Puncte de vedere

HORTHYSMUL U.D.M.R.

    Presa de limbă ungară din Ro­mânia vorbeşte, de 18 ani, de metoda „paşilor mărunţi“ pe care trebuie să o aplice U.D.M.R., iar presa româ­neas­că vorbeşte, de tot atâta timp, de metoda „paşilor mărunţi“ pe care o practică U.D.M.R. Di­fe­renţa rezidă, aşadar, în faptul că presa românească nu face decât să constate, post factum, succesele politice pernicioase pe care le înregistrează U.D.M.R. în lupta ei per­manentă contra României. În plus, presa din România mai relevă, uneori aproape săptămânal, „şantajul pe care-l face U.D.M.R. asupra guvernului“.
">