Puncte de vedere

Justitia si ororile ei (VIII)

Partea introductivă a Încheierii 5201 (vezi facsimil) începe cu:” Judecător I. Eugen Maior şi conducător CF Borşan Alex, asupra cererii introduse de As de Proprietari NR.6 TG.MURES domiciliat în STR CONSTANTIN  ROMAN  VIVU  NR D11 AP.4 (n.a: adresa mea!) prin notarul public (mandatarul) privind notarea în Cartea funciară, în baza LISTA  CHELT... dispune: Admite cererea cu privire la imobilul ap. 4 înscris în Cartea funciară nr...(pauză!)...şi să se înscrie un privilegiu cu rang prioritar în sumă de 48.041.098 lei. Dată în camera de consiliu la 10.03.04”.
">