Puncte de vedere

Cifrele getice și Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României

  Din Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan se știe că Sfântul Apostol Andrei a fost „Cel Întâi […]

 

Din Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan se știe că Sfântul Apostol Andrei a fost „Cel Întâi Chemat” la apostolie și care L-a urmat cu credință pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Fiul Omului le-a dat Apostolilor să răspândească lumina Adevărului în lume. Cei doisprezece Apostoli numiți de Iisus Hristos au fost: „Simion, căruia i-a zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, și pe Iacov, și pe Ioan, și pe Filip, și pe Vartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Simon numit Zilotul, și pe Iuda al lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător.” (Luca 6, 14-16). Ei au primit puterea să vindece bolile și să alunge demonii.

Înainte de Înălțarea Sa la cer, Iisus Hristos le-a spus Apostolilor și ucenicilor: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă.” (Matei 28, 19-20).

Toți Apostolii au primit Duhul Sfânt în forma limbilor de foc la Cincizecime, precum și darurile necesare pentru îndeplinirea misiunilor. Apostolii au primit darul limbilor ca să poată vorbi în limba popoarelor unde au ajuns cu evanghelizarea.  După Sinodul Apostolic din anul 50, Apostolii au plecat să propovăduiască Evanghelia în câte o parte a lumii și să organizeze biserici locale.

După tragerea la sorți, Sfântul Apostol Andrei a plecat să evanghelizeze popoarele din Peninsula Balcanică, din jurul Mării Negre și din nordul acesteia, precum și din Rusia și Ucraina (cu numele actuale).

Sfântul Apostol Andrei a cunoscut și a folosit Cifrele Getice, Cifrele Primordiale pe Pământ. El a purtat un toiag cu o cruce în vârf și cu acesta a făcut multe minuni.

Sfântul Apostol Andrei a ajuns și în Dobrogea, în Scythia Minor și a locuit o vreme (câțiva ani) la Geți, într-o peșteră aflată la mică distanță (sub un kilometru) de Mausoleul Getic de la Adamclisi, care avea în vârf o Cruce. Lângă cetatea Getică de la Adamclisi, nume care înseamnă „Biserica Omului”, s-a aflat o mică biserică precreștină, amplasată într-o peșteră. Această bisericuță din vremea Geților a fost anterioară bătăliei de la Adamclisi, din anul 530 î.Hr., dintre Imperiul Persan (condus de regele Cyrus al II-lea cel Mare) și Geția care a avut-o în fruntea sa pe regina Tomiris. Se știe că, bătălia a fost câștigată de armata Geției și în memoria miilor de eroi căzuți în luptă pentru apărarea Țării Sfinte, a fost construit Mausoleul de la Adamclisi, care a fost terminat în anul 500 î.Hr.

În Peștera Sfântului Apostol Andrei se află o masă de altar din piatră pe care sunt scrijelite numeroase cruci. În pronaos se găsește un pat de piatră pe care se odihnea Sfântul Apostol Andrei. În apropierea peșterii sunt nouă izvoare. În Peștera Sfântului Apostol Andrei au avut și au loc în permanență minuni.

În acea perioadă, după Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos de către poporul iudeu, cu sprijinul guvernatorului roman  Pilat din Pont, au început cele zece valuri de prigoană împotriva creștinilor care au fost conduse de împărați de la Roma ai Imperiului Roman. Până la sfârșitul secolului I d.Hr. și începutul secolului al II-lea d.Hr. au fost organizate și s-au desfășurat primele trei valuri de persecuții împotriva creștinilor din Imperiul Roman care au fost conduse de împărații Nero, Domițian, Nerva și Traian. În acele vremuri grele de prigoană a evanghelizat neamurile Sfântul Apostol Andrei. El a avut parte de o moarte martirică la Patras, în Grecia. Sfântul Apostol Andrei a fost condamnat la moarte în timpul împăratului Traian, fără să fi fost judecat. A fost crunt bătut și apoi a fost legat cu frânghii de o cruce, cu capul în jos, ca să moară în chinuri cât mai mari. Crucea de care a fost legat avea formă de X, numită ulterior Crucea Sfântului Andrei.  Martiriul a fost pe 30 noiembrie. Anul exact, se zice că, nu se cunoaște.

Este cel puțin ciudat faptul că se știe, precis ziua de 30 noiembrie când a fost răstignit de romani Sfântul Apostol Andrei, dar nu se cunoaște anul când acesta a fost omorât. Adevărul este că a fost ținut ascuns anul respectiv pentru a nu se afla că a fost răstignit pe cruce cu capul în jos la Patras (în Grecia) în timpul persecuțiilor din vremea împăratului Traian. În cazul în care execuția Sfântului Apostol Andrei a avut loc în timpul valurilor de prigoană conduse de împărații Nero (54-68 d.Hr.), Domițian (81-96 d.Hr.) și Nerva (96-98 d.Hr.) cei care își zic istorici ar fi scris Adevărul. Când se ajunge la împăratul anticreștin Traian, cel mai mare jefuitor și demolator din Geția antică, mincinoșii științifici oficiali susțin că nu se știe anul când a fost răstignit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ceea ce se știe din Antichitate este că Sfântul Apostol Andrei a fost foarte bătrân, cu o vârstă apropiată de 100 de ani. Ca urmare, în icoane este pictat Sfântul Apostol Andrei ca un om foarte în vârstă și cu părul alb.

În timpul celui de-al III-lea val de prigoană împotriva creștinilor condus de împăratul Traian, care a fost cel mai mare anticreștin al Antichității, a fost răstignit pe cruce Sfântul Apostol Andrei. Ca să nu se afle și să fie valorificat acest Adevăr, istoricul evreu român, academicianul Dionisie Mihail Pippidi, în anul 1943, a afirmat și a scris că Sfântul Apostol Andrei nu a trecut niciodată prin Dobrogea.

Peștera Sfântului Andrei și pârâiașul Sfântului Andrei sunt mărturii ale prezenței Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea.

Acest academician istoric D.M.Pippidi a condus multă vreme lucrările la șantierul arheologic Histria din Dobrogea și a ascuns mai multe Adevăruri, inclusiv realitatea că în Antichitate vestita Troia a existat la Histria. Academicianul care a negat prezența Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea a fost numit președinte al Secției de Științe Istorice a Academiei Române (1990-1993). Acest academician mincinos a fost urmat de un alt istoric evreu român, academicianul Constantin Daicoviciu care a susținut că nu sunt izvoare istorice care să confirme prezența Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea și în peștera din apropierea Monumentului lui Traian de la Adamclisi. Cei doi mincinoși științifici oficiali au fost urmați de alții din neamul lor și de unii români – cozi de topor care se autointituleaza istorici, dar care fug de Adevăr.

Cei doi academicieni evrei români, cu aprobarea tacită a Academiei Române, au negat prezența Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea din , cel puțin, următoarele motive:

1. Să nu se afle Adevărul că Sfântul Apostol Andrei a fost să evanghelizeze Poporul Get care a trăit pe un teritoriu foarte întins în zona Munților Carpați, în jurul Mării Negre, în Peninsula Balcanică, în Rusia și Ucraina.

2. Să nu se știe că Sfântul Apostol Andrei a găsit în Geția un Popor Ales care s-a născut creștin, un Popor Primordial cu o Religie monoteistă.

3. Să nu se afle că Sfântul Apostol Andrei le-a vorbit locuitorilor din Dobrogea în Limba Getă și a folosit Cifrele Getice mincinoșii științifici oficiali ascund Adevărul că Dobrogea a fost cucerită de Imperiul Roman în anul 46 d.Hr., cu 10-20 de ani înainte de venirea Sfântului Apostol Andrei. Academia Română nu a putut să susțină că în 10-20 de ani au fost latinizați Geții din Dobrogea și, în această situație, i-a lăsat pe academicienii Pippidi și Daicoviciu să mintă că Sfântul Apostol Andrei nu a trecut prin Sciția Minor, prin Dobrogea.

4. Să nu afle creștinii că Sfântul Apostol Andrei a fost răstignit în timpul împăratului Traian, cel care a demolat numeroasele sanctuare ale Geților din Centrul Spiritual al lumii antice, aflat în Munții Orăștiei. Împăratul Traian, prin edictele sale: a interzis slujbele creștine în tot Imperiul Roman(din anul 99 d.Hr.); a ordonat pedepsirea aspră a celor care credeau în Iisus Hristos (din anul 104 d.Hr.); a interzis Religia Crucii și Religia Primordială a Geților (din anul 112 d.Hr.). Pentru ascunderea acestui Adevăr, mincinoșii științifici oficiali i-au falsificat anul nașterii Sfântului Apostol Andrei, ducându-l cu 5-6 ani î.Hr., iar anul răstignirii zic că nu l-au aflat. Dar, în Sfintele Evanghelii scrie că Petru a fost fratele mai mare a lui Andrei. Sfântul Apostol Petru s-a născut în anul 1 î.Hr. Ca urmare, fratele lui mai mic Andrei nu se putea naște cu 6-7 ani înaintea lui Petru.

Din nou, Cifrele Getice le încurcă minciunile „științificilor oficiali”!

5. Să nu se știe că în timpul scurt, din anul 106 până în anul 258 d.Hr., în Dacia romană, împărații de la Roma au condus valurile de prigoană împotriva creștinilor. Ca urmare, în timpul terorii romane, a numeroaselor răscoale ale Geților ocupați și a atacurilor dure din partea Statului Get, a fost imposibilă orice asimilare a milioanelor de Geți de către cei 148 de vorbitori de limbă zisă latină.

6. Să nu se afle că Sfântul Apostol Andrei a fost și este socotit Apostolul lupilor, iar 30 noiembrie este și ziua lupului. Sfântul Apostol Andrei a găsit pe meleagurile Dobrogei și ale întinsei Geții numeroase haite de lupi. Acest Sfânt a rămas în conștiința Poporului Get și a Poporului Român ca stăpân al lupilor. În tradițiile noastre multimilenare se spune că în noaptea de 29 spre 30 noiembrie coboară din rai Sfântul Andrei și Sfântul Petru (fratele său mai mare) ca ocrotitori ai lupilor.

Se știe că la Geți lupul era animalul totemic. Pe frizele Mausoleului de la Adamclisi sunt sculptate numeroase capete de lup fapt care confirmă că acesta a fost construit de Geți.

7. Prezența Sfântului Apostol Andrei în peștera din apropierea monumentalei construcții funerare de la Adamclisi anulează teza falsă a academicianului evreu român Grigore Tocilescu și a Academiei Române privind construirea Mausoleului de către împăratul anticreștin Traian. Lângă Peștera Sfântului Apostol Andrei nu a putut accepta anticreștinul Traian să fie construit un monument care să-i poarte numele și în memoria unei mari bătălii cu Armata Statului Get, bătălie care nu a avut loc în iarna anilor 101-102 d.Hr.

În istoria Imperiului Roman nu a fost înregistrată nicio bătălie cu armata Geției în iarna anilor 101-102 d.Hr. la Adamclisi, în Dobrogea. Pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia nu este consemnată bătălia de la Adamclisi dintre armatele conduse de regele Diogio (Decebal) și împăratul Traian, în iarna dintre anii 101-102 d.Hr. Această bătălie a fost născocită de academicienii evrei români pentru a putea susține teza falsă că Monumentul de la Adamclisi a fost înălțat de către împăratul Traian în anul 107-109, după încheierea în luna august în anul 106 a războiului cu Geția și înființarea provinciei Dacia romană, pe 14-17% din teritoriul Statului Get.

Peștera Sfântului Apostol Andrei, de forma unei biserici, a fost descoperită în anul 1940 de către un preot din localitatea Ion Corvin care a beneficiat de o informație primită de tatăl lui, tot preot, de la un călugăr român de la Schitul românesc „Prodromu” din Sfântul Munte Athos. După amenajarea peșterii, în anul 1944, episcopul Constanței a sfințit-o și i-a dat numele de Peștera Sfântului Andrei. După anul 1990 s-a deschis un schit în apropierea acestei peșteri, iar din anul 1995 a început construirea Mănăstirii cu hramul Sfântului Apostol Andrei, care a fost terminată în anul 2002.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1995, ca data de 30 noiembrie să fie scrisă cu roșu în calendarul ortodox. În anul 1997, Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat pe Sfântul Apostol Andrei că este Ocrotitor al României.  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, în anul 2002, că prăznuirea Sfântului Apostol Andrei la 30 noiembrie să fie zi de sărbătoare națională bisericească.

În anul 2001, Sinodul a solicitat Parlamentului ca ziua de 30 noiembrie să fie declarată zi de sărbătoare națională. Abia, după 10 ani, în anul 2011, Parlamentul României a luat în dezbatere solicitarea Bisericii Ortodoxe Române. În anul 2012, a fost adoptată de Parlament și promulgată Legea nr.147/2012 prin care ziua de 30 noiembrie a fost declarată zi de sărbătoare națională, zi liberă nelucrătoare, în România. Astfel, Biserica Ortodoxă Română și Parlamentul României au contribuit la aflarea Adevărului privind pe Sfântul Apostol Andrei și, indirect, referitor la Mausoleul Getic de la Adamclisi.

În legătură cu Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a venit vremea ca Biserica Ortodoxă Română să afle și să-i înștiințeze pe credincioși despre anul nașterii și anul morții sale. În Academia Română nu are rost să-și pună nădejdea românii, nici pe această temă.

Poporul Get și Poporul Român l-a păstrat pe Sfântul Apostol Andrei în tradițiile sale, în multe legende și povești. La Poporul Român luna decembrie este luna Sfântului Andrei care este denumită popular Undrea sau Indrea. Cele două denumiri au existat ca nume de persoane la Geți cu câteva mii de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dintre toți Sfinții numai sfântul Apostol Andrei a dat numele unei luni din calendarul popular românesc.

                                                                                                    Dr. Gheorghe FUNAR

Acest capitol face parte din cartea „CIFRELE GETICE. CIFRELE PRIMORDIALE PE PĂMÂNT?!”, apărută la Editura „Ecou Transilvan”, în anul 2018, autor Dr. Gheorghe Funar

 

7 Comments

 1. Iulian

  Există o carte, a unui să scriitor grec, privitor la subiectul , …unde a stat cât a propovăduit evanghelia Sfintul Apostol Andrei. Îmi pare rău, nu am reținut numele. In această carte, după ani de studiu și verificări, acesta lansează ideea că Sfintul Apostol Andrei, avea peștera că un fel de loc stabil, de unde pleca pentru propovăduire la neamurile de jur împrejur, pină departe, dar, revenea de fiecare dată la peșteră. Cine vrea poate verifica… mulțumesc, scuze pt tot.

 2. ioanca

  După cum se vede treaba; sf. Andrei nu prea a reuşit să ucidă demonii, aşa cum se afirmă aici, iar ăştia, demonii, chiar îşi fac de cap acum, măi oameni buni văd că i-aţi încreştinat chiar şi pe Daci acu 2000 de ani, i-aţi încreştinat înainte de apariţia religiei, pe un site ortodox credinciosul şef era foarte ufuscat că lumea a avut voie să meargă la sărbătoarea Sfinxului din Bucegi…, da, dacă capra mea e pe moarte…, de ce să nu moară şi a vecinului?, au pictat o mulţime de criminali şi excroci din zilele noastre, pe zidurile bisericilor şi i-au făcut sfinţi, sfinţii Demiurgului care a îngrămădit binele şi răul sub acelaşi acoperiş, prin dogme, iar oile îi aduc osanale propia lor viaţă şi de ce nu şi pe-a altora…, dacă se poate.

 3. nae

  dupa invierea lui Iisus sinedriul s-a mutat de la templu de frica inmultirii crestinilor, sinedriul a ajuns la Roma si de acolo a condus afacerile evreilor si imperiul roman, ai caror imparati erau alesi prin aranjamentele negustorilor si nobililor evrei….cei care au daramat templul din Ierusalim in 69 au fost tot evreii (prin soldatii romani) care au adus la Vatican pietrele templului ca sa ridice acolo alt templu din care sa conduca lumea din inima imperiului, mai tarziu acestia s-au crrestinat si au contribuit la dezbinarea bisericii din interior.
  prigoanele impotriva crestinilor erau comandate de sinedristii care aveau influenta pe langa imparati.
  astazi, acest sinedriu care nu si-a incetat niciodata activitatea, doreste sa se refaca in forma unei curti supreme mondiale cu sediul la Ierusalim.

 4. Inca o dovada,in plus,despre bagarea copitelor de jidani in istoria romanilor,falsficand tot ce se poate in folosul lor si lovind miseleste si criminal in crestinism si in alte grupuri nationale ce nu aveau tangente cu jidanii lor inventati din antichitate.Inca odata ramai trasnit de ce se dezvalue,mai mereu,in fiecare zi aproape,in legatura cu”minunile”de miselie savarsite de jidani in cursul intregii istorii a umanitatii.Amintirea faptelor istorice petrecute in aceste zile de sfarsit de noembrie,dealungul istoriei,ne pune si in fata odioasei crime efectuate,tot de aceste neamuri a lu Iuda,impotriva legionarilor si a genialului luminator si dascal al romanilor Corneliu Zelea Codreanu.

 5. marcus

  Pentru cine vrea sa afle cum poporul asa-zis român se trage din Gheter si din Maș, ultimii doi fii ai lui Aram fiul lui Sem, sa citeasca cartea “Cartile geților” de Nicolo Zeno, care Nicolo Zeno il citeaza pe invatatul caldeean Berosos Caldeul (sec. III-II î.H – vremea lui Alexandru Macedon).

  https://dacia-art.ro/carti/372-car-ile-ge-ilor.html

  Da, noi românii ne tragem din masageții lui Gheter si Maș, fiii lui Aram, care a fost ultimul fiu al lui Sem. Carevasazica, noi românii suntem semiti.

  • Tudor

   Poate tu.

  • noel

   Si tablitele de la Tartaria cine le-a scris? ca nu avusese loc potopul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.