Istorie

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost adevăratul făuritor al României moderne!

  După Unirea de la 24 ianuarie 1859, primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) și al României, între anii 1862 […]

 

După Unirea de la 24 ianuarie 1859, primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) și al României, între anii 1862 și 1866, a fost Alexandru Ioan Cuza.

La începutul lunii februarie a anului 1866, la comanda Alianței Israelite Universale, cozile de topor din conducerea Partidului Național Liberal și a Partidului Conservator au format o monstruoasă coaliție care l-a obligat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza să abdice, în ziua de 11 februarie, la ora 5,00 dimineața, și, apoi, l-a alungat din țară. A fost instaurată în România o monarhie alogenă străină, o dictatură anti-românească și ereditară, care nu i-a permis domnitorului Principatelor Unite, ales de popor, să se întoarcă în țara sa. Alexandru Ioan Cuza a murit în exil, la 20 mai 1873, la Heidelberg, în Germania.

În timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) au fost puse bazele României moderne. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și în timpul guvernului condus de Mihail Kogălniceanu s-au pus bazele statului unitar român modern prin următoarele reforme:

– Secularizarea averilor mănăstirești, de la sfârșitul anului 1863, prin care s-a recuperat un sfert din teritoriul țării. Egumenii greci au fost obligați să restituie toate bunurile și obiectele de cult Bisericii Române, care a devenit instituție de stat. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a introdus salarizarea preoților de către Statul Român.

– Reforma agrară, prin Legea nr. 14 din 26 august 1864, a dus la împroprietărirea a peste 400.000 de familii cu loturi de teren agricol. Alți 60.000 de săteni au primit locuri de casă și grădină. Prin această reformă, începând cu anul 1865, s-a desființat orice formă de feudalism și a început dezvoltarea capitalismului în România.

– S-a inițiat o Constituție și o lege electorală, în anul 1864.

– S-a trecut de la Parlamentul unicameral la cel bicameral: Adunarea electivă și Corpul Ponderator (Senatul).

– Prin legea privind organizarea administrației, din anul 1864, România a fost împărțită în județe, conduse de către un prefect. Un județ era format din mai multe plase, care aveau în frunte un subprefect. O plasă cuprindea mai multe comune conduse de primari. Consiliile locale erau alese prin vot cenzitar (în funcție de avere).

– Schimbările importante pentru Popor și Țară erau supuse și aprobate prin referendum național.

– În domeniul învățământului: s-au înființat Universitatea din Iași (1860) și Universitatea din București (1864); prin Legea instrucțiunii publice (din 1864) s-a instituit obligativitatea și gratuitatea învățământului primar; în fiecare sat trebuia să existe școală primară; învățământul primar era de patru ani, cel secundar de șapte ani și cel universitar de trei ani.

– S-a înființat Școala de Medicină Veterinară, Școala Națională de Arte Frumoase și s-au pus bazele învățământului militar. S-a reorganizat Școala de Silvicultură.

– În domeniul justiției au fost stabilite următoarele instanțe judecătorești: judecătoriile de plasă, tribunalele județene, curțile de apel, Curtea de Casație. Au fost adoptate Codul penal, Codul civil și Codul de procedură penală.

– A luat ființă Armata Națională Română, din februarie 1864. S-a înființat Ministerul de Război și Arsenalul Armatei. S-a înființat Garda Națională, sub comanda domnitorului.

– A dotat Țara cu un sistem fiscal modern. Au fost instituite: impozitul personal, impozitul funciar, contribuția pentru drumuri. S-a organizat serviciul vamal.

– S-au adoptat legile pentru construirea căilor ferate. În septembrie 1865, a început construirea căii ferate București-Filaret-Giurgiu, în lungime de 70 de km.

– S-a adoptat un Regulament de navigație.

– S-a constituit Consiliul Superior al Instrucțiunii publice.

– S-a organizat Corpul inginerilor civili.

– A fost adoptată Legea contabilității.

– A fost creat Consiliului de Stat.

– S-a înființat Curtea de Conturi, la 24 ianuarie 1864.

Contrar acestor Adevăruri, mincinoșii științifici oficiali și complicii lor au scris și susțin că alogenul prusac Karol Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, cu patru clase, străin de Poporul Român, de România și de Limba Română, este cel care a modernizat țara noastră.

Logic şi faptic, tânărul călăreţ prusac Karol Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, în vârstă de 27 de ani, care a fost introdus fraudulos în România, în 10 mai 1866, cu un paşaport fals pe numele Karol Hettingen, cel care în perioada 1866-1914, în 48 de ani nu a fost în stare să înveţe Limba Română şi a condus ţara şi Academia Română prin translatori, nu avea nici un interes şi nici cum să modernizeze România! Monarhiştii şi mincinoşii ştiinţifici oficiali nu au putut prezenta care au fost reformele înfăptuite din iniţiativa şi sub coordonarea domnitorului şi regelui Carol I în lunga sa domnie prin translatori pentru Limba Română (1866-1914).

Între „realizările” regelui Carol I ascund mincinoşii ştiinţifici oficiali pe cei peste 20.000 de ţărani ucişi din ordinul lui în timpul răscoalelor din anii 1888 şi 1907.

Domnitorul alogen Karol Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, al cărui nume a fost falsificat în Carol I, pentru a putea fi pronunţat şi reţinut de români, a reuşit următoarele:

– A semnat decretul prin care a fost schimbată poziţia celor trei culori de pe drapelul României, albastru, galben, roşu, de pe orizontală (aşa cum au fost moştenite de pe Drapelul Primordial al Poporului Get, strămoşul real al Poporului Român) pe verticală, aşa cum au rămas pe Drapelul României.

– A semnat decretul prin care de la începutul anului 1870 s-a introdus în România alfabetul latin. Până atunci s-a folosit pe teritoriul Geţiei, al provinciei romane Dacia (106-258 d.Hr.), al Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti multimilenarul Alfabet Primordial Get. Decretul semnat de domnitorul Carol I confirmă că Limba Română nu este o limbă latină, ci este continuatoarea Limbii Primordiale a Poporului Get. S-a schimbat numai scrierea prin trecerea de la Alfabetul Primordial Get la alfabetul latin.

– A fost Preşedinte de onoare al Academiei Române în perioada 1879-1914 şi a condus această instituţie prin translatori pentru Limba Română. Domnitorul şi apoi regele Carol I şi soţia sa Elisabeth Pauline Ottilia Luise zu Wied Hohenzollern au fost singurii academicieni din România care nu au cunoscut Limba Română şi au avut nevoie de translatori.

– A ştiut şi a patronat comploturile organizate de forţe oculte, în anii 1883 şi 1889, care s-au finalizat prin asasinarea Genialului Mihai Eminescu, după ce Eminescu a refuzat să scrie poezii care să apară sub semnătura lui Carmen Silva, pseudonimul soţiei regelui Carol I. Doamna Elisabeth Pauline Ottilia Luise zu Wied Hohenzollern a încercat să-l „sensibilizeze” pe Genialul Mihai Eminescu prin oferirea Ordinului Bene  Merentti şi a unei mari sume de bani. Genialul Mihai Eminescu a refuzat, în limba germană, oferta otrăvită a proaspetei membre a Academiei Române.

– A ascuns în curtea Bisericii Sfântului Nicolae din Curtea de Argeş, uriaşul tezaur de aur de la Sinaia, găsit întâmplător în anul 1875, compus din 514 plăci de aur pe care este scrisă, în Limba Primordială Getă, Istoria Poporului Primordial Get din mileniul al II-lea î.Hr. până în anul 106 d.Hr. Din acest tezaur au fost duse 200 plăci la Vatican, în anul 1940, de către regele Carol al II-lea şi 314 plăci la Moscova de către regele Mihai I în 14 septembrie 1944.

Monarhiştii şi mincinoşii ştiinţifici oficiali au ocazia să prezinte faptele domnitorului şi regelui Carol I pentru făurirea României moderne.

Adevărul istoric este că, în 48 de ani de domnie, domnitorul şi regele alogen Carol I nu a reuşit să înfăptuiască nici 20% din ceea ce a realizat domnitorul român şi patriotul Alexandru Ioan Cuza, în numai şapte ani (1859-1866).

LA MULŢI ANI ROMÂNIA!

LA MULŢI ANI ROMÂNI DIN ŢARA-MAMĂ ŞI DE PRETUTINDENI!

                                                                                                Dr. Gheorghe Funar

                                                                                Preşedintele Partidului România Noastră

Citiți și:

După episodul Carol al  II-lea, din nou circoteca „oaselor regale” cu regina Elena

Cum a fost jefuită România cu complicitatea regilor venetici

DESPRE REGII ROMÂNIEI, AŞA-ZIȘI GERMANI

Hohenzollern – o familie regală compromisă

Istorie secretă: Nicolae Iorga despre familia Hohenzollern

Alte puncte de vedere, tot despre familia regală

Carol al II-lea, regele asasin

Asistăm nepăsători la falsificarea istoriei noastre

Cum l-a făcut statul român putred de bogat pe „regele” Mihai

După Carol I e pe vine Klaus I, că-i musai să avem tătuc neamţ!

 

1 Comment

  1. Nicolae

    Bineinteles ca Alexandru Ioan Cuza a fost cel care a modernizat Romania !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.