Abuzuri

Klaus Iohannis versus justiție, după contestația în anulare împotriva unei decizii definitive și irevocabile, acum vrea și strămutarea procesului!

    „Judecătorii trebuie să soluţioneze în mod imparţial cauzele deduse judecăţii, în baza faptelor şi în conformitate cu legea, […]

 

 

„Judecătorii trebuie să soluţioneze în mod imparţial cauzele deduse judecăţii, în baza faptelor şi în conformitate cu legea, fără niciun fel de restricţii, influenţe neadecvate, sugestii, presiuni, ameninţări sau amestecuri, fie ele directe sau indirecte, din partea nimănui, indiferent din partea cui ar veni şi pe ce motiv.” (Congres ONU – Înaltul Comisariat Pentru Drepturile Omului – anul 1985)

 

Pe lângă Cererea de Contestație în anulare împotriva unei DECIZII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE, iată că președintele Klaus Iohannis solicită și strămutarea judecării cauzei, nefiind mulțumit de judecătorii brașoveni, cei care l-au lăsat fără două case luate prin uz de fals!

Pag. 1stramutare_ultima

Sunt în posesia ambelor acțiuni civile. Motivele contestației în anulare se lăbărțează pe 22 de pagini. Nu are rost să le comentez și să le demontez prin argumente viabile fiindcă efectiv îmi provoacă greață. Armata de avocați angajată de Klaus Iohannis atacă nu doar ultima decizie judecătorească DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ, dar merg până acolo încât contestă și decizia Curții de Apel din anul 2005, tot DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ, prin care s-a anulat Certificatul de moștenitor ca fiind întocmit pe bază de documente false!

Să recapitulăm! Deci, în anul 2005 s-a pronunțat definitiv și irevocabil sentința la procesul declanșat, în anul 1999, de locatarii imobilului situat în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 35 (prima casă furată) și s-a anulat Certificatul de moștenitor prin care niște escroci, prin uz de acte false, au pus labele lor jegoase pe casa în cauză, mare cât un bloc și situată în buricul târgului! Atunci, proprietarii impostori Carmen Georgeta Iohannis, Georgeta Lăzurca (mama lui Carmen G. Iohannis) și Baștea Ioan au pierdut prima casa. Ulterior trebuia să se aplice „puterea lucrului judecat” și actele subsecvente Certificatului de mostenitor, ANULAT în 2005, inclusiv Contractul de vânzare-cumpărare a unei jumătăți din imobilul situat în Sibiu str. N. Bălcescu, nr. 29 (a doua casă furată), aflat și el pe același Certificat de moștenitor declarat nul, anulate. Pentru acest ultim imobil, locatarii, proprietari de drept în același timp, s-au mai judecat încă 10 ani fiindcă escrocii au susținut că au fost cumpărători de bună credință.

cauza_ilicita

Acum instanța nu numai că a demonstrat că soții Iohannis nu au fost cumpărători de buna credință, dar chiar a subliniat acest aspect în sentința definitivă a Tribunalului Brașov: În ceea ce priveşte fondul cauzei, analiza acestuia trebuie să pornească de la cele constatate cu putere de lucru judecat prin decizia civilă nr 33/2005 a Tribunalului Brașov şi anume la împrejurarea că certificatul de moştenitor nr 90/1999 a fost declarat NUL ABSOLUT pe motiv că este fondat pe o cauză ILICITĂ şi s-a emis PRIN FRAUDAREA LEGII. (…) CAUZA ILICITĂ izvorâtă din FRAUDAREA LEGII ce a invalidat certificatul de moștenitor se extinde şi asupra contractului de vânzare-cumpărare subsecvent, terţii, în speţă doar pârâtul KLAUS WERNER JOHANNIS NEFIIND APĂRAT DE PREZUMŢIA DE BUNĂ CREDINŢĂ, faţă de AMPLOAREA OPERAŢIUNII ILICITE rezultată din hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate (…) Actul juridic subsecvent, întemeindu-se pe un act juridic INCHEIAT PRIN FRAUDAREA LEGII SI FONDAT PE O CAUZA ILICITA, nu ar putea fi validat prin simpla invocare a bunei credinţe a terţului, mai ales că ACESTA ESTE SOŢUL celeilalte părţi contractante care la rândul său a participat la întocmirea actului nul iniţial. Când scrie despre „actul nul inițial”, instanța se referă la Certificatul de moștenitor și legatar nr. 90 din 1 iunie 1999, anulat în anul 2005! De aici, din data și împrejurarea în care s-a făcut tranzacția de vânzare-cumpărare la un preț de dumping (50 de milioane lei vechi, 5.000 de lei actuali!), reiese și reaua credință! Ambele documente (Certificatul de moștenitor și Contractul de vânzare-cumpărare) au fost făcute la același notar, în aceeași zi (1 iunie 1999) și cu participarea acelorași persoane, deoarece Carmen Iohannis apărea atât pe Certificatul de moștenitor, cât și pe Contractul de vânzare-cumpărare. În concluzie, cumpărătorii (familia Iohannis) nu pot să susțină buna credință în cumpărare și că nu ar fi știut de actele de provenineță ale imobilului, din moment ce cumpărătoarea Iohannis Carmen Georgeta era colegă și pe Certificatul de moștenitor cu vânzătorul Baștea Ioan! Da, acel Certificat de moștenitor anulat de către instanță în anul 2005 ca fiind întocmit pe bază de documente false!!!

Cert.-mostenitorCertificatul de moştenitor şi legatar nr. 90 din 1 iunie 1999, eliberat prin uz de fals şi fără competenţă teritorială de notarul Bucşa Radu Gabriel.

Certificatul de moştenitor şi legatar nr. 90 din 1 iunie 1999, eliberat prin uz de fals şi fără competenţă teritorială de notarul Bucşa Radu Gabriel. A fost declarat nul de către instanță în anul 2005.

Contr.-v-cContractul de vânzare-cumpărare încheiat între Baştea Ioan şi soţii Iohannis în aceeași zi cu Certificatul de moștenitor: 1 iunie 1999. Atenție și la suma ridicolă: 50.000.000 (cincizeci milioane) de lei vechi pentru un spațiu comercial care avea să le aducă soților Iohannis venituri de sunte de mii de euro!.

Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Baştea Ioan şi soţii Iohannis în aceeași zi cu Certificatul de moștenitor: 1 iunie 1999. Atenție și la suma ridicolă: 50.000.000 (cincizeci milioane) de lei vechi pentru un spațiu comercial care avea să le aducă soților Iohannis venituri de sute de mii de euro!

Deci instanța a spus clar în decizia definitivă a Tribunalului Brașov, consfințită ca irevocabilă acum și prin sentința Curții de Apel Brașov, care nu-i convine președintelui, că sunt escroci amândoi, el și nevastă-sa. Soacra, Lăzurca Georgeta, a fost arătată ca escroacă, împreună cu fiică-sa, Iohannis Carmen Georgeta , la celălalt proces, din anul 2005, când s-a pierdut primul imobil, cel din str. G-ral Magheru, nr. 35.

nu e buna sentinta

Procesul acesta, atacat acum prin CONTESTAȚIE ÎN ANULARE, a început în anul 2002 cu câteva luni înainte ca familia Klaus Werner Iohannis și Carmen Georgeta Iohannis să anuleze definitiv și irevocabil contractele de cumpărare ale locatarilor printr-un alt proces. Norocul lor, fiindcă astfel chichițele judecătorești pe care au tot „pedalat” avocații cuplului presidential ar fi fost valabile, adică se putea da curs celor invocate și în prezenta cale de atac extraordinară: „lipsa calității procesuale active și  lipsa de interes a reclamanților”!

Probabil că judecătorii Curții de Apel Brașov doreau să dea altă sentință, de aceea au și tergiversat atâta judecare, din mai 2014, când s-a judecat la Tribunalul Brașov. Până și pronunțarea a fost amânată de două ori! Primul termen la C.A. Brașov, în urma recursului declarat de familia Iohannis în luna mai 2014, a fost dat abia în ianuarie 2015, în loc de septembrie 2014! Curios cum toate procesele lui Iohannis Klaus Wener durează enorm de mult, la fel ca și cercetarea în dosarele penale pe care le-a avut. Aduceți-vă aminte doar de tergiversare procesului privind incompatibilitatea, din „parohia” Liviei Stanciu (ÎCCJ), unde s-a dat primul termen la mai bine de un an de la recursul declarat de ANI! În procesul cu casa de pe strada Nicolae Bălescu, din Sibiu,  era imposibil să se dea altă sentință de către Curtea de Apel Brașov! Tribunalul Brașov a mai dat de trei ori aceeași decizie de anulare a Contractului de vânzare-cumpărare  și Curtea de Apel a casat decizia și l-a întors spre rejudecare, invocând vicii de procedură, așa că nu mai putea repeta nici figură aceasta, cu casarea și rejudecarea! De aceea s-au întins procesele legate de cele două case pe o durată de 16 ani, prin tergiversări bazate pe așa-zise vicii de procedură și citarea în SUA a lui Baștea Ioan, care susținea în mod mincinos că și-a schimbat tot timpul domiciliul și nu a primit citațiile. Nici nu era nevoie de Baștea Ioan, care atâta s-a tot mutat până a decedat, fiindcă Iohannis a avut procură de la acesta să-l reprezinte în instanțe, dar o folsea doar când era convenabil pentru ei, gașca de escroci. Chiar și domiciliul stabilit pentru citare l-a avut „americanul” Baștea la locuința lui Iohannis, de pe strada Bâlea din Sibiu, dar de acel document s-a făcut abstracție sau a dispărut de la dosar. Tragerea de timp a fost intenționată pentru ca să-și poată încasa Iohannis  banii pentru chirie de la banca austriacă Raiffeisen, pe care o găzduia acolo după ce evacuase din spațiu librăria „Mihai Eminescu”, sfidător, chiar de ziua poetului național, în 15 ianuarie 2001.

Spuneam că am la dispoziție ambele acțiuni. Dacă motivarea Contestației în anulare are 22 de pagini pline de exprimări alambicate care fac slalom printre diverse legi invocate, cerea de strămutare are „doar” nouă pagini! Din aceleași motive provocate de lehamite, am să mă refer doar la pasajele în care se face referire la persoana mea. Iată câteva selecții: „În cauza de față, litigiile în care subsemnații am fost implicați au fost deosebit de mediatizate în presa locală, cu precădere în momentele apropiate unor termene de judecată, prin posibila implicare directă a intervenientului Marinescu Marius Albin, ziarist de profesie cu puternice implicații în presa locală (Sibiu și Brașov), pentru care miza procesului era foarte mare. Sub acest aspect, prezintă relevanță și împrejurarea că litigiile au făcut obiectul unor ample investigații jurnalistice, a căror concluzii defăimătoare la adresa subsemnaților, au fost publicate în mod constant pe site-ul RISE Project.

De altfel, au devenit notorii investigațiile de presă desfășurate de intervenientul Marinescu Marius Albin prin acțiunile de publicare și mediatizare, sub pseudonimul Justițiarul, a unor pretinse concluzii, însoțite de publicarea unor acte din dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, uneori cu atacuri nepermise la viața privată a subsemnaților. (…) Presiunea – atât direct cât și indirectă – pe care a exercitat-o presa locală asupra judecătorilor Curții de Apel Brașov, în contextul în care timp de peste zece ani prin articolele publicate au conturat în mod susținut în spațiul public (la care au acces și judecătorii) o imagine nefavorabilă subsemnaților…

stramutare_pag._6stramutare_pag._7

Pe langa agramatismul Casei de avocatură „Mușat si asociatii” (aici, de exemplu, parcă este un text tradus cu Google Translator dintr-o limbă străină: „prin posibila implicare direct a intervenientului Marinescu Marius Albin, ziarist de profesie cu puternice implicații în presa locală”), sunt de tot râsul argumentele cu influențarea judecătorilor de către ziariști și „presa locală”! Păi procesul acesta se judecă la Brașov de zece ani, fiind strămutat în anul 2006 și  numai acum a observat Iohannis că „presa locală” influențează judecătorii brașoveni? În primul rând, „Justițiarul” nu este „pseudonimul” meu, ci e numele publicației pe care o conduc din anul 2000, de la prima apariție. În al doilea rând, aceasta publicație, fiind acum și online, este accesibilă tuturor judecătorilor din România, nu doar celor de la Brasov! „Justitiarul” si „RISE Project” nu au legatură între ele și nici cu presa locală din Brasov și / sau Sibiu. Din contră, eu personal am fost un „paria” printre jurnaliștii sibieni, menestreli neîntrecuți în pupenklausism. Și încă ceva, eu nu am avut absolut nici o legătură cu Legea 112/1995, nefiind un beneficiar al acesteia! Acolo, în imobilul de pe str. N. Bălcescu, nr. 29, am fost în chirie cu unica bibliotecă publică cu capital integral privat din România, la vremea respectivă. Biblioteca „Biblion”, așa se numea, fiind prima evacuată de Klaus Iohannis, în data de 30 noiembrie 2000. După aceea a urmat evacuarea librăriei „Mihai Eminescu” cu care eram perete în perete. A evacuat două instituții de cultură ca să facă loc unei bănci și unui WC public pentru două terase-cârciumi de pe str. Nicolae Bălcescu, fiindcă aceasta a fost destinația pe care i-a dat-o proprietarul impostor Klaus Iohannis spațiului de 50 de metri pătrați în care a funcționat biblioteca condusă de mine!

Cică am fost autorul unor  „atacuri nepermise la viața privată a subsemnaților”. Am scris cumva despre întâlniri între cupluri de swingeri cu bărbați bisexuali? Nu! Am relatat doar despre procese civile, desfășurate public și am publicat documente la care am avut acces ca parte în proces. Este îngrijorător modul în care președintele României dorește să pună botniță presei, la fel cum a făcut la Sibiu, unde publicațiile „Justițiarul” și „Justițiarul sibian” erau refuzate de difuzorii locali de presă fiindcă așa primiseră ordin de la Primărie!

Cât privește teama judecătorilor și influențarea lor de către ziariștii… Parcă-i văd, cu robele tremurând pe ei și clănțănindu-le dinții în gură de frica unui scârța-scârța pe hârtie, dar aprigi în a judeca interlopi fioroși și politicieni mafioți!

Faptul că președintele României a declarat despre o sentință judecătorească, DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ care nu-i era favorabilă, că-l nemulțumește și nu este bună, reprezintă un ATAC LA STATUL DE DREPT și motiv pentru demararea procedurii de suspendare a președintelui de către Parlament. Presa, CSM-ul și „societatea civila” nu se mai sesizează pentru atac la adresă independenței Justiției, așa cum făceau când era vorba de alți politicieni care comentau nu decizii definitive, ci cauze care se aflau pe rol? Deciziile definitive nu a îndrăznit nimeni să le conteste până la domnul președinte! Da, uitasem, el promitea „un altfel de politică”. Subliniez conflictul de interese și abuzul în serviciu pe care le-a întreținut permanent la Sibiu, și în procesele acestea cu casele lui, când primarul Iohannis îl apăra în instanțe pe escrocul Iohannis, deși primăria trebuia să se afle de cealaltă parte a „baricadei” fiindcă ea fusese jefuită de cele două imobile pe care le administra!

Se vede treaba că Herr Iohannis este obișnuit să influențeze chiar el deciziile instanțelor prin intermediul ordinelor date de tandemul Coldea – Hellvig (SRI SRL) către ofițerii acoperiți din presa națională! Să ne amintim campaniile de presă împotriva premierului Victor Ponta și a miniștrilor din guvernul său atunci când era vorba de anchetele DNA la comandă.

iccj

Acum de ce este aceasta tăcere totală și mass-media nu vorbește despre Contestația în anulare a lui Iohannis împotriva unei DECIZII DEFINITIVE SI IREVOCABILE A JUSTITIEI și nici despre cererea de strămutare a acestui proces? Cum este in realitate? Cine influențează presa și instanțele de judecată (a se vedea și cazul Rarinca!)?

Dat fiind faptul că azi este 15 ianuarie, reiterez cele afirmate mai sus, referitoare la marele român Mihai Eminescu și la impostorul sas Klaus Werner Iohannis. În urmă cu 15 ani, Klaus Iohannis evacua sfidător librăria „Mihai Eminescu” din Sibiu, în 15 ianuarie 2001, chiar de ziua poetului național, din imobilul obținut prin uz de fals de primarul de atunci al Sibiului! Este acel imobil situat în Sibiu, pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, pe care l-a pierdut acum definitiv si irevocabil la Curtea de Apel Brașov, dar a depus cere de contestație în anulare, urmată de altă cerere pentru strămutarea procesului. Spațiul în care fusese librăria „Mihai Eminescu” a fost închiriat de către soții Iohannis băncii austriece „Raiffeisen”, imobilul respectiv, luat cu japca, umplându-i astfel de bani pe cei doi Iohannis, în fond niște escroci și proprietari-impostori ai unei case de care tocmai au fost debarasați prin intermediul Justiției! Acesta este „marele patriot și iubitor de cultură”, Klaus Werner Iohannis, primarul care a fost lăudat pentru evenimentul „Sibiu, capitală culturală europeană”, desfășurat în anul 2007. Mihai Eminescu a mai fost umilit încă o dată, chiar și după moarte, de austrieci și masoni!

 

                                                                                                   Marius Albin MARINESCU

6 Comments

 1. romanul

  Vai de capul satului,cand isi pune lupul paznic la oi.

 2. vacariu

  ESTE IMPERIOS NECESARA DECLANSAREA PROCEDURII DE SUSPENDARE A PRESEDINTELUI !!!

  • varga alexandru

   Mai bandit ca Basinescu!

 3. nicolae

  Un impostor ajuns presedinte al romanilor printro enorma manipulare. Daca ar avea un minim bun simt si onoare, ar trebui sa paraseasca aceasta functie pentru care a dovedit ca nu are nicio calitate. Romanii trebuie sa -l trimita acolo unde este locul infractorilor. Ne face de ras cu fiecare clipa ce trece.

  • oarecare

   Enorma manipulare? Eu spun ca in primul rand prin prostie. Cei care l-au votat nu aveau niciun motiv sa il voteze. Aaa… ca s-au iluzionat, in ciuda numeroaselor indicii ca omul a facut numai matrapazlacuri la viata lui… asta e altceva: prostie cu „P” mare. Tare as vrea sa-i vad acum pe votantii sai la fel de vehementi in a-i cere socoteala. Inainte de rezutatul alegerilor, cu cateva ore, iesisera prin toate orasele mari din Tara, cu miile si zecile de mii, dispusi sa faca iures in cazul in care nu el ar fi fost dat ca si castigator. Acum nu mai cer nimic, fiindca Iohannis le-ar da… doar sub nas. Pas cu pas.

  • herodot1

   Jos Iohannis!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *