Fără categorie

Cazul primarului corupt Resmeriță din Lupeni… Mult v-a trebuit, domnilor procurori!

  13 aprilie 2016 Nr. 522/VIII/3                             […]

 

13 aprilie 2016
Nr. 522/VIII/3

                                                        COMUNICAT DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

RESMERIȚĂ CORNEL, primar al municipiului Lupeni, județul Hunedoara și CONDOIU CRISTOFOR-ALIN, la data faptei șef al Biroului de achiziții și investiții din cadrul primăriei municipiului Lupeni, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

GARDEAN MIRON-DOREL, la data faptei, acționar majoritar și administrator al S.C. Termogaz Company S.A, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 11 noiembrie 2011, inculpatul Resmeriță Cornel, în calitate de primar al municipiul Lupeni, la instigarea inculpatului Gardean Miron Dorel, a atribuit societății Termogaz Company un contract în valoare de 10.896.359,11 lei, finanțat cu fonduri ale Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, având ca obiect actualizarea proiectului tehnic și executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a Stațiunii turistice Straja.

Acest contract a fost atribuit de inculpații Cornel Resmeriță și Condoiu Cristofor-Alin cu încălcarea atribuțiilor de serviciu care le reveneau conform dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, prin alegerea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare și prin omisiunea de a estima valoarea contractului, fapt ce a dus la supraevaluarea prețului cu suma de 3.364.144,86 lei, sumă ce reprezintă atât un prejudiciu adus bugetului primăriei Lupeni, cât și un folos necuvenit obținut de SC Termogaz Company SA.

Mai mult, deși cei doi inculpați cunoșteau din proiectul tehnic, întocmit anterior de o firmă specializată, că alimentarea cu energie electrică a stațiunii se poate realiza cu o sumă mai mică, aceștia au acceptat prețul propus de Termogaz Company fără a-l supune unei cenzuri reale.

Cea mai mare parte a prețului, respectiv 8.100.000 lei, a fost achitată la data de 21 decembrie 2011, folosind fonduri alocate în regim de urgență de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Primăria municipiului Lupeni s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților Gardean Miron Dorel, Resmeriță Cornel și Condoiu Cristofor Alin.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Hunedoara, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

                                                       BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

REMEMBER

                       Iată ce scriam noi în 18 decembrie 2007!

          Resmeriță, primarul cu nume predestinat, din Valea Jiului

Oamenii grăbiţi şi înfriguraţi te fac să înţelegi că sunt îm­po­văraţi de nevoi, necazuri, de gri­ja pentru ziua de mâine. O ma­mă îl trage de mână pe co­pilul care încetineşte pasul în faţa unei vitrine în care se văd jucării. Câţiva metri mai în­colo, o bătrânică numără nişte mă­­runţiş adunat într-o batistă, în faţa unui magazin de pâine…

Pentru oraşul Lupeni, „glo­rio­asa revoluţie” din 1989 nu a adus decât un singur lucru: SĂRĂCIE!

Această SĂRĂCIE este jeli­tă chiar şi de către primarul mu­­­nicipiului , domnul COR­NEL RESMERIŢĂ, care nu pierde nici o ocazie de a plânge public sărăcia în care se zbate oraşul pe care îl conduce.
    Nu acelaşi lucru se poate spune însă despre averea dom­nului primar, care se rotunjeşte de la un mandat la altul.

Într-un ziar local, dl. RES­MERIŢĂ a declarat : „Pentru mine, Primăria nu a fost decât o pasiune, o perioadă în care am pierdut.     Câştigam mult mai bine când administram propria mea afacere”.
Această declaraţie nu este în con­formitate cu realitatea, de­oa­­rece, înainte de a ajunge primar, dl. Resmeriţă a în­de­pli­nit funcţia de manager la S.C. GLORIA IMPORT-EXPORT S.R.L., înfiinţată în 1992, îm­preună cu fratele său. Res­taurantul GLORIA, aşa cum toată lumea îşi aminteşte, era o „bombă”, unde se vindea bău­tură ieftină, firma îşi ducea existenţa de pe o zi pe alta, la fel ca majoritatea firmelor din Lupeni, cu datorii la bancă sau  la diferite persoane fizice, da­torii la buget…

Singura realizare înainte de-a ajunge primar a d-lui Res­me­riţă a fost cumpărarea spaţiului în care îşi desfăşura activitatea restaurantul GLORIA şi apar­ta­­mentul în care locuia cu soţia şi cei doi copii ai săi, dobândit în 1991.
Averea şi prosperitatea pri­ma­rului RESMERIŢĂ, fost maistru-miner, au început să prindă viaţă după ce a înţeles el cum stau treburile în primărie, cum este să fi ordonator de cre­dite, să împarţi banii publici după pofta inimii, adică să ai pâinea în mână, dar şi cuţitul !

În anul 2001, dl. primar a cumpărat două imobile vechi, construite pe teren public, le-a dărâmat, pentru a construi un duplex. Cu terenul, nu a fost nici o problemă… A iniţiat un proiect de hotărâre privind vân­­zarea prin licitaţie a te­re­nului aferent proprietăţii sale, care s-a rezolvat de la sine – la fel ca şi licitaţia. Nimic mai sim­plu… Si pentru că a văzut ce simplu este, tot prin aceeaşi procedură,iniţiere-hotărâre con­­siliu local, a cumpărat prin licitaţie şi 1.450 m.p. din jurul propriului restaurant, dar pe care şi-a amintit să-l plătească numai după un an de la în­cheierea contractului de vân­zare-cumpărare.
Ca un „bun gospodar” ce este, primarul, atent la ce se în­tâm­plă în „ograda” sa, a pus ochii pe alt spaţiu comercial din centrul Lupeniului, care acu­mulase o datorie la bugetul local.
La început au fost ame­nin­ţări, intimidări, somaţii şi noti­fi­cări , apoi spaţiul a fost exe­cutat silit şi  scos la licitaţie. Adjudecător ? Nimeni altul de­cât mâna dreaptă a primarului, consilier personal la Cabinetul Primarului, care a achitat o sumă de 10 ori mai mică decât valoarea reală a spaţiului.
Ulterior, actele de intabulare au fost făcute pe numele ade­vă­ratului posesor, nimeni altul decât primarul Cornel Res­me­riţă. Acest spaţiu, care a de­venit în scurt timp sediul orga­ni­za­ţiei municipale P.S.D. Lu­peni, avea nevoie de teren şi, bineînţeles, după „stilul casei”, printr-o nouă hotărâre de con­siliu, s-au mai cumpărat de către primar 278 m.p., cu „fa­buloasa” sumă de 170 RON.

Unde să mai spunem că dl. Cornel Resmeriţă, ca orice om care se respectă, posedă o cabană cu 22 camere, pe 5 nivele, cu săli de mese, de jocuri, dotări de lux, pe care, la sfârşitul primului mandat s-a grăbit să o renoveze, numai că firmele private care au exe­cu­tat lucrările erau aceleaşi care aveau contracte privind exe­cu­ţia de lucrări pentru ad­mi­nis­tra­­ţia locală din Lupeni.  In­clu­siv fundaţia acestei cabane a fost făcută cu un excavator  a cărui plată s-a făcut din banii primăriei şi cel puţin 30 de oameni, care aveau de prestat 72 ore lunar muncă în folosul public, pentru a primi ajutor so­cial, au contribuit, dar nu în fo­losul public, ci în fo­lo­sul domnului primar. Iar ca to­tul să fie în ton cu oraşul pe ca­re îl conduce, cabana a fost zu­grăvită în aceeaşi culoare cu primăria şi majoritatea şcolilor din municipiu, de către, bine­înţeles, aceeaşi firmă de con­strucţii.

De când este primar, Cornel Resmeriţă a cedat, oficial, so­ţiei sale puterea de a admi­nis­tra restaurantul GLORIA, care a devenit, dintr-o „bombă”  de cartier, cel mai luxos restaurant din oraş, unde se ţin toate pro­to­­coalele administraţiei pu­bli­ce şi unde echipa de fotbal – sponsorizată din banii publici – este abonată la masă.
La averea familiei s-au mai adăugat, în toţi aceşti ani de când Cornel Resmeriţă „tru­deş­te” în fruntea oraşului, terenuri în zonă montană, o casă în Timişoara, un alt apa­r­tament în Lupeni , şi-a con­struit o vilă, ascunsă discret între blocuri (trecută pe nu­me­le fiului), şi-a mai cumpărat o maşină VOLVO, şi-a deschis conturi în bancă şi, ca totul să reflecte strălucire, era nevoie şi de ceva bijuterii.
Ca să nu fie prea bătător la ochi, după exemplul altor con­du­cători importanţi de partid, a împrăştiat zvonul prin oraş că ar fi primit bani de la o rudă din America!

Au fost şi persoane care au vrut să arate adevărul ce stă la baza averii primarului, a cărui declaraţie de avere îl arată, pa­ra­doxal, cel mai bogat primar, al celui mai sărac oraş. S-au făcut sesizări, reclamaţii, care au adus controale şi din partea Poliţiei Municipiului Lupeni, cât şi din partea Curţii de Con­turi.
Deşi poliţia nu a găsit nimic, Raportul Curţii de Conturi din 2005 semnalează 66 de ne­re­guli, unele de natură penală, afa­ceri dubioase, cum ar fi : ne­respectarea prevederilor pri­vind achiziţiile publice, plăţi către Clubul Sportiv „Minerul” fără vreun contract prealabil, acordarea de locuinţe sociale persoanelor care nu înde­pli­neau condiţiile legale – printre care angajaţi ai Primăriei, dar şi fiului domnului primar – şi multe altele.
Si, după atâta trudă în strân­gerea averii, domnul primar avea nevoie şi de recuperare. Unde altundeva, decât în străi­nă­tate (S.U.A., Austria, Italia, Franţa, Spania, Germania, Da­ne­marca şi Suedia), împreună cu consilierii şi funcţionarii pu­blici care, prin nepăsarea lor, l-au sprijinit pe CORNEL RES­MERIŢĂ în construirea imperiului său.
Poate că suntem răutăcioşi, fiindcă pentru domnul Res­meriţă… „Primăria nu a fost decât o pasiune.”

                                                                                                            Tudor BLAGA

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *