Arhivate

Afacearea “Mansarda” (II)

Inainte de a vă dezvălui numele altor personaje implicate în această mega-ticăloşie imobiliară, vă informez că la începutul lunii august am început demersurile pentru a găsi dosarul de proiectare al blocului nostru.  

Dosarul,  care conţine: memoriul arhitectural, memoriul tehnic de rezistenţă, memoriul referitor la instalaţii, fişa forajelor geologice, este punctul de plecare nu doar al ulterioarelor reparaţii, consolidări sau înlocuiri ale vechilor instalaţii roase de timp ci şi primul pas al efectuării unei expertize corecte a clădirii. Este de la sine înţeles că fără această piesă principală, nici nu se poate discuta despre racordarea unor eventuale alte apartamente la instalaţiile de apă-gaz, canalizare, curent electric şi încălzire.

    Ştiind că blocul a fost proiectat de IJP (Institutul Judeţean de Proiectare) Mureş care, după revoluţie, s-a transformat în SC  PROIECT  SA, la data de 13.08.07 am bătut la poarta societăţii…Înainte de această dată am reuşit să smulg, nu fără dificultate, de la Mircea Şomfălean, copia exepertizei tehnice semnate Benke Istvan, împreună cu „MEMORIU”- semnat SS indescifrabil, cu ştampila dreptunghiulară a SC PROIECT SA – ambele documente fiind necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie pt. blocul D11 şi copia avizului 780/ 07.12.06 eliberat de IJC (Inspectoratul Judeţean pentru Construcţii) Mureş pentru blocul D9.
    Înainte de a trece la următorul titlu, vă reamintesc că pentru a obţine avizul ICJ şi autorizaţia de construcţie MANSARDA trebuia să prezinte MEMORIUL  TEHNIC cuprinzând memoriile de specialitate (de arhitectură, de rezistenţă, de instalaţii), planul de situaţie vizat de Cadastru şi devizul general al lucrării. Gândiţi-vă la faptul că la o clădire veche noile apartamente trebuiesc racordate la instalaţiile deja existente. Dacă proiectele şi lucrările nu se execută şi nu sunt verificate de specialişti autorizaţi, atunci cine garantează şi răspunde în caz de deflagraţii, incendii sau prăbuşire a construcţiei? Dezastre de tipul celui care s-a întâmpat a Zalău şi care s-a soldat cu pierderi de vieţi omeneşti nu trebuie să se mai întâmple!

 

În vizită la SC  PROIECT  SA. Legături de tip mafiot între SC  MANSARDA, directorul Simo Istvan-

  expertul Benke Istvan- şi arhitectul Doru-Ioan Lăcătuşu -acţionari şi membri ai Consiliului de Administraţie al SC PROIECT SA.

    La data de 13.08.07 am avut întrevederea cu Şimo Istvan- directorul SC  PROIECT  SA. Prima mea cerere a fost aceea de a vedea dosarul cu proiectul blocului nostru. E logic că acesta este punctul de pornire al oricărui studiu, proiect şi modificare adusă ulterior. Refuzând să-l scoată din arhivă, directorul mi-a spus că a fost distrus la inundaţiile din 1970. Ciudat lucru din moment ce în expertiza tehnică a blocului, aşa cum veţi vedea, expertul Benke face referire la acesta… Şi-apoi, dosarul nu poate dispărea pur şi simplu, pentru că nu a fost întocmit într-un singur exemplar. Alte copii de-ale lui trebuie să se găsească la toţi furnizorii de utilităţi, inclusiv la Cadastru.
    Arătându-i în schimb MEMORIUL – cu ştampila SC  PROIECT SA- am reuşit să identific autorul, semnătura aparţinând lui Doru-Ioan Lăcătuşu – arhitect. Deşi a refuzat să îmi indice numele acţionarilor societăţii, fără să invoce vreun motiv plauzibil, mi-a satisfăcut curiozitatea referitoare la numele membrilor consiliul de administraţie: Şimo Istvan- preşedinte, Doru-Ioan Lăcătuşu, Benke Istvan, Glăja Eugen şi Raus Adriana. Când am auzit de Benke  am făcut imediat legătura cu autorul faimoasei expertize- despre care vă voi vorbi în continuare…

Expertiza criminală şi expertul Benke Istvan.

În România, iresponsabilitatea şi lăcomia depăşesc limita oricărei imaginaţii.

    Ei şi acuma-i acum, a sosit momentul să vă vorbesc despre expertiza tehnică a inginerului-expert pe deasupra, Benke Istvan, document care cu siguranţă va intra în Cartea Recordurilor. Analizând-o filă cu filă cu câţiva dintre vecini am constatat următoarele: nu este datată; nu este înregistrată, de unde rezultă că contravaloarea acesteia a fost plătită la negru; nu are antetul şi nici ştampila expertului pe toate filele(n.a. ştampila  aparţine SC BENKE SRL); nu are ştampila şi semnătura arhitectului şef de proiect Doru Lăcătuşu; nu are fotografiile podului, ale pereţilor fisuraţi şi a fundaţiei; este incompletă: lipsesc planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, planul nivel curent-releveu, faţadele existente- releveu, secţiune transversală, plan mansardă propunere, secţiune transversală-propunere, faţadă proiect-propunere, fişele foto 1-16, expertiza neavând  calcule de rezistenţă!
    La fila 8 (vezi facsimil) se specifică următoarele: „ Evaluarea calitativă E1 se efectuează pe baza consultării releveului, a sondajelor la infra şi suprastructură precum şi pe baza consultării unei documentaţii incomplete, întocmită de DSAPC Tg.Mureş în anul 1962, referitoare la construcţia analizată (n.a: expertul însuşi recunoaşte că o parte a documentaţiei iniţiale există!) suprastructura asigurată de pereţi din zidărie de cărămidă nu se încadrează în prevederile de protectare din P100-92, P100-2006 şi P2-85, neavând o subcentură şi sâmburi din beton armat…” Cu toate acestea, expertul afirmă: „Deşi sunt abateri de la prevederile de proiectare valabile la data analizei, construcţia analizată are asigurată o rezistenţă şi o stabilitate satisfăcătoare care, în urma mansardării nu se diminuează, nu se înrăutăţeşte”.
În urma unei mansardări s-ar putea ca rezistenţa şi stabilitatea blocului să nu se diminueze, dar în urma supraetajării ce se poate întâmpla, domnule expert? Şi ce se poate intâmpla cu fundaţia, stimabile? Pentru că, conform aceleiaşi expertize criminale, la Cap. 8 “Concluzie” (care nu conţine nici măcar o jumătate de pagină!) dumneata nu faci decât  o minusculă referire la fundaţie: „Lăţimea fundaţiei existente (90 cm) permite mansardarea fără consolidări”. De unde şti dumneata ce lăţime are din moment ce nu ai făcut săpături şi ai consultat o documentaţie incompletă? Şi de ce nu ne spui nimic despre adîncimea acesteia?  Din moment ce săpăturile la fundaţie s-au efectuat după redactarea expertizei, e logic că această manevră a fost praf în ochii fraierilor care ar fi trebuit să îşi dea acordul pentru scufundare. În fotografia pe care eu am făcut-o şi care i-a îngrozit pe toţi vecinii cu scaun la cap, se vede cu ochiul liber că aceasta arată ca o dantură cariată. Nici vorbă să aibă 3 metri adâncime, aşa cum lătra Todea, maimuţoiul primăriei. Pe aceeiaşi fotografie se văd clar şi mucegaiurile care provin din infiltraţiile de apă din sol.
    Ca o încununare a succesului, anunţul MANSARDEI din  9 august referitor la săparea gropii la baza blocului este mai mult decât ilar: „…aceasta se va face pentru a dovedi faptic proprietarilor apartamentelor că starea şi adâncimea fundaţiei blocului precum şi a solului este în conformitate cu rezultatele evaluării cuprinse în cap. 6.1 Evaluare calita-tivă E1 din expertiza tehnică”. Cu alte cuvinte pacientul este mai întâi diagnosticat şi pe urmă consultat! De nişte medici iresponsabili, care se joacă cu vieţile omeneşti şi care se închină unui singur dumnezeu: BANUL!
Acelaşi expert face însă unele referiri importante: „ Execuţia se va încredinţa unei societăţi autorizată, coordonată de de către Responsabil cu execuţia atestat, interesele investitorului urmând a fi reprezentate de către Diriginte de şantier atestat… lucrările vor demara numai după intarea în posesia autorizaţiei de construire, acte ce se vor solicita Primăriei Tg.Mureş prin prezentarea proiectului tehnic.”
Întrucât săpăturile la ORC au dovedit că nici MANSARDA şi nici VOPEX-ul nu sunt societăţi cu obiect principal de activitate construcţiile civile şi deci, nu sunt antreprenori generali,   cred că doar organele de cercetare penală ne vor spune cu cine au fost executate lucrările la cele două blocuri. Tot „organele” ne vor spune probabil şi numele dirigintelui de şantier căci noi nu am reuşit să îl aflăm. Să nu mai vorbim despre caietul de sarcini şi cartea tehnică, căci ne consumăm energia în mod inutil!

Legături de tip mafiot între “MANSARDA” şi Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mureş reprezentat de inspectorul şef Lucaci Viorel.

    Dorind să verific actele de constituire ale MANSARDEI, la jumătatea lui august am des-cins la sediul acesteia, în Str. Tineretului nr.1 ap. 2. Adresă dubioasă întrucât  toate anunţurile societăţii specificau alt sediu: B-dul 1 Dec. 1918 nr. 234 ap.8. Luat prin sur-prindere, Mircea Şomfălean (despre care am aflat că are un bogat trecut penal, acesta  fiind arestat în perioada primei tinereţi) nu mi le-a arătat, pe motiv că „s-au pierdut”. În schimb i-a cerut telefonic lui Mugurel Moldovan – un alt colaborator de-al său să  aducă de la ORC actul constitutiv al societăţii.
    Între timp, pentru a mă asigura că au acte în regulă şi a mă determina să semnez contractul cât mai repede cu putinţă, a scos la vedere Acordul  IJC nr. 780/07.12.2006 (semnat inspector şef Lucaci Viorel) emis pentru blocul vecin D9 prin care  „IJC este de acord cu expertizarea construcţiei de către expertul teh-nic atestat M.I.P.A.T  Istvan  Benke pentru cerinţa Rezistenţă şi Stabilitate. Modificările propuse a se executa sunt precizate într-un memoriu tehnic întocmit de ing. Muntean Octavian şi vizat de expert tehnic, Benke Istvan, şi verificat de ing.  Benke Istvan, acte ce fac parte din prezentul ACORD”. Cu alte cuvinte, Benke se controlează pe el însuşi, afacerea fiind gestionată de mizerabilii cu chip uman ai mai multor verigi mafiote.
    Conform Legii 10/1995, IJC este instituţia care controlează activitatea de construcţie şi sesizează toate neregulile din domeniu, putând solicita demolarea construcţiilor realizate ilegal. În cazul blocurilor vecine, credeţi că a văzut cineva vreodată vreun personaj cu atribuţii de control? A doua zi, când am solicitat celor de la IJC documentele depuse de MANSARDA în vederea obţinerii acordului pentru Blocul D9, mi s-a spus că „acestea au caracter confidenţial”, eu neavând nici o calitate. Când,  după o săptămână m-am reîntors şi am solicitat documentele pentru blocul nostru, mi s-a spus că IJC „nu păstrează asemenea documente”. Cu o scuză ieftină pentru copii cretini, ICJ s-a spălat pe mâini de orice responsabilitate, acoperindu-şi rahatul, precum pisica! Un lucru deosebit de important pe care trebuie să îl afle cititorii este acela că Acordul se dă doar dacă societatea constructoare depune următoarele documente: certificat de urbanism, expertiza tehnică conform art. 18 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii (efectuată de un expert tehnic atestat) care va face referire la rezistenţa şi stabilitatea întregii clădiri, tema proiectului, memoriul tehnic de arhitectură, exemplar memoriu tehnic de rezistenţă, memoriul tehnic de  instalaţii, deviz general, taxa de 0,1% din valoarea de autorizare

Lanţul slăbiciunilor se extinde. Toate drumurile duc la… ORC Mureş

    Revenind la actul constitutiv prezentat de Mugurel Moldovan (un tip dubios care face parte din gaşca de troglodiţi a primarului Florea), iată ce am constatat: actul – care conţine 11 capitole – a fost redactat sub semnătură privată, la 30.01.2006; nu are în colţul din dreapta numerotarea ORC; asociaţi: Todea Ioan Vasile şi Natalia Şomfălean; obiectul principal de activitate conform clasificării CAEN 4522: lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; obiect secundar cultivarea cerealelor etc.
    Vrând să aflu mai multe, am început săpăturile la ORC Mureş. După cum mă aşteptam, am avut alte surprize… aici am descoperit al doilea act constitutiv, redactat în aceeiaşi formă, dar cu alţi asociaţi: Todea Ioan Vasile şi Ilieş Ana-Marcela; aceleaşi obiecte de activitate, actul fiind numerotat începând cu fila 7 şi sfârşin-du-se cu fila 17.
    Un lucru curios este Actul adiţional sub semnătură privată fără număr din 21.05.07( fila 5 a ORC) care este în acelaşi timp şi Contract de cesiune. Prin această mutare prost făcută din toate punctele de vedere, soaţa lui Mirciulică a cedat cele 5 părţi sociale ale sale lui Ilieş Ana-Marcela. Deci actul adiţional se redactează şi înregistrează înaintea actului constitutiv şi auziţi dumneavoastră, în baza hotăririi adunării generale a acţionarilor din 21.05.07. Păi de unde apar acţionarii din moment ce un SRL are asociaţi? Şi ce este societatea : o societate pe acţiuni sau un SRL? Cine sunt adevăraţii acţionari, în caz că ocietatea nu este una de tip fantomă? Încheierea de la ORC nr. 3874/30.05.07 semnată de judecător Tudoriţa Marta şi referent Chişu Cristian nu face nici o referire la numele asociaţilor care au intrat sau ieşit. Ulterior, certificatul de înregistrare a menţiunilor se face de către director Adina Bercea după două luni, la 14 iunie 2007!
    Încheierea nr. 62 prin care societatea a primit personalitate juridică(semnată judecător delegat Natalia Roman şi  Mirestean Ana Eugenia) nu este numerotată la ORC… din cuprinsul ei rezultă că cererea de înregistrare a fost depusă de către Mugurel Moldovan, în calitate de împuternicit al coanei Şomfălean. Având în vedere banii care se învârt şi relaţiile existente între toate verigile statului, documentele false se pot întocmi în orice moment.
    Capitalul social este de 208 RON. Pornind de la acest considerent mă întreb: cu ce fonduri construieşte Todea, un pârlit de barman, dacă nu din bani publici? Căci din câte am aflat şi-a extins tentaculele în tot oraşul, începând cu zona Clinicilor( străzile Argeşului, Gh. Marinescu) şi continuând cu cartierul Dâmbul Pietros(B-dul 1848, str. Petru Dobra). Gândiţi-vă că numai la noi în cartier există 20 de blocuri pe care ar fi vrut să pună laba! Lucrul cel mai curios este că securistul Oprea, care locuieşte în blocul D3 ar fi trebuit să se fie primul care să demareze lucrările dar, cunoscând subteranele afacerii, nu a demarat lucrările.
Iar noi, cei care suferim într-adevăr de pe urma igrasiei şi instabilităţii construcţiei în zadar am încerca să contactăm o societate de construcţii care să ne rezolve problemele.

-va urma –
Liliana Delia MORARIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.