Puncte de vedere

Ce avem de făcut de Halloween?

  Să îi ajutăm pe oameni să afle ADEVĂRUL despre ce reprezintă în mod real această activitate iar apoi vor […]

 

Să îi ajutăm pe oameni să afle ADEVĂRUL despre ce reprezintă în mod real această activitate iar apoi vor alege singuri în mod corect ce trebuie să facă.

CE CUNOSC OAMENII DESPRE HALLOWEEN? Ei ştiu doar că este o sărbătoare inocenta pentru copii.

DE UNDE CUNOSC OAMENII ACESTA VERSIUNE? De la sutele de de canale de comunicare publică, respectiv radio, TV şi filme, adică din Mass Media, care comunică uniform aceeaşi informaţie.

CE NU CUNOSC OAMENII DESPRE ACESTA VERSIUNE? Nu cunosc realitatea că informaţiile transmise prin toate canalele sunt emise dintr-o SURSĂ UNICĂ. Fiecare canal formatează diferit informaţia eliberată de către SURSA UNICĂ cu scopul de a se crea iluzia unei diversităţi de surse. Primind aceeaşi informaţie din surse aparent diferite, se creează convingerea că informaţia este reală. Pe această cale se poate induce la sute de milioane de oameni orice informație falsă, acestea dar și multe altele, pe care oameni ajung să le creadă cu asemenea tărie încăt nu de puține ori sfârșesc în a se certa între ei, chiar să se lupte popoare între ele, nu de puţine ori chiar în războaie cu preţul vieţii.

CARE ESTE ADEVĂRUL DESPRE HALLOWEEN? Este glorificarea diavolului şi a metodelor lui de lucru. Prin procedeele uzitate de Mass Media, publicul de bună credință, atât cel ascultător la radio și cel spectator la TV și filme adoptă convingerea că metodele diavolului sunt plăcute şi distractive. Descrierea se oprește la metode și nu include și ADEVĂRUL despre LUCRAREA DIAVOLULUI, despre SCOP.

DE UNDE ŞTIM CĂ HALLOWEEN ESTE DESPRE METODELE DIAVOLULUI? Din noţiunile, sentimentele şi activităţile care sunt promovate şi formele de manifestare dar şi din ce nu este prezent în cadrul fenomenului. Se promovează violenta, ameninţarea, frica, întunericul, focul distructiv, vrăjitoria, magia, păcăleală, urâtul, dizarmonia, alimentaţia toxică. Nu sunt prezente dragostea, adevărul, frumusețea, curăţenia sufletească, lumina, armonia, valorile şi arta tradiţională etc. Deci se promovează numai valori negative, distructive dar sub forme distractive, plăcute.

DAR CARE ESTE ADEVĂRUL DESPRE LUCRAREA DIAVOLULUI? Adevărul se cunoaşte de mii de ani: Scopul diavolului este distrugerea omului, distrugerea lucrării lui Dumnezeu. La nivelul sursei unice de informaţii de la care se distribuie către public prin sute de canale, se execută blocarea adevărului şi simultan denigrarea surselor de adevăr.

CE SE ȘTIE DE MII DE ANI DESPRE LUCRAREA DIAVOLULUI? Iată nişte citate iar mai jos găsiţi contextul în care sunt emise:

Cartea înţelepciunii lui Solomon, Capitolul 2. 24. „Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.”

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Cap. 4. 27. “Nici nu daţi loc diavolului.”

Tatăl nostru are la final „… și ne izbăveşte de cel viclean” cu multiple semnificaţii printre care cea ca noi prin forţe proprii nu prea putem să stârpim influenţa Diavolului, ne trebuie ajutorul Dumnezeiesc pe care trebuie să îl merităm.

LIMITAREA SAU EXCLUDEREA EDUCAȚIEI RELIGIOASE ARE CA SCOP LIPSIREA OAMENILOR DE NOŢIUNILE NECESARE PENTRU A DETECTA ȘI ELIMINA RĂUL DIN SOCIETATE. Incultul religios și ateul nu poseda profundă Înţelepciune Ortodoxă în ce priveşte existenţa, modul de lucru, efectele surselor de rău în consecinţă devin victime înşelării și distrugerii comise asupra întregii societăți și trag şi pe ceilalţi după ei, pe proprii copii în primul rând. Aceeași lipsă de cunoștințe privează oamenii și de posibilitatea de a se feri și a contracara sursele de rău întrucât nu le cunosc nici slabiunile sau punctele vulnerabile. Așadar, în mod firesc, răul are efecte cu atât mai mari cu cât oamenii cunosc mai puțin despre el.

CUM ÎI AJUTĂM PE CEI GREŞIT INFORMAŢI? Păi ni s-a spus aici:

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 6

 1. În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.
  11. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.

Epistolă a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel Cap 2.

 1. Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată.
  23. Fereşte-te de întrebările nebuneşti, ştiind că dau prilej de ceartă.
  24. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,
  25. Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,
  26. Şi ei să scape din cursă diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.

DISTRACȚIA HALLOWEEN ESTE O ATRAGERE SĂ PARTICIPĂM LA DISTRUGEREA UMANITĂȚII, NIMIC MAI PUŢIN DECÂT ATRAGERE SPRE O SINUCIDERE COLECTIVĂ.

Contextul în care se află citatele anterioare.

Cartea înţelepciunii lui Solomon, Capitolul 2
1. Cei care cugetă nedrept şi-au zis în sine: “Viaţa noastră este scurtă şi tristă şi omul nu poate scăpa de moarte, nici nu cunoaşte cine l-ar izbăvi de şeol.
2. Din întâmplare am ajuns să fim cum suntem şi după viaţa aceasta vom fi ca şi cum n-am fi fost niciodată; căci fum este suflarea din nările noastre şi cugetarea o scânteie care se aprinde din mişcarea inimii noastre.
3. Când se va stinge, trupul nostru se va face cenuşă şi duhul se va risipi ca aerul cel uşor.
4. Numele nostru se va uita cu vremea şi nimeni nu-şi va aduce aminte de lucrurile noastre şi viaţa noastră va trece ca urma norului şi se va risipi ca negura, pe care o alungă razele soarelui şi căldura lui o îngreuiază.
5. Ca umbra de trecătoare este viaţa noastră şi sfârşitul ei este fără înapoiere, că s-a pecetluit şi nimeni nu mai vine înapoi.
6. Veniţi deci şi să ne desfătăm cu bunătăţile cele de acum şi de făpturi să ne folosim cu toată căldura tinereţii.
7. Să avem din belşug vinuri scumpe şi miresme şi să nu lăsăm să treacă florile de primăvară.
8. Să ne încununăm cu flori de trandafir, până nu se veştejesc.
9. Nimeni dintre noi să nu lipsească de la petrecerile noastre, să lăsăm pretutindeni semnele veseliei noastre, căci aceasta este partea şi menirea noastră.
10. Să asuprim pe cel sărac şi drept, să nu ne fie milă de văduvă, şi de căruntelile bătrânului încărcat de ani să nu ne ruşinăm.
11. Puterea noastră să fie legea dreptăţii noastre, că ce este slab nu este de nici un folos.
12. Să vânăm pe cel drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte isprăvilor noastre şi ne scoate vină că stricăm legea şi ne învinovăţeşte că nu umblăm cum am fost învăţaţi din copilărie.
13. El se face pe sine că are cunoştinţă despre Dumnezeu şi se numeşte: fiul Domnului.
14. El este pentru noi ca o osândă a gândurilor noastre şi ne este greu chiar când ne uităm la el.
15. Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi cărările lui sunt schimbate.
16. Înaintea lui suntem socotiţi că necuraţi şi de căile noastre se fereşte ca de o spurcăciune; el fericeşte sfârşitul celor drepţi şi se laudă că are pe Dumnezeu drept tată.
17. Deci să vedem dacă cuvintele lui sunt adevărate şi să cercetăm ce i se va întâmpla ieşind din această viaţă.
18. Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna potrivnicilor săi.
19. Să-l încercăm cu ocări şi cu chinuri, ca să vedem cât este de răbdător şi să încercăm suferinţa lui.
20. Să-l dăm unei morţi de ocară căci, după vorbă lui, Dumnezeu va avea grijă de el”.
21. Acestea sunt gândurile lor, dar ei se amăgesc, viclenia lor i-a orbit.
22. Ei nu cunosc tainicele puneri la cale ale lui Dumnezeu, ei n-au nădejde în răsplata sfinţeniei şi nu cred că sufletele curate vor avea. Cununa lor.
23. Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale.
24. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Cap. 4.

 1. Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului.
  25. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.
  26. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră.
  27. Nici nu daţi loc diavolului.
  28. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie.
  29. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă.
  30. Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
  31. Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate.
  32. Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos.

Epistolă a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel Cap 2.

 1. Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată.
  23. Fereşte-te de întrebările nebuneşti, ştiind că dau prilej de ceartă.
  24. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,
  25. Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,
  26. Şi ei să scape din cursă diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.

DECI, PURCEDEŢI LA COMPLETAREA INFORMAŢIEI PENTRU CEI GRAV DEZINFORMAŢI.

Doamne, ajută!

                                                                                                                 Adrian GRIGORIU

 

5 Comments

 1. un mizantrop

  Bine, sa-i informam, zici…Cum am putea face asta?! la referendum, unde informatiile erau concrete, exista dovezi a ceea ce se intampla deja in tarile “emancipate”, era vorba fix de viitorul copiilor lor….Ti s-a parut ca s-a reusit informarea, sau ca le-a pasat celor ce vor cu orice chip sa fie “ca afara”?! Avem, de ani buni, parada “veselilor”, cu atentat la pudoare, pe toate legile, vechi si noi, tot de ani buni, cauti disperat in librarii cartile pentru adolescenti, sau copii, care sa nu fie cu vampiri, cu fiinte ale iadului convertite in binefacatoarele civilizatiilor, cu vraji si vrajitoare, mai degraba malefice, dar, in toate astea si vampirul si dracul si vrajitorii sunt eroii pozitivi (ca se tot mira lumea cum de se “activeaza” adolescentele brusc si se “radicalizeaza” in spirit ISIS), cand raul devine prizabil, cand legea este interpretabila in functie de cine-l gireaza pe “infractor”, cand educatia si cultura au devenit vintage, apanajul varstnicilor si pensionarilor dispensabili intr-o ideologie trangender neomarxista….Cum i-ai putea “informa”, sau convinge pe semenii dispusi sa-i beleasca pe doctorii care n-au facut minuni pentru salvarea victimelor holocaustului, dar, nu-i intereseaza deloc cine sunt autorii?! Chiar ma apuca disperarea cand constat ca nu e vorba de neinformare, ci de superficialitate, lacomie, snobism, parvenitism si multa ipocrizie…Cand biserica a fost stigmatizata de comunisti, multi romani au continuat sa-si educe copiii in spiritul lui Iisus, cu mers la biserica duminica, cu catehizarile minime (nu vreau sa vorbesc despre cum erau “primiti” copiii care erau vazuti ca intra in biserica, de colegii lor…), s-au botezat si cununat, s-au inmormantat cu preot, inclusiv activistii comunisti, presupusi atei, numai in sate si mahalale, la romanul care forma “talpa tarii”, hulirea bisericii a “prins”, pentru ca, desradacinat, lacom sa aiba si el ce are vecinul, avid dupa noile oportunitati, romanul asta, iubit si laudat de toti politicienii in campanie, s-a vazut eliberat de orice constrangeri, ultimele morale, cele religioase…Cand n-a mai fost rusine ca mananci slanina vinerea si ca injuri de toate, mai ales de cele sfinte, romanul s-a simtit eliberat, politica stalinista de “eliberarea” posturilor si atragerea pegrei sa suplineasca elita intelectuala a fost inca un dar otravit al comunismului, ca s-a faut praf toata scara valorilor unui neam. Dupa marea si sangeroasa “inghesuiala”, tot ce au facut concetatenii nostri asupriti a fost sa recupereze din religie partea sarbatoreasca (nu mai aveau a se ascunde), posibilitatea de a folosi biserica ca pe mersul la vrajitoare si injuratul popilor pe fata si la ora de varf….Hai sa-i informam, zic!
  P.S. Ce argumente as avea eu in fata vecinilor mei, traitori intr-un burg de munte, de cand se stiu, lacomi si bogati de dau pe dinafara, dar beneficiari de ajutor social (ca legea-ti permite sa pui pe numele cui vrei averea acumulata…), nevotanti la referendum, ca “Dragnea si PSD”, pregatitori de mari sarnbatori de Hallowen (ca acum suntem cu americanii) si beneficiari de programe TV pentru adulti, ca asta e ca “afara”?! Tot ce-mi doresc sa li se indeplineasca dorintele antiPSD si sa fie scapati de ajutoarele alea platite de noi sa le sustina lor falosenia proasta

  • Adrian Grigoriu

   Nu trebuie să fim mulți. Ni s-a spus asta de mii de ani. Descrierea tuturor problemelor pe care le avem și soluțiile la ele sunt toate în Scriptură date nouă de mii de ani.

   Facerea 18. 32. [Despre Sodoma] “Si a mai zis Avraam: “Sa nu se manie Stapanul meu de voi mai grai inca o data: Dar de se vor gasi acolo numai zece drepti?” Iar Domnul i-a zis: “Pentru cei zece nu o voi pierde”.”

   • un mizantrop

    Eu nu ma consider drept, stiu doar ca ma dispera ideologia asta care incearca sa scoata naturalul in afara legii, sa promoveze uratul la rang de arta si monstruosul pe post de normalitate. Si ma doare ca apropiatii nostri ne considera anacronici pentru ca vrem sa ne pastram valorile traditionale. Incerc sa inteleg de ce un copil e suficient de mare la sase ani cat sa-si dea acceptul la o legatura sexuala, dar nu raspunde penal, pentru crima pana in 14 ani, la fel, de ce nu am voie sa indrum cu rabdare copilul care, luandu-si model unul din parinti isi doreste schimbarea de sex (noua ideologie ii va oferi suport medicamentos pentru implinirea dorintelor), dar e, inca OK sa-l deturnez de la dorinta lui de a fi caine, pisica, ori alt animal drag la un moment dat…Cei ce inca isi mai amintesc propria copilarie stiu cat de dureros a fost sa afli ca nu exista Mos Craciun, sau ca manifestarile alea suparatoare, numite pubertate, sunt pierderea copilariei si nu pot intelege cinesunt si ce vor monstrii perversi care stramba legile firii

    • Adrian Grigoriu

     Ați scris : “…… nu pot intelege cinesunt si ce vor monstrii perversi care stramba legile firii”.
     Un început de răspuns aveți în articol. Ei sunt ateii a căror gândire este descrisă cu precizie în citatele postate in articol din Cartea înţelepciunii lui Solomon, Capitolul 2 de la 1 la 20.

     Pe scurt, lucurile ar sta cam asa: ateii nu au nici o limită sau valoare decât bunul plac propriu și din generație în generație se îndepărtează tot mai mult de firesc, dezvoltă gândire si procedee tot mai aberante și intră în conflict dur majoritatea normală.

     Pentru a evita înfrângerea, ateii sunt nevoiti sa conduca societatea iar pentru a realiza acest scop, neavând limite, utilizeaza cele mai brutale mijloace.

     Preluarea conducerii insa nu este suficienta pentru confortul lor, cei supuși vor arăta in continuare opozitie surdă astfel ca ateii sunt nevoiti sa utilizeze puterea pentru a elimina valorile normalității, firescului, sa ne aduca pe toți sa gandim ca ei, sa ne placă ce le place lor, să nu mai arătăm opozitie la sistemul lor de valori, adică sa ne “ateizeze” în masă , iar in acelasi timp sa ne poate exploata prin forta fizica pe față sau camuflată in forma sistemului financiar, juridic si politic. Pentru ca acest plan să reușească este nevoie ca cei normali sa nu îl poată înțelege, acest obiectiv fiind realizat prin două mijloace: îndepărtarea oamenilor de la filonul creștin autentic prin proliferaera de secte religioase in ultimii 2,000 de ani pentru blocarea accesului la intelepciunea autentică completat de activitatea instituțiilor de Mass Media a carui scop unic este sa distragă atenția de la adevăr si sa inducă direct in subconștient noțiuni și prejudecăți dezbinatoare și autodistructive.

     • un mizantrop

      Bine…e un fel de a spune ca “nu stiu”, din pacate, sunt tot mai vizibili apostolii raului si e destul de usor sa-i identifici pe “superiorii” lor, mai intunecati decat iadul. Eu cred ca sunt sute de ani de cand se incearca starpirea umanitatii, exact cum spui, ca distrugere a creatiei lui Dumnezeu, numai ca in ultima vreme ii grabeste ceva, pare ca, intr-adevar, timpul se cam termina…Ceea ce traim acum e un soi de melanj intre cele mai ticaloase politici experimentate pe om, de la aparitia crestinismului, pentru ca asta se pare ca a starnit serparaia. Au folosit chiar religia pentru crearea neomului nou, al apostatului, al amoralului…Nu sunt un cunoscator al dogmei, nici macar un credincios practicant asiduu, dar, traiesc pe lumea asta, am prieteni care au aceleasi perceptii si vedem cum ne fuge lumea de sub picioare. Nu e cine stie ce filozofie sa observi ca toata ideologia asta montstruoasa transgender serveste unor perversi batrani, grabiti sa apuce rezultatul abominabilului experiment…Dincolo de politica neomarxista sforaitoare, lucrurile degenereaza constant, copiii fara suflet, adultii care si l-ar vinde daca-ar lua doi bani pe el, oameni care refuza sa-si foloseasca darul cel mai de pret, ratiunea, ateismul ca religie de stat (Franta) naste monstri pe care-i vedem peste tot, acei zombi, unidirectionati si agresivi, ultima veriga inaintea dezumanizarii totale…Stiu ca disperarea e un mare pacat, dar e greu sa mai descalcesti calea catre sufletul semenilor tai

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *