Remember

Loja masonică „B’nai B’rith” și lovitura de stat din decembrie 1989 (I)

     În loc de cuvânt înainte: „B’nai B’rith” („Fiii legământului”) și România „Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și Jose […]

 

   În loc de cuvânt înainte: „B’nai B’rith” („Fiii legământului”) și România

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și Jose Iacobescu, președintele Forumul B’nai B’rith «Dr. Moses Rosen» România, au semnat joi, 5 februarie 2015, la sediul MAE, un protocol de colaborare între cele două instituţii.

Protocolul prevede ca Ministerul Afacerilor Externe și Forumul B’nai B’rith să colaboreze pentru promovarea valorilor legate de toleranţă, dialog intercultural, solidaritate, combaterea rasismului şi antisemitismului, prin organizarea unor activităţi pe tema contribuţiei comunităţii evreieşti la viaţa culturală din România. (Ministerul Afacerilor Externe)

Ceremonia de semnare a Protocolului de colaborare între MAE și Forumul B’nai B’rith `Dr. Moses Rosen” România.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut marți, 19 septembrie 2017, o întâlnire cu lideri ai principalelor organizații evreiești din Statele Unite ale Americii: American Jewish Committee, B’nai B’rith International, World Jewish Congress, Anti-Defamation League, Conference of the Presidents of Major American Jewish Organizations și National Coalition Supporting Eurasian Jewry, World Jewish Restitution Organization. (Administrația prezidențială – presidency.ro)

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a susţinut marți, 29 ianuarie 2019, la invitaţia B’nai B’rith, cea mai veche organizaţie a comunităţii evreieşti din lume (fondată în 1843), o conferinţă dedicată prezentării priorităţilor țării noastre la conducerea Consiliului Uniunii Europene și oportunităților generate de această poziție pentru consolidarea legăturilor dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. (Ministerul Afacerilor Externe)

Ambasadorul României în SUA, George Maior – conferință la pupitrul B’nai B’rith.

    Lovitura de stat masonică din decembrie 1989 (I)

Orice evenimant politic are o cauză precisă care îl precede în spaţiu şi timp precum şi o organizaţie care îl generează
Se pot identifica cu maximă acurateţe structurile oculte de putere care au declanşat evenimentele de factură politică din România anului 1989

Dacă ne dorim şi vrem să fim întru totul fideli adevărului istoric este necesar să precizăm faptul că masoneria prin intermediul serviciilor de informaţii şi agenţiiilor de presă din ţările limitrofe României, respectiv Iugoslavia, Ungaria, Uniunea Sovietică şi Bulgaria au acţionat la unison pentru declanşarea operaţiunii de eliminare de la putere a lui Nicolae Ceauşescu.

Există probe indubitabile care dovedesc faptul că masoneria prin intermediul lojei masonice „B’nai B’rith”, respectiv prin participarea nemijlocită a membrilor săi activi cât şi prin intermediul masonilor aparţinând lojilor regulare care au funcţionat pe teritoriul României au premeditat, organizat şi realizat efectiv lovitura de stat din decembrie 1989.

Loja masonică „B’nai B’rith” a fost centrul principal de comandă care a funcţionat şi declanşat pe teritoriul României o întreagă serie de activităţi secrete şi reprezintă totodata entitatea care a coordonat prin intermediul membrilor săi din armată, servicii de informaţii precum şi cei din aparatul de partid şi de stat, operaţiunea care în final a condus la asasinarea soţilor Ceauşescu.

Lojă masonică exclusivistă „B’nai B’rith” are 22 de zone de influenţă pe glob. În fapt, întreg teritoriul locuibil este împărţit în 22 de arealuri specifice în care lojă masonică „B’nai B’rith” operează la nivel mondial. Numărul acestor arondismente este identic cu numărul literelor alfabetului ebraic. „B’nai B’rith” este numită de asemenea Loja Mamă, Fii Legământului, Fii Alianţei sau Fii Jurământului. Denumirea de Fii Jurământului face referire la legământul pe care Moise îl realizează cu Dumnezeu în calitate de reprezentant al poporului ales.

Termenul de Loja Mamă desemnează primatul şi statutul de lideră între loji şi atestă faptul că această lojă coordonează actvitatea tuturor lojile aparţinătoare riturilor regulare.

În realitate Loja Masonică „B’nai B’rith” reprezintă o structură ocultă de putere compusă exclusiv din etnici evrei.

Neavând cum să diferenţiez dacă membrii lojei „B’nai B’rith” sunt khazari sau evrei sefarzi nu vreau să mă pronunţ în privinţa identităţii etnice efective a celor care compun această structură de putere.

Lojile masonice care aparţin riturile regulare pot să aibă în componenţă etnici neevrei. Toate lojile masonice existente se supun în mod obligatoriu şi explicit directivelor şi ordinelor Lojei Mamă care iniţiază, coordonează, integrează şi supervizează activitatea tuturor lojilor masonice care există pe teritoriul României. Aceste loji ţin de riturile masonice regulare respectiv Ritul Scoțian Antic și Acceptat din România, Ritul de York, Anticul şi Primitivul Rit de Memphis şi Misraim, Ritul Francez sau Ritul Modern, Ritul Scoţian Rectificat ş.a.m.d.

Activităţile în cadru acestei loji după cum se va vedea în continuare, respectiv aşa cum rezultă din notele informative ale Securităţii sunt profund impregnate de un ritualism care trimite la texte conţinute în Talmud asimilabile cu o anumită formă de manifestare a mozaismului, religia tradiţională a evreilor.

Doctrina derivată din Talmud are un caracter care astăzi l-am putea numi profund segregaţionist, în care lumea este împărţită într-o pretinsă elită spirituală compusă din poporul ales şi restul populaţiei care este asimilabilă turmei, desemnate cu apelativul peiorativ de goim (popoare diferite de poporul evreu), căreia îi snt  alocate statutul de masă de manevră.

Doctrina aferentă Talmudului constă într-un esoterism care este profund ostil creştinismului şi implicit membrilor care aparţin acestei comunităţi sprirituale. La aceasta se adaugă textul cunoscut ca „Protocoalele (aşa-zişiilor) Înţelepţi ai Sionului care este alcătuit din 24 de protocoale care jalonează modul de operare a masoneriei. Citatele din cadrul acestei lucrări sunt de fapt asimilate unui „modus operandi” şi se constituie în cadrul operativ al masoneriei fiind apelate constant în cadrul interceptărilor realizate de către ofiţeri de securitate desemnaţi să supravegheze întâlnirile masonilor care aparţin Lojei „B’nai Brith”. Este menţionată de asemenea tradiţia Kabalei drept sursă de iniţere specifică pentru masonii care aparţin lojei „B’nai Brith”

În acest context devine extrem de clar de ce Silviu Brucan pe numele lui real Saul Bruckner membru cu rang înalt al Lojei Masonice „B’nai B’rith” a spus, la un moment dat, în timpul evenimentelor din decembrie într-o intervenţie televizată: „Nu mai (avem) sunt furaje pentru animale”. Într-o traducere specifică limajului lojei masonice „B’nai B’rith” se precizează  faptul că nu mai erau alimente pentru populaţie.

O altă expresie utilizată de Saul Bruckner este cea în care, făcând referire într-un interviu la populaţia României ne-a numit „stupid people” în deplină concordantă cu statul de inferioritate pe care (în viziunea membrilor lojei „B’nai B’rith”) îl deţine orice popor neales, deci implicit poporul român.

Faptul că Saul Bruckner în acelaşi interviu a spus că avem nevoie de 20 de ani pentru a ne reveni de pe urmă tarelor comunismului s-a dovedit a fi fals. Au trecut 30 de ani şi suntem divizaţi şi departe de o stare firească care ar trebui să ne definească atât calitatea individuală de oameni cât şi de cea colectivă de comunitate.

Acest palier al puterii reprezentat de către loja masonică „B’nai Brith” a fost şi este precis identificat de către structurile Securităţii statului comunist şi consemnat ca atare în cadrul notelor informative de către ofiţerii desemnaţi să realizeze urmărirea operativă a masonilor aflaţi în componenţa acesteia.

Nici un neevreu nu poate accede, în fapt nu îi este permis accesul la condiţia de membru în cadrul acestei organizaţii.

Nici chiar membrilor neevrei aparţinători lojelor masonice ordinare regulare nu li se permite accesul în cadrul lojei exclusiviste „B’nai Brith”. Ei pot să fie prezenţi la Templul Masonic aparţinător Lojei Mamă „B’nai Brith” doar în calitate de invitaţi. Acest statut implică plasarea acestora într-o condiţie de inferioritate, aspect care a fost dealtfel recunoscut de către purtătorul de cuvânt al ritului de York Olimpian Ungherea într-un dialog televizat.

Părintele profesor Ioan Chirilă, fost decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a afirmat că statutul membrilor lojilor aparţinând riturilor regulate în raport de Loja Mamă este similar cu statutul femeilor în tradiţia mozaică, o condiţie care atestă plasarea lor într-o condiţie spirituală şi implicit umană inferioară. Astfel şi accesul femeilor la templu era condiţionat de o invitaţie explicită.

Lojile masonice care ţin de riturile regulare sunt cele care pot să aibă în componenţă etnici neevrei.         Toate lojile masonice existente se supun în mod obligatoriu şi explicit directivelor şi ordinelor Lojei Mamă care iniţiază, coordonează, integrează şi supervizează activitatea tuturor lojelor masonice care activează pe teritoriul României. Aceste loji sunt aferente riturilor masonice regulare menţionate anterior.

Lojile masonice regulare sunt subordonate total, în integralitatea lor lojei „B’nai Brith”,

Centrul de comandă şi control al tuturor acestor loji regulare îl constituie Loja Mamă B’nai Brith, cupola sub care se exercită puterea masonică.

În esenţă această este structura care este intim integrată stucturilor de putere care aparţin statului român prin care se exercită „de facto” puterea în România.

DSS Departamentul Securităţii Statului a supravegheat îndeaproape aceste organizaţii masonice care, în ciuda a ceea ce s-ar putea crede au activat pe teritoriul României chiar şi după cel de-al doilea război mondial şi preluarea puterii politice de către comunişti.

Lovitura de palat, de fapt lovitura de stat din august 1944 a fost realizată, prin intermediul susţinerii şi implicării directe a masoneriei.

Comunismul nu a fost şi nu este nici în prezent, (acolo unde mai este activ, Coreea de Nord, China, Vietnam, Cuba etc.) nimic altceva decât rezultatul unui imens experiment pe care masoneria şi l-a asumat şi l-a realizat efectiv la scară globală.

Orice istoric care citeşte cu maximă atenţie documentele DSS în ceea ce priveşte Operaţiunea Ocultă, operaţiune care constă în supravegherea membrilor masoneriei, va dispune de toate probele necesare care să ateste acţiunile exercitate de către această structură ocultă pe teritoriul României. Interferenţele cu sferele puterii pe care această organizaţie le-a realizat i-a permis să-şi implementeze nestingherit planurile pentru România.

Prin intermediul integrării membrilor săi la diverse paliere de conducere în statul român comunist, explică de ce acesta organizaţie a putut să contribuie activ la generarea şi modelarea efectivă a evenimentelor din 1989. Statul român, atunci şi acum este infiltrat pe toate nivelurile sale de către membrii ai masoneriei aparţinând diverselor rituri care nu fac altceva decât să execute fidel, dând dovadă de maximă obedienţă, în cadrul aparatului de stat, ordinele şi directivele care le sunt dictate de către şi prin intermediul Lojei Mamă „B’nai B’rith”.

În limbaj de intelligence aceasta reprezintă o penetrare a structurilor de putere prin infiltrarea şi racolarea de către masonerie a indivizilor plasaţi la diverse etaje la care se exercită comanda în cadrul statului român aceşti membrii devenind veritabile pâghi care înlesnesc şi facilitează accesul masoneriei la toate decizile care se adopta. Acest fapt permite implementarea eficientă a tuturor proiectelor masonice în România în absolut toate domeniile de interes public respectiv sferele de natură socio-culturală, politico-economica, militară şi chiar sportivă.

Aceasta constituie o exercitare eficientă a unei puteri din umbră prin intermediul acestei reţele sociale de putere în nodurile căreia se găsesc membrii activi ai masoneriei.

Vicepreședintele Comisiei de Apărare a Senatului, Radu Timofte, declara  în „Jurnalul Național” din 23 mai 1997:

„Masoneria îşi propune să influenţeze şi să controleze principalele instituţii de decizie naţionale şi internaţionale. Se vorbeşte tot mai des şi se scrie tot mai mult de faptul că această organizaţie are ca scop şi adesea chiar reuşeşte să deţină controlul în domeniu economic, politic, cultural şi mai nou militar.

Nu cred că se ştie prea mult despre masonerie, aceasta fiind o organizaţie destul de complexă despre care nici măcar membrii supuşi nu ştiu acest lucru. Dacă se ştie câte ceva, se ştie din ceea ce s-a deconspirat până acum prin publicarea unor documente secrete (protocoale, scrisori).

Aceste documente au fost receptate negativ de liderii masonici, deoarece ar fi fost de preferat ca cei care au vorbit să nu încalce jurământul, iar activităţile secrete să nu fie cunoscute decât de un grup foarte restrâns. Celorlalţi mai mici nu le sunt prezentate adevăratele intenţii ale masoneriei, acestea fiind simple unelte care doar cred sau îşi imaginează că ştiu câte ceva.

Și, mai mult decât atât, jurământul masonic are în conținutul său pedepse foarte severe pentru membrii care divulgă secretele, organizația având caracter secret. Protocoalele masoneriei, care au fost publicate, reprezintă, pentru majoritatea celor care le citesc, motive foarte serioase de reflecție, de reținere, de tăcere și de teamă. Nici măcar membrii sus-puși nu știu mare lucru.

Bănuiesc că activitățile secrete nu sunt cunoscute decât de un grup foarte restrâns, iar celorlalți, mai mici și mai mulți, nu le sunt prezentate adevăratele intenții ale masoneriei, aceștia fiind simple unelte care doar își imaginează că știu ceva.”

Reamintim că Radu Timofte a fost directorul SRI între anii 2001-2006.

Realitatea care priveşte masoneria, deşi evidenţă pentru unii putând fi de altfel dovedită efectiv, este eludată deliberat de majoritatea celor care abordează situaţia premergătoare precum şi evenimentele petrecute în Decembrie 1989.

Ce este interesant că toţi istoricii tac într-un mod „desăvârşit”, deşi aceaste izvoare istorice constituie o sursă excepţională de informare absolut necesară pentru înţelegerea a ceea ce s-a petrecut în România înainte de decembrie 1989,

Pentru oricine doreşte să ştie cine a stat în spatele declanşării evenimentelor din decembrie 1989 devine esenţial şi absolut obligatoriu studiul documentelor care revelează implicarea directă a masoneriei în lovitura de stat.

Aurel I. Rogojan a ocupat funcţia de şef de cabinet a lui  Iulian Vlad, fost Ministru Secretar de Stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului înainte de căderea lui Ceusescu. Aceste funcţii de comandă în cadrul Securităţii  le-au permis acestora accesul  nemijlocit  la  rapoartele în cadrul DSS, iar faptul că  nu menţionează nimic despre acesta operaţiune şi nici despre conţinutul notelor informative care le-au parvenit în decursul timpului pe această temă îi plasează pe ambii sub incidenţa colaboraţionismului.

Aurel I. Rogojan este, se pare, în prezent membru al masoneriei ceea ce explică discreţia de care dă dovadă referitor la acest subiect.

Nu degeaba un istoric al serviciilor de informaţii Cristian Troncota, se referă, pe bună dreptate la ei numindu-i duplicitari, iar istoricul Corvin Lupu mai dur, le alocă apelativul de trădători.

Având acces la aceste rapoarte care s-au făcut la solicitarea şi  sub comandă lor nu pot să ascundă faptul că ştiau precis cine a fost responsabil de haosul care a fost generat în România în decembrie 2019.

Aceste documente există şi au fost publicate  în anul 1994 la editua Miracol în lucrarea „Cucuveaua cu pene roşii” sub semnătură lui Ion Costin Grigore, precum şi la editura RAO sub semnătură lui Florian Bichir în lucrarea „Operaţiunea Ocultă Francmasoneria în atenţia Securităţii Documente strict secrete (1984-1989)”, carte apărută în 2019.

Devine astfel evident că există dorinţa că aceste informaţii să nu ajungă la publicul larg într-o formă ce ar putea facilita înţelegerea profundă a implicaţiilor care derivă din aceste rapoarte.

Considerentele anterioare prezentate se constituie în premise minimale absolut necesare înţelegerii notelor informative ce vor fi prezentate. În notă care urmează este redat un dialog între membrii din cadrul unei celule operative aparţinătoare lojei masonice „B’nai B’rith” care şi-a desfăşurat activitatea pe teritoriul României, dialog tradus din idiş şi ebraică şi care descrie cu maximă acurateţe cadrul pregatitior al loviturii de stat care a avut loc în decembrie 1989.

                                            OCULTĂ (august 1989)

                                      Nota Nr. 0023157 din 28 august 1989

Din ascultarea, prin sondaj, a posturilor instalate în acţiunea „Cristalul-89” a rezultat că, în ziua de 23 august a.c., obiectivul „RABI” a primit vizita unui necunoscut (din motive tehnice va fi numit BAZA1) cu care, după ce s-au salutat ceremonios, folosind şi formula `şalom”, au continuat discuţia în limba ebraică (unele expresii au fost amestecate cu idiş, iar altele chiar în limba română):

RABI: – Mi s-a spus, fiule, că iniţierea ta este desăvârşită!…

BAZA1: – Eli, Eli!… Aşa cum nimic nu este întâmplător, nimeni nu poate pătrunde întreaga taină a protocoalelor inspirate de regele nostru David!…

RABI: – Priveşte şi spune-mi ce vezi!…

(n.t. Obiectivul împreună cu musafirul său, vizionează la televizor grandioasa demonstraţie a oamenilor muncii prilejuită de sărbătorirea zilei de 23 august).

BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.1, RABI: „Oamenii cu instincte murdare sunt mai mulţi decât cei cu purtări alese; deci, cele mai bune rezultate se obţin conducând oamenii prin violenţă şi teroare, nu prin discuţii academice!…”

RABI: – Corect!… „După legea naturii, dreptul constă în putere!…”

BAZA1: – „Libertatea politică este o iluzie, nu un fapt real!… Politica nu are nimic comun cu morala!…”

(n.t.: – Rezultă că interlocutorii citează din documentul intitulat „Protocoalele Secrete ale Maeştrilor Francmasoni” elaborat de Marele Congres Francmasonic care a avut loc la Basel, în Elveţia, în anul 1897. De aceea, şi în continuare, citatele vor fi marcate cu ghilimele).

RABI: – „Scopul nostru este să posedăm puterea!”… Trebuie distruse religia şi autoritatea goimilor!…

(n.t. – „Goimi” este un termen zemflemitor folosit de masoni la adresa creştinilor).

BAZA1: – “Marile calităţi populare, sinceritatea şi onestitatea, sunt vicii în politică!…”

RABI: – Nu mai e mult şi se împlineşte un veac de înţelepciune!… Nu trebuie să treacă fără dărâmarea creştinătăţii!… Spune-mi ce vezi!…

BAZA1: – Rândurile 2 şi 3 din tribună oficială!… Protocolul secret francmasonic nr.2: “Administratori aleşi de noi din public, pe baza înclinaţiilor lor slugarnice, vor deveni uşor nişte pioni în jocul nostru, în mâinile specialiştilor noştri!…”

RABI: – Nu fiule!… Abia uitându-te la ei, poţi să vezi ce e în rândul întâi!… Acolo, este şi ea de-a noastră? E chiar şi ea?

RABI: – Nu trebuie să te mire nimic!… Află!

BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.11: „Dobitoacele creştine vor fi atrase de noi în armata vizibilă a lojilor, pentru a deruta încrederea fraţilor lor!…”

RABI: – Aşa!…

BAZA1: – Şi, tot în rândul întâi, încă patru oi din turma noastră!

RABI: – Ai văzut ce trebuia!… Acum ştii!… Poţi să te apleci pe rândul doi!… Ce vezi?

BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.10: „Vom pune la cale alegerea unor preşedinţi care au în trecutul lor un păcat ascuns… Frica de destăinuiri va face din ei executori devotaţi ai ordinelor noastre!…„ Se respectă Protocolul secret francmasonic nr.11: „Nici într-un caz nu vom împărţi puterea noastră cu ei!…”

RABI: – Ai dezlegat taina!… „Dacă stricăm o parte din maşina statului, statul se va îmbolnăvi, ca şi corpul uman şi va muri!…”

BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.13: „Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini să tacă şi îi va transforma în servitori umili!…”

RABI: – Toate acestea au fost născocite de noi după un plan politic pe care nimeni nu l-a ghicit timp de lungi secole… A venit vremea să se împlinească!…

BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.4: „Trebuie să-i supunem pe creştini cu ajutorul industriei şi al comerţului!…”

RABI: – Aşa!… Dar marea taină o pătrunzi abia în Protocolul secret francmasonic nr.6: „Pentru a ruina industria, vom dezvolta speculaţia, gustul luxului, a acelui lux care nimiceşte tot. Vom face să se ridice salariile, care totuşi nu vor aduce vreun folos lucrătorilor, căci vom face să se nască în acelaşi timp o scumpire a produselor de primă necesitate!… Trebuie ca industria să ia pământului fructul muncii!… Cel mai bun mijloc pentru aceasta este de a mări impozitele asupra proprietăţii funciare, pentru a îndatora pământul!…”

BAZA1: – Planul nostru va fi împlinit prin Protocolul secret francmasonic nr.8:„Un anumit timp, până vom putea să încredinţăm fără primejdie fraţilor noştri principalele posturi, vom da aceste funcţii unor indivizi al căror trecut şi caracter să fie astfel încât să existe o prăpastie între ei şi popor!…”

RABI: – Adaugă şi taina Protocolului secret francmasonic nr.2: „Pentru noi este necesar ca războiul să fie strămutat pe terenul economic!…”

BAZA1: – Iartă-mă, învăţătorule!… N-am uitat-o!…

RABI: – Taina tainelor!…

BAZA1: – Da!… Protocolul secret francmasonic nr.10: „Când vom fi dat lovitura noastră de stat, vom spune poporului: <Totul mergea grozav de prost, toţi au suferit mai mult decât puteau răbda! >…” După care, vor suferi şi vor răbda cu mult mai mult!…

RABI: – Aşa vom face din popor o forţă oarbă care se va supune agenţilor numiţi de noi în locul conducătorilor actuali, pentru că de aceşti noi şefi vor depinde lefurile, darurile gratuite şi tot felul de alte avantaje. Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţă!… Mai întâi ea va cădea în mâinile celor îmbogăţiţi şi, prin ei, în mâinile puterii noastre!… Protocolul secret francmasonic nr.12: „Imbecilii care vor crede că repetă opinia unui ziar independent, vor repeta părerea noastră sau pe aceea care ne va plăcea nouă!…”

BAZA1: – Eli!… Eli!… Învăţătorule, unde se sfârşeşte minciuna şi unde începe adevărul? Eu m-am iniţiat în „Protocoalele Marilor Maeştri Francmasoni” repetându-mi că sunt falsuri inventate de creştini!…

RABI: – Fiule, cel mai bine aperi un adevăr declarându-l fals înainte de a-l anunţa!… Goimii se vor bate să-l desfiinţeze!… Aşa ne asigurăm liniştea descifrării lui, peste timp, prin jocul Kabalei!… Între creştini, când unul va zice că Protocoalele sunt adevărate, vor sări alţi zece care să-i demonstreze că sunt false!… Ei se ceartă, iar noi ne vedem de treabă!…

BAZA1: – De ce nu au fost pedepsiţi cei care au trădat secretul? Cel care a trădat casa de fier din Alsacia!… De ce nu-i ucidem pe cei care îngăduie păgânilor să cunoască tainele?…

RABI: – Fiule, acum vorbeşte furtuna sângelui din tine!… Cu ce ne-am fi deosebit de păgâni? Acum, ayatolahul Kameney a ordonat uciderea celui care a scris „Versetele satanice”!… Ce folos?!… Noi am ordonat uciderea informaţiei, adică a tot ce s-a tipărit adevărat despre Protocoale, şi nu a autorilor!…

(n.t. Din datele de cultură generală stăpânite de traducător rezultă că lucrarea „Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni” este compusă din 24 procese verbale conţinând programul de cucerire mondială iniţiat de evrei. Prima ediţie, tipărită în 1902, a dispărut imediat, fiind cumpărată integral şi distrusă de cei interesaţi. La fel s-a întâmplat şi cu ediţiile din 1905, 1907, 1911, 1912 şi 1917. La British Museum se păstrează un singur exemplar, incomplet, din ediţia tipărită în 1905.)

BAZA1: – Ştiu, învăţătorule!… Bolşevicii au distrus ediţia din 1917!…

RABI: – Da, ne-au ajutat!… Totuşi, nu au reuşit să pătrundă la Mănăstirea Sf. Sergiu, unde se ascundeau câteva exemplare din ediţiile mai vechi!… Acolo se află şi manuscrisele scriitorului rus Butmi care, în 1907, în lucrarea „Duşmanul neamului omenesc”, avertiza că în „Protocoale”, se vorbeşte despre fabricarea şi răspândirea unei boli asemănătoare virusului SIDA…

BAZA1: – De ce, învăţătorule?

RABI: – Pentru că, în secolul aproape scurs, neamul ales şi-a îndeplinit făgăduinţa!… Înmulţirea goimilor trebuie stopată!… Acum, dacă se destrăbălează, se vor îmbolnăvi unul pe altul şi vor muri!… Deci, vor scădea!… Dacă se abţin, de teama bolii, nu se vor mai înmulţi!… Oricum, scopul e atins!… Voi, iniţiaţii, va trebui să dărâmaţi zidurile Mănăstirii Sf. Sergiu, dacă va fi nevoie, pentru a distruge dezlegările adevărate ale tainelor, scrise de păgâni!… Acum, poţi să mă întrebi!…

BAZA1: – Învaţă-mă, învăţătorule!… Ce voi fi mâine?…

RABI: – Tu, fiule, eşti supus Protocolului secret francmasonic nr.5: „Noi şedem în umbră cu organizaţia noastră secretă. Puterile nu pot hotărî acum acordul cel mai efemer fără ca noi să nu luăm parte. Autoritatea va trece în stradă, adică într-un loc public şi noi ne-o vom însuşi!… Pentru a pune mâna pe opinia publică, trebuie să o derutăm cu zvonuri contradictorii, astfel încât creştinii, obosiţi, să renunţe la a mai face politică!…” Acesta este primul secret!… Al doilea secret constă în a înmulţi aşa de tare defectele poporului, obiceiurile, pasiunile, regulile vieţii în comun, încât să nu se mai înţeleagă unii cu alţii!… Atunci veţi avea puterea!…

BAZA1: – Au ieşit din rând!… Parcă huiduie şi aruncă roşii în tribună oficială!…

(n.t. Interlocutorul se referă la transmisiunea T.V. în direct de la grandioasa manifestaţie a oamenilor muncii.)

RABI: – Nu te tulbura!… Nu acum e momentul!… Ce ţi-ai ales, fiule, din Talmud?

BAZA1: – Parabola broaştei: „Când mi se va apropia sfârşitul, voi coborî la malul mării pentru ca, un alt animal, găsindu-mă acolo, să mă mănânce şi astfel să fiu folositoare chiar şi prin moartea mea!…”

RABI: – Eşti dintre cei aleşi!…

BAZA1: – Ce să nu uit, învăţătorule?

RABI: – Să nu uiţi că şi prin revelaţia regelui David, pământul sfânt al României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu!… Nimic nu este prea mult, nici chiar împlinirea parabolei broaştei, pentru pacea copiilor lui Israel!… Luptă şi cucereşte pământul făgăduinţei.

(Cei doi interlocutori se despart cu saluturile de rigoare. Materialul a fost tradus şi redactat de maior Goldenberg Leon din U.M. 0639-Bucureşti).

Cel care a tradus acest dialog, respectiv maiorul Goldenberg Leon a fost şi el membru al masoneriei.

                                                                  (va urma)

                                                                                                            Radu HADÂRCĂ

Citiți și:

O nouă păcăleală electorală cu un PSD complice al sistemului, după decenii de uneltiri iudeo-masonice

 Conducerea Evreiască, Masoneria și victima lor: Neamul Românesc

B’NAI B’RITH (Fiii Legământului): iudeo-masoneria internațională, lumea şi România

Naziștii și masonii, „părinții” Uniunii Europene (I)

Naziștii și masonii, părinții Uniunii Europene (II)

10 Comments

 1. Ion Susai

  Cititnd dialogul dintre cei doi masoni tot ce am de spus este ca nu credeam sa fie asemenea prosti pe lumea asta.

 2. satan existã

  ###
  Domnule Ion Susai,toti masonii sunt prosti,nu existã mason întelept;în nebunia lor însã ei cred cã sunt destepti;dacã doriti,vã argumentez.

 3. Adrian Grigoriu

  Acest text conține multe elemente de adevăr dar omite să arate că loja Bnai Brith A fost înființată în 1843 iar comportamentul genocidal și mincinos al talmudicilor se desfășoară de 2000 de ani. Deja talmudul fusese în aplicare de 1600 de ani înainte de înființarea Lojii BB. Deci putem ușor califica textul drept o diversiune pentru a opri cercetare și raționamentele inpoi in timp doar pana la la mijlocul secolului 19. Orice trăim de 350 de ani a fost pregătit și își are rădăcină în ce s-a întâmplat până atunci și fără acea perioadă nu putem înțelege nimic

 4. alex

  Prosti, neprosti, v-as ruga sa observati tenacitatea cu care isi ating obiectivele, de secole! Patrunderea in interiorul institutiilor statului roman, s-a facut si cu concursul serviciilor secrete sovietice N.K.V.D si G.R.U! Asta dovedeste si slabiciunea serviciilor secrete romanesti! Inrolarea in cadrul serviciilor secrete romanesti a persoanelor de alta etnie decat cea romana, a fost dupa parerea mea, o mare greseala!

 5. Ionela Ionescu

  Proști sau ne-proști , dar nebuni cu capul sunt sigur…. Nebuni din aceia suciți care complică totul, care trăiesc în bula lor , se ascund de toată lumea fiindcă toată lumea are ceva cu ei, dar se ascund în mod elitist, cu mândrie , obsedați să nimicească zilnic dușmani imaginari … Eu spuneam și înainte să citesc acest dialog, că realmente planeta e luată prizonieră de un grup restrâns de psihopupu care își perpetuează boala sub forma unor regulamente și comandamente hilare, care ar fi adică de râs , dacă n-ar fi de plâns…. într-o bună zi bula acestor internabili se va sparge…. Pur și simplu.
  Pentru că așa este în logica naturii.
  Și deci, așa va fi.
  Deși au șapte miliarde de dușmani imaginari, totuși buba le va veni din altă parte.
  Natura are căile ei bruște și impredictibile de a se autoregla.

 6. Ion Susai

  Oare nu a citit/ascultat nimeni de aici ceea ce spunea Parintele Cleopa ? “Rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, …”
  Pentru cei care admirati “opera” masonilor si sunteti invidiosi pe prosperitatea lor : Nu a spus nimeni ca s-a terminat.

 7. IQ100

  ‘Acum, ayatolahul Kameney a ordonat uciderea celui care a scris „Versetele satanice”!… Ce folos?!… Noi am ordonat uciderea informaţiei, adică a tot ce s-a tipărit adevărat despre Protocoale, şi nu a autorilor!…”
  De citit romanul scriitorului evreu (Est Germanioa, apoi Uniunea Sovietica Ailalata) “Relatare despre Regele David”.

  • Adrian Grigoriu

   Care noi? Eu sigur nu am ordonat distrugerea niciunei informații.

 8. Cornel-Dan Niculae

  Dialogul prezentat în acest articol este o ficţiune ce provine din romanul „Cucuveaua cu pene rosii“ de Ion Costin Grigore, publicat în 1994, iar dialogul fictiv (nu un fapt istoric) s-ar fi petrecut în camera 4260 a Hotelului Bucuresti. Eu am fost lider sindical în acest hotel si va garantez ca nu a existat niciodată o cameră cu acest număr (numerele de camere porneau de la numarul 101 – prima camera de pe etajul unu, căci la parter si mezanin nu existau camere, ajungând până la 800 şi ceva, prima cifra indicând nivelul). La data apariţiei romanului umblam prin tot hotelul ca la mine acasa si tot ce stiu ca este adevărat este că, după 1989, aici se caza, venind de la Paris, cel care a „redesteptat“ masoneria română, evreul Marcel Shapira. (Tot la hotelul Bucureşti masoneria abia re-înfiinţată primea dreptul de la directorii numiţi politic, să folosească pentru diferite întruniri, Sala Polivalentă de la mezanin
  Se susţine in fictiune că „camera 4260“ ar fi fost rezervată de Gelu Voican Voiculescu în 20 iunie 1990, unde a fost interceptata discuţia. Camera nu există, iar Voican-Voiculescu nu a apărut pe acolo nici înainte de „revoluţie“, nici după. Ţinta romanelor lui I.C.G. era preşedintele de atunci Ion Iliescu (şi camarila lui), el fiind „Cucuveaua“, dar plecând de la anumite indicii şi date clare privind implicarea mai multor evrei în „scenariul revoluţionar“ s-a creat o ficţiune adesea neverosimilă, precum dialogul (purtat ca „între proşti“) prezentat şi în acest articol.
  „Loja Mamă a Lumii“ nu este B’nai B’rith, cum se arată în acest articol.
  Am studiat si am scris pe larg despre B’nai B’rith şi masonerie în trei cărţi si nu am auzit niciodată că B’nai B’rith ar fi „Loja Mamă a Lumii“. Acest apelativ îi este atribuit de către masonii „regulari“ Marii Loji a Angliei (înfiinţată în 1717 prin reunirea câtorva loji masonice englezeşti), care este prima masonerie apărută în lume, cu mult înainte de B’nai B’rith (înfiinţat în 1843). Încă din copilăria ei, centrala masonică englezească a fost însă masiv impregnată cu elemente iudaice prin contribuţia unui rabin german care frecventa coroana britanică pledând pentru reconstrucţia Templului lui Solomon, care a devenit un motiv şi slogan masonic.
  Este suficient pentru oricine să caute pe Google „Mother Lodge of the World“ şi va descoperi că este vorba despre „The Grand Lodge of England“, nu de către B’nai B’rith (prima lojă masonică din lume este The Lodge of Edinburgh din Marea Britanie, apărând la 31 iulie 1599 şi având numărul matricol 1).
  Văd că de mulţi ani circulă la greu de foarte mulţi ani pe Internet studiul meu publicat în 2003 în cartea „Războiul nevăzut al evreilor“ şi intitulat „B’nai B’rith (Fiii Legământului), lumea şi România“. Acolo este prezentată concluzia unor istorici de la sfârşitul secolului XIX şi prima parte a secolului XX, cum că masoneria a fost subordonată direct şi total ordinului B’nai B’rith din anul 1874 (unii din aceşti istorici erau nazişti sau legionari). Înainte de B’nai B’rith, drapelul cauzei evreieşti în lume îl purtase Alianţa Israelită, instalată în Europa, aşa cum acum am putea spune despre Kahal (conducerea milinară secretă a evreilor) că acţionează mai ales prin Congresul Mondial Evreiesc, tot din SUA (ca şi B’nai B’rtih).
  Cred că ceea ce a dus la apariţia romanului (ficţiunii) „Cucuveaua cu Pene Roşii“, din care s-a preluat în acest articol, este o rumoare care circula din ianuarie 1990, cum că B’nai B’rith ar fi pus la cale „revoluţia“ din România. Eu am auzit textual această afirmaţie categorică din partea istoricului Lucian Stanciu de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, dar nu nici Stanciu nu avea nici o probă absolut clară, în timp ce autorul articolului crede că are „probe indubitabile“, deşi ele nu apar.

  • Mulțumim pentru interesanta și documentata completare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.