Abuzuri

De ce tac pesediștii Vioricăi Dăncilă în cazul grav al succesiunii Forumului German după o organizație nazistă?

  Solicitarea  ACSH pentru confirmasrea primirii adresei nr. 46/18.10.2019 adresată  Guvernului României:                          Către,                                       Guvern Dăncilă – Recuperare […]

 

Solicitarea  ACSH pentru confirmasrea primirii adresei nr. 46/18.10.2019 adresată  Guvernului României:

                         Către,   

                                   Guvern Dăncilă – Recuperare bunuri GEG, 1944                                               

Vă rugăm, confirmați primirea Adresei nr. 46/18.10.2019 a Asociatiei Civice Solidaritatea Hunedoreană (ACSH) prin care vă solicităm ca, pe baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, să ne furnizați, pe aceasta adresă de email, urmatoarele informatii:

Documentele prin care Statul Român/Guvernul României/Consiliul de Miniștri și-a recuperat bunurile deținute, temporar, de catre Grupul Etnic German din România (GEGR/GEG), și a redevenit Proprietarul acestora, conform Decretului-Lege nr. 485/07.10.1944 și a Raportului Președintelui Consiliului de Minștri, Constantin Sănătescu și a Ministrului ad-interimD.D.Negel, semnate de Regele Mihai I

GEGR/GEG a fost înființat prin Decretul-Lege nr. 830/21.11.1940. Bunurile au fost administrate și lichidate conform Deciziunii nr. 34/07.10.1944

OBS: Grupul Etnic German din România (GEGR/GEG) a fost înființat ca fiind o persoană juridică de drept public, deci, toate datele, informațiile și documentele referitoare la GEG, sunt de interes public.

                                                                                                         Cu considerație,

                                                                                           Ing. Mititelu Marin, președinte ACSH

Grupul Etnic German din România (GEGR), PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PUBLIC, a fost înființat prin Decretul-lege nr. 830 publicat în Monitorul Oficial nr. 275 din 21 noiembrie 1940, a avut statutul de „stat în stat”, subordonat direct Berlinului și a funcționat în Transilvania ca un guvern paralel cu guvernul României în perioada 1940-1944.

Click pe document pentru mărire!

OBSERVAȚIE 1: GEG a fost Persoana juridica de DREPT PUBLIC, organizație NAZISTĂ, condusă direct de la Berlin de Partidului Muncitoresc Național-Socialist German (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Termenul „NAZISM” provine de la prescurtarea în limba germană a denumirii doctrinei partidului ca național-socialism, Nationalsozialismus, prescurtarea în germană fiind NAZI. . Conform Art. 3 din Decretul-lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940: „Reprezentantul voinței naționale a Grupului Etnic German din România este Partidul Muncitoresc Național-Socialist German (N. S. D. A. P.) al Grupului Etnic German din România, (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – N. S. D. A. P. Der Deutschen Volksgruppe in Rumänien)”. A făcut legea în Transilvania timp de patru ani (1940-1944), timp în care nu a cumpărat, nu a construit nimic, ci a rechiziționat bunuri publice pentru el și Biserica Evanghelică care-i era fidelă;

OBSERVAȚIE 2: FDGS, înființat în anul 1991, condus de KLEIN Hans, a devenit succesor al GEG, o  organizație criminală, hitleristă, antisemită și antiromânească, desi GEG fusese SCOS ÎN AFARA LEGII, de către Statul ROMAN, conform  Art. 15 al Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, Art. 1, Art. 2 si Art. 5 din Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947,  de dizolvare a organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc si Art. I-IV din Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care anula Decretul-Lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940, de infiintare GEG, ambele semnate de Regele Mihai I, al Romaniei;

Primăria Municipiului Sibiu, prin IOHANNIS Klaus, Primar, și Consiliul Local Sibiu, majoritar FDGR, condus de IOHANNIS Klaus, Președinte, sunt VINOVAȚI de TRĂDAREA si NEREPREZENTAREA, pe plan local, a ROMÂNIEI, în folosul FDGS, devenit GEG, prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, a Judecătoriei Sibiu! Aceștia nici nu au atacat Sentința respectivă și astfel aceasta a rămas definitivă la nivel de Judecătoria Sibiu, ceea ce constituie infracțiuni de ABUZ ÎN SERVICIU și CONFLICT DE INTERESE, primarul și consilierii sași fiind CONCOMITENT membri FDGS și FDGR!!!STATUL  ROMÂN  NU A FOST APĂRAT de nimeni și NU a beneficiat de acest drept, care i-a fost astfel încălcat!!!

Judecătoarea DRAȘOVEANU Corina, președinta Judecătoriei Sibiu, cea care a semnat Sentința nr. 2790/28.05.2007, din Dosar nr. 1672/306/2007  și  MORAR Maria, judecatoarea de caz,  VINOVATE că, în numele Statului Român, pe care l-au trădat și furat, NU S-AU SESIZAT, din oficiu, de INADMISIBILITATEA Cererii FDGS, de a deveni continuatorul GEG. (Click pe documentele de mai jos pentru mărire!)

Astfel, au fost încălcate în mod abuziv următoarele legi international și interne:

– Convenția de Armistițiu dintre România și Puterile Aliate din 12 septembrie 1944, Articolul 15, care prevede următoarele: „ Guvernul României SE OBLIGĂ SĂ DIZOLVE IMEDIAT toate Organizațiile de TIP  FASCIST aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât și orice alte organizații care duc propagandă ostilă Națiunilor Unite, și, în special, Uniunii Sovietice, NEPERMIȚÂND, în viitor, EXISTENȚA unor organizații de acest fel.

OBSERVAȚIE: ÎNCĂLCAREA Convenției de Armistițiu din 12 sept. 1944 înseamnă și ÎNCĂLCAREA Tratatului de Pace din 30 august 1947, adică PIERDEREA  Transilvaniei de Nord și DEZMEMBRAREA ROMÂNIEI!!!

– Decretul-Lege nr. 485, 7 octombrie 1944, NEABROGAT, care prevede desființarea Grupului Etnic German din România și „Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparținând Grupului Etnic German, subrogându-se acestuia.

Click pe document pentru mărire!     

                                  Decretul-Lege nr. 485 din 7 Octomvrie 1944

                      Publicat în Monitorul Oficial (Partea I) din 8  Octomvrie 1944

Art.I. Dispozițiunile Legii nr. 830 din 21 Noiemvrie 1940, pentru constituirea Grupului Etnic German din   România, sunt si ramân abrogate.

Statul Român devine pe data prezentei legi proprietar al bunurilor aparținând Grupului Etnic German din România.

Prin efectul acestei legi, bunurile aparținand Grupului Etnic German sunt lovite de indiponibilitate, fără indeplinirea vreunei formalitați.

Pe aceeași dată Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparținând Grupului Etnic German din România, subrogându-se acestuia.

Instanțele de carte funduară vor proceda din oficiu la efectuarea înscrierilor drepturilor Statului Român ca proprietar a acelor bunuri.

Art.II. Toate înstrăinările de bunuri mobile și imobile și orice constituire  de drepturi reale sau renunțări la orice fel de drepturi făcut în intervalul de la 23 August 1944 și până la data publicării acestei legi sunt prezumate ca făcute prin fraudă și sunt lovite de de nulitate absolută după cererea Statului.

Art.III. Administrarea și lichidarea bunurilor și a drepturilor care au aparținut Grupului Etnic din România, se vor face de o comisiune compusă din  trei membri desemnați de Președintele Consiliului de Miniștri.

Art. IV.  Orice dispozițiuni contrare prezentului decret-lege sunt și rămân abrogate.

Dat în București la 7 Octomvrie 1944

                                                                                              MIHAI  I

                                                           Președintele Consiliului de Miniștri, Constantin Sănătescu

                                                          Ministrul justiției ad-interim, D. D. Negel

Click pe document pentru mărire!

                                           DOCUMENTE SUPLIMENTARE:

Raportul d-lui Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi al d-lui ministru al agriculturii şi ad-interne al Departamentul Justiției către M.S. Regele

                                                                           Sire

Dictatul de la Viena din 30 August 1940 a impus recunoaşterea minorităţii germane din România ca „grup etnic”. În aplicarea acestei recunoaşteri, legea 830 din 21 Noembrie 1940 a creat minorităţii germane un regim de excepţie, potrivit căruia cetăţenii germani ai ţării, înmănunchiaţi în Grupul Etnic German, constituiau o corporaţie de drept public, pusă sub protecţia Germaniei, de care era direct şi în primul rând dependentă. El se bucura de numeroase privilegii.

Spre a stabili suveranitatea statului Român şi egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi spre a executa art. 15 al convenţiei de armistiţiu, se impune abrogarea legii menţionate şi a consecinţelor aplicării ei. Singurul îndreptăţit a prelua bunurile şi drepturile corporaţiei desfiinţate este Statul Român.

Proiectul de lege alăturat propune abrogarea legii pentru constituirea Grupului Etnic German din România, trecerea în proprietatea Statului Român a bunurilor şi drepturilor acestuia şi ca măsură de evitare a fraudelor, lovirea de nulitate a înstrăinărilor şi renunţărilor făcute ulterior datei de 23 August 1944, la cererea Statului Român. Pentru administrarea şi lichidarea acestei succesiuni, proiectul prevede o comisiune compusă din trei persoane numite de Preşedinte Consiliului de Miniştri.

Prin o lege ulterioară se vor prevedea desfiinţarea şi altor privilegii pentru membrii Grupului Etnic German, altele decât cele de ordin patrimonial care fac obiectul prezentei legi.
Autorizaţi fiind de Consiliul de Miniştri, respectos supunem Maiestăţii voastre alăturatul proiect de decret-lege, privitor la abrogarea legii Nr 830 din 21 Noemvrie 1940 pentru constituirea Grupului Etnic German din România.

Suntem (cu) cel mai profund respect SIRE al Maiestătii Voastre, prea plecaţi şi prea supuşi servitori,

Preşedintele Consiliului de Ministri, General de Corp de Armată Constantin Sănătescu.

Ministrul justiției ad-interim. D.D. Negel 1944 Octombrie 7

Click pe document pentru mărire!

                DECEZIUNEA nr. 34 din 7 Octomvrie 1944 – Președinția Consiliului de Miniștri

Noi, președinte al Consiliului de Miniștri,

În baza dispozițiunilor art.3 din decretul-lege nr. 485, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 8 Octomvrie,

Decidem:

Art.1. Se numesc în comisiunea pentru administrarea și lichidarea bunurilor și a drepturilor care au aparținut   Grupului Etnic German din România:

Domnii: dr. Ion Răchițan, ca președinte; profesor inginer Nicolau Gh. și Iosif Jumanca, ca membri.

Art.2. D-l secretar general al Președinției Consiliului de Miniștri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.

                                                Dată în 7 Octomvrie 1944

          Președintele Consiliului de Miniștri, Constantin Sănătescu

              DECIZIUNEA nr. 34 din 7 Octomvrie 1944 – Presedintia Consiliului de Ministri

                                     Noi, presedinte al Consiliului de Ministri,

In baza dispozitiunilor art.3 din decretul-lege nr. 485, publicat in Monitorul Oficial nr. 233 din 8 Octomvrie,

Decidem:

Art.1. Se numesc in comisiunea pentru administrarea si lichidarea bunurilor si a drepturilor care au apartinut    Grupului Etnic German din Romania:

Domnii: dr. Ion Rachitan, ca presedinte; profeor inginer Nicolau Gh. si Iosif Jumanca, ca membri.

Art.2. D-l secretar general al Presedintiei Consiliului de Ministri este insarcinat cu aducerea la indeplinire a prezentei deciziuni.

Data in 7 Octomvrie 1944

                                                          Presedintele Consiliului de Ministri, Constantin Sanatescu

OBSERVAȚIE 1: GEG  A FOST DESFIINȚAT, conform Tratatelor Internaționale și a Legilor interne ale României!

Fostele bunuri ale GEG, conform Decretului-Lege nr.485/1944, NEABROGAT, AU TRECUT ÎN   PROPRIETATEA  STATULUI  ROMAN, care le-a intabulat pe numele său, căci ÎI APARȚINEAU !!!

OBSERVAȚIE 2: Pentru admiterea cererii FDGS de a deveni succesorul GEG, prin Sentința nr. 2790/28.05.2018 din Dosar nr. 1672/306/2007, ABSOLUT NULĂ, deci pentru HOȚIE, cele doua judecatoare și alți magistrați care au servit interesele trădătorilor României au fost recompensați de Klaus Iohannis devenit președintele României și acoliții acestuia. (Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis):

În condițiile în care și astăzi sunt în vigoare efectele legislației internaționale și naționale privitoare la măsurile de desființare a organizațiilor hitleriste, este nulă absolut orice dispoziție de recunoaștere care să ateste că Forumul Democrat al Germanilor din România, înființat după evenimentele din decembrie 1989, ar fi succesorul/continuatorul Grupului Etnic German.

                                                                  Inginer, analist politic Marin MITITELU

Citiți și:

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ (II)

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ

De ce ține morțiș Iohannis ca Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) să fie desființată?

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție cercetează judecătoarele din Sibiu care au legalizat succesiunea FDGR-ului condus de Iohannis după organizația hitleristă GEG

Noi documente explozive: Deși doar FDGS a fost declarat succesorul GEG-ului nazist, ANRP a retrocedat imobile la tot FDGR-ul iohannist!

FDGR şi FDGS – entităţi distincte care moştenesc ilegal „Grupul Etnic German”

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (II)

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (I)

Iohannis se teme de scandalul dosarului de moștenitor al naziștilor Grupului Etnic German! Acesta a fost topit pentru ștergerea urmelor…

Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis

De ce Antena 3 nu a dezbătut niciodată cazul FDGR – succesor al organizației naziste Grupul Etnic German?

Culmea tupeului: Succesorii unor hitleriști reclamă că sunt discriminați!

Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial

 

1 Comment

  1. gelu

    PSD tace pentru ca: A. Sunt lasi. B. Sunt intelesi sa nu-l atace pe Johannis ca acesta sa castige al 2 mandat. C. Nu vor sa-i supere pe nemti. D. Sunt pe felie cu SRI. D. Nu sunt patriotii si-i doare-n cot ca nemtii au pradui peste10 miliarde euro din averea statului. Daca PSD ar avea cu adevarat sange in instalatie l-ar ataca pe Johannis din toate directiile si pozitiile vis-a-vis de acest subiect. N-ar fi rau daca d-ul Marin Mititelul ar trimite acest material si conducerii PSD cu intrebarea, de ce PSD nu-l ataca pe Johannis pentru acest mega-jaf patronat de el pe cad era primar al Sibiului???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.