Abuzuri

Magistrats Européens pour la Démocratie et Les Libertés (MEDEL) condamnă printr-o Rezoluție amestecul SRI în justiția română

  Rezoluție privind protejarea independenței sistemului judiciar din România împotriva ingerințelor secrete și contrare legii ale serviciilor de informații Magistrats […]

 

Rezoluție privind protejarea independenței sistemului judiciar din România împotriva ingerințelor secrete și contrare legii ale serviciilor de informații

Magistrats Européens pour la Démocratie et Les Libertés (MEDEL), întâlnindu-se la Bruxelles, Belgia, pe 24 mai 2018,

Reamintind rezoluțiile anterioare ale MEDEL prin care s-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la “implicarea ilegală a Serviciului Român de Informații (SRI) în justiție” și la faptul că instanțele au devenit “câmp tactic” de operațiuni speciale pentru SRI (25 mai 2015), precum și cu privire la faptul că SRI participă la investigații penale în baza unor “proceduri clasificate și protocoale secrete” cu procurorii (16 mai 2016),

Constatând, cu stupoare, în 2018, că toate instituțiile din cadrul autorității judecătorești (Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) au încheiat protocoale secrete cu Serviciul Român de Informații,

Văzând numărul tot mai mare de achitări în cazurile de corupție în care sunt implicate persoane publice românești de rang înalt,

Observând un număr tot mai mare de atacuri publice împotriva Curții Constituționale din România,

Remarcând că autoritățile UE nu vorbesc despre interferența serviciilor secrete românești în sistemul judiciar, in condițiile în care analizează sistemul judiciar românesc strict din punctul de vedere al combaterii corupției,

Adoptă prezenta rezoluție prin care:

 1. Condamnă cu fermitate încheierea de protocoale secrete între instituțiile din cadrul autorității judecătorești și Serviciul Român de Informații, ce subminează statul de drept, democrația, independența sistemului judiciar și dreptul la un proces echitabil, încălcând astfel drepturile fundamentale ale românilor protejate de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
 2. Cere autoritățile Uniunii Europene să afirme cu fermitate că lupta împotriva corupției nu poate fi realizată prin utilizarea de metode nedemocratice de investigare penală, similare celor sovietice.
 3. Solicită publicarea tuturor protocoalelor încheiate între instituțiile din cadrul autorității judecătorești și serviciile secrete românești, astfel încât acestea să poată fi evaluate de către societate, magistrați și avocați.
 4. Cere Președintelui României Klaus Iohannis să adopte o poziție publică fermă în sensul denunțării acestor protocoale și să ia măsuri concrete, în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru a se asigura că serviciile secrete nu mai intervin în niciun mod în procesul judiciar.
 5. Solicită încetarea atacurilor împotriva Curții Constituționale din România, care subminează încrederea într-o instituție fundamentală ce protejează statul de drept și drepturile omului.
 6. Salută decizia actualului Consiliu Superior al Magistraturii de a publica protocolul secret încheiat de Consiliul precedent cu SRI și încurajează Consiliul să ia toate măsurile necesare pentru a clarifica pe deplin modul, metodele și amploarea implicării SRI în procedurile judiciare.

MEDEL va continua să susțină toate acțiunile magistraților români având ca obiect protejarea independenței sistemului judiciar de influența serviciilor secrete și va continua să prezinte această situație fără precedent din România în cadrul discuțiilor cu oficialii Uniunii Europene.

 

Resolution on safeguarding the independence of the Romanian judicial system from secret and unlawful interference of the intelligence agencies

Magistrats Européens pour la Démocratie et Les Libertés (MEDEL), meeting in Brussels, Belgium, on 24th of May, 2018,

Recalling the previous MEDEL resolutions in which it raised deep concerns about “the unlawful involvement of the Romanian Intelligence Service (SRI) in the judiciary process” and that the courts have become a “tactical field” of operations for this intelligence agency (May 25, 2015), as well as that SRI is taking part in criminal investigations based on “classified procedures and secret protocols” with prosecutors (May 16, 2016),

Finding, shockingly, in 2018, that all the institutions part of the judicial authority (High Court of Cassation and Justice, Superior Council of Magistracy, Judicial Inspection as well as Public Ministry – General Prosecutor’s Office) had secret protocols with the Romanian Intelligence Service (SRI),

Noticing the increasing number of acquittals in anti-corruption cases with high ranking Romanian personalities,

Observing an increasing numbers of public attacks against the Romanian Constitutional Court,

Remarking that the EU authorities are silent on the interference of the Romanian intelligence agencies in the judiciary, since they reduced the analysis of the Romanian judiciary system to the narrow viewpoint of fighting corruption,

Adopts the following resolution and:

 

 1. Condemns firmly the concluding of secret protocols between bodies of judicial authority and Romanian Intelligence Service, which is undermining the rule of law, democracy, independence of the judiciary and the right to a fair trial, violating thereby the Romanians’ fundamental human rights protected by the Romanian Constitution and the European Convention on Human
 1. Urges the EU authorities to strongly affirm that the fight against corruption could not be done by using undemocratic and soviet-style criminal investigation
 1. Requests the publishing of all protocols signed between bodies of the judicial authority and any secret intelligence Romanian agency, so they can be evaluated by the society, magistrates and
 1. Asks the Romanian President Klaus Iohannis to take a firm public stand in denouncing these protocols and to take concrete steps, as president of Supreme Council of National Defense (CSAT), in ensuring that the intelligence agencies are not interfering anymore with the judiciary process in any
 1. Appeals for the ending of attacks against the Romanian Constitutional Court, which undermine the trust in a fundamental institution that safeguards the rule of law and the human rights in the
 1. Welcomes the decision of the current Superior Council of Magistracy to publish the secret protocol with SRI, concluded by the previous Council, and encourages the Council to take all the necessary steps to fully clarify the way, methods and extent of SRI’s involvement in the judicial

MEDEL will continue supporting any further actions of the Romanian magistrates in safeguarding the independence of the judicial system from the influence of secret intelligence agencies and will continue addressing this unprecedented situation from Romania with the European Union’s officials.

 

Sursa: http://medelnet.eu/index.php/association/445-resolution-on-safeguarding-the-independence-of-the-romanian-judicial-system-from-secret-and-unlawful-interference-of-the-intelligence-agencies

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *