Tribuna democratiei

MAI PRESUS DE LEGE, MAFIA TERENURILOR DIN PARÂNG

<p>De mai bine de 10 ani în zona Parâng funcționează o mafie a terenurilor devenite strategice în turism, ce are drept scop confiscarea terenurilor de la adevărații proprietari în favoarea altor categorii de proprietari, majoritatea  noilor „proprietarilor" fiind interpuși ai acestei organizații de tip mafiot.

Această organizație de „investitori strategici”, dacă tot nu au putut rămâne cei cu adevărat atrași de facilitățile de investitor, realizează investiții prin deturnare de bani din lucrările publice, pe care apoi le exploatează prin interpuși sub formă unor activități aparent oneste.  Astfel, ei reuşesc, în timp, să întoarcă investiţia gata transformată în bani curaţi. Activitatea aceasta se numeşte în termeni juridici SPĂLARE DE BANI şi se pedepseşte de legile naţionale si internaţionale în vigoare. Altă parte din respectivele terenuri luate cu japca sunt vândute şi revândute, după ce li s-au confecţionat acte în regulă cu sprijinul complicilor din justiţie, notariate şi a celor de la cadastru (Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară)
MAI  PRESUS DE LEGE-MAFIA TERENURILOR DIN PARÂNG PERFORMANȚELE MAFIEI

Prin metodele de subtilizare a terenurile s-au reușit două mari performanțe: una națională și alta mon­dială.
1) METODĂ COOPERATIVIZĂRII,  prin care ocupă prin forță terenurile şi se schimbă destinația inițială a acestora.  Proprietarilor inițiali le rămâne doar „dreptul” de a se plânge la instituțiile care au participat la această cooperativizare şi la nedreptatea creată.
Zonă Parâng fiind locuită de momârlani,  oameni demni, care au păstrat trăsăturile şi caracterul dacilor de odinioară, acestora nu au putut să fie colectivizaţi de către comuniştii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (Partidul Muncitoresc Român), rămânând neînduplecați în faţa propagandei de partid.
Performanță obținută de această grupare mafiotă constă în faptul că ei au realizat, ceea ce nu reuşiseră comuniştii! Mafia terenurilor a depăşit performanțele cooperativizării din anul 1962 cu ajutorul unor angajaţi din instituțiile publice. Ai contribuit la jaf funcţionari publici din Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Petroșani,primăriile Petroșani și Petrilă, Judecătoria Petroșani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani,notari publici, dintre care se detaşează în mod special  Gherghin Nicolae din Petroșani. Au mai participat sporadic şi unii experți topografi, convocați la nevoie, ca să imprime afacerilor necurate un aparent aer de legalitate. Metoda, patentată de sovietici, a  rămas probabil înrădăcinată în mentalitate de pe timpul sovrom-urilor  ce au poposit cândva prin zonă:  o parte din instituții emit documentele şi le legalizează, altă parte  asigură desfășurarea activității , altele îi conving să execute investiții pe cei ce dețin lucrări în zonă contractate cu statul, iar instituțiile abilitate cu aplicarea legii veghează ca organizația să  nu  fie deranjată și uneori mai urechează păgubașul care mişcă în front.
2) METODĂ RECTIFICĂRII DE SUPRAFAȚĂ. Prin această metodă persoanele sus-puse  cumpără o su­prafața mică de teren undeva într-o zonă lipsită de importanţă, formulează o cerere la Judecătoria Petroșani prin care solicita să se constate că suprafața cumpărată este în realitate mai mare. Este numit un expert care măsoară suprafața, îi schimbă amplasamentul și judecătorul pronunța o hotărâre cu constatarea că suprafața este conformă măsurătorilor și schiței de amplasament făcută de expert. Pentru a se evită intervențiile proprietarilor în proces se mai fac citările prin ziare de circulație națională
Această metodă reprezintă o performanță mondială, Parângul fiind astfel singurul loc din lume în care pământurile  cresc în suprafața odată cu timpul, ca un cozonac pus la dospit. Totodată, terenurile de aici şi-au pierdut caracteristicile de imobile, ele devenind foarte dinamice şi predispuse la mişcare, din moment ce-şi schimbă amplasamentul odată cu proiectele europene de turism în zonă.
Până să revin cu detalii la această metodă, exemplific doar cu dosarul nr. 1468/278/2006, unde se poate observa cum vicepreședintele judecătoriei Petroșani, domnul Popescu Valentin, a pronunțat o hotărâre în care unele terenuri au crescut de 6 ori și în care expertul Coste Sofron  a lăsat în indiviziune un grup de proprietari cu o suprafața de 34.000 m.p., pe o suprafața limitată la aproximativ 8.000 m.p.

UN PASAJ DIN METODĂ COOPERTIVIZARII

– Bunuri  confiscate:  terenuri  imobilele situate în CF 2083 Livezeni parcelă A+6, număr topo 3445,3447 Parâng, zonă telescaun, aparținând unor proprietari privați printre care și SC BITU IMPEX SRL Petroșani,  înscrise în C.F. sub B114 şi B 115.
– Instituții ce au emis documente false în vederea sustragerii:  Judecătoria Petroșani, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Petroșani, biroul notarial Gherghin Nicolae  din Petroșani, Primăria Petrilă,
– Instituții ce  au susținut confiscarea: Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani, Primăria Petroșani .

ODISEEA CONFISCĂRII

În anul 1999, un cetățean, om simplu de al locului, în urmă unui proces  încheiat cu sentința civilă 1582/1999, din dosarul 6092/1997 al Judecătoriei Petroșani devine proprietar pe o suprafață de 9.460 m.p., teren situat în Parâng, intabulat în CF 2083 Livezeni, parcela A+1,2 loc diferit de parcela A+6,  în urmă parcelării din 1993 CF 2083 Livezeni având 13 parcele .
Sentința a fost semnată de judecător Șerban Gherghina. Tot același judecător a semnat în anul 2003  ÎNCHEIEREA 6401/2000 prin care intabulează, în paralel, pe Pavel Nicolae cu acerași suprafața în bază unei cereri făcute de un terț STEF VIOREL, încheiere ce circulă în prezent în 4 exemplare diferite sub același număr și data.
1) exemplarul aflat la filă 99 din dosarul 895/p/2006 în care este intabulat în bază sentinței civile 542/1999 din dosarul 205/1996 al Judecătoriei HUNEDOARA
2) exemplarul aflat la dosarul 688/p/2008 prin care este intabulat în paralel cu două titluri;
– sentinţa civilă 54/1999 din dosarul 05/1996 al judecătoriei HUNEDOARA
– sentința civilă 1582/1999 din dosarul 6092/1996 al judecătoriei HUNEDOARA
3) exemplarul aflat la dosarul 1469/2003 al judecătoriei Petroșani care intabulează în baza  sentinței civile 542/1999 din dosarul 205/1996 al judecătoriei HUNEDOARA şi a sentinței civile 1582/1999/din dosarul 6092/1996 al judecătoriei HUNEDOARA.
4) exemplarul rectificat pe 25.04.2003, aflat la dosarul 1059/2010 când procurorul Natalia Cimpoeru a pronunțat rezoluția.  Ulterior a dispărut din acest dosar.
Înaintea acestor încheieri, Pavel Nicolae a fost intabulat  sub B116 pe data de 9 iunie 2000, în bază sentinței 54/1999 din dosar 105/1996 al judecătoriei Hunedoara.
Aceste intabulări în fals au suprapus suprafața de 9.4000 m.p. peste suprafața de 8.960 şi 200 m.p. teren aparținând societății BITU, intabulată ultima sub B115 pe 20iulie 2000, cu dosarul C.F. 3764/2000.
În anul 2003, considerând că o greșeală face ca Pavel Nicolae să se suprapună în CF, am solicitat radierea din C.F. a lui PAVEL Nicolae, în cadrul dosarului 1469/2003. În mod surprinzător cererea este respinsă de judecător Zetes Măria, care în sentință pronunțată face referire la Pavel IOAN şi nu la Pavel NICOLAE, evocând încheierea 640/2000, din dosarul 6401/2001, încheiere indicată la filă 37 din dosar, în condițiile în care această filă nu există.
În anul 2007, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Petroșani pronunța încheierea 3729/2007, prin care îndreaptă eroarea la intabularea sentinței 1582/1999, din dosarul 6092/1996 al judecătoriei Petroșani.
Prin sentință 3335/2007, judecătorul Popescu Valentin menține încheiere,  în condițiile în care în dosarul 6092/1996 al judecătoriei Petroșani s-a pronunțat sentință penală 6/07/01/1997 privind condamnarea lui Gîju Ioan pentru infracțiuni de circulație!!!
Adresă 44/11/A/2010 a Judecătoriei Hunedoara și adresă 2284/2010 a Parchetului Petroșani  confirmă că sentin­ță 542/1999 a judecătoriei Hune­doara are că părți S.C. AVICOLA S.A.ORADEA, creditoare și S.C .DISCOBAR S.R.L. HUNEDOARA, debitoare.
Adresa 161/11/A/2010 a Judecătoriei Hunedoara confirmă că sentință 54/1999 are ca obiect majorare pensie întreținere având ca părți pe Cirstea Lavinia Daniela și Puică Liviu. De asemenea,  DOSARUL 6092/1996 NU A FOST ÎNREGISTRAT LA JUDECĂTORIA HUNEDOARA!!!
Pe data de 17 08 2005, la notariatul Gherghin Nicolae, se încheie contractul  nr. 3785 prin care Pavel NICOLAE înstrăinează terenul intabulat în parcelă A+6,  în condițiile în care NU DEȚINEA TITLU DE PROPRIETATE PE LUCRU VÎNDUT;   LA  VÎNZARE NU A EXISTAT NICI CERTIFICAT  FISCAL ELIBERAT DE PRIMĂRIE PENTRU  BUNUL  VÎNDUT. Pentru inducere în eroare primăria Petrilă a eliberat două certificate false sub numărul 6/2508/2005.

SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII DE CĂTRE PARCHETUL PETROȘANI

Considerându-se vătămată în drepturile sale patrimoniale, societatea administrată de subsemnatul a făcut plângere pentru mai multe infracţiuni săvârșite în același loc, după o prealabilă  înțelegere pe 22.09.2006, concretizată cu formarea dosarului 895/p/2006. Din acest dosar au fost disjunse altele, separând infracțiunile ,făptuitorii și documentele, iar la orice precizări făcute formându-se alte dosare: 688/P/2008, 3719/P/2009, 632/P/2010,1029/P/2010 şi altele. Toate dosarele formate au fost soluționate cu NUP și menținute soluțiile la judecătorie. Din aceste dosare am constatat,  în fază de judecată,  CĂ LIPSESC DOCUMENTE CE AU FOST EVOCATE ÎN REZOLUȚII! Am făcut plângeri la Parchet,  dar nu au fost dispuse măsuri de refacere a dosarelor cu documente lipsă. Plângerea privind sustragerea de documente din dosarul 688/P/2010 a fost transmisă de Parchet,  fără cercetare,  Judecătoriei, unde judecătorul Zetes Ioan  (dosar 10676/278/2010) a respins plângerea către Parchet,  fără a o înapoia acestuia pentru cercetări .
Dosarul 895/p/2006, format ca urmare a plângerii din 22.09.2006, a fost soluționat pe 23.01.2012 printr-o rezoluție în care procurorul înscrie o constatare ce cuprinde 20 de cuvinte.
Dosarul 895/p/2006 a fost soluționat după ce din acesta au fost  sustrase următoarele documente,  față de care există dovezi că au existat la dosar: sentința 54/1999 din dosarul 105/1996 al jud. Hunedoara, sentința 54/1996 din dos. 05/1996 al Judecătoriei Hunedoara, sentința  542/1999 din dos.205/1996 al Judecătoriei Hunedoara, sentinta1582/1996 din dos.6092/1996 al Judecătoriei  Hunedoara, dovada comunicării intabulării pe  data de 09.06.2000 din C.F. 2083  B116, extrasul C.F. aferent suprafeței intabulate, cererea lui Stef Viorel, încheierea de rectificare din 10.04.2003, sentința  1582/1999, pe care este înscrisă suprafața din parcelă A+6, intabularea sentinței 1582/1999 din dos.6092/1997 al Judecătoriei Petroșani, sentința 1582/1999 din dos. 6092/1996 al Judecătoriei  Petroșani!  LIPSESC DOCUMENTELE DE PROPRIETATE ÎN­SCRISE  PE  CONTRACTUL 3785/17 08 2005 ȘI CERTIFICATUL FISCAL  AFERENT ACESTUI  CONTRACT!!!
Nu a fost deslușit aspectul prin care de la dosarul 3764/20.07.2000, cu care s-a făcut înscrierea sub B115, până la dosarul 6401/2000 – cu care se pretinde că pe 09.06.2000 (!!!)  s-a făcut înscrierea sub B116 –  UNDE  AU  FOST  ÎNSCRISE CELE 2646  DOSARE  DE INTABULARE ?
Ca societate păgubita, dar și în calitate de contribuabil, cu minim drept de a întreba despre cheltuirea banilor publici,  fac  un apel către instituțiile  statului,  superioare ierarhic  procurorilor din Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani  să  refacă  dosarele ce țin de mafia terenurilor din Parâng, cu documentele sustrase, pentru a putea stabili cine și cu ce scop a falsificat documente, cine a efectuat lucrări din bani publici de aproximativ 300.000 de euro, care este numărul  real  al păgubiților și cum sunt aceștia ocrotiți de legile României!
Fac acest  apel, având în vedere costurile imense cu cercetările făcute din bani publici. Dacă luăm în calcul că, de aproape  6 ani, colective întregi de lucrători din instituții publice  cercetează, dar în zadar,  rezultatul  fiind tot mai misterios, pe măsură ce timpul trece . Voi  pune la dispoziție toate dovezile necesare. Solicit, tuturor păgubiților,  să nu se lase intimidaţi ide nimeni și să aducă toate dovezile cu cazuri similare. În ediţiile următoare ale revistei „Justiţiarul”, care a avut bunăvoinţa să mă sprijine în demersurile mele pentru restabilirea adevărului şi dreptăţii,  voi face publice documentele false și dosarele soluționate cu documente sustrase din dosarul de cercetare !

Constantin BITU

1 Comment

  1. constantin rusu

    HAITA DE ESCROCI SI FALSIFICATORI DIN B.C.P.I.-HD, PRIM- PROCUROR MANIU DORICA, AFLATI SUB „PULPANA” UNOR JUDECATORI-TREPADUSI DIN PETROSANI SI DEVA (JUDECATORUL POPESCU VALENTIN _NEA PUSCARIE), INFRACTORUL -NOTAR GHERGHIN NICOLAE, JURISTUL VARGATU SI PRIMARUL PETRILEI (PADUCEL), PROCUROR TOMA VALERIA, PROCUROR ILINCA D-TRU, AV. SOTIA PROC. ROMAN, SI INCA VREO CATIVA DERBEDEI FAC LEGEA IN PETROSANI, DE VREO 20 DE ANI. FAPTUL CA SERVICIILE SECRETE SUNT SURDE SI MUTE IN ASTFEL DE CAZURI GRAVE SI FLAGRANTE , VA SUGEREAZA CEVA ? PE MINE M-AU CONVINS….S-AU INFILTRAT IN GRUPAREA MAFIOTA SI O SUPRAVEGHEAZA ….PANA S E PRESCRIU TOATE ACESTE FAPTE DE NATURA PENALA. NORMAL , EI SE DEFINESC DE DREPT SI DE FAPT , COMPLICI.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *