Ancheta

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ

  Târziu și greu, instituțiile statului acționează împotriva criminalilor politici  și juridici, despre care v-a vorbit  de atâtea ori Asociația […]

 

Târziu și greu, instituțiile statului acționează împotriva criminalilor politici  și juridici, despre care v-a vorbit  de atâtea ori Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană (ACSH), constituită pentru apărarea  intereselor României în U.E., promovarea și conservarea tradițiilor românești, deconspirarea colaboratorilor Securitații și eradicarea corupției. Vă prezentăm, mai jos, sesizarea noastră către Parchetul General – DNA:

                          Către,

                                      PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                                      DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm

                                                                PLÂNGERE PENALĂ

împotriva:

-Forumul Democrat al Germanilor din România (președinte: Porr Paul Jurgen), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (președinte: Pinter Zeno Karl), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Primarul Municipiului Sibiu Fodor Astrid, cu adresa de citare la sediul Primăriei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu;

-Biserica Evanghelică C.A. din România, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 4, jud. Sibiu;

-Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (președinte: Băeșu George), cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1,

pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

1)Luare de mită – art. 289 Cod penal

2)Dare de mită – art. 290 Cod penal

3)Trafic de influență – art. 291 Cod penal

4)Cumpărare de influență – art. 292 Cod penal

5)Delapidare – art. 295 Cod penal

6)Abuz în serviciu – art. 297 Cod penal

7)Constituirea unui grup infracțional organizat – art. 367 Cod penal

                                           MOTIVELE PLÂNGERII

În justificarea acestei plângeri, arătăm că suntem o asociație care apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției) potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p) din Statutul ACSH.

Într-o lume în care banul corupe la cele mai înalte niveluri, considerăm că înainte de toate primează interesele statului român, atâta vreme cât legile în vigoare impun o rigurozitate a conduitei sociale și economice în vederea stabilirii unui climat social normal și lipsit de periculozitate. Ca atare, faptele prezentate în cele ce urmează sunt de notorietate și constituie un punct de plecare în cercetarea penală a unor conjuncturi, acțiuni ori inacțiuni care au determinat prejudicierea statului român cu miliarde de lei.

În fapt, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o organizație (asociație) prin intermediul căreia cetățenii români de etnie germană participă la viața politică din România, nefiind însă un partid politic, dar acționând în acest sens. Potrivit Statului, FDGR promovează interesele specifice ale membrilor săi, care rezultă din apartenenţa lor la minoritatea germană din România, îi protejează şi îi stimulează prin toate măsurile politice, sociale, culturale, economice şi altele, contribuie împreună cu alte forţe politice la înfăptuirea şi menţinerea unui stat de drept democratic în România! Subliniem că în Statut apare sintagma ”stat de drept” ceea ce presupune, fără echivoc, respectarea legilor în vigoare. Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) promovează aceleași lucruri pe care le-am amintit.

După Revoluția din 1989, când FDGR și FDGS s-au înființat, a existat (și încă există!) o relație foarte strânsă între aceste organizații și Biserica Evanghelică C.A. din România, care are sediul în municipiul Sibiu. Relația strânsă dintre aceste entități nu a avut numai premisa apartenenței la aceeași etnie germană, scopul principal fiind altul și anume acela de a se obține pe diverse căi imobile aparținând statului român. Ca atare, de-a lungul timpului, statul român prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a „cedat” ilegal FDGR numeroase clădiri și terenuri. Acest fapt este cunoscut și numai la nivelul municipiului Sibiu se poate constata că 90% din imobilele din centrul istoric sunt proprietatea Bisericii Evanghelice. Acapararea abuzivă a respectivelor imobile s-a făcut cu ajutorul unui grup infracțional bine organizat, din care a făcut parte și conducerea Primăriei Sibiu (entitatea care administra bunurile restituite nelegal). Aceste retrocedări (în frauda legii) nu puteau exista dacă la operațiunile în sine nu participau și judecători, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, oameni politici etc. Prin urmare, Biserica Evanghelică C.A. din România a devenit proprietară pe imobilele retrocedate (primite de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților cu ajutorul  fostei și actualei conduceri a Primăriei Sibiu) prin mijlocirea acțiunilor FDGR și FDGS.

Pentru a motiva cele expuse mai sus subliniem un aspect de o importanță covârșitoare care s-a întâmplat în România și în urma căruia ilegalitățile au început să curgă cu ajutorul coparticipării mai multor factori de decizie la nivel național. În acest sens, arătăm că în anul 2007 prin cererea introductivă din Dosarul nr. 1672/306/2007, reclamantul F.D.G.S, reprezentat de Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), a solicitat Judecătoriei Sibiu, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Sibiu reprezentat de primarul Iohannis Klaus Werner (Președinte F.D.G.R la nivel naţional la acea vreme. Mai precizăm că la acel moment viceprimar cu atribuții executive era Fodor Astrid, actualul primar al Sibiului) şi Consiliul Local Sibiu (unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată printre care şi „petentul” Hans Klein) „să se constatate calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre (F.D.G.S. n.n.) faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)” Soluția definitivă dată în acest dosar a încălcat în mod abuziv Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, care era și este în vigoare, precum și Tratatul de pace URSS-Puterile Aliate-România din 10.02.1947. În fond, un judecător a hotărât că nazismul se reînființează în România călcând în picioare toate legile naționale și internaționale, cunoscându-se faptul că reprezentanții nazismului au fost învinuiți și condamnați pentru crime împotriva umanității. Practic, prin Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, Grupul Etnic German a fost desființat, iar toate bunurile sale au devenit proprietatea statului român. Vă rugăm să rețineți că Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944 nu a fost abrogat niciodată. Prin urmare, prin soluția dată în Dosarul nr.  1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu s-a încălcat grav legea în vigoare ( Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944). Cu alte cuvinte, o entitate (FDGS) nu putea deveni succesoare în drepturi față de o altă entitate (Grupul Etnic German) care era desființată și nu mai avea patrimoniu. Sentința dată cu încălcarea oricăror norme juridice naționale și internaționale a dat drum liber retrocedărilor nelegale. În fond, Biserica Evanghelică C.A. din România s-a folosit de FDGS și FDGR retrocedând imobile care nu puteau să-i aparțină niciodată. Evident că discutăm de trafic de influență, cumpărare de influență și mită. Și mai presus de toate, de existența unui grup infracțional foarte bine organizat, cu rădăcini poate și în exteriorul țării. Afirmăm acest lucru, pentru că a deveni succesoare în drepturi a Grupului Etnic German a însemnat practic, pe lângă recunoașterea nazismului în România și încălcarea flagrantă a tratatelor internaționale încheiate după Cel De-Al Doilea Război Mondial. Prin aceste tratate, toate organizațiile germane de tip nazist (inclusiv Grupul Etnic German din România) au fost desființate și s-a hotărât ca astfel de organizații să nu mai fie înființate niciodată sub aceeași formă sau sub altă formă. Aceste tratate, în vigoare și astăzi și pe care România și le-a asumat, sunt: Conventia de Armistitiu, Moscova, 12.09.1944,  art. 15 si art. 19; Tratatul de Pace, Paris, 10.02.1947,  art. 1, art. 2 si art. 5.

Din această perspectivă, se poate trage concluzia că FDGS (implicit FDGR) a devenit succesoare în drepturi a unei organizații naziste (pe cale judecătorească, în mod profund nelegal). S-a deschis astfel calea retrocedărilor ilegale, retrocedări făcute (interesant, ce-i drept!) de Biserica Evanghelică C.A., care se pare că a încheiat  convenții secrete cu FDGS și FDGR. A fost numai un pas ca  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților să cedeze fără drept și cu încălcarea legilor naționale și internaționale imobile care ar fi aparținut în trecut Grupului Etnic German. Este clar că aceste restituiri de imobile au fost făcute dându-se mită.

Prin retrocedările ilegale, statul român a pierdut din patrimoniul său imobile a căror valoare se ridică la miliarde de lei. Un caz aparte este cel al Primăriei Municipiului Sibiu, care plătește pentru sediul său chirie la Biserica Evanghelică C.A. din România, sediul Primăriei fiind retrocedat, firește, ilegal. Ne întrebăm unde este ocrotirea intereselor statului român în această poveste? O Primărie a unui oraș important a ajuns să plătească chirie unei entități pentru un imobil care nu avea cum să aparțină Bisericii Evanghelice prin retrocedare legală.

Care a fost rolul Primăriei Sibiu în aceste retrocedări? Primăria Sibiu s-a ocupat de administrarea imobilelor aparținând statului român. Primăria a trebuit să-și exprime poziția când s-au solicitat retrocedările. Aceste retrocedări s-au făcut în general pe calea instanței de judecată. Or, acțiunile sau inacțiunile Primăriei au jucat un rol important în retrocedările respective. Putem vorbi de traficarea unor imobile aparținând statului român și gestionate de primărie, traficare săvârșită de conducerea Primăriei, în interesul Bisericii Evanghelice, care a și devenit proprietară asupra foarte multor imobile. Schema este relativ simplă – în fața instanței, Primăria a mimat că apără interesele urbei și nu a luptat până la capăt sau a luptat mascat alături de interesele Bisericii Evanghelice  numai în scopul restituirilor ilegale. Aici au avut un rol important și judecătorii sau avocații implicați în cauzele respective. De această dată, mafia imobiliară s-a ascuns în spatele Grupului Etnic German (organizație nazistă), FDGR și FDGS. Sunt cunoscute cauzele de corupție în care au fost implicați Cocoș Dorin sau Truică Remus. Atunci se vorbea de oameni de afaceri. În acest caz, se poate vorbi de participarea unor reprezentanți ai Consistoriului Bisercii Evanghelice, care împreună cu reprezentanți înalți ai FDGR, FDGS și Primăria Sibiu au pus la cale (și au reușit) să fure de la statul român un patrimoniu consistent. Evident că rolul  Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților a fost unul decisiv în restituirile ilegale, însă cu toții știm că politicul a influențat întotdeauna deciziile acestei instituții importante a statului român.

Retrocedările de imobile s-au făcut în baza Legii nr. 10/2001, act normativ care a prevăzut că pot fi restituite, la cerere, imobile preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Vă rugăm să rețineți că Grupul Etnic German a fost desființat și i s-au preluat toate bunurile imobile prin Decretul-Lege nr. 485/07 octombrie 1944. Așadar, Legea nr. 10/2001 nu se referea la imobilele preluate de statul român de la Grupul Etnic German (actul normativ se referea la o altă perioadă – 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). În concluzie, restituirea imobilelor către Biserica Evanghelică, FDGR și FDGS s-a făcut cu încălcarea legii prin prisma traficului de influență și a dării de mită.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a soluționat 682 cereri de restituiri proprietăți, depuse de Biserica Evanghelică C.A., astfel cum rezultă din adresa ANRP 970/2017 comunicată deputatului FDGR Ganț Ovidiu Victor. Prejudiciul adus statului român prin aceste retrocedări ilegale = aproximativ 18 miliarde euro.

La solicitarea noastră,  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ne-a comunicat prin adresa 523/G.B./04.05.2018 (referitor la imobilele restituite către FDGR) următoarele:

”cu privire la despăgubirile în numerar acordate Forumului Democrat al Germanilor din România precizăm că, în baza Legii nr. 247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis două titluri de despăgubire, dintre care: *unul în favoarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu, în cuantum de 1.185.700. În cazul acestui titlu de despăgubire, titularii au solicitat valorificarea în numerar, ANRP emițând, în perioada 2014 – 2018, titluri de plată în conformitate cu Legea nr. 165/2013…”

Statul român a fost PĂGUBIT în natură și în numerar, cetățenii acestei țări fiind furați într-un mod grobian, în interesul unor entități nelegale (FDGR și FDGS) și al Bisericii Evanghelice C.A. din România, care a uzitat de acte normative date de politicieni cu referire la restituirea unor imobile care ar fi aparținut cultelor religioase. Ceea ce însă trebuie cercetat cu atenție este dacă Biserica Evanghelică putea în mod legal să primească imobile care la un anumit moment istoric au aparținut Grupului Etnic German (desființat, fără echivoc, prin tratate internaționale în vigoare și la această oră). În situația în care există indicii rezonabile că retrocedările au fost făcute nelegal, cercetarea penală poate fi extinsă, prin efectul legii, și asupra verificării aspectelor de nelegalitate referitoare la prestația constituțională și legală a unor oameni politici aflați la conducerea țării.

În drept: art. 289 Cod procedură penală, art. 289-292, art. 295, art. 297, art. 367 Cod penal.

Anexăm următoarele înscrisuri:

-sentința civilă 3620/1991 de înființare a FDGS;

-sentința civilă 473/1990 de înființare a FDGR;

-statutul FDGS;

-adresa Ministerului Justiției 80390/18.09.2018 potrivit căreia Grupul Etnic German nu există în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

-sentința pronunțată în Dosarul 1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu și cererea de chemare în judecată depusă de FDGS prin care se solicita să se constate calitatea de succesoare față de Grupul Etnic Germanilor;

-Decretul-Lege 485/1944 privind desființarea GEG publicat în Monitorul Oficial 233/08.10.1944;

-Decretul-Lege 830/1940 pentru constituirea GEG publicat în Monitorul Oficial 275/1940;

-Convenția de armistițiu din 12.09.1944;

-Tratatul de pace din 10.02.1947;

-Convenția dintre Biserica Evanghelică și etnicii germani din România din 1942;

-adresa ANRP nr. 523/04.05.2018 prin care ni s-au comunicat informații referitoare la imobilele restituite de FDGR;

-adresa ANRP 970/2017 către deputatul Ganț Victor Ovidiu cu privire la retrocedările solicitate de Biserica Evanghelică + cererea inițială a deputatului Ganț adresată ANRP;

– Ordonanta de urgenta nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale din Romania;

– Documente prin care demonstram ca FDGR=FDGS=GEG=SS= organizatie criminala de razboi, condamnata in Procesul de la Nurnberg;

-Statutul Asociației Civice Solidaritatea Hunedoreană (ACSH);

                                                            ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                                             Președinte,

                                                                                       Ing. Mititelu Marin

                                Vestea bună și vestea proastă

Mai întâi, vestea proastă: Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casație si Justiție (PICCJ), după „îndelungi și trainice analize”, a hotărat să trimită Plângerea penală, formulată de ACSH împotriva grupului infracțional condus de Iohannis  Klaus Werner alcătuit din FDGR, FDGS, Biserica Evanghelică (CA) si ANRP, către Parchetul de pe langă Tribunalul Sibiu, adică exact în vizuina sasului, pentru ca acesta să fie „albit, exonerat, de gravele acuzații pe care noi le-am formulat împotriva candidatului PeNaL, la Președintia Romaniei, 2019.

Click pe document pentru mărire!

Conform tuturor dovezilor adunate de noi de-a lungul anilor, Klaus Werner Iohannis este:

– Hitlerist, conform Sentinței nr. 2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, prin care FDGS a devenit succesorul, ideologic si patrimonial, al GEG/SS, organizație subordonată direct „Fuhrer”-ului Adolf Hitler,  declarată criminală în Procesul de la Nurnberg;

–  Neo-Nazist, prin afilierea la:

– GERMANDOM, cu orientare Neo-Nazistă, care susține  interesele  Germaniei,  împotriva celor  ale României  și  colaborează cu Grupuri de Extremă Dreaptă;

– FUEN, înfiinţata de foşti naziști, anti-semită și anti-românească;

– Penal,  furând  proprietați și bani  Statului  Român;

– Trădator, prin dezmembrarea României, căci, inițiativa lui, ca FDGS  să devină GEG, încalcă art.15 și anulează art. 19, din Convenția de Armistițiu, iar Ungaria poate revendica Transilvania de Nord, conform  Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, anterior Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944, care devine nulă, din cauza lui JIohannis Klaus!!!

Vestea bună: Totodată, PICCJ, a trimis, spre soluționare, la SIIJ, PLÂNGERILE PENALE, formulate de ACSH, împotriva judecătoarelor Limpede Corina, Morar Maria și Mitrofan Codruța, de la Judecatoria Sibiu, care FAC PARTE din STATUL  SECURIST/PARALEL.

Click pe document pentru mărire!

                            Sesizările împotriva judecătoarelor sibience

Către,

                         PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                         SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DIN JUSTIȚIE

Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm prezenta

                                                                      SESIZARE

                prin care vă rugăm să cercetați faptele abuzive ale următoarelor persoane:

                -LIMPEDE CORINA, judecătoare în cadrul Secției penale a Judecătoriei Sibiu,

                -MORAR MARIA, fostă judecătoare a Judecătoriei Sibiu, eliberată din funcție de Președintele României prin semnarea Decretului din 23.12.2016 (judecătoarea s-a pensionat la 31.12.2016),

                sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută și pedepsită de art. 297 Cod penal.

                                                                     MOTIVE

                Premise:

În anul 2007, pe rolul Judecătoriei Sibiu a fost înregistrat Dosarul nr. 1672/306/2007, în care petentul Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu a solicitat ca în contradictoriu cu Municipiul Sibiu reprezentat prin Primar și Consiliul Local al Municipiului Sibiu să se constate calitatea petentului de succesor în drepturi față de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe). În acest dosar, petentul și-a motivat acțiunea pe considerentul că după 1989 s-a legiferat restituirea bunurilor imobile care au aparținut minorităților naționale, astfel încât pentru realizarea de facto a restituirilor imobiliare ar fi necesar ca Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, continuatorul organizației desființate  Grupul Etnic German, să fie recunoscut prin hotărâre judecătorească ca succesor în drepturi. În Dosarul nr. 1672/306/2007, judecătoarea Morar Maria a reținut că Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu este continuatorul Grupului Etnic German. De asemenea, motivează că au fost respectate dispozițiile art. 1169 Cod civil, ”petentul făcând dovada că are calitatea de succesor în drepturi ale Grupului Etnic German”. În concluzie, în Dosarul nr. 1672/306/2007 s-a pronunțat Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, prin care s-a admis acțiunea în sensul că s-a constatat calitatea de succesor în drepturi a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu față de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe). Această hotărâre a rămas definitivă nefiind atacată de nicio parte procesuală.

                                                                    În fapt:

Cele ce au precedat reprezintă o scurtă relatare a situației de fapt din acel moment. Până la un punct, acțiunea din justiție care a format Dosarul 2790/28.05.2007 nu reprezintă altceva decât o solicitare adresată unei instanțe judecătorești, care avea îndrituirea respectării și aplicării legilor în vigoare. Depășirea punctului menționat anterior reprezintă, însă, o încălcare flagrantă a tuturor normelor juridice aplicabile în soluționarea unei cauze aflate pe rolul instanței.

În primul rând, precizăm că acel dosar s-a judecat efectiv la un singur termen de judecată, respectiv la 14.05.2007, când judecătoarea Morar Maria a amânat pronunțarea la data de 28.05.2007. Conform Sentinței nr. 2790/28.05.2007 aceasta a fost semnată de Președinta Judecătoriei Sibiu, d-na Drașoveanu Corina (actualmente pe nume Limpede Corina). Se subînțelege că judecătoarea Limpede Corina a și motivat hotărârea, întrucât în sens contrar nu avea voie să semneze. Motivul pentru care judecătoarea Limpede Corina a motivat și semnat  Sentința nr. 2790/28.05.2007 a fost acela potrivit căruia judecătoarea de ședință Morar Maria ar fi plecat în concediu de odihnă. Am fi înțeles situația dacă ar fi plecat în concediu medical, dar atunci când ai o pronunțare de dat și pleci în concediu de odihnă înseamnă că fugi de răspundere. S-a reușit așadar eludarea tuturor prevederilor legale referitoare la motivarea și semnarea unei hotărâri, pasându-se responsabilitatea asupra Președintei Judecătoriei, care oricum la acel moment nu putea fi cercetată disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii, for care în anul 2007 era alcătuit din rațiuni strict politice.

Lăsând la o parte modul în care s-a judecat Dosarul nr. 1672/306/2007 și faptul că nimeni nu a atacat hotărârea pronunțată, prezentăm fapte infracționale încadrate în infracțiunea de abuz în serviciu, care era și atunci prevăzută de Codul penal, cum este prevăzută și în actualul Cod penal. Dar înainte, totuși, de a relata acuzațiile, este necesar să precizăm că Ministerul Public s-a implicat la un moment dat în acel dosar, atacând cu recurs, Ministerul argumentând că Statul Român nu a fost apărat în cursul judecării cauzei și că sentința pronunțată este criticabilă pentru că s-a dat cu încălcarea Convenției de Armistițiu din 1944. Din nefericire, acțiunea Ministerului Public a fost respinsă ca tardiv formulată.

În esență, Grupul Etnic German a fost declarat nazist, iar nazismul a fost interzis pe tot teritoriul Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial. Astfel, potrivit art. 15 din Convenția de Armistițiu de la Moscova din 12.09.1944 toate grupurile naziste, inclusiv  Grupul Etnic German, au fost dizolvate. De asemenea, potrivit Tratatului de Pace de la Paris din 10.02.1947, România a garantat că nu va îngădui în viitor existența și activitatea unor organizații de tip hitlerist. Aceste obligații sunt în vigoare și în prezent, nazismul fiind interzis la nivelul fiecărui stat din Uniunea Europeană. Grupul Etnic German a fost organizație nazistă! Mai mult decât atât, Grupul Etnic German a fost dizolvat prin Decretul-Lege nr. 485/07.10.1944 dat de Regele Mihai I al României, care este în vigoare și în prezent.

În concluzie, nicio persoană juridică nu putea fi declarată succesoare în drepturi a Grupului Etnic German. Făcându-se astfel, s-a reinstaurat nazismul mascat, ceea ce s-a și întâmplat prin pronunțarea Sentinței nr. 2790/28.05.2007 din Dosarul nr. 1672/306/2007. Prin urmare, sentința a fost dată cu încălcarea legii. Acest aspect poate nu ar fi atât de important, cunoscând că multe sentințe se dau cu încălcarea legii, dar este vorba de pronunțarea unei hotărâri care produce efecte dezastruoase pentru Statul Român.

Nu poți pretinde că orice cetățean cunoaște legile, deși aceasta este o obligație cetățenească. ÎNSĂ, ai tot dreptul să pretinzi că un judecător are obligația de a respecta legile. Așadar, nu discutăm de aplicarea legii ci de respectarea legii. Puterea judecătorească este dată în mâinile unor judecători din considerentul că aceștia sunt garanții respectării statului de drept. Judecătoarele Morar Maria și Limpede Corina aveau obligația să verifice legalitatea în acel dosar, să caute legislația incidentă, să analizeze situația de drept și să aplice numai legea, nu să constate în mod hilar că  Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu este succesor în drepturi față de Grupul Etnic German. Documentarea face parte din activitatea judecătorilor. Suntem convinși că istoria nu place tuturor, dar la fel de convinși suntem că Al Doilea Război Mondial nu a fost uitat nicăieri în Europa și că ceea ce s-a hotărât după încheierea conflagrației mondiale trebuie respectat de toată lumea. Pe cale de consecință, prin reaua-credință a judecătoarelor în soluționarea respectivei acțiuni civile, în sensul că au ”călcat în picioare tratate internaționale”, uitând că potrivit Constituției României aceste tratate trebuie să fie respectate (mai ales ca magistrat), s-a produs un prejudiciu inimaginabil Statului Român și cetățenilor acestei țări.

Abuzul în serviciu comis de cele două judecătoare a fost săvârșit cu intenție directă, pentru că ne este greu să credem că aceste persoane nu au auzit niciodată de nazism și că acesta a fost interzis. În plus, s-a interzis și reînființarea vreunei astfel de grupări. Lipsa de știință (în sens istoric) nu absolvă pe nimeni de responsabilitate penală.

În drept: art. 290 Cod procedură penală, art. 297 Cod penal, art. 88 1 și urm. din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Anexăm:

-Sentința civilă 2790/28.05.2007 pronunțată de Judecătoria Sibiu în Dosarul nr. 1672/306/2007

-Sentința civilă 3620/1991 pronunțată de Judecătoria Sibiu în Dosarul 3782/1991 (înregistrarea Formului Democrat al Germanilor din Sibiu)

-Convenția de Armistițiu din 12.09.1944

-Decretul-Lege 485/1944 publicat în Monitorul Oficial din 08.10.1944 (dizolvarea/desființarea Grupului Etnic German)

-Decretul-Lege 830/1940 publicat în Monitorul Oficial din 21.11.1940 (înființarea Grupului Etnic German)

                                                    ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                                     Președinte,

                                                                              Ing. Mititelu Marin

Cum protejează Judecătoria Sibiu propriile sentințe strâmbe și judecătorii corupți care le-au emis, în cazul solicitării de revizuire a soluției prin care FDG Sibiu a fost declarat succesor în drepturi al unei organizații naziste!

                          Către,

                                    PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                                   SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DIN JUSTIȚIE

Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm

                                                                       PLÂNGERE

                împotriva judecătoarei MITROFAN CODRUȚA, din cadrul Judecătoriei Sibiu, în care are funcția de președintă a Colegiului de conducere.

Vă rugăm să cercetați faptele expuse în cele ce urmează sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

1)Abuz în serviciu, infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 297 Cod penal;

2)Neglijență în serviciu, infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 298 Cod penal.

MOTIVE

D-na magistrat Mitrofan Codruța este președinta Colegiului de conducere al Judecătoriei Sibiu. Pe rolul Judecătoriei Sibiu s-a aflat Dosarul nr. 2055/306/2018, în care am avut calitatea de revizuentă. În acest moment, dosarul se află în faza de apel.

La instanța de fond, la cercetarea judecătorească au participat mai mulți judecători, care au fost schimbați din complet fără să existe un motiv temeinic. Astfel, în cauză au intrat următorii judecători:

 1. a) Opriș Ioana Elisabeta a judecat la termenele din 27.03.2018, 24.04.2018, 08.05.2018, 05.06.2018, 26.06.2018;
 2. b) Brădosu Adriana Bianca a judecat la termenele din 18.09.2018, 23.10.2018, 30.10.2018, 31.10.2018;
 3. c) Radu Simona a judecat la termenul din 27.11.2018;
 4. d) Mitrică Viorica a judecat la termenul din 22.01.2019;
 5. e) Mitrofan Codruța a judecat la termenul din 12.02.2019.

Așadar, Mitrofan Codruța a pronunțat hotărârea din Dosarul nr. 2055/306/2018, participând la un singur termen de judecată. Judecarea dosarului a fost cel puțin dubioasă nu numai prin prisma schimbării frecvente a judecătorilor în cauză, ci și din cauza modului în care noii judecători au intrat în complet. În acest sens, arătăm că la data de 23.10.2018 judecătoarea Brădosu Adriana Bianca a judecat și a amânat pronunțarea la data de 30.10.2018, pe care a amânat-o ulterior la 31.10.2018, dată la care a repus cauza pe rol, motivând faptul că sunt necesare lămuriri (în cauză se puteau solicita și primi lămuririle necesare până la pronunțare, având în vedere că la șase termene părțile au fost prezente!!!). Prin urmare, judecătoarea Brădosu Adriana Bianca a repus cauza pe rol, stabilind termen la data de 27.11.2018.

A fost surpinzător să constatăm că la termenul stabilit (27.11.2018), în cauză a intrat un al treilea judecător, respectiv Radu Simona. Prin Încheierea din 27.11.2018, s-a acordat un alt termen la 22.01.2019. La acest din urmă termen completul de judecată a fost format din alt judecător – Mitrică Viorica, care prin Încheierea din 22.01.2019 a stabilit termen pentru data de 12.02.2019. În sfârșit, la acest ultim termen a intrat președinta Colegiului de conducere al Judecătoriei Sibiu, Mitrofan Codruța, care a și pronunțat hotărârea în cauza noastră (Dosarul nr. 2055/306/2018).

Nu trebuie să fii un expert al Dreptului să-ți dai seama că într-un dosar complex, care a primit multe termene și în care au judecat mulți judecători, corectitudinea judecății în sine a lăsat de dorit. Netemeinicia și nelegalitatea hotărârii pronunțate fac obiectul judecării apelului, însă în plângerea de față apreciem că Mitrofan Codruța a încălcat legea abuzând de funcția pe care o deține și de statutul său social din Sibiu. Ca președintă a Colegiului de conducere, Mitrofan Codruța trebuia să îndeplinească legal sarciniile de serviciu. Aceste sarcini (atribuții) nu au fost îndeplinite corespunzător și cu respectarea legii sau a recomandărilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Președinția Colegiului de conducere este o onoare pentru orice magistrat, dar este și o MARE RESPONSABILITATE. Este știut că unii justițiabili nu se bucură de corectitudinea magistraților. Actul de justiție trebuie înfăptuit numai cu respectarea legii. Precizăm că potrivit art. 5, lit b) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, judecătorii sunt obligați să respecte prevederile legale, normele codului deontologic, regulamentele, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, hotărârile adunărilor generale și ale colegiilor de conducere. În Dosarul nr.  2055/306/2018 nu s-a depus niciun document legal din care să rezulte necesitatea/oportunitatea schimbării magistraților care au judecat. Nu există nicio hotărâre a Colegiului de conducere pentru schimbarea magistraților din complet.

Vă rugăm să rețineți că înainte de a fi președintă, Mitrofan Codruța este judecătoare și se supune obligațiilor prevăzute în art. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Ca președintă, însă, Mitrofan Codruța are marea responsabilitate de a asigura respectarea principiul continuității procesului și a dreptului justițiabililor la un proces echitabil. Potrivit art. 19 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, Colegiul de conducere, la președinția căruia se află Mitrofan Codruța, stabilește compunerea completelor de judecată și, în situații excepționale, aprobă schimbarea membrilor completelor de judecată pentru motive obiective și temeinice. Atât de mulți judecători s-au perindat în completul care a judecat cauza noastră, încât ne este greu să credem în obiectivitatea mobilității judecătorilor din cadrul unei judecătorii dintr-un oraș mic cum este Sibiul. Având în vedere importanța dosarului în care suntem parte, s-au încercat tot felul de proceduri judiciare în schimbarea completului de judecată, fie pentru că unii magistrați nu au avut curajul să se pronunțe în cauză, fie pentru că președinta Colegiului de conducere a primit un semnal ca acest dosar să fie ”închis”. Indiferent care este motivul nerespectării principiului continuității procesului, suntem în fața unor fapte petrecute cu știința președintei Colegiului de conducere Mitrofan Codruța.

Este de notorietate că și Curtea Constituțională s-a pronunțat referitor la continuitatea procesului prin prisma faptului că un judecător nu poate motiva o hotărâre judecătorească dacă nu a participat la dezbateri. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nu este în regulă ca judecătorul să se schimbe pe parcursul judecării cauzei, aceasta afectând dreptul la un proces echitabil prin încălcarea de către magistrați a legii și a propriilor regulamente (cauza Beraru vs România, cauza Cutean vs România).

În drept: art. 289 Cod procedură penală, art. 297 și art. 298 Cod penal, art. 88 1 și urm. din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Anexăm toate încheierile de ședință din Dosarul nr. 2055/306/2018, precum și hotărârea judecătorească pronunțată de Mitrofan Codruța.

                                                           ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                                     Președinte,

                                                                               Ing. Mititelu Marin

                     Concluzionăm pentru cititorii revistei „Justițiarul” 

 1. Prin Sentința nr. 2790/28.05.2007 din Dosarul nr. 1672/306/2007, judecătoarele iresponsabile Maria Morar și Corina Drașoveanu/Limpede (dupa divorț), au făcut posibil ca Autoritatea Națională pentru Retrocedarea Proprietăților (ANRP) să retrocedeze, ilegal,  8.600 de imobile în valoare de 18 miliarde de Euro, către Forumul Democrat al  Germanilor din România – FDGR (Klaus Iohannis președinte 2002-2013), Forumul Democrat al Germanilor Sibiu – FDGS (Klaus Iohannis membru din 1991) și Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgică-CA (Klaus Iohannis membru);Din păcate, judecătoarea Moraru Maria, cea care a administrat cauza, într-un termen de judecată (?!?), nu mai poate fi cercetată de SIIJ pentru că a fost pensionată de beneficiarul sentinței date de ea, adică actualul președinte al României, Iohannis Klaus Werner, în data de  15 Ianuarie 2016, la vârsta de doar 47 de ani (?!?), pentru merite deosebite, în favoarea ONG-urilor hitleriste, FDGS si FDGR, precum și pentru condamnarea României ca fiind stat hitlerist/neo-nazist, din cauză că a permis, după al doilea război mondial, înființarea și funcționarea unor asociații neo-naziste!

„Reamintim și implicarea actualului președinte al României, el fiind inițiatorul și realizatorul uriașului jaf imobiliar în favoarea etniei sale și în detrimentul poporului român! Klaus Werner Iohannis – care a fost simultan PREȘEDINTE al FDGR și PRIMAR al municipiului Sibiu, reprezentând astfel ambele părți implicate ca adversari în toate aceste procese (succesiunea FDGR după organizația hitleristă Grupul Etnic German și revizuirea solicitată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu care în 11.10.2010 a deschis  o acțiune în instanță la Judecătoria Sibiu pentru revizuirea sentinței civile ticăloase a judecătoarei Maria Morar – dosar nr. 13354/306/2010) – se afla în situație clară de CONFLICT DE INTERESE (infracțiune) și prin atitudinea sa favorabilă FDGR-ului (unde era PREȘEDINTE!), în detrimentul municipiului Sibiu (unde era PRIMAR!), a comis și infracțiunea de ABUZ ÎN SERVICIU, totul culminând cu ÎNALTĂ TRĂDARE DE ȚARĂ, deoarece primarul reprezenta interesele statului român, de aceea purta eșarfa tricoloră, nu ca să se asorteze cu părul lui vopsit blond și ochii culoarea albastru de Prusia!!!” (Detalii aici: http://www.justitiarul.ro/fapte-foarte-grave-dezvaluite-in-premiera-primarul-klaus-iohannis-s-a-opus-in-instanta-revizuirii-sentintei-prin-care-fdgr-a-fost-declarat-succesor-al-organizatiei-hitleriste-grupul-etnic-german-ii/)

Revenind la prima complice din Justiție în speța acestei nemernicii și fraude uriașe în detrimentul poporului român, fosta judecătoare Morar Maria, pensionarea ei nu înseamnă că a scăpat și ASCH o va ierta pe aceasta pentru tot răul făcut României, ci, printr-o nouă plângere penală, se va îndrepta împotriva acesteia și o va trimite  la judecata din instanțe, căci, la ceea divină a fost trimisă, din 28.05.2007, de cănd a săracit, nejustificat și ilegal, poporul roman, cu 8.600 de imobile, in valoare de 18 miliarde de euro!

În ceea ce o privește pe Corina Drașoveanu, redevenită Corina Limpede (dupa divorț), președinta Judecătoriei Sibiu în anul 2007, când a semnat „ca primarul” analfabet soluția dată de subalterna ei, judecătoarea Moraru Maria, prin care aceasta stabilea că FDGS este succesoarea în drepturi a organizației hitleriste GEG, aceasta este încă judecătoare la Sibiu, după o perioadă de glorie la București ca șefa Biroului de Statistică Judiciară al Ministerului Justiției și trebuie să dea socoteală pentru încălcarea legii!

 1. Sentința nr. 2790/28.05.2018 a fost atacată, de ACSH, prin Revizuire, care, din cauza corupției din justiția sibiană, ne-a fost respinsă, ilegal, de către judecătoarea Mitrofan Codruța, prin Sentința nr. 630/12.02.2019, din Dosar nr. 2550/306/2018, cu 12 termene și 5 judecatoare (!?!),  apelată, Sentință pronunțata cu încălcarea art. 6 al CEDO  și a Deciziei nr.33/23.01.2018 a CCR:–  Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în Decizia din 07.03.2017, cazul „Cerovsek si Bozicnik v. Slovenia”, art. 6, privind dreptul la un proces echitabil,   prin  judecatorii europeni,  a statutat că „judecătorii care nu au participat la proces, nu pot motiva hotărârea judecatorescă,  și  să o semneze, pentru că nu pot oferi  garanția că au facut o bună administrare a actului de justiție și, ca atare, încalcă dreptul la un proces echitabil”;–  Curtea Constituțională a României, în Decizia nr. 33/23.01.2018, la punctul 175,  precizează: „În fine, prin Hotărârea din 7 martie 2017, pronunțată în Cauza Cerovsek și Bozicnik împotriva Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat că judecătorii care nu au participat la proces nu pot motiva și semna hotărârea judecătorească, pentru că nu pot oferi garanția că s-a realizat o bună administrare a actului de justiție”.

Iată cum prin jonglerii juridice și securiste, ilegale și ticăloase, Iohannis Klaus, FDGS, FDGR, Biserica Evanghelică (CA) și ANRP  au furat și fură Statul Roman prin retrocedarea ilegală a 8.600 de imobile, în valoare de 18 miliarde Euro!

Cum art. 2 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța naționala a României prevede „Cetățenii români, ca expresie a fidelitații lor fața de țara, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranței naționale.”, iar art.3 lit.h prevede ca „inițierea, organizarea, săvirșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, constituie amenințări la siguranța națională”, cum este cazul lui Iohannis, FDGR, FDGS, Biserica Evanghelică (CA) și ANRP, sperăm ca polițiștii, procurorii și judecatorii din aceste cauze să fie imparțiali și profesioniști, în vederea recuperării proprietăților Statului Român restituite ilegal lui Iohannis și grupului său infracțional!

                                                          Cu responsabilitate civică, în slujba României,

                                                               Ing. Mititelu  Marin, Președinte ACSH

Citiți și:

De ce ține morțiș Iohannis ca Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) să fie desființată?

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție cercetează judecătoarele din Sibiu care au legalizat succesiunea FDGR-ului condus de Iohannis după organizația hitleristă GEG

Noi documente explozive: Deși doar FDGS a fost declarat succesorul GEG-ului nazist, ANRP a retrocedat imobile la tot FDGR-ul iohannist!

FDGR şi FDGS – entităţi distincte care moştenesc ilegal „Grupul Etnic German”

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (II)

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (I)

Iohannis se teme de scandalul dosarului de moștenitor al naziștilor Grupului Etnic German! Acesta a fost topit pentru ștergerea urmelor…

Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis

De ce Antena 3 nu a dezbătut niciodată cazul FDGR – succesor al organizației naziste Grupul Etnic German?

Culmea tupeului: Succesorii unor hitleriști reclamă că sunt discriminați!

Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial

 

3 Comments

 1. Augusta

  TRĂIASCĂ ROMÂNUL MARIN MITITELU ȘI LUI DUMNEZEU SLAVĂ!

 2. Gheorghe

  Da. E evidenta comanda securisto-politica asupra coanei legate la ochi.

 3. Sorin

  Articolul este publicat : ”Posted by justitiarul on 21 octombrie 2019”
  Am reținut că pe 3.09.2019, Plângerea penală a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. De atunci au trecut 4 luni și jumătate! Ce s-a întâmplat cu Plângerea penală la Parchetul Sibiu??? Declarații, interogări, anchetă, puteți detalia succesiunea evenimentelor, începând cu ziua trimiterii Plângerii la Parchetul Sibiu? Care e stadiul (soarta) acestei Plângeri penale???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.