Atitudini

Mesajul adresat de parlamentarul Liviu Pleșoianu președintelui Donald Trump

  Domnule Președinte Trump, cred că e bine să aflați cine organizează protestele din România – cei care se declarau […]

 

Domnule Președinte Trump, cred că e bine să aflați cine organizează protestele din România – cei care se declarau „ÎNGROZIȚI” de victoria pe care ați repurtat-o în 2016!

Pe scurt:

1. Din ianuarie, în România au loc zilnic proteste sub flamura #REZIST. ONG-ul care a lansat campania #REZIST în România – De-Clic.ro – este direct legat de MoveOn.org (care organizează proteste anti-Trump în America). Despre MoveOn.org chiar cei de la De-Clic spun că e organizația lor „soră”.

După ce ați câștigat alegerile și ați început să vă confruntați cu protestele #RESIST din SUA, cu doar o lună înaintea alegerilor parlamentare din țara noastră, cei de la De-Clic.ro au pornit campania „Expune-i public pe TRUMP-ii noștri”. Principalul lor mesaj a fost: „Te îngrozește ce s-a întâmplat la americani? Avem și noi trumpii noștri! Nu sta deoparte!”…

Cei aflați în spatele campaniei #REZIST din România v-au folosit imaginea ca pe o reprezentare perfectă a CORUPȚIEI. Iată ce spuneau despre victoria pe care ați repurtat-o în 2016: „Ziua în care renunțăm e ziua în care murim. Rezultatele alegerilor din SUA ne îngrozesc și ne fac să ne gândim la ”trumpii” noștri și la ce se poate întâmpla atunci când închidem ochii și ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru.”. Apoi, concluzionau chiar așa: „Povestea americanilor nu trebuie să fie și povestea noastră. Lucrurile se pot schimba în bine!”…

2. Protestele #REZIST din România sunt menite să stopeze reforma sistemului judiciar. Actualul sistem judiciar, care a produs nenumărate abuzuri și care a fost folosit ca arma perfectă împotriva oponenților politici, este creația Monicăi Macovei (fost ministru al Justiției). În România, Monica Macovei mai este cunoscută și ca „Papesa lui SOROS”. Nu numai că apare în poze alături de acesta, dar s-a înconjurat de-a lungul timpului de o pletoră de activiști din siajul lui SOROS. De asemenea, Monica Macovei a fost puternic susținută de fostul Departament de Stat, condus de democrați.

3. Pentru mai mult de un deceniu, „lupta împotriva corupției” a fost condusă de Laura Codruța Kovesi – de asemenea creația Monicăi Macovei. Recent, s-a probat faptul că doamna Kovesi a participat alături de șefii Serviciului Român de Informații la o întâlnire de urgență chiar în seara alegerilor prezidențiale din 2009 (cu toții fuseseră numiți în funcții de către Președintele Băsescu, cel care candida pentru un nou mandat). Cum aceasta este doar una dintre nenumăratele dovezi ale faptului că instituția anti-corupție este ea însăși profund coruptă, doamna Kovesi a devenit pur și simplu disperată. Frica pierderii privilegiilor a determinat-o chiar să participe la un interviu al televiziunii #REZIST. Ea încurajează protestele #REZIST, organizate și susținute de ONG-ul De-Clic, înfrățit cu MoveOn.org, care organizează proteste anti-TRUMP în America. De asemenea, în tot acest timp, atât doamna Kovesi, cât și doamna Macovei refuză să se prezinte la audierile comisiilor parlamentare de anchetă.

4. Protestele #REZIST din România au fost declanșate de Klaus Werner Iohannis, actualul nostru Președinte. Acesta chiar a participat, în stradă, la proteste! Vă puteți imagina așa ceva? Îmbrăcat în geaca sa roșie, a mărșăluit în fruntea protestatarilor ieșiți în stradă ca urmare a instigărilor ONG-urilor precum De-Clic, ONG care se declara „ÎNGROZIT” de victoria lui Donald Trump în alegerile din SUA!

5. Românii i-au privit cu ochi buni pe americani foarte multă vreme. Dar îmi fac datoria de a vă informa că sentimentele anti-americane sunt în creștere accentuată în țara noastră… Milioane de români au fost foarte fericiți că ați câștigat alegerile din SUA pentru că au crezut că această victorie va însemna și sfârșitul dominației Soros-Obama-Hillary în România. Văzând însă că actualul ambasador SUA la București (un suporter înverșunat al #REZIST) duce mai departe planurile Soros-Obama-Clinton în România, tot mai mulți români devin sceptici cu privire la Parteneriatul Strategic cu SUA. Iar acest lucru nu ajută nici SUA, nici România…

6. Tot fenomenul FakeNews, toată PROPAGANDA #REZIST are foarte multe legături cu fostul Departament de Stat, condus de democrați. Ei lucrează mai departe pentru vechea agendă.

7. Românii vor un Parteneriat Strategic cu SUA, nu cu SOROS! Mă simt dator să vă comunic toate aceste lucruri, deoarece sunt convins că distinsul Hans Klemm, actualul ambasador SUA în România, vă transmite doar Fake News…

                                                                                                                             Liviu Pleșoianu,
                                                                                                           Membru al Parlamentului României

TEXTUL TRIMIS CĂTRE PREȘEDINTELE DONALD TRUMP:

Mr. President Trump, I think you should know who runs the protests in Romania – the ones who were “TERRIFIED” by your own victory in 2016!

Long story short:

1. Since January, Romania is facing daily protests under the “#REZIST” flag. The NGO that launched the “REZIST” campaign in Romania – De-Clic.ro – is directly connected with MoveOn.org, of whom they state is their “sister organization”. After you won the elections and started to face the #RESIST protests in America, just one month before our parliamentary elections, De-Clic.ro started a campaign called: “Expose our own TRUMPs”. Their main message was: “What just happened in America terrifies you? Well, we’ve got our own TRUMPs! Don’t stand aside”. They used your figure as the worst role-model for the Romanian voters. They used your image as the perfect representation of CORRUPTION. Here is what they said about your victory: “The day we give in is the day we die! The US elections result terrifies us and makes us think of our own TRUMPs, of what happens when we close our eyes and we pretend we don’t see what happens around us”. And they went on: “The American story doesn’t have to be our story too! Things can change for the better”.

2. The #REZIST protests in Romania are meant to stop the reform of the judicial system. The current judicial system, which has caused lots of abuses and was used as the perfect weapon against political opponents, is the creation of Monica Macovei (former Minister of Justice). In Romania, her surname is “Soros’ female-Pope”. She is not only standing beside Soros in pictures, but she surrounded herself by a plethora of Soros-activists. She was also backed-up by the former US State Department, run by the Democrats.

3. For more than a decade, the “fight against corruption” has been led by Laura Codruța Kovesi, the creation of Monica Macovei. Recently, it was proved that she participated in an emergency meeting with the Heads of the Romanian Secret Service during the Presidential Elections night, back in 2009 (all of them had been appointed by President Băsescu, who was running for a second term). As this is just one of many proofs that the anti-corruption institution is deeply corrupted itself, she became awfully desperate. The fear of losing her privileges made her so desperate that she even accepted to be interviewed by the #REZIST TV. She encourages the #REZIST protests that are being organized by De-Clic.ro, the NGO connected with MoveOn.org. In the meantime, she and Monica Macovei refuse to attend the hearings of the parliamentary committees of inquiry…

4. The #REZIST protests in Romania were initially started by Klaus Werner Iohannis, our current President. He even participated in the street protests! Can you imagine this? Wearing his red jacket, he marched with the protesters who were instigated by De-Clic.ro, the NGO that was so terrified by your victory in 2016.

5. Romanians greatly appreciated the Americans for many decades. But you should be informed that the anti-US feelings are growing rapidly. Millions of Romanians were very happy that you won, as they thought this would also bring an end to the Soros-Obama-Hillary rule over Romania. But seeing that the current US Ambassador (a notorious #REZIST supporter) moves forward the Soros-Obama-Clinton plans in Romania is something that makes us more and more skeptical regarding our partnership with the US. And this is really not going to be of any help for either of us…

6. All the Fake News, all the #REZIST Propaganda have many ties with the former US State Department run by the Democrats. They continue to work for their agenda.

7. Romanians want a Strategic Partnership with the USA, not with SOROS! It is my duty to inform you about all these matters, as I am 100% convinced that the current US Ambassador in Romania, the distinguished Hans Klemm, is constantly sending you Fake News…

                                                                                                                  Liviu Pleșoianu,
                                                                                                    Member of the Romanian Parliament

1 Comment

  1. Jan Valjean

    Da,da,da,mesajul este OK si este pe ,,intelesul,, presedintelui Trump.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.