Puncte de vedere

ISRAELE, ISRAELE… (XV)

                                       Ultima […]

 

                                     Ultima redută

 

„Religia lui Israel trebuie să cuprindă într-o zi întreg pământul. Creştinismul, duşmanul nostru de veacuri, zdrobit în luptă, este aproape să îngenuncheze. Pe zi ce trece, reţeaua cu care evreii îmbrăţişează întreg pământul se întinde, iar măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor împlini. Nu este departe timpul în care toate bogăţiile Pământului vor fi ale noastre”. (Apel al Alianţei Israelite Universale, ziarul L’Eclair, Paris).

 

  Vizionarii antihrişti ai noii lumi, în această epocă postmodernă (sau postcreştină) vor trece cu tot dinadinsul să lovească decisiv în Biserica lui Hristos, ortodoxă, ţinând morţiş să ne convingă că în citadelele apostolice Egipt, Siria şi Irak intervenţiile N.A.T.O. echivalează cu … „eliberarea” – o „libertate” care lasă în urma sa crunte persecuţii şi exoduri ale creştinilor! Ceea ce ignoră promotorii „bisericii” lui Satan, în care sunt „înghesuiţi” catolicii, protestanţii, evreii, musulmanii şi păgânii, este că lupta lor cu drept – cinstitorii spaţiului ortodox, care şi vor suferi prigoană pentru cucernicia lor (2Tim.3, 13), este că Mucenicii din Biserica adevărată vor exista până la sfârşitul veacurilor şi Biserica însăşi nu va fi biruită nici de porţile iadului (Mt.16, 18)! Dar până atunci, când Antihristul va fi răpus la A Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos, arhitecţii statului antihristic vor face tot ce le stă în putinţă ca să oprească misiunea Bisericii, să-i convingă pe oameni că nesupunerea faţă de lege contravine Legii lui Dumnezeu şi să ofere lumii o copie falsă (deformată) a lui Dumnezeu! „Copia” lor, ascunzându-l pe îngerul căzut întrupat, va repune pe tapet (mondial) ispita din pustiul Carantaniei (Lc. 4, 5-8) cu intenţia de a obţine închinare în schimbul tentaţiilor lumeşti! Şi totuşi, chiar dacă în capcana amăgirilor lui Antihrist vor cădea aproape majoritatea oamenilor, creştinii adevăraţi nu vor „gusta” din această supra-religie masonică – fiindcă au conştiinţa că nu sunt din lume (In.15, 19) şi nici nu iubesc pe cele ce sunt în lume (1In.2, 15). O prăpastie duhovnicească se va ridica atunci între noi (creştinii) şi ei (antihriştii): noi tindem să fim cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, iar ei se consideră europeni; noi ne dorim Împărăţia cerurilor, ei vor să trăiască în împărăţia terestră a lui Antihrist; noi avem dragoste de oameni, iar ei au dispreţ de umanitate; noi credem că Dumnezeu este puternic, iar ei susţin că mafia masono-sionistă este puternică; noi ne închinăm în Biserică, ei îşi fac cultul în temple; noi ne propunem să fim modeşti, ei îşi zic „iluminaţi”; noi încercăm să împlinim voinţa lui Dumnezeu, iar ei fac voinţa „marelui maestru”; noi ne apărăm credinţa, iar ei vor o nouă religie; noi vrem să creştem şi să ne înmulţim, ei vor anticoncepţionale etc.

Compromis nu există, stimaţi cititori! Meditaţi la ce este bine şi veniţi cu noi!

 

              Cine scapă din „gheara” masono-sionistă

 

„Va fi înălţat (al treilea templu – n.a.) pe colina Templului, în zilele noastre. Spre deosebire de Întâiul şi al Doilea care au fost distruse din pricina păcatelor noastre, Cel de-al Treilea va sta veşnic”. (rabinul H. Drukman, membru în Kneset).

 

   În fanatismul ei, de a ridica cel de-al treilea templu şi de a sili statele lumii să adopte democraţia de tip ocult, Mafia masono-sionistă nu ţine cont de nimeni şi de nimic! Şi, dacă nu ţine cont nici măcar de Dumnezeu, ai cărui prooroci din Vechiul Testament (istoria poporului evreu), nu au spus nimic despre Venirea Domnului nostru Iisus Hristos în cel de-al treilea templu, cu atât mai puţin această organizaţie „iluminată” se identifică şi are respect faţă de tradiţia iudaică a adevăraţilor evrei, or faţă de noi, creştinii! Noi ştim, însă, că doi proorociAgheu (cu 520 de ani î.Hr.) şi Maleahi (cu 400 de 400 îHr) – au vestitMântuitorul va veni în cel de-al doilea Templu (Agh.2, 6-9; Mal.31), ceea ce înseamnă că un al treilea templu (în care să vină Mesia) nu există! Din acest punct se poate spune că porneşte tragedia mândriei luciferice a sioniştilor – din proiectul finanţării miliardarilor evrei din S.U.A. de a construi pentru „mesia” al lor (de fapt, pentru Anhrist), în dorinţa oarbă de a-l proclama ca împărat al lumii, un templu (ultim şi … veşnic!) la Ierusalim! Acţiunea lor, cunoscută nouă sub denumirea generică de globalizare, este profeţită ca o lucrare antihristică şi un semn specific sfârşitului lumii. Ea se va împlini, deci, dar fericiţi sunt martirii şi mărturisitorii dreptei-credinţe, ortodoxe, care vor da veste lumii să-şi deschidă ochii duhovniceşti, să nu se lepede de Hristos indiferent de chinuri, să îl demaşte pe Antihrist şi pe slugile lui, să se roage cu lacrimi de sânge pentru salvarea sufletelor mai slabe în credinţă şi, nu în ultimul rând, să se împotrivească oricăror mijloace de constrângere perfidă pentru strângerea laolaltă, forţată, a popoarelor. Şi chiar dacă situaţia, tensionată, va cunoaşte ciocnirea violentă între naţiuni, iar oamenii se vor vinde masono-sioniştilor unii pe alţii, într-o strâmtorare de nedescris, A Doua Venire a lui Hristos îi va aduce de-a dreapta Sa pe toţi aceia care, de la întemeierea lumii şi până la sfârşitul ei, au avut credinţă şi cred în veşnicia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a lor, contribuind la triumful dreptăţii, adevărului şi iubirii… De aceea, cu gândul la mântuirea neamului, vă zic: căiţi-vă, români, căci s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu!

                                                                 SFÂRŞIT

                                                                                                                  Prof. Costel Neacşu

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *