Puncte de vedere

Despre pensii: Calcularea pensiei în viitor și inechități

  Scrisoare Deschisă adresată Doamnei Viorica Dăncilă, Premierul României STIMATĂ DOAMNĂ PRIM-MINISTRU, Sunt un pensionar miner din Valea Jiului, care […]

 

Scrisoare Deschisă adresată Doamnei Viorica Dăncilă,

Premierul României

STIMATĂ DOAMNĂ PRIM-MINISTRU,

Sunt un pensionar miner din Valea Jiului, care în urmă cu ceva timp am adresat o scrisoare deschisă Doamnei Lia Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, scrisoare în care am făcut câteva amendamente și propuneri la noua lege a pensiilor, aflată încă în dezbatere publică.

Prin această scrisoare, doresc să vă aduc la cunoștință doar unul din aspectele prezentate în scrisoarea deschisă memționată mai sus, aspect ce se referă la modul discriminatoriu de calcul al pensiilor începând cu anul 2021, în sperantă că cele prezentate mai jos vor fi transmise celor responsabili de elaborarea noii legii a pensiilor.

După cum se știe, în prezent, pensia se calculează printr-o formulă, astfel: se înmulțește punctajul, cel aflat pe cuponul de pensie, cu valoarea punctului de pensie și se obține pensia brută. Această formula de calcul a pensiilor se va schimba începând cu anul 2021, așa cum se preconizează în proiectul la noua lege a pensiilor.

În continuare am să prezint exemple de pensii calculate pentru toate categoriile de pensionari, atât prin actuala formulă de calcul cât și prin plănuita formulă de calcul cu aplicabilitate din anul 2021.

Pentru a se înțelege cât mai clar prezentarea pe care o voi face, precizez de la început că, însemnătatea cuvintelor punctaj și număr de puncte este diferită, pentru că: punctajul, trecut și pe cuponul de pensie, reprezintă rezultatul raportului dintre numărul de puncte acumulate în perioada activității, și stagiul complet de cotizare aferent fiecărei grupe de muncă, asta pentru că unii „specialiști” participanți la dezbateri televizate nu fac dinstincție între respectivele cuvinte.

1) Cunoscând procedeul de obținere al punctajului, primul exemplul pe care îl voi prezenta se referă la cei care și-au desfășurat activitatea în grupa I de muncă/condiții speciale cu stagiul complet de cotizare de 20 ani.

Așadar, pentru un pensionar care a lucrat în condiții speciale de muncă și a acumulat pe timpul activități sale (să zicem) un număr de 67 puncte care împărțite la 20 va obține un punctaj de 3,35 care înmulțit cu valoarea punctului de pensie, să luam în calcul 1775 lei, (val.pct. de pensie din 2020), pensia brută al acestuia va fi de 5946 lei. (Operațiile sunt făcute după actuala formulă de calcul)

Din anul 2021 actuala formulă de calcul se va schimba prin următoarele operatii: se va împărți 1875 lei (val.pct. de pensie estimată pentru anul 2021) la cifra 25 și rezultă cifra 75 reprezentândvaloare punctului de referință (v.p.r.). Această cifră 75 se va înmulți cu numarull total de puncte realizate de pensionar, rezultând pensia brută.

Prin urmare, pensionarului cu activitate de muncă în condiți speciale, prin aplicarea acestei noii formule, pensia acestuia se va va calcula astfel: cele 67 puncte se vor înmulți cu cifra 75 (v.p.r.) și se obține pensia brută de 5025 lei, pensie mai mică cu 921 lei față de cea de 5946 lei obținută în 2020.

2) În continuare, respectând același mod de calcul, pensionarul care și-a desfășurat activitatea în grupa II de muncă, cu stagiul complet de cotizare de 25 ani și care a acumulat un total, să zicem, de 48 puncte, va obține punctajul prin raportarea numărului de puncte 48 la 25 (stagiul de cotizare) și v-a obține punctajul de 1,92 care înmulțit cu 1775 lei (val. pct. de pensie din 2020) rezultă o pensie brută de 3408 lei. (Operațiile sunt făcute după actuala formulă de calcul)

Începând cu anul 2021, prin aplicarea noii formule de calcul, pensia acestuia se va calcula astfel: cele 48 puncte se vor înmulți cu 75 (v.p.r.) și se va obține pensia brută de 3600 lei, o pensie mai mare cu 192 lei față de cea din 2020.

Foarte important, de precizat, este faptul că această pensie de 3600 lei din anul 2021 obținută prin noua formulă, se poate obține și prin actuala formulă de calcul, recpectiv, prin înmulțirea punctajului (aflat pe cuponul de pensie) de 1,92 înmulțit cu 1875 lei (val. pct.de pensie estimată pentru anul 2021) va rezulta tot o pensie de 3600 lei.

3) În continuare să parcurgem și situația pensionarilor care și-au desfășurat activitatea în condiții normale de lucru ale căror pensii, începând cu anul 2021, vor crește considerabil. În cazul acestor pensionari, punactajul prezent (aflat pe cuponul de pensie) s-a obținut prin împărțirea numărului de puncte la 30, sau la un număr mai mare decât 30 în funcție de luna și anul nașterii, conform anexei 5 din legea 263/2010 (legea actuală a pensiilor).

Prin urmare, pensionarul care a acumulat (de exemplu) 49,8 puncte și care împărțite la 30 a obținut un punctaj de 1,66 și prin aplicarea actualei formule de calcul, în anul 2020 pensia acesuia va rezulta din înmulțirea punctajului de 1,66 cu 1775 (val. pct. de pensie pentru anul 2020) și va fi de 2946 lei.

În anul 2021, aplicând noua formulă de calcul, pensia va rezulta din îmulțirea numărului total de puncte 49.8 cu 75 (v.p.r) și va fi de 3735 lei, o creștere a pensie cu 789 lei.

Se poate observa un fapt binevenit, meritoriu și pentru guvern, că majorările cele mai mari de pensii se vor găsi la cei care au lucrat în condiții normale de lucru, pensionari care reprezintă cel mai mare procent din totalul pensionarilor din România.

Aceste majorări se pot obține, menținându-se aceeași creștere, și prin următorul cacul: împărțind numărului total de puncte 49.8 la 25 (un stagiul de cotizare mai mic decât cel de 30), se obține un punctaj de 1,992 care înmulțit cu 1875 (val. pct. de pensie din 2021) cum prevede actuala formulă, rezultă aceeași pensie de 3735 lei

Văzând cele prezentate, se poate constata ca pensiile se pot majora pentru toate categoriile de pensionari și prin aplicarea actualei formule de calcul fără a fi necesară alegerea unei noii formule de calcul care nu este potrivită pentru toate categoriile de pensionari, fiind aleasă în mod tendențios, prin aplicarea căreia defavorizează singura categorie de pensionari ce și-au desfășurat activitatea de muncă în condiții speciale ale căror pensii nu vor mai crește începând cu anul 2021.

Neîndoielnic, se vor auzi voci care amintesc de prevederea referitoare la situația în care în urma recalculării rezultă o pensie mai mică decât cea în plată se menține cea în plată, dar sub adăpostul acestei amăgitoare prevederi, fapta unei erori făcută în mod tendențios nu poate fi scuzabilă.

Așa cum am arătat, prin calculele exemplificate, toate pensiile se pot majora, inclusiv pensionarilor care au muncit în condiții speciale, aplicând actuala formulă de calcul.

În consecință, pentru evitarea unor astfel de situați generate de modificări ale formulelor de calcul, în funcție de guvernul aflat la putere, propun cea mai simplă, sigură și stabilă formulă de calcul, pentru toate categoriile de pensii, să fie stabilită prin lege, ca fiind: înmulțirea punctajului (înscris pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie, calculat la 45% din valoarea salariului brut pe economie.

Formula cu aplicabilitate din anul 2021 este nedreaptă, pot spune discriminatorie, scopul fiind evident de a elimina grupele de muncă, (vizând în principal pensionari din grupa I/condiții speciale de muncă) pentru că cifra 25, folosită la împărțirea valorii punctului de pensie, pentru obținerea v.p.r. nu corespunde în acceași măsură și la calculul pensiilor celor care au muncit în condiții speciale.

Oare, de ce atâta ostilitate vis-a-vis de pensionarii care și-au desfăsurat activitatea în condiții speciale de muncă?

Dacă privim în urmă cu ceva timp, aproximativ 65.000 de pensionari nu au beneficiat de majorările pensiilor începând cu 01.01.2016 în baza legii 192/2015, din cauza că guvernul PSD condus de dl. Grindeanu, a emis, în 2017 luna mai, HG 291 care a înlăturat orice recalculare a pensiilor în baza legii 192/2015.

Văzând această nedreptate, unii dintre pensionari au început să-și caute dreptatea în instantele de judecată, prin depunerea de acțiuni în contradictoriu cu casele locale de pensii care nu s-au conformat legii 192/2015. Hotărârile judecătorești au început a fi câștigate pe bandă rulantă de către pensionarii reclamanți, hotărâri care obligă casele de pensii la emiterea unor decizii de recalculare a drepturilor de pensie aparținând pensionarilor, începând cu 01.01.2016, prin creșterea cu 50% a punctajelor anuale realizate în perioada în care pensionarii au desfășurat activități de muncă în condiți speciale, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani. Mai mult ca sigur, pentru că situația a început să devină destul de apăsătoare pentru perdanți, aceștia s-au gândit să oprească valul de acțiuni din instanțe prin elaborarea legii 221/2018, prin aplicarea ei de la 01.10.2018 în termen de 12 luni, care aduce doar parțial recalculări reparatorii pensionarilor nedreptățiți. Sigur, se poate observa că, scopul emiterii acestei legi este mai degrabă un soi de răzbunare de a mai păcăli încă odată pensionarii, prin neplata retroactivă a diferențelor de bani începând cu data de 01.01.2016.

O altă problemă ce pare a fi nerezolvabilă, deși se trâmbițează în mass-media înlăturarea oricărei inechități referitoare la pensii, este și situația pensionarilor mineri, foste cadre tehnico-inginerești cu mare și deosebită răspundere în activitatea desfășurată în cadrul unitățiilor miniere. Pentru acești pensionari, care au adunat mai puțin de 20 ani de muncă în condiții speciale, nu s-a găsit rezolvare prin nicio lege de a se recunoaște acei ani (atâția cât sunt) și de a fi luați în considerare, printr-un calcul ponderat, în funcție de anii strânși, calcul corespunzător condițiilor speciale de muncă.

Aceste probleme, ale unor categori de pensionari, nu s-au terminat aici, pentru că legea 221/2018 este doar un cadou otrăvit, oferit pensionarilor din grupele de muncă, cu predilecție spre cei care au muncit în condiții speciale, având efect începând cu anul 2021, când nu vor beneficia de nici-o majorare, ca urmare a aplicării prezumtivei formule de calcul, aleasă, în mod vădit, ca răzbunare. Aceasta explicație este și răspunsul la întrebarea de mai sus.

Stimată Doamnă Prim-Ministru, văzând cele arătate mai sus, am speranță că că veți opri o nouă lovitură care se încearcă a se da pensionarilor din grupele de muncă/condiții speciale, cei mai mulți dintre aceștia găsindu-se în Valea Jiului.

                                                                        Petre LUNGOCI, pensionar miner

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *