Atitudini

Ardealul multimilenar din Grădina Maicii Domnului

              În ziua de 15 iunie 2019 s-au împlinit 130 de ani de la asasinarea Genialului Mihai Eminescu de […]

 

            În ziua de 15 iunie 2019 s-au împlinit 130 de ani de la asasinarea Genialului Mihai Eminescu de către cei din neamul de ucigași, pe care i-a numit astfel Domnul nostru Iisus Hristos.

În încercarea de a nu se afla Adevărul privind cauzele, împrejurările și asasinii Genialului Mihai Eminescu, în acest an, autoritățile centrale și autoritățile locale (inclusiv în municipiul Cluj-Napoca) au trecut sub tăcere ziua de 15 iunie. Manifestările culturale și slujbele de pomenire pentru Mihai Eminescu au fost sporadice și puțin mediatizate.

Genialul Mihai Eminescu a cunoscut Adevărul despre Istoria multimilenarului Popor Român și a scris, între altele, următoarele:

-„A fi bun român nu e un merit, nu e o calitate ori un monopol special, ci o datorie pentru orice cetăţean al acestui stat, ba chiar pentru orice locuitor al acestui pământ, care este moştenirea, în exclusivitate şi istorică, a neamului românesc.” (Ziarul „Timpul”, 1 aprilie 1881).

„Patriotismul nu este iubirea țărânei, ci iubirea trecutului. Fără cultul trecutului nu există iubire de ţară.” (Ziarul „Timpul”, 22 iulie 1880).

-„Va veni ziua în care și pietrele vor vorbi adevărul, în care cartea faptelor petrecute va sta deschisă și se va citi atât de lămurit, încât toată doctrina paralogismelor nu va fi în stare să-i întunece înțelesul.” (Ziarul „Timpul”, 2 noiembrie 1877).

După asasinarea Genialului Mihai Eminescu și stigmatizarea sa cu epitete („nebun” și „sifilitic”) puse și răspândite de alogenii din neamul împotriva lui Dumnezeu, acuzații fără nicio acoperire în Adevăr, au venit zilele prevestite de Eminescu în care și pietrele vorbesc Adevărul. Este vorba despre descoperirile arheologice, din ultimii 150 de ani, de pe teritoriul României Mari și al Geției Edenice. Dintre acestea am să fac referire la:

1)Tăblițele de la Tărtăria (din Ardeal), găsite de arheologul Nicolae Vlasa, în anul 1961, într-o localitate aflată între Alba Iulia și Orăștie, constituie cea mai veche scriere din lume! Cele trei tăblițe din lut ars sunt datate (de șase laboratoare celebre din țările avansate) 6.000 de ani î.Hr. și se află la Muzeul de istorie din Cluj-Napoca. Scrierea de la Tărtăria este mai veche cu circa 2.000 de ani decât scrierea sumeriană. Adevărul referitor la cea mai veche scriere din lume găsită în Geția Edenică, în ARDEAL, la Tărtăria, nu este răspândit și valorificat de Academia Română, de academicienii și profesorii universitari în domeniul Istoriei! Cei mai mulți dintre mincinoșii științifici oficiali au ascuns și se chinuie să ascundă Adevărul despre cea mai veche scriere din lume care a existat în ARDEAL, pe teritoriul României, cu 6.000 de ani î.Hr. De ce mint, inclusiv prin omisiune? Nimeni nu-i întreabă și nici nu-i sancționează. Am să prezint câteva exemple:

a)Academia Română în volumul I „Moștenirea timpurilor îndepărtate” din „Istoria românilor”, apărută în anul 2001, nu a susținut că cele trei Tăblițe de la Tărtăria reprezintă cea mai veche scriere din lume care a aparținut Poporului Primordial al Geților, strămoșul Poporului Român! La sfârșitul acestui volum sunt 64 planșe cu fotografii color și alb-negru ale unor descoperiri arheologice și monumente istorice din Antichitate cu referire la Poporul Get. În nicio planșă nu apar celebrele Tăblițe de la Tărtăria! În capitolul II „Neo-eneoliticul” din volumul I al „Istoriei românilor”, Academia Română a consacrat, la paginile 183-184, 25 de rânduri despre cele trei „tablete” de la Tărtăria, fotografiate alb-negru.

b)În manualele de Istorie pentru elevi, Ministerul Educației Naționale nu prezintă și nu răspândește Adevărul despre cea mai veche scriere din lume găsită pe teritoriul României!

c)În cursurile universitare în domeniul Istoriei antice se ascunde Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria!

d)În cartea „Istoria Transilvaniei” (ediția a II-a revizuită și adăugită din anul 2016) autorii Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan (rectorul și prorectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) au scris următoarele despre știința, scrisul, arta în lumea antică traco-dacică: „Este greu să ni-i închipuim pe războinicii daci-aspri, bărboși, neciopliți, analfabeți-făcând știință” (pag.24). Autorii acestei cărți nu au scris nimic despre cea mai veche scriere din lume, tăblițele de la Tărtăria! Actualul Președinte al Academiei Române a scris și susține contrar Adevărului că strămoșii noştri geto-daci erau analfabeți. Tăblițele de la Tărtăria (datate 6.000 de ani î.Hr.) și plăcile de aur de la Sinaia (din mileniile II-I î.Hr.) spun Adevărul: Poporul Get, strămoșul real al Poporului Român a fost primul în lume care a cunoscut scrierea, a avut Scrierea Primordială şi Alfabetul Primordial! Poporul Primordial Get şi-a scris Istoria pe plăci de aur!

Adevărul este că după roirile din jurul anilor 4000 î.Hr. și 2000 î.Hr., Geții au dus și răspândit pe toate continentele: Limba Primordială, Scrierea Primordială, Alfabetul Primordial, Cifrele Primordiale, Civilizația Primordială, Religia Primordială monoteistă, Cultura Primordială, Tradițiile Primordiale!

e)În cartea „Istoria ilustrată a României și a Republicii Moldova” (ediția a 3-a adăugită, în șase volume), coordonată de Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan și consacrată Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, în volumul I, la pag.11, sunt fotografiate Tăblițele de la Tărtăria și despre ele scrie următoarele: „…tăblițele de lut ars acoperite cu motive pictografice incizate de la Tărtăria (județul Alba), descoperite, conform lui N.Vlasa, într-o groapă rituală alături de idoli de lut și alabastru și de un fragment de ancoră. Stratigrafia și cronologia acestei așezări au suscitat vii și îndelungate dezbateri.”

Coordonatorii și autorii acestei cărți au ascuns, prin omisiune, Adevărul despre cea mai veche scriere din lume găsită în ARDEAL! Este imposibil să nu știe despre ea și să nu fi văzut Tăblițele de la Tărtăria.

f)În cartea „MAREA ENCICLOPEDIE – STATELE LUMII”, care cuprinde zece volume, apărută în anul 2008 în Germania și în versiune românească în anul 2009, în volumul 2, la pag.84-89, la prezentarea României nu se face nicio referire la Adevărata Istorie Primordială a Poporului Român, nici la cea mai veche scriere din lume găsită în ARDEAL, datată 6.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și nici la Cifrele Primordiale ale Geților.

g)În cartea „Istoria lumii pentru copii – Oxford”, apărută în Limba Română în anul 2009, în capitolul „Lumea antică” (pag.9 – 44) nu există nicio referire la: „Geția Edenică; Dacia; Poporul Primordial al Geților; Limba Primordială; Scrierea Primordială; Alfabetul Primordial; Cifrele Primordiale; Civilizația Primordială; Religia Primordială monoteistă; Cultura Primordială; Tradițiile Primordiale ale Geților! La pag.39, cu referire la „Creștinism” scrie că: „Iisus Hristos s-a născut în anul 4 î.Hr. (Hristos înseamnă Mântuitorul)”…preoții evrei și conducătorii romani l-au executat în anul 29 d.Hr. Creștinii cred că a înviat și s-a ridicat la ceruri.”

Academia Română și autorii cărților menționate au ascuns Adevărul că Poporul Get și urmașul său Poporul Român, a fost și este singurul din lume care este autohton în Geția Edenică și România Mare! Poporul Primordial al Geților și Poporul Român a fost lăsat de Bunul Dumnezeu în Sfânta Geție, în Grădina Maicii Domnului! Acest Adevăr îi asigură Poporului Român dreptul istoric asupra teritoriului României Mari! Academia Română și autorii cărților exemplificate au ignorat Adevărul scris de cunoscuta profesoară Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, în cartea „Civilizația și cultura – Vestigii preistorice în sud-estul European”, unde a precizat că: „În mileniul al VII-lea a.Cr. în Carpați era o civilizație puternică, prima și singură în Europa…o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă.”

În timpul vizitei efectuate în România, în perioada 7 – 9 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a spus, în Limba Română, următoarele:

-„Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber.” (Ioan 8,32).

-„România este Grădina Maicii Domnului.”

-„Domnul să binecuvânteze România, să binecuvânteze poporul său, leagăn al civilizației Europei!”

-„Vei fi națiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar și făuritor de pace. Dumnezeu să te ocrotească și să te binecuvânteze de-a pururi.”

-Papa Francisc, în timpul vizitei în țara noastră în zilele de 31 mai – 2 iunie 2019 a repetat că: „România este Grădina Maicii Domnului.”

Împotriva Adevărului privind Istoria Poporului Român și a Limbii Române se situează Academia Română, mincinoșii științifici oficiali români și mincinoșii științifici internaționali care sunt finanțați, dirijați și controlați de Guvernul Mondial (din umbră), cu ajutorul actorilor politici alogeni cu nume de împrumut românești care sunt plasați în funcții importante din conducerea instituțiilor Statului Român!

Pe această temă, Genialul Mihai Eminescu a scris următoarele:

-„Elemente străine, îmbătrânite și sterpe, s-au amestecat în poporul nostru și joacă comedia patriotismului și naționalismului. Neavând tradiții, patrie hotărâtă ori naționalitate hotărâtă, au pus, totuși, mâna pe poporul român.” (Ziarul „Timpul”, 14 noiembrie 1880).

-„Acest spectacol al exclusivei stăpâniri a unei rase și decăzute și abia imigrate asupra unui popor istoric și autohton e o adevărată anomalie, căreia poporul istoric ar trebui să îi pună capăt, dacă ține la demnitatea și onoarea lui.” (Ziarul „Timpul”, 9 august 1881).

-„Avem nevoie, mai întâi de toate, de-a urî neadevărul, ignoranța lustruită, cupiditatea demagogilor, suficiența nulităților.” (Ziarul „Timpul”, 28 septembrie 1880).

2)Gânditorul de la Hamangia și femeia sa, statuete găsite de arheologi în Dobrogea, lângă Cernavodă, în anul 1956, sunt datate cu carbon radioactiv ca având o vechime de 6.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cele două statuete au forme geometrice de invidiat și dimensiuni care nu sunt întâmplătoare. Ele confirmă Adevărul privind Cifrele Primordiale ale Geților și faptul că strămoșii noştri au inventat scaunul și cunoșteau dreptunghiul, cercul, unghiul, operațiile aritmetice, numărul Pi și aveau Religia Crucii cu 6.000 de ani î.Hr. Privite din spate, statuetele Gânditorului de la Hamangia și femeia sa reprezintă două Cruci. Tot o Cruce există și pe tăblița rotundă de la Tărtăria, datată 6.000 de ani î.Hr. Datorită valorii și frumuseții lor, cele două statuete de la Hamangia, care sunt considerate capodopere ale artei universale, au fost alese de o Comisie internațională și copii ale lor vor fi trimise cu rachete cosmice spre alte corpuri cerești, fiind considerate reprezentative pentru locuitorii planetei Pământ. Academia Română, în cartea „Istoria Românilor”, volumul I, la pag.188, a scris următoarele: „Printre capodoperele neo-eneolitice mai pot fi citate ca realizări de excepție „Gânditorul de la Cernavodă” din cultura Hamangia (planșa 13)”. Atât! Pe planșa nr.13, la sfârșitul volumului, sunt fotografiate cele două statuete de la Hamangia care aruncă la lada de gunoi a Istoriei teoriile cu cifrele romane și cifrele arabe, care nu au existat cu 6.000 de ani î.Hr.

Ministerul Educației Naționale, în manualele de istorie și de matematică pentru elevi, nu prezintă și nu răspândește Adevărul privind Cifrele Primordiale ale Geților care sunt confirmate de Gânditorul de la Hamangia și de numeroase descoperiri arheologice de pe tot cuprinsul României Mari, având o vechime cuprinsă între mileniile VI – I î.Hr., când nu au existat nici arabii și nici romanii care să inventeze cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 0 care sunt Cifre Getice și sunt folosite de toți locuitorii planetei Pământ! Dascălii din învățământul preuniversitar nu au curajul să lupte pentru Adevărul Cifrelor Primordiale ale Geților și continuă să-i mintă pe elevi vorbindu-le despre cifrele arabe și cifrele romane, păcătuind astfel prin situare împotriva Adevărului.

Mincinoșii științifici oficiali ignoră, deocamdată, ceea ce a spus și a scris Părintele Arsenie Boca: „Cel mai greu păcat al omului, veșnic fără iertare, este starea lui împotriva adevărului.”

Universitățile, mai ales Facultățile de matematică ale acestora, ascund Adevărul privind Cifrele Primordiale ale Geților și susțin teoriile false și absurde despre cifrele romane (I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1.000) și cifrele arabe care au ajuns în Europa abia în jurul anului 1000 după Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ca urmare, pe vremea Romei antice ca regat și a Imperiului Roman, literele I, V, X, L, C, D și M din Alfabetul Primordial al Geților poreclite litere romane (când nu a existat nici limba romană și nici alfabetul roman) ci limba latină și aflabetul latin, abia din secolul IV d.Hr.) nu puteau avea echivalent în cifre zise arabe. Dar, arabii nu au avut și nu utilizează cifrele din sistemul zecimal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 0 ). Arabii folosesc un punct pentru cifra 0, iar pentru cifrele de la 1 la 9 au niște simboluri.

Mincinoșii științifici oficiali din România știu că aflarea Adevărului privind Cifrele Primordiale ale Geților demolează castelul de nisip al Istoriei falsificate a Poporului Român și a Limbii Române!

În cartea „Istoria Transilvaniei” , autorii Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan, în capitolul I „Lumea antică traco-dacică” nu au scris niciun rând despre Cifrele Primordiale ale Geților și Gânditorul de la Hamangia, cu o vechime de 6.000 de ani î.Hr.!

În cartea „Istoria ilustrată a României și Republicii Moldova”, în volumul 1, la pagina 10 este o fotografie a „Gânditorului și perechea sa de la Cernavodă, cultura Hamangia”. Despre Gânditor scrie doar că „formele sunt modelate realist, cu totul excepționale…”. Coordonatorii lucrării (Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan) au omis intenționat să scrie despre statueta Gânditorului următoarele Adevăruri: Gânditorul stă pe un scăunel care are formă dreptunghiulară; scăunelul are patru picioare; circumferința statuetei împărțită la înălțimea ei dă numărul Pi; statueta privită din spate reprezintă o Cruce. Statueta Gânditorul de la Hamangia confirmă că strămoșii noștrii Geți, cu 6.000 de ani î.Hr., cunoșteau: Cifrele Primordiale; figurile geometrice; operațiile aritmetice și numărul Pi = 3,1415926535…. Constanta Pi apare pe tăblițele de la Tărtăria și se găsește în Alfabetul Primordial al Geților.  Contrar Adevărului, mincinoșii științifici oficiali au scris că litera grecească Pi a fost adoptată prima dată în anul 1707 și a fost popularizată începând cu anul 1737, iar numele acestei constante provine de la prima literă a cuvintelor grecești periferie și perimetru care este Pi. Cei care susțin asemenea aberații poartă diferite titluri științifice și se situează împotriva Adevărului! Academia Română este cel puțin complice în ascunderea Adevărului!

În cartea „MAREA ENCICLOPEDIE – STATELE LUMII” la prezentarea istoriei României scrie că teritoriul țării noastre era „locuit de daci încă din secolul III î.Hr.”…„Adevărata istorie a României începe în secolul XIV cu formarea a două principate dunărene…”. Autorii acestei enciclopedii ascund Adevărul despre Istoria Poporului Primordial al Geților și Geția Edenică, leagănul civilizației Europei! Academia Română și științificii oficiali au acceptat neadevărurile din această carte și nu au nicio reacție.

3)Plăcile de aur de la Sinaia au fost găsite întâmplător în anul 1875 și pe ele este scrisă Istoria Poporului Primordial al Geților din mileniul al II-lea î.Hr. și până în anul 106 d.Hr. Pe cele 514 plăci din Tezaurul de la Sinaia există Scrierea Primordială a Geților care au folosit Alfabetul Primordial Getic. Plăcile de aur de la Sinaia sunt autentice. După aceleași matrițe au fost turnate 514 plăci de plumb. Din Tezaurul de la Sinaia, în anul 1940, regele alogen Carol al II-lea a dus 200 plăci de aur la Vatican, iar alte 300 de plăci au fost trimise la Moscova, în ziua de 14 septembrie 1944 de către regele alogen Mihai, la solicitarea expresă a lui I.V. Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice. Din cele 514 plăci de plumb de la Sinaia, care sunt autentice, au ajuns circa 500 de bucăți la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti. Aceste plăci pe care este scrisă Istoria Poporului Primordial al Geților și a Imperiului Get, cel mai mare din Antichitate, au dispărut aproape toate. Ele au fost depozitate în beciul clădirii, nu au fost niciodată inventariate, nu au fost studiate de istorici și filologi, nu au fost citite și nici nu au fost expuse. Conducătorii alogeni ai Institutului de Arheologie, ai Academiei Române și mincinoșii științifici oficiali au lansat minciuna că plăcile de la Sinaia sunt niște falsuri realizate de Bogdan Petriceicu Hașdeu sau de Nicolae Densușianu. În baza unui program diabolic au dispărut circa 480 bucăți de plăci de plumb din beciul Institutului de Arheologie din București. O parte dintre ele (74 de plăci) au fost fotografiate, în anii 1945-1946, de către Dan Romalo și au apărut în cartea „Cronica Getă apocrifă pe plăci de plumb?”, în anul 2005.

Mai mulți haiduci științifici au încercat să citească textele de pe plăcile de plumb și să dea explicații despre persoanele și desenele care apar pe aceste plăci. Dintre toți îl apreciez în mod deosebit pe Constantin Olariu Arimin și ceea ce a scris în cărțile sale: „Adevăruri ascunse” și „Dicționarul nemuririi limbii strămoșești”.

După anul 1875 nu a existat niciun interes din partea conducătorilor României, a Academiei Române și a mincinoșilor științifici oficiali pentru aflarea și răspândirea Adevărului privind: Istoria Poporului Primordial al Geților; Limba Primordială a Geților; Scrierea Primordială a Geților; Alfabetul Primordial al Geților; Cifrele Primordiale ale Geților; Religia Primordială monoteistă a Geților; Cultura Primordială a Geților; Civilizația Primordială a Geților și Tradițiile Primordiale ale Geților despre care există numeroase informații pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia.

Mincinoșii științifici oficiali și cei care își zic istorici (cu doctorate, titluri academice și universitare în Istoria falsificată a Poporului Român și a Limbii Române) nu au manifestat niciun interes pentru aflarea Adevărului scris pe plăcile de aur sau pe cele de plumb de la Sinaia!

Pentru plăcile de aur de la Sinaia care se află la Vatican și la Moscova pot fi obținute aprobări pentru a putea fi fotografiate și filmate de către trimișii Statului Român. S-a aflat că Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin a transmis (în luna mai 2005) către Președintele și Guvernul României mesajul că dorește să restituie Poporului Român plăcile de aur din Tezaurul de la Sinaia. Din anul 2005 și până în prezent, conducătorii vremelnici și alogeni ai României nu au întreprins nimic pentru aducerea în țară a Tezaurului de aur de la Sinaia pentru a fi cunoscută Adevărata Istorie a Poporului Primordial Get și a Geției Edenice, Grădina Maicii Domnului.

4)Dovezile istorice de pe teritoriul României Mari și scrierile rămase din Antichitate spun Adevărul despre leagănul civilizației Europei. Astfel:

a)În agricultură, cea mai veche profesie de pe Pământ, strămoșii noştri Geți au folosit, înainte de mileniul al VII-lea î.Hr.: plugul cu brăzdar de fier, sape, coase, seceri, greble cu șase colți, târnăcoape, săpăligi, securi, cosoare pentru tăiat vița-de-vie, furci, ș.a.

b)În minerit, Geții au fost primii în lume care au exploatat sarea, cu circa 10.000 de ani î.Hr. Geția a fost cel mai mare exportator de sare din Antichitate. La exploatarea sării, Geții au folosit unelte din lemn, respectiv: lopeți, cazmale, săpăligi, pârghii etc.

Geții au fost primii în lume care au exploatat și prelucrat aurul, argintul, fierul, cuprul, plumbul, staniu ș.a. În Geția, încă din mileniul al IV-lea î.Hr. au existat cele mai multe și mai mari ateliere de metalurgie din lumea antică. Pe tot cuprinsul Geției a existat, cu 4.000 de ani î.Hr., o artă a prelucrării aurului și argintului care este confirmată de: „Tezaurul de la Moigrad” (județul Sălaj), „Figurina de la Gumelnița” (județul Ilfov), „Idolul de la Traian” (județul Neamț), „Tezaurul de la Pietroasa” (județul Buzău), „Tezaurul de la Sânnicolau Mare” (județul Timiș), „Tezaurul de la Sita Buzăului” (județul Covasna). În ARDEAL și în alte teritorii ale Geției au existat primele cuptoare din lume pentru redus minereul de fier. Cele mai multe ateliere de fierărie din Geția au existat în Munții Orăștiei. Geții au confecționat nicovale, ciocane, baroase, clești, dălți, cuie, piroane, scoabe, cuțite, burghie, balamale, zăvoare, săbii curbate (sica) și drepte, sulițe, lăncii, coifuri, pumnale, scuturi, cârlige, foarfece, compase, unelte agricole, piese pentru harnașament, podoabe pentru îmbrăcăminte ș.a. Geții au inventat și produs cămășile din zale, secerile, roata, carul, roata olarului. Geții cunoșteau metalurgia bronzului și făceau turnări în tipare folosind tehnica în ceară pierdută. La Grădiștea de Munte s-au descoperit cuptoare pentru redus minereu de cupru.

c)În construcțiile civile și militare din mileniile V-I î.Hr., Geții au construit în Munții Orăștiei peste 100 de așezări omenești, dintre care circa 40 au fost orașe. Arheologii au descoperit numeroase clădiri masive de locuit, cu fundație de piatră, cu un etaj, construite din cărămidă arsă și acoperite cu țiglă sau șindrilă. Casele aveau mai multe camere, precum și scară interioară și exterioară. Apa ajungea în case prin conducte. În orașe a existat un ingenios sistem de captare și filtrare a apei de băut. Arhitecții și constructorii Geți au terasat Munții Orăștiei și au înălțat multe sanctuare și construcții militare. În urma descoperirilor arheologice din județele Covasna și Harghita, arheologii au găsit 34 de cetăți Geto-Dacice și mai mult de 200 de așezări din vremea Geto-Dacilor având o vechime mai mare de 3.000 de ani înainte de venirea triburilor barbare ale ungurilor în Câmpia Panonică. Cea mai mare cetate Geto-Dacică din estul ARDEALULUI a fost descoperită la Covasna și este numită Cetatea Zânelor. Pentru construirea acestei cetăți Geto-Dacii au terasat un munte și au construit multe ziduri de piatră cu o grosime mai mare de 4 m. În județele Covasna și Harghita au găsit arheologii peste 30 de tezaure din vremea Geto-Dacilor.

Fortificațiile militare din vremea conducătorilor Burebista și Diogio (poreclit Decebal de către romani) au fost unice în Europa! Geții au construit un uriaș zid de apărare, cunoscut sub numele „Brazda lui Novac”, cu o lungime de circa 970 km, de-a lungul paralelei de 45 de grade, care începe din zona Budapestei și continuă dincolo de Nistru, până la Don. Poporul Get a construit, cu mii de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Capitala Primordială numită Sarimisegetusa, aflată lângă Hațeg, pe o suprafață de 400 hectare. Capitala avea un oraș subteran și era legată prin tuneluri de zonele miniere și alte orașe din Geția. În anii 106-107 d.Hr., împăratul Traian a coordonat personal lucrările de demantelare a Capitalei Sarmisegetusa și de zidire a intrărilor în orașul subteran și în tuneluri.

Românii trebuie să afle și să răspândească Adevărul că strămoșii noştri Geți, în jurul anului 100 d.Hr., au construit zidul de apărare, cu o lungime de 120 km, aflat în nordul Angliei, căruia mincinoșii științifici oficiali i-au dat numele de „Zidul lui Hadrian”. Arheologii și istoricii englezi susțin Adevărul privind această construcţie considerată una dintre minunile lumii antice, unde cetățile de apărare aveau încălzire prin pardoseală și în apropierea lor silozuri pentru cereale. Muzeul de Istorie din Newcastle deține dovezi arheologice și lucrări științifice care atestă că acest zid de apărare a nordului Angliei a fost construit de Geți. Academia Română și mincinoșii științifici oficiali ascund și acest Adevăr despre Poporul Primordial al Geților.

d)În Armată, Geții au avut o organizare și instruire permanentă pentru un efectiv de 200.000 de militari care aveau uniforme tricolore (roșu, galben și albastru) și o dotare foarte bună cu săbii, sulițe, scuturi, platoșe, pumnale, coifuri, arcuri cu săgeți, care de luptă, mașini de război, numeroși cai.

e)În domeniul ceramicii, strămoșii noştri Geți au excelat, încă din mileniile VI-IV î.Hr., prin cantitatea, calitatea și varietatea ceramicii care confirmă că Poporul Get cunoștea și folosea Cifrele Primordiale și figurile geometrice. Numeroasele descoperiri arheologice din culturile Pre-Cucuteni, Turdaș, Hamangia, Gumelnița, Cucuteni, Boian, Vinca, Vădastra, Petrești, Gornești, Săleuța, Periam-Pecica, Costișa, Monteoru, Gârla Mare-Cârna ș.a., confirmă aceste Adevăruri. Celebra cultură Cucuteni, descoperită la 30 de kilometri depărtare de Muntele Sfânt Ceahlău cuprinde statueta „Hora de la Frumușica” (5.700 de ani î.Hr.) și numeroase obiecte din ceramică pe care există proiectate piramide cu bază pătrată și cu diagonale trasate perfect. Modelul piramidelor a fost inspirat de cea mai veche și mai mare piramidă din lume cunoscută sub denumirea „Piramida Soarelui” sau „Piramida de lumină” (o hologramă) pe care o face Bunul Dumnezeu în fiecare an în ziua de 6 august de la ora 7,00 și este vizibilă de pe Muntele Sfânt Ceahlău. După 80 de minute piramida dispare. După modelul acestei „Piramide a Soarelui” și inspirați de dimensiunile ei, strămoșii noştri Geți au construit piramidele din Egipt.

f)Brățările Getice, din aur și argint, cu o vechime estimată la peste 2.000 de ani î.Hr. au fost găsite în mai multe locuri pe teritoriul României Mari. Vechimea reală a Brățărilor Getice este foarte mare, posibil peste 10.000 de ani î.Hr. Până acum, asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali au blocat, prin toate mijloacele și pe toate căile, aflarea vechimii Brățărilor Getice prin testarea lor de către laboratoare de specialitate aflate în străinătate. De ce le este frică nu vor scăpa! Aflarea Adevărului despre vechimea și utilizarea Brățărilor Getice va obliga la scrierea Adevăratei Istorii a multimilenarei Geții și a multimilenarului ARDEAL, Cetatea Domnului. Brățările Getice sunt unicate în lume și confirmă că Poporul Get a cunoscut și a folosit Cifrele Primordiale cu mult timp înaintea apariției romanilor și arabilor. Brățările Getice sunt o dovadă a Culturii și Civilizației care au existat în Geția Edenică, în Sfânta Geție. Brățările Getice au fost realizate din aur și din argint, după o tehnologie extrem de avansată pentru acele vremuri. Cele din aur au o greutate cuprinsă între 580 grame și un kilogram. Brățările din argint sunt cu cinci și șapte spire, iar diametrul lor este 10 cm. Toate brățările au la extremități capete de șarpe. Cele mai multe dintre Brățările Getice au fost găsite întâmplător la Cucuteni-Băiceni, Hațeg, Sacoșu Mare, Hodiș, ș.a. Arheologii au găsit mai multe brățări de aur în Munții Orăștiei, mai ales în zona Centrului Spiritual Primordial al lumii antice (botezată fără niciun temei Sarmisegetusa Regia, de către doi academicieni alogeni), precum și la Hinova, în județul Mehedinți. Cei care au cercetat Brățările Getice au ajuns la concluzia că ele nu au fost folosite ca podoabe ci au avut mai multe scopuri, respectiv: în domeniul sănătății, pentru creșterea capacității organismului de autovindecare prin sporirea potențialului energetic; în domeniul comunicațiilor, ca dispozitive electrice utilizate pentru legături cu comunitățille Geților răspândite pe teritoriul Sfintei Geții; manipularea psihică a unor comunități, inclusiv a militarilor; un sistem de dispozitive radionice de mare putere.

Mincinoșii științifici oficiali le-au dat brățărilor din aur și argint, găsite pe teritoriul Geției și al României Mari, denumirea de brățări dacice cu toate că ele au fost realizate și folosite de Geți cu mult timp înainte de cucerirea de către Imperiul Roman condus de împăratul Traian a 14-17% din teritoriul Geției în urma războiului din anii 105-106 d.Hr. Aceste brățări nu au fost produse în timpul ocupației străine în provincia Dacia romană, în perioada 106-258 d.Hr., până la alungarea legiunilor romane în sudul Dunării în anul 258 d.Hr., în timpul împăratului Gallienus (253-268 d.Hr.). Ca urmare, nu există argumente logice și faptice care să susțină denumirea de brățări dacice. Mincinoșii științifici oficiali și complicii lor repetă denumirea de brățări dacice cu scopul de a șterge circa 10.000 de ani din Istoria Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român.

ARDEALUL este un cuvânt foarte vechi din Limba Primordială a Poporului Get, strămoșul real al Poporului Român! ARDEALUL este multimilenar! Strămoșii noştri Geți, Poporul Primordial pe planeta Pământ, așezat de Bunul Dumnezeu în Sfânta Geție, în Geția Edenică, au dat numele de ARDEAL la teritoriul din interiorul Arcului Carpatic. Numele de ARDEAL s-a păstrat de mii de ani în tradițiile Poporului Get și ale Poporului Român, precum și în folclor. ARDEALUL este o denumire istorică care se regăsește în scrierile rămase din Antichitate, multe dintre ele aflate în arhiva secretă a Vaticanului.

Nicolae Densușianu în cartea „Dacia Preistorică”, la pag.301, a scris că „…numele poporal de Ardeal…este foarte vechi”, iar despre personajul mitologic Ardalos, Ardalus a precizat că: „Avem aici o numire etnică care…corespunde la eponimul de ardelean sau din Ardeal” (pag.399).

Liviu Rebreanu, care a fost preocupat de soarta ARDEALULUI și a ardelenilor, a scris că: „Ardealul este leagănul neamului românesc.” „Pentru noi (Ardealul) înseamnă tot trecut, prezent și viitor, ființa sau neființa…” „Noi n-am venit de nicăieri, ne-am plămădit, ne-am născut și am crescut pe pământ ardelean”. „Poate cel mai frumos și mai pitoresc colț de pe continentul european este Ardealul nostru.” (Opere, vol.15, pag.139-141).

Etnonimul ARDEAL se găsește în grupa cuvintelor cu radicali antici! „La început a fost cuvântul ARDEAL.” Acesta este titlul cărții scrisă de Onufrie Vințeler, în anul 2003, apărută la Editura Eikon din Cluj-Napoca. Autorul a prezentat numeroase opinii controversate referitoare la originea și istoria ARDEALULUI, ajungând să constate că pentru unii: „Etnonimul Ardeal…continuă să fie încă neclar”, „cu toate că există un radical antic al cuvântului Ardeal”. Radicalul ard din Antichitate a fost dus pe toate continentele de către Poporul Primordial al Geților în timpul celor două roiri din jurul anilor 4000 î.Hr. și 2000 î.Hr. Ca urmare, există un număr foarte mare de denumiri antice cu radicalul ard în România, în toată Europa și în Asia. Majoritatea dintre aceste denumiri indică înălțime, podiș.

Asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali din România, au căutat, mai ales în ultimii 140 de ani, după înființarea Academiei Române (la 29 martie 1879) să ascundă Adevărul despre Istoria Poporului Primordial al Geților, inclusiv a ARDEALULUI și să susțină declarativ, fără dovezi credibile, teoria falsă și absurdă că Poporul Român este un popor latin și Limba Română se trage din limba latină, iar procesul de romanizare a strămoșilor noștri Daci și de latinizare a limbii lor s-a desfășurat de bunăvoie și nesilit de nimeni, mai ales după retragerea aureliană și până pe la anii 1000-1200 d.Hr. Pentru a nu se afla Adevărul istoric despre Poporul Primordial al Geților, Limba Primordială a Geților, Cifrele, Alfabetul și Scrierea Primordială ale Geților, Civilizația, Cultura și Religia Primordiale ale Poporului Get, asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali, au născocit „mileniul întunecat”, pentru perioada 275-1330 d.Hr., iar în loc de multimilenara denumire de ARDEAL au inventat și au atribuit forțat numele de Transilvania, un nume clasic latin. Folosirea numelui de Transilvania caută să sublinieze latinitatea Poporului Român și a Limbii Române și să ascundă Adevărul istoric multimilenar al ARDEALULUI! „Mileniul întunecat” de asasini istorici și mincinoșii științifici oficiali a urmărit, cel puțin, îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. Negarea, fără argumente, a continuității multimilenare a Poporului Get și a Poporului Român în Geția Edenică, în Grădina Maicii Domnului.
 2. Susținerea, împotriva Adevărului și logicii, că Poporul Primordial al Geților, de bună voie și nesilit de nimeni, a părăsit Grădina Maicii Domnului, s-a retras numai în sudul Dunării pentru a se înmulți timp de 700 de ani și, apoi, după anul 1000, a revenit în nordul Dunării, inclusiv în ARDEAL și Câmpia Panonică unde a găsit așezate triburile barbare ale ungurilor.
 3. Ascunderea Adevărului despre continuitatea neîntreruptă a Poporului Primordial al Geților în Sfânta Geție, în Grădina Maicii Domnului, Adevăr confirmat de Limba Română, de păstrarea tradițiilor strămoșești multimilenare și de dovezile arheologice rămase pe teritoriul României Mari, după acel fals „mileniu întunecat”.

De reținut că, la niciun popor tânăr european nu a existat în istoria proprie un „mileniu întunecat” după Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum a fost intitulat de către mincinoșii științifici oficiali pentru multimilenarul Popor Primordial Get, strămoșul real al Poporului Român.

Ce înseamnă Transilvania? Este o denumire de origine latină și înseamnă „ținutul de dincolo de păduri”. Pe această temă apar câteva întrebări logice: Care păduri? Unde, în ce țară se află acele păduri? Autorii și adepții numelui de Transilvania nu au identificat după care păduri și în ce direcţie se află această țară, provincie sau regiune. După mințile bolnave și buzunarele umplute cu 30 de arginți, dolari sau euro ale mincinoșilor științifici oficiali înseamnă că există câte o Transilvanie și în Franța, Spania, Italia, Germania, Austria, Federația Rusă, Polonia, Cehia, Elveția, Bulgaria, Grecia, Norvegia, Finlanda, Suedia, ș.a., poate și în China, Brazilia, Argentina și S.U.A.

Mincinoșii științifici oficiali trebuie întrebați: De ce nu există cel puțin, câte o Transilvanie în țările exemplificate? Răspunsul nu poate fi bazat pe argumente istorice și logice.

Se știe că, triburile barbare ungare au năvălit în ARDEAL venind dinspre vest, din Câmpia Panonică. Logic apare întrebarea: ce țară (provincie) au găsit „dincolo de păduri”? Evident că ARDEALUL! Hoardele maghiare nu au găsit nici Transilvania, nici Erdély în Spațiul Carpatic!

De când a apărut denumirea de Transilvania cu scopul de a o înlocui pe aceea autohtonă de ARDEAL? După anul 1750 și, mai ales, după înființarea Academiei Române! Până atunci, multe mii de ani, cel puțin 5.000 de ani î.Hr., în tradiția și Istoria Poporului Primordial al Geților, în Grădina Maicii Domnului, în Limba Poporului Primordial Get, a existat cuvântul ARDEAL pentru a numi teritoriul din interiorul Arcului Carpatic, leagănul de formare al Poporului Primordial al Geților, Adevăratul Popor ales de Bunul Dumnezeu și așezat în Grădina Maicii Domnului, în Sfânta Geție.

În limba maghiară și în istoria Ungariei apare denumirea de ARDEAL sub numele de Erdély în jurul anului 1500. Triburile migratoare și barbare ale ungurilor venite dinspre Asia în Europa s-au așezat în Câmpia Panonică, în jurul anului 900 d.Hr. Apoi, au trecut la jefuirea teritoriilor învecinate , inclusiv în ARDEAL la care i-au zis Erdély în limba maghiară.

Versiunea falsă de la Budapesta în legătură cu existența numelui de Erdély înainte de ARDEAL are legătură cu întrebarea: Cine au fost primii în ARDEAL? Ungurii sau Românii? Mincinoșii științifici oficiali din Ungaria au căutat să demonstreze cu argumente false că denumirea ținutului din Spațiul Carpatic a fost întâi ungurească, dată de triburile maghiare care au ajuns primele în acest teritoriu (în jurul anului 900) și, ulterior, când au ajuns și românii în același ținut (ei zic după anul 1000) au preluat numele de ARDEAL din cuvântul maghiar Erdély. Adevărul istoric, confirmat și de dovezile arheologice de pe tot cuprinsul ARDEALULUI, este că Poporul Primordial al Geților și urmașul său, Poporul Român, au avut o existenţă de cel puțin șapte ori milenară înainte de ajungerea triburilor barbare și migratoare ale maghiarilor în Câmpia Panonică și în ARDEAL. Istoriografia din Ungaria a consemnat că hoardele maghiare când au ajuns în ARDEAL au găsit formațiuni statale conduse de duci români de Gelu, Glad și Menumorut, cu nume moștenite de sute de ani de la strămoșii lor. Numele de Gelu se regăseşte şi are continuitate la Geţi şi la Români de cel puţin 5.000 de ani.

Împotriva ARDEALULUI, mincinoșii științifici oficiali din Ungaria au scris și susțin că numele de ARDEAL se trage din cuvântul maghiar Erdély care înseamnă „ținut de dincolo de pădure”. Cel mai cunoscut dintre ei a fost Paul Hunfalvy care a scris cartea „Magyaroszag Ethnographiaja”, apărută la Budapesta în anul 1876.

Paul Hunfalvy a afirmat în mod fals că atunci când triburile maghiare au ajuns în Spațiul Carpatic (după anul 1000 d.Hr) acesta nu avea nici locuitori, nici stăpâni și niciun nume. Ca urmare, i-au zis Erdély. Însă, dovezile arheologice cu o vechime de 6.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos care au fost găsite pe teritoriul ARDEALULUI și Istoria Antică a ARDEALULUI demolează minciuna ungurească.

O contribuție importantă la aflarea Adevărului despre ARDEAL a fost adusă de Iuliu Marțian (1867-1937) în lucrările: „Despre numele Ardealului” (1907); „Ardeal, istorie și toponimie” (1924); „Ardealul nu derivă din ungurește” și „Ardeal, constatări și lămuriri” (1925).

Cuvântul și numele ARDEAL, o denumire antică păstrată de Geți și de Români, este o dovadă a continuității Poporului Get și a Poporului Român în Spațiul Carpatic, în Geția Edenică și în România Mare!

Ilie Bărbulescu în cartea „Cu privire la etimologia cuvântului Ardeal”, la pag.252, a scris că: „…cuvântul nostru Ardeal, nu are deloc a face, ca origine, cu maghr. Erdély…pe câtă vreme îl găsim în Franța…”. Până acum, urmașii lui Paul Hunfalvy nu au scris că francezii l-au preluat de la unguri și care este semnificația ARDEALULUI în Franța.

În limba slavă etnonimul se numește ARDEAL și nimeni nu susține că a fost preluat din limba maghiară, de la Erdély.

Câțiva dintre lingviștii și istoricii români au preluat, fără critică, tezele false „fabricate” la Budapesta în legătură cu originea maghiară a numelui ARDEAL.

În cartea „La început a fost cuvântul Ardeal”, autorul Onufrie Vințeler a scris (la pag.41) că: „…mulți lingviști și istorici români nu s-au ostenit să analizeze în profunzime tezele false ale lui Paul Hunfalvy și ale altora de teapa lui…majoritatea specialiștilor (prin tradiție) au transcris dintr-o lucrare în alta aceleași idei, fără a se strădui să dea o analiză critică serioasă problemei discutate.”

În istoriografia din Ungaria numele ARDEALULUI apare dupa anul 1200 sub formele Erdochi, Erdöl, iar în anul 1390 sub forma Erdel. Mai târziu, în jurul anului 1500, apare ARDEALUL sub forma Erdély, ceea ce confirmă că numele multimilenarului ARDEAL a fost împrumutat de unguri de la populația românească băștinașă.

Numele de Erdély dat de unguri pentru ARDEAL nu are niciun argument istoric și lingvistic în favoarea maghiarilor, dar nici măcar logic! Mincinoșii științifici oficiali de la Budapesta sunt cunoscuți și recunoscuți în străinătate pentru perseverența lor diabolică în falsificarea propriei istorii a poporului maghiar și a Ungariei! Ei afirmă că Erdély înseamnă „țara de dincolo de păduri”. Această afirmație a fost și este contrară Adevărului!

În jurul anului 1500, când a apărut în limba și în istoriografia ungară cuvântul Erdély, în ARDEAL suprafața ocupată de păduri era de cel puțin 60%, iar restul teritoriului era cuprins, de regula, între păduri. În prezent s-a redus foarte mult suprafața ocupată de păduri. Teritoriul ARDEALULUI a cuprins în urmă cu 500 de ani și include și acum suprafețe pe care se află păduri și terenuri agricole și cu alte destinații. Rezultă că, după fantezia bolnavă a celor care fug de Adevăr și de cuvântul multimilenar ARDEAL, prin numele de Erdély și de Transilvania însemnând „țara de dicolo de păduri” se poate înțelege teritoriul ARDEALULUI fără păduri. Logic, înseamnă că ARDEALUL include, pe lângă păduri, o suprafață mai mica fără păduri care în Limba Română a primit denumirea de Transilvania (de circa 250 de ani) și de Erdély, în limba maghiară (de circa 500 de ani). Este evident că explicația pentru cuvintele Erdély și Transilvania înseamnând „țara (ținutul) de dincolo de pădure” este inexactă și inadmisibilă!

Este evident că, pentru a ascunde Adevărul despre multimilenarul ARDEAL moștenit de la Poporul Primordial al Geților, mincinoșii științifici oficiali din Ungaria au susținut că numele de ARDEAL provine din limba maghiară, din cuvântul Erdély, care înseamnă „țara de dincolo de pădure”, iar asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali din România (cei mai mulți fiind alogeni cu nume de împrumut românești) au inventat cuvântul Transilvania care înseamnă „țara de dincolo de pădure”, dar cu o tentă de latinitate. Pentru celelalte două teritorii românești, Moldova și Țara Românească, au uitat mincinoșii științifici oficiali să le „fabrice” o denumire falsă latinească! Faptul că Academia Română şi mincinoşii ştiinţifici oficiali nu au reuşit să „fabrice” şi să atribuie denumiri latinizate pentru Ţara Românească şi Moldova constituie un alt argument care demonstrează că este falsă şi artificială denumirea hibridă de Transilvania în loc de multimilenarul ARDEAL!

Domnitorul Mihai Viteazu le-a stricat, în anul 1600, socotelile și scornelile mincinoșilor științifici oficiali din România când a spus: „Am unit Țara Româească cu Ardealul și cu toată Țara Moldovei.” Așa scrie în Istoria Adevărată a Poporului Român! „Elefanţii în istorie” din Academia Română nu au curajul să susţină că domnitorul Mihai Viteazul a greşit când a precizat că a unit ARDEALUL cu celelalte două ţări româneşti.

Denumirea de Transilvania pentru multimilenarul ARDEAL, Cetatea Domnului, a apărut pe la mijlocul secolului al XVIII-lea cu implicarea Vaticanului și pe filiera Școlii Ardelene, urmărind un dublu scop: pe de o parte să ascundă Adevărul despre Istoria Geției Edenice Primordiale cu provincia sa denumită ARDEAL, iar pe de altă parte pentru a susține tezele false și imposibile faptic ale latinității Limbii Primordiale a Poporului Get și a Limbii Române, precum și a romanizării Poporului Primordial al Geților și a urmașului său Poporul Român.

În cartea „Cifrele Getice. Cifrele Primordiale pe Pământ?!”, ediția a II-a apărută în anul 2018, am demonstrat cu argumente acceptate tacit de Academia Română și de către toți mincinoșii științifici oficiali că:

– Latinizarea Limbii Primordiale a Geților și romanizarea Poporului Primordial al Geților au fost imposibile! De ce? Pentru că în perioada 106-258 d.Hr., Geto-Dacii din provincia Dacia romană (care reprezintă 14-17% din teritoriul Sfintei Geții) împreună cu Statul Get liber au avut ca obiectiv principal eliberarea cu arma în mână a teritoriului ocupat de Imperiul Roman. În cei 152 de ani, în provincia Dacia romană au avut loc numeroase răscoale ale localnicilor și un război al întregului Popor Get împotriva mercenarilor adunați din Imperiul Roman, care nu cunoşteau limba latină.

În paralel, în provincia Dacia romană și în tot Imperiul Roman s-au desfășurat valurile de prigoană împotriva creștinilor conduse personal de împărați. În aceste condiții, când răscoalele Geto-Dacilor împotriva legiunilor romane se țineau lanț, când creștinii erau prigoniți de împărații de la Roma, când nu exista limba latină nici în capitala Imperiului Roman, este evident că în provincia Dacia romană nu a avut loc nicio latinizare și nicio romanizare a celor două milioane de locuitori Geto-Daci.

Geto-Dacii au vorbit în limba lor maternă, Limba Geților, Limba Primordială pe Pământ! Academia Română și niciun mincinos științific oficial nu au scris și nu au putut argumenta că a fost latinizată Limba Geților de către mercenarii străini care nu știau și nu vorbeau limba latină!

– Între secolele  al VIII-lea î.Hr. și al III-lea d.Hr. nu a existat nici popor latin și nici limba latină în Peninsula italică! A existat poporul etrusc și limba etruscă. Acestea sunt alte Adevăruri ascunse de către mincinoșii științifici oficiali. Imperiul cu capital la Roma nu a fost cunoscut în Istoria antică cu denumirea de Imperiul latin pentru că nu a existat limba latină până spre sfârșitul secolului al IV-lea d.Hr. când a fost creată o limbă artificială numită latina cultă, în care fondul principal de cuvinte provine din Limba Geților.

– A fost imposibil ca Poporul Geto-Dac din provincia Dacia romană, în perioada 106-258 d.Hr., să învețe limba latină inexistentă și să se romanizeze de la mercenarii străini care au fost în fapt ucigași, cotropitori, jefuitori, demolatori, anticreștini, homosexuali și pedofili.

– În provincia Dacia romană nu a fost schimbată nicio denumire de cetate sau de localitate Getă, niciun nume de munte sau de râu nu a primit nume latin în locul celui multimilenar Get. În timpul ocupației romane a fost menţinut multimilenarul nume de Ardeal care a fost dat și păstrat de Poporul Primordial Get și de urmașul său Poporul Român! În Istoria Imperiului Roman este menţionat Ardealul! Transilvania nu a existat în istoriografia Imperiului Roman! În Arhivele Vaticanului nu se regăseşte cuvântul Transilvania pentru ARDEAL, până spre anul 1750 d.Hr.

– În provincia Dacia romană, populația băștinașă Geto-Dacă i-a asimilat pe veneticii din armata imperială și pe cei din administrație, iar copii veneticilor rămași după pensionare în Grădina Maicii Domnului au învățat limba maternă, Limba Getă.

– Timp de 1.600 de ani când Grecia s-a aflat sub stăpânirea Romei, poporul grec nu a fost romanizat și nici limba greacă nu a fost înlocuită cu limba latină sau aceasta nu a fost latinizată.

– Logic și practic a fost imposibil ca 30.000 de mercenari adunați din tot Imperiul Roman, care au fost dislocați în provincia Dacia romană la Alba Iulia (Apullum) și Turda (Potaissa), militari care nu cunoșteau limba latină, să latinizeze 2.000.000 de Geto-Daci. În plus, se știe că alfabetul latin a fost introdus în România, prin lege, abia din anul 1870. Academia Română în cartea „Istoria românilor” susține că în provincia Dacia romană au existat, anual, 148 de vorbitori ai limbii latine culte. A fost imposibil ca aceștia să latinizeze 2.000.000 de etnici Geți!

– În Regatul Romei și în Imperiul Roman nu a circulat cultura și civilizația în limba latină, ci în limbile Geților, koine, aramaică, etruscă și greacă.

– În timpul cetății-stat Roma (753 î.Hr.-89 d.Hr.) și Imperiului Roman (89 î.Hr.-secolul III d.Hr.) nu a existat limba latină ci limba etruscă. Limba latină cultă, apărută în secolul IV d.Hr., a fost o limbă de cancelarie, nu a fost limba oficială la Roma și nicio limbă de circulație internațională!

– Împărații de la Roma (ex.: Caesar, Nerva, Traian, Hadrian, Marc Aureliu), istoricii, geografii, scriitorii, poeții din Peninsula Italică au scris numeroase cărți în limba greacă pentru că nu a existat limba latină!

– „Sfintele Evanghelii” după Matei, Marcu, Luca și Ioan au fost scrise în limba greacă și abia în anul 404 d.Hr. au fost traduse în limba latină cultă. Până atunci, nici în bisericile din Roma nu s-a slujit în limba latină. Evident că, în provincia Dacia romană credincioșii Geto-Daci nu s-au rugat la Dumnezeu în limba latină. În plus, nu trebuie uitat că la Roma era o religie politeistă care nu a avut adepți în provincia Dacia romană și în Geția Edenică.

Este incredibil, dar este Adevărat că Academia Română, mincinoșii științifici oficiali și complicii lor acționează pentru falsificarea: Istoriei Poporului Român și a Poporului Primordial Get; Istoriei Limbii Române și a Limbii Primordiale a Geților; Istoriei Cifrelor Primordiale ale Geților; Istoriei Scrierii Primordiale a Geților; Istoriei Religiei Primordiale a Geților; Istoriei Civilizației Primordiale a Poporului Get; Culturii Primordiale a Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român.

Academia Română, mincinoșii științifici oficiali și complicii lor au falsificat și Istoria ARDEALULUI multimilenar românesc! Pentru atingerea acestui obiectiv strategic al lor s-a acționat, în mod programat, astfel:

 1. S-a interzis apariția cuvântului ARDEAL în toate lucrările lor, inclusiv la titlurile bibliografice.

Conform dispozițiilor din Constituția României, articolul 30, aliniatele 1 și 2: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisă.” Prevederile Constituției sunt clare, dar încălcarea lor nu se sancționează. Legea fundamentală a țării nu are capitol de sancțiuni. Ca urmare, oricine este interesat poate constata că multimilenarul cuvânt ARDEAL, moștenit de la strămoșii noștri Geți, denumirea provinciei ARDEAL din Grădina Maicii Domnului a fost interzisă în tratatele Academiei Române și în cărțile unde este autor, coautor sau coordonator academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei. Am să prezint câteva exemple edificatoare:

a) În anul 2001, Academia Română a dat publicității tratatul intitulat „ISTORIA ROMÂNILOR”, în nouă volume.

-În volumul I, intitulat „MOȘTENIREA TIMPURILOR ÎNDEPĂRTATE”, care are 865 de pagini, la INDICE nu există cuvântul ARDEAL ceea ce înseamnă că niciodată nu a fost scris etnonimul ARDEAL în acest volum. La BIBLOGRAFIE, pag.789-795, nu apare nicio carte care să aibă în titlu cuvântul ARDEAL.

– În volumul II, intitulat „DACO-ROMANI, ROMANICI, ALOGENI”, care are 842 de pagini, la INDICE, la pag.804, scrie „ ARDEAL, regiune: 23, 24, 707”. La cele trei pagini scrie că: au fost găsite inscripții în Ardeal; un medic a stat prin Ardeal; a existat Ardealul în secolul III d.Hr. La BIBLIOGRAFIE, pag.739-759, nu a fost menționată nicio carte, articol etc. care să aibă în titlu cuvântul ARDEAL.

– În volumul III, intitulat „GENEZELE ROMÂNEȘTI”, care are 695 de pagini, la INDICE, la pag.653, nu există cuvântul ARDEAL pentru că niciodată nu s-a scris despre el în acest volum. La BIBLIOGRAFIE, pag.620-631, nu există nicio sursă bibliografică unde să apară cuvântul ARDEAL.

– În volumul IV, intitulat „DE LA UNIVERSITATEA CREȘTINĂ CĂTRE EUROPA PATRIILOR”, care are 878 de pagini, la INDICE, la pag.840, scrie astfel: „ARDEAL, v.Transilvania”, adică cuvântul ARDEAL  a fost înlocuit cu Transilvania. La BIBLIOGRAFIE, pag.783-790, nu apare nicio carte care să aibă în titlu numele, toponimul sau etnonimul ARDEAL. Totuși, autorilor volumului le-a fost frică de ADEVĂR și de domnitorul Mihai Viteazul. Ca urmare, în capitolul VIII „RĂZBOIUL CEL LUNG” (1593-1606), la pagina 624 scrie despre Mihai Viteazul „domn al Țării Ardealului”; la pagina 628 se face referire la hrisovul de la Iași, din 27 mai 1600, în care Mihai Viteazul se intitulează astfel: „Io Mihai voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești și al Ardealului și al Moldovei”; la pagina 631 se precizează că în documentele emise la Alba Iulia, centrul de unde Mihai Viteazul conducea cele trei țări românești, el se intitula: „Io Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată țara Moldovei.”

b) În anul 2004 a apărut cartea „ISTORIA ROMÂNIEI” sub coordonarea academicianului Ioan-Aurel Pop și a Prof.univ.Dr.Ioan Bolovan. În cele 809 pagini ale acestei cărți, cuvântul Ardeal l-am întâlnit o singură dată (la pag.798) la INDICE unde scrie: „ARDEAL.Vezi Transilvania”, iar despre Transilvania s-a scris de nenumărate ori, începând de la pagina 9 și până la 649, respectiv din Preistorie și până în anul 2004. În cartea „Istoria României” nu scrie nimic despre Ardeal și ardeleni! La Bibliografia bogată a ”Istoriei României”, la pag.717-766, nu apare niciun autor care în titlul operei sale să aibă înscris cuvântul ARDEAL. La pagina 719 a fost înscrisă antologia „Școala ardeleană”, apărută la București în anul 1970 și 1983. Este de mirare că autorii „Istoriei României” nu i-au schimbat, deocamdată, titlul în „Școala transilvană”. La pagina 727 apare autorul Ardelean I. al cărui nume nu se trage de la Transilvania, ci evident de la ARDEAL. Pe ultima copertă a acestei cărți, coordonatorii ei au scris că: am adus „noi interpretări în legătură cu multe dintre episoadele trecutului românilor”; am urmărit „reconstituirea istoriei în acord cu criteriul adevărului, atât cât îi este dat omului să-l cunoască”; au concluzionat că „cunoașterea trecutului nu este facultativă, ci obligatorie și necesară”.

c) În anul 2016 a apărut cartea „Istoria Transilvaniei”, ediția a II-a revăzută și adăugită (are 422 pagini) care are autori pe academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române și Președintele Comitetului Național al Istoricilor din România, precum și pe Prof.univ.Dr. Ioan Bolovan, prorector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Autorii acestei cărți au menționat pe copertă că „Transilvania va fi invocată și evocată tot mai des, motiv pentru care nu este de prisos să-i rememorăm trecutul”. De la vorbe la fapte este cale lungă. În această carte, pentru a nu fi cunoscut trecutul acestei provincii românești, nu există nicio referire la multimilenarul ARDEAL, leagănul de formare al Poporului Primordial Get și al Poporului Român. Numele de ARDEAL a fost cenzurat în cartea „Istoria Transilvaniei”. Totuși, autorii nu au sesizat că a fost tipărită cartea lor la Editura „Școala Ardeleană”.

d) În cartea „Istoria românilor pentru elevi” scrisă de Președintele Academiei Române, prof.univ.Dr.Ioan-Aurel Pop, nu există numele ARDEAL, iar la bibliografia selectivă nu apare niciun titlu care să facă trimitere la ARDEAL și la ADEVĂRUL ISTORIC. Ca urmare, începând cu anul 2016, elevii români nu află și nu învață că în Istoria Poporului Român a existat și există ARDEALUL. Președintele Academiei Române le-a interzis elevilor să afle ADEVĂRUL despre ARDEAL și ardeleni.

S-a înlocuit sistematic etnonimul multimilenar ARDEAL cu hibridul Transilvania care are o semnificație identică cu Erdély din limba maghiară, adică „ținut (ţara) de dincolo de păduri”.

Crezând că nu se află această scamatorie, Academia Română, „elefanţii în istorie” și mincinoșii științifici oficiali au exclus de la Bibliografia cărților de istorie, apărute după anul 1989, numeroase titluri dintre care amintim:

-Băncilă Vasile, „Semnificația Ardealului”, în „Gând românesc”, 1939.

-Bărbulescu Ilie, „Cu privire la etimologia cuvântului Ardeal”, în Arhiva, XXXII (1925).

-Constantinescu-Iași, Petre, „Ardealul în trecutul poporului român”, vol.„Probleme românești”, București, 1945.

-Densușianu Nicolae, „Dacia preistorică”, București 1963.

-Dragomir Silviu, „Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul al XVIII”, Cluj-Napoca, 2002.

-Dulamă Ion, „Originea toponimului Ardeal”, în „Noi Tracii”, 1988.

-Gimbutas Marija, „Civilizație și cultură; vestigii preistorice în sud-estul european”, București, 1989.

-Olariu Constantin Arimin, „Adevăruri ascunse”, Iași, 2010 și 2016.

-Olariu Constantin Arimin, „Dicționarul nemuririi limbii strămoșești”, Iași, 2016.

-Iorga Nicolae, „Neamul românesc în Ardeal și Țara ungurească”, București, 1906.

-Lehrer Milton, „Ardealul pământ românesc”, Cluj-Napoca, 1991.

-Lapedatu Alexandru, „Ardealul sau Transilvania”, în „Viitorul”, București, an XVIII, 1924, nr.5039.

-Marțian Iuliu, „Ardeal istorie și toponimie”, Bistrița, 1924.

-Noica Constantin, „Ardealul mumă”, în „Universul literar”, 10 august 1940.

-Noica Constantin, „Ardealul în spiritualitatea românească”, 1940.

-Panaitescu P.P., „O istorie a Ardealului de Miron Costin”, în „Academia Română”, Memoriile secțiunii istorice, martie 1936.

-Riza Adrian, „Ardealul”, revista „Transilvania” nr.5/1982.

-Ștefănescu-Drăgănești Virgiliu, „Sensul istoric al denumirii Ardeal, în revista „Steaua”, nr.6/1984.

Ca să nu afle românii că „țara de dincolo de pădure” a fost numită Erdély în limba maghiară (în jurul anului 1500 d.Hr.) și apoi „Transilvania” (în jurul anului 1750 d.Hr.), Academia Română în tratatul „Istoria Românilor” și academicianul Ioan-Aurel Pop în cărțile sale nu au admis ca la bibliografie să apară numele lui Paul Hunfalvy și titlu lucrării sale „Magyaroszag Ethnographiaja”, apărută la Budapesta în anul 1876. Denumirea de Erdély din limba maghiară confirmă că aceasta provine de la multimilenarul ARDEAL al Geto-Dacilor, teritoriu pe care hoardele maghiare l-au prădat din când în când, după anul 900 d.Hr.

Mincinoșii științifici maghiari susțin că Erdély înseamnă „țara de dincolo de păduri”, iar omologii lor români apreciază că Transilvania are aceeași semnificație de „țara (ţinut) de dincolo de păduri”. Dar, pentru localizarea țării respective este necesară existența pădurii. Se știe că, în ARDEAL nu peste tot locul este pădure. În această situație nu se poate localiza acel „dincolo” şi nici Transilvania. Ca urmare, mincinoșii științifici oficiali români susțin că Transilvania cuprinde Transilvania propriu-zisă, Banatul, Crișana, Maramureșul și Sătmaru. Însă situația geografică a acestor teritorii din ARDEAL contrazice definirea Transilvaniei, „țara de dincolo de păduri” preluată de la Academia de la Budapesta, care se află dincolo, în afara României. Logic și practic, românii care trăiesc în județele din interiorul Spațiului Carpatic nu îl pot numi și defini teritoriul de „dincolo de pădure” pentru că în fiecare județ există mari suprafețe de păduri.

Academia de la Budapesta a tipărit, în anul 1986, cartea „Istoria Ardealului”, apărută la Editura Academiei. În Limba Română a fost tradus greşit, dar intenţionat, titlul cărţii în „Istoria Transilvaniei”, cu toate că apare scris Erdély la Budapesta, care nu înseamnă Transilvania ci ARDEAL. În toată istoria Ungariei, în documentele oficiale ale acestei ţări şi în mass-media din Ţara maghiarilor se găseşte cuvântul Erdély cu referire la ARDEAL pentru că Transilvania, în fapt, nu există!

Ulterior, în anul 2016, academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române a publicat cartea „Istoria Transilvaniei”. Este o simplă coincidență titlul şi conţinutul celor două cărți sau o abordare apropiată?

Adevărul a ieșit la suprafață și se știe că numele de Transilvania a fost inventat de asasinii istorici străini cu scopul de a falsifica și a ascunde cel puțin 7.000 de ani din Istoria Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român! Mincinoșii științifici oficiali și alogeni din România, mai ales după anul 1989, sunt susținuți de complicii lor români avizi de titluri universitare și academice, precum și de un confort material la nivel european. Împreună, ei au acționat organizat, sunt susținuți și finanțați pentru eliminarea numelui provinciei multimilenare ARDEAL din Istoria Poporului Român și din toate cărțile, cursurile și manualele de istorie, mai ales din cele adresate elevilor și studenților. O să le fie foarte greu, probabil imposibil, să schimbe și denumirea Mitropoliei Ardealului de la Sibiu şi a Şcolii ardelene.

Academicianul Ioan-Aurel Pop, în cartea „Istoria Transilvaniei”, din cele 394 de pagini a consacrat istoriei antice a acestui teritoriu românesc din Grădina Maicii Domnului doar 48 de pagini, adică 8% pentru circa 7.000 de ani de istorie. Pentru ultimii 700 de ani a alocat 92% din cuprinsul acestei cărți. Autorul nu a scris absolut nimic despre Ardeal!  Unde a existat cuvântul Ardeal în Istoria multimilenară a Poporului Primordial Get și a Poporului Român, domnul academician Ioan-Aurel Pop l-a înlocuit cu hibridul Transilvania apărut pe filiera Vatican-Budapesta. Pentru academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române,  nu a existat niciodată ARDEALUL?! În toate cărțile sale post-decembriste, dintre care menționez: „Istoria României”; „Istoria Transilvaniei”; „Istoria românilor pentru elevi”; „Istoria ilustrată a României și Republicii Moldova”, nu apare niciodată cuvântul ARDEAL și nu este prezentată Istoria multimilenarului ARDEAL, leagăn al civilizației și culturii din Europa.

Spre deosebire de academicianul Ioan-Aurel Pop,  un străin, Milton Lehrer a ajuns să fie deosebit de apreciat în România pentru cartea sa cu titlul „ ARDEALUL pământ românesc” care a fost reeditată în ultimii 28 de ani, începând cu Uniunea „Vatra Românească”, Filiala Cluj, în anul 1991. Cartea „ ARDEALUL pământ românesc” a fost exclusă din toate sursele bibliografice ale Academiei Române, ale „elefanţilor în istorie” și ale mincinoșilor științifici oficiali din România.

Până  acum, academicianul Ioan-Aurel Pop nu a explicat și nu a argumentat public de ce: a renunțat la denumirea autohtonă și multimilenară de ARDEAL, moștenită de Poporul Român de la Poporul Primordial al Geților și a înlocuit-o cu numele de Transilvania, o denumire relativ recentă (de circa 300 de ani) și artificială care a fost dată de asasinii istorici adepți ai teoriei false și absurde a latinității Limbii Primordiale a Geților și a romanizării Poporului Primordial Get; a exclus Istoria ARDEALULUI din Istoria Poporului Român și a României; a falsificat Istoria Poporului Primordial al Geților și Istoria multimilenarului ARDEAL; a scris cartea „Istoria Transilvaniei” cu un conținut apropiat de „Istoria Ardealului”  tipărită de Academia Ungariei, în anul 1986, la Budapesta.

Academicianul Ioan-Aurel Pop, „elefanţii în istorie” și mincinoșii științifici oficiali nu pot șterge ARDEALUL nici din memoria colectivă și nici din ceea ce au scris: Grigore Ureche, Nicolae Bălcescu, Liviu Rebreanu („Ardealul este leagănul neamului românesc”), Nicolae Titulescu, Emil Cioran, Constantin Noica („Ardealul e patria-mumă”, „Ardealul reprezintă starea de veghe a românismului”), Mitropolitul Nicolae Bălan („…pământul Ardealului udat cu lacrimi și cu sânge de părinții și strămoșii noștri…”), Vasile Alecsandri („Hora Ardealului”), Iosif Vulcan, Emil Isac (poezia „Ardealul”), Marin Sorescu (poezia „Ardealul, stare de spirit”), Onofrie Vințeler, Adrian Păunescu și mulți alții.

 1. Falsificarea Istoriei multimilenare a ARDEALULUI și inventarea, împotriva Adevărului istoric, a Transilvaniei antice. Asasinii istorici, mincinoșii științifici oficiali din România și complicii lor au „mutat” cuvântul hibrid Transilvania (născut artificial în urmă cu circa 300 de ani) în Istoria Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român până spre anul 30.000 a.Chr.

Niciodată, în Istoria niciunui popor și a niciunei țări de pe planeta Pământ, nu s-a înregistrat o asemenea scamatorie care să ascundă Adevărul istoric și să manipuleze generațiile prezente și viitoare.

Se ştie că „somnul raţiunii naşte monştrii”. Aşa s-a întâmplat şi cu falsificarea Istoriei multimilenarului ARDEAL.

Mincinoşii ştiinţifici oficiali, „elefanţii în domeniul istoriei” din Academia Română şi din unele universităţi, precum şi discipolii lor au recurs la următoarea şmecherie: au înlocuit cuvântul ARDEAL cu cuvântul hibrid Transilvania în aproape toată Istoria multimilenară a Poporului Get şi a Poporului Român! La ce s-a ajuns? Am să prezint câteva exemple edificatoare și șocante din cartea „Istoria României”, apărută în anul 2004 sub coordonarea academicianului Ioan-Aurel Pop și a Prof.univ.Dr.Ioan Bolovan:

– Transilvania în timpul paleoliticului mijlociu, pe la anii 100000 – 33000 a.Chr. (pag.11).

– Transilvania în timpul mezoliticului, între anii 9500-7500 a.Chr.(pag.13).

– Transilvania în neoliticul dezvoltat (circa 5500-4000 a.Chr.) la pag.15.

– Transilvania în eneolitic (4500-3700 a.Chr.) apare la pag.17-20.

– Transilvania în epoca bronzului, este menționată la pag.21, 22 și 27.

– Comunitățile din Transilvania în anii 450-350 a.Chr. (pag.36).

– Transilvania în vremea lui Burebista, este descrisă la pag.49.

– Regatul dacic a lui Decebal din Transilvania (pag.62).

– Împăratul Traian a ajuns în sud-vestul Transilvaniei în anul 101 p.Chr. (pag.64)

– Frontul principal al războiului dus de împăratul Traian, în anul 102 p.Chr., a fost în sud-vestul Transilvaniei (pag.65).

– Regatul „clientelar dacic cuprindea Transilvania central și nord-vestică” (pag.67).

– Decebal a fost nevoit să-și găsească altă reședință în teritoriul liber din centrul Transilvaniei (pag.68).

– Provincia Dacia traiană cuprindea „majoritatea Transilvaniei” (pag.69).

– Stăpânirea gepidă asupra Transilvaniei (pag.124).

În istoria Ungariei se menționează că triburile maghiare au făcut incursiuni de pradă în ARDEAL în prima parte a secolului al X-lea și le-au continuat până în secolul al XII-lea când în documentele istorice apar denumirile de Erdoelii și Erdoel, apoi Erdel (în anul 1390) și mai târziu, pe la anul 1500, apare numele de Erdély pentru ARDEAL. Așadar, ungurii au avut nevoie de circa 500 de ani pentru a învăța și a-și însuși numele de Erdély preluat de la populația autohtonă din ARDEAL.

Pentru asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali susținuți mai târziu (de la înființarea ei) de Academia Română s-a ajuns ca durata de trecere de la enonimul ARDEAL la hibridul Transilvania să fie redusă la circa 200 de ani. Falsificarea Adevăratei Istorii a ARDEALULUI s-a făcut rapid și în mod sistematic crezându-se că Poporul Român nu va afla nimic despre șmecheria academică și nu se va deștepta la timp!

În Ungaria, populația a aflat și și-a însușit cu vântul ARDEAL din Limba Primordială a Poporului Get. Apoi, l-a preluat și îl menține Academia Ungariei. În România, înlocuirea denumirii multimilenare de ARDEAL cu hibridul Transilvania s-a făcut de sus în jos, de la Academia Română, Ministerul Educației Naționale și universități către cetățenii români de taote vârstele, dar mai ales către elevi și studenți. Academia Română a pus, în mare secret, semnul egalității între ARDEAL și Transilvania și a înlocuit peste tot etnonimul ARDEAL și Istoria multimilenarului ARDEAL cu cuvântul hibrid Transilvania care este artificial și fără istorie Adevărată.

Culmea este că Academia Ungariei, în cartea „Istoria Ardealului”, a respectat Adevărul istoric privind denumirea acestei multimilenare provincii Getice și Românești, iar Academia Română, „elefanții în istorie”, mincinoșii științifici oficiali și complicii lor îl falsifică! Așa a apărut o nouă varietate de hoți: hoții de istorie! Până acum vinovații nu au fost sancționați pentru faptele lor îndreptate împotriva Poporului Român și a României!

Pentru aflarea Adevărului privind falsificarea Istoriei ARDEALULUI din Istoria Poporului Român și a României este necesar să fie puse, cel puțin, trei întrebări:

 1. Cine a gândit această strategie?
 2. Când a început și cum s-a desfășurat această strategie?
 3. Cui folosește falsificarea Adevărului privind Istoria Ardealului a Poporului Român și a României?

La aceste întrebări am șansa să dau următoarele răspunsuri succinte:

1) Această strategie a fost gândită și aplicată de dușmanii Adevărului, de cei din neamul de mincinoși pe care i-a numit astfel Domnul nostru Iisus Hristos.

În timpul Geției multimilenare, a Daciei traiane (provincie a Imperiului Roman) și până după unirea celor trei țări românești de către domnitorul Mihai Viteazul, în anul 1600, nu a existat Transilvania, nici măcar acest cuvânt! A existat numai ARDEALUL! Inventarea artificialului cuvânt Transilvania și impunerea lui în ultimii 200 de ani de către Academia Română (începând cu președinții de onoare, regii alogeni Carol I, Ferdinand și Carol al II-lea) s-a făcut în paralel cu existența multimilenarului ARDEAL și împotriva Adevăratei Istorii a ARDEALULUI! În înțelepciunea sa multimilenară, Poporul Român știe că ce e val ca valul trece și pietrele rămân!

2) Strategia de înlocuire sistematică a multimilenarului etnonim ARDEAL cu cuvântul  hibrid Transilvania a fost lansată la început în limbajul diplomatic și apoi a fost preluată de alogenii „elefanți în istorie”. S-a aplicat o strategie similară cu aceea lansată în mediul diplomatic, în anul 1989, de alogenul ministru de Externe Petre Roman și acceptată de Primul ministru alogen Mugurel Constantin Isărescu și are ca obiectiv înlocuirea cuvântului țigan cu acela de rrom, cu scopul de a se face ușor confuzia între români și rromi. Pe fond, este tot un fals istoric în curs de desfășurare.

Falsificarea Adevăratei Istorii a ARDEALULUI a început în perioada anilor 1750-1800 și s-a intensificat odată cu înființarea Academiei Române, în anul 1879, din inițiativa și sub coordonarea Alianței Israelite Universale. Sub influența Vaticanului și a Ocultei Mondiale, după apariția Școlii ardelene și a Academiei Române s-a trecut treptat la înlocuirea denumirii antice ARDEAL cu Transilvania, iar din izvoarele istorice maghiare s-a schimbat traducerea în Limba Română a lui Erdély cu Transilvania, inclusiv în hărțile din perioada medievală. Ca urmare au rezultat următoarele consecințe: în loc de ARDEAL  a apărut Transilvania; în loc de Dieta ardeleană s-a tradus greșit din limba maghiară și a devenit Dieta transilvană; răscoala condusă de Gheorghe Doja (din anul 1541) a avut loc în ARDEAL, iar după circa 200 de ani a fost „mutată” în Transilvania; răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan a avut loc în ARDEAL, în zona Munților Apuseni, dar a fost „mutată” mai târziu în Transilvania; revoluția din ARDEAL de la 1848-1849, condusă de Avram Iancu a fost și ea „mutată” în Transilvania; în anul 1867 când s-a creat statul dualist Austro-Ungaria acesta a inclus Erdély și nu Transilvania; Mișcarea memorandistă (1892-1894) a avut loc în ARDEAL (Erdély, în izvoarele scrise maghiare) și nu în Transilvania. La aceste exemple se pot adăuga multe altele.

Geții, Dacii și Românii au păstrat etnonimul antic ARDEAL, cu o vechime de multe mii de ani. Ungurii au tradus, în jurul anului 1500, etnonimul ARDEAL în Erdély. Ungurii traduc tot în limba lor. Recent, în timpul vizitei Papei Francisc în România (31 mai – 2 iunie 2019) i-au tradus acestuia numele în Ferencz Papa. La comandă străină, mincinoșii științifici oficiali din România s-au apucat să traducă intenționat greșit din istoria ungurilor (maghiarilor) pe Erdély cu Transilvania. Apoi au înlocuit numele multimilenar de ARDEAL cu hibridul Transilvania, cu iz latin, care a fost inventat în urmă cu 200-250 de ani. Așa s-a ajuns la tâmpenia cu Transilvania antică, de pe la anul 30.000 î.Hr., în timpul Paleoliticului. Urmează, probabil, să aflăm că locuitorii din falsa Transilvania antică se numeau transilvăneni și astfel vor dispărea Geto-Dacii din Istoria Poporului Român și a României.

Așa ne-au falsificat Istoria mincinoșii științifici oficiali, cei alogeni și complicii lor români!

Pentru ascunderea Adevărului privind multimilenarul ARDEAL, Academia Română nu a scris în Dicționarul Explicativ al Limbii Române (edițiile din anii 1996 și 2016) care este originea următoarelor cuvinte: ARDEAL, ardelean, ardeleancă, ardelenesc, ardelenește. În DEX toate cuvintele au înscrise originea lor sau et.nec.(etimologie necunoscută). Singura excepție, din peste 50.000 de cuvinte, din Limba Română o constituie ARDEALUL!

Mincinoșii științifici oficiali din România au tradus greșit pe Erdély din izvoarele istorice maghiare și au înlocuit etnonimul ARDEAL din cât mai multe izvoare istorice românești cu Transilvania. Ei nu au putut să transilvăneze tradițiile ardelenești și nici folclorul din ARDEAL. Pe domnitorul Mihai Viteazul nu au reușit „elefanții alogeni în istorie” ca să-l determine post-mortem să scrie că a unit Țara Românească cu Transilvania și toată Țara Moldovei. Minciuna hoților de istorie este demolată și de „Școala ardeleană” pe care au uitat să o transilvanizeze.

Respectând Adevărul istoric este obligatoriu ca în toate traducerile din limba maghiară pentru Erdély să apară corect că înseamnă ARDEAL. În același timp, este necesar să se renunțe la hibridul Transilvania, mai ales în manualele școlare și la cursurile universitare. De asemenea, Academia Română și mincinoșii științifici oficiali trebuie obligați să scrie și să susțină Adevărul despre ARDEAL și Istoria multimilenarului ARDEAL. Pentru aceasta este necesar să fie completat Codul penal cu sancțiuni aspre pentru hoții și falsificatorii de istorie.

După ce s-a aflat șmecheria pe care au făcut-o pentru a falsifica Istoria multimilenarului ARDEAL, a Poporului Român și a României, mincinoșii științifici oficiali, „elefanții în istorie” din Academia Română și unele Universități, precum și complicii lor, au șansa să se spovedească, să se retragă din activitate, să se ascundă de ochii lumii și să se căiască pentru faptele lor mizerabile. Plata pentru faptele lor nu este prea departe.

3) Falsificarea Adevărului privind Istoria Ardealului, a Poporului Român și a României servește celor din neamul de mincinoși care au ascuns multe Adevăruri despre: Poporul Primordial Get din Geția Edenică, din Grădina Maicii Domnului; Limba Primordială Getă; Cifrele Primordiale Getice; Scrierea Primordială Getică din ARDEAL; Religia Primordială a Geților; Civilizația Primordială a Poporului Get; Cultura Primordială a Geților; Tradițiile Primordiale ale Geților.

În tot răul este și un bine! Lucrătura mincinoșilor științifici oficiali cu hibridul fără rădăcini numit artificial Transilvania a dat posibilitatea românilor să afle multe Adevăruri ascunse despre multimilenarul ARDEAL și continuitatea strămoșilor noștri în Grădina Maicii Domnului.

                                                                                                         Dr. Gheorghe FUNAR

                                                                                                      Cluj-Napoca, 24 iunie 2019

P.S.: Lucrarea a fost scrisă pentru a fi prezentată la Congresul Național „Origini carpatice” de la Buzău, 10-14 iulie 2019.

2 Comments

 1. alex

  D-le Dr. Funar, sunt coplesit de cat patriotism emana articolul d-tra! Excelent articol! Intrebarea mea este: cat mai are de gand sa stea la conducerea Academiei Romane, prof. univ. Ioan Aurel Pop? Daca lucrare dupa lucrare, se evita in mod intentionat, denumirea “ARDEAL”, inseamna ca d-lui nu mai are ce cauta in Academie! Inseamna ca a fost pus la conducere de catre alogeni, care au tot interesul sa nu cunoastem ADEVARATA NOASTRA ISTORIE! Se pare ca nu are rusine sa se infatiseze pe posturile TV , ca un mare iubitor de tara! Cum se face atunci ca esti profesor de istorie, dar sa nu prezinti istoria ADEVARATA, sa prezinti falsuri! Este de-a dreptul rusinos! Este la fel de “patriot” cum este si Iohanis!

 2. gigimutu

  oricum minciuna are picioare scurte

  si la un moment dat, adevarul iese la lumina ca uleiul deasupra apei.

  rusine tuturor iudelor universitare care pentru treizeci de arginti au vandut adevarul istoric!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *