Atitudini

Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 încalcă grav prevederile Constituției României

                           SCRISOARE DESCHISĂ adresată Avocatului Poporului, d-na RENATE […]

 

                         SCRISOARE DESCHISĂ

adresată Avocatului Poporului, d-na RENATE WEBER, cu solicitarea de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lege care încalcă grav prevederile Constituției României

                Partidul România Noastră, reprezentat prin președinte Gheorghe Funar, Vă solicită să sesizați, în termenul legal, Curtea Constituțională a României în legătură cu neconstituționalitatea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

                Potrivit Constituției, articolul 93, „Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale…”.

Guvernul României  a trimis la Parlament, în ziua de 11 mai 2020, „Proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” pe perioada stării de alertă. Dar, în Constituția României nu există nicio prevedere referitoare la starea de alertă. Ea nu poate fi decretată de către Președintele Klaus Werner Iohannis pentru că nu este prevăzută în Constituția României! S-a ajuns, pentru prima dată în istoria Parlamentului României, ca pentru prevenirea și combaterea unui virus invizibil, botezat SARS-CoV-2, să fie adoptată o lege care nu se întemeiază pe prevederile Constituției României și care nu reprezintă voința Poporului Român. Această lege neconstituțională urmărește să creeze cadrul legal pentru instaurarea dictaturii Guvernului împotriva Poporului Român, sub pretextul pandemiei de COVID-19, cu scopul de a se putea aplica noile reforme stabilite în Super-Memorandumul de la Strasbourg, de la sfârșitul lunii iunie 2014, care a fost semnat și de către Președintele Klaus Werner Iohannis și Premierul României Dacian Julien Cioloș.

                Legea stabilește măsuri și sancțiuni împotriva cetățenilor sănătoși, sub pretextul că Guvernul vrea să-i protejeze de contaminarea cu coronavirusul SARS-Co-V-2, care este invizibil. Doar cei din conducerea Ministerului Sănătății l-au văzut că se așează și îi place să stea pe clanțe, pe butoanele de la lifturi și pe garduri, iar pentru combaterea acestuia au recomandat spălarea și dezinfectarea lor.

                Această lege nu are nicio încadrare în prevederile Constituției României, dimpotrivă ea încalcă Legea fundamentală a țării. Textul normativ la care am făcut referire mai sus se bazează numai pe analiza factorilor de risc, așa cum se precizează la art.3, alin.1-4. Legea nu stabilește cine face analiza factorilor de risc la nivel național și la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

                Legea dezbătută și votată, în zilele de 12 și 13 mai 2020, în Senat și Camera Deputaților cu scopul de a fi aplicată pe durata stării de alertă, în timpul pandemiei de COVID-19, este neconstituțională în integralitatea ei!

                Membrii Guvernului și ai Parlamentului României au încălcat grav Constituția țării și au adoptat o lege privind unele măsuri ilegale și împotriva Poporului Român pe timpul stării de alertă – denumire inexistentă în Legea fundamentală a țării. Ei au votat pentru interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor români în timpul stării de alertă, care nu este prevăzută în Constituția României!

                Președintele României nu poate institui, prin decret, starea de alertă care nu există în Constituția României! Pe cale de consecință, legea a fost votată degeaba de Parlament. Ea constituie o dovadă clară a incompetenței și iresponsabilității celor din Guvern și Parlament care au încălcat prevederile din Constituția României pe care au jurat și au obligația să o respecte. Este posibil să-i fi indus în eroare Președintele României care s-a referit și a repetat zilnic, în ultima vreme, despre starea de alertă.

                Guvernul Orban și membrii Parlamentului nu știu că există OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență în care se precizează că starea de alertă o declară primarul, la nivelul unei localități, cu aprobarea prefectului, iar pentru județ o declară prefectul și o aprobă ministrul Administrației și Internelor.

Conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative este interzisă elaborarea și adoptarea unei legi într-un domeniu care este reglementat deja printr-un alt act normativ. În asemenea situații fie că se modifică și se completează cu unele modificări actul normativ inițial sau se adoptă un alt act normativ care precizează că se abrogă vechea lege. În cazul legii adoptate cu scopul de a preveni și combate pandemia de COVID-19 nu au fost respectate nici prevederile Legii nr.24/2000.

La solicitarea Guvernului Orban, Parlamentul României a legiferat într-un domeniu, al stării de alertă, denumire care nu există în Constituție și care nu poate fi instituită de Președintele țării nici în cazul pandemiei mediatice pe seama invizibilului SARS-CoV-2 care produce boala COVID-19.

Guvernul Orban a recurs la o stratagemă și a reușit să păcălească Parlamentul României cu Proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prin care, pe de o parte, a modificat și a adăugat unele prevederi la Constituția României, iar pe de altă parte, a trecut între atribuțiile sale pe unele dintre competențele expres prevăzute în Legea fundamentală pentru Președintele țării. Un exemplu edificator în acest sens îl constituie prevederile de la art.4 din această lege care precizează că Hotărârea de Guvern privind instituirea stării de alertă „se supune încuviințării Parlamentului. Parlamentul se pronunță în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviințare.” Conform Constituției, articolul 93, Președintele României „solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia”. Mai mult, conform Constituției, Parlamentul adoptă legi și nu are, între atribuții, aprobarea Hotărârilor de Guvern, inclusiv în cazul pandemiei de COVID-19. Prin această lege s-a prevăzut că Parlamentul se pronunță prin lege pentru aprobarea Hotărârii de Guvern privind instituirea stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. La art.4, alin.3, din această lege se precizează că Hotărârea Guvernului privind instituirea stării de alertă se supune încuviințării Parlamentului numai când ea se referă la „cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul țării.” În cazul în care starea de alertă se instituie în mai puțin de jumătate din unitățile administrativ-teritoriale nu mai este necesară încuviințarea Parlamentului. Guvernul poate instaura lejer dictatura în toate domeniile. Până acum, în istoria legislației din România nu s-a mai întâlnit o asemenea discriminare în ceea ce privește încuviințarea de către Parlament a unui act normativ!

Încălcând prevederile din Constituția României, articolul 53, în timpul stării de urgență, prin ordonanțe militare au fost restrânse drepturi și libertăți ale cetățenilor prin discriminarea celor care au depășit vârsta de 65 de ani. Președintele României Klaus Werner Iohannis și Premierul României Ludovic Orban au stabilit și au patronat discriminările din timpul celor două luni ale stării de urgență. Cei doi, împreună cu cei din conducerea Ministerului Sănătății au dispus măsuri disproporționate pentru ocrotirea cetățenilor români. În acest sens s-au constatat următoarele:

a. În ultimii 30 de ani au murit de cancer peste 2.000.000 de români, mai ales din cauza aditivilor alimentari cancerigeni. În prezent sunt peste 1.000.000 de cetățeni români bolnavi de cancer, dintre care mor zilnic (în medie) circa 150 de persoane. Numărul lor, cel de 150, este mai mare decât cel al morților de COVID-19 din cele 60 de zile ale stării de urgență. Împotriva acestui genocid cauzat, mai ales de aditivii alimentari cancerigeni, atât Parlamentul cât și Președinții și Guvernele României nu au adoptat nici un act normativ pentru interzicerea aditivilor ucigași. Nici un Președinte al României nu a instituit starea de urgență pentru a preveni și combate efectele aditivilor alimentari cancerigeni care au îmbolnăvit peste 3.000.000 de oameni și au obligat să moară cu zile și în multe chinuri peste 2.000.000 de cetățeni români. Guvernul și Parlamentul României nu s-au preocupat și nu au adoptat nicio lege pentru prevenirea îmbolnăvirii românilor cu aditivi alimentari cancerigeni.

b. În timpul stării de urgență, în două luni, au decedat din cauza COVID-19, cel mult 140 de persoane. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declar public că 87% dintre persoanele decedate în ultimele două luni și afișate obsesiv pe ecranele televizoarelor au murit din cauza altor boli decât COVID-19.

Se știe că, pentru combaterea unei pandemii trebuie cunoscute și atacate cauzele acesteia. Dar, se păstrează secretul asupra celor care au produs și răspândit virusul SARS-CoV-2 cu scopul de a declanșa cel mai mare holocaust din istoria omenirii și de a reduce populația de pe Pământ cu 50%-90% mai ales, prin folosirea sistemului 5G și a vaccinării obligatorii cu un virus ucigaș. Cei din neamul de ucigași, cum i- denumit Domnul nostru Iisus Hristos, au programat ca tuturor românilor să le fie fixat pe frunte un cod de bare, cu ocazia așa-zisei testări pentru COVID-19 cu scopul declarat, de alogenii din conducerea Ministerului Sănătății, de a afla care a fost curba pandemiei în România. Urmează în programul ucigașilor ca să fie vaccinați obligatoriu toți cetățenii României și să le fie introdus în corp un cip cu ajutorul căruia să poată fi controlați total și omorâți la comandă. Se știe că, la începutul pandemiei de coronavirus, Prof.univ. Adrian Streinu Cercel, Secretar de Stat în Ministerul Sănătății,  a declarat la televiziune că virusul SARS-CoV-2 este un virus gripal care este de zece ori mai puțin periculos pentru sănătatea oamenilor decât alți viruși din perioada gripelor din sezonul rece. La începutul stării de urgență, conducătorii României au solicitat cetățenilor să păstreze o distanță socială (traducere greșită din Bill Gates ș.a.) de 1 metru. Apoi 1,5 metri și acum 2 metrii. De ce? Pentru că în timp ce românii au fost obligați să stea în casă au fost montate numeroase antene pentru sistemul 5G și s-a constatat că dacă oamenii stau la o distanțare mai mică de 2 metrii între ei nu pot fi identificați și controlați perfect.

Guvernul Orban a aflat că virusul invizibil SARS-CoV-2 este un mare dușman al Bisericii, mai ales al Bisericii Ortodoxe Române, al morților din cimitire, precum și al tradițiilor multimilenare moștenite de la Poporul Primordial Get, Adevăratul strămoș al Poporului Român, Adevăratul Popor Sfânt care a fost așezat de către Bunul Dumnezeu în Grădina Maicii Domnului, cu cel puțin 6.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Adevăr confirmat de numeroasele dovezi arheologice găsite pe teritoriul României Mari.

Președintele României Klaus Werner Iohannis a înștiințat Poporul Român că suntem în război cu virusul invizibil SARS-CoV-2 care a asediat un număr foarte mic de români. În loc să fie instituită starea de asediu, conform OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, în unele unități administrativ-teritoriale unde au apărut bolnavi de COVID-19 a fost decretată starea de urgență în întreaga țară. Cu încălcarea Constituției, au fost restrânse și chiar interzise multe drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor și s-a trecut la foarte multe discriminări, între cetățeni inclusiv pe criterii de vârstă și de însoțitori ai unor animale de companie. Prin ordonanțe militare, date de civili împotriva civililor, au fost stabilite arbitrar contrar logicii, tot felul de interdicții  stabilite pentru cetățenii români, mai ales celor care au trecut de vârsta de 65 de ani.

                Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 încalcă numeroase prevederi ale Constituției României și restrânge în mod discriminatoriu multe drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor. Dintre acestea amintesc următoarele:

– Dreptul la viață și la integritate fizică este încălcat prin: închiderea în casă a circa 19.000.000 de oameni sănătoși; interdicțiile impuse prin ordonanțele militare; pandemia mediatică pe tema coronavirusului, inclusiv prin prezentarea de informații false în legătură cu COVID-19. Numărul foarte mare al persoanelor intrate în carantină și a celor spitalizate și vindecate de COVID-19, comparativ cu numărul celor decedate confirmă că acțiunile Președintelui și Guvernului României sunt menite să susțină îndeplinirea unor obiective îndreptate împotriva Poporului Român. Aceleași încălcări ale dreptului la viață se regăsesc în prevederile Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

– Dreptul la libera circulație, în țară și în străinătate al cetățenilor români a fost restrâns și chiar interzis, pe criterii discriminatorii. Au fost aplicate ilegal peste 320.000 de amenzi uriașe, pe baza ordonanțelor militare. Președintele Iohannis și Guvernul Orban nu au știut că nu pot să-i amendeze pe cetățeni fără nici un temei legal. Prin noua lege privind instituirea stării de alertă au fost stabilite amenzi mai mici decât cele ilegale prevăzute prin ordonanțele militare, dar diferite, pentru aceleași fapte de cele consemnate în OUG nr.21/2004. Aceleași încălcări ale dreptului la libera circulație se regăsesc în prevederile Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

– Libertatea gândirii, a opiniilor și libertatea credințelor religioase au fost îngrădite prin ordonanțe militare, cu încălcarea Constituției. Pentru prima dată de la împăratul Traian (care a fost cel mai mare anticreștin al antichității) și până în anul 2020 nu au fost închise în România bisericile de Sfintele Paști, cea mai mare Sărbătoare a Creștinătății. Bisericile vor rămâne închise și în perioada stării de alertă, cu încălcarea prevederilor din Constituția României.

– Libertatea de exprimare a fost violată și este îngrădită și pe perioada stării de urgență și, cu încălcarea dispozițiilor Constituției României, va fi încălcată și în perioada stării de alertă.

– Dreptul la informație a fost îngrădit, iar mijloacele de informare în masă nu au asigurat informarea corectă a opiniei publice în legătură cu pandemia de coronavirus. Populația nu a fost informată în legătură cu declararea legală în țara noastră a pandemiei cu noul coronavirus. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avea posibilitatea să declare legal pandemia cu SARS-CoV-2 dacă cel puțin 1% din populația planetei era bolnavă din cauza acestui virus, adică circa 75.000.000. Dar, OMS a declarat pandemie când erau infectați doar circa 100.000 de pământeni. În România, până acum, oficialitățile Statului Român nu au prezentat informații în legătură cu pandemia de COVID-19 din primăvara acestui an. Persoanele din conducerea Ministerului Sănătății au recunoscut public că 80%-87% dintre cetățenii români decedați au fost declarați în mod fals că au murit de COVID-19. Cu ce scop? Pentru a induce frica în populație și pentru scăderea imunității acesteia.

– Dreptul la învățătură a fost grav afectat prin închiderea grădinițelor, școlilor și facultăților din România. Aceiași încălcare a dreptului la învățătură este prevăzută și pe perioada stării de alertă. Sunt peste 3.000 de localități din țara noastră unde nu au existat bolnavi internați de COVID-19 și nici decese din cauza pandemiei, dar cu toate acestea unitățile de învățământ au fost și vor rămâne închise cel puțin până la toamnă. Prin discriminare, în timpul stării de alertă, vor putea merge la școală, în perioada 2-12 iunie a.c., numai elevii din clasele a VIII-a și a XII-a.

– Accesul la cultură a fost grav restricționat și această situație va fi menținută și în timpul stării de alertă. Oamenii au fost și vor fi obligați să stea în casă, iar în perioada stării de alertă accesul la cultură nu este garantat, conform Constituției.

 – Dreptul la ocrotirea sănătății nu a fost garantat și respectat pe timpul stării de urgență. Aceeași situație va continua pe timpul stării de asediu. Mii de bolnavi cronici nu au avut și nu vor avea acces la spitale, unde majoritatea paturilor stau goale și în așteptarea posibililor infectați de COVID-19. Împotriva marii majorități a bolnavilor cronici s-a desfășurat și va continua genocidul și în timpul stării de asediu.

 – Libertatea întrunirilor a fost interzisă în perioada stării de urgență și va continua în timpul stării de alertă. Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile și alte întruniri au fost interzise în timpul stării de urgență și rămân interzise în perioada stării de asediu, inclusiv în cele peste 3.000 de localități din toate județele României în care nu a existat și nu există niciun bolnav de COVID-19.

 – Dreptul la muncă în țară a fost îngrădit și este interzis în multe domenii și în timpul stării de alertă. Pentru sclavii români care au plecat să lucreze pe plantații în unele țări din Uniunea Europeană nu au existat și nu vor fi restricții în timpul stării de alertă. Discriminarea există între români în funcție de locul de muncă din țară sau cel din străinătate.

– Dreptul de proprietate privată nu a fost garantat și ocrotit în mod egal de lege în timpul stării de urgență și nu va fi garantat nici în timpul stării de alertă. Mai mult, la art.5 și art.65 din Legea privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt prevăzute lucrări pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, indiferent de forma de proprietate. Este evident că, Președintele Iohannis și Guvernul Orban au găsit soluția împotriva virusului: ori îl strivesc sub dărâmături sau îl îneacă. Logic și practic aceste demolări și inundații controlate nu pot avea nicio legătură cu celebrul virus invizibil SARS-CoV-2.

                Atât în timpul stării de urgență, cât și în perioada stării de alertă, restrângerea exercițiului unor drepturi și al unor libertăți nu se încadrează în cazurile înscrise expres în Constituția României, la articolul 53. Restrângerea unor drepturi și libertăți nu era și nu este necesară nici în perioada următoare.

                În perioada stării de urgență, persoanele bolnave de acest virus gripal botezat SAR-CoV-2 s-au tratat la domiciliu și în cazuri mai grave au fost internate și tratate în spital. Pe perioada stării de alertă situația se va repeta dar la o scară mult mai mică deoarece cazurile cu bolnavi de gripă vor fi foarte puține în timpul verii.

                Măsurile aplicate de Guvernul Orban în timpul stării de urgență și cele stabilite prin lege pe timpul stării de alertă nu sunt proporționale cu situația care le-a determinat! Ele au fost și vor fi aplicate discriminatoriu și aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute în Constituția României.

                Având în vedere argumentele prezentate mai sus, precum și multe altele pe care le-ați identificat și le cunoașteți Dumneavoastră din textul Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă solicit ca în temeiul atribuțiilor ce vă revin să sesizați Curtea Constituțională pentru exercitarea controlului de constituționalitate asupra prevederilor acestei legi care nu combate efectele pandemiei de COVID-19, ci dimpotrivă interzice sau îngrădește numeroase drepturi și libertăți fundamentale ale celor 19.000.000 de români sănătoși.

                                                                                         Cu consideratie,               

                                                                                     Dr. Gheorghe Funar

                                                                        Președinte al Partidului România Noastră

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.