Semnal

CU FATA LA PERETE (II)

<p>Red.<strong> plt.mj. C.R. </strong>D-RTVR 39 -345 f/v</p>
<p>Pe garduri, în ziare, la radio, la televizor şi, cum se spunea într-un banc din acei ani, chiar şi prin  fierul de călcat introdus în priză, lătrăii regimului se întreceau în a tămâia ceea ce era înjurat pe la toate colţurile.

Publicaţia „Săptămîna” – nr.1 (630), vineri 7 ian. 1983

Ianuarie de sărbătoare

Ianuarie ne regăseşte mai buni şi mai uniţi sub soare începe Anul Nou să-şi ţeasă urzeala scumpă pe pămînt pe tot cuprinsul de legendă al României milenare purifică zapada totul şi grâul încolţeşte sfînt Pe munţii noştri se pogoară o pace binecuvîntată par stelele făclii aprinse la cina vechilor martiri trec turmele de capre negre şi tulnicele ne desfată împodobiţi sunt brazii veşnici ca-n pragul unei mari nuntiri Intîia noastră sărbătoare la început de an ne este aniversarea unei fiice pe care astăzi o cinstim şi nu putea să-nceapă anul cu o mai lăudată veste  şi nu erau auguri mai tineri pe crugul timpului sublim Această zi de dor şi slavă înscrisă e în calendare cu flori de liliac şi aur precum un trainic legămînt pentru întreaga Românie aceasta este ziua-n care poporul a născut o fiică fără pereche pe pămînt Înmugurit simbol şi floare în arborele viu al ţării vlăstar al clasei muncitoare şi-al descendenţei ţărăneşti încă din primii ani de viaţă ea a răspuns, luptînd, chemării  de a sluji fără preget stindardul fiinţei româneşti Elena Ceauşescu – omul ce-ntruchipează pe vecie femeile acestei naţii atît de pline de virtuţi mîndrie, cinste, frumuseţe şi-un monument de hărnicie pentru acestea toate, iată, iţi vine dreapta să-i săruţi. E mama plină de iubire şi om politic cu renume şi e savanta pentru care nici o izbandă nu e grea ea duce faima ştiinţei noastre şi-a ţării în întreaga lume iar patria o preaslăveşte şi se mîndreşte azi cu ea.

Această nobilă plămadă e un destin şi o conştiinţă tovăraşa de viaţă îi este Eroul Naţional iar existenţa lor de luptă e-o glorioasă biruinţă pe drumul răscolit de patimi, sub Arcul ţării triumfal. În tot ceea ce face ea aduce un spor de cinste şi candoare un suflu înţelept şi-un fluviu de omenie are-n glas pecetea ei de puritate se simte-n fiece lucrare pe unde calcă cresc izvoare şi macii îi înfloresc sub pas. Acum, în zi aniversară, noi îi dorim să aibă parte de-o viaţă plină de lumină, de sănătate şi belşug slujind cu întreaga ei fiinţă acest popor fără de moarte şi flamurile Tricolore, şi steagul roşu ca un rug. Putere, pace, bucurie azi îi urează tot poporul aşa cum e lăsat prin datini de la strămoşii daco-romani alături de alesul ţării să-i strălucească viitorul noroc, şi multă fericire, şi un fierbinte „La mulţi ani”

Corneliu Vadim Tudor

Slavă partidului, slavă conducătorului iubit, slavă traiului fericit! : în aceste condiţii toate antenele televizoarelor din România, atât cât putea fiecare, erau direcţionate spre…  vecini!

Programul  Televiziunii Române
Joi, 30 dec. 1982 – programele 1 şi 2

11.00. – Telex

11.05. – Republica la a 35 – a aniversare. Itinerare prin prezentul socialist al ţării.

11.25. – Ecran de vacanţă. Film artistic: „Aurel Vlaicu” – ultima parte.

12.15. – Tragerea de amortizare ADAS.

12.25. – Paşi de viaţă lungă.

13.00. – Închiderea programului.

16.00. – Telex.

16.05. – Iubirea de ţară e-n fapta noastră de zi cu zi … – reportaj.

16.30. – Studioul tineretului.

17.50. – 1001 de seri.

18.00. – Închiderea programului.

20.00. – Telejurnal.

20.40. – Republica, un gînd, un ţel, o singură voinţă.

21.00. – Odă Republicii. Spectacol literar-muzical-coregrafic.

21.45. – E ţara în sărbătoare – program muzical.

22.00. – Telejurnal.

Sîmbătă, 18 dec. 1982 – programele 1 şi 2

11.00. – „Aşa se arată ţării, azi, partidul”. Emisiune muzical – literară.

În jurul orei 11.30. – Transmisiune directă de la Sala Palatului Republicii: Şedinţa de închidere a lucrărilor Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român. Cîntece patriotice şi revoluţionare.

Programul 1

13.30. – La sfîrşit de săptămînă (I).

18.35. – Săptămîna politică.

18.50. – 1001 de seri.

19.00. – Telejurnal.

19.30. – Te slăvim, partid biruitor. Spectacol literar-muzical-coregrafic.

20.15. – La sfîrşit de săptămînă (II). Telenciclopedia.

20.40. – Film artistic: „Convoiul”. Premieră TV. Producţie a Casei de filme Unu.

22.05. – La hanul Ancuţei. Mondovision.

22.50. – Telejurnal.

23.00. – Închiderea programului.

Programul 2

19.00. – Telejurnal.

19.30. – Te slăvim, partid biruitor. Spectacol literar-muzical-coregrafic.

20.15. – Pagini muzicale de mare popularitate.

21.05. – Occident ’82. Dreptul la învăţătură într-o orînduire a inechităţii sociale. Documentar.

21.20. – Maeştri artei muzicale româneşti, Mihail Jora, Marţian Negrea, Sabin Drăgoi.

22.10. – Jazz în nocturnă.

22.50. – Telejurnal.

23.00. – Închiderea programului.

Din presa zilei

Partidul, prin intermediul Securităţii, trebuia să ştie tot: ce gândeai, ce credeai şi ce făceai, ce vorbeai şi cu cine vorbeai, ce mâncai şi de unde aveai şi chiar şi ce făceai noaptea cu nevasta sau iubita în pat!

Cut D.S.S./Dir. V/29.07.1988 – Către S.M.B.

În conformitate cu ordinul fără număr din octombrie 1987 al ministrului secretar de stat şi şef al D.S.S., vă rugăm să întreprindeţi măsuri de verificare asupra  lui [… oricare dintre dumneavoastră!] – născut în anul […nu conta vârsta dacă eraţi în stare să gândiţi şi să articulaţi vorbe!] – domiciliat în [… Republica Socialistă România multilateral dezvoltată…] –  profesia […oricare, inclusiv fără…] – locul de muncă [… oriunde, pe întinsul  patriei socialiste… ]

În mod deosebit interesează: date privind comportarea şi preocupările la locul de muncă, în familie şi societate, trăsături negative de caracter, vicii, moralitate, contractarea de boli transmisibile sau incurabile, tendinţe de pălăvrăgeală şi lăudăroşenie, manifestări negative sau mistico-religioase, atitudini potrivnice orînduirii social-politice, rude sau relaţii în străinătate, alte aspecte cu conţinut operativ de securitate. Aceleaşi date despre membrii familiei. […].

Ptr.şef Dir. / Gen. Mr. Neagoe Marin

D-RTVR 32-191 f

Notă raport

Subsemnata […]  – reporter principal la secţia Film, la data de 30 mai am primit un colet care a conţinut 250 gr. cafea boabe şi trei bucăţi cîrnaţi afumaţi, de câte 20 cm. (subliniere autor) din partea lui […] de la TV Budapesta. Coletul a fost adus de un coleg al susnumitei, cu care nu m-am întîlnit şi pe care nu îl cunosc.

D-RTVR 12-239 f

U.M. 0639/51/10.09.1989/U.M. 0800/112

[…] Discuţiile au durat pînă în jurul orelor 2.00. Între soţi au avut apoi loc raporturi intime, după care cei doi au mai discutat puţin pe teme de familie. […]

red. cpt.F.I./ lt.col. M.E.

4D-393 v,394,395 f/v,396 f

U.M. 0610/15.03.1989. – „BUCUR” – „JENI” RFG

[…] În cursul dimineţii „JENI” şi prietenul ei se trezesc şi au din nou relaţii sexuale. După care discută despre DENISA şi mai ales fiul acesteia MIRCEA. […]

D-RTVR 5-111 f

Partea I
INDEX
OAMENI şi LOCURI

INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND DOSARUL CONSPIRATORII

A. Dosarul de Urmărire Informativă (D.U.I.). Indicativ în arhiva C.N.S.A.S. – I.234. Nr. dosar: 238319 (4 volume)

B. Dosarul Penal (Fond Penal). Indicativ FP 65894.  În acest moment se află depozitat în arhiva Ministerului Justiţiei de la Mânăstirea Cernica. 11 volume.

Filele din volume sunt redactate  faţă şi, aproximativ 1/3 dintre acestea, faţă/verso.

Copiile solicitate şi obţinute sunt în realitate pagini după documentele originale (faţă, verso sau faţă/verso). Din prezentarea care urmează rezultă faptul că publicarea dosarului CONSPIRATORII nu este, din multiple motive, integrală. Astfel,  D.U.I. CONSPIRATORII conţine  aprox. 1908 pagini din care s-au solicitat şi obţinut copii după numai 809 pagini. Selecţia paginilor după care au fost solicitate copii a fost hotărâtă numai după cercetarea atentă a întregului fond informativ pus la dispoziţie de C.N.S.A.S.

Observând numerotarea şi renumerotarea filelor nu se poate afirma că au fost extrase file din dosar. Ceea ce nu înseamnă că acesta conţine absolut toate documentele referitoare la caz, astfel de informaţii fiind disipate şi prin alte fonduri informative din arhiva securităţii  sau, pur şi simplu, unele, considerate ca devenite  inutile, au fost date la maşina de tocat. Trebuie spus că un document odată arhivat nu putea ajunge la maşina de tocat decât în baza unor procese verbale cu mai multe semnături care consemnau hotărârea luată şi executarea operaţiunii.

Dosarele de urmărire informativă au fost microfilmate  la un moment dat, aşa cum se vede în cazul volumului 1. Probabil că procedura se aplica după un timp de la închiderea dosarului sau după un timp de la închiderea volumului respectiv.

Din Dosarul  penal s-au solicitat şi obţinut copii după 520 pagini, unele volume fiind copiate integral.

Total copii după dosarul „CONSPIRATORII” solicitate şi obţinute: 1329 pagini.

Originalele documentelor reproduse se află în arhiva C.N.S.A.S. şi a Ministerului de Justiţie. Copiile după originale, precizate mai sus,  se află în posesia autorului. Fiecare document reprodus în volum este însoţit de un indicativ (ex. D1 – 366 f/v sau P2 – 15,16 f) care se referă la fondul căruia aparţine în arhive (D pentru dosarul de urmărire informativă şi P pentru dosarul penal), imediat numărul volumului, precum şi numărul paginilor din volumele respective. Din momentul publicării prezentului volum, accesul la dosarul CONSPIRATORII, aşa cum a fost descris mai sus, pentru cercetare sau verificarea unor informaţii, devine liber pentru orice persoană fizică având cetăţenia română. Nici una dintre aceste persoane nu este autorizată să solicite copii după documentele cercetate sau să deţină copii după documentele existente în dosar, indiferent de sursa lor de provenienţă. Folosirea, indiferent de formă, a reproducerilor după documentele originale publicate în acest volum este posibilă numai cu respectarea strictă a drepturilor de copyright şi de autor prevăzute de lege.

Editura care tipăreşte volumul deţine, în scopul descris mai sus, un set complet de copii ale originalelor reproduse în carte.

Indexul care urmează oferă cititorilor ale căror nume sunt consemnate în volum elemente de sprijin concrete pentru eventuale solicitări către C.N.S.A.S. privind consultarea propriilor dosare de urmărire informativă întocmite de fosta securitate. Dacă acestea există.

Din motive de economie a  spaţiului editorial m-am limitat la menţionarea unei singure pagini privind numele sau denumirea din INDEX însoţind acest artificiu, acolo unde a fost cazul, cu trimiteri spre alte pagini, multe altele sau foarte multe altele. Printr-o lectură atentă a documentelor cititorul interesat va descoperi şi paginile care nu sunt precizate.

Asteriscurile din interiorul unor documente  reprezintă un procent infim din anonimizările operate de C.N.S.A.S. pe xerocopii şi care au „scăpat”, până la urmă, memoriei şi notiţelor luate de autor la cercetarea dosarului.

Capitolul I
OAMENI

Categoria AGENŢI şi COLABORATORI ai fostei securităţi

Nu mă interesează ce spune legea despre această categorie de cetăţeni ai României comuniste… Am trăit, pe pielea mea (şi deloc uşor!),  vreme de foarte mulţi ani sub efectele activităţii, atitudinii sau lipsei de atitudine a acestora faţă de ororile  la care am fost supuşi de regimul comunist  aşa că îmi asum dreptul natural ce mi se cuvine de a-i arăta cu degetul. Fără să pretind nimic în ceea ce-i priveşte. Poate doar împăcarea lor, prin mărturisire, cu Dumnezeu … Acum sau, dacă nu va fi prea târziu!,  în ultimele clipe ale existenţei lor fizice! …

AGENŢI

Toate persoanele prezentate sub acest titlu au desfăşurat activitate de poliţie politică în România comunistă. Nici una dintre ele nu poate afirma şi susţine public, prin probe de necontestat, că nu a cunoscut cu ce se ocupa structura securităţii din care făcea parte în raport cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului recunoscute pe plan  internaţional. Aceste persoane au dat ordine sau au executat ordine, unele dintre acestea dovedind exces de zel în acest sens, pentru îngrădirea, limitarea sau chiar suprimarea acestor drepturi şi libertăţi.

Gradele  persoanelor respective sunt cele consemnate în documente.

AGENŢI IDENTIFICAŢI

După fiecare nume, în paranteză, prescurtările au următoarele semnificaţii:

(N) – identificat numai prin menţionarea numelui pe document;

(NS) – identificat prin nume şi semnătură pe document.

Notă: identificarea, în foarte multe cazuri, este relativă. Rămâne ca opinia publică interesată să contribuie cu informaţii la stabilirea identităţii exacte a persoanelor respective.

1. Aioanei Constantin (NS): mr. Pg. … şi altele

2. Amancei (N): cpt. Pg….

3. Anastasiu Gabriel (NS): lt.col. Pg. … şi altele

4. Anghel Ion (NS): lt.col.  Pg. …şi multe altele

5. Apostol Eugeniu (N): mr. Pg….

6. Bădescu M. (N): lt. Pg….

7. Barat Iosif (N): cpt.Pg….

8. Barbu (N): mr. Pg….

9. Beda (N):col. Pg….

10. Bordea Aron (NS): gen. mr. Pg. … şi altele

11. Botezatu Nicolae (NS): col. Pg….

12. Breazu Petre (NS): cpt.(mr.) Pg. …şi multe altele

13. Bucura Vasile (NS): col. Pg….

14. Bucurescu Gianu (N): gen. mr. Pg. … şi altele

15. Bunescu (N): mr. Pg….

16. Burgui Marin (NS): cpt. Pg. … şi altele

17. Călinoiu Petre (N):col.Pg. … şi altele

18. Calotă Petru (NS): col.Pg. … şi altele

19. Caraiman (N):mr. Pg. … şi altele

20. Ceauşu Gheorghe (NS): lt.col.Pg. …şi multe altele

21. Ceauşu Ion (NS): cpt.Pg….

22. Chelaru Ştefan (NS): col.Pg. … şi altele

23. Cioană Gheorghie (NS): lt.col. Pg….

24. Cioc Ioan (N): cpt. Pg….

25. Ciucă Ion (N): mr. Pg. … şi altele

26. Ciulpan (N): mr.Pg….

27. Cobianu Ion (N): mr.Pg. … şi altele

28. Coman Ilie (NS): col.Pg. …şi multe altele

29. Comşa Gheorghe (NS): cpt. Pg. …şi multe altele

30. Constantin Marcel (NS): cpt. Pg. … şi altele

31. Cornoiu Ion (N): cpt. Pg….

32. Crişan Nicu (NS): lt.mj. Pg. … şi altele

33. Cusak Ion (N): lt.mj.Pg. … şi altele

34. Dan (N): cpt.Pg….

35. Deleanu Vasile (NS): lt.col.Pg. …şi foarte  multe altele

36. Desculţea Marian (NS): cpt. Pg. …şi multe altele

37. Dinu Ionel (NS): mr.Pg….

38. Doban Adrian (NS): cpt.Pg. … şi altele

39. Durlea Nicolae (NS): col. Pg….

40. Enescu (N): cpt.Pg….

41. Florea Alexandru (N): cpt.Pg. … şi altele

42. Florea Lucian (N): cpt.Pg….

43. Fota Victor (NS): col. Pg….

44. Frăţilă (N): mr.Pg….

45. Fugaşin (Fugaşiu) (N): lt.col.Pg….

46. Gavriliu (N): lt.col.Pg….

47. Gavriloiu Mihai (N): cpt. Pg….

48. Georgescu Aurelian (N): cpt. Pg. … şi altele

49. Gherghe Marin (NS): lt.col.Pg….

50. Gheţan (N): mr. Pg….

51. Goran Gheorghe (NS): col. Pg. … şi altele

52. Grigoraş (N): lt. col.Pg….

53. Iamandi Constantin (NS): col. Pg. …şi multe altele

54. Ioana (N): of. Pg….

55. Ion Niculae (NS): plt.adjut.Pg….

56. Iovan Nicolae (NS): lt.col. Pg….

57. Isac (N): mr.Pg….

58. Ispas Viorel (N): plt.Pg. …şi multe altele

59. Lazăr Gheorghe (NS): lt.col.Pg. …şi foarte  multe altele

60. Mălureanu Vasile (N): mr.Pg. … şi altele

61. Marin Gheorghe (NS): lt.col.Pg. … şi altele

62. Merce Ilie (NS): col.Pg. … şi altele

63. Motofeanu Dumitru (N): lt.col.Pg. … şi altele

64. Neaga Vasile (NS): plt.adj.Pg….

65. Negrilă Silviu (NS): cpt.Pg. …şi multe altele

66. Neguriţă Vasile (NS): plt. Pg….

67. Netedu Ion (NS): lt.Pg. … şi altele

68. Nicola Nicolae (NS): col.Pg. … şi altele

69. Nuţă Constantin (NS) : gen. lt. Pg. … şi altele

70. Oancea Traian (N): cpt.Pg….

71. Onea M. (NS): col. Pg. … şi altele

72. Papuc Gheorghe (NS): col. Pg….

73. Pascu Şerban (NS): col. Pg….

74. Pîrvu – P.M. – (N): sg. mj. Pg. … şi altele

75. Pîrvu (N): of. Pg….

76. Pleşca Constantin (NS): col.Pg….

77. Popa Mihai (NS): lt. col.Pg. … şi altele

78. Prisecaru Vasile (N): – lt.mj. (cpt.) Pg. …şi multe altele

79. Prundea Neculai (NS): plt.Pg. … şi altele

80. Raţiu Gheorghe (NS): col.Pg. … şi altele

81. Robu (N): mr. Pg….

82. Roicea (N): lt.Pg. … şi altele

83. Roşu (N): mr. Pg….

84. Şimonfi Gheorghe (NS): lt.col.Pg. … şi altele

85. Sîrbu (N): col. Pg….

86. Spătaru Doru (NS):cpt. Pg. … şi altele

87. Stana Florea (N): mr. Pg. … şi altele

88. Stănescu (N): mr. Pg….

89. Toader (N): col.Pg….

90. Torja Iosif (NS): cpt.Pg. …şi foarte  multe altele

91. Traşcă Ion (NS): mr.Pg. … şi altele

92. Tudosie (N): lt. Pg….

93. Uţă Mihai (N): mr.Pg. … şi altele

94. Vărzaru Gheorghe (N): lt.col.Pg….

95. Vasile Gheorghe (NS): col. Pg. … şi altele

96. Velea Ion (N). col. Pg….

97. Velţănescu Mihai (NS):cpt.Pg. …şi foarte  multe altele

98. Vlad Iulian (NS): gen.lt. Pg. … şi altele

99. Vuşcan Dorel (NS): cpt.Pg. …şi foarte  multe altele

100. Zbîrlea Gheorghe (NS): cpt.(mr.)Pg. …şi foarte  multe altele

AGENŢI NEIDENTIFICAŢI

1. B.L.: iniţiale nume sg.mj. Pg….

2. C.E.: iniţiale nume cpt.Pg. … şi altele

3. C.I.: iniţiale nume lt.col.Pg….

4. D.C./1989: iniţiale nume agent Pg….

5. D.I.: iniţiale nume lt.col. Pg. … şi altele

6. D.S.: iniţiale nume cpt. Pg….

7. F.C.: iniţiale nume lt.col. Pg….

8. F.I.: iniţiale nume cpt.Pg. … şi altele

9. F.I.C./1989: iniţiale nume lt. Pg….

10. F.R.: iniţiale nume mr. Pg….

11. G.I.: iniţiale nume cpt.Pg. … şi altele

12. I.V.: iniţiale nume mr. Pg. … şi altele

13. L.A.: iniţiale nume agent Pg….

14. M.E.: iniţiale nume lt.col.Pg. … şi altele

15. M.G.: iniţiale nume sbf. Pg. … şi multe altele

16. M.I. (J): iniţiale nume lt.col. Pg. … şi multe altele

17. M.R.: iniţiale nume sg.mj. Pg….

18. M.V.: iniţiale nume lt.col. Pg. … şi altele

19. N.ŞT.: iniţiale nume mr. Pg….

20. N.V./1989: iniţiale nume agent Pg….

21. P.A.: iniţiale nume lt.col.Pg….

22. R.M.: iniţiale nume plt.Pg….

23. S.D.: iniţiale nume lt.mj. Pg….

24. S.M.: iniţiale nume agent Pg….

25. S.N.: iniţiale nume agent Pg….

26. Ţ.C.: iniţiale nume lt. Pg….

27. U.C.: iniţiale nume lt.col.Pg. … şi altele

28. V.I.: iniţiale nume cpt.Pg. … şi altele

29. V.M.: iniţiale nume sbf.Pg. … şi multe altele

30. V.S.: iniţiale nume lt.mj. Pg….

COLABORATORI

Toate persoanele prezentate sub acest titlu au desfăşurat activitate de poliţie politică în România comunistă în calitate de  colaboratori. Nici una dintre ele nu poate afirma şi susţine public, prin probe de necontestat,  că a făcut acest lucru sub  ameninţarea glonţului în cap. În unele cazuri, atâta vreme cât au existat semeni ai lor, motivaţi de credinţe similare sau apropiate de ale lor, care au refuzat colaborarea propusă, nimic nu îi îndreptăţeşte să reclame alt statut.  Mai mult, unii dintre aceştia au contribuit decisiv la represiunea la care a fost supus obiectivul Iorgu (arestare, condamnare, detenţie în cele mai grele condiţii).

INFORMATORI

INFORMATORI IDENTIFICAŢI

1. Adam Petru: consp. NICU.Pg. … şi altele.

2. Aniţă Anghel: consp.MARTIN STELIAN.Pg. … şi altele.

3. Bâră Marian: consp. MIRCEA.Pg. … şi altele.

4. Borbely Ioan Erno: voluntar. Pg. … şi altele.

5. Buzaş Laszlo: consp. BARNA Pg. … şi altele. .

6. Cugler Otto: voluntar.. Pg. … şi altele.

7. Dinescu Paul Cornel: consp. DAMIAN.Pg. … şi altele.

8. Dumitrescu Constantin: consp. TICĂ.Pg. … şi altele.

9. Gherghina Besciu Gheorghe:consp. METINAF. Pg. … şi altele.

10. Iancu Marin: consp. CĂLIN F. Pg. … şi altele.

11. Ilie Ionel: consp. SAVUPg. … şi altele.

12. Gheorghe Ionescu Ion: consp. STAN DUMITRU.Pg. … şi altele.

13. Ionescu Petre Marin:consp.NISTOR VASILE.Pg. … şi altele

14. Lascu Mircea Ilie:consp. LESLIE.Pg. … şi altele.

15. Mănăilă:consp. MANDREA. Pg. … şi altele

16. Matei Viorel:consp. MANEA.Pg. … şi altele

17. Mazilu Valeriu:consp. VISARION.Pg. … şi altele

18. Meteleanu Stoica:consp. STOICESCU. Pg. … şi altele

19. Mihăilă Marian:consp. MAXIM. Pg. … şi altele

20. Munteanu Ion: consp.CONSUL.Pg. … şi altele

21. Muşat Gheorghe:consp. MIRON.Pg. … şi altele

22. Olteanu Carol: consp. ARĂDEANUL. Pg. … şi altele.

23.Oprea Marian: consp. GEORGE GEORGESCU. Pg. … şi altele.

24. Pascu Sorel: mod denunţător. Pg. … şi altele.

25. Pîrvu Dumitru:consp. GRĂSNESCU. Pg. … şi altele.

26. Purcaru Constantin:consp.MAREŞ ?. Pg. … şi altele.

27. Şerban Rodica:consp.RODICA. Pg. … şi altele.

28. Totu Victor: Pg. … şi altele.

29. Ungureanu Marin: Pg. … şi altele.

INFORMATORI NEIDENTIFICAŢI

1. ARLECHINO: n. consp. Pg. … şi altele.

2. AUREL MIHAI: n. consp. Pg. …

3. BÂLBĂIE: n.consp. Pg. …

4. CHIREA: n.consp. Pg. …

5. DAMIAN (P.S.): n. consp. Pg. … şi altele

6. DUMITRU – P.A.  : n. consp. Pg. … şi altele

8. GHEORGHE: n. consp. Pg. … şi altele

9. JEAN IONESCU: n. consp.Pg. …

10. MAREŞ:n. consp.Pg. … şi altele

11. MIHAI: n. consp.Pg. …

12. NAE: n. consp. Pg. …

13. SANDU: n. consp. Pg. …

14. SIMION: n. consp. Pg. …

15. ŞTEFAN: n. consp. Pg. …

16. TAVI: n. consp.Pg. …

 

CODRU : pct. consp. Pg. … şi altele

CODRUŢ: pct.  consp. Pg. …

UDRESCU: pct.  consp. Pg. …

PERSOANE INVESTITE CU PUTERE DE DECIZIE ÎN CAZ

Toate persoanele prezentate sub acest titlu au desfăşurat activitate de poliţie politică în România comunistă. Nici una dintre ele nu poate afirma şi susţine public, prin probe de necontestat, că nu a cunoscut fapta comisă de obiectivul Iorgu, de natură pur politică, cu nimic incriminabilă de legea penală, şi ar fi hotărât în legătură cu acesta în necunoştinţă de cauză.

ARESTARE ŞI CONDAMNARE

2. Boteanu Paul: lt. col./asesor pop. Pg. … şi altele

3. Catană Alexandru: col. de just./jud.Pg. … şi altele

4. Ceauşescu Nicolae: Pg. …

5. Constantinescu Constantin: lt. mj.Pg. … şi altele

6. Costăchescu Ştefan: gen.mr. de just./jud. Pg. … şi altele

7. Creangă Mihail: lt.col.Pg. … şi altele

8. Creţu Vasile: col. de just./jud. Pg. … şi altele

9. Cruceru Nicolae: col. de just./jud.Pg. … şi altele

10. Diaconescu Gheorghe: proc.Pg. …

11. Galatiuc Mircea: col. de  just./jud.Pg. … şi altele

12. Georgescu Vasile: mr.Pg. …

13. Ivan Radu: col. de just./proc.Pg. … şi altele

14. Marinescu Petre: cpt.Pg. … şi altele

15. Mateiuc Pavel: lt.col. Pg. … şi altele

16. Moraru Sava: col./asesor pop.Pg. … şi altele

17. Popa Gheorghe:  col./asesor pop. Pg. … şi altele

18. Postelnicu Tudor: ministru Pg. … şi altele

19. Rădulescu Ion: lt.col.Pg. …

20. Răileanu Ioan: col. de just. Pg. … şi altele

20. Sitaru Valeriu: col. de just./jud.Pg. … şi altele

21. Ştefănescu Mihai: col.de just./proc.Pg. … şi multe altele

AMÂNARE ELIBERARE CONDIŢIONATĂ ŞI REGIM DE DETENŢIE REPRESIV

1. Andrei Traian: mr. Pg. … şi altele

2. Borcan Aurel: col.Pg. … şi altele

3. Burz Cornel: cpt.Pg. … şi altele

4. Buta Teodor: sg.mj. Pg. …

5. Caramihai Iancu: jud. Pg. …

6. Cazacu Ion: proc. Pg. …

7. Ciungu Teodor : plt.Pg. … şi altele

9. Com. pen. Jilava(neident.): Pg. … şi altele

10. Dulu Ioan: mr. Pg. … şi altele

11. Gheorghiu Gheorghe: proc.Pg. …

12. Gheorghiu: gen.Pg. … şi altele

13. Ghiţă Corneliu: proc.Pg. …

14. Liga Gheorghe: plt. mj. Pg. …

15. Neguţ Sorin: lt. Pg. …

16. Rus Vasile: lt. col.Pg. … şi altele

17. Ruse Mircea: lt.mj.Pg. …

18. Rusu Coldea Marius: mr.Pg. …

19. Silaghi Petru: lt.mj.Pg. … şi altele

20. Strîmbu Petre: plt.Pg. …

21. Şulea Mircea: proc.Pg. …

22. Tartan Vasile: mr.Pg. … şi altele

23. Toader Ştefan: lt.Pg. … şi altele .

24. Vartireş Dana: jud.Pg. …

COLABORARE PRIN COMPLICITATE

Toate persoanele prezentate sub acest titlu au sprijinit prin fapte şi atitudine, în mod voluntar, activitatea de poliţie politică  desfăşurată de fosta securitate împotriva obiectivului Iorgu. Nici una dintre ele nu poate afirma şi susţine public, prin probe de necontestat, că nu a cunoscut fapta comisă de obiectiv, de natură pur politică, cu nimic incriminabilă de legea penală, atunci când a adoptat unele hotărâri cu caracter represiv privindu-l pe acesta sau a înlesnit adoptarea unor hotărâri în acelaşi scop  de către alte persoane.

1. Bălan Radu: secretar P.C.R. Pg. …

1. Blidaru Cecilia:jurist RTVR.Pg. …

2. Ciucă Cristina: ing.RTVR.Pg. …

3. Georgescu Cornelia: ing.RTVR.Pg. …

4. Grosu Dan:sindicat RTVR.Pg. …

5. Nicolescu Margareta: avocat.Pg. …

6. Nistorescu Liliana: grefier.Pg. … şi altele

7. Niţă Elena: fcţ.RTVR.Pg. … şi altele

8. Săbiescu Ion: fcţ.RTVR.Pg. …

9. Samoilă Magdalena: grefier Pg. … şi altele

10. Sandu Dumitru:fcţ.RTVR.Pg. …

11. Stanciu Nicolae: director RTVR. Pg. …

12. Ştefan Nicolae:  director RTVR.Pg. …

13. Stoianovici Nicolae: fcţ.RTVR.Pg. … şi altele

15. Varlam Petre: director RTVR. Pg. …

COMPLICITATE MORALĂ PRIN TĂCERE

Despre toate persoanele prezentate sub acest titlu se poate spune  că au sprijinit, prin tăcerea lor, activitatea de poliţie politică desfăşurată în România comunistă de fosta securitate. Nici una dintre ele nu poate afirma şi susţine public, prin probe de necontestat, că nu a cunoscut fapta comisă de obiectivul Iorgu, de natură pur politică, cu nimic incriminabilă de legea penală, persoană intrată la un moment dat în sfera lor de decizie sau atitudine. În baza legii şi a documentelor existente în dosarul CONSPIRATORII, autorul nu îi poate învinovăţi de colaborare cu fosta securitate ca poliţie politică. Numele lor este menţionat în acest INDEX pentru vinovăţia morală care nu poate fi contestată.

1. Biro: cpt.Pg. …

2. Boeriu Rodica: avocat. Pg. … şi altele

3. Bostan Ion: lt.col.Pg. …

4. Buşcă: medic Pg. …

5. Buzea Alin: jud. Pg. … şi altele

6. Camburov Gheorghe: lt.col./medic Pg. …

7. Chivulescu Gheorghe: ministru Pg. …

8. Ciopaşiu Mircea:  Pg. … şi altele

9. Cîşlaru Costache: avocat. Pg. …

10. Ciucu George: ambasador.Pg. …

11. Dima Maria: grefier.Pg. … şi altele

12. Dumitru Andrei: jud.Pg. …

13. Emanoil Ioan: plt. mj.Pg. … şi altele

14. Ghiga Mihai: avocat.Pg. …

15. Ghiţă Corneliu: proc.Pg. … şi altele

16. Iorga Zaharescu Mihela: avocat.Pg. … şi altele

17. Marcu: plt. mj. Pg. …

18. Mărculescu Valeriu: avocat.Pg. … şi altele

19. Nicola Gheorghe: ofiţer M.I. Pg. …

20. Niţă Radu: plt.mj. Pg. …

21. Onica Elena: grefier.Pg. …

22. Petrescu Galina: medic. Pg. …

23. Piroşca Nicolae: diplomat.Pg. …

24. Popescu Iuliana: jud. Pg. …

25. Tătulescu Dumitru: Pg. … şi altele

26. Ţiclete Iuliu: avocat.Pg. … şi altele

27. Trancă Valentina: medic. Pg. …

28. Verbancu Ion: ofiţer M.I. Pg. …

29. Vîgă I.: fcţ. Pg. …

30. Vintilă Marian: plt.mj. Pg. …

31. Vişan Constantin: ofiţer M.I.Pg. … şi altele

PERSOANE SUPUSE REPRESIUNII, SUB DIFERITE FORME, DE CĂTRE SECURITATE

PERSOANE CONDAMNATE LA ÎNCHISOARE ÎN CAZUL CONSPIRATORII

1.Iuga Dumitru: (IORGU,ILIE,MITU) – 12 ani

2.Gavriş Emil: student – 5 ani Pg. … şi foarte multe altele

3.Mîndrilă Grigore Dorin (GRIG): fost student – 5 ani Pg. … şi foarte multe altele

4.Tihenea Gheorghe: inginer – 5 ani Pg. … şi foarte multe altele

5.Tomescu Cornel (TOMA): student – 5 ani Pg. … şi foarte multe altele

6.Ungureanu Marin: student – 5 ani Pg. … şi foarte multe altele

7.Vicovan Viorel (VICTOR I): proiectant – 5 ani Pg. … şi foarte multe altele

8.Vulcan Constantin: coiniţiator MLDSR – decedat apr.1983.Pg. … şi  altele

PERSOANE PROPUSE PENTRU ARESTARE ÎN TOAMNA ANULUI 1983

1. Beianu Gabriel (BEGA): subinginer Pg. … şi  multe altele

2. Chişcă Ştefan (CHIRU): profesor Pg. … şi  multe altele

3. Haltrich Cristian (CRINUL): tehnician Pg. … şi  multe altele

4. Mitrache Daniel (MIDAS): tehnician Pg. … şi  multe altele

5. Nicolici Ion (NICU): constructor Pg. … şi  multe altele

PERSOANE  CERCETATE DE SECURITATE

1. Apostol Nicolae: tehn.Pg. … şi  altele

2. Atomei Radu: Pg. … şi  altele

3. Băbeanu Gheorghiţă:Pg. … şi  altele

4. Băbeanu Stelică: Pg. … şi  altele

5. Beianu Getuţa:Pg. …

6. Bucur Iulian: student Pg. … şi  altele

7. Călinescu Alexandru Mihnea:fcţ. Pg. … şi  altele

8. Caloianu Anca: op. imag. Pg. … şi  altele

9. Chiuzan Gheorghe: student Pg. … şi  altele

10. Constantin Anca: muncitor Pg. … şi  altele

11. Constantinescu Florin: student Pg. … şi  altele

12. Constantinescu Paul (Vlad): op. imag. Pg. … şi  altele

13. Damian Mircea: ing. Pg. … şi  altele

14. Dăscălescu Adrian: Pg. … şi  altele

15. Dejiu Costel: Pg. … şi  altele

16. Diaconescu Ion: prof. Pg. … şi  altele

17. Doroş Adrian: student Pg. … şi  altele

18. Dumitru Adrian:student Pg. … şi  altele

19. Dumitru Mariana: Pg. …

20. Eftimia: călugăriţă Pg. …

21. Ene Gheorghe: student Pg. … şi  altele

22. Gavriş Petre: fcţ. Pg. …

23. Gavriş Silviu:prof. Pg. … şi  altele

24. Glemean: sudor Pg. …

25. Holotescu Sorin: ing. Pg. … şi  altele

26. Ionescu Dan: ing. Pg. … şi  altele

27. Ionescu Livica: Pg. …

28. Iordăchioaia Gheorghe:  constructor Pg. … şi  altele

29. Iorguş Savel: Pg. …

30. Iscu Ion: student Pg. … şi  altele

31. Iuga Elena Columbia,fiică I.D.,azi Roşu E.C.:Pg. … şi foarte multe altele

32. Iuga Elena: soţie I.D.:Pg. … şi foarte multe altele

33. Iuga Maria Argentina, fiică I.D.,azi Săndoiu M.A.:Pg. … şi foarte multe altele

34. Iugulescu Vasile: preot Pg. … şi  altele

35. Ivan Gheorghe: prof. Pg. … şi  altele

36. Ivan Marian: ing. Pg. … şi  altele

37. Laura: prof. Pg. … şi  altele

38. Lavrenţia: călugăriţă Pg. …

39. Lemnaru Zamfira Lili (ZIZI): regizor Pg. … şi  altele

40. Magda: Pg. … şi  altele

41. Manta Ştefan Ciprian Emil: student Pg. … şi  altele

Va urma

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *