Puncte de vedere

Despre antisemitism

  Nu știu de ce, dar astăzi vreau să scriu aceste rînduri. Cu 10 ani în urmă, scriam că un […]

 

Nu știu de ce, dar astăzi vreau să scriu aceste rînduri.

Cu 10 ani în urmă, scriam că un creștin nu poate să fie antisemit, și aceasta din două motive: în primul rînd fiindcă religia noastră provine de la evrei, în al doilea rînd fiindcă un creștin nu poate să urască (Ioan Ianolide, intrat la vîrsta de 22 de ani în închisoare, unde a petrecut alți 23 de ani, pentru simplul fapt că a fost membru al Frățiilor de Cruce, spunea „noi, în calitate de creștini, nu putem să-i urîm pe evrei, trebuie să-i iubim și să ne rugăm la Dumnezeu să-i aducă pe calea cea dreaptă, la credința adevărată”).

Apoi, am constatat că într-adevăr există antisemitism și la creștini.

Am început să citesc o carte care dupa titlu părea foarte interesantă – „Marea conspirație evreiască” a lui Traian Romanescu. Nu am putut să o termin, întrucît m-a scîrbit. Aceasta era o carte cu adevărat antisemită, în care autorul, declarîndu-se creștin, îi înjura pe Apostoli întrucît fuseseră evrei și declara că Mîntuitorul fusese rezultatul unei relații adulterine pe care Sfînta Fecioară ar avut-o cu un ofițer roman! Cum poți să te pretinzi creștin, cînd negi originea divină a Mîntuitorului? Evident, Romanescu nu era creștin,

În schimb, exemplul următor de antisemitism vine de la un creștin, unul dintre cei mai celebri și apreciați preoți din București. Acesta, citind „Codul lui Lucifer”, a făcut tot posibilul să mă întîlnească și să vorbească cu mine. S-a interesat din apoape in aproape și, într-o bună zi, primesc un telefon de la o cunoștință care îmi spune că părintele X vrea să mă cunoască și, dacă sînt de acord, vine să mă ia cu mașina și apoi mă aduce înapoi acasă. Așa a fost – pe drum, cunoștința imi spune că trebuie să ne grăbim să ajungem la timp, întrucît părintele nu are decît o jumătate de oră liberă (ceea ce, din principiu, nu prea mi-a plăcut). În orice caz, după 4 ore, mie îmi înțepeniseră oasele în fotoliu, dar părintele nu mă mai lăsa să plec. La un moment dat, părintele îmi spune „Ca și dvs, și eu îi urăsc pe evrei.” – rămîn pentru o fracțiune de secundă blocat, după care îi răspund „Părinte, dar eu nu îi urăsc pe evrei!”. Este momentul ca părintele să se blocheze, după care îmi spune „Dacă dvs. nu-i urîți, este treaba dvs. – eu îi urăsc, și am toate motivele”. Nu l-am întrebat care sînt motivele, fiindcă le știam. Era vorba de anii de temniță la care îl condamnaseră evreii bolșevici doar fiindcă îi slujea lui Hristos. Nu am intrat în amănunte nici cu privire la ura lui față de evrei, dar sînt convins că nu era generalizată.

Deci, îmi retrag cele scrise acum zece ani și recunosc faptul că există și creștini antisemiți. Problema esențială este de ce există antisemitism, și cum să facem să nu mai existe.

Trebuie să recunoaștem că în milenii, și poporul evreu s-a mai schimbat în bine (treptat și cu greu, dar s-a schimbat). Acum cca 3.500 de ani, TOȚI evreii erau leneși, criminali și tîlhari.

Ajunși în Egipt cînd evreul Iosif, fiul lui Iacov, devenise favoritul faraonului, evreii trăiau pe munca felahilor. Cînd faraonul care îi proteja a murit iar următorul i-a pus la muncă, faptul de a munci a fost considerat „robia egipteană”, și au fugit de muncă. După 40 de ani de la fuga din Egipt, ajunși în Canaan („Țara Făgăduinței”), după cum ne spun chiar scrierile evreiești (Vechiul Testament, Cartea a VI-a, Iosua), au ucis întreaga populație din cele 31 de cetăți existente (au ars de vii, au spînzurat și au tăiat cu sabia bărbați și femei, copii și bătrîni, boi, oi și măgari după care au dat foc cetăților, nu înainte de a lua din ele aurul, argintul și lucrurile de aramă – pe care „le-au luat întru Slava Domnului”). Acesta a fost primul genocid din istoria omenirii. Nici un evreu nu a strigat „Băi Ițic, Ștrul, Șloim, pe noi Iahve ne-a învățat să nu ucidem și să nu furăm!”. Nu, cu toții erau criminali și tîlhari.

A trebuit să treacă o jumătate de mileniu pentru ca în poporul lui Israel să apară o conștință vie, proorocul Natan, care l-a criticat pe marele rege David că și-a trimis la moarte credinciosul comandant de oști, Urie Heteul, ca să poată să-i fure soția, pe Batșeba.

Apoi, evoluția se amplifică. În sec VIII-VII î.H. marele prooroc Isaia aduce poporului iudeu cuvîntul Domnului într-o formă pe care Alexandru Florian ar considera-o cel mai crunt antisemitism și ar cere arestarea acestuia, fără să știe că a fost deja ucis de iudei acum vreo 2.800 de ani. Cine este curios, să citească în Vechiul Testament cap. I din Isaia. Este primul text antisemit din lume.

Apoi, au urmat marele prooroc Ieremia, proorocul Urie (celălalt Urie, nu Heteul, ci cel ucis de iudei fiindcă nu le plăcea să audă adevărul cînd erau criticați), proorocul Ozeea, etc.

Ieremia îi amenințase pe iudei că dacă nu se vor întoarce la Domnul, vor cădea în robia babiloneană, Și, într-adevăr, au cazut! Dar în timpul robiei babiloniene, evreii au devenit cămătari, creditori ai stăpînilor lor! Prima firmă de cămătărie atestată istoric este firma „Murașu și fiii” (sec. V î.C), înființată în Babilon de robii evrei!

Și, în sfîrșit, a venit cutremurul. Momentul în care Mîntuitorul, născut dintr-o mamă evreică, s-a ridicat împotriva fariseilor, cărturarilor, vameșilor. Pe pămîntul Iudeii s-a născut religia noastră.

Nu mi-am propus să fac o istorie completă a diasporei evreiești după anul 70 d.C. fiindcă nu am date suficiente. Nu știu cum au ajuns în Europa evreii atît de bogați încît să îi incite pe regii creștini la războaie împotriva altor regi creștini, războaie pe care să le subvenționeze urmînd să ia mare parte din pradă.

Trec peste faptul că Tomas de Torquemada, criminalul șef al Inchiziției, era evreu convertit.

O altă lovitură a fost dată evreilor tot de unul de al lor, Karl Marx. Una dintre lucrările sale („Despre problema evreiască”) poate fi interpretată astăzi în termeni sioniști ca una dintre cele mai antisemite scrieri („Bazele seculare ale iudaismului: nevoile personale, interesul propriu. Religia iudeilor? afacerile. Dumnezeul lor este banul” – acestea sînt doar cîteva afirmații din lucrare).

Trec peste perioada în care într-un mod cvasi-necunoscut nouă s-au creat multiplele organizații sioniste care ne conduc viitorul.

În sec. XX au pornit două conflagrații mondiale (se pretinde – nu pot să spun mai mult) că ambele au pornit din interese sioniste.

În Rusia bolșevică evreii au ucis milioane de creștini nevinovați. După trădarea din partea Occidentului, același lucru s-a întîmplat și în țările din spatele Cortinei de Fier. Cu toții, victime ale evreilor bolșevici.

În întreaga lume, evreii au provocat toate crizele economice mondiale, din care tot ei au avut de cîștigat.

Spre binele omenirii, evreii au conceput bomba atomic și bomba cu hidrogen.

Totuși, în ultima jumătate de veac, s-au înmulțit pozițiile antisioniste ale unor evrei de marcă din toată lumea (Benjamin Harrison Freedman, rabinul Moshe Menuhin, Israel Shahak, Noam Chomsky, Norman Finkelstein și alte sute). Chiar dacă nu ai fi creștin, nu poți să fi antisemit cînd atîția și atîția evrei de renume luptă (cîteodată chiar cu prețul vieții) împotriva a ceea ce Israel Shahak numea „iudeo-nazismul”, respectiv politica Ierusalimului.

Eu mai am de spus foarte multe, dar am obosit, așa că închei cu un vechi banc. Cineva, nu îi spun naționalitatea, îi reproșează unui evreu că toate relele din lume vin de la evrei. Evreul îi răspunde „Cum măi, și Titanicul tot din cauza noastră s-a scufundat?” „Păi da, ce Aisberg era român?”. Aici apare o problemă. Am citit că tolele de oțel cu care a fost cuirasat Titanicul, aveau 2 mm. mai puțin decît se comandase. Mai există însă oare dovezi care să arate acest lucru și cine era proprietarul care încalcase contractul? Iată că s-ar putea ca și Titanicul să se fi scufundat din cauza unui evreu!

Nouă, românilor, un regim ticălos și trădător (pe care îl tot votăm!) încearcă să ne împiedice să spunem adevărul. În schimb, plătește apologeții crimelor. În felul său, Alexandru Florian este un criminal, un apologet al crimelor săvîrșite de înaintașii săi, plătit foarte bine de la bugetul nostru de stat.

Poate că ar trebui ca Radu Ioanid, Alexandru Florian, Maximilian Katz și alții ca ei să ceară arestarea pentru antisemitism a numiților Isaia, Ieremia, Iisus Hristos, Karl Marx! Ba nu, arestarea lui Karl Marx nu pot să o ceară, fiindcă Ioanid și Florian (am înțeles că sînt frați după tată) știu de la tatăl lor, profesorul universitar de marxism-leninism Radu Florian că Marx a murit de mult!

Soluția împotriva antisemitismului nu sînt legile generate de Elie Wiesel – soluția ar fi ca autoritățile israeliene să își asume nenumăratele genociduri, masacre și jafuri săvîrșite de evrei (indiferent de cetățenia luată), să le pună punct și să despăgubească victimele, acolo unde se mai poate.

                                                                                                     Dan Cristian IONESCU

P.S. Știți că din cauza unui evreu, și noi, românii, ne înscriem în categoria autorilor de genociduri? Aventurierul evreu Julius Popper, născut în România, a exterminat populația din Patagonia pentru a pune mina pe minele de acolo! Iulius Popper este considerat român!

6 Comments

 1. Marian Pătrașcu

  Excepțional articol! Ați pus foarte corect problema. La fel cum și eu am spus-o demult: nu trebuie să-i băgăm pe toți securiștii și turnătorii racolați de Securitate în aceeași oală, ci trebui să vedem ce au făcut fiecare în aceste… “calități”!

 2. Monu Mircea

  Da, în principiu, articolul este corect, dar, în mod fatal, este incomplet!…
  Desigur, este foarte greu să scrii un articol exhaustiv pe această temă, căci ar trebui să ai date şi din cadrul evreimii.
  Eminescu scria într-un articol că nu are nimic împotriva evreilor din România care desfăşurau o activitate productivă (erau mici meseriaşi), ci împotriva celor care au activităţi speculative, parazitare: bancheri, negustori arendaşi.
  Inchiziţia a fost inventată de către monarhia spaniolă pentru a lichida dominaţia bancherilor evrei în Spania şi dominaţia economică a negustorilor evrei.
  Am impresia că esenţa antisemitismului provine din chiar ideologia religioasă iudaică: teza POPORULUI ALES şi teza DREPTULUI SFÂNT al evreilor de a-i înşela, jefui, ucide pe neevrei (goimi). Despre acest Drept Sfânt au vorbit evrei care au renunţat la religia lor naţională!
  Ca să nu mai spun de organizaţiile internaţionale evreieşti, oficiale şi oculte!…
  Aşadar, evreii culeg ce-au… semănat!
  Un fenomen, fie el şi antisemitismul, nu poate dispărea dacă nu dispar cauzele apariţiei sale, ori pentru asta ar trebui să acţioneze şi evreii nu doare neevreii!

  • Gigi

   Eminescu era revoltat in primul rand de “mafia” evreilor …arendasi, carciumari, bacani etc. , toti legati unii de altii, di asa numitul “Fischerland”.

 3. Gigi

  Perfect adevarat! Vorba lui Petre Tutea:” Evreii provoaca antisemitismul crezand ca il impiedica”…si cam avea dreptate…Daca ne raportam la Biblie, se poate vedea in cartea Iesirii(Exod) ca Domnul ii indeamna: ” cereti de la vecinii vostri egipteni haine scumpe si vase de aur si argint …” in scopul de a-i jefui…

 4. ermaxer

  Bunicel articol!Despre antisemitism,6 milioane de carti daca s-ar scrie si tot nu ar fi suficient sa acopere minciunile “poporului ales”.

 5. herbert spliffington

  evrei = ebraici negrii..nu tiganii non semiti khazari..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *