Investigatii

Noi documente explozive: Deși doar FDGS a fost declarat succesorul GEG-ului nazist, ANRP a retrocedat imobile la tot FDGR-ul iohannist!

  Toate imobilele restituite de Agenția Naționala de Restituire a Proprietăților (ANRP) către Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) […]

 

Toate imobilele restituite de Agenția Naționala de Restituire a Proprietăților (ANRP) către Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) ca succesor al Grupului Etnic German (GEG) trebuie să se întoarcă la Statul Român, deoarece doar Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) a fost declarat în instanță, prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, moștenitorul hitleriștilor din Grupului Etnic German! Cele două organizații create după „revoluție” sunt persoane juridice diferite și distincte!

La fel trebuie să se întâmple și cu retrocedările abuzive și nelegale mult mai numeroase către Biserica Evanghelică C. A., care a revendicat și ea în virtutea transmiterii întreagii ei  averi imobiliare Grupului Etnic German în data de 11 august 1942! Atunci s-a semnat Convenţia Generală privind Reglementarea Relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi Etnicii Germani din România, prin care s-a hotărât trecerea, de bună voie și din proprie inițiativă, a propriei averi imobiliare la Grupul Etnic German. Convenţia a fost semnată de episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Wilhelm Stäedel şi Andreas Schmidt – liderul Grupului Etnic German (Volksgruppenfuhrer) din Braşov. (Click pe documente pentru mărire!)

Acum, Consistoriul Bisericii Evanghelice C. A. a revendicat nelegal și a primit de la ANRP, la fel de nelegal, sute de imobile în baza Sentinței civile nr. 2790 din 28.05.2007 emisă de judecătoarea iresponsabilă Maria Morar. Alte sute de imobile revendicate sunt în așteptare la ANRP!

În urma unei interpelări de la începutul anului 2017 (14.02.2017) a deputatului minorității germane, Ovidiu Ganț (FDGR), Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) a transmis un răspuns cu numărul imobilelor cerute înapoi de către Biserica Evanghelică CA din România, a celor retrocedate la acea dată și a celor în curs de soluționare: „Biserica Evanghelică C.A. din România a depus la Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, în temeiul O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1.133 de cereri.  Din totalul cererilor depuse, 682 de cereri au fost soluționate după cum urmează: 293 restituiri în natură, 47 propuneri acordate de măsuri compensatorii, 160 de respingeri, 73 de renunțări, 109 redirecționări, conexări. În curs de soluționare au mai rămas 451 de cereri.” (Click pe documente pentru mărire!)

Prin retrocedări ilegale, primarul Iohannis a trecut, începând cu anul 2007, unele imobile de utilitate publică, unde funcționau licee, școli și un cămin de bătrâni, din proprietatea statului român în proprietatea unei organizații private de tip ONG, conduse tot de Klaus Iohannis, succesoare oficial a unei organizații naziste (Grupul Etnic German din România – Deutsche Volksgruppe in Rumänien). Este vorba de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), organizație formată exact ca UDMR-ul pe criterii etnice și participantă la fel de ilegal la alegeri fără să fie partid politic, unde tot el, primarul Iohannis, era președinte. Iar după aceea, primarul Iohannis a păgubit statul și contribuabilul român prin plata chiriilor din banii publici la FDGR, unde era tot el președinte, pentru funcționarea în continuare a liceelor, școlilor, grădinițelor și a unui cămin de bătrâni în imobilele sustrase ilegal de la statul român!

Dar – atenție! – minoritatea germană a apelat la o șmecherie, la un truc de iluzionist! Majoritatea revendicărilor nu au fost făcute de FDGR, care oricum nu avea nici un drept fiindcă nu el fusese declarat suuccesor al Grupului Etnic German, ci FDGS! Grosul cererilor de retrocedare a fost depus de Biserica Evanghelică C. A., deși nici aceasta nu avea nici un drept, deoarece nici ea nu fusese declarată succesoare după Grupul Etnic German. Biserica sașilor transferase benevol întreaga sa avere imobiliară Grupului Etnic German în anul 1942, de bună voie și nesilită de nimeni, ca o mireasă săsoaică dolofană care și-a dat cu drag zestrea mirelui său, Herr Fritz, cu mândru grad de SS-Oberscharführer! Majoritatea celor care au scris despre retrocedările frauduloase către succesorii naziștilor Grepului Etnic German au plecat după „fenta” cu FDGR-ul, deși cele mai multe imobile s-au retrocedat Bisericii Evanghelice C.A. pe baza aceleiași sentințe ticăloase Nr. 2790 din 28.05.2007!

Ca să vă dați seama de amploarea retrocedărilor unor imobile care adăpostesc unități de învățământ către Consistoriul Bisericii Evanghelice C.A., unde statul român plătește etnicilor germani chirie pentru educația copiilor, cu mențiunea că unele dintre aceste clădiri au fost construite pe vremea comuniștilor și nu au avut cum să aparțină bisericii sașilor, dar aceștia revendică terenul pe care se află respectivele imobile, iată o listă cu retrocedările școlilor și grădinițelor din județul Sibiu, fără numărul copleșitor de licee revendicate și deja retrocedate, preluată din acest articol, pe care vă sfătuim să-l citiți ca să vedeți cât de departe merge tupeul acestor prăduitori, care acum pozează în victime discriminate etnic: Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) rescrie istoria umoristic, cică generalul Ion Antonescu i-a obligat să devină hitleriști!

Liste cu retrocedările școlilor și grădinițelor din județul Sibiu. (Click pe documente pentru mărire!)

Nici Forumul Democrat al Germanilor din România și nici Biserica Evanghelică C. A. nu au fost declarate oficial ca succesoare ale Grupului Etnic German, așa că nu au dreptul la retrocedări în natură sau despăgubiri în bani!!! Doar Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) a fost declarat în instanță, prin Sentința civilă nr. 2790 din 28.05.2007, succesorul hitleriștilor din Grupului Etnic German.  Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) este o persoană juridică, distinctă și diferită de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) și Biserica Evanghelică C. A. așa cum vom demonstra în cele ce urmează!!!

 

Jefuirea imobiliară a statului român de către un ong al minorității etnice germane din România, ca urmare a succesiunii acestuia după o organizație nazistă desființată prin decret regal și interzisă prin tratate internaționale  

    Studiu de caz, pe înțelesul lui Klaus Werner Iohannis și al tuturor ciracilor săi                                 

                                       IPOTEZA:

Se dă:

IOHANNIS  Klaus, Presedinte FDGR,

KLEIN  Hans, presedinte FDGS si Turnator la Securitatea Comunista, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) = Persoana juridica de DREPT PRIVAT, distincta juridic de FDGS,

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) = Persoana juridica de DREPT PRIVAT, distincta juridic, subordonata administrativ FDGR,

Grupul Etnic German (GEG)  = Persoana juridică de DREPT PUBLIC înființată sub presiunea Germaniei naziste prin Decretul-lege nr. 830 din 20 noiembrie 1940 și scos în afara legii prin Decretul-lege nr. 485 din 8 octombrie 1944, ca HITLERIST si ILEGAL,

GERMANDOM = Persoana juridica de DREPT PRIVAT= GERMAN  DOMination = Neo-NAZIST,

FUEN = Persoana judidica de DREPT PRIVAT=Uniunea Federala a Nationalitatilor Europene =Neo-NAZIST

STATUL ROMAN=Persoana juridica de DREPT PUBLIC = Proprietar  al Patrimoniului GEG = FDGS

PRIMARIA SIBIU = Persoană juridică de DREPT  PUBLIC, prin Primar IOHANNIS  Klaus,

CONSILIUL  LOCAL  SIBIU, prin FDGR, Președinte IOHANNIS Klaus,

DRAȘOVEANU Corina, Judecătore, Președinta Judecătoriei Sibiu, 2007,

MORARU Maria, Judecătoare, Judecătoria Sibiu, 2007,

ANRP = Agenția Naționala de Restituire a Proprietăților = fără personalitate juridică, subordonată Guvern Român

Se cere să se demonstreze că:

 1. IohanniSS = hitlerist, neonazist, penal și trădător al României;
 2. FDGR nu este FDGS și NU are drepturi patrimoniale ale GEG;
 3. FDGS = GEG, prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, NULA ABSOLUTA, care trebuie DESFIINTATA;
 4. GEG = a fost Nazist si ESTE DEFIINTAT, de Drept, prin Decretul-Lege nr.485/ 07.10.1944;
 5. STATULUI ROMÂN trebuie SĂ I SE RESTITUIE toate BUNURILE  SALE, foste ale GEG;
 6. PRIMĂRIA SIBIU NU ERA  PROPRIETARA bunurilor GEG, deci NU avea ce să cedeze FDGS;
 7. Judecatoarele DRASOVEANU Corina si MORARU Maria SUNT PENALE si rasplatite pt. HOTIE;
 8. ANRP, prin conducatorii sai, ESTE PENALA, caci NU trebuia sa restituie nimic FDGR si FDGS;

                              DEMONSTRAȚIE

IOHANNIS  Klaus  Werner: președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), 2002-05.03.2013, primar al Municipiului Sibiu, în perioada 30.06.2000-02.12.2014, deci si în anul 2007.

KLEIN  Hans: președinte al Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), solicitant, în calitate de Președinte, ca Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) să devină Grupul Etnic German (GEG) prin succesiune. (Click pe documente pentru mărire!)  

    

Forumul Democrat al Germanilor din  România (FDGR): Persoană juridică de DREPT PRIVAT, cu personalitate proprie, înființat prin Sentința civilă nr. 473/19.02.1990, din Dosar nr.601/1990, a Judecătoriei Sibiu, condus de IOHANNIS Klaus Werner în perioada 2002-2013 (Click pe documente pentru mărire!):

Forumul Democrat al Germanilor din  Sibiu (FDGS): Persoană juridică de DREPT PRIVAT, cu personalitate proprie, înființat prin Sentința civilă nr. 3620/05.09.1991, din Dosar nr. 3782/1991, a Judecătoriei Sibiu (Click pe documente pentru mărire!):

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), prin Cererea de chemare in judecata, din 26.02.2007 adresată Judecătoriei Sibiu, a devenit succesor GEG, prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, din Dosar nr. 1672/306/2007 (Click pe documente pentru mărire!):

Judecătoarea Maria Morar invocă în sentința sa  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. Iată ce spune această Ordonanță de Urgență a Guvernului în primul său articol: „Art. 1. – (1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 – 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Atenție! Este o OUG ticăloasă, cu selectarea perioadei „reparatorii” 6 septembrie 1940 – 22 decembrie 1989 SPECIAL pentru a se încadra în ordonanță cele două decrete-lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940 și nr. 485 din 8 octombrie 1944 de consituire și respectiv desființare a Grupului Etnic German din România!!!

Judecătoarea iresponsabilă Maria Morar a invocat aiurea O. U. G. nr. 83 din 8 iunie 1999, deoarece imobilele care au aparţinut comunităţii germane din România nu au fost preluate abuziv

nici de Grupul Etnic German din România în urma Decretului-lege nr.  830 din 21 noiembrie 1940, deoarece acesta reprezenta însăși comunitatea germană, el existând chiar dinainte de Decretul-lege emis de guvernul generalului Ion Antonescu (14 septembrie 1940 – 24 ianuarie 1941), sub presiunea Germaniei hitleriste, în 20 noiembrie 1940, Grupul Etnic German fiind  menţionat în Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Atunci, pe 30 august 1940, pe lângă actul propriu-zis al „Dictatului de la Viena“, s-a semnat de către miniştrii Afacerilor Străine român și german (M. Manoilescu și Joachim von Ribbentrop) și următorul acord: „În dorinţa de a consolida situaţia grupului etnic german din România, potrivit relaţiilor prieteneşti dintre România și Germania, guvernul Regal Român și Guvernul Reich-ului au convenit următoarele: Guvernul Regal Român îşi ia angajamentul de a pune în toate privinţele în condiţii de egalitate pe cei care aparţin Grupului Etnic German din România cu populaţia etnică românească și de a dezvolta și de aici înainte poziţiunea grupului etnic german în spiritul hotărârii de la Alba Iulia pentru conservarea naționalităţii germane“. Nici chiar imobilele Bisericii Evanghelice C. A.  nu au fost preluate abuziv de Grupul Etnic German, deoarece biserica le-a oferit voluntar și din proprie inițiativă, așa cum reiese din Convenţia Generală privind Reglementarea Relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi Etnicii Germani din România, prin care s-a hotărât trecerea, de bună voie și din proprie inițiativă, a propriei averi imobiliare la Grupul Etnic German, document publicat mai sus.

nici de Statul Român în urma Decretului-lege nr. 485 din 8 octombrie 1944, deoarece acesta a fost emis ca urmare a unui tratat internațional (Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944), reconfirmat printr-un  alt tratat internațional (Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947), ambele semnate de România,  valabile și în ziua de azi!!!

Să vedem ce spune și Legea nr. 66/2004, invocată și aceasta de judecătoarea iresponsabilă Maria Morar, pe lângă OUG nr. 83 din 1999! Art. 6 (3): „Prin comunitatea minorităților naționale se înțelege entitatea juridică de drept privat, constituită și organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetățenilor unei comunități ale unei minorități naționale ce a deținut în proprietate imobile preluate în mod abuziv și care dovedește că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. Recunoașterea continuității entității juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de către instanța judecătorească ce a autorizat funcționarea acesteia, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.

Mergem la Legea nr. 10/2001, art. 3 alin. 1 lit c și citimpersoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizaţii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptăţirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este condiţionată de continuarea activităţii ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fie fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, iar acestea să-şi fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărâre judecătorească, se constată că sunt aceeaşi persoană juridică cu cea desfiinţată sau interzisă, precum şi partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, dacă şi-au reluat activitatea în condiţiile legii”.

Deci, este stabilită expres, PRIN LEGE, condiția ca ENTITATEA JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT care a fost desființată sau interzisă, să se reînființeze, să fie continuatoarea acelei entități juridice de DREPT PRIVAT desființată sau interzisă în perioada arătată. Grupul Etnic German din România (GEG) a funcționat ca un guvern în România, activând paralel în Transilvania cu guvernele României, fiind menționat expres STATUTUL DE PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PUBLIC la Art. 1 al Decretului-lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940 prin care s-a înființat GEG, publicat în Monitorul Oficial nr. 275 din 21 noiembrie 1940, STATUT care este si  în prezent interzis! (Click pe imagini pentru mărire!)

 Concluzie: Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) și Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) nu au existat anterior anului 1945, ca să fie preluate în mod abuziv de stat după data de 6 martie 1945, astfel ca activitatea lor să fie fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 și nu pot fi continuatoare a Grupul Etnic German din România (GEG). Aceste ong-uri (FDGS și FDGR) sunt persoană juridice de DREPT PRIVAT și nu pot să preia bunuri de la o PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PUBLIC, cum a fost Grupul Etnic German din România (GEGR), în plus chiar diferența dintre PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PUBLIC și PERSOANA JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT arată în mod indubitabil că a doua nu are cum să fie continuatoarea primei!!! Este evident că nu există o continuitate juridică.

Grupul Etnic German din România (GEGR), PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PUBLIC, a fost înființat prin Decretul-lege nr. 830 publicat în Monitorul Oficial nr. 275 din 21 noiembrie 1940, a avut statutul de „stat în stat”, subordonat direct Berlinului și a funcționat în Transilvania ca un guvern paralel cu guvernul României în perioada 1940-1944.

Click pe document pentru mărire!

OBSERVAȚIE 1: GEG a fost Persoana juridica de DREPT PUBLIC, organizație NAZISTĂ, condusă direct de la Berlin de Partidului Muncitoresc Național-Socialist German (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Termenul „NAZISM” provine de la prescurtarea în limba germană a denumirii doctrinei partidului ca național-socialism, Nationalsozialismus, prescurtarea în germană fiind NAZI. . Conform Art. 3 din Decretul-lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940: „Reprezentantul voinței naționale a Grupului Etnic German din România este Partidul Muncitoresc Național-Socialist German (N. S. D. A. P.) al Grupului Etnic German din România, (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – N. S. D. A. P. Der Deutschen Volksgruppe in Rumänien)”. A făcut legea în Transilvania timp de patru ani (1940-1944), timp în care nu a cumpărat, nu a construit nimic, ci a rechiziționat bunuri publice pentru el și Biserica Evanghelică care-i era fidelă;

OBSERVAȚIE 2: FDGS, înființat în anul 1991, condus de KLEIN Hans, a devenit succesor al GEG, o  organizație criminală, hitleristă, antisemită și antiromânească, desi GEG fusese SCOS ÎN AFARA LEGII, de către Statul ROMAN, conform  Art. 15 al Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, Art. 1, Art. 2 si Art. 5 din Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947,  de dizolvare a organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc si Art. I-IV din Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care anula Decretul-Lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940, de infiintare GEG, ambele semnate de Regele Mihai I, al Romaniei;

Primăria Municipiului Sibiu, prin IOHANNIS Klaus, Primar, și Consiliul Local Sibiu, majoritar FDGR, condus de IOHANNIS Klaus, Președinte, sunt VINOVAȚI de TRĂDAREA si NEREPREZENTAREA, pe plan local, a ROMÂNIEI, în folosul FDGS, devenit GEG, prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, a Judecătoriei Sibiu! Aceștia nici nu au atacat Sentința respectivă și astfel aceasta a rămas definitivă la nivel de Judecătoria Sibiu, ceea ce constituie infracțiuni de ABUZ ÎN SERVICIU și CONFLICT DE INTERESE, primarul și consilierii sași fiind CONCOMITENT membri FDGS și FDGR!!!STATUL  ROMÂN  NU A FOST APĂRAT de nimeni și NU a beneficiat de acest drept, care i-a fost astfel încălcat!!!

Judecătoarea DRAȘOVEANU Corina, președinta Judecătoriei Sibiu, cea care a semnat Sentința nr. 2790/28.05.2007, din Dosar nr. 1672/306/2007  și  MORAR Maria, judecatoarea de caz,  VINOVATE că, în numele Statului Român, pe care l-au trădat și furat, NU S-AU SESIZAT, din oficiu, de INADMISIBILITATEA Cererii FDGS, de a deveni continuatorul GEG prin ÎNCĂLCAREA:

– Convenției de Armistițiu dintre România și Puterile Aliate din 12 septembrie 1944, Articolul 15, care prevede următoarele: „Guvernul Romaniei SE OBLIGA SA DIZOLVE IMEDIAT toate Organizatiile de TIP  FASCIST aflate pe teritoriul romanesc, atat cele politice, militare sau paramilitare, cat si orice alte organizatii care duc propaganda ostila Natiunilor Unite, si, in special, Uniunii Sovietice, NEPERMITAND, in viitor, EXISTENTA unor organizatii de acest fel”

– Decretului-Lege nr. 485, 7 octombrie 1944, NEABROGAT, care prevede desființarea Grupului Etnic German din România și „Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparținând Grupului Etnic German, subrogându-se acestuia”,

Click pe document pentru mărire!                                       

OBSERVAȚIE 1: GEG  A FOST DESFIINȚAT, conform Tratatelor Internaționale și a Legilor interne ale României! Fostele bunuri ale GEG, conform Decretului-Lege nr.485/1944, NEABROGAT, AU TRECUT IN   PROPRIETATEA  STATULUI  ROMAN, care le-a intabulat pe numele său, căci ÎI APARȚINEAU !!!

OBSERVAȚIE 2: Pentru admiterea cererii FDGS de a deveni succesorul GEG, prin Sentința nr. 2790/28.05.2018 din Dosar nr. 1672/306/2007, ABSOLUT NULĂ, deci pentru HOȚIE, cele doua judecatoare și alți magistrați care au servit interesele trădătorilor României au fost recompensați de Klaus Iohannis devenit președintele României și acoliții acestuia. (Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis)

Tratatul de Pace, Romania-Puterile Aliate, Paris, 10 februarie 1947, fragmente:

Partea I FRONTIERE

Articolul 1

Frontierele României, indicate în harta anexată Tratatului de faţă (Anexa I), vor fi cele care erau în fiinţă la 1 Ianuarie 1941, cu excepţia frontierei româno-ungare, care este definită în articolul 2 al Tratatului de faţă.

Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate cu Acordul sovieto-român din 28 Iunie 1940 şi cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 Iunie 1945.

Articolul 2

Hotărîrile Sentinţei dela Viena din 30 August 1940 sînt declarate nule şi neavenite. Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită prin articolul de faţă astfel cum exista la 1 Ianuarie 1938.

Partea II CLAUZE POLITICE

Secţiunea I

Articolul 5

România, care, în conformitate cu Convenţiunea de Armistiţiu, a luat măsuri pentru dizolvarea tuturor organizaţiunilor de tip fascist pe teritoriul român, fie ele politice, militare sau paramilitare, precum şi a altor organizaţiuni făcînd o propagandă ostilă Uniunii Sovietice sau oricăreia dintre celelalte Naţiuni Unite, nu va îngădui în viitor existenţa şi activitatea unor organizaţiuni de această natură care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice.

OBSERVAȚIE: ÎNCALCAREA Convenției de Armistițiu din 12 sept. 1944 înseamnă și ÎNCALCAREA Tratatului de Pace din 30 august 1947, adică PIERDEREA  Transilvaniei de Nord  si DEZMEMBRAREA ROMÂNIEI!!!

          Semnarea ilegală a sentinței civile nr.  2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007 de la Judecătoria Sibiu

Sentința judecătoarei MARIEI MORAR este semnată de judecătoarea CORINA IONELA DRAȘOVEANU, care a fost președinta Judecătoriei Sibiu din 2007 până în 2013. Aceasta a semnat TOTAL NELEGAL în locul judecătoarei Maria Morar sentința civilă ticăloasă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, prin care FDGR devenea succesor al organizației naziste Grupul Enic German din România! (Click pe documente pentru mărire!)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Decizia din 07.03.2017, cazul „Cerovsek si Bozicnik v. Slovenia”, art. 6, privind dreptul la UN PROCES ECHITABIL, prin care Judecatorii Europeni au statutat ca „Judecatorii care NU au participat la proces, NU POT MOTIVA Hotararea Judecatoresca,  si  SA O SEMNEZE, pentru ca NU POT OFERI  GARANTIA ca au facut o buna administrare a actului de justitie si, ca atare, INCALCA DREPTUL la UN PROCES ECHITABIL”;

STATUL  ROMAN  nu a fost aparat de nimeni si NU a beneficiat de acest drept, care i-a fost incalcat !!

Curtii Constitutionale a Romaniei, Decizia nr. 33/23.01.2018 (Anexa 13), care, la punctul 175,  precizeaza: „În fine, prin Hotărârea din 7 martie 2017, pronunțată în Cauza Cerovsek și Bozicnik împotriva Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat că judecătorii care nu au participat la proces nu pot motiva și semna hotărârea judecătorească, pentru că nu pot oferi garanția că s-a realizat o bună administrare a actului de justiție”

                                   Constituția Romaniei prevede:

– Art.1(3) – Statul:  România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate;

– Art.11(1) – Dreptul internaţional şi dreptul intern: Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte;

– Articolul 16 –Egalitatea in drepturi:

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

– Art.148 (2) – Integrarea europeana: Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Deci, FDGS  nu putea deveni  GEG, nazist/hitlerist, antisemit și antiromânesc!!!

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), din perioada 28.05.2007-2018 (prezent), structură fără personalitate juridica, din cadrul Cancelariei Primului Ministru, fără a verifica legalitatea A RETROCEDAT  ILEGAL CĂTRE FDGS si FDGR:

                                                             BUNURI   IMOBILE:

– 3 Decizii de restituire în natură pentru Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), LEGALE, conform Sentintei nr. 2790/28.05.2007, dar ILEGALE, conform expunerii de mai sus;

–  3 Decizii de restituire în natură pentru Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Satu Mare, ILEGALE, pentru că acest ONG NU are personalitate juridica;

– 2 Decizii de restituire în natură pentru Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov, ILEGALE, pentru că acest ONG NU are personalitate juridica;

– 1 Decizie de propunere de acordare de despăgubiri pentru Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Teritorială Mediaş, ILEGALĂ, pentru ca acest ONG NU are personalitate juridică;

– 1 Decizie de propunere de acordare de despăgubiri pentru Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Satu Mare,  ILEGALĂ, pentru ca acest ONG NU are personalitate juridică;

– 1 Decizie de propunere de acordare de despăgubiri pentru Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), LEGALĂ, conform Sentintei nr. 2790/28.05.2007, dar ILEGALĂ, conform expunerii de mai sus.

                                                                  BANI:

–  în favoarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), în cuantum de 1.185.700 Lei (?); in cazul acestui titlu de despăgubire, titularii au solicitat valorificarea în numerar, A.N.R.P. emiţând, în perioada 2014-2018, titluri de plată în conformitate cu Legea nr. 165/2013;

       RESTITUIRE LEGALA, conform Sentintei nr. 2790/28.05.2007, dar ILEGALA, conform celor demonstrate mai sus;

–  în favoarea Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), în cuantum de 415.300 Lei (?); in cazul acestui titlu de despăgubire, titularii nu au solicitat valorificarea în numerar; (Click pe documente pentru mărire!)

 

                                   CONCLUZII

Retrocedările și despăgubirile bănești pentru FDGR sunt ILEGALE, pentru că Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR ) are personalitate juridica distinctă de cea a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), organizația declarată succesoare a Grupului Etnic German (GEG)!!! Acest aspect reiese chiar din definiția denumirii de persoană juridică!  Atenție! „Persoana juridică (definiție): Este un subiect colectiv de drept civil care participă de sine stătător la raporturile juridice, având o răspundere civilă proprie; o colectivitate umană formată direct din persoane fizice sau din asocierea altor persoane juridice ca subiect de drept, având o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu distinct, afectat realizării unui scop determinat în acord cu interesul obştesc.” (Sursa: https://legeaz.net/dictionar-juridic/persoana-juridica)

Deci, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR )  NU este succesorul Grupului Etnic German (GEG), deoarece NU ESTE  NOMINALIZAT in Dispozitivul Sentintei nr. 2790/28.05.2007!!!

Primăria Municipiului Sibiu, prin IOHANNIS Klaus Werner, primar, și Consiliul Local Sibiu, majoritar FDGR, condus de IOHANNIS Klaus, Președinte, sunt VINOVAȚI de TRĂDAREA si NEREPREZENTAREA, pe plan local, a ROMÂNIEI, în folosul Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS), devenit Grupului Etnic German (GEG), prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, a Judecătoriei Sibiu! Aceștia nici nu au atacat Sentința respectivă și astfel aceasta a rămas definitivă la nivel de Judecătoria Sibiu, ceea ce constituie infracțiuni de ABUZ ÎN SERVICIU și CONFLICT DE INTERESE, primarul și consilierii sași fiind CONCOMITENT membri FDGS și FDGR! Infracțiunile au continuat prin retrocedările abuzive și nelegale către FDGR, cu toate filialele sale din țară și către Biserica Evanghelică C. A. a etnicilor germani, prin invocarea Sentinței civile nr. 2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007!

STATUL  ROMÂN  NU A FOST APĂRAT de nimeni și NU a beneficiat de acest drept, care i-a fost astfel încălcat!!!

TRĂDAREA ROMÂNIEI, de către IOHANNIS Klaus Werner, A PRODUS ȚĂRII NOASTRE un PREJUDICIU de 16 Miliarde de Euro și a fost răsplătită prin decorarea sa de către GERMANIA și, deloc întâmplator, de către statele naziste/fasciste care i-au fost aliate acesteia în timpul celui de-Al II-lea Război Mondial, care a produs moartea a 60 de milioane de oameni și HOLOCAUST-ul: ITALIA, AUSTRIA, BELGIA, LUXEMBURG, JAPONIA!!!

                               IOHANNIS Klaus Werner este:

HITLERIST, conform Sentinței nr. 2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, prin GEG moștenit, scos în afara legii, ca fiind criminal și în subordinea directă a Fuhrer-ului Adolf Hitler;

NEONAZIST, prin inițiativa GERMANDOM, grup cu orientare neonazistă, care sustine interesele GERMANIEI  împotriva României, mișcare afiliată organizației internaționale FUEN, înfiinţată de foști naziști, antisemita și antiromânească.

«Klaus Johannis provine din mediul „Germandom” din România, căruia îi atribuie virtuţi precum „corectitudine, încredere, pragmatism şi eficienţă”. [1] El este preşedintele organizaţiei „Germandom” locale, „Forumul Democrat al Germanilor din România” (FDGR sau DFDR în limba germană), care, precum multe alte asociaţii ale minorităţilor germanofone, în Europa de Est si Sud-Est, a fost fondat imediat după răsturnările din 1989. FDGR/DFDR, ca şi preşedintele său, Johannis, este strâns asociat cu reţelele „Germandom” răspândite peste tot prin Europa. FDGR este membru asociat al FUEN („Uniunea Federală a Naţionalităţilor Europene”), o organizaţie care reuneşte numeroase minorităţi din Europa şi Asia Centrală, fondată pe direcţiile tradiţionale ale politicii etnice germane în anii următori celui de-al doilea război mondial, de foşti nazişti. [2] În cadrul FUEN, FDGR-ul este de asemenea, membru al „Grupului de Lucru al Minorităţilor Germane” (AGDM), aflat în contact permanent cu Ministerul de Interne din Germania. [3] Partidul minorităţii de limbă maghiară din România, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este de asemenea membru FUEN.» (Traducere din limba engleză, sursa: https://www.german-foreign-policy.com/en/news/detail/4698/) Deoarece acest pasaj face parte dintr-un text publicistic mult mai amplu și bine documentat, provenit dintr-o sursă externă credibilă, reproducem întreg articolul apărut în anul 2009 – când Iohannis era încă un necunoscut pentru majoritate românilor – la finalul acestui material (tradus, dar și originalul în limba engleză).

PENAL,  furând  proprietăți și bani Statului Român, prin Sentințe și Retrocedări ILEGALE;

TRĂDĂTOR, prin DEZMEMBRAREA ROMÂNIEI, căci initiativa lui, ca FDGS  să devină GEG, încalcă art.15 și anulează art. 19, din Convenția de Armistițiu, iar UNGARIA poate Revendica Transilvania de Nord, conform  Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, încheiat anterior Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944, care DEVINE NULĂ din cauza lui IOHANNISS Klaus Werner!!!

                                    Rezultă următoarele:

1.FDGR trebuie să restituie  Statului Român toate bunurile  retrocedate ilegal de ANRP!

2.FDGS este HITLERIST, deci trebuie DESFIINȚAT și să retrocedeze bunurile Statului Român!

3.GEG este DESFIINȚAT, de drept, prin Decretul-Lege 485/1944, NEABROGAT, ÎN VIGOARE!

4.STATUL ROMÂN trebuie să primească înapoi toate bunurile acordate, ilegal, FDGR-ului si FDGS-ului și Bisericiii Evanghelice C. A.!

5.PRIMĂRIA SIBIU NU ERA PROPRIETARA Bunurilor GEG, deci NU avea ce să cedeze FDGS!

6.Judecătoarele DRASOVEANU Corina si MORARU Maria SUNT PENALE iar SENTINȚA CIVILĂ nr. 2790/28.05.2007 este lovită de NULITATE ABSOLUTĂ, pentru că Judecătoria Sibiu NU putea trece PRIN EFECTUL ACESTEI SENTINȚE proprietăți ale Statului Roman, persoană juridică de DREPT PUBLIC, către FDGS, persoană juridică de DREPT PRIVAT, deoarece nu există o continuitate juridică și nici nu  aveau dreptul să reactiveze, prin așa-zisa „succesiune”, o organizație nazistă interzisă printr-un decret-lege regal neabrogat și prin două tratate internaționale, în care România este parte semnatară! Primăria Sibiu NU AVEA NICI  O  CALITATE  PROCESUALĂ, căci NU ERA PROPRIETARĂ!

7.ANRP, prin conducătorii săi, ESTE PENALA, căci A ACORDAT, ILEGAL, BUNURILE Primăriei Sibiu, INEXISTENTE și pe ale GEG, DESFIINȚAT, ONG-Ului FDGS!

Click pe imagine pentru mărire!

În condițiile în care și astăzi sunt în vigoare efectele legislației internaționale și naționale privitoare la măsurile de desființare a organizațiilor hitleriste, este nulă absolut orice dispoziție de recunoaștere care să ateste că Forumul Democrat al Germanilor din România, înființat după evenimentele din decembrie 1989, ar fi succesorul/continuatorul Grupului Etnic German.

                                                                  Inginer, analist politic Marin MITITELU

                                                       Sociolog-psiholog, jurnalist Marius Albin MARINESCU

[1] Klaus Johannis; https://www.siebenbuerger.de/ 01.11.2003
[2] see also Freund und KollegeSchwelende Konflikte and Hintergrundbericht: Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
[3] see also Berlin organisiert seine “Volksgruppen”Aktionseinheiten and Cultivating Relationships

Din surse externe: Klaus Werner Iohannis, un pion al Germaniei în lupta pentru dominația germană în Europa (German Domination – GERMANDOM)

SIBIU / BUCUREŞTI (reportaj propriu) – Conducătorul uneia din organizaţiile „Germandom” din reţeaua germană de politica externă este centrul unei crize guvernamentale româneşti. Opoziţia din România doreşte numirea primarului de Sibiu, Klaus Johannis, pe locul rămas vacant al primului-ministru, în urma răsturnării sale de către opoziţie la începutul săptămânii. 

Preşedintele român, Traian Băsescu, a respins acest plan şi a desemnat un expert în finanţe ca premier. Johannis conduce „Forumul Democrat al Germanilor din România” (FDGR), membru asociat al „Uniunii Federale a Naţionalităţilor Europene” (FUEN), care, de la cartierul general al său din nordul Germaniei coordonează şi minorităţile europene germanofone – cu ajutor guvernamental. FUEN, înfiinţat de foşti nazişti cu vederi rasiste, colaborează cu Johannis şi de asemenea şi cu fundaţia din Germania „Hermann Niermann”, care a fost ţinta unor intense proteste în estul Belgiei, din cauza lobby-ului deschis pentru organizaţiile tip „Germandom”. Nominalizarea lui Johannis este al doilea pas excepţional făcut în numele „Germandom”-ului din România în decurs de o săptămână. Primul a fost acordarea Premiului Nobel Pentru Literatură unui autor „româno-german”.

Partidele româneşti din opoziţie, care l-au răsturnat pe primul-ministru printr-o moţiune de cenzură la începutul săptămânii, l-au nominalizat pe primarul în funcţie al Sibiului („Hermannstadt”), Klaus Johannis, pentru funcţia de prim-ministru de tranziţie. Preşedintele român, Traian Băsescu, a respins această intenţie şi l-a desemnat pe expertul financiar, Lucian Croitoru, să fie noul prim-ministru. Croitoru ar trebui să fie confirmat de parlament, ceea ce pare foarte nesigur, fiindcă opoziţia deţine o majoritate şi insistă asupra candidatului său, Johannis. Deznodământul este deschis.

                                                    Politică etnică

Klaus Johannis provine din mediul „Germandom” din România, căruia îi atribuie virtuţi precum „corectitudine, încredere, pragmatism şi eficienţă”. [1] El este preşedintele organizaţiei „Germandom” locale, „Forumul Democrat al Germanilor din România” (FDGR sau DFDR în limba germană), care, precum multe alte asociaţii ale minorităţilor germanofone, în Europa de Est si Sud-Est, a fost fondat imediat după răsturnările din 1989. FDGR/DFDR, ca şi preşedintele său, Johannis, este strâns asociat cu reţelele „Germandom” răspândite peste tot prin Europa. FDGR este membru asociat al FUEN („Uniunea Federală a Naţionalităţilor Europene”), o organizaţie care reuneşte numeroase minorităţi din Europa şi Asia Centrală, fondată pe direcţiile tradiţionale ale politicii etnice germane în anii următori celui de-al doilea război mondial, de foşti nazişti. [2] În cadrul FUEN, FDGR-ul este de asemenea, membru al „Grupului de Lucru al Minorităţilor Germane” (AGDM), aflat în contact permanent cu Ministerul de Interne din Germania. [3] Partidul minorităţii de limbă maghiară din România, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este de asemenea membru FUEN. Este unul din partidele parlamentare care îl propune pe Johannis pentru funcţia de prim-ministru.

                                                        Conspiraţie

Deocamdată Johannis a fost cunoscut drept primar de Sibiu (Hermnnstadt). De când a preluat funcţia în 2000, Sibiul a devenit cunoscut prin succesele sale economice. „Oraşul Vechi este o bijuterie, reţeaua de apă funcţionează, şi mai presus de orice, sunt doar puţini şomeri”, relatează recent presa. Sub „neamţul” Johannis, oraşul a devenit un model de succes. [4] În realitate, Johannis administrează înţelept resursele pe care comunitatea le primeşte din Germania; pentru a crea modelul unei insule „Germandom” în Europa de Sud-Est. Sub contractul Ministerului Cooperării Economice şi Dezvoltării din Bonn, asociaţia Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) a început deja renovarea Oraşului Vechi – şi care este de obicei atribuită lui Johannis – înainte ca Johannis să ocupe funcţia. [5] Agenţia Germană pentru Ajutor Tehnic (THW) a venit în ajutorul lui Johannis pentru rezolvarea problemei apei. [6] Alt ajutor soseşte de la organizaţiile „Germandom” din Germania, de exemplu, DFDR şi Johannis personal consiliază Fundaţia Hermann Niermann din Dusseldorf asupra „problemelor privind promovarea proiectelor culturale, academice si sociale”- de asemenea în beneficiul minorităţii germanofone din România. [7] Fundaţia Niermann a devenit de notorietate cu ani în urmă, în exercitarea influenţei ascunse asupra minorităţii germanofone din estul Belgiei – în cooperare cu grupuri etnocentriste de extremă dreapta. Oricine poate spune cu siguranţă că preşedintele fundaţiei „a fost la curent cu o conspiraţie” care a fost îndreptată împotriva Belgiei. [8]

                                                  Sponsorizări speciale

Johannis beneficiază de asemenea de cele mai bune contacte la birourile guvernamentale din Berlin şi la politicieni de frunte germani. Organizaţia sa „Germandom”, DFDR/FDGR, primeşte promovări preferenţiale de la Ministerul de Interne german. Între 1990 – 2004 88.33 milioane de euro au fost alocaţi pentru „stabilizarea minorităţii germane din România”. Când Berlinul a trebuit să reducă alocările de fonduri bugetare şi pentru „germanii de peste hotare” datorită dificultăţilor economice, ministrul de interne din acea perioadă, Otto Schily, i-a promis lui Klaus Johannis în noiembrie 2004 „tratament preferenţial” pentru minoritatea germană din România. De altfel, alocările pentru „Germandom”-ul din România au fost reduse doar cu 9 procente, când media reducerilor era de 23 de procente. Doar în acel an, guvernul german a alocat suma de 1,6 milioane de euro pentru promovarea culturii minorităţii germane. [9]

                                                     Un bilanţ impresionant

Klaus Johannis a primit personal o serie întreagă de oficialităţi germane de rang înalt, deopotrivă de la nivel federal sau regional. Vizitatorii oraşului de reşedinţă al lui Johannis includ pe comisarul guvernului german pentru problemele etnicilor germani emigraţi şi minorităţi naţionale, Hans-Peter Kemper, comisarul german pentru probleme culturale, Bernd Neumann, şi pe prim-miniştrii regionali ai landurilor Thuringia (Dieter Althaus) şi Saarland (Peter Mueller). Preşedintele Parlamentului European, Hans-Gert Poettering şi grupul de lucru parlamentar „expulzaţi şi refugiaţi” al grupului conservator CDU/CSU din Bundestag, de asemenea au vizitat Hermannstadt-ul.
Erwin Marschewski, şeful delegaţiei unui grup de lucru, l-a felicitat pe Johannis „pentru realizările sale impresionante”. [10] Preşedintele german, Horst Koehler a acceptat un tur al oraşului în compania lui Johannis, omagiu personal adus „impactului pozitiv pe care germanii îl au în Estul Europei, după cum o arată Hermanstadt-ul. [11]

                                                        Premiul de Merit

La sfârşitul anului trecut (n.r.: anul 2007), împreună cu ministrul german de interne, Wolfgang Schaeuble, Johannis a primit „Premiul de Merit pentru Înţelegerea Germano-Europeană”. Laudatio a fost rostită de fostul ministru de interne şi cetăţean de onoare al Sibiului, Otto Schily. Cancelarul german, Angela Merkel, este în board-ul de consilieri ai acestei foarte influente asociaţii. Merkel însăşi a primit acelaşi premiu în 2005.

                                             Nu mai există suveranitate

Nominalizarea lui Klaus Johannis de către majoritatea parlamentară de la Bucureşti este al doilea pas excepţional în numele „Germandom”-ului din România – urmând acordării Premiului Nobel pentru Literatură autorului „româno-german” Herta Muller – în aceeaşi săptămână. [12] Legăturile deosebit de strânse ale lui Johannis cu Berlinul ar putea periclita suveranitatea României, dacă ar deveni primul-ministru al României. Aparent, majoritatea din parlamentul de la Bucureşti este pregătită să facă acest pas.

[1] Klaus Johannis; https://www.siebenbuerger.de/ 01.11.2003
[2] see also Freund und KollegeSchwelende Konflikte and Hintergrundbericht: Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
[3] see also Berlin organisiert seine “Volksgruppen”Aktionseinheiten and Cultivating Relationships
[4] Johannis, ein Deutscher für Bukarest; Financial Times Deutschland 14.10.2009
[5] see also The Germandom Prize
[6] Erfolgreiches Ende für Twinning-Projekt in Rumänien; www.thw.bund.de 20.11.2008
[7] Partner; www.g-h-n-s.de
[8] see also FliehkräfteBaldiger Anschluss and Ethno-Netzwerk
[9] Bundesregierung fördert deutsche Minderheit in Rumänien; www.siebenbuerger.de 17.02.2009
[10] Aufbauleistung der deutschen Minderheit in Rumänien gewürdigt; www.siebenbuerger.de 01.09.2005
[11] Horst Köhler würdigt Aussiedler als europäische Brückenbauer; www.siebenbuerger.de 04.03.2009
[12] see also The Germandom Prize

        PENTRU CONFORMITATE, ORIGINALUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

                               The Impact of Germans in the East
2009/10/16

SIBIU/BUKAREST

(Own report) – The chairman of one of the „Germandom” organizations in the German foreign policy network is the focus of a Rumanian government crisis. The Rumanian opposition wants to name the mayor of Sibiu, Klaus Johannis, to fill the vacancy left by the prime minister, who was toppled by the opposition at the beginning of the week. Rumanian President, Traian Băsescu has rejected this plan and nominated a financial expert for prime minister. Johannis heads the „Democratic Forum of Germans in Rumania” (DFDR), an associated member of the „Federal Union of European Nationalities” (FUEN), which from its headquarters in Northern Germany also coordinates Europe’s German language minorities – with government support. The FUEN, founded by former Nazi racists, is working with Johannis as well as with Germany’s Hermann Niermann Foundation, which was the target of large protests in Eastern Belgium, because of its covert lobbying efforts for „Germandom” organizations. Johannis’ nomination is the second exceptional step taken in behalf of Rumanian „Germandom” within a week. The first was the awarding of the Nobel Prize in Literature to a „Rumanian German” author.

The Rumanian opposition parties, which toppled the Prime Minister with a no-confidence vote at the beginning of the week, have nominated the current mayor of Sibiu („Hermannstadt”), Klaus Johannis, to fill the post of transitional prime minister. Rumanian President, Traian Băsescu has rejected this intention and named the financial expert, Lucian Croitoru, to be the new prime minister. Croitoru would have to be confirmed by parliament, which seems very unlikely, because the opposition has a majority and insists on its candidate, Johannis. The outcome is open.

                                                        Ethnic Policy

Klaus Johannis comes from the Rumanian „Germandom” milieu, to which he attests such secondary virtues „as correctness, reliability, pragmatism and efficiency.”[1] He is the chairman of the local „Germandom” organization, the „Democratic Forum of Germans in Rumania” (DFDR), which, like many other associations of German language minorities in Eastern and Southeastern Europe, was founded in the immediate aftermath of the upheavals in 1989. The DFDR, like its chairman, Johannis, is closely associated with the networks of „Germandom” spread all over Europe. The DFDR is an associated member of the „Federal Union of European Nationalities” (FUEN), an organization, bringing together numerous European and Central Asian minorities, founded along the lines of the traditional German ethnic policy in the aftermath of World War II by ex-Nazi racists.[2] Within the FUEN, the DFDR, is also a member organization of the „Working Group of German Minorities” (AGDM), that stands in constant contact with the German Interior Ministry.[3] The party of Rumania’s Hungarian speaking minority, the Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) is also a FUEN member. It is one of the parliamentary parties proposing Johannis for the post of prime minister.

                                                      Conspiracy

Currently Johannis has been known as the mayor of Sibiu („Hermannstadt”). Since he took office in 2000, Sibiu, in fact, has made a name with one economic success story after the other. „The Old City is a jewel, the water supply functions and above all, there are only a few unemployed” according to a recent press report. Under the „German” Johannis, the town has become a „model of success.”[4] In fact, Johannis cleverly administers the support his community receives from Germany; to create a model of an island of „Germandom” is Southeast Europe. Under contract of the German Ministry of Economic Cooperation and Development in Bonn, the German Association for Technical Cooperation (GTZ) had already begun the renovation of the Old City – which is commonly attributed to Johannis – before Johannis took office.[5] The German Agency for Technical Relief (THW) came to Johannis’ aid to solve the water problem.[6] Other help is coming from „Germandom” organizations in Germany, for example, the DFDR and Johannis personally advised the Hermann Niermann Foundation in Dusseldorf on „questions of promoting cultural, academic and social projects” – also to the advantage of the German language minority of Rumania.[7] The Niermann Foundation became notorious years ago, through its exercising covert influence on the German language minority in Eastern Belgium – in cooperation with extreme rightwing ethnocentric forces. One can safely say that the chairman of the foundation had been „aware of a conspiracy” that was directed „against Belgium.”[8]

                                                Special Sponsorship

Johannis disposes also of the best contacts to government offices in Berlin and to leading German politicians. His „Germandom” organization, the DFDR, receives preferential promotion from the German Ministry of the Interior. From 1990 – 2004 88.33 million Euros were allocated for the „stabilization of the German minority in Rumania.” When Berlin had to scale back budgetary allocations also for „Germans Abroad” due to economic difficulties, the Interior Minister at the time, Otto Schily, promised Klaus Johannis in November 2004, „preferential treatment” for the German language minority in Rumania. As a matter of fact, the allocations for the Rumanian „Germandom” were reduced only nine percent, while 23 percent was the average reduction. In this year alone, the German government has earmarked a sum of 1.6 million Euros for the promotion of the German language minority in Rumania.[9]

                                     Impressive Balance Sheet

Klaus Johannis has personally welcomed a whole series of high-ranking German government representatives both from federal and regional state levels. The visitors to Johannis’ hometown included the German government’s Commissioner for Questions of Ethnic German Emigrants and National Minorities, Hans-Peter Kemper, the German Commissioner for Cultural Questions, Bernd Neumann and the Prime Ministers of Germany’s regional states Thuringia (Dieter Althaus) and Saarland (Peter Mueller). President of the European Parliament, Hans-Gert Poettering and the Parliamentary working group, „Expellees and Refugees” of the conservative CDU/CSU Caucus in the German Bundestag visited „Hermannstadt” as well. Erwin Marschewski, head of the working group’s delegation, congratulated Johannis on his „impressive achievements.”[10] German President, Horst Koehler allowed himself to be given a guided tour of the city by Mayor Johannis, personally and paid tribute to the „positive impact Germans are having in Eastern Europe, as exemplified by Hermannstadt.”[11]

                                                 Merit Award

At the end of last year, alongside the German Minister of the Interior, Wolfgang Schaeuble, Johannis was given the Deutsche Gesellschaft’s „Award of Merit for German-European Understanding.” The laudation was held by ex-Interior Minister and Sibiu’s citizen of honor, Otto Schily. German Chancellor, Angela Merkel is on the advisory board of this very influential association. Merkel, herself, had received the same award in 2005.

                                          No Longer Sovereign

Klaus Johannis’ nomination by Bucharest’s parliamentary majority is the second exceptional step on behalf of Rumanian „Germandom” – following the award of the Nobel Prize in Literature to the „Rumanian-German” author, Herta Mueller – within one week.[12] Johannis’ exceptionally close ties to Berlin could jeopardize Rumania’s sovereignty, if he becomes Rumania’s prime minister. Apparently the majority in Bucharest’s parliament are prepared to take that step.

[1] Klaus Johannis; https://www.siebenbuerger.de/ 01.11.2003
[2] see also Freund und KollegeSchwelende Konflikte and Hintergrundbericht: Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
[3] see also Berlin organisiert seine “Volksgruppen”Aktionseinheiten and Cultivating Relationships
[4] Johannis, ein Deutscher für Bukarest; Financial Times Deutschland 14.10.2009
[5] see also The Germandom Prize
[6] Erfolgreiches Ende für Twinning-Projekt in Rumänien; www.thw.bund.de 20.11.2008
[7] Partner; www.g-h-n-s.de
[8] see also FliehkräfteBaldiger Anschluss and Ethno-Netzwerk
[9] Bundesregierung fördert deutsche Minderheit in Rumänien; www.siebenbuerger.de 17.02.2009
[10] Aufbauleistung der deutschen Minderheit in Rumänien gewürdigt; www.siebenbuerger.de 01.09.2005
[11] Horst Köhler würdigt Aussiedler als europäische Brückenbauer; www.siebenbuerger.de 04.03.2009
[12] see also The Germandom Prize

Sursa: GERMAN – FOREIGN – POLICY.COM

http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56289?PHPSESSID=c0lmc1t791814m2a9c7ft0bbg7

                       Bibliografie privind istoria GEG:

Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial

https://www.cotidianul.ro/schimbarea-la-fata-a-grupului-etnic-german-din-romania/

https://dogaruvictor.blogspot.com/2014/03/grupul-etnic-german-trecut-si-prezent.html

https://dogaruvictor.blogspot.com/2015/01/grupul-etnic-german-la-70-de-ani_10.html

https://www.ancheteonline.ro/2016/10/cum-s-a-transformat-grupul-etnic-german-in-fdgr-tradarea-lui-klaus-iohannis/

Înrolarea etnicilor germani din România în unități SS (1939–1943)

 

 

 

2 Comments

 1. gogutza

  Sufixul -dom in limba engleza are sensul de taram, lume, tinut, domeniu, teritoriu (al).
  kingdom, Christendom, heirdom, freedom si alte cuvinte -dom au un sens foarte clar, si nici o legatura cu dominatia.
  Speculatia ca germandom are sensul semantic de dominatie (germana) este pura aberatie sofistica (scuzati pleonasmul). Probabil autorul are ceva obsesii dominatrixe.
  Ceea ce nu inseamna implicit ca actiunile organizatiei respective n-ar promova dominatia germana.

 2. Acum, ce se intampla ?! Retrocedam tot ce apartinea nazistilor ? Cred ca in Romania au aparut focare de infestare cu BOALA VACILOR NEBUNE ! Pe langa faptul ca sunt vaci, mai sunt si nebune ! Pai, doar asa s-ar putea caracteriza aceasta isterie aparuta dupa 1944 ! Iata ca, in sfarsit, au reaparut hitleristii, acum urmand sa se declanseze un al treilea razboi mondial ! Cum se permite acestor criminali ai umanitatii sa persiste in continuare ? Treziti-va, imbecililor !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.