Puncte de vedere

Internaţionala pentru fiecare

De cînd au cîştigat cel de-al doilea război mondial, marxiştii, pentru care omul este doar materie, se luptă în antinomii […]

De cînd au cîştigat cel de-al doilea război mondial, marxiştii, pentru care omul este doar materie, se luptă în antinomii care în realitate sunt două feţe ale aceleiaşi monede. După ce au sleit antinomia proletariat-burghezie, sărăcind în ultimul hal proletariatul internaţional şi burghezindu-se ei înşişi dincolo de imaginaţia lui K. Marx, noua antinomie a materialiştilor atei este împărţirea în umanişti şi transumanişti.

Umaniştii spun că omul este numai simplu animal – drept care îşi îmbracă copilaşii în animale, le încurajează instinctele şi, în numele progresului, vor să-i sexualizeze de la grădiniţă, incapabili să înţeleagă că adevărata ştiinţă, care e bazată de cunoaştere nu pe ideologie, pune raţiunea mai presus de instincte şi nu invers. Din păcate pentru ei, umaniştii adulţi se poartă şi sunt toţi la fel, nevăzînd ironia între părutul steag individualist şi crunta realitate a uniformizării.

Transumaniştii atît de mult vor să „trans-”, încît reduc omul la a fi o simplă bază de date şi îi neagă toate domeniile de viaţă afară de cea virtuală. Avînd discurs şi comportament clasic sociopat, simt nevoia să se cheme filantropi, drept care vor să transforme forţat pe tot omul într-un golem cu mixturi de fiziologie şi electro-mecanică, vaccinat cu modificatoare genetice controlate prin sateliţi. Nu oferă ştiinţă, dar pretind credinţă.

Umaniştii, mai puţin bionici, dar mult mai înverşunaţi, vor un robot ideologic, care să gîndească, vorbească şi făptuiască numai ce i se dictează de „influenceri”. Raiul pe pămînt gîndit de ei este acela în care omul este „eliberat de povara libertăţii” (un dicton luciferic străvechi, care dădea vina pe Dumnezeu că a creat pe om cu liber arbitru). În războiul global dintre iraţionalişti şi psihopaţi, anul trecut păreau să cîştige umaniştii, cu harţa între categorii de gen şi rasă, dar anul acesta par să cîştige transumaniştii, care au reuşit să anuleze Drepturile Omului. Tandem de tip „junghiul şi tusea”.

Nu numai culturagiii marxişti visează roboţi. Şi religioşii. În orice credinţă te-ai uita, găseşti şi curentul care pune mai presus de valorile spirituale aceeaşi tiranică pretenţie ca ceilalţi să stea cuminţi la locurili lor, în mimetismul perfect al unui şablon al celui mai mic numitor comun. Şi stînga, şi stînga stîngii (dreapta se roagă) au acelaşi măreţ ideal, demonstrînd axioma că şi saducheii şi fariseii sunt la fel de antihristici. Libertate nu vezi decît în Hristos. El o dă şi o este.

În tragedia identitară indusă a momentului, cu oameni manipulaţi să se sinucidă, şi cu roboţi umanoizi care cer recunoaştere juridică (cetăţenie, drept de vot, drept de candidatură, drept de gestaţie şamd), Hristos Mîntuitorul este mai mult ca niciodată aflat, ascultat, recunoscut şi trăit ca Pacea şi răspunsul la toate. Sute de mii de oameni se convertesc, se botează, se căiesc, se dumiresc, se luminează. Presa n-o s-o spună, dar în toate naţiunile se petrece o adevărată revoluţie divină, a regăsirii omenităţii a cărei esenţă este Iubirea. Se pare că nenorocirea sclaviei (după o jumătate de secol de huzur fără precedent), precum şi ameninţarea extincţiei (după atîta propagandă nihilistă), au avut un efect pe care iniţiatorii crizei nu l-au prevăzut. Un efect ca acela al unui om care s-a întors din moarte clinică, al cărui nou aflat respect pentru miracolul de a fi şi pentru bucuria comuniunii fiecare clipă este un univers de fericiri înainte atît de trecute cu vederea. De la Sfinţii Apostoli n-a mai fost atîta seceriş şi atîta preţ pentru rugători, mai ales preoţi, singurii cărora Dumnezeu le-a dat puterea să aducă sufletului puterea mîntuitoare a Tainelor Lui. Botezul, Liturghia, Spovedania, Împărtăşania sunt adevărata revoluţie a sufletului, care din scufundat în iadul gîndurilor sau în al mustrării conştiinţei e adus la strălucirea şi întregimea sa de împărat al cosmosului, liber, senin, înţelept.

Printre sfinţiţii slujitori ai Viei Domnului se găsesc din păcate şi unii care, în loc să apere, să promoveze şi să cristalizeze imaginea iconică a fiinţei umane şi s-o ceară, bioetic, reflectată şi respectată şi în aplicaţiile ei în virtual, se trezesc să mai dea o măciucă la carul de oale. Sunt destui, dar campionul ereziilor antropologice de azi e preotul John Behr. Decanul a două facultăţi prestigioase de teologie ortodoxă din apus, prolific scriitor, eminent traducător, afirmă că „omul nu este fiinţă umană decît în potenţă; el devine fiinţă umană numai prin mucenicia în Hristos”. ?!? Nimeni, pînă la el, n-a îndrăznit să spună că omul nu e om. Nici cel mai păgîn şaman, nici cel mai pedant dintre esoterişti. Transumaniştii însă, sunt de acord: omul nu e complet pînă nu se robotizează (a deveni cyborg e pentru ei o superioritate).

Deci Behr realizează importanţa capitală a momentului, care creează o controversă aparent ireversibilă asupra conceptelor referitoare la omenitate, dar, profitînd de faptul că nu există o atitudine sobornicească şi sinodală de reafirmare antropologică, încearcă o intrare triumfală cu tancul blasfemiilor origheniste cu care-i ameţeşte lesne pe intelectualii fără discernămînt duhovnicesc. Iar aceasta nu e decît una din nenumărate erezii ale preotului decan. Iată altele:

„slava lui Dumnezeu este de fapt materia”; „Scriptura niciodată nu trebuie citită literal, ci numai alegoric”; „Când, văzîndu-L pe Iisus însîngerat, a zis: Iată Omul!, Pillat a definit fiinţa umană”; „Când a zis Fie mie după voia Domnului!, Maica Domnului abia atunci a devenit umană în adevăratul sens.”

Practic, la fiecare frază, ilustrul cu gură de şarpe şi zîmbet permanent (observaţi cum unii zîmbesc în continuu, ca Ion I. Iliescu?…) mai sîsîie o erezie. Şi e aplaudat, tradus, predat preoţilor, care mai apoi se jură cu jurămînt „să păzească cele ce au fost învăţaţi”, adică asemenea invenţii şi hule cutremurătoare, scornite şi diseminate de o pleiadă de leviatani care mai de care mai cuvios ambalaţi, cozi de topor ai tăvălugului relativist şi unionist. Toţi, numai miere şi lapte, delicaţi şi atottoleranţi, pînă ce le pui în faţă Evanghelia, şi imediat scot colţii. Mai sunt şi unii pioşi care, de isihast ce s-au rugat, propun unirea ba sub apostaţii de Constantinopol, ba sub infailibilul de la Roma. Cum e posibil să te rogi Adevărului, şi apoi să faci ascultare de Ocultă? Ca şi părintele John Behr, unii ca aceştia nu sunt decît nişte histrioni care în loc de mingi jonglează cu citate scripturistice ca duhul care-L ispitea pe Iisus oarecînd, visînd o Internaţională ecumenistă.

După o decadă de sprijinire în mainstream (finanţare nelimitată, premii, promovare, introducere în educaţie) aproape exclusiv a artei exoterice axate pe ideologia antiumană, cu ideea marxistă clasică – „conştiinţa umană este produsul materiei biologice sau a materiei informaţionale, şi prin urmare poate fi replicată şi imanentizată prin tehnologie” – un moment critic în anti-umanism a fost anul acesta un film numit Tenet, care pe axioma comună şi credincioşilor, şi ateilor, cum că „în univers, numai conştiinţa umană e cea care asamblează-decriptează-dă sens realităţii”, a construit o anti-realitate, în care conştiinţa se autodestructurează, proces catalizat de o tehnologie ce manipulează timpul. Componistic, filmul este magistral realizat ca o simfonie sau ca un diptic, tehnicile de teză-antiteză, invers-revers-convers, etc, sunt, în artele desfăşurate polifonic în ultima sută de ani, identice ca efect de dezîntrupare prin rafinare a senzorialităţii. Dar conceptual şi perceptual, efectul destructurării la nivel intelectiv al acestui film este ca o expunere la un blitzkrieg de reeducare de profundis, mai ceva ca o seară la TV în urma căreia te simţi sigur neom. Caveat!

În fine, au venit şi pelerinajele permise – acelea la urnele de vot. Sigur, omul e fiinţă axiologică şi are nevoie să audă şi discurs în adevăr; dar ceea ce vorbeşte fără greş adevărul e fapta. La discurs naţionalist, a se lua aminte dacă cei ce-l rostesc au fapte virtuoase. „Astea nu-s decît nadă pentru simpatizanţi, pentru naivi, măi!” zicea Părintele Justin despre încercările post-decembriste. Cînd auziţi sintagma „noi, românii”, să vă uitaţi atent: 99% din cei care folosesc această sintagmă sunt de altă etnie. De ce, în loc să fie sinceri cu privire la apartenenţa etnică (ca lipovenii sau maghiarii), se dau drept altceva? Simplu: ca să cîştige românilor admiraţia, obedienţa, banii, timpul, ţara, identitatea şi sufletul.

Gospodarul, liderul şi vizionarul e aşa din copilărie şi din tinereţe, nu stă legumicol sau lacheu 50 de ani şi deodată se trezeşte haiducul din el; nu devine brusc geniu strategic dacă obţine o diplomă sau un vot. Virtuţile şi realizările îl recomandă, nu patalamaua. Acum, iată, e vremea ateilor mistici, pseudospiritualii ce cîntă pe placul patrioţilor şi credincioşilor, fără ca ei personal să fie astfel; important e să joace poporul. Liniştiţi că flagranţele lor trec neadmonestate, aceştia uită că nimic nu strigă mai tare împotriva lor decît evidenţa că n-au fost persecutaţi concret (ca autenticii patrioţi şi creştini) pentru discursuri patriotice sau creştine tocmai pentru că “Partidul” i-a ocrotit ca să le devalorizeze. Unii fură valori materiale, alţii fură valori imateriale: brevete ştiinţifice, strategii sociale, folclorul, ideile, cerul.

Cum pot fi depistaţi? Simplu: sunt pe contrasens faţă de elita spirituală reală a poporului (adică marii duhovnici şi geniile neimplicate politic), avînd păreri perfect marxiste pe subiecte stringente societăţii contemporane precum: bioetică, biocipare, ecumenism, ţară, neam, familie, contracepţie, păcate trupeşti, cultură eterodoxă, şi multe altele.

Cunoaşteri care pentru un om atent cu propria conştiinţă sunt clare – concepte precum „om” şi „identitate” -, nu sunt constructe supuse clătinării de vreun val ideologic, căci sunt realităţi plenare, certitudini trăite, a căror flexibilitate nu are sensul şovăielii şi surpării, ci al desăvîrşirii permanente în care se înscrie traiectoria existenţei fiinţei omeneşti. Pentru cei care au şi nevoie de o expresie ştiinţifică asupra acestor străbateri fenomenologice, ele sunt deja creionate inspirat şi evlavios de genii precum Vulcănescu, Gusti, Iorga, Răileanu, Băncilă, Eminescu, şi nu au nevoie de definiţiile sociologice ale unora care fac vorbire despre identitate doar pentru că n-o au sau pentru că o urăsc pe a celorlalţi. 

Cea mai mare criză antropologică şi identitară din istorie are o singură cauză: ascultarea mai degrabă de propagandă decît de conştiinţă şi de realitatea faptică obiectivă. Orice ideologie reduce un sistem de idei la o singură idee, dar ideologia care reduce identitatea umană la un singur aspect (gen, etnie, orientare politică, opţiune sexuală, credinţă, vîrstă, profesie) este genocidară. Omul este cununa creaţiei, icoana Creatorului, reflectarea universului întreg, minunea lumii, este iubirea lui Dumnezeu! Ce comoară, ce cinste, ce sublim!

Singura libertate cu care e azi şantajată omenirea e libertatea de mişcare, iar costul e sufletul. Acceptarea identităţii transumaniste este lepădarea de omenitate, iar lepădarea de omenitate este renunţarea la mîntuire. A spus-o clar Părintele Justin Pârvu. Boli, sărăcie, temniţă, foamete, suferinţă – au fost şi vor mai fi, iar scăparea din ele a fost întotdeauna Dumnezeu. El a făcut ca cei care, întemniţaţi secolul trecut de sistemul marxist, să supravieţuiască în chip minunat, le-a dat har peste har şi sprijin şi bucurii şi împlinire a umanităţii lor, mărturie – cu milioanele – că sufletul e mai presus de trup, că spiritul e mai presus de materie, şi Dumnezeu mai presus de sistemul antihrist. Ei au închis auzul sufletului lor către şuierul celor ce-i sileau să se dezumanizeze şi găsit fericirea vremelnică şi veşnică în adîncul numelui lui Dumnezeu. N-au acceptat şantajul libertăţii de mişcare contra libertăţii de conştiinţă. Au preferat să rămînă acolo, închişi dar liberi. Prin rugăciune, prietenie, poezie, prin exerciţiile intelectuale (audierea de prelegeri ştiinţifice şi culturale) şi emoţionale (contemplarea şi evocarea naturii, a amintirilor şi nădejdilor frumoase), prin credinţa în cinstea de a fi om şi prin străduinţa de a rămîne om, au biruit şi vor mai birui. Amin!

Mănăstirea Petru Vodă

25 Comments

 1. Militaru Vasilică

  Să fie eretică și lucrarea teologului grec Panayotis Nellas, “Omul – animal îndumnezeit”? Deocamdată omul, creștin sau necreștin, s-a dovedit cel mai feroce distrugător și cel mai criminal dintre toate ființele (inclusiv animalele) de pe pământ.
  Ce stadiu are credinciosul creștin ortodox, în raport cu celelalte ființe umane, dacă toate rugăciunile îl definesc ca “rob al lui Dumnezeu”?
  Cum pot fi interpretate “literal” textele din Scriptură? Conform Preot profesor Dumitru Stăniloae, în cartea “Sfânta Treime sau La început a fost iubirea”, citez: “Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, ca Ziditor (Creator) al tuturor, a făcut legea naturală, iar ca Providențiator și Dătător al Legii a dat, desigur, atât Legea scrisă în litere (Tablele legii lui Moise – n.n.), cât și Legea Duhului, adică a harului (a Evangheliei).”.
  Literal, Domnul, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi poruncea lui Moise să facă crimele și atrocitățile, descrise în Sfânta Scriptură. Putem atribui Mântuitorului crimele asupra femeilor și copiilor?
  “Şi a zis Domnul către Moise: «Ia pe toate căpeteniile poporului şi le spânzură de copaci pentru Domnul … Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au fost douăzeci şi patru de mii.”. (Numerii 25,1-9)
  “Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis: «Răzbună pe fiii lui Israel împotriva Madianiților, și apoi te vei adăuga la poporul tău». … Și au lovit ei pe Madian, cum poruncise Domnul lui Moise, și au ucis pe toți cei de parte bărbătească.” (Numerii 31, 1-9)
  “Atunci s-a mâniat Moise pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile miilor şi pe sutaşii care se întorseseră de la război, şi le-a zis Moise: «Pentru ce aţi lăsat vii toate femeile? … Ucideți dar toți copiii de parte bărbătească și toate femeile ce-au cunoscut bărbat, ucideți-le. Iar pe fetele care n-au cunoscut bărbat, lasați-le pe toate vii pentru voi.».” (Numerii 31, 14-17)

  • ciba nasu

   VT e greu tata, lasa-l balta. Colectiile sunt colectii, nici Iisus Domnul nu a insistat pe VT.
   Crestinul are treaba cu NT.

   • Militaru Vasilică

    Cum să fie greu VT??? Este istoria poporului evreu și relația acestuia cu o divinitate numită Dumnezeul lui Israel care a și admis, că există și alți dumnezei. Prima poruncă dată lui Moise specifică: Să nu ai alți dumnezei. Eu consider că Noul Testament este greu. Mai ales este greu de aplicat. Dovadă stă faptul că o mulțime de creștini sunt adepții violențelor și criminalității în numele lui Dumnezeu. Comentariul meu era legat de afirmația preotului John Behr „Scriptura niciodată nu trebuie citită literal, ci numai alegoric”.

    • gheorghe

     Mai usor cu citatele si interpretarile…
     Ai cautat talcuirile?
     Ti-ai intrebat duhovnicul?
     Faci judecata morala a mesajelor atribuite lui Dumnezeu sau intelegerii celui care le-a primit?
     Intelegi (si ti si eu, …) cum erau “vazute” relatiile inter-umane, ce sistem de reguli opera si cu ce sanctiuni se pedepsea incalcarea lor,… ce valoare avea viata, cum se traia credinta (dreapta ori nu…) in acele vremuri, … din Vechiul Testament?
     Cu ce principii si ce valori incerci sa analizezi … ?
     Crezi ca tragi concluzii corecte de unul singur, din prea-plinul intelepciunii tale?

     Poporul evreu nu mai e bagat in seama dupa ce Iacob a devenit Israel.
     Nu prea era popor ca nu avea limba proprie, nici teritoriu propriu – era un trib, al lui Avraam.
     Daca istoria acestui trib crezi ca este ce trebuie sa stim – cam asta este, ca nu mai este.
     “Batalia” dintre lumina si intuneric se da cu cei din triburile lui Israel (si “asociatii” lor, francmasonii si altii …), nu cu “poporul evreu”.

     • Militaru Vasilică

      @ gheorghe
      Sunt licențiat în teologie pastorală ortodoxă la Sibiu. Mai întâi studiază și apoi fă afirmații de tip dogmatic. În teologia ortodoxă Dumnezeul Vechiului testament este același cu cel din Sfânta Treime. Mai mult, Fiul Lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat în Iisus Hristos, a participat dimpreună cu Tatăl la Creație.
      Dacă îmi vorbești despre tâlcuiri, înseamnă că preotul John Behr, declarat eretic în articol, avea dreptate că “Scriptura trebuie interpretată alegoric” și nu literal.

     • adria

      Lungul marș al marxismului cultural prin instituții: la Facultatea de Teologie din Sibiu este cadru universitar ‘popularul părinte’ Constantin Necula, cel care a afirmat recent că așa-zisul vaccin nu încalcă nici o dogmă.
      Vă dați seama ce generații de preoți și teologi ies de acolo !?

     • Militaru Vasilică

      @ adria Până acum nu am știut că Facultatea de Teologie de la Sibiu promovează un marxism cultural. Lucrarea mea de licență a fost concretizată în cartea “BISERICA DIN TEMNIȚĂ – mărturisire și jertfă creștină în temnițele comuniste – România 1948-1964”. https://www.librariasophia.ro/carti-Biserica-din-temnita-Marturisire-si-jertfa-crestina-in-inchisorile-comuniste-Romania-1948-1964-Militaru-Vasilica-so-3059.html
      Urmare a studiului Mișcării Legionare sunt și coautor la cartea CREDINȚA NEAMULUI ROMÂNESC
      https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/973-1902-34-0/Vasilica-Militaru__Credinta-neamului-romanesc.html
      l

     • gheorghe

      “Nu știam că Biblia este o carte interzisă profanilor. ”
      Ne-recomandata spre a trage concluzii – cititul “la liber” …. asta face orice sectant, ca si talmudistii; da’ macar ei – in rataceala lor – cred ca au “scanteie divina” in ei, de unde lipsa de interes fata de … mantuire.
      —————
      Pomul bun se vede dupa roade… iar noi vedem ce ne spun cei care au absolvit Teologia, ma rog – ce vedem si ce auzim din mass media, de pe ‘net, de la Biserica.
      Cam nu prea auzim de la multi ceea ce “zice la carte”, nu-i asa?
      Cred ca am invatat bine limba romana si – in plos – m-am informat si cu privire la “limba” juristilor, cu semnifictiile ne-stiute de neinitiati… sa ma pot feri.
      Nu stau sa discut textele – traduse din latina, greaca, aramaica… in nepriceperea mea consider ca Traditia, uzanta, obiceiul sint cele ce dezleaga intelesurile; poate ca nici nu avem suficiente cuvinte sa aflam exact ce au dorit sa transmita crestinii de inceput si de dupa …
      Mai la “obiect”… textul [lung] al articolului are – sa zic politicos – curiozitati care provoaca; pare “controlat” de unul care are diploma de la invatatura mascata hinduista a lui Jung.
      Ce auzim de la cei pe care ii consideram (ubii dinre noi, cititorii – desigur)?
      Vaccinu’ e bun, masca “ajuta”, … sa rabdam ca si-asa raman[em] putini crestini…- asta da! – intarire, incurahare, lamurire!
      Ce constatam DE FAPT e fuga de Traditie si de canoane…. ai sa nu cautam scuze pentru semnatarii documentelor eretice din Creta – cred ca macar tacerea se cuvine aici’ sintem prosti, necititi [ca acei de la Teologie] dar nu tampiti, cum vrea sa ne “scoata” diplomatii.
      Auzisem ca se studiaza invataturile eretice ale protestantilor mai mult decat cele ortodoxe si de-aici vine pretenia si infratirea cu papistasii, sectantii, paganii…
      Cand vine vorba de jidani, s-o lasati mai moale cu iubirismul si cu slugaritul: au corupt ce era mai bun in crestini si nu era sa ramana puri absolventii de Teologie, fie si pastorala, fie si de la Sibiu.
      Asteptam sa fie spus ADEVARUL, nu parerile prelucrate in biblioteci.
      Asteptam “preotii cu crucea” sa fie in frunte! Cuvantul sa zideasca ,arturisirea, nu sa ramana la nivel de speculatie lingvistica!
      Ridicati-va impotriva oranduirii sataniste si lasati filozofia sa fie ocupatia jidanilor ca grecii doar ce au reluat homosexualitatea ca normalitate, ca in Antichitate!
      Asa, cu preoti ca luminatori pamanteni avem pe cine urma in marturisirea credintei noastre, altfel – ne impingeti in fata plutoanelor de executie sataniste.
      Sa va ajute Dumnezeul NOSTRU sa ne aratati desxhis si drept ce este acum pe capul romanilor, sa ne deslusiti cu invataminte caile de supravietuire ca individ si ca NEAM, sa ne dati exemple de intarire si “tinte”, obiective ca indrumare de viata!

     • Militaru Vasilică

      @ gheorghe Cred că ai început bine la sfârșit: “Să ne ajute Dumnezeul NOSTRU”. Este cel mai simplu lucru dar și cel mai greu, să definești Dumnezeul NOSTRU. După 4 ani de studii teologice, după ce am studiat fenomenul temnițelor comuniste și după ce am analizat destinul Mișcării Legionare, am constatat necesitatea definirii Dumnezeului NOSTRU. Află de la mine că cei mai mari vrăjmași ai descoperirii Dumnezeului Neamului românesc sunt teologii și preoții.

    • un mizantrop

     E istoria poporului evreu scrisa si interpretata de li insusi…asta e si principalul motiv al sacrificiului Mantuitorului, “sa indrepte legea”, Credeam ca dezbaterea pe baza Vechiului testament a ramas apanajul sectelor, la discretia interpretarilor bolnave…De-asta nici nu trebuie sa lasi orice neofit sa citeasca Biblia, ca se impiedica de povestile Vechiului Testament si nu mai iese din el…

     • Militaru Vasilică

      Studiul Vechiului Testament a fost materie în primii doi ani la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, secția teologie pastorală. Aici nu discutăm despre neofiți, ci despre textele literale ale Vechiului Testament. Nu știam că Biblia este o carte interzisă profanilor. În acest caz, ea nu ar trebui tipărită și comercializată în milioane de exemplare de către BOR.

   • Grig

    Domnul Iisus cita NUMAI din VT, ca Noul nu se scrisese. Citatele favorite erau din vechii profeti care Ii anuntau venirea pe Pamant (peste 300 profetii).

  • adria

   Judecând după titlu, autorul încearcă să împace darwinismul (evoluționismul) cu creaționismul.

   • IQ100

    @ militaru vasilica Posted ianuarie 19, 2021 at 2:22 PM ” Nu știam că Biblia este o carte interzisă profanilor. În acest caz, ea nu ar trebui tipărită și comercializată în milioane de exemplare de către BOR.”
    cred ca orice OM ar trebui sa citeasca VT.
    Aici, eu unul trebuie sale multumesc “prietenilor” neoprotestanti care, ani de zile in cadrul rubtrricii”Bibla la rand” au livrat practic un audio book.
    Efectul a fost invers ALUNGANDU_MA de la crestinism.Din ce am ascultat acolo….m-am lamurit.Cred ca s-au prins si ei de ce se intampla, pt ca au mutat rubrica la ore inaccesibile.Iar ponderea COMENTARIILOR si a dramatizarilor radiofonice ‘BIBLICE” a crescut in dauna TEXTEL:OR ORIGINALE, pt ca e nevoie de creiere SPALATE, nu ganditoare independent.
    A fost al doilea mare argument al apostaziei mele.Primul a fost CONTROLUL LUMESC pe care il implica practica religioasa.
    Iar al treilea a fost faptul ca nu puteam aquiesa la povestile cu fecioara ce naste si ramane fecioar, fiu care e si tata, mort care inviaza si alte alea, nu detaliez.

    cred ca multi crestini ortodocsi , inclusiv romani ,NUCUNOSC ad-literam VT.
    Nu degeaba ortodoxia pune accentul pe traditie , ‘SfintiiParinti” si nu pe VT.

 2. cioba nasu

  InterNationala inseamna centralizare mondiala economica si demografica/planificare/rationalizare/omogenizare prin amestecul sclavilor.. Libertatea religioasa, (inclusiv satanismul ca religie oficiala), dar mai ales obedienta fata de monarh. Cand monarhul se va autonumi mesia, atunci va fi sfarsitul.
  Societatea vrajitorilor lui moloh, devenita societatea rasista a ecologistilor si eugenistilor pagani a scapat de ultima piedica care pt 250 de ani a intarziat crearea guvernului mondial, emigrantii crestini care au ridicat imperiul economic american.
  City of London isi ia America inapoi pentru a finaliza instalarea guvernul mondial subordonat vrajitorilor camatari, care au juramant pentru corporatia evreiasca de la Londra.. Marele castigator este Israelul, toate celelelate tari fiind feudele banilor si industriilor high tech detinute de cel de-al treilea templu, care timp de 2000 de ani a fost mutat in secret la Roma si la Londra.
  Parintele Iustin avea dreptate cand zicea ca prigoana va veni de la rasa galbena, numai ca rasa asta e genetic legata de cea din Londra, vatican si DC.

  Deci ce am invatat azi copii?
  – ca elita criptopagana occidentala este la radacini elita pagana indochineza si ii slujeste lui mamona.
  -ca tara noastra (si restul teritoriilor) sunt proprietatea camatarilor pagani pana cand nu vom da inapoi toate datoriile.
  -cat timp stam indatorati nu avem niciun drept, decat de ne vinde mostenirle pentru plata dobanzilor.

  • Militaru Vasilică

   Ciobănașule, iată ce promite Domnul (Iisus Hristos conform interpretării ortodoxe) poporului evreu, citez din VT: “Domnul îți va deschide comoara Sa cea bună, cerul, ca să dea ploaie pământului tău la vreme și ca să binecuvinteze toate lucrurile mâinilor tale; și vei da împrumut multor popoare iar tu nu vei lua împrumut; vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor domni peste tine.” (Deuteronom, 28; 12).

   • ryzen

    Din ce citezi matale ca pare-mi-se ca ebraica nici macar nu are atâtea cuvinte sau largimea exprimarii ?si in vt nu se foloseste un nume propriu in loc de dumnezeu?cam exacte citatele pentru ceva care a trecut prin atatea interpretări…

    • Militaru Vasilică

     Citez din Biblia sau Sfâna Scriptură a Bisericii Ortodoxe Române.

   • Cioba nasu

    @ vasilica,
    VT este o colectie alcatuita de cei pe care Iisus i a mustrat rau de tot, de aici tragem concluzia logica, ca nu toate textele VT sunt insuflate de Duhul Sfant. Iisus a venit sa le predea personal legea indaratnicilor care se folosesc de numele Lui in sinagogi si fac voia celuilalt, asa ca sa nu mai aiba cuvant de dezvinovatire,, la judecata.
    Iar sfintii bisericii au facut minuni mari cu numele aceluiasi Dumnezeu, e vorba de ochiul care vede ce citeste, . Ortodoxia nu propovaduieste dobanda, dar nici nu putea sa respinga VT, ca trebuia sa arate ca s au plinit profetiile,
    Profesorii si teologii de azi sunt cam jidani, au cenzurat slujbele si rugaciunile ca s au suparat unii.

    • Militaru Vasilică

     @ ciobănașu Iată ce rugăciune rostesc preoții după ieșirea cu Sfintele Daruri, în timp ce le tămâiază pe Sf. Altar: “Fă bine Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viţei.”. Adică preoții sunt în asentimentul iudeilor sioniști și se roagă pe ntru ridicarea Templului și reluarea jertfelor de animale. Fără comentarii.

 3. eu

  marxistii au castigat si primul razboi; nu organizeaza razboaie decat eugenistii, fiii diavolului.
  ei sunt cei care creaza probleme si aduc solutii criptosclavagiste.

 4. xyz

  Pravda le spune pe bune si da clasa si altora:

  https://english.pravda.ru/world/145513-pandemic_new_world_order/

 5. IQ100

  domnilor, sunteti oameni destepti, informati, cititi, avand si o varsta.
  ma adresez aici si monahilor ‘inaintati in duh” de al manastirea Petru Voda
  Sper ca si cei care CRED , in momentul in care gandesc, realizeaza ca , crestinismul este o inventie/ partial plagiata, multi scop, a unor baieti destepti dintre care, ultimii pe lista , cu voia dvs., au fost ev.rei.
  S-au urmarit mai multe scopuri.
  Da , cred ca ortodoxia a”deviat” de la linia trasata de crestinismul ante-schisma si urmat de catolicism si (neo) protestantism.de aceea este si prigonit prioritar astazi.Deviatiile fiind asceza, nationalismul, anti-…ma intelegeti.
  faptele si intamplarile de-a lungul mileniilor o dovedesc
  Lecturi OBLIGATORII
  https://ziarulrealitatea.ro/un-act-de-acuzare-adevarat-impotriva-evreilor/..scrisa deun evreu
  https://secretelezeilor.ro/inventatorii-crestinismului/ scrisa de un roman

  si desigur
  Controversa Sionului, pecare o condamn cu tarie datorita “hate spaech_-ului,dar care are un amlu documentar despe opracticile pagane sataniste ale popoarelor antice mediteraneene.
  de vazut si ‘impartasania” cu “sfant tupul; tau si scump sangele tau” de vazut ADENO CROM, de vazut “ambrozia” si “nectarul’ zeilor Greciei Antice, ..de vazut pedofilia prelatilor catolici, de vazut teoriile …conspiratiioniste despre reptilieni, archoni si alti “demoni”ce se hranesc cu suferinta oamenilor.
  Apoi poate nu se vor mai gira terii de genul crestinism=bun, paganism= rau.In fine, nu pt oamenii instruiti.

  • IQ100

   sorry greseli tastare…

 6. IQ100

  @ un miz\antro[p
  “De-asta nici nu trebuie sa lasi orice neofit sa citeasca Biblia, ca se impiedica de povestile Vechiului Testament si nu mai iese din el…”
  adica cenzura..cu ce difera dece fac fb , yt si altii azi??
  In opinia mea, VT este ffffbun si util..il recomand oricui are CREIER..accept ca acest creier este dat de o Divinitate Buna…in acest caz VT este o CU TOTUL alta mancare de peste.
  si DECE un studiu al VT s-ar face sub o indrumare crestina, deci SUBIECTIV-INTERESATA???
  recomand necrestinilor cititul VT.Daca pe mine, fost crestin m-a lamurit, pt necrestini va fi simai clar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.