Puncte de vedere

„CAVALERII” APOCALIPSEI

                „CAVALERII” APOCALIPSEI   Marele Regizor Occidental (euro-american) „Statul universal omogenizat, care nivelează până la […]

  

             „CAVALERII” APOCALIPSEI

  Marele Regizor Occidental (euro-american)

„Statul universal omogenizat, care nivelează până la anihilare naţiuni, sexe şi comunităţi, este acum pericolul care i-a luat locul lui Hitler, Stalin, Ceauşescu şi altor tirani recenţi (…) noul inamic îmbrăţişează întreaga omenire, pentru a o reeduca. Nu ştiu ce este mai periculos, tiranul care ne lipseşte de viaţă sau cel care ne lipseşte de identitate, de tradiţie (…) U.E. reglementează acum până şi cele mai mici aspecte ale comportamentului social în numele toleranţei. Este într-adevăr imposibil pentru orice naţiune membră a U.E. să încerce să se conducă după propriile standarde naţionale sau religioase, fără să fie învinuită că încalcă vreunul din drepturile omului confecţionate birocratic. Aceleaşi autorităţi internaţionale ne dictează şi ce putem sau ce nu putem să spunem despre propria noastră istorie şi ce trebuie să credem şi să predăm în şcoli, pentru a nu fi consideraţi intoleranţi (…) Veţi face mai mult pentru dumneavoastră rămânând naţiunea lui Eminescu şi a lui Vasile Alecsandri, decât dacă urmaţi ca nişte sclavi directivele multiculturale ale U.E. sau devenind ceea ce decid că trebuie să fiţi experţii în politica externă de la Washington” (Prof. univ. dr. P. Gotfried, Elisabethtown College, S.U.A.).

De câteva secole, nu a fost prea greu pentru „ziditorii” Molohului fenician numit S.U.A., adică idolul care îi va mistui în pântecele său de foc pe toţi adoratorii căzuţi în idolatrie, să „macine” la foc încins bătrâna noastră Europă creştină, născută (pe malul Mediteranei elenice şi la umbra Carpaţilor geto-dacici) din „aluatul” genial al filosofilor romantici şi al bărbaţilor viteji ai antichităţii. Şi nu le-a fost prea dificil deoarece, pentru a pune la pământ cât mai repede romantismul şi crezul nostru spre cele mai presus de lume, extrem de cinicii „maeştri” ai noului Imperiu roman cu capitala la Washington s-au folosit de „calul troian” al Occidentului trădător. Aşa se face că toţi închinătorii la acest „viţel de aur” modern nu au reuşit altceva, ca unii ce şi-au întors faţa de la Dumnezeul nostru Cel Viu, decât să se trădeze pe ei înşişi, să fie – cu alte cuvinte – adevăraţii săraci ai lumii şi să rateze şansa de a-şi mai trăi viaţa în sensul ei sacru. În sfârşit, dacă tot am ajuns să vorbim de cinismul sinucigaş al uzurpatorilor Europei, ar fi cazul să ne aducem aminte că, în timp ce marii patrioţi români luptau în munţi ca să apere Credinţa şi democraţia, aşteptându-i pe americani, Marele Regizor Occidental euro-american îşi „dădea mâna”  – sfidându-i astfel chiar pe Părinţii Naţiunii Americane şi ai Europei – să „detoneze”, începând cu anii ’30 ai secolului precedent, „bomba ideologică” (corectitudinea politică) a degenerării tuturor naţiunilor, în dispreţul valorilor democratice şi al creştinismului, prin proiectul de a impune cu forţa, treptat, o Nouă Ordine Mondială. El este cel care vrea să transforme lumea, într-un gulag psihologic, prin controlul minţii şi frică. Mai mult, părinţii acestui Nou Idol occidentalizat vor să i ne închinăm cu toţii fără nici un murmur, nu aşa cum deseori s-a întâmplat în istorie, când noi, românii, neavând de altfel ce învăţa de la alţii, am „întors spatele” Europei şi am păşit cu credinţă în Hristos pe Calea Ortodoxă: Sfinţii noştri Martiri şi Mucenici ne-au fixat în conştiinţe să fugim „ca de foc” de ereziile Romei şi Vienei; linia ortodoxă trasată cu sabia de Ştefan cel Mare şi Sfânt a constituit strategia seculară românească într-un moment când Europa pactiza cu „păgânul” (a se vedea înţelegerea dintre papa Francisc I şi Soliman Magnificul); revigorarea creştinismului în tipare bizantine, datorită monahului Paisie Velicicovski, a sfidat Europa respingând iluminismul ateist din secolul XVIII; „eminescianismul” a fost un curent care a negat dictatul celor trei imperii consacrate de Congresul de la Viena din 1815! Iată ce au făcut înaintaşii noştri, zicând prin Eminescu, geniul poeziei naţionale: „Şi cum vin pe drum de fier / Toate cântecele pier…”!

Însă acum, când forţele întunericului s-au regrupat din cauza lepădării masive de credinţă, „regizorii” planetari nu ne mai lasă loc de întors şi, folosindu-se de Mafia banului evreiesc, distrug orice urmă care să le amintească de trecutul istoric şi ne zăpăcesc cu informaţii deformate prin transmiterea de filme şi documentare de propagandă evreiască pe canale TV ca History Channel, Naţional Geographic, Chanel, B.B.C. şi producţiile dezgustătoare marca Hollywood. Vor să ne împingă ca pe dobitoace într-o Lume Nouă, redefinită din temelii, amalgamată nonvaloric, al cărei tip de om nou (neo-marxist) să fie modelat (spălat pe creier) de pe cu totul alte poziţii sociale, economice, politice, culturale şi religioase. Noua ordine impusă de ideologii globalizării, care va genera o mai mare cruzime şi număr de victime decât au făcut nazismul, comunismul şi războaiele mondiale la un loc, presupune săvârşirea contra naţiunilor a unor acţiuni specifice definiţiilor date de specialişti terorismului de drept comun (când, pentru obţinerea unor sume de bani, este folosit şantajul: vă dăm „fonduri”, ne daţi suflete), terorismului social (când se urmăreşte, în vederea destrămării orânduirii sociale, impunerea unei ideologii) sau când avem de-a face cu fapte teroriste prin care este „folosită ilegal forţa sau ameninţarea cu forţa la adresa unor persoane sau a unor proprietăţi pentru a intimida sau obliga un guvern, populaţia civilă sau o parte a acesteia de a atinge obiective de ordin politic şi social” (F.B.I.) şi acţiunile pentru „modificarea comportamentului sau liniei politice” (Vice-President Task-Force, 1986). Este deci lesne de înţeles că, prin marile corporaţii care fac legea pieţei după bunul lor plac, globaliştii sfidează normele dreptului internaţional, schimbă totalitarismul vechi (ucigător de trupuri) cu unul nou (ucigător de trupuri şi suflete) şi, în încercarea lor de a impune regimul criminal transnaţional financiar evreiesc, la scară planetară, ocupă ţările folosind mijloace specific teroriste.

Bineînţeles că Marele Regizor, ca să îşi vadă mai repede făurită Lumea Nouă, va uza de toate modalităţile posibile ca să  escamoteze terorismul internaţional sub etichete „democrate”, „legale”, „filantropice” şi, nu în ultimul rând, se va folosi inclusiv de puterea armată ca să realizeze „securitatea” unor zone vitale unde are interesul să îi transforme pe oameni în sclavi şi să le ofere „generos” iluzia unei fericiri… mortale! Şi astfel, statul-naţional va fi înlocuit, „pe nesimţite”, în „cascadele” de râs colectiv provocate de industria de divertisment TV, de către statul-universal. Iar acest stat, antihristic, va dispune de un Guvern Mondial numai după ce va fi dată la o parte bariera creştinismului şi în consecinţă animozităţile dintre marile puteri ale lumii vor genera o conflagraţie nucleară mondială. Până atunci, superputerile S.U.A. şi Rusia vor „mima” toleranţa reciprocă, cel mai probabil printr-un deja „testat” gentleman’ s agrement, în care „dulăii” fiecăruia îşi vor monitoriza „căţeii” din „lesa” lor, cu precizarea că deocamdată băncile americane au cam luat locul tancurilor ruseşti. Oricum, americanizarea planetară este apanajul serviciilor secrete, al C.I.A în special, care leagă şi dezleagă evenimentele internaţionale indiferent de felul cum reuşeşte să păcălească popoare întregi, să îşi racoleze complicii şi să le asasineze conducătorii. De altfel, nu este nici un secret că C.I.A. s-a implicat în organizarea loviturii de stat pentru a-l împiedica pe S. Allende să devină preşedinte în Chile, apoi s-a „descotorisit” prin metode criminale de persoane indezirabile ca preşedintele de culoare Castro, liderul congolez Lumumba, şeful Marelui Stat Major chilian Schneider, preşedintele Ceauşescu etc.

În ce priveşte eliminarea lui Ceauşescu, devenit un „ghimpe” în faţa instaurării noului Imperiu mondial, C.I.A. nu a ezitat să se folosească, într-un cadru mai larg, de Vatican (prin infiltrarea „catolicului” papă Vojtila), nici să „gireze” înfometarea poporului român aplicându-i dobânzi triple şi nici să racoleze trădători pe care, chipurile, să îi prezinte prin „câinii” Media (Radio „Europa liberă”, „Vocea Americii” etc) ca fiind nişte eroi ce „mureau” de grija poporului: Pacepa (general D.I.E.), Răceanu (diplomat prins „în flagrant”), Ursu (profesor care a divulgat „cui trebuie” programul Ceauşeştilor), Stana (ofiţer al Direcţiei V  din C.I.E) etc. Apropo: unora chiar li s-au pus la dispoziţie avioane speciale americane, ca să părăsească în pripă România… Şi astfel, în euforia pro-occidentală creată de mişcările lascive ale… Lambadei, a fost împuşcat un preşedinte care, cu bune şi rele, reuşise ca să redea – prin plata datoriei externe – demnitatea şi conştiinţa de sine a poporului român! Ştia el Occidentul ce ştia, de vreme ce s-a opus atât de vehement când, de la Kremlin, preşedintele rus Elţân a vrut să deschidă arhivele K.G.B.! Multe s-ar mai fi aflat, atunci, despre enigmaticele implicaţii în prăbuşirea comunismului, implicit despre lichidarea stalinistă a lui Ceauşescu prin „ciudatul” fenomen terorist, încheiat cu alegerea de către popor a unui ateu, Iliescu, promotorul „democraţiei originale” de tip … suedez! Nimeni însă nu ştia, pe atunci, ce mai însemna şi acest tip de politică suedeză, dar cert este că, în urma creării contextului noii democraţii iliesciene, Dumnezeu a îngăduit, pedepsitor, scenariul prin care copiii votanţilor ateului Iliescu să îşi lase părinţii singuri şi ei să fie sclavi pe plantaţiile occidentalilor! Abia ulterior am aflat însă că „modelul suedez” reprezintă o formă şi mai criminală de totalitarism, numită globalizare, unde Statul nu mai dă voie părinţilor să îşi educe copiii cum vor, dându-se astfel tonul unei revoluţii sexuale bazate pe un total libertinaj şi proclamându-se deschiderea către o societate anticreştină prin introducerea Educaţiei sexuale în şcoli. Ehei, a trecut din ’89 un sfert de veac, de nedumeriri, ca să înţeleg mai bine ce s-a întâmplat: fuseserăm în Revoluţie ca să aducem în ţară democraţia (puterea poporului), iar noi ne-am pomenit cu o … demo(n)craţie (puterea minorităţii prin lucrarea diavolului). Aşa, deci: atunci, în însângeratul decembrie 1989, şi-au dat viaţa pentru libertate şi demnitate naţională 1.104 români, fără să realizeze că, de fapt, România fusese transformată manipulator într-o colonie condusă de evrei şi integrată cu mare tam-tam mediatic într-un „paradis” şmecheresc sub egida … noii ordini mondiale! Cu alte cuvinte, idealurile ne-au fost furate şi, astăzi, ne confruntăm pe faţă cu cea mai cruntă ideologie demo(n)cratică: „corectitudinea politică”.

                            Vajnicii Lumii Conformiste

„Primul pas pentru a lichida un popor este întotdeauna acela de a-i şterge memoria; să-i distrugi cărţile, cultura, istoria, pentru a scrie alte cărţi, a crea o altă cultură, a inventa o nouă istorie. Astfel că, nu după mult timp, naţiunea va uita ceea ce este şi ceea ce a fost” (A.M. Schlesinger, istoric, fost consilier al preşedintelui american J.F. Kennedy).

„Regizorii” din umbră ai noului tip de  stat-universal şi-ar dori să îşi vadă Guvernul Mondial cât mai repede instalat la conducerea lumii, sacrificaţi fiind doar „figuranţii” expuşi public, însă mai multe voci „autorizate” au dezvăluit că planul preluării efective a puterii politice planetare se va înfăptui undeva prin anii 2050-60 (de pildă J. Attali, consilierul preşedintelui francez Mitterand etc). Până atunci, cei care se consideră născuţi special pentru a conduce o masă umană de sclavi lucrează intens, nu deţin încă puterea, dar domină „discret” relaţiile internaţionale şi au o atitudine tot mai tranşantă în numele unor organisme supranaţionale precum O.N.U., U.N.I.C.E.F, U.N.E.S.C.O, N.A.T.O., U.E. etc. Deocamdată, se poate spune că munca depusă în perioada interbelică de corifeii ateismului Şcolii de la Frnakfurt nu a rămas fără rezultat, dimpotrivă, căci vicierea tuturor regulilor „lumii vechi” a cam ajuns la apogeu şi, iată, „corectitudinea politică” a pus stăpânire pe S.U.A., atât prin concepţiile preşedintelui antihrist Obama, cât şi prin ale promotorilor „statului secular fundamentalist” din cele două partide de pe scena politică americană! Ce urmează de acum încolo nu este altceva decât americanizarea, exportată propagandistic prin colonizarea mondială cu filme al căror scop este acela de a impune în mentalul omenirii „superioritatea” modelului yankeu de societate. Este însă necesar ca, în procesul acesta de „demo(n)cratizare” a ceea ce fusese cândva democratic, să cunoaştem pe câţiva dintre „cavalerii” apocaliptici care au contribuit decisiv la ideologia „corectitudinii politice” (cu precizarea că termenul „corectitudine” nu are nici o legătură cu politica clasică, ci cu una aiurită în care minorităţile vor ajunge să îi conducă pe majoritari).

Mai întâi, trebuie precizat că doi dintre ei au colaborat cu „laboratoarele” serviciilor secrete: Marcusse a fost racolat de O.S.S. (predecesorul C.I.A.), iar marxistul ungur Lukács a „lucrat” ca agent sovietic al Komiternului. Ceilalţi teoreticieni au fost: marxistul italian Gramsci, psihologul social Maslow, marxistul Feuerbach, psihologul Freud, filosofii Marx, Engels, Nietzsche şi ideologii Marschall, Kirk şi Pill. Rezumând însă, după cum au contribuit fiecare la o doctrină care îL sfidează pe Dumnezeu şi pe oameni, se poate afirma că doctrina noii ordini mondiale îl are ca „tată” pe Marcusse (cel care i-a instigat pe adolescenţi la rebeliunea sexuală din anii „60: a inoculat nesupunerea faţă de orice fel de autoritate, a stigmatizat orânduirea patriarhală, a pledat pentru eliminarea completă a oricăror constrângeri morale şi a făcut apologia înlocuirii capitalismului cu o societate sexualizată), ca „bunici” pe ateii Marx şi Engels (cei care au pe conştiinţe, la Ziua Judecăţii, milioane de victime ale comunismului), ca „mamă-surogat” pe psihologul Freud (cel ce a pus bazele psihanalizei – o disciplină contestată ca ştiinţă de psihologul Jung – care consideră că omul trebuie lăsat liber în „fericirea” lui de a-şi satisface dorinţele sexuale refulate, pledând pentru un „paradis” senzual erotic într-o lume anarhic-imorală guvernată de principiul plăcerii) şi ca „naşi” pe ideologii antihrişti Marschall – Kink – Pill etc. În esenţă, toţi s-au exprimat pentru nimicirea completă a fibrei civilizaţiei actuale şi înlocuirea ei cu dictatura soft a unei globalizări cu specific antinaţional, antidemocratic şi anticreştin. Astfel, noul stat, universal, nu va mai fi unul reprezentativ (căci, prin nerespectarea valorilor deja consacrate, nesocoteşte populaţia majoritară), ci va guverna prin legi absolute şi silnice, va pune în aplicare „valorile” născocite de „elite” cu scopul de a elimina… deprimarea (de exemplu, de grija copiilor încă de la naştere se va ocupa statul, nu familia, astfel încât nimeni să nu mai fie „orfan” şi să nu mai treacă prin „şocul” provocat de… decesul părinţilor!) etc. Vom avea deci parte de o „Vajnică” Lume Conformistă, cu un om nou „eliberat” prin alungarea „legală” a lui Dumnezeu din conştiinţe – sistem ce va fi o formă de organizare impusă de tehnologismul celor mai puternice corporaţii economice.

                             Ce este „corectitudinea politică”!

„Sunt nume care nu se mai pronunţă, opere care nu se mai citesc, lucrări muzicale care nu se mai cântă. Există un fel de indiferenţă faţă de trecut. Lumea a început să uite să vorbească, pentru că nu mai citeşte (…) Acum apar nume noi. Se fac tot felul de ciudăţenii în numele postmodernismului. Am încercat să aflu ce este postmodernismul. I-am întrebat pe ei. N-au fost în stare să-mi răspundă. Este o artă de cioburi – totul este fărâmiţat – mi s-a spus. Dar Spiritul are o facultate: aceea de integrare, de a face din fragmente o totalitate. Asta au făcut   clasicii. Azi am senzaţia că trăim procesul invers – ne diseminăm, ne risipim… Eu nu înţeleg un lucru: când este atâta frumuseţe întreagă pe lume, cum pot să mă duc să mă uit la fărâmituri, când eu am bucuria integrală a frumuseţii? Şi, dacă fărâmiţăm frumuseţea, cum vom mai putea face drumul invers?. Credeţi că de la manele ne vom mai putea întoarce la J.S. Bach? (…) De la Freud încoace s-a produs o mutaţie: s-a pus sexul în locul capului. Asta este tristeţea cea mare. Vedeţi, la noi, la români, exista o cuviinţă. Anumite cuvinte nu se pronunţau – nu erau nişte tabu-uri, dar exista o pudoare. Acum cuviinţă, cuvântul acesta, a dispărut din dicţionar” (academician Zoe Dumitrescu-Buşulenga).

Corectitudinea politică” este un nou tip de educaţie, iniţiat de mişcarea marxismului cultural, cu „mare trecere” în special în universităţile americane. Susţinătorii săi occidentali îşi propun, sub „argumentul” că … majorităţile sunt rele şi minorităţile sunt bune (feministe, negri, ţigani, secte etc), să „elibereze” omenirea de sub trecutul „vinovat” şi să instaureze în loc o nouă ordine mondială. Pentru aceasta, susţin ei, este nevoie ca în lume să se declanşeze o „revoluţie neo-marxistă”, ai cărei lideri vor dicta noi reguli de moralitate publică. Neo-marxismul acesta, prin care se vizează deci schimbarea mentalităţilor şi comportamentelor, va fi însă mai terifiant – în sensul terorii – decât vechiul marxism, responsabil de ruinarea nu numai a Rusiei, căci acela nu a promovat perversiunea sexuală şi nu a încercat să impună modelul matriarhal. Ca urmare, se va produce peste tot o răsturnare a normalităţii, o inversare a valorilor şi o nouă redefinire a realităţii prin manipularea limbajului. Astfel, sub pretextul că se înlătură „discriminarea”, se va produce o discriminare şi mai mare prin faptul că, într-o lume în care cei normali vor fi consideraţi anormali, păcatele vor fi considerate ca virtuţi. Pentru aceasta, cum spunea şi profesorul universitar Ilie Bădescu, ne vom confrunta cu un „limbaj întors pe dos”. Mai exact, vom fi supuşi unui proces de reeducare planificată ştiinţific şi de nivelare culturală forţată! Schimbarea aparentă a realităţii va fi aşadar posibilă cu ajutorul unui limbaj nou, obligatoriu, iar nimeni nu va mai putea gândi, vorbi şi acţiona decât în limitele trasate de „corectitudinea politică”! Nu contează pentru ei că libertatea va fi anulată şi spiritul critic va fi interzis prin lege. Ceea ce contează este ca oamenii să li se supună, chiar dacă asta presupune lepădarea de Hristos, conformându-se sensurilor sucite ale  noilor cuvinte introduse în limbajul comun.

De exemplu, ca să poată lovi în conceptul juridic de familie, în condiţiile în care homosexualitatea va deveni o opţiune sexuală şi nu va mai fi văzută ca o perversiune (cu pedepse pentru cei care o vor demasca), se vor înlocui cuvintele soţ / soţie cu cele de partener /parteneră! Tot în acest sens, se vor interzice şi alte cuvinte adiacente, precum: mamă, tată, doamnă, domnişoară etc. Nu se va mai pune accent nici pe rolul Istoriei, în a şti cum era omenirea în trecut, pentru că nu vor mai fi interesaţi de altceva decât de construcţia unei „memorii corecte” şi însuşirea obligatorie a normelor noi de limbaj: vom avea gen în loc de sex, persoană de culoare în loc de negru, contracepţie post-concepţională în loc de avort etc. Vom ajunge în situaţia chiar de a avea unele gesturi incorecte, ca nu cumva să fie cineva „discriminat” (deja, la Universitatea din Connecticut s-a pus la punct o listă cu gesturi interzise!)… Puşi în faţa unor astfel de mentalităţi antihristice, ortodocşii nu trebuie nici să se lase intimidaţi, nici să recurgă la gesturi nechibzuite şi nici să se conformeze. Mărturia credinţei lor depline în puterea lui Hristos o pot face fie prin retragerea în zone izolate, fie prin rămânerea pe loc şi înfruntarea antihriştilor, gata fiind să-şi dea sufletele – în numele lui Hristos – pentru Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie… Vom fi însă sancţionaţi şi etichetaţi, ca indezirabili, prin nişte cuvinte care vor atrage oprobriul public: puritani, homofobi, bigoţi, fanatici, extremişti, reprimaţi sexual, antisemiţi, xenofobi, rasişti, fascişti, legionari, ultranaţionalişti, antioccidentali, intoleranţi, habotnici etc. În fine, ca să înţelegem şi mai bine că ne aflăm chiar acum într-un proces „subtil” de descompunere, să revenim la doamna academician Buşulenga: „Nu am prejudecăţi de nici un soi, dar felul în care ne purtăm ucide frumuseţea. Trupul este cortul lui Dumnezeu, a spus Pavel. Ce facem noi cu el? Îl expunem ca pe o bucată oarecare de carne? E cumplit. Cumplit este şi ceea ce s-a întâmplat cu relaţia dintre femeie şi bărbat. După părerea mea, aici s-a săvârşit o crimă. Faptul primei întâlniri, dragostea, aşteptarea căsătoriei, toate astea au dispărut. Ce se întâmplă cu noi?”.

                                   Omul universal

„Reducerea numărului populaţiei este un bine necesar pentru dezvoltarea lumii (…) Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina (…) să producă acel tip de caracter şi tip de credinţe… şi orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic (…) Populaţia nu va cunoaşte felul în care i se inoculează convingerile (…) Există însă două puternice forţe care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealaltă este patriotismul”(B. Russell, laureat al Premiului Nobel).

Omul de astăzi, atacat necruţător la minte şi la trup, va avea în curând firea schimonosită într-o „natură” artificială, confecţionată tehnologic şi „legitimată” mediatic. Natura firii umane, cum preciza şi ateul Lenin când vorbea pe timpul însângeratului bolşevism în Rusia, va fi răsturnată de promotorii „omului-nou” şi, prin legiferarea viciului (păcatul va fi protejat de lege, iar virtutea va fi sancţionată ca fiind infracţiune), se vor descătuşa toate patimile într-o atmosferă de alienare generală. Se observă deja, dacă privim atent cum tinerii merg pe stradă „teleghidaţi” sub drogul electronic, că secolul anti-om a demarat în trombă, iar o nouă specie, meta-umană, se află în stadiul incipient al procesului mai larg de distrugere planetară prin intoleranţă şi fanatism. În acest sens, renumitul cercetător în pedagogie E. Nuyts afirma: „A apărut un nou tip de om, cu un profil de indiferenţă şocantă”. S-a cam împlinit deci ceea ce a preconizat filosoful german Nietzsche, atunci când invoca teoria „supra-omului”, „stăpânul” unei societăţi în care majoritarii să fie transformaţi de minoritari în sclavi. Iar sclavii aceştia expuşi la experimente de asasinare în masă, vor fi obligaţi să se supună unui stat-universal care, în mod antihristic, îşi va exercita puterea absolută asupra sufletelor şi trupurilor noastre prin impunerea unei gândiri dominante bolnave. Şi aşa va veni la conducerea lumii păcătoase, prin înşelăciune, profeţitul Antihrist. Până atunci, prin laboratoarele Occidentului de „spălare a creierelor”, sub efectul traumatizantelor droguri electronice, omul este împins cât mai „savant” spre animalitate şi este supus unei degradări fără precedent. Aproape pe nesimţite, mintea oamenilor se va schimba şi, nemaiavând introspectiva memoriei asupra propriei identităţi, nu va mai putea năzui la fericire prin credinţa în Dumnezeu şi se va supune orbeşte economiei de piaţă controlate de marile corporaţii, ideologiei „corectitudinii politice”, legiferării perversiunilor sexuale, ecumenismului religios. Iar în ce priveşte războiul împotriva trupului uman, acesta se va desfăşura prin alimente modificate genetic, avorturi, eutanasiere, viruşi contrafăcuţi, cutremure artificiale, războaie improvizate etc. Cu alte cuvinte, statul antihristic îi va împiedica oficial pe oameni să mai fie oameni, iar de „bunăstare” vor beneficia doar cei care o vor cumpăra cu preţul pierderii sufletelor lor în chinurile iadului.

                                 Noua „ordine” socială  

„Veacul al XX-lea este cel mai bolnav din viaţa omenirii europene. Să-i vorbeşti Europei despre cer înseamnă să-i vorbeşti despre ceea ce nu poate vedea, căci întreaga ei fiinţă este cu atât de gârbovită, încât, cu simţurile ei, nu poate percepe decât ceea ce este jos, ce este din pământ, ce este mai prejos de om” (Sfântul Nicolae Velimirovici).

În noul Babilon „modern”, al lumii dezrădăcinate din vremurile de pe urmă, societatea omenească se va confrunta cu neîncetate valuri de „cataclisme” mondiale devastatoare al căror scop constă în ieşirea din tenebrele duhurilor a unei noi rase de oameni. Prin felul ei malefic de a defini relaţiile inter-umane, această specie sinistră de anti-om va pune umanitatea în pericol de moarte şi va retribaliza societatea până într-acolo încât se va ajunge la un dezastru al omului şi al naturii. Aceşti înaintemergători ai lui Antihrist, fiind cetăţeni ai lumii, vor invoca atunci – pentru „binele” nostru – ruperea radicală de trecut şi, înlocuind logica raţiunii cu logica libidoului, vor fi – în noua societate a satisfacerii dorinţelor şi plăcerilor – reprezentanţii unui nou tip de psihopat care contestă cutumele şi normele anterioare. Ca urmare, vom asista la o eliberare totală a instinctelor primare, ceea ce va face posibilă, într-o societate decăzută, dorinţa continuă de a experimenta stiluri de viaţă diverse, neconvenţionale (cu sex şi droguri), dominată de un „duh al destrămării ludice, al plăcerilor şi al pornografiei” (cum afirmă eminentul sociolog I. Bădescu). Toate acestea se vor petrece sub oblăduirea Statului managerial al „bunăstării generale”, „în numele colectivităţii umane”, într-o lume imorală şi antihristică în care pruncii vor fi omorâţi prin avorturi şi felurite injecţii post-natale obligatorii, copiii vor deveni „stăpânii” părinţilor, tinerii se vor sinucide duhovniceşte prin degenerări considerate „la modă”, iar bătrânii vor fi ucişi prin eutanasiere.

Societatea viitorului, îmbolnăvită de păcate, va uita în general de Dumnezeu şi se va auto-descompune în ură şi violenţă. Practic, confundând binele cu răul, oamenii de atunci vor sfârşi în depresii şi, în disperare, vor căuta să „scape” de ele prin alungarea din „viaţa” lor a oricăror forme de nostalgie faţă de ceea ce a fost cândva frumos şi sfânt.

                           Noua „ordine” economică

„Oricine poate constata că Uniunea aşa-zis europeană se construieşte fundamental în alt sens decât interesele vitale ale popoarelor europene (…) este o construcţie pur artificială, ale cărei fundamente sunt pur ideologice, adică în contradicţie cu legile naturale care modelează viaţa popoarelor (…) UE … este pe cale să distrugă Europa” (J.M. Vernochet, scriitor).

„Noua economie” a conspiraţiei mondialiste, guvernată de principiile neoliberale (sau neocapitaliste) de  tip F.M.I., va fi dictată de interesele antihristice şi antiumane ale marilor corporaţii şi organisme financiare internaţionale. Cele două forţe şi-au dat mâna, cu ajutorul Media subordonate, ca să tulbure întreaga omenire prin transformarea acesteia într-un poligon experimental cu consecinţe năucitoare şi devastatoare! Astfel, în ciuda faptului că Presa este singura „instituţie” a Statului nelegitimată de voinţa populaţiei, iar deseori însăşi viaţa privată a jurnaliştilor este depravată, canalele TV nu mai prididesc să ”deservească” interesele poporului şi, cu toate că pretind a fi în slujba lui, înfăptuiesc o asasinare spirituală în masă prin aceea că îşi dau concursul la a provoca oamenilor îmbolnăvire (atunci când, în campanii publicitare, fac jocul fie al industriei farmaceutice prin reclame la tot soiul de medicamente sau la injecţii pentru viruşi inventaţi, fie al industriei alimentare prin reclame la produse modificate genetic) şi sărăcire (când le cultivă oamenilor diverse nonvalori şi chiar dispreţul faţă de a stăpâni gospodăreşte pământurile agricole). Iar apoi, TV aruncă vina, fără să-şi facă mea-culpa, nu către principalii vinovaţi ai multinaţionalelor, ci către alţi „ţapi ispăşitori” expuşi ca „ţinte” ale detestării: şi aşa, oamenilor li se induce „convingerea” că responsabilitatea pentru foamete şi boli o poartă guvernele statelor-naţionale! Un exemplu grăitor de manipulare a oamenilor prin Presă îl constituie modul cum, la începutul secolului XX, au crescut vânzările ţigărilor (provocatoare de cancer). Atunci, pe când în S.U.A. fumatul pentru femei era subiect tabu, preşedintele Corporaţiei Tobacco s-a gândit cum să schimbe mentalitatea americanilor. L-a sunat pe Brille, liderul psihanaliştilor din New York, de la care a aflat că, pentru femei, ţigara este un substitut al penisului şi semnifică puterea masculină. Ca urmare, Presa a început o campanie prin care li s-a sugerat femeilor fumătoare că astfel sunt puternice şi independente. Rezultatul: a doua zi, toate ziarele au scris despre protestul femeilor, iar vânzările şi industria de ţigări în rândul femeilor a început să crească. Iată cum, propagandistic, Presa „iubitoare” de oameni a creat în lume un flagel în urma căruia au murit atâtea milioane de oameni…

Tot astfel, prin manevre lipsite de scrupule, s-a ajuns şi la deşertificarea României prin exodul a aproape jumătate din populaţia ţării. Cauza invocată? Lipsa siguranţei sociale, a banilor, ambele generate de măsurile de austeritate impuse de F.M.I., U.E. etc. Cu ale cuvinte, România a fost „aruncată în corzi” de planul Merkel-Sarkozy referitor la întărirea „disciplinei fiscale” cu sancţionarea ţărilor care nu respectă „ţintele” macro-economice impuse. Această înţelegere, de întărire a centralizării europene, a însemnat o politică accelerată de austeritate (adică de presiune fiscală – taxe, impozite etc – asupra populaţiei, concomitent cu tăierea cheltuielilor sociale: au fost tot mai puţini bani pentru sistemul sanitar, educaţie, pensii etc). Şi, astfel, s-a ajuns la întărirea instituţiilor central-europene prin preluarea puterii politice de către guverne de „tehnocraţi” (fără ca acestea să fie legitimate de votul democratic) aflate bineînţeles în solda corporatocraţiei. Este şi cazul ţării noastre, unde mass-media aservită Ocultei mondialiste şi-a „făcut treaba” cu brio, răspunzând incitărilor repetate ale preşedintelui mason Iohannis (pe fondul manipulatoarei sale solidarităţi cu „strada”, în contextul incendiului de la clubul „Colectiv”) în vederea înlocuirii unui Guvern legitim cu unul de „tehnocraţi” (câţiva dintre miniştrii desemnaţi nu ştiau nimic despre domeniile repartizate, fiind total neprofesionişti)! Iată deci cum, în România noastră de astăzi, revoluţia consumistă ne-a transformat pe toţi într-o „societate de consum”, dependentă de hipermarketuri otrăvitoare. De aceea, cum ar fi oare posibil să nu ne întrebăm, într-o societate în care sunt oameni gata să moară pentru bani (fonduri) indiferent de mijloacele folosite, dacă nu cumva – văzând cum „experţii” U.E. ne prăvălesc în mizerie şi disperare – intrarea României în U.E. nu echivalează de fapt decât cu o „pregustare” a iadului (unde sclavii sunt „fericiţi” că … mor lent într-o „societate a spectacolului”)? Şi, pe deasupra, mai suntem forţaţi şi să subvenţionăm… subversiunea, muncind deseori în condiţii improprii pregătirii ca să alocăm fonduri pentru susţinerea cauzei noii majorităţi (formate din minorităţi etnice, sexuale etc) care, conducându-ne, să ne oblige a ne dezice de Dumnezeu şi a „îmbrăţişa” stilul lor de existenţă antihristică!

                         Noua „ordine” politică   

„Avem cam 50% din bogăţiile lumii şi doar 6,3% din populaţia globului(…) principala noastră sarcină în perioada care urmează este să punem la punct un model de relaţii internaţionale(…) Trebuie să încetăm să vorbim despre obiective vagi şi ireale precum drepturile omului, ridicarea standardului de viaţă şi democratizare. Nu este departe ziua când va trebui să operăm folosind conceptele puterii pure” (G. Kenan, unul din principalii arhitecţi ai structurii de securitate postbelică a S.U.A.)

Behemoţii, aşa cum îi numea marele Iorga pe mastodonţii politicii mondiale, vor reuşi să întoarcă mentalitatea întregii omeniri în antichitatea păgână de dinaintea întrupării lui Hristos, cu „noutatea” că o vor face prin declanşarea unei revoluţii planetare de o cruzime nemaiîntâlnită în istorie. Lumea viitorului prea-apropiat va fi atunci dominată de conducători păgâni, apologeţi ai secularizării şi ai evoluţionismului ateu (aşa cum este acum în Anglia), care vor reprezenta minorităţile aşa-zis persecutate (evrei, ţigani, femei degenerate, tineri rockeri depravaţi etc). „Revoluţia” lor îi va scoate în faţă pe cei care au tras dintotdeauna „sforile” din umbră, adică pe un grup restrâns de „iluminaţi” posedaţi demonic, numai „buni” să îi amăgească pe  creduli cu promisiuni deşarte şi să pună „hamul” peste toţi naivii în numele „salvatorului” Guvern Mondial. Acest Guvern planetar, condus de profeţitul Antihrist, va instaura în lume un totalitarism antihristic axat pe o persecuţie cum nu a mai fost în istorie şi nici nu va mai fi după aceea. Atunci, când toate regulile şi valorile consacrate vor fi răsturnate, majoritatea oamenilor nici nu vor mai cuteza să vorbească despre democraţie, căci noua societate în care vor supravieţui, de tip demo(n)cratic, va face cu neputinţă să mai fie reprezentaţi în guvernare de partidele politice, singurele care i-ar mai fi putut ajuta, dar care au fost discreditate ”la comandă” de ”câinele” ce are tocmai menirea să apere democraţia, adică sursele de ”informare” TV. De altfel, s-a şi început în construcţia U.E., dominată de fanaticii ”corectitudinii politice” şi ai homosexualităţii, să se vorbească oficial împotriva democraţiei, în condiţiile în care, în România de exemplu, majoritatea cetăţenilor nici nu mai merg să voteze la europarlamentare (J.M. Barosso, preşedintele Comisiei Europene, spunea: „Motivul pentru care aveam nevoie de U.E. este tocmai acela că nu este democratică”)! Astfel, naţiunile europene îşi dau seama, văzând cum U.E. periclitează ordinea aşezată de Dumnezeu sub oblăduirea statelor – naţionale, că au fost înşelate şi, dorind-şi o U.E. care într-adevăr să le respecte opţiunile, se manifestă împotriva ”corectitudinii politice” printr-o masivă neparticipare la vot!

Evident, sfidarea democraţiei de către organizaţia supra-naţională U.E. s-a realizat prin ”şiretlicul” de a „convinge” statele-naţionale să-şi cedeze singure suveranitatea, făcând astfel imposibilă influenţarea cadrului legislativ de către voinţa poporului în faţa ”recomandărilor” venite de la Bruxelles. Pe această direcţie generală, de eliminare a democraţiei şi de tragere pe linie moartă a partidelor politice, se înscrie şi preşedintele Iohannis, cel care, încă de a venirea sa la putere, a incitat mulţimile împotriva partidelor politice (de unde şi el a ieşit), speculând drama unor tineri rockeri participanţi la un concert închinat unei sărbători demonice, asociind moartea lor cu corupţia politică (el însuşi fiind corupt, conform unei sentinţe judecătoreşti) şi creând astfel cadrul propice înlocuirii prin forţa străzii a unui Guvern legitim. Ce a urmat, apoi? A urmat un Guvern de „tehnocraţi”, fără ca prim-ministrul să fie desemnat de majoritatea parlamentară, adică de exact ceea ce avea nevoie U.E. ca să ne poată impune „valorile” invocate prin „corectitudinea politică”!

                                     Noua „ordine” culturală

„Autointitulatele elite româneşti suferă de autarhie mentală şi sentimentală. Nu simt România fiindcă n-au stat niciodată faţă în faţă cu Viaţa. Au perceput-o indirect, prin abstracţiuni exterioare, în loc s-o perceapă concret, din interiorul Bisericii vii. Iată de ce nu-şi înţeleg nici aproapele şi nici neamul, şi tot mută discuţia pe terenul abstract al omului cu drepturile lui universale, al naţiunii, al imperiului şi al altor construcţii asemănătoare” (O. Hurduzeu, profesor la Universitatea din Stanford).

„Paradisul terestru” al viitorului, impus nouă printr-o „spălare a creierului” realizată deocamdată cu mijloace blânde, va avea la bază o cultură hedonistă cu specific materialist, ateist, senzualist şi antihrist. Sub acest „tăvălug” al „ordinii noii culturi”, societatea umană va fi ca şi anesteziată de dictatura ideologiei dominante a „corectitudinii politice”, iar scopul ei real nu va fi nici cel de a-l face pe om mai fericit, nici de a-i ajuta în chip autentic pe minoritari, ci acela de a încerca să distrugă Sfânta Biserică şi familia tradiţională. Un rol de seamă în această corupere diabolică a sufletului şi a minţii, prin deformarea şi redefinirea normalităţii până la tâmpirea populaţiei, îl va juca instituţia Televiziunii şi, evident, „elita” distructivă. Astfel de „intelectuali”, cu caractere exclusiviste şi extremise, vor recurge în mod rasist, intolerant şi xenofob la cele mai teribile forme de manipulare în masă. Vom fi manipulaţi, din ce în ce mai mult, prin filme, cărţi, ziare, ştiri de telejurnale, emisiuni inepte de divertisment, site-uri pentru adulţi etc. Se va ajunge la o asemenea mediatizare a desfrâului, considerată ca fiind „arma” numărul 1 în controlul şi reducerea populaţiei, încât victimele care îi vor cădea vor fi mai numeroase decât cele provocate de cancer, droguri sau teroare. Şi iată cum, stimaţi cititori, întreţinerea în masă a psihozei sexuale va învinge tortura clasică, iar adevăratul terorism internaţional va fi mascat de o vorbărie cu totul mincinoasă despre Minunata Lume Nouă care ne aşteaptă. Iar într-o astfel de „civilizaţie” a viitorului, de tip gay, creştinilor le va fi interzis legal să critice moravurile existente atunci, deoarece – nemaiexistând noţiunea de păcat în terminologia juridică – majoritatea omenirii va deveni sclava minorităţilor şi va fi obligată să dea socoteală pentru „prejudecăţile” exprimate. Atunci, la „mare trecere” vor fi acei „specialişti” în psihologia freudiană, adepţi ai inversării valorilor, în venerarea sinelui, în promovarea feminismului în toate domeniile, în (de)formarea tineretului (în sensul libertăţii erosului) prin introducerea Educaţiei sexuale în şcoli, în degenerarea colectivă prin ”emancipare” … până la vulgarizarea limbajului şi degradarea cu muzică rock’ n’ roll! Abia în acele zile, părinţii vor avea ocazia să îşi vadă descendenţii cum cad pradă stărilor de transă provocate de consumul în masă al drogurilor şi de satisfacerea cu orice preţ a plăcerilor îndeosebi sexuale (puţini ştiu că în Danemarca, fiind campioana europeană la introducerea Educaţiei sexuale în şcoli, statisticile contrazic motivele invocate pentru a o introduce: violurile au crecut cu 300%, bolile sexuale – cu 250%, graviditatea s-a dublat, iat avorturile au crescut cu 500%!

În ce priveşte România, unde acţionează împotriva intereselor poporului român o puzderie de ONG-uri, înmulţite peste noapte ca ciupercile, psihoza inventării noilor drepturi pentru minorităţi au cuprins şi unele capete ”înfierbântate” de ideile ”corectitudinii politice” şi globalizării. La mare ”cinste”, în Media autohtonă”, sunt fel şi fel de inşi, întrebaţi sau nu, care se întrec zilnic în a-şi denigra propriul popor (?) fără nici o reţinere, aruncând în derizoriu valorile autentice ale istoriei naţionale şi înfierând cu ”mânie proletară” tot ce are mai frumos identitatea neamului românesc! Iar de aici – şi până la cât de ”alese” sunt minorităţile – nu mai este nici măcar un singur pas…

                                   Noua „ordine” religioasă

„Să schimbăm însăşi natura religioasă a lui Dumnezeu, a lui Hristos, să zdrobim definitiv Biserica” (V. Peillon, ministru al Educaţiei în Franţa).

Împingerea omenirii în disperare, prin atâtea crize provocate de ”elite” potrivnice lui Dumnezeu, va lăsa în urmă o stare generalizată de discordie între oameni, de haos, pe fondul cărora antihriştii de la New Age vor propune lumii buimace acceptarea la conducere a unui ”salvator universal”. New Age (Noua Eră), denumită cu înşelătoare seducţie şi ”Era păcii, unităţii şi armoniei universale”, este o mişcare ocultă cu caracter anticreştin care acţionează, la nivel global, prin numărul Fiarei apocaliptice (666). Adepţii mişcării, patronaţi fiind de Mafia masonică, se ascund ”discret” în spatele unor manifestări (ale organizaţiilor U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F., O.N.U., N.A.T.O., U.E., Green Peace etc) cu scopul distrugerii lumii vechi şi, proclamând sfârşitul epocii lui Hristos, vor crea premisele instaurării subtile a puterii lui Antihrist. În preconizata lor ”Eră de aur”, întemeiată pe un arianism care să îl înstrăineze pe om de Dumnezeu, aceştia vor să plaseze fiinţa umană în centrul Universului, iar toţi cei care se vor opune – bunăoară ortodocşii – să fie etichetaţi ca duşmani ai armoniei şi persecutaţi sub oprobriul mulţimilor aţâţate. Astfel, printr-un proces de secularizare, având ca scop evacuarea religiei din spaţiul public, fanii ”corectitudinii politice” vor considera Biserica inamicul lor numărul 1, fiindcă vor fi martiri care nu vor accepta scoaterea lui Dumnezeu din istorie (inimi) şi nici sensul sucit al schimbărilor radicale de mentalitate. Aceşti eroi ai credinţei, ortodocşi, vor plăti cu suferinţe şi sânge încercarea antihriştilor de a instaura violent o nouă ”ordine” religioasă, bazată pe o religie nouă (reformatoare), pe o carte pretins sfântă (sinecristă), pe unirea tuturor religiilor (ecumenism) cu scopul afirmării unei religiozităţi naturale (panteiste). Ceilalţi ”credincioşi”, din marea masă a ignoranţilor, vor accepta ca, prin noua religie, să practice o falsă închinare (către zeiţa mama-natură), să promoveze ”sărbătorirea” ciclurilor solare, lunar, a solstiţiilor şi, printr-un concept extins de alienare, să îşi însuşească ideea ca  noţiunea de păcat să fie înlocuită cu o ”etică a plăcerii de a trăi, a umorului şi a exuberanţei manifestărilor carnale”. ”Reforma” în cauză va fi impusă în lume, cu concursul ”adaptării” la vremi a catolicilor (papa), printr-un proces gradual de înlocuire a societăţii tradiţionale (axate pe valorile credinţei şi familiei) cu o ”societate civilă” reprezentată de O.N.G.-uri care luptă împotriva Bisericii şi a familiei. Operaţiunea aceasta antihristică va avea ca ”naş” Media mainstream (aservită), cea prin care se va impune lumii modele noi (de exemplu Jackson, Madonna, Prince, Morrison, Lady Gaga etc) şi se vor preamări, prin rock, drogul, violenţa, magia neagră şi satanismul (asemenea piese muzicale sunt pe primele locuri în topurile americano-britanice)…

                                       Exemple de sancţiuni

„Singurul lucru de care răul are nevoie să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic” (E.Burke, filosof).

Dictatura planetară, urzită acum „la vedere” de antihriştii „corectitudinii politice”, va legifera ca norme sociale viciile (homosexualitatea, pornografia, pedofilia, incestul, adulterul etc) şi cine se va opune va fi considerat infractor. Atunci se va împlini, în forme cumplit de dureroase, Cuvântul dumnezeiesc care spune că oamenii se vor vinde şi se vor da la moarte unii pe alţii, inclusiv în familii, iar cine va răbda prigoana (până la sfârşit) acela se va mântui. În acele zile grele, care au şi venit, se va putea spune că am „scăpat” de exploatarea „marca” U.R.S.S. şi am „dat” de „discriminarea” intens exportată mediatic de S.U.A.! Şi trebuie spus că, în numele acestor „discriminări”, deja au început să fie condamnate la închisoare unele persoane opozante din ţări ca S.U.A. şi Canada, în vreme ce alţi ”norocoşi”, rămaşi în „libertate”, suportă defăimări şi diferite sancţiuni în postura ”culpei” delictului de opinie: studenţii sunt judecaţi de „Camere Înstelate”, în faţa cărora fie îşi cer scuze, fie pur şi simplu sunt exmatriculaţi; corporatiştii îşi pierd locurile de muncă; sportivul J. Rocker din Atlanta, care a făcut aprecieri negative la adresa homosexualilor, a fost discreditat de mass-media şi trimis pentru ”prejudecăţi” la un cabinet de îngrijire psihiatrică; pompierilor albi din Connecticut li s-a refuzat promovarea, ca nu cumva să le ”dicrimineze” pe persoanele de culoare care nu au reuşit să treacă examenul; Carrie P. a pierdut titlul de Miss California pentru că, în 2009, a răspuns ”incorect” la întrebarea ce părere are despre homosexuali (la care, imediat, un membru al juriului a numit-o ”căţea”); italianul R. Bultiglione a pierdut postul de Comisar de Justiţie al Afacerilor Interne din U.E. Pentru că, în 2004, s-a manifestat în sens creştin faţă de „problema” homosexualităţii etc. Iar pentru asemenea ”cazuri patologice”, de ”intoleranţă”, ”vinovaţii” vor fi obligaţi să urmeze un curs de sensitivity training – o formă de ”educaţie” a adulţilor şi în cele din urmă să se dezică de propria identitate!

Deznaţionalizarea şi descreştinarea Europei va fi opera U.E., prima instituţie postdemocratică şi supranaţională, cu ajutorul ”instrumentelor” sale de manipulare: Televiziunea şi O.N.G.-urile. Toate partidele politice europene îşi vor învăţa şi ele ”noua lecţie”, silite fiind – printr-o ciudată ”simfonie”între neocomunism şi neocapitalism – să îşi piardă legitimitatea şi credibilitatea prin faptul că nu vor mai putea să reprezinte interesele cetăţenilor majoritari ai Europei. Şi astfel se va distruge felul natural de a fi al românului, tradiţional şi democratic, în numele cui? În numele unei U.E. care a început să fie antidemocratică, deci totalitară şi nelegitimă, pentru că majoritatea europenilor nu mai merg să-şi voteze europarlamentarii şi, înţelegând că sunt ”traşi pe sfoară”, aceştia chiar au ajuns să protesteze împotriva unor decizii ale U.E. prin care le este primejduită viaţa? Este, de exemplu, cazul Rezoluţiei Lunacek din 2014. Atunci, Parlamentul Europei a adoptat, în detrimentul majorităţii ”delicvente” din ”lagărul european”, un documentîmpotriva homofobiei şi discriminării pe motiv de orientare sexuală şi identitate de gen”. Prin această Rezoluţie se solicită ţărilor membre ale U.E. nu numai să-şi modifice legislaţia naţională ”anti-homofobă”, impunându-ne ideologia mişcării homosexuale, ci şi… să înregistreze, sub sancţiunea penală a infracţiunii de incitare la ură”, orice critici la adresa propagandei homosexuale. Astfel, printr-un abuz de asociere juridică a drepturilor homosexuale cu drepturile omului, se vor urmări de fapt desfiinţarea Familiei şi impunerea agendei LGBT în şcoli!

Vrem noi, românii, aşa ceva? Nu, dar pentru slugile lui Antihrist nu contează! Ceea ce contează este doar să suprime din ”faşă”, prin intimidare, orice ”voce a cetăţii” care protestează! Nu are importanţă, pentru antihrişti, că este vorba chiar de un distins academician… Sau de un profesor universitar, medic renumit, ameninţat de oficialităţi cu ridicarea dreptului de liberă practică dacă mai vorbeşte împotriva tentativelor seculare de lezare a trupului uman (cercetare pe embrion, moarte cerebrală, avort, vaccinuri abuzive, poluare alimentară, plainning familial etc). Deci nu mori, dar important este cum vrei să trăieşti în continuare: suntem noi, românii, pregătiţi să suferim – pentru Hristos şi Sfânta Sa Evanghelie – până la sânge?

                        Poluarea mentalităţii româneşti

„Domnule Joe Biden (vicepreşedinte al S.U.A.–n.a.), dacă monitorizaţi presa română aşa cum s-ar cuveni, atunci, vă rugăm, ţineţi cont şi de prezenta solicitare a poporului ortodox din România: respectaţi-ne tradiţiile şi libertatea de credinţă religioasă, care este garantată inclusiv în Constituţia americană. Daţi-ne pace cu corectitudinea politică. Nu ne mai impuneţi modele culturale ateiste, neomarxiste, străine civilizaţiei noastre, pe care poporul nostru le respinge în mod organic. Nu mai trimiteţi în România ataşate culturale lesbiene care impun evenimentele LGBT pe agenda instituţiilor noastre culturale (Muzeul Ţăranului Român) şi ne dau lecţii de toleranţă. Poporul nostru este tolerant, îngăduitor, dar nu acceptă propaganda agresivă LGBT promovată neinspirat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti. Nu mai faceţi presiuni oficiale sau lobby neoficial pentru cauza homosexualismului, pedofiliei, studiilor de gen extremiste, feminismului radical şi altor ideologii ale corectitudinii politice. Lăsaţi-ne să trăim creştini, fără să discriminăm sau să persecutăm pe nimeni, dar şi fără să ne fie frică să ne trimitem copiii la grădiniţă sau şcoală ca să nu fie spălaţi pe creier de educatori şi profesori la rândul lor spălaţi pe creier sau pur şi simplu cinici(…) Respectaţi-ne şi vă respectăm şi noi(…) Precizăm că acesta nu este nicidecum un discurs al urii: nimeni nu are nimic cu aceste minorităţi, care pot trăi în privat cum doresc, ci doar cu pretenţia lor de a impune majorităţii drept normalitate standardele lor obraznice, lipsite de ruşine şi bun simţ (…) Dar, vă rugăm, recitiţi-i pe părinţii fondatori ai Republicii Americane, ca să vedeţi cu ce valori este sinonimă democraţia: în nici un caz cu imoralitatea, perversiunea, promiscuitatea, manipularea de masă şi politicile anticreştine (…) Deci, vă rugăm, slăbiţi-ne cu neomarxismul” (A. Dârlău, ”Corectitudinea politică”).

După 1989, când poporul nostru a stropit cu atâta sânge de eroi dorinţa de a fi liber, globaliştii lumii şi-au întins tentaculele tenebroase şi asupra României. Au acţionat la scară deschisă, cu o insistenţă diabolică, pentru a determina pe liderii Statului Român să adopte neapărat ideologia umanist-secularizată, dacă îşi vor mai dori ca acesta să nu fie declarat şi repudiat ca fiind naţionalist, fascist, totalitar. Şi aşa a început „războiul” metodic de schimbare a minţii românilor, prin invazia sectelor şi toxicitatea tandemului TV-Internet, ceea ce a generat o serie de boli spirituale: căderea în idolatrie, săvârşirea de păcate (culminând cu violenţe şi ucideri), luarea cu nevrednicie a Împărtăşaniei, acţiuni stradale antibisericeşti (antihriştii noii ordini mondiale au strigat „Vrem spitale, NU catedrale!”, nesocotind că Biserica însăşi este un spital duhovnicesc şi refuzând să răspundă apelului preoţilor de a veni să se roage în Casa Domnului pentru victimele de la clubul „Colectiv”) etc. La  batjocorirea sentimentelor noastre naţionale şi-au dat concursul nu numai Ambasada S.U.A., ci şi U.E. cu alte ambasade occidentale şi organizaţii internaţionale, foarte-foarte interesate să ne terfelească mentalitatea creştină prin sacrilegiul asupra blazonului nostru naţional Muzeul Ţăranului Român şi înfiinţarea C.N.C.D. (un fel de Poliţie a Gândirii) care, având rol declarat de a combate discriminarea, de fapt o promovează şi mai abitir prin sancţionarea celor ce nu sunt de acord cu manifestările „corectitudinii politice”!

În acest sens, ei şi-au propus să întineze până şi locul în care se păstrează cu sfinţenie memoria neamului nostru, Muzeul Ţăranului Român, implicându-l într-un „microexperiment” propagandistic de răsturnare a valorilor, pervertirea limbajului şi promovarea homosexualităţii. Astfel, mafia homosexuală (care conduce politic lumea), ne-a inclus şi pe noi, românii ortodocşi, pe agenda lor sucită în care problema Bisericii figurează ca un lucru de interes privat, în timp ce problema sexuală este privită ca fiind de interes general. A fost, fără doar şi poate, un semnal de cruntă sfidare, batjocoritor, continuat cu insistenţă agresivă în spaţii universitare, şcolare, culturale etc. Scopul lor este însă de a ne fura sufletele aflate pe Calea către Împărăţia lui Dumnezeu, de a ne înjosi ca neam până acolo încât multora să le fie ruşine că sunt români, adică creştini, ca apoi să acceptăm să fim „reeducaţi” în aşa fel să corespundem noilor vremuri vestite de ei, căci nu degeaba falşii intelectuali ne-au „demitizat” Istoria şi Literatura, ne-au dezonorat ca popor şi ne-au catalogat ca refractari la noul suflu al istoriei globale (unul din liderii lor, I.B. Lefter, vorbea mai deunăzi de „un fundal de retardare a mentalităţilor profunde” româneşti), ne-au considerat ca sălbatici (când englezul C.Patten, comisar european pentru Relaţii Externe, spunea că „România este un stat sălbatic”… preşedintele nostru E. Constantinescu îi dădea dreptate!).

Sigur, ca să ne supună cât mai repede prin forţa legii, vor modifica Constituţia sub diferite pretexte, vor discredita partidele politice care ne-ar mai putea reprezenta cât de cât interesele, ne vor vorbi de „beneficiile” multiculturalismului, de aberaţia numită „discriminare pozitivă”, vor rescrie manualele pentru a fi „corecte politic”, victimizând minorităţile „eroice” şi repudiind marile personalităţi sub „argumentul” că au fost „agresori” şi „violenţi faţă de popoarele vecine” (Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai Viteazul, Ion Antonescu, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga etc). Sensurile realităţii vor fi aşadar răsturnate, înţelesurile se vor răstălmăci, iar oamenii vor fi „convinşi” că sunt fericiţi într-o lume de fapt de … coşmar!

                           România: uciderea trupurilor

„Ceea ce ne trebuie înainte de toate este să ne curăţim de doctorii care ne ucid cu bună ştiinţă şi de moaşele care sugrumă copilul în propriul scutec” (academician D. Zamfirescu).

Numai o ţară condamnată la „masă verde”, de către o conjuraţie internaţională, poate să fie în situaţia de astăzi a României mioritice, considerată cândva „grânarul Europei”, de a avea poporul cel mai bolnav de pe Bătrânul Continent. Curios este că nu s-a ajuns aici prin războaie clasice, cu tancuri şi avioane, ci prin  armamentul spiritual al războiului nevăzut, cu nişte „dinamite” purtând avizul unor organizaţii şi instituţii globaliste care, „îngrijorate” de sănătatea şi ponderea noastră numerică, s-au gândit că ar fi necesar să „trateze” omenirea în aşa fel încât să mai reducă drastic dintre noi. Aşa s-a ajuns ca în unele spitale străine să se practice „omorârea bolnavilor din milă”, prin eutanasierea bătrânilor şi chiar a copiilor, fără să se mai ţină cont că este păcat să grăbeşti moartea cuiva, să lipseşti de nădejde un muribund şi, în definitiv, să îi implici pe medici într-o „crimă legală” cu accent sinucigaş (se ignoră că unii din cei aflaţi în moarte cerebrală se trezesc chiar şi după ani de suferinţă, că rombenfalita poate imita semnele morţii cerebrale timp de 15 zile, că unele femei au şi născut – prin cezariană – după ce au fost asistate respirator şi nutritiv etc). Cu o astfel de „milă”, care aduce moartea, sunt „rezolvaţi” nu doar eutanasiaţii (decedează anual în Olanda 5000 de oameni, iar în Belgia 1000), ci şi noi, din „spitalul” cel mare, hrăniţi (?!) din supermarketuri, de unde ne grăbim să cumpărăm alimente modificate genetic având E-uri cancerigene. Bunăoară, aş vrea să invoc modul absolut straniu, ca să nu zic altfel, prin care Guvernul României, pe considerentul mincinos că poporul român este tiroidian (erau atunci 8543 de bolnavi), a obligat poporul – caz unic în lume – să consume sare iodată! Apoi, deşi guvernanţii au fost avertizaţi că măsura luată va creşte numărul cazurilor de cancer, ajungând după 4 ani la dublarea afecţiunilor cancerigene şi la creşterea de 5-6 ori a hipotiroidei, Guvernul României a luat incredibila hotărâre de a se dubla aproape concentraţia de iod în sare, o măsură care este în vigoare şi astăzi! Deocamdată putem respira uşuraţi, deoarece Guvernul nu a luat şi  măsura introducerii fierului în pâine, deşi fusese „atenţionat” că suntem un popor … anemic!

Din acest război contra vieţii, a distrugerii fibrei noastre naţionale, face parte şi campania mediatică agresivă ca femeile tinere să se vaccineze contra cancerului de col uterin. Era cât pe ce ca un mare medic să fie sancţionat de Colegiul Medicilor, lucru interzis de Codurile deontologice, pentru „îndrăzneala” acestuia de a spune la TV că, în condiţiile în care dintre femeile cu HPV doar 0,16% au şi cancer de col uterin, statisticile cercetătorilor americani demonstrează că 70% dintre femeile cu cancer de col uterin se infectează cu HPV (se corecta, deci, o confuzie medicală: nu HPV generează cancerul, ci cancerul apărut se infectează cu HPV)! Aşadar, după cum se observă, nu se cruţă nici un efort, la nivel oficial şi mediatic, ca tot mai mulţi dintre noi să fim atraşi în „capcana morţii” prin incitări publice la avort, cercetare pe embrion, eutanasie, noţiunea de moarte cerebrală, alimente modificate genetic, cercetare nedeontologică pe subiecţi umani, medicamente şi aditivi alimentari care induc reacţii adverse periculoase etc. Soluţia ar fi, până nu este prea târziu, ca intelectualii adevăraţi să ia atitudine împotriva tuturor fărădelegilor la care suntem supuşi sistematic, să atragă atenţia forurilor de resort şi, stând curajos în faţa acestui holocaust antiromânesc, să întoarcă poporul la harul mântuitor al Icoanei, la viaţa veşnică pregustată în Biserica Ortodoxă. Din nefericire, însă, acestora li se „taie” microfoanele când vor să rostească adevărul la TV, fiindcă mass-media vândută preferă să tragă sforile „corectitudinii politice” şi să evidenţieze falşi intelectuali aflaţi în solda O.N.G.-urilor finanţate din exteriorul României. S-a descoperit de exemplu că, în 2006, încercarea de eliminare a icoanelor din şcoli a pornit de la un O.N.G., arondat organizaţiei londoneze IHEU (afiliată la O.N.U. şi U.N.I.C.E.F.), ale cărei principii „umaniste” sunt: o nouă religie; secularizarea planetară conform cu „corectitudinea politică”; excluderea creştinilor din cetatea globală pe motiv că îi deprimă mărturia existenţei iadului etc.

Specii de acest gen de „intelectuali” niciodată nu vor fi văzuţi, stimaţi cititori, că fac lobby pe lângă instituţiile Statului să oprească flagelul cancerului pulmonar prin propunerea interzicerii fumatului (dacă cei 4,5 milioane de fumători ar dona 2€/zi, s-ar construi două spitale moderne), să elimine efectele cancerigene prin propunerea interzicerii mezelurilor ce conţin săruri nitrice (în România se consumă cu 23% mai multe mezeluri decât media europeană), să pledeze pentru viaţă prin susţinerea eliminării pilulelor contraceptive şi pruncuciderii în pântecele mamelor, să condamne nocivitatea drogului electronic (net, telefoane mobile etc), să critice acordarea de distincţii internaţionale pentru invenţii care contribuie la moartea a milioane de embrioni umani (cum a fost cazul, în 2010, cu laureatul Premiului Nobel pentru „fertilizarea in vitro”) etc! Nu, nimic din toate acestea nu vor face oengiştii, nişte amărâţi de lucrători pe ogorul lui Antihrist. În schimb, însă … Se opun din răsputeri Bisericii, cea care îi cheamă – pe toţi bolnavii cu trupul şi mintea ai ţării – să se salveze prin Spovedanie şi Împărtăşanie cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Antiumanismul lor găseşte însă teren prielnic la principalul mijloc de smintire publică, mass-media, unde Sfânta Împărtăşanie este „prezentată” ca fiind un risc de infectare pe cale bucală cu hepatita B şi C. Că aşa ceva nu este posibil, având de-a face cu o minciună, o afirmă atât de clar Prof.univ.dr. Pavel Chirilă: „Deci – medical vorbind – nu există riscul de a lua virusul la Împărtăşanie, iar duhovniceşte vorbind – nici atât, căci istoria Medicinei nu cunoaşte boli transmise prin linguriţa de la Împărtăşanie, nici chiar în timpul marilor epidemii din Evul Mediu”. Persistă deci întrebarea: ascultă poporul român de o somitate în Medicină sau de nişte impostori perindaţi prin studiourile TV?

                 Numărătoarea inversă a început!

„Încercarea sfinţilor lui Dumnezeu va fi înfricoşătoare… Persecuţiile şi umilinţele rafinate, amăgitoare şi pitite sub artificii perfide, puterea nelimitată a asupritorilor îi vor pune în cele mai grele situaţii (…) Vor fi cercetaţi oficial, dar şi pe ascuns, vor fi supuşi la diferite cazne”(Sfântul Ignatie Briancianinov).

Undeva departe de România, în Siria, sângele fraţilor noştri întru credinţă, arabi, a început să curgă martiric sub sabia hoardelor întunericului aflată în duhul antihristic. Locul în care lovesc, concomitent cu „crizele” provocate de antihrişti în alte ţări cu tradiţie ortodoxă, este exact inima istorică unde s-a organizat creştinismul, întrucât în Antiohia siriană s-a format prima comunitate de păgâni convertiţi la creştinism şi, tot aici, s-a folosit pentru prima dată numele de creştin (apărător al lui Hristos). „Ţinta” finală este, într-un declin vertiginos al lumii „vechi”, instaurarea la nivel mondial – în ritm de muzică rock şi decadenţă morală provocată – a regatului lui Antihrist. Semnele ruinării ordinii existente, tot mai evidente în marşurile stradale anarhice, care de fapt înăbuşă vocea popoarelor, inclusiv în România, l-au făcut pe părintele Serafim Rose să constate cu amărăciune intrarea omenirii într-o epocă diabolică unde regulile consacrate nu mai au nici o relevanţă: „Acolo unde altădată era Dumnezeu, nu mai există acum nimic; acolo unde altădată era autoritate, ordine, certitudine, credinţă, este acum anarhie”. Deci marile hotărâri fiind luate deja, de un grup restrâns de „regizori” ai Mafiei masonice, nouă nu ne rămâne decât „drepturile” de a nu mai gândi şi nici de a mai protesta fără să fim sancţionaţi! Însă drepţii lui Dumnezeu, îndurând prigoane cum nu au mai fost şi nici nu vor mai fi, nu vor tăcea şi, în rugăciuni cu lacrimi înfierbântate de sângele curs, vor face să coboare în cele din urmă mânia lui Dumnezeu, urgisitoare, peste toată nedreptatea conducătorilor Noii Ordini Mondiale. Jăratec va fi atunci pe capul asupritorilor, iar Domnul Dumnezeu îi va răzbuna pe toţi fiii care L-au slujit până la sânge cu credinţă mare, îndelung răbdătoare şi pătimitoare. Numărătoarea inversă, a sfârşitului acestei lumi, a început! Dumnezeu să binecuvânteze România în Împărăţia Sa cea veşnică şi fericită!

                                                                                                                                                                                                                                                                               Prof. Costel NEACȘU

 

1 Comment

  1. Manuel Valeriu

    Mulţumesc autorului că a folosit citate şi din cartea mea ” De la 1984 la Minunata Lume Nouă”. Sper să fie de folos şi altora, atât articolul cât şi cartea.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *