Investigatii

Jaf de miliarde la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (I)

Un vechi proverb românesc zice că „peştele de la cap se împute”. Din păcate acest lucru se confirmă încă o dată şi asta în locuri unde te aştepţi mai puţin, la instituţii de renume, conduse de „personalităţi” cu pretenţii, pe care chiar şi numai o aluzie la integritatea lor profesională, etică şi morală îi deranjează profund...Ce să spun...„oameni cinstiţi, ...să nu-i pici nici cu apă”.
În numărul trecut am adus la cunoştinţa opiniei publice abuzurile  şi fraudele comise de rectorul Universităţii „Lucian Blaga” Constantin Oprean şi câţiva apropiaţi ai săi.  Am consemnat atunci faptul că deşi în mandatul anterior Constantin Oprean a comis o mulţime de abuzuri şi numiri nejustificate în funcţii ale  unor persoane aservite lui, realegerea sa în funcţie s-a transformat într-o formalitate impusă celorlalte cadre didactice universitare.  {mosimage}
              
Ocupat cu înălţarea imperiului propriu de putere, Constantin Oprean nu a mai avut timp să se ocupe de alte probleme administrative necesare funcţionării în bune condiţii a instituţiei de renume pe care a ţinut morţiş să o conducă, astfel, persoane din staful administrativ s-au gândit să facă „ un ban cinstit” din fonduri bugetare.Cum se poate aranja acest lucru mai bine decât prin lucrări de investiţii?  
Astfel în data de 15.06.2006 Consiliul de Administraţie a ULB Sibiu, a aprobat în urma analizei, LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru anul 2006. Lista a fost prezentată de directorul general administrativ, ec. Vasile Moţoc şi avizată de preşedintele Consiliului Administrativ, profesor univ. dr. Constantin Oprean.      
                         
Obiectivul urmărit era efectuarea de lucrări de investiţii la Facultatea de Ştiinţe Economice (Calea Dumbrăvii nr. 17), consolidări, reabilitări şi reparaţii  capitale  la Facultatea de Drept (Calea Dumbrăvii nr.34), la Centrul de reuniune academică şi spaţii  de cazare –  arhivă (str.Banatului nr.6)  şi  la Căminul nr. 4 (str.V.Aaron).   
              
Ca să se încadreze cât de cât in limitele legii sau măcar să facă impresia asta, s-au organizat licitaţii deschise pentru atribuirea de lucrări, acestea  fiind atribuite, zice-se constructorilor care au prezentat oferta cea mai mică valoric .     
                
În acest sens au fost întocmite procese – verbale, hotărâri de atribuire şi contracte între universitate şi firmele câştigătoare, după cum urmează :      
 NR.CRT. – DENUMIRE OBIECTIV – FIRMA CÂŞTIGĂTOARE – VAL. OFERTEI FĂRA T.V.A – DATA  ÎNCHEIERII CONTRACTELOR  
1. FACULTATEA DE DREPT – S.C.BALOR CONS S.R.L – 323.369, 14 lei –   28.06.2006  
2. CENTRUL DE REUNIUNE ACADEMICĂ ŞI SPAŢII DE CAZARE – ARHIVĂ  – S.C. PANCONSTRUCT S.R.L  -493.085, 43 lei – 15.12.2006  
3. CAMINUL NR.4  –  S.C. SOLOCONSTRUCT S.R.L – 330.181,42 lei –  28.06.2006  
4. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE –  S.C. GENERAL FLUID S.R.L –  1.569.063, 30 lei –  19.04.2006      
                  
Prin hotărârea de atribuire din data de 28.06.2006, au fost atribuite lucrări pentru un număr de 4 facultăţi şi 4 cămine. Această situaţie contravine art.51, pct.3 din OUG 60/2001, potrivit căreia prin excepţie de la prevederile alin.1 „autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicată este cererea de ofertă şi numai dacă contractele respective sunt de furnizare sau de servicii” …, dar parcă mai contează ce zice legea…    {mosimage} 
                  
Ulterior, în urma rectificării bugetare, s-au încheiat acte adiţionale cu constructorii, sumele stabilite în urma licitaţiilor căpătând valori mult mai mari. În acest fel pentru Facultatea de Drept, de la suma de 323.369,14 lei (fară TVA) valoarea contractată a devenit 1.044.766,14 lei (cu TVA inclus), pentru Căminul nr.4, de la suma de 330.181,42 lei (fără TVA)  s-a ajuns la suma de 536.389,14 lei (cu TVA inclus).
Probabil că neregulile şi dedesubturile acestei afaceri au fost sesizate şi de către alte persoane deoarece Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, în urma unei reclamaţii  a adresat Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului o solicitare în vederea efectuării unui control de către specialiştii din cadrul Direcţiei de Audit din cadrul ministerului împreună cu cadre ale Serviciului de Ivestigare a Fraudelor din cadrul I.P.J.Sibiu.
În urma acestei solicitări, la data de 21.08.2007, doamna Cristina Puia, director financiar contabil al Universităţii „Lucian Blaga” a prezentat o situaţie privind contractarea lucrărilor, derularea lor din care alte şi alte nereguli se descoperă. Pe lângă cele două exemple arătate mai sus, s-au constatat încheierea de contracte şi cu alte firme sau prelungirea contractelor anterioare şi cu alţi constructori sau prestatori de servicii pentru lucrări la aceleaşi obiective. S-au întocmit acte adiţionale semnate de directorul general administrativ Vasile Moţoc, fără a se întocmi în prealabil nici un referat din care să rezulte necesitatea lucrării şi nici nominalizarea echipamentelor achiziţionate suplimentar. {mosimage}
Astfel încă vreo 17 firme au ajuns să se înfrupte din marele şi binevoitorul  „caşcaval” de la ULB, unele dintre ele în subantrepriză, fiind încălcate astel dispoziţiile legale ale OMFP nr. 1014/06.06.2001.    
                    
În ceea ce priveşte achiziţia de materiale „norocoasă” s-a dovedit societatea UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A., proprietatea unui om cu influenţă din Sibiu, domnul Constantin Trihenea, consilier local din partea P.D.L. şi candidat la fotoliul de primar al municipiului Sibiu. Oare ce zicea conducătorul din umbră al acestui partid, preşedintele Traian Băsescu, despre „băieţii deştepţi”? Oare unde se află ei, nu cumva chiar în partidul păstorit de domnia sa? Vai, dar se poate !? Cum puteţi denigra un luptător anticorupţie atît de devotat cauzei şi un partid imaculat, compus doar din oameni onesti?
Cu această firmă universitatea a încheiat un contract pentru aprovizionarea cu materiale de construcţii, instalaţii sanitare, termice, electrice, climatizare etc. Valoarea contractului a fost iniţial de 63.777,76 lei, dar ulterior pe măsura rectificărilor bugetare a ajuns în final la suma de 939.408,26 lei cu TVA inclus. Important, şi totodată elocvent pentru scoaterea în evidenţă a incorectitudinii de care s-a dat dovadă în derularea acestui contract cu societatea mai sus menţionată, este faptul că, în anexele actelor adiţionale, materialele de construcţii nu sunt identificate ca preţ unitar şi cantitate ce se va achiziţiona, ci numai prin valoare, astfel nu s-au putut determina nici cantităţile de materiale şi nici preţurile unitare cu care se vor achiziţiona respectivele materiale.Deci nu nu s-a putut stabili nici corectitudinea licitaţiei deoarece nu putem avea certitudinea că preţurile unitare ale materialelor la momentul respectiv erau cele mai avantajoase pentru universitate.{mosimage}
Este incredibilă această situaţie .Cred că nici la un magazin sătesc din ultimul cătun din această ţară nu o să mai întâlniţi o situaţie asemănătoare.
Dar asta nu este tot şi probabil că nu o să vă vină să credeţi ceea ce va urma !

Prin tenebrele ilegalităţilor

În situaţia privind achiziţia, decontarea şi punerea în operă a materialelor, domnul director Vasile Moţoc face precizarea că materialele achiziţionate de la S.C.UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET se află în magazia universităţii, lucru confimat prin note de intrare-recepţie.  
                   
În timpul controlului, respectiv în seara zilei de vineri,  24 august 2007, cercetările efectuate de către ofiţerii de poliţie au impus purtarea unei discuţii cu domnul Moţoc, care a reafirmat că materialele achiziţionate în luna decembrie 2006 se află în magazia universităţii.
Cu această ocazie membrii echpei de control şi-au exprimat verbal dorinţa să verifice existenţa materialelor. Luni, 27 august 2007,în jurul orelor 14 la biroul în care comisia de audit îşi desfăşura activitatea s-au prezentat 3 ofiţeri din cadrul I.P.J.Sibiu, Serviciul de Investigare a fraudelor, care au prezentat în copie 4 procese verbale de custodie întocmite la data de 20.12.2006 din care rezultă că materialele achiziţionate în data de 20.12.2006 şi recepţionate cu notele de intrare – recepţie… au rămas în custodia furnizorului S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A.!   (facsimil 1). Totodată cei 3 ofiţeri au anunţat comisia de control că în acel moment în magazia universităţii sunt descărcate bunuri de natura celor consemnate în facturile plătite în luna decembrie 2006. O încercare disperată de intrare în legalitate şi „dregere a busuiocului”  retroactivă.{mosimage}
Comisia de control împreună cu cei 3 ofiţeri de poliţie s-au deplasat la magazie, unde se descărcau dintr-o utilitară aparţinînd firmei S.C.UNIVESAL CONSTRUCT MARKET, materialele de construcţii.Cu această ocazie ofiţerii de poliţie au întocmit un proces-verbal din care rezultă că domnul Tarcea Virgil, şeful Biroului Aprovizionare al ULB, a declarat în scris că materialele descărcate sunt cele din facturile emise în luna decembrie 2006.
Toate aceste fapte au condus la verificarea contabilităţii universităţii de către echipa de control, privind modul în care au fost reflectate aceste operaţiuni de intrare,decontare şi consum a materialelor. Au fost făcute astfel constatări care au scos în evidenţă falsurile grosolane pentru care alte persoane ar fi plătit cu libertatea.
Astfel, din Registrul pentru stocuri rezultă faptul că la data de 31.12.2006 în patrimoniul ULB au intrat materiale de la S.C.UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A., cuprinse în 4 facturi,în valoare de 97.613,19 lei, acestea fiind achitate integral în data de 29.12. 2006.  Verificările efectuate la magazia universităţii au dus la identificarea unui bon de consum din data de 19.02.2007,care atestă consumul printre alte materiale şi a materialelor din cele 4 facturi! Faptul că materialele au fost date în consum este evidenţiat şi în înregistrările din contabilitate, înregistrări certificate de către doamna Popa Liliana, şefa Serviciului Financiar. {mosimage}
Din punct de vedere al hârţogăriei stăteau bine, existând corelaţie între evidenţa sintetică şi cea analitică reflectată în contabilitate.Pe de altă parte analiza evidenţei tehnico-operative încheiată la data de 31.12.2006 relevă că respectivele materiale se aflau în gestiunea universităţii, fapt infirmat însă de procesele verbale de custodie, a căror valabilitate este recunoscută până la urmă şi de către domnul  Vasile Moţoc.

Deci, materialele plătite în luna decembrie 2006, nu au intrat din custodie în gestiunea universităţii decât în data de 27.08.2007 (parţial), situaţie care califică atât înregistrările contabile, balanţele şi celelalte evidenţe, ca fiind nereale, nereflectând mişcările reale ale bunurilor din patrimoniul universităţii.
Mai mult, în data de 28.08.2007, membrii echipei de control verificând dacă în magazie au mai intrat şi alte materiale de la S.C.UNIVERSAL CONSTRUCT MARCHET, altele decît cele intrate în data de 27.08.2006, au fost identificate într-o încăpere 11 radiatoare şi 432,75 m.p. parchet laminat. La această încăpere avea acces numai domnul Mangu Nicolae, şef formaţie întreţinere.Acesta a declarat că aceste materiale au fost depozitate acolo la sfârţitul lunii  decembrie din dispoziţia directorului general administrativ.

 
S-au creat asfel suspiciuni, echipa de control fiind rezervată cu privire la procedeul prin care unele materilale aprovizionate au fost trecute pe cheltuieli, fară ca acestea să fie consumate efectiv, dacă, după 8 luni de la achiziţie, ele au fost identificate la furnizori sau în alte locaţii decât cele fireşti.   
                   
S-a stabilit  că materialele achiziţionate erau duse direct la punctele de lucru, membrii comisiei de recepţie semnând doar „ ca primarii”  NIR – urile (notele de intrare-recepţie), fără să vadă bunurile. Acestea nu au fost văzute nici macar de gestionarul universităţii. Probabil că dacă vreunul dintre membrii comisiei ar fi fost vreodată obligat să plătească ceva din cauză comodităţii sau a neglijenţei, acest lucru nu s-ar mai fi întâmplat acum.
Universitatea a fost acuzată, elegant, de către membrii comisiei de „lipsă de transparenţă”.
Care ar fi fost acuzaţia dacă toate aceste lucruri ar fi fost constatate în altă parte şi nu la faimoasa şi „galonata” Universitate „Lucian Blaga” nu ştim, vă lăsăm pe dumneavoastră să vă gândiţi. 
                      
Ceea ce v-am relatat mai sus, este doar o mică frântură din ilegalităţile care-şi au cuibul la  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Această instituţie care pregăteşte cadre didactice, jurişti,ingineri sau mai ştiu eu ce alte specialităţi, este construită pe minciună, fraudă, ilegalităţi.
De ce ne mirăm oare de politicieni corupţi, de justiţie oarbă,de cadre prost pregătite profesional, dacă cei abilitaţi cu pregătirea acestor oameni comit ilegalităţi, încearcând să-şi rotunjească veniturile fraudând bani publici. Dacă un director se pretează să mintă şi apoi să persiste în minciună, până când aceasta i-a fost dovedită, la fel ca unui infractor mărunt sau dacă el se pretează să ascundă câteva calorifere şi parchet, ce să mai zicem de cei care nu au ce mînca sau nu au cu ce se încălzi şi fură te miri ce de pe vreun şantier… Dar comparatia nu este bună pentru că probabil ei ar fi fost prinşi şi ar fi îngroşat rândurile găinarilor din penitenciarele româneşti, ceea ce în acest caz nici nu poate fi vorba!

Conducerea universităţii de stat din Sibiu, prin numele pe care şi l-a atribuit pângăreşte memoria marelui gânditor, poet şi filozof „Lucian Blaga”

Dacă înainte de 1989, se folosea expresia „furt ca în codru” actualmente nu se exagerează cu nimic dacă folosim în locul acestei expresii, sintagma „Furt ca la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu”. Până acum v-am scris despre furturile de ordin administrativ, dar acestea reprezintă „bani pentru ţigări”, dacă ar fi să le raportăm la furturile pe linie de învăţământ!
Furturile din buzunarul statului, infracţiunile de fals intelectual, uz de fals, înşelăciune şi abuz în serviciu contra intereselor publice s-au ţinut şir după 1989. În timpul domniei de 12 ani a rectorului CIOCOI (vechi şi noi!) Pop Dumitru, numai dintr-un singur foc s-a volatilizat suma de 347.000$ fonduri PHARE, din care s-au înfruptat conducerea de atunci a Universităţii „Lucian Blaga” şi membri marcanţi ai actualei conduceri, dar şi din alte universităţi proaspăt înfiinţate, bineînţeles tot persoane din conducerea fostului P.C.R şi securişti de omenie (fostul şi actualul decan al Facultăţii de Drept, prof.univ.dr. Ioan LEŞ, conf.univ.dr. Ioan MAZILU, conf.univ.dr. Daiana VESMAŞ şi toată conducerea de atunci a Universităţii Româno-Germane din Sibiu).
S-au efectuat cercetări ani de zile, s-au întocmit dosare de sute de pagini şi nimeni nu mai ştie nimic privind finalitatea acestora. De ce oare? De unde are Parchetul Sibiu atâta naftalină pentru conservat dosare de furt?
Poate că organele de anchetă (Poliţie, Parchet) nu dispune chiar de cantităţi arhivistice, ale ilegalităţilor universitare, de ordinul tonelor, dar, în schimb, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu dispune de posibilităţi de a-i trece în rândul doctorilor în ştiinţe şi în rândul profesorilor universitari pe toţi care s-au ocupat de aceste jafuri şi ar fi avut ceva de zis sau mai ales ceva de scris. Aşa s-au muşamalizat dosarele de cercetare penală, iat mita pentru „ciocu’ mic” s-a metamorfozat în titluri universitare sau posturi la catedre!
Despre dosarele de furt a peste 500.000$ fonduri PHARE ale tovarăşului colaborator al fostei securităţi şi fost secretar de partid al ziarului „Scânteia”, Dan Popescu, fost prorector venit cu pluta din Bucureşti şi ajuns profesor universitar, fără nici un fel de vechime în învăţământ, nici nu mai trebuie comentarii. Dânsul se dă mare mason, ba şi-a mai atribuit şi o poreclă, cică „Ducele”, care te duce direct cu gândul la fascismul lui Benito Mussolini. Dosarele în cauză au fost betonate mai ceva ca mormintele Ceauşeştilor.
Şi totuşi, aşa cum a ursit Dumnezeu pentru români, fiecare an rău care a trecut, a fost mult mai bun decât cel care a urmat.
Cei care au fost organizaţi atunci în benzi de jefuire a bugetului şi a fondurilor europene de dezvoltare a universităţii, au rămas copii de ţâţă şi acţiunile lor mici prostioare faţă de ce a urmat în ultimii 4 ani ai domniei fanariote a tandemului comunisto-securist Constantin Oprean – Dan Maniu Duşe, cu acoliţii lor, sub bagheta magică a avocatului Alexandru Bacaci, expert în protejarea mafioţilor universitari, care pentru merite deosebite a fost numit prorector de-a lungul a două mandate de câte 4 ani. Câştigă ca avocat procese grele, deoarece este îndrumătorul de doctorat al magistraţilor din completul de judecată! Trai nenică…şi bani să iasă, că justiţia este cu noi!
Există în popor o vorbă: „Dacă iedul sare masa, capra sare casa”. Dacă Popoi Cioc & Co au furat mii de euro, Oprean, „om de mare valoare şi caracter”, a furat milioane! Cum? Nu este greu să găseşti metode de a fura zeci de milioane de euro, atunci când ai acoperire din partea P.S.D.-ului, când oamenii din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îţi dau fără comentarii orice sumă care o soliciţi cu documente false, şi când organele Curţii de Conturi care supraveghează legalitatea folosirii banului public se înfruptă şi ele, şi ulterior devin doctori în ştiinţe, cadre universitare de nădejde sau directori generali administrativi ai universităţii pentru că nimeni nu ştie mai bine ca ei, cum să mascheze hoţiile săvârşite. Felicitări, domnului director general ec.dr. lector universitar Vasile Moţoc! L-a mazilit pe „bietul” maior de securitate, şi el devenit prof.univ.ec.dr., Emanoil Muscalu, bulibaşă de talie măruntă, implicat în tot felul de găinării şi acum îi dă lecţii de hoţie la nivel de crimă organizată. Ehe,… alte vremuri, am progresat!
Aşadar… bani sunt gârlă! Cum să faci să fie ai tăi? Cu aşa companie, nu a trebuit mult timp ca tovarăşul –în hoţii! –  rector Constantin Oprean să treacă la un management strategic de mulgere a banului public, transferându-l în mod pragmatic de la bugetul statului, prin Ministerul Educaţiei, la propria stână – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
Cea mai la îndemână soluţie a fost înregistrarea tuturor studenţilor universităţii la modulul de pregătire pedagogică sub coordonarea ilustrului coechipier – colonel de securitate Dan Maniu Duşe şi cu concursul nevinovatului filozof Alexandru Hudiţeanu, ulterior înlăturat de la ciolan de nimeni altcineva decât de tovarăşa maior de securitate şi tovarăşe de viaţă a colonelului, Sonia Duşe, care în ultimii doi ani şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe, şi, ca în poveştile cu Harap-Alb, a devenit peste noapte şi profesor universitar. Dacă sunt promovaţi tot felul de boi, de nu ar beneficia şi caii sau gloabele lor?
Diferenţa între numărul de studenţi înregistrat la această formă de pregătire şi numărul raportat fictiv la minister se materializează în peste două milioane de euro ajunşi în câteva seifuri al Bank of Escrocs. Poliţia a utilizat pentru cercetări de ani de zile, zeci de kilograme de hârtie, zeci de litri de cerneală, dar la ce au folosit?! Din câte cunoaştem Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a fost ses      izat să se pronunţe vizavi de acest prejudiciu. Şi ce folos? S-a deplasat la universitate o comisie împreună cu directorul de resort din minister „prof.univ. Ioan Ciucă” şi iarăşi dosarele au fost tratate cu flit, trase pe dreapta şi turnat beton, ca să nu se mai audă de ele. Domnule ministru, Cristian Adomniţei, cu ce bani vă aprovizionaţi cu atâta „beton”? Care este cota cu care participă Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu la finanţarea alegerilor locale pentru Primăria Iaşului? Care este preţul trecerii sub tăcere a acestor jafuri?
O altă găselniţă inginerească de a fura în pas cu vremurile noi, a fost inventată de către acelaşi tov. colonel Dan Maniu Duşe prin celebrul proiect „CONCEPT” (Centrul de Consultanţă şi Perfecţionare din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu) pentru care nu există nici un act legal de înfiinţare, prin intermediul căruia magicianul Duşe, împreună cu „coechipierii” au reuşit, începând din anul 2004 până în prezent, să sustragă peste 5 milioane de euro. Cum? Foarte simplu! A înfiinţat centrul fantomă „CONCEPT”, căpuşă perfectă a universităţii, a obţinut, conform extrasului din Procesul Verbal nr. 2431 din 20.10.2003 al unei şedinţe care de fapt nu a avut loc niciodată – totul fiind fictiv, împuternicirea să gestioneze, personal, mari sume de bani (taxele de studiu plătite de către studenţi) predestinate să fie furate prin fals, uz de fals şi înşelăciune, ca şi când universitatea nu ar avea servicii specializate pentru activităţi economico-financiare. De ce să intre aceste taxe în contul universităţii ca bani publici? De ce trebuiau să mai ştie şi alţii din afara grupului de escroci bine organizat? S-au făcut pontaje fictive cu persoane din universitate şi din afara universităţii, chiar cu domiciliul şi locul de muncă la sute de kilometri departe de Sibiu.
Domnul prorector-colonel Duşe a semnat pe aceeaşi filă pentru întocmirea foii colective de prezenţă, în calitate de director centru-fantomă, aprobându-şi zilnic activităţi de câte 7 ore pentru el, secretara de cabinet, fiica acesteia studentă la Cluj la învăţământ de zi, soţia sa, rectorul Oprean, secretarul şef al Universităţii „Lucian Blaga” – colonel Laurenţiu Smaranda şi alţi foşti ofiţeri de securitate şi membri marcanţi ai fostului Comitet Judeţean de Partid Sibiu.
Domnule prorector, cum puteţi fi în acelaşi timp la cabinetul de prorector, la orele planificate ca profesor universitar cu 5 norme didactice, la Concept câte 7 ore/zi şi tot în acelaşi timp (în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră) şi la masterate în Sibiu, Galaţi şi Constanţa? Dar dumneavoastră, tovarăşe comunist Oprean? Cum puteţi desfăşura toate aceste activităţi alături de celebrul colaborator Duşe, în aceeaşi perioadă când sunteţi şi plecat din ţară? Noi credem că aveţi „clone” sau sosii, care vă suplinesc în aceste multiple activităţi desfăşurate de o singură persoană, în acelaşi interval de timp, dar în locuri diferite! Altcumva nu se poate explica.
 Alte mârşăvii ordinare, ticluite cu profesionalism diabolic de către aceşti „doctori” în escrocherii, au fost masteratele organizate la Constanţa şi Galaţi, un adevărat târg de diplome de masterat în „Managementul sistemelor integrate”, unde fiecare masterand şi-a putut cumpăra diploma în schimbul sumei de 150-200 euro prin intermediul a două firme din Constanţa: S.C. Work Education S.R.L. şi S.C. Work Consulting S.R.L. patronate de familia colonelului de securitate Arghirescu (soţ, soţie şi fiu) prin care s-au derulat (furat) iarăşi peste 1,5 milioane euro. Furturile şi vânzările de diplome de la Universitatea din Oradea pălesc în faţa grandorii acestor infractori sibieni.
Tovarăşe Oprean, nu ţi-a tremurat mâna să semnezi declaraţiile de plată cu ora, şi tot dumneata şi statele de plată, când cunoşti bine că în perioada respectivă nici nu erai măcar în ţară? Pe aceleaşi file ai semnat ca declarant şi tot dumneata, printr-o altă semnătură, ţi-ai aprobat, în calitate de rector, sumele de bani necuvenite şi ai semnat şi pentru primirea banilor!
Oprean şi  acoliţii tăi nu nu-şi declară la organele fiscale nici măcar jumătate din aşa-zisele venituri (bani furaţi), fără a vă teme câtuşi de puţin de infracţiunea numită evaziune fiscală, pe care ei o săvârşesc non-stop. Noul director general al Direcţiei Finanţelor Publice Sibiu, domnul Laurenţiu Butiri, s-ar putea să aibă ceva de spus vizavi de furtul de bani din buzunarul statului. Sau o să-l cumpăraţi şi pe dânsul cu niscai titluri universitare sau bani pentru aşa-zise ore la catedră?
Aşa se poate  explica şi lupta diabolică de a rămâne la conducere după ultimele alegeri, fără ca banda să se dea în lături de la orice procedeu, oricât de josnic şi murdar ar fi fost el. Chiar pe jumătate declarate, veniturile ăstora depăşesc 10.000 de euro lunar!!! Cine mai jecmăneşte bugetul statului ca ei, în România?
Aceşti indivizi, lacomi şi fără principii morale, care, din păcate, se ocupă de educaţia tinerei generaţii, murdăresc emblema de cadru didactic şi sunt o mare ruşine pentru această breaslă. Deşi au tentacule, ca o uriaşă caracatiţă a corupţiei, sperăm să vină o zi, când va avea ceva de spus şi Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu ai căror reprezentanţi fură acum împreună. Sau, poate organele de control financiar, procuratura şi justiţia îşi vor face datoria, fără a-i mai putea cumpăra, în continuare, pe anchetatori cu diplome în ştiinţe şi titluri de profesori universitari.
Domnilor impostori, care pozaţi în oameni cinstiţi, dacă mai aveţi câtuşi de puţină demnitate umană în voi, găsiţi un motiv pentru a renunţa la actuala denumire a universităţii, fără a mai terfeli în continuare numele lui Lucian Blaga şi puneţi-vă firma ce o meritaţi: „JAFUL” S.R.L.!

Departamentul de
 Investigaţii JUSTIŢIARUL

P.S.: Pentru toate acuzele prezentate în acest material dispunem de documente incontestabile. Acestea vor fi prezentate, în totalitatea lor, la cererea organelor de anchetă – normal ar fi ca Parchetul şi Poliţia să se autosesizeze după lectură! – sau în justiţie, dacă persoanele nominalizate în articol vor avea tupeul să intenteze procese pentru calomnie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *