Puncte de vedere

Apropo de… Holocaustul din Fasia Gaza

Nimeni nu ştie tot, fiecare îşi completează şi revizuieşte cunoştinţele cum i se pare mai bine, când se iveşte ocazia. Recentele evenimente din fâşia Gaza ne obligă la o completare şi revizuire a ceea ce ştim sau credm că ştim.
">