Colimator

Exportul de copii români, un tribut pe altarul globalismului

  În anul 2006, ziarul Financial Times numea România „Guantanamo pentru copii”, titrând astfel niște aberații cu maltratarea copiilor și […]

 

În anul 2006, ziarul Financial Times numea România „Guantanamo pentru copii”, titrând astfel niște aberații cu maltratarea copiilor și chiar refuzul înmormântării acestora! Mai jos, publicăm textul original care comentează mizeriile apărute contra cost în Financial Times și traducerea:

                      12 JUNE 2006 – ROMANIA, GUANTANAMO IN „FINANCIAL TIMES”

33 NGOs that are active in Romania, out of which 6 are signing “Anonymously”, buy a whole advertising page in the Financial Times edition on the 12th of June, and pay for it more than 100.000 euro.

The NGOs use that page in order to publish a defamatory article about Romania, under the title „The Hidden Crisis of Child Protection in Romania”. In the article, Romania is described as a „Guantanamo” for babies, in which thousands of abandoned children are tortured. The article claims even that the state refused to finance the funeral of the children infected by AIDS. It criticizes the legislation (enforced in January 2005) and it attacks Olli Rehn the European Commissioner for Enlargement because he said that the Romanian legislation is „in total accordance with the EU standards and with the UN Convention for Children Rights”.

The article also criticizes Emma Nicholson for her strong position against international adoptions. Moreover, the articles states that Emma Nicholson tries to influence the policy in the child protection field, in Romania and Bulgaria, through                 „The High Level Group”.

Even if the authors tried to camouflage their message among other bureaucratic type of demands, it is obvious that the main request of this petitioner article is the resumption of international adoptions.

The article ends with a call to help the Romanian children. It also suggests visiting www.romanianchild.org web site (in fact, www.copilroman.org) where periodical reports are to be published by a group of action.

Visiting the site, we’ve noticed an almost complete similitude between the signature list in the FT and the list of the NGO that developed the site (see the table at the bottom of the page).

From the perspective of the statements given to us by Francois de Combret and Bogdan Simion, the head of SERA Romania, this is a very important observation. Simion and de Combret are claiming that they had nothing to do with the protest published in FT. However, SERA Romania is on the list from www.copilroman.org.

The Romanian authorities, including Bogdan Panait, the president of the National Authority for Children Rights Protection (ANPDC), have responded to the article in FT, saying that it is an attack against Romania.

„Some of the organizations that signed the document were intermediaries for international adoptions before 2005, and their goal is clear – the resumption of international adoptions”, Panait stated.

(http://www.againstchildtrafficking.org/2006/10/romania%E2%80%99s-orphans-%E2%80%93-millions-of-euro-at-stake/)

             12 IUNIE 2006 – ROMÂNIA, GUANTANAMO ÎN „FINANCIAL TIMES”

33 de ONG-uri care activează în România, dintre care 6 semnează „anonim”, cumpără o pagină de publicitate integrală în ediția Financial Times pe data de 12 iunie și plătesc pentru ea mai mult de 100.000 de euro.

ONG-urile folosesc această pagină pentru a publica un articol defăimător despre România, sub titlul „Criza ascunsă a protecției copilului în România”. În articol, România este descrisă ca un „Guantanamo” pentru copii, în care mii de copii abandonați sunt torturați. Articolul pretinde chiar că statul a refuzat să finanțeze înmormântarea copiilor infectați cu SIDA. Acesta critică legislația (aplicată în ianuarie 2005) și îl atacă pe Olli Rehn, comisarul european pentru extindere, deoarece a spus că legislația românească este „în deplină conformitate cu standardele UE și cu Convenția ONU pentru drepturile copilului”.

Articolul o critică și Emma Nicholson pentru poziția sa fermă față de adopțiile internaționale. Mai mult, articolul afirmă că Emma Nicholson încearcă să influențeze politica în domeniul protecției copilului, în România și Bulgaria, prin „Grupul la nivel înalt”.

Chiar dacă autorii au încercat să camufleze mesajul lor printre alte tipuri de cereri birocratice, este evident că principala solicitare a acestui articol petiționar este reluarea adopțiilor internaționale.

Articolul se încheie cu un apel pentru a ajuta copiii români. De asemenea, sugerează vizitarea site-ului web www.romanianchild.org (de fapt,  www.copilroman.org) unde rapoartele periodice vor fi publicate de un grup de acțiune.

Vizitând site-ul, am observat o similitudine aproape completă între lista de semnături din FT și lista ONG-ului care a dezvoltat site-ul (vezi tabelul din partea de jos a paginii).

Din perspectiva declarațiilor date de Francois de Combret și Bogdan Simion, șeful SERA România, aceasta este o observație foarte importantă. Simion și de Combret susțin că nu au avut nimic de-a face cu protestul publicat în Financial Times. Cu toate acestea, SERA România se află pe lista de pe www.copilroman.org.

Autoritățile române, inclusiv Bogdan Panait, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC), au răspuns la articolul din Financial Times, spunând că este un atac împotriva României.

„Unele dintre organizațiile care au semnat documentul au fost intermediari pentru adopții internaționale înainte de 2005, iar scopul lor este clar – reluarea adopțiilor international.”, a declarat Panait.

                                                                     * * *

Sigur că, mistificând și exagerând grosolan pe acest subiect, televiziunile noastre au și ele „interesul” să marșeze pe o propagandă de cea mai joasă speță, ca să poată „justifica” astfel politica oficială prin care Statul Român a fost obligat de mai multe oficialități internaționale să accepte scoaterea din țară între 1990-99, în condiții din cele mai suspecte, a aproximativ 30.000 de copii. Pentru cei care nu înțeleg ce anume înseamnă condiții suspecte, aș dori să precizez că, în presa internațională, s-a vehiculat abuzarea multor copii români traficați, lăsați de izbeliște de familiile care îi adoptaseră sau chiar fiind  omorâți pentru a li se prevala organe (astfel, în 2001, autoritățile române au demarat o anchetă, vizând o rețea de infractori israelieni, care falsificau acte de adopție pentru copiii destinați Israelului, întru prevalarea organelor)!

Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat cu cei 30.000 de copii români, forțați de traficanți externi și interni să ia calea pribegiei în lume, dar ar fi bine ca opinia noastră publică să înțeleagă că România a fost silită, de la cele mai înalte niveluri internaționale, să-și ia mâna de pe proprii copii și, astfel, să ne facem părtași la tragedia unor copilași absolut nevinovați. „Tributul” zecilor de mii de copii români, dat Înaltelor Porți Mondiale, a fost posibil datorită presiunilor externe exercitate – ca să le exportăm sânge nevinovat, adică ființe inocente și lipsite de apărare – de către președintele francez J. Chirac (a făcut demersuri, pe lângă președintele E. Constantinescu și prim-ministrul V. Ciorbea, ca omul preferat, C. Tăbăcaru, să fie numit secretar de stat pentru adopții în Guvernul României), R. Prodi (președintele Comisiei Europene), A.G. Robles (comisar european pentru drepturile omului), J. Kerry (fost candidat la Președinția S.U.A), S. Mazur (fost ambasador al Israelului la București) etc.

Da, stimați cititori, aceștia sunt o parte din oamenii care au generat exodul copiilor români, în ambientul pocnetelor de artificii ale demersurilor ca România să fie inclusă pe orbita N.A.T.O. și U.E., în această lume de calvar! O lume în care „partenerul strategic”, S.U.A. a făcut presiuni pe lângă Guvernul României ca și homosexualii să poată înfia copii. Mulțumim însă lui Dumnezeu că un raportor european, d-na Emma Nicholson, a reușit (prin studierea problematicii) să determine România a stopa adopțiile internaționale și a le restricționa, așa încât copilașii noștri să nu mai fie victime ale traficanților (pedofili etc).

Sigur, este regretabil că mai sunt cazuri și la noi de părinți iresponsabili, dar de aici și până la a compara România cu o închisoare a copiilor abuzați este o cale destul de lungă! Și avem suficiente dovezi că, pentru copiii noștri traficați, Guantanamo a început pentru ei după ce au plecat din România tocmai în acele țări care își permit să ne dea nouă acum lecții de democrație și de apărare a drepturilor omului…

                                                                                                            Prof. Costel NEACȘU

1 Comment

  1. Vali

    nu mai avem industrie, exportam la exploatat copii, femei…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.