Tribuna democratiei

APEL

CĂTRE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DOAMNEI PROCUROR GENERAL
LAURA CODRUŢA KOVESI - BUCUREŞTI, B-DUL LIBERTĂŢII, NR. 12, SECTOR 5

DIRECŢIEI NAŢIONALE
ANTICORUPŢIE
DOMNULUI PROCUROR ŞEF DANIEL MARIUS MORAR - BUCUREŞTI, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 79-81, SECT. 1, COD 010106

Subsemnatul RUSU CONSTANTIN domiciliat în Petroşani, b-dul 1 DECEMBRIE 1918, blocul 105, ap. 26, cod 332019, judeţul Hunedoara, în calitate de petiţionar al prezentului APEL, solicit pe această cale, cu celeritate, instituţiilor mai sus citate să facă dovada că reprezintă în mod evident şi grăitor interesele generale ale societăţii, apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. ">

<p align="center"><strong>CĂTRE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE</strong><br /> DOAMNEI PROCUROR GENERAL <br /> LAURA CODRUŢA KOVESI - BUCUREŞTI, B-DUL LIBERTĂŢII, NR. 12, SECTOR 5</p>
<p align="center"><strong>DIRECŢIEI NAŢIONALE <br /> ANTICORUPŢIE<br /> </strong>DOMNULUI PROCUROR ŞEF DANIEL MARIUS MORAR - BUCUREŞTI, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 79-81, SECT. 1, COD 010106</p>
<p>Subsemnatul RUSU CONSTANTIN domiciliat în Petroşani, b-dul 1 DECEMBRIE 1918, blocul 105, ap. 26, cod 332019, judeţul Hunedoara, în calitate de petiţionar al prezentului APEL, solicit pe această cale, cu celeritate, instituţiilor mai sus citate să facă dovada că reprezintă în mod evident şi grăitor interesele generale ale societăţii, apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

În drept, invoc prevederile art. 7 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; prevederile art. 13 din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale; prevederile art. 21 şi ale art. 51 din Constituţia României. Considerând că, în calitate de componente ale autorității statului şi în virtutea atribuţiilor ce vă revin, pe cale de consecinţă, având îndrituirea de a exercita controlul asupra parchetelor din teritoriu, vă solicit în mod categoric şi public să dispuneţi cele legale, pentru cazul pe care îl supun atenţiei.

Caracterul proxim al APELULUI este confirmat şi argumentat, atât de deosebită gravitate a faptelor cât şi de numărul mare de persoane implicate în săvârşirea (prin asociere la un grup infracţional organizat) unor infracţiuni asociate faptelor de corupţie. Încă din iulie 2007, în presa locală au apărut diverse articole prin care unii pensionari solicitau în mod argumentat iniţierea unor cercetări cu privire la activitatea lui PAVEL GHEORGHE IULIU în calitate de preşedinte al ASOCIAŢIEI PENSIONARILOR PENTRU AJUTOR DE DECES ŞI AJUTOR RECIPROC – PETROŞANI, judeţul Hunedoara. Cu toate că existau indicii temeinice de săvârşirea a unor fapte prevăzute şi pedepsite de Codul penal, se cunoşteau autorii acestor fapte şi erau vădite consecinţele grave în plan material şi social, atât POLIŢIA MUNICIPALĂ PETROŞANI cât şi PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PETROŞANI au refuzat în mod sfidător demararea cercetărilor în cauză. În tot cursul anilor 2008, 2009 şi 2010, au fost adresate prim – procurorului MANIU DORICA, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani, zeci de plângeri penale cu privire la spolierea finanţelor Asociaţiei pensionarilor – Petroşani (A. P. A. D. A. R.) de către preşedintele acesteia, PAVEL GHE. IULIU.

În pofida prezenţelor a numeroase probe legale, utile, temeinice, relevante şi precise privind constituirea unui grup infracţional organizat, sub directa şi nemijlocita conducere a lui PAVEL GHE. IULIU (cu scopul obţinerii de foloase materiale ilicite pentru el şi complicii lui) în toate cazurile s-a dispus N. U. P. sau S.U.P.. Procurorii ILINCA DUMITRU şi ROMAN DARIUS au dispus în acest mod (în toate plângerile penale împotriva susnumitului), prim – procurorul MANIU DORICA admiţând soluţiile de N.U.P. şi S.U.P., cu o mare suspicioasă bunăvoinţă, pe cale de consecinţă respingând sesizările petenţilor. Consecinţa neîndoielnică şi argumentul forte al cârdăşiilor existente la nivelul unor poliţişti, procurori şi judecători din Petroşani, sunt confirmările N.U.P.- urilor şi S.U.P. – urilor, dispuse pe „bandă rulantă” vreme de 3 ani, în dosarele în care s-a simulat cercetarea şi urmărirea penală împotriva lui PAVEL GHEORGHE IULIU. Înfiinţată prin fraudarea legii,- cu sprijinul neprecupeţit al judecătorului IACOB GHEORGHE de la Judecătoria Petroşani,- A. P. A. D. A. R. se află astăzi în pragul falimentului, activitatea de creditare a membrilor fiind grav afectată. Depozitele bancare ale asociaţiei pensionarilor Petroşani au fost drastic diminuate, datorită investiţiilor inoportune, acordării de credite neperformante, sistemului de organizare şi salarizare, s. a., toate dispuse din ordinal expres şi direct a președintelui asociaţiei pensionarilor, PAVEL GHE. IULIU. Acesta este iniţiatorul unei furibunde campanii mediatice negative şi obsesiv – agresivă, îndreptată împotriva acelora care au avut curajul să spună comunităţii adevărul cu privire la managementul preşedintelui. Dezinformarea, manipularea cât şi alte metode persuasive practicate cu osârdie de către susnumitul, au ca principal obiectiv influenţarea colectivităţii în general şi a pensionarilor în mod special, în interesul personal cât şi al complicilor săi. Gama largă a infracţiunilor grave săvârşite de PAVEL GHE.IULIU, înglobează variate şi numeroase tertipuri cu ajutorul cărora a produs în perioada 2005-2010 o pagubă pe care o estimăm la valoare de 3.500.000 lei (35 miliarde lei vechi). În perioada anilor 2005-2008, toate sesizările scrise de diferite persoane adresate instituţiilor naţionale ale autorităţii statului, au fost redirecţionate spre competentă soluţionare celor aflate în plan local. Această stare de lucruri a permis grupării infracţionale să-şi desfăşoare nestingherită, activităţile de natură penală, pe cale de consecinţă fiind zădărnicită cercetarea penală.

Un aspect relevant şi de o gravitate covârşitoare este cel privitor la natura grupului – pensionari – cât şi la numărul acestora – peste 8000 – care au devenit victimele lipsite de apărare ale lui Pavel Ghe. Iuliu. Grup social distinct care se caracterizează prin prisma senectuţii, senescenţei şi nu de puţine ori a senilităţii, si care este incapabil să-şi revendice în mod tranşant drepturile sau să adopte o atitudine fermă faţă de managementul defectuos al preşedintelui asociaţiei pensionarilor Petroşani. La începutul lunii decembrie 2010 câţiva angajaţi ai Asociaţiei Pensionarilor Petroşani, au sesizat D. N. A, Serviciul Teritorial Alba Iulia, în legătură cu actul devalizării finanţelor la această asociaţie, de către un grup infracţional organizat aflat sub conducerea direct a lui PAVEL GHE. IULIU. Zeci de copii ale unor documente financiar – contabile (şi nu numai) s-au constituit drept probele indubitabile ale unui jaf (în finanţele asociaţiei), de proporţii nebănuite. În urma descinderii la sediul Asociaţiei pensionarilor din Petroşani, din ziua de 08.12.2010, efectuată de către procurorii D. N. A. , au fost ridicate o serie de acte asupra cărora exista suspiciunea că pot fi dovezile scrie ale unor infracţiuni împotriva patrimoniului şi a intereselor membrilor cotizanţi. Suntem convinşi că, numai printr-o activitate susţinută de investigaţii de strângere şi confruntare a probelor, de verificare a versiunilor posibile despre ceea ce s-a întâmplat şi despre persoana făptuitorului, efectuată în condiţii de operativitate, mobilitate şi continuitate, de cele mai multe ori fără publicitate, se poate dezlega ceea ce iniţial era necunoscut, se pot înfrânge pas cu pas încercările infractorilor de a se sustrage de la răspundere şi se poate lămuri cauza sub toate aspectele. Având în vedere că: organul de cercetare şi urmărire penală dispune în prezent de nenumărate dovezi neîndoielnice (înscrisuri oficiale) ale săvârşirii unor grave infracţiuni: – se cunoaşte organizatorul şi conducătorul grupării infracţionale; sunt cunoscuţi şi identificați toţi participanţii la comiterea faptelor de natură penală; se conturează cu certitudine un prejudiciu de peste 35 miliarde lei vechi; s-a provocat o gravă perturbarea a activităţii de creditare; au fost obţinute zeci de declaraţii scrise în urmă audierilor martorilor; există mai multe plângeri penale însoţite de peste o sută de dovezi (acte oficiale); PAVEL GHEORGHE IULIU continuă activitatea infracţională, depune eforturi susţinute de a şterge pe cât este posibil “urmele” infracţiunilor şi influenţează nestingherit şi în mod vădit martorii, vă solicităm să dispuneţi cele legale şi în conformitate cu atribuţiunile ce vă revin în această situaţie. S-au scurs 3 luni şi 2 săptămâni de când în cauza ce face obiectul dosarului penal nr. 2/P/2011- aflat sub coordonarea procurorului NICODIM IOAN de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara – se administrează actele premergătoare cercetării penale. În condiţiile în care limita maximă a administrării actelor premergătoare, o constituie momentul în care s-au strâns suficiente date ce îndreptăţesc începerea urmăririi penale, vă solicităm să dispuneţi o lămurire a cauzelor ce au împiedicat procurorul de caz în a lua măsura reţinerii împotriva lui PAVEL GHE. IULIU. Nu am să invoc declaraţiile făcute publice de către susnumitul că, în gestiunea şi activitatea lui nu are dreptul nimeni să intervină. Nu am să invoc – lucru cunoscut comunităţii – relaţiile vechi şi de strânsă prietenie ale lui Pavel Ghe. Iuliu cu poliţiştii Şuşman, Cândea, Stoica, procurorii ILINCA DUMITRU, ROMAN DARIUS, prim-procuror MANIU DORICA, judecătorul IACOB GHEORGHE, notarul public GHERGHIN NICOLAE şi alţii, care într-un mod sau altul l-au “ajutat” mai mult sau mai puţin în ultimii 3-4 ani. Toate acestea chiar şi de apare ca bizară atitudinea procurorului de caz, faţă de faptul că apreciază ca insuficiente probele pentru începerea urmăririi penale şi reţinerea lui Pavel Ghe. Iuliu cu propunerea arestării preventive pentru 29 de zile.

Este un fapt cunoscut că, actele premergătoare se efectuează numai atunci când din examinarea actelor de sesizare, nu rezultă elemente suficiente pentru a se dispune începerea urmăririi penale. În această împrejurare, vădită tergiversare a cercetărilor penale în dosarul penal nr. 2/P/2011 sub diverse motive netemeinice, face dovada existenţei unor interese obscure, în sensul clar şi determinant al favorizării infractorului. Faptele comise de către Pavel Ghe. Iuliu în calitate de preşedinte al asociaţiei pensionarilor Petroşani, sunt de o gravitate deosebită, au urmări fără precedent în istoria asociaţiei iar pe care de consecinţă aduc atingere deosebită proprietăţii, una dintre valorile sociale pe care legiuitorul le apără.

La situaţia existentă, pericolul social este evident, concret şi impune în mod strigent măsuri legale care să contracareze acţiunile de ștergere a „urmelor” şi influenţarea a martorilor de către Pavel Ghe. Iuliu. La stabilirea concretă a gradului de pericol social, organul de cercetare penală trebuie să ţină seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, de scopul urmărit şi realizat de Pavel Ghe. Iuliu, de împrejurările în care acestea au fost comise de persoana şi conduita acestuia. Cu vinovăţie evidentă, faptele au fost săvârşite prin constituirea unei grupări infracţionale organizate sub conducerea nemijlocită a lui PAVEL GHE. IULIU. Structura acestei grupări a fost aplicată şi mulată pe sistemul propriu de funcţionare şi organizare a A. P. A. D. A. R. – Petroşani. Având în vedere că aplicarea legii penale în acest caz grav este modalitatea prin care pot fi sancţionate infracţiunile săvârşite la adresa unor valori sociale; – având în atenţie imperativul soluţionării într-un timp rezonabil a dosarului penal nr.2/P/2011;

– ţinând seama că la această dată cercetările în acest dosar sunt vădit îngreunate de mulţimea faptelor comise, de multitudinea tertipurilor de care s-a folosit PAVEL GHE. IULIU, de numărul ridicat al participanţilor cât şi de cel al martorilor ce necesită audierea în cauză;

– luând în considerare faptul că prezenta stare de lucruri permite pe cale de consecinţă favorizarea infractorilor şi influenţarea de către aceştia, a martorilor; – convins că nimeni nu este mai presus de lege iar vinovaţii trebuiesc aduşi în faţa justiţiei, cu scopul de a răspunde pentru faptele săvârşite şi reţinute prin actele se sesizare în sarcina acestora;

– cunoscut fiind faptul că aveţi îndrituirea de a asigura legalitatea, de a controla şi coordona parchetele din subordine în activitatea lor;

– solicit pe această cale demersul dumneavoastră în calitate de reprezentanţi ai instituţiilor naţionale ale autorităţii statului în acest grav caz.

Motivele solicitării subsemnatului sunt generate de necesitate verificărilor cu privire la cauzele care duc la întârzierea aplicării legii în cazul concret al dosarului nr. 2/P/2011;

– găsirea (aflarea) şi aplicarea modalităţilor de remediere a acestor impedimente;

– asigurarea unui curs a cercetărilor care să răspundă imperativelor de celeritate, justiţie, mobilitate, timp rezonabil şi legalitate în rezolvarea şi lămurirea cauzei sub toate aspectele;

– stabilirea cauzelor care împiedică a se ordona o expertiză financiar – contabilă în cauză pentru toată perioada 2005-2010 inclusiv şi o expertiză tehnică de evaluare a costurilor tuturor lucrărilor executate de către S. C. CRISS DESIGN SRL respectiv, construcţii, reconstrucţii, modernizări, remodernizări, achiziţii de materiale şi servicii, dotări, etc. Considerând că APELUL subsemnatului va găsi rezonanţa cuvenită a atenţiei dumneavoastră, fiind supus judecăţilor de cuviinţă, îmi manifest convingerea că voi fi onorat cu un răspuns pentru care îmi rezerv dreptul de a-l face public.

Aştept răspunsul domniilor voastre.

 

Constantin RUSU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *