar art.3 lit.h prevede că „inițierea, organizarea, săvîrșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă…”, constituie amenințări la siguranța națională, ca în cazul lui Iohannis, FDGR si FDGS, solicităm ca:

1.PUTERILE ALIATE, învingătoare în al doilea Război Mondial, SUA, Marea Britanie și Rusia, să retragă sprijinul organizației hitleriste, FDGR/GEG/NSDAP/SS și al lui IOHANNIS Klaus!

2.AMBASADA Statului ISRAEL să ia act de Sesizarea noastră și, alături de Guvernul Israelian, să interzică existența acestei anomalii juridice, anti-UE, anti-NATO, anti-ONU și Antisemită, denumită IOHANNIS/FDGS/FDGR/GEG/NSDAP/SS/HITLER, unică în peisajul internațional!

3.IOHANNIS Klaus să-si dea demisia, din funcția de Președinte al României, incompatibilă cu cele de Penal, Trădător, Hitlerist, Criminal de război și Neo-Nazist !

4.Parlamentul României, prin Senatul și Camera Deputaților, să înceapă, procedura de suspendare a Președintelui României, IOHANNIS Klaus, cf. art. 95-96 din Constituție !!!

5.Guvernul României să înceapă cercetarea corupției, de fraudare a României, cu 1.600 de imobile/18 Miliarde de Euro, de către FDGR, FDGS și Biserica Evanghelică (CA)!

6.SRI și SIE să acționeze, conform obligațiilor, împotriva FDGR, pentru apartenența la ideologia Hitleristă, ca succesori ai GEG/NSDAP/SS și la cea Neo-Nazistă, ca membri  ai  GERMANDOM și FUEN, prin desființarea organizației FDGR și condamnarea președinților Iohannis si Porr!

7.CNCD și CNA să ia act de Adevăr/Sesizare, renunțând la rolul, ilegal, de Inchizitori!

Cu responsabilitate civică, în slujba României,

                                                                 Ing. Mititelu  Marin,

                            Președinte ACSH, absolvent SNSPA/Analist Politic, cercetător acreditat CNSAS

Citiți și:

Iohannis și FDGR, reclamați Ambasadei SUA pentru succesiunea după organizația nazistă Grupul Etnic German

ACSH revine cu precizări la plângerea penală împotriva FDGR și bisericii evanghelice a sașilor

Plângere penală împotriva FDGR, FDGS, Biserica Evanghelică C.A., Primăria Sibiu și ANRP pentru jaful imobiliar făcut de sașii din Sibiu, după ce s-au declarat oficial succesori ai hitleriștilor

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ (II)

Plângere penală la SIIJ împotriva judecătoarelor corupte care au declarat ong-ul sașilor din Sibiu succesor al hitleriștilor

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție cercetează judecătoarele din Sibiu care au legalizat succesiunea FDGR-ului condus de Iohannis după organizația hitleristă GEG

Plângere penală la SIIJ împotriva judecătoarele din Sibiu care se protejează reciproc în cazul sașilor sibieni deveniți succesorii naziștilor

Musai de citit și:

Cine este Klaus Iohannis… Voi știți, SRI și PNL?

Noi documente explozive: Deși doar FDGS a fost declarat succesorul GEG-ului nazist, ANRP a retrocedat imobile la tot FDGR-ul iohannist!

FDGR şi FDGS – entităţi distincte care moştenesc ilegal „Grupul Etnic German”

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (I)

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (II)

Iohannis se teme de scandalul dosarului de moștenitor al naziștilor Grupului Etnic German! Acesta a fost topit pentru ștergerea urmelor…

Acuzații grave aduse lui Klaus Iohannis într-un denunț penal adresat Parchetului condus de Augustin Lazăr, sluga lui devotată

 

 

5 Comments

 1. Cornelius

  Un act de mare curaj!

  Felicitari din inima.

  • Gicone

   Felicitări

 2. gigimutu

  jos cu nazistu asta de iohanel,

  jos cu tradatorul Romaniei, infractorul numarul 1 din Romania, jos derbedeule!!!
  Romania meria un presedinte patriot, cu inima de roman, nu de tradator ca tine!!!

 3. Gicone

  Noi date 0724318880

 4. alex

  M-as bucura enorm de mult , daca demersul d-tra catre aceste ambasade, ar fi incununat de succes! Sunteti un ardelean curajos si un mare patriot! Daca Romania ar avea multi oameni ca d-tra, eh…., alta ar fi situatia Romaniei!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.