Cultura

”ANTISEMITISMUL” LUI EMINESCU

„Art[icolul] 44 al Tratatului de la Berlin a fost înscris în instrumentul păcii”(Mihai Eminescu, Deosebirea între aceste două declaraţii…, Timpul, 1 martie 1879, în Opere, vol. X, Ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei, Bucureşti, 1989, pag. 202), deşi „Europa cunoaşte pe deplin cestiunea evreilor din România”., ibidem.
">