Investigatii

Directorul teatrului national “Radu Stanca” din Sibiu, poreclit Nila, fura fara mila!

    Despre pungăşiile ac­tualului director al teatrului sibian, noi am scris în anul de graţie 2001. Articolul s-a intitulat „Cons­tantin Chi­riac, un ţapinar mol­dovean, trage ţepe la Sibiu”,a apărut în „Justiţiarul” nr.26 din 31 mai 2001 şi descria , cu lux de amănunte, modul în care s-a dedulcit numitul Con­stan­tin Chiriac la banul public.
">