Atitudini

Iohannis, ai și tu un denunț… la „niște evrei”!

      Scrisoare deschisă adresată Ambasadei statului Israel         Către               […]

 

    Scrisoare deschisă adresată Ambasadei statului Israel

        Către

                   Ambasada Israelului

                   Excelenţa Sa Doamna Tamar Samash, ambasador al Israelului  în România

 

                                                           Excelenţă,

Subsemnatul, socio-psiholog şi jurnalist Marius Albin Marinescu, domiciliat în municipiul Sibiu, str. xxxx, nr. xx, ap. xx, județul Sibiu, România, adresă de e-mail: [email protected], vă sesizez un abuz deosebit de grav al Justiţiei din România, care poate avea repercusiuni pe plan internaţional, mai ales că este implicat actualul președinte al României, Klaus Werner Iohannis. În cele ce urmează mă refer la resuscitarea unei organizaţii hitleriste din Al Doilea Război Mondial implicată în Holocaust și condamnată de Tribunalul de la Nürnberg, prin încălcarea Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, semnată de România cu Uniunea Sovietică, Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii la 12 septembrie 1944, nerespectarea Decretului-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944 emis de regele Mihai al României și nesocotirea Tratatului de pace de  la Paris din 10 februarie 1947.

Astfel, în data de 27 februarie 2007, Hans Klein, în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind la vremea respectivă și preşedintele organizaţiei la nivel naţional) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Numitul Hans Klein a solicitat prin acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu următoarele, citez: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”.  

      Grupul Etnic German a fost înfiinţat imediat după Dictatul de la Viena. El exista şi în alte ţări cu minoritate germană: Franţa (Alsacia), Polonia (Silezia), Cehoslovacia (Sudeţi). Scopurile acestor Grupuri Etnice Germane (celebra Coloana a V-a a lui Hitler) erau: propaganda nazistă, sabotajele economice, acţiunile diversioniste în spatele frontului, „intoxicarea” şi dezinformarea populaţiei majoritare din ţările respective.

Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel. Datorită Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.  Grupul Etnic German a fost o organizaţie nazistă, creată pe considerente etnice şi hitleriste!

Revenind la simulacrul de proces din anul 2007, instanţa sibiană a admis cererea preşedintelui organizaţiei F.D.G.R. (municipiul Sibiu) Hans Klein, iar sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, nu a fost atacată de nimeni, deoarece s-au dat în judecată pe ei înşişi. FDGR a fost şi reclamant şi pârât prin primar (Klaus Iohannis fiind atât primar, cât și preşedinte FDGR – conflict de interese) şi Consiliul Local Sibiu (alcătuit majoritar din consilieri FDGR). Pârâţii (municipiul Sibiu prin primar și Consiliul Local Sibiu) nici nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au atacat sentinţa respectivă (abuz în serviciu din partea primarului Klaus Werner Iohannis cu consecințe deosebit de grave!), aceasta rămânând definitivă. Aşa că, în mod oficial, printr-o sentinţă definitivă, Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) este succesorul unei organizaţii naziste înfiinţate sub presiunea Germaniei hitleriste. La 21 noiembrie 1940, în România a fost emis Decretul – Lege nr. 830 pentru constituirea Grupului Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien). Acest grup etnic a fost o organizaţie cu statut de persoană juridică, subordonată direct capitalei celui de-al treilea Reich.
Fapta aceasta, reactivarea prin succesiune a unei organizații fasciste, constituie infracţiune conform  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Cei doi preşedinţi ai F.D.G.R. au calităţile de instigator (Iohannis Klaus Werner) şi autor (Hans Klein), deoarece aceştia prin demersurile lor au reînfiinţat o organizaţie fascistă, încălcând şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.”  Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , care prevedea la articolul 15: „Dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel.” De asemenea, Articolul 5 din Tratatul de pace, semnat la Paris în ziua de 10 februarie 1947, de România cu Puterile Aliate şi Asociate (URSS, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, SUA, Australia, Republica Sovietică a Belorusiei, Canada, Cehoslovacia, India, Noua Zeelandă, Republica Socialistă a Ucrainei şi Republica Sud-Africană), prevedea: „România, care în conformitate cu Convenţiunea de armistiţiu a luat măsuri pentru dizolvarea tuturor organizaţiilor de tip fascist pe teritoriul român, fie ele politice, fie militare sau paramilitare, precum şi alte organizaţiuni făcând o propagandă ostilă Uniunii Sovietice sau oricăreia dintre celelalte Naţiuni Unite, nu va îngădui în viitor existenţa şi activitatea unor organizaţiuni de această natură care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice”.

A fost depusă plângere penală de către subsemnatul, Marinescu Marius Albin, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru infracţiunea de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, dar procurorii au decis Neînceperea Urmăririi Penale (NUP) şi în urma plângerii împotriva acestei soluţii, la fel a decis şi Judecătoria Sibiu. Detalii aici: http://www.justitiarul.ro/jaf-imobiliar-la-sibiu-retrocedari-ilegale-catre-fdgr-succesor-al-organizatiei-naziste-grupul-etnic-german-i/ Aceste decizii sunt contrare legilor actuale ale României, contrare Constituţiei României, contrare Decretului-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944 neabrogat, contrare Convenţiei Internaţionale de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 și Tratatului de pace de  la Paris din 10 februarie 1947, în vigoare şi la ora actuală.

Acestea sunt argumentele mele privind ilegala oficializare pentru FDGR a calităţii de succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe):

 1. Nu poate să fie solicitată recunoaşterea calităţii de succesor al unei organizaţii, solicitantul dezicându-se de doctrina acesteia, deoarece automat nu mai are cum să fi succesor (moştenitor), fiindcă nu mai  ar avea  în comun exact identitatea organizaţiei al cărei moştenitor se revendică. Crezul unei organizaţii, care se regăseşte în statutul acesteia,  indiferent că asocierea este politică sau de altă natură, îi conferă identitate proprie acesteia şi o diferenţiază de alte organizaţii.
 2. În ceea ce priveşte aspectul patrimonial, se observă clar o contradicţie între statutul F.D.G.R., recunoscut şi prin declaraţia de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a numitului Hans Klein, cum că organizaţia este „constituită fără scop patrimonial” şi declaraţia aceluiaşi Hans Klein că  „F.D.G.R este succesoarea în drepturi patrimoniale a Grupului Etnic German”. Acest aspect contradictoriu evident a fost trecut cu vederea de către procurorii sibieni.

Statutul F.D.G.R., la capitolul introductiv, „Dispoziţii generale”,  la Art. 1, susţine următoarele: „Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) este o asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.”  Prin revendicarea drepturilor patrimoniale ale organizației hitleriste Grupul Etnic German, FDGR Sibiu încalcă chiar propriul statut, art. 1!

 1. Mai mult, eu susţin şi argumentez că această organizaţie aşa-zis „democratică” a fost creată premeditat  în scop revizionist. Astfel, la articolul 6, al aceluiaşi Statut F.D.G.R. sunt scrise următoarele: „F.D.G.R. este succesorul de drept al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ale minorităţii germane, care au fost desfiinţate prin constrângere.”  Adică, fondatorii din anul 1990 al acestei asociaţii etnice (ce fel de democraţie poate să fie într-o organizaţie constituită pe criterii etnice, exclusiviste şi care participă la alegeri ca un partid politic?!) pregăteau terenul pentru revendicările lor ulterioare de succesiune după Grupul Etnic German!!! Singura problemă care a stat şi stă, în continuare, în calea planurilor acestor neonazişti este aceea că Grupul Etnic German nu a fost desfiinţat prin constrângere de către comunişti, aşa cum avocaţii FDGR sau ai Consistoriului Bisericii Evangelice C.A. au susţinut permanent, în fals, în faţa instanţelor de judecată, atunci când s-au revendicat imobile în numele celor două instituţii ale minorităţii germane. Aşa cum am arătat mai sus: Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.  Comuniştii nu au făcut altceva decât să aplice acest Decret – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care nu le-a aparţinut, ei nefiind la putere la momentul istoric respectiv.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” judecă cu dublă măsură! În timp ce acest Institut, plătit din banii românilor, a început o prigoană demnă de Gestapo împotriva Mareșalului Ion Antonescu, Armatei Române și a intelectualilor simpatizanți ai Mișcării Legionare, același institut „Elie Wiesel” tace mâlc în privința Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) și a fostului președinte al acestuia, Klaus Iohannis, care s-au declarat oficial, prin decizie judecătorească, succesori ai organizației hitleriste Grupul Etnic German din România!

Nu Mareșalul Antonescu și Armata Română sau Mişcarea Legionară din  România au fost declarate „fasciste“ la Nürnberg, ci Grupul Etnic German, succedat oficial de FDGR-ul condus de Klaus Iohannis în anul 2007! Conform sentinţelor Tribunalului de la Nürnberg, singura organizaţie de pe teritoriul României care a fost declarată ca fiind „fascistă“ și care a putut avea un rol în prigonirea evreilor a fost Grupul Etnic German. Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat și patrimoniul acestuia confiscat prin Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai I al României. Locul Grupului Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) după evenimentele din decembrie 1989, a fost luat de Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), care s-a și autodeclarat oficial ca succesor al respectivei organizații hitleriste! Acest abuz s-a petrecut în anul 2007 prin cârdășia dintre F.D.G.R., Primăria Sibiu  –  ambele conduse de Iohannis Klaus Werner  –  și Judecătoria Sibiu.

În mod normal, după apariţia Ordonanţei Guvernamentale 31/2002, după fățuirea ei prin Legea nr. 107/2006 şi, mai cu seamă, după promulgarea Legii 217/2015, prima organizaţie din România despre care ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu Parchetul General spre a fi interzisă ar fi fost tocmai Forumul Democrat al Germanilor din România, în frunte cu fostul său președinte, Klaus Werner Iohannis, pentru reactivarea organizației hitleriste Grupul Etnic German. Situația este deosebit de gravă fiindcă evreii din România știau de aceste fapte încă din vara anului 2010, conform acestui articol care îmi aparține: „Evreii din România au decorat un hitlerist autodeclarat!” (http://sibiu.justitiarul.ro/evreii-din-romania-au-decorat-un-hitlerist-autodeclarat/) Însă acum, după ce l-au decorat și ca primar, cum scrie în articol, îl invită, ca președinte al României, la toate sărbătorile lor, iar ipocritul nu pregetă să participe cu kipa așezată fățarnic pe creștet.

În concluzie, vă solicit să întreprindeți demersurile diplomatice necesare pentru scoaterea în afara legii şi dizolvarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) pe cale legală, conform legislație române(legile privind organizațiile fasciste și Holocaustul: Ordonanţa Guvernamentală nr. 31/2002, Legea nr. 107/2006 și  Legea  217/2015) precum și legislația internațională privind organizațiile naziste și  Memoria Holocaustului.  De asemenea, se impune cercetarea penală de către autorităţile române a numiţilor Iohannis Klaus Werner, preşedinte în funcţie al FDGR la data respectivă şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu la data respectivă, în baza acelorași legi românești pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, aşa cum se regăseşte aceasta în  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Pentru aprofundarea problemei Grupului Etnic German, din punct de vedere istoric, vă pun la dispoziţie următorul material de presă scrise de mine:

http://www.justitiarul.ro/forumul-democrat-al-germanilor-din-romania-fdgr-condus-de-klaus-iohannis-se-declar-oficial-continuatorul-partidului-nazist-din-al-doilea-rzboi-mondial/

Pentru detalii suplimentare, în cazul în care consideraţi că acestea sunt necesare, vă rog respectuos să-mi adresaţi eventuala corespondenţă la adresa: Marius Albin Marinescu, str. XXXX, nr. XX, ap. X, Sibiu, jud. Sibiu. Pentru corespondență electronică am următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Vă rog să primiţi, Domnă Ambasador, Excelenţa Voastră, asigurarea întregii mele considerațiuni, cu deosebit respect,

                                                                                                      MARIUS ALBIN MARINESCU

5 Comments

 1. Nicolau

  Sunteți tare.Foarte corect denunțul .Cel depus de Orban e după mintea lui mălai mare.

 2. Ionela Ionescu

  Ar trebui facuta si o solicitare comuna catre CSM si Ministerul Justititei privind:
  1. CASAREA SENTINTEI Judecatoresti (desfiintarea prin anulare) prin care FDGR este numit ca succesorul juridic si implicit patrimonial al organizatiei naziste, fapt care ar returna toate imobilele obtinute la proprietarul lor anterior acestei sentinte.
  2. excluderea din magistratura a judecatoarei care a dat aceasta sentinta RUSINOASA , oribila.
  3. imputarea in solidar tuturor persoanelor care au solicitat si acordat aceasta sentinta judecatoreasca a contravalorii tuturor chiriilor platite de bugetele locale sau centrale de stat in aceasta perioada.
  Sunt gata sa semnez si eu o asemenea “petitie” si cred ca veti strange mii de semnaturi reale juridic valabile, nu “online”.

 3. Geto dac

  Felicitari pentru informatiile din articol ! Pe langa FDGR exista n organizatii ilegale in tara infiintate dupa lovitira de stat 1989 :fostul FSN din care s-au desprins majoritatea partidelor antiromanesti :PSD,PDL si cele noi infiintate USR ,UNPR smad cele resuscitate de corupti PNL,PNCTD ,organizatia dublu ilegala UDMR ….aceste cuvinte de ajutor nu ar trebui cerute acelor evrei care vror o bucata din tara si o au …ci unui mare colos impartial deocamdata CHINA.

 4. vigni

  prostia este a celor ce au permis aceste lucruri, oameni in niste functii si niste Institutii de baza a statului ( care iarasi nu se stie ce interese au servit prin niste oameni in varf dar si subalternii lor) nu a lui Iohannis sau FDGR
  mereu va uitati in alta parte
  concluzia I. ca romanii sunt usor de cumparat pentru a pastra niste salarii uriase, pensii speciale si alte facilitati
  concluzia II. aceste lucruri se vor agrava, diferentele de bogatie si avantaje se accentueaza si se va calca pe orice principii

Trackbacks / Pings

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.