Colimator

De ce urăsc străinii secţia specială a parchetului general?

  Descifrarea conflictului privind Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție                 […]

 

Descifrarea conflictului privind Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție

                                                   CE ESTE SIIJ?

Este un parchet înființat în 2018 la inițiativa PSD cu specialitatea de a investiga plângerile penale împotriva procurorilor și judecătorilor care prin acțiunile, dar și prin inacțiunile lor, au încălcat prevederile legale.

      CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE S-A STABILIT CĂ ESTE NECESAR SIIJ?

Întreg Poporul Român a rămas fără nici un instrument prin care să poată desființa hotărârile judecătorești pronunțate de Statul Român contrar legii și probelor sau prin care să poată forța procurorii să instrumentreze dosarele penale împotriva infractorilor.

Diversioniștii proclamă că problemele României sunt corupția și ineficiența justiției întrucât nu există o lege a responsabilității judecătorilor, ceea ce  este fals întrucât prima, corupția, se poate ataca prin mijloacele plângerilor penale și rezolva rapid de o justiție eficace iar răspunderea judecătorilor este asigurată prin Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, actualizată care prevede astfel:

ART. 2 alin (3) „Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.” (deci şi Legii 303/2004 care reglementează şi propria activitate)

ART. 4 alin (1) „Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii...”

Deci, în cazul în care se pronunţă o hotărâre cu încălcarea legii şi/sau a probelor, care reprezintă tot încălcarea legii, se încalcă art. 4 alin (1) astfel SE COMITE ABUZ ÎN SERVICIU care se sancţionează conform Codului Penal iar întrucât judecătorii şi procurorii sunt demnitari de înalt nivel, sancţiunile prevăzute sunt extrem de aspre.

DAR în ultimii 30 de ani nici un judecător sau procuror nu a fost sancţionat pentru fapta de abuz în serviciu pentru simplul fapt că… plângerile penale împotriva acestora NU SUNT INSTRUMENTATE ŞI JUDECATE DE PROCURORI ŞI JUDECĂTORI care comit astfel la rândul lor abuz în serviciu în serie în grup organizat.

A se observa că independența judecătorilor nu reprezintă permisiunea de a face abuz în serviciu dar în mod constant, la toate reclamațiile formulate privind abuzul în serviciu al procurorilor sau al judecătorilor, autoritățile CSM și ale Ministerului Justiției invocă independența ca justificare ca necercetării abuzului in serviciu.

În aceste condiții, s-a putut impune în sistemul juridic românesc practica de a se pronunța hotărâri judecătorești contrar legii și probelor în recurs precum și practica procurorilor a neinstrumentării plângerilor penale, ambele procedee prin care în mod discriminatoriu, membrii mafiei internaționale sunt favorizați în dauna membrilor poporului român.

A existat în trecut procedura recursului în anulare prin care Procurorul General putea examina hotărârile judecătorești definitive/irevocabile și dacă ar fi constatat că vreuna a fost pronunțată cu încălcarea legilor aplicabile și cu ignorarea probelor, avea posibilitatea să solicite judecarea acesteia cu luarea în considerare a încălcărilor constatate. Dar în anul 2003 Uniunea Europeană a cerut a se elimina din sistemul juridic recursul în anulare rămânând ca posibilitate unică de a ataca o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată contrar legii și probelor doar de către CEDO care, după cum se constată, pronunță doar două tipuri de hotărâri: fie privind subiecte minore, fie respinge cererile care vizează interesele mafiei internaționale ca inadmisibile dar… fără să le motiveze, încălcând propria legislație care prevede că hotărârile nemotivate sunt nule. Dar, previzibil,  au avut grijă să nu prevadă… nici o procedură prin care să se pot ataca hotărârile CEDO pentru nemotivare.

De asemenea și în sistemul juridic al Statului Român se prevede că hotărârile nemotivate sunt nule, dar mafioții au avut grijă ca în Codul de Procedură să nu se prevadă nici o cale de atac a hotărârilor pe motiv de nemotivare.

Constatăm că nu avem nicio cale prin care să obligăm procurorii să instrumenteze plângerile penale împotriva infractorilor în mod special a marilor infractori, deasemenea constatam că nu ne-a mai rămas nicio cale să desființăm o hotărâre judecătorească pronunțată contrar legilor sau cu ignorarea probelor sau nemotivată.

Desfăşurarea acestor două procedee juridice este modalitatea prin care s-a distrus ROMÂNIA în ultimii 30 de ani și au sugrumat Poporul Român în favoarea Mafioților Internaţionali.

Secția Speciala prezintă oportunitatea ca aceste două proceduri să fie oprite.

                         PE CINE DERANJEAZĂ EXISTENTA SIIJ?

Evident doar pe cei profund deranjați de existența unei instituții care să sancționeze procurorii și judecătorii care încalcă legea sunt evident beneficiarii hotărârilor judecătorești pronunțate cu încălcarea legilor și ignorarea probelor sau în baza de probe falsificate şi de asemenea beneficiarii neinstrumentării de către procurori a plângerilor penale.

Dar cine ar putea fi acei beneficiari? Un observator atent al procedeelor reale de conducere a societății, după rezultatele obținute în ultimii 30 de ani, constată că acestea sunt profund mincinoase și abuzive și sunt fără excepție împotriva românilor puse în aplicare de persoane care au calitatea falsă de români indicând către o grupare secretă din spatele aparenților decidenți.

În primul rând deranjează pe membrii grupului internațional de crimă organizată pe care o putem numi Mafia Internațională care conduce în mod real Statul Român și în al doilea rând pe instrumentele locale ale acesteia, respectiv infractorii de mare și mică anvergură din fiecare etnie organizați local în loji masonice care sunt în fapt adevărate unități paramilitare de luptă împotriva românismului, creștinismului și a Poporului Român sub toate formele, prin care se pun în aplicare deciziile mafioților internațional. În practică neaplicarea legilor cu puterea instituțională a procurorilor și judecătorilor lasă liberi infractorii de toate nivelele să jefuiască, să falsifice, să-și însușească averea și munca Poporului Român, fără a avea vreo consecință. Acesta este esenţa statului infracțional, mafiot, criminal, el este statul care nu oprește infracțiunile. Acesta este puterea asupra judecătorilor și procurorilor, aceeași care este asupra politicienilor, sistemului financiar, asupra întregului aparat de stat în general.

Unii direcţionează răspunderea pentru eforturile de eliminare a acestei secții speciale doar asupra lui Klaus Werner Iohannis și a altor indivizi de aceeași teapă, ceea ce este fals întrucât ei sunt doar niște marionete care execută Poporul Român la ordinele Mafiei Internaționale prin intermediul organelor și instrumentelor Statului Român. Aceasta este o diversiune pentru a distrage atenția de la realitate.

Interesul pentru dispariția SIIJ este al tuturor infractorilor care atacă și jefuiesc și exploatează Poporul Român începând cu eșaloanelor superioare de conducere ale Mafiei Internaționale până la sucursalele si agenții acesteia  de nivel local care, în grup organizat, au acționat împotriva Poporului Român în ultimii 50 de ani respectiv 20 de ani de pregătire în perioada 1969-1989 și 30 de ani de execuție a jefuirii averii Poporului Român, alungarea unei mari părți în afara țării și exploatarea celor ce au rămas.

Desigur ne întrebăm oare de ce nu se mobilizează Mafia Internațională și împotriva celorlalte parchete, de ce “are o problemă” numai cu sectia specială? Păi pentru că în cazul celorlalte parchete mafioții internaționali au „treburile” aranjate de foarte mult timp.

În cadrul Ministerului Public există Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) Parchete pe lângă Curțile de Apel, pe lângă tribunale și judecătorii. Parchetul de pe lângă ÎCCJ este împărțită în secții specializate astfel: Direcția de Investigare Infracțiunii lor de Crimă Organizată (DIICOT), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și mai nouă Secție de Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ). Competenţa lor este stabilită de tipul de infracţiune, calitatea celor reclamați în ansamblul sistemului de stat şi juridic precum şi mărimea prejudiciului. Specializarea lor este largă.

În toate celelalte parchete Mafia Internațională și-a strecurat de foarte mulţi ani, cu mult înainte de 1989, indivizi complet dependenți de ei, care sa execute la ordin ori să instrumenteze abuziv un dosar ori să blocheze dosare care afectează interesele mafiei internațional în România. Prin metode abuzive repartizarea dosarelor se face către oamenii mafioților internaționali. În mod similar, sistemul s-a organizat în cazul judecătorilor. Dosarele de interes pentru Mafia Internaţională sunt fie blocate de procurori, fie falsificate şi trimise la judecători care pronunță la ordin sentinţe care favorizează discriminatoriu numai în favoarea Mafiei Internaţionale şi a agenţilor ei.

Astfel se explică cum de 30 de ani încoace toate abuzurile comise de infractori cu funcții in stat sau nu, dar care au favorizat interesele Mafiei Internaționale nu au fost cercetate de procurori și sancționate de judecători începând cu prima crimă comisă cu încălcarea legii și probelor, cu care a început epoca actuală, respectiv asasinarea soților Ceaușescu și a 1100 de români în decembrie 1989 dar și neinstrumentarea dosarelor care îi privesc pe cei care realmente au cauzat condițiile de suferință și privațiuni ale Poporului Român dar și crimele de stat comise între 1965 şi 1989 pentru a favoriza eliminarea conducerii instaurate la 1965 și preluarea Statului Român de către mafioții internaționali.

         CE ARE SECŢIA SPECIALĂ SIIJ ŞI NU ARE NICI UN ALT PARCHET?

Având atribuțiuni de cercetare foarte precise, respectiv cu prioritate sau exclusiv  asupra procurorilor și judecătorilor, rezultatul așteptat al activităţii sale este deosebit de clar și nu prea se poate ascunde precum în cazul altor parchete în noianul de alte dosare şi informaţii vagi şi diversioniste. Va fi foarte limpede şi direct dacă aplică sau nu legea. SIIJ ar instrumenta cazurile de abuz în serviciu a judecătorilor şi procurorilor ceea ce nimeni nu a făcut de decenii întregi.

Unii ar putea argumenta că Mafia Internațională ar putea să își introducă proprii oameni în această secție pentru a altera corectitudinea procesului de instrumentare a plângerilor penale. Desigur mafioţii au în vedere şi acest aspect dar au problemă mult mai mare căreia nu îi pot găsi nicidecum soluţia decât prin „asasinarea” acestei instituții: concentrarea acestor cazuri la un singur loc face fenomenul foarte vizibil. Iar în cazul în care s-ar pronunţa de către procurorii SIIJ o rezoluţie nelegală, calea de atac ar fi… tot la SIIJ. Se creează un cerc închis în care o nelegalitate devine foarte vizibilă și de-a dreptul explozivă, imposibil de ascuns și ar da în vileag însăşi existenţa forţei ascunse din spatele Statului Român. Ori cel mai mare secret pentru care Mafia Internaţională luptă cu toate puterile sale este legendă ca ea nu exista, că nu exista un control centralizat al sistemelor statale în general dar în mod special în România.

Vedem deci că miza luptei pentru distrugerea Secției Speciale nu sunt prăpăditele de case ale lui Iohannis sau giga-excrocheria nazistă sprijinită masiv de evrei cu Forumul Democratic German din România pentru jefuirea Statului Român de imobile de miliarde de euro, nu, astea sunt mărunțișuri, miza este împiedicarea deconspirării existenței unui control centralizat al Statului Român de către conducătorii Mafiei Internaționale în afara sistemului democratic cu alte cuvinte deconspirarea faptului că actualul Stat Român nu are nicio legitimitate fiind fondat pe crimă, minciună și este condus de nişte criminali antiromâni prin mijloace nedemocratice și secrete.

Rezultatele pe care le-ar putea obține SIIJ ar putea fi picăturile care ar putea umple paharul răbdării pașnicului Popor Român creștin a cărui reacţie ar prezenta un pericol de-a dreptul mortal pentru Mafia Internațională, cum de altfel s-a mai întâmplat în istorie.

Doamne, ajută!

                                                                                                                 Adrian GRIGORIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. Vasile Dacian

    Foarte bun articolul !!!!
    Acesta este motivul pentru care se fac presiuni ca SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR IN JUSTIȚIE SA FIE DESFIINȚATĂ!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.