Puncte de vedere

BISERICA ORTODOXĂ

  În aceste timpuri Biserica Ortodoxă trece printr-o grea încercare, o încercare care urmărește dezbinarea Ei. Este vorba de o […]

 

În aceste timpuri Biserica Ortodoxă trece printr-o grea încercare, o încercare care urmărește dezbinarea Ei. Este vorba de o teribila ispită promovata prin imperiul globalist-sodomit-anglo-sionist de inspirație satanică. Între aceste ispite amintim încercările schismatice din Ucraina și Muntenegru și provocarea fățișă, făcuta sub inspirație globalista, de a schimba Hagia Sofia în moschee. Egal de nocive, dar încă mai primejdioase și otrăvite, sunt sectele care întunecă minți și promovează aberații demonice. Aceste ispite vor trece și Biserica Ortodoxă va rămâne una, dar este bine să ne aducem aminte de ce Biserica Ortodoxă este una, sfântă, sobornicească şi apostolică.

Puțin înainte de jumătatea vecului al XIX-lea Alexei Stepanovich Khomiakov publica lucrarea „Biserica este Una”.Această lucrare sistematiza și demonstra că Biserica este doar una și ea este cea Ortodoxă. Lucrarea a rămas ca punct de referință pentru toți cei care studiază istoria creștinismului și caută să înțeleagă esența lui. Pentru Ortodocși această lucrare ar trebui să fie lectură obligatorie. Această lucrare demonstrează, fără drept de apel, un adevăr pe care de fapt toți Ortodocșii îl știu sau ar trebui să îl știe, că Biserica Ortodoxă este singura Biserică păstrătoare a întregului mesaj creștin, a Adevărului și singura care poate asigura mântuirea. Aceeași lucrare arată că în materie de creștinism nu există „adevăr” parțialsau puncte de vedere cu merite egale; sau suntem în „adevăr” sau nu suntem.

Alexei Stepanovich Khomiakov a trăit din 1804 până în 1860. El descindea dintr-o strălucită familie nobiliară rusă  de „dvoreni” (curteni). Strălucită a fost acea familie prin contribuția membrilor ei pe câmpurile de luptă, în cultură și artă. Dar, mai ales, o familie care în chip autentic trăia Ortodoxia. Tatăl lui Alexei Khomiakov era vestit pentru modul omenesc și creștinesc în care își trata țăranii de pe moșiile lui. Se pare că în casa tatălui lui Alexei Khomiakov a poposit chiar „Pelerinul Rus” în peregrinările sale și o emoționantă descriere se află în paginile acelei cărți despre acel popas. „Pelerinul Rus” fiind o altă carte care ar trebui citită de către orice creștin Ortodox.

Alexei Khomiakov a studiat temeinic și în același timp a fost ofițer în armata Imperială. Pe câmpurile de lupta el s-a purtat admirabil în anii 1822-1828. După aceea, majoritatea vremii a petrecut-o în conacul moșiei străbune. De acolo el a trimis, sub formă de „scrisori”, texte, adevărate cărți privitoare la istoria Rusiei, dar mai ales despre rolul Ortodoxiei.

Alexei Khomiakov a manifestat o totală neâncredere în „capitalism” și în „socialism”. El a considerat că aceste forme sunt inumane, degradante și aducătoare de dezastru. (După părerea mea istoria a confirmat această opinie.) Pentru el esențial era „neamul” și formele lui de organizare tradiționale, modelate și spiritualizate de Ortodoxie. În acest sens, el a dat o importanță decisivă termenului de „sobornosti”(sobornicitate), însemnând „universalitate”, dar în dependență reciprocă a membrilor, în „comuniune”. Iar cea mai apropiată manifestare a acestui concept în societate el o află în obștea sătească, în „sat”, „obshchina”. Gândirea lui a fost împărtășită de către filozoful istoriei Constantin Leontiev și de către Fiodor Dostoievski.

Este interesant că acest model de gândire a fost „uitat” multă vreme și abia în ultimii ani (2008-2017) a fost reactualizat și , până la un punct, retrăit în Rusia. Alexei Khomiakov a trăit pe moșia sa și s-a străduit cu dăruire pentru cei care îi erau subordonați. În timpul epidemiei de holeră din 1860, Khomiakov a umblat din casă în casă, ajutând pe cei năpăstuiți. Atunci a și contactat boala care i-a adus sfârșitul. Khomiakov a trăit plenar cele pe care le predica. Cum ziceam, Alexei Khomiakov este autorul a mai multor lucrări (care, cu voia lui Dumnezeu, voi caută să le prezint) dar cea mai importantă rămâne „Biserica este Una”.(După cunoștință mea,nu există o traducere românească a lucrării,dar ea poate fi accesată pe internet în limba engleză, căutând: Alexei Khomiakov, „The Church is One”

Lucrarea „Biserica este Una” este scrisă concis și cu o densitate care face ca fiecare frază să devină un postulat. Este foarte greu să „rezumi” această lucrare.

Primul capitol este intitulat „Biserica este Una”. Aici autorul arată că Biserica este una, unul fiind Trupul lui Hristos care și este Biserica. Ea se manifestă, pe pământ ,prin totalitatea credincioșilor (evident Ortodocși) uniți prin Duh.

Biserica este „împărțită” în cea „triumfătoare”, din Ceruri și cea „luptătoare”, a celor vii. Dar această „diviziune” este doar pentru oamenii trăind pe pământ, în veșnicie această diviziune nu există, Biserica cuprinzând pe cei care au fost, sunt și vor fi.

Apoi, în capitolul „Una Sfânta, Sobornicească și Apostoleasca”, autorul demonstrează aceste „atribute” ale Biusericii care, din nou, îi dovedesc singularitatea și din nou dovedesc Ortodoxia ei.

În capitolul  „Scripturile și Tradiția” Khomiakov arată că „lucrarea” și „tradiția” premerg „scripturile”, dar că toate trei sunt în unitate, fiind inspirate de același Duh Sfânt. Khomiakov arată apoi limpede că cel care ar respinge una dintre aceste trei (lucrări, tradiție sau scripturi) s-ar așeza pe sine dement „judecător” al Duhului Sfânt și ar comite un păcat de moarte. Căci, spune el, Ortodoxia nu este un exercițiu intelectual, ci este o trăire vie și personală.

Sfânta Tradiție reprezintă învățăturile care la început nu au fost scrise, ci transmise prin viu grai. Mai târziu ele au fost scrise de către Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mai pe înțelesul „sectarilor”, între Tradiție și Scripturi este aceeași relație ca între cel nou născut și certificatul său de naștere. Ca să existe un „înscris” al nașterii, mai întâi trebuie să fie un nou născut. În semeția lor prostească „sectarii” au ajuns să nege Tradiția, recunoscând doar Sfântă Scriptură, „aberatia Sola Scriptura”! Dar și tradiția are un început și în fapt ei au creat o nouă tradiție, o tradiție săracă, rătăcită, rău înțeleasă. În loc să respecte Tradiția instituită de Apostoli și de către Sfinții Părinți, ei acceptă aberațiile blasfemice ale lui Martin Luther și ale penibililor lui urmași.

A corecta lucrarea Sfântului Duh, făcută în Tradiție, este o hulă nebună și dovadă de mândrie demonică. Vai de capul acestor „sectari” osândiți la pierderea și a acestei lumi și a celei care va să vina. Că așa este, fiind lipsiți de poavata Sfintei Tradiții, deci de lucrarea Sfântului Duh, „sectari” nu se pot adânci decât din rău în mai rău, ne este dovedit de mulțimea, în continuă creștere, a acestor „secte” prostești, una mai anapoda și mai aproape de demonism decât alta.

În „Mărturisirea”, autorul arată că aceasta se face prin rugăciune și trăire a preceptelor recomandate de Biserica, repet din nou: Ortodoxă, singură advarată.

În „Crezul”, Khomiakov arată că mărturisirea de credintă, „Crezul” niceo-constantinopolitan este o revelație divină și orice adaus, sustragere sau omitere îl așează pe cel care ar cuteza să o facă în „anatema” lepădării de Biserică și alăturare cu necuratul.

În „Biserica și Tainele ei”, Khomiakov arată că Biserică nu este o simplă adunare a credincioșilor, ci ea este Duhul Sfânt și Tainele care se găsesc în Ea. Fără ele nici măcar nu putem vorbi de Biserică. Forma vizibilă a Bisericii sunt Tainele, iar cea spiritual este compusă din: Credință, Nădejde și Dragoste.

În „Credință, Viață și Unitatea Bisericii”, din nou Khomiakov insistă că manifestarea „exterioară” este unitatea în „taine”, iar cea interioară unitatea în Duh („Într-un Duh să mărturisim”).

În „Mântuirea”, în mod emoționant, Khomiakov vorbește despre legătura obligatorie între credincioși (iarăși repet: doar cei Ortodocși) și capacitatea de a purta poverile unul altuia, până am ajunge la „măsura lui Hristos”.

În final, autorul arată că Ortodoxia nu este o „naționalitate”, deși se manifestă în „neamuri”, ci o „cale”. Iar unitatea ei monolitică, în dogme și în Taine, unitate păstrată de-a lungul a două mii de ani arată, din nou, că este singura cale.

Lucrarea este scrisă cu patos și într-o formă care emotionează și inspiră. În privința „Mântuirii”,  Alexei Khomiakov spune că, în final, va rămane doar Dragostea. Credința, care este încredințarea asupra celor nevăzute, va deveni cunoștere „față către față”, „nădejdea” va deveni bucurie nesfârșită, iar Dragostea va continua să crească în infinit, din Lumină în Lumina. Mai mult nu se poate spune.

Să-i mulțumim lui Dumnezeu cu umilință pentru privilegiul de a fi Ortodocși, membri ai singurei credințe mântuitoare, „una sfântă, sobornicească și apostolică Biserică”.

                                                                                   Alexandru NEMOIANU, istoric, SUA

4 Comments

 1. Om simplu

  Foarte frumos scris. Multumim pentru semnalarea acestei lucrari “Biserica este Una.”

 2. IQ100

  Vorba multa, treaba putina.
  Crestinismul (catolic) a fost primul gloablism de succes.venid de la baieti destepti de al NMeditwerana
  B.O (la plural), separate si laolata, au fost tentative de suveranism nationalist.Un fel de Visegrad de azi.

  • IQ100

   Vorba multa, treaba putina.
   Crestinismul (catolic) a fost primul globalism de succes.Venind de la baietii destepti de la Mediterana, ce au dorit si reusit sa prabuseasca ceva Imperii si sa le recladeasca cf intereselor proprii.
   ..secretelezeilor.ro..inventatorii-crestinismului/
   si
   ‘un act de acuzare adevarat impotriva evreilor”
   B.O. (la plural), separate si laolalta, au fost tentative de suveranism nationalist.Un fel de Visegrad de azi.

 3. satan existã

  @@@IQ100 vorba multã este din partea dumitale; crezi nu crezi,Tatãl Ceresc există;vrei nu vrei, Biserica este doar una,întemeiatã de însuși Hristos;dacă dumneata contești aceste Adevăruri,nu înseamnă că ai și dreptate!vei afla după moartea trupului că te înșeli;bine ar fi să aflii aici,pe pãmånt fiindcă dincolo este eternitatea…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.