Puncte de vedere

Începe o nouă era, o nouă dominație

  Prima etapă a Noii Conflagrații Mondiale, menită să ducă la realizarea unei noi ordini mondiale, a unui nou tip […]

 

Prima etapă a Noii Conflagrații Mondiale, menită să ducă la realizarea unei noi ordini mondiale, a unui nou tip de dominație, a unei noi forme de sclavie – unul din elementele de bază ale acesteia fiind sclavia cibernetică -, este pe cale să se finalizeze. Doar câteva luni mai sunt necesare pentru realizarea acestui periculos demers, iar o analiză secvențială, intermediară, ne dezvăluie efecte cu mult peste așteptările inițiatorilor și declanșatorilor ei. Această prima etapă a fost destinată testării, verificării reacției populației și a structurilor statale decizionale, la o stare de pericol indusă și exacerbată prin diferite canale, rolul principal avându-l social media.

Pe fondul folosirii tehnicilor complexe de dezinformare și manipulare, deosebit de agresive, a componentelor de bază ale războiului informațional, cu sprijinul vădit al trădătorilor din structurile guvernamentale, dar nu numai al lor, arhitecții Noii Ordini Mondiale (NOM), cei care vor să preia puterea și conducerea mondială și să-și impună sistemul de valori și de dominație, au reușit ca, într-o perioadă foarte scurtă de timp, să dezorganizeze puternic viața socială, economică și politică, să afecteze dramatic drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în zonele țintă, zone extinse, ce cuprind teritoriile unui număr considerabil de țări. Vă întrebați, firesc, ce obiective au vizat adepții NOM în cadrul acestei prime etape, denumită și „ETAPA COVID-19”. În urmă unei analize profunde a modului în care au fost pregătite, declanșate și conduse acțiunile a reieșit faptul că GMU (Guvernul Mondial din Umbră) și-a planificat și urmărit realizarea a cinci obiective principale și anume:

-Inducerea controlată și cu efecte maxime a stării de teamă, de nesiguranța, a fricii în rândul populației țintă, izolarea socială cu consecințe devastatoare asupra relațiilor interpersonale și a sănătății acesteia, provocând o adevărată EPIDEMIE A SINGURĂTĂȚII. Studiile făcute în ultimele decenii au scos în evidența, cu certitudine, faptul că oamenii care se percep ca nefăcând parte din rețelele sociale constituite din membrii comunității, din prieteni, și cel mai important, din membrii familiei, sunt supuși unui risc major al unei morți premature, cu mult mai mare decât în cazul a numeroși indicatori de sănătate, existând o corelație nemijlocită între gradul de conectare a unei persoane cu celelalte, și starea ei de sănătate fizică și psihică. Cele mai expuse acestui fenomen sunt persoanele în vârstă, și, dacă analizăm atent ce s-a întâmplat în această perioadă, vom observa foarte ușor că ele au fost supuse celui mai dur regim de izolare. De fapt, în loc să li se protejeze sănătatea și viață, având ca justificare apărarea de pericolul COVID-19, s-au luat măsuri care să le expună unui pericol mult mai mare.

Principalul scop al acestor acțiuni este acela al diminuării voinței și acțiunii, al reacției sociale organizate și semnificative prin unirea eforturilor în cadrul unor manifestații de masă, care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor propuse. Dacă luăm un singur exemplu, poate nu cel mai important, dar concludent, și anume achiziția unor bunuri și servicii cu sume colosale de bani, fără licitații și la prețuri supraevaluate, de către guvernanți și funcționari trădători și corupți, și vedem orice lipsă de reacție din partea populației și a unor vectori sociali și politici care aveau obligația să o facă, vom realiza că așa stau lucrurile. Exemplele pot continua cu restrângerea nepermisă a unor drepturi și libertăți democratice, cu falimentarea voită a firmelor românești, a economiei naționale și în consecință diminuarea veniturilor populației, și cu multe altele.

-Un alt obiectiv urmărit a fost acela de a testa capacitatea guvernelor de a gestiona corespunzător o astfel de criză, în condițiile creșterii tensiunilor la nivel național, zonal și internațional, dar și a nemulțumirilor populației pentru lipsă acțiunilor, sau eficienței acestora. Evaluarea parțială ne demonstrează încapacitatea structurilor statale de a face față unor asemenea situații, lipsa de pregătire prealabilă pentru astfel de cazuri, inexistentă sau ineficiența programelor de măsuri, a protocoalelor ce trebuie urmate, a resurselor umane și materiale de care dispun, concomitent cu impotența lor de a contracara acțiunile agresive declanșate în cadrul războiului hibrid și de a-și proteja populația și interesele. Furnizarea unor informații false pe canale oficiale sau neoficiale și luarea lor în calcul în momentul asumării deciziilor de către factorii guvernamentali, decizii sortite eșecului, au dus la sporirea neîncrederii populației, dar și a ostilității acesteia față de cei care îi conduc. Consecința nu este alta, decât diminuarea capacității structurilor guvernamentale de ripostă la acțiunile derulate din exterior împotriva țării lor;

-O prioritate majoră a celor care desenează Nouă Ordine Mondială o reprezintă și verificarea dimensiunilor și eficienței acțiunilor derulate în vederea distrugerii economiilor naționale, subordonării acestora intereselor GMU, preluarea ușoară a obiectivelor economice strategice, a afacerilor substanțiale, controlul asupra finanțelor naționale, a fluxurilor financiare naționale și zonale, cu repercusiuni directe asupra condițiilor, a nivelului de trăi al populației și creșterii gradului de nemulțumire și de răzvrătire împotrivă propriilor guverne;

-Sunt greu de realizat obiective de o asemenea anvergură fără să ai controlul asupra ceea ce noi numim „social media”, iar testarea eficienței acesteia în condițiile declanșării celei de a doua etape a Conflagrației, care este și cea mai dură, a reprezentat o altă prioritate. Efectele au fost cele scontate, prima etapă, cea pregătitoare, și-a atins toate țintele;

-Nu în ultimul rând, au avut ca obiectiv să verifice trăinicia, fiabilitatea alianțelor, uniunilor la nivel zonal și internațional, dacă statele componente acționează unitar și bine organizat, dacă își acordă ajutor reciproc și își conjugă eforturile pentru o apărare și rezolvare comună a situațiilor grave cu care se confruntă. Spre bucuria lor, acestea au acționat necoordonat, haotic, s-au izolat, au uitat de tratate și înțelegeri, de parteneriate strategice, de multe ori interzicând acordarea de ajutor partenerilor aflați în situații mai dificile, demonstrând fragilitatea alianțelor, ineficiența lor, sporind neîncrederea factorilor politici și a populației în ele.

Planificatorii NOM au observat nenumărate oportunități la nivel internațional sau zonal și le-au speculat în favoarea lor. Una dintre acestea o reprezintă confruntarea deschisă dintre cei trei coloși la nivel planetar, în speță SUA, China și Rusia. Este o certitudine faptul că asistăm la o mutare a centrului de putere din Atlantic în Pacific. În timp ce China își revendică cu hotărâre locul și rolul de lider mondial, având de a face cu o expansiune consistență în majoritatea zonelor planetei, cele mai recente demersuri fiind cele din Orientul Mijlociu unde încearcă – și cred că și reușește – să devină actorul principal, SUA se află în regres, regres amplificat și de curentul de antipatie a populației față de ele, antipatie generată de atitudinea arogantă, sfidătoare, de măsurile ce au depășit cu mult limitele admise luate față de sau împotriva statelor respective.

SUA s-au trezit că sunt singure în această confruntare, fără niciun suport real din partea partenerilor și a populației din aceste țări. Spre deosebire de ele, China mizează pe sprijinul altui colos, și anume Rusia, cu care încearcă să-și armonizeze interesele, dar și a altor state, până de curând prietene sau partenere ale SUA, creând un dezechilibru de forțe în defavoarea americanilor. GMU speră în declanșarea unei confruntări și de altă natură între cele două superputeri, care ar face imposibilă colaborarea la nivel internațional pentru contracararea deciziilor și acțiunilor sale. De aceea, nu este nici o surpriză că încurajează China în confictul menționat anterior, după principiul „Divide et impera”, dar și al principiului, „dezbină și folosește”.

GMU se folosește de acest conflict, susținând unul dintre actori, fără acordul acestuia, pentru a-și realiza scopurile, mai ales că modelul chinezesc de conducere și acțiune i se potrivește ca o mănușă .

Au fost și  alte obiective importante urmărite, dar mă opresc doar la acestea, spațiul nepermițându-mi  să le abordez în această analiză. O voi face în alta viitoare, în care voi trata problematica declanșării   celei de a doua etape – cea mai importantă și mai dezastruoasă! – a Noii Conflagrații Mondiale…

Dumnezeu să vă apere de hienele acestui secol!

                                                                                                   General Dumitru ILIESCU

1 Comment

  1. road runner

    Cand v-ati scolit in sistemul lor ( usa ) de ce nu gandeati asa ? Cine v-a avansat in grad , nu cumva tot ei ?

    https://m.youtube.com/watch?v=9hrRdoH7n8U

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.