Fără categorie

Nu scriem degeaba, Klaus Werner Iohannis din nou în colimatorul A.N.I.!

   În data de 8 august a. c., Agenţia Naţională  de Integritate (ANI) a emis următorul comunicat pe propriul site […]

   În data de 8 august a. c., Agenţia Naţională  de Integritate (ANI) a emis următorul comunicat pe propriul site (http://www.integritate.eu/1984/section.aspx/3388):

          Comunicat – conflict de interese administrativ şi penal – KLAUS-WERNER IOHANNIS

Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către KLAUS-WERNER IOHANNIS (Primarul Municipiului Sibiu), întrucât acesta a semnat, la data de 23 decembrie 2010, un contract de prestări servicii încheiat între Primăria Municipiului Sibiu și S.C. Tipografia Honterus S.R.L., societate comercială deținută de Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.). KLAUS-WERNER IOHANNIS a deținut funcția de Președinte al F.D.G.R. în perioada 2002 – 2013.

Obiectul contractului semnat cu încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ și penal de către KLAUS-WERNER IOHANNIS constituie servicii de informare și publicitate în vederea implementării Proiectului (cod SMIS: 4915) finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional: Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 (POS CCE), Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public”.

De asemenea, KLAUS-WERNER IOHANNIS a aprobat, în perioada ianuarie – iunie 2011, un număr de trei facturi fiscale în vederea efectuării plăţilor către prestator (S.C. Tipografia Honterus S.R.L.).

Astfel, KLAUS-WERNER IOHANNIS nu a respectat dispozițiile art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”. Primarul Municipiului Sibiu a încălcat și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material […] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea parchetului cu privire la posibila săvârşire de către KLAUS-WERNER IOHANNIS a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

KLAUS-WERNER IOHANNIS a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KLAUS-WERNER IOHANNIS a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 8 august 2013

Iată ce scriam noi în revista „Justiţiarul”, cu două săptămâni înainte de comunicatul ANI, în data de 24 iulie a.c.:
    Un alt conflict de interese rezultă din contractele pe care le are Primăria Sibiu cu tipografia «Honterus», cu sediul în municipiul Sibiu, strada Livezii, numărul 46. Iată cum se prezintă conducerea acestei firme pe propriul site: „Honterus este o societate româno-germană înfiinţată în 1991 de Honterus Druckerei Beteiligungs GmbH Germania (60%) şi Forumul Democrat al Germanilor din România (40%). Din octombrie 2009, societatea este integral în administrarea FDGR . Sprijinită iniţial tehnic şi consultativ pentru o perioadă de 3 ani de Ministerul Federal de Interne al Germaniei, firma are în prezent un capital social de 600.000 Euro. Personalul angajat a urmat cursuri la centrul de pregătire al firmei Heidelberg şi la Asociaţia Tipografilor din landul Baden Württemberg. Scopul nostru declarat este de a ne impune pe piaţa naţională şi internaţională prin standardul calitativ oferit şi punctualitatea cu care ne onorăm termenele.” (http://www.honterus.ro/ro/index.php) După cum se poate observa, din octombrie 2009 „societatea este integral în administrarea FDGR”. Dar, pe de altă parte, FDGR îl avea ca preşedinte pe Klaus Werner Iohannis, iar acesta neapărat trebuia să se regăsească în Consiliul de Administraţie al firmei «Honterus», Calitatea sa de preşedinte al organizaţiei, care este administrator unic al firmei respective, îl obligă, automat, să fie membru în Consiliul de Administraţie. Dacă într-adevăr există interes din partea cuiva autorizat pentru cercetarea corupţiei, ca să întreprindă cercetări, se pot solicita actele tipografiei «Honterus», de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, situat în str. Dorului nr. 20. În cazul în care se confirmă că domnul Klaus Werner Iohannis face sau făcea parte (cât a fost preşedintele FDGR) din Consiliul de Administraţie al tipografiei Honterus, înseamnă că ne aflăm, în plus, în faţa unei noi incompatibilităţi.
   La tipografia «Honterus», se tipăresc, la preţuri exorbitante, toate materialele Primăriei Sibiu, ale Consiliului Judeţean Sibiu (timp de două mandate, când preşedinte era Martin Bottesch de la FDGR) şi ale societăţilor anexe (cum ar fi muzeul Brukenthal), deşi nu am auzit sau citit pe undeva despre licitaţii, conform impunerilor legale, organizate de instituţiile în cauză pentru servicii tipografice, unde să participe mai multe firme concurente, fiecare cu oferta sa, din care să fie aleasă cea mai avantajoasă, deoarece plăţile se fac din bani publici! Toate materialele difuzate cu ocazia evenimentului „Sibiu – Capitală culturală a Europei” din anul 2007 au fost tipărite la „Honterus”. Nu a fost o problemă, cu Klaus Iohannis primar şi preşedintele acţionarului unic al tipografiei (F.D.G.R.) şi cu Helmut Mathes consilier local şi director executiv la «Honterus». Tipografia germană are permanent de lucru, câştigă foarte bine şi nu-şi bate capul cu alergatul după clienţi. Banii cei mulţi vin de la statul român, chiar dacă-i dă primarul Klaus Iohannis, iar acesta nu se târguieşte şi plăteşte ca un paşă.”
     Articolul se numeşte „Ce nu ştie ANI despre KLAUS (Iohannis)?” şi puteţi să-l citiţi integral aici: http://www.justitiarul.ro/ce-nu-stie-ani-despre-klaus-iohannis-2/
Noi suţinem, în continuare, că Iohannis a făcut parte şi din Consiliul de Administraţie al Tipografiei Honterus, aşa cum şi succesorul său în fruntea FDGR-ului, dr. Porr, face parte acuma din respectiva conducere a tipografiei Honterus! Pentru a ne argumenta afirmaţia , cităm din Adunarea Reprezentanţilor FDGR din data de 29.04.2013: “A fost adoptată deasemenea propunerea, ca Preşedintele dr. Porr să fie pe viitor reprezentantul FDGR în cadrul Consiliului de Conducere al Tipografiei Honterus, urmând ca Organizaţia regională  FDGR Transilvania, al cărei reprezentant a fost până acum, să nominalizeze un alt reprezentant în Consiliul de Administraţie al tipografiei.”  http://www.fdgr.ro/cms/news_more.php?id=214_0_1_0_C
Deci, se vede clar că-i musai ca preşedintele FDGR să facă parte din Consiliul de Conducere al tipografiei Honterus!!! Reamintim că acest domn Paul-Jürgen Porr este finul lui Klaus Iohannnis şi a fost numit de către acesta ca succesor al său la preşedinţia FDGR-ului, în iarna acestui an, când Klaus Iohannis a trecu în barca PNL-ului , unde a şi primit funcţia de prim-vicepreşedinte, după doar două zile de liberalism. Astfel s-a dovedit că această organizaţie etnică, declarată în anul 2007 ca succesoare a organizaţiei naziste Grupul Etnic German (http://sibiu.justitiarul.ro/jaf-imobiliar-la-sibiu-retrocedari-ilegale-catre-fdgr-succesor-al-organizatiei-naziste-grupul-etnic-german-i/), nu este altceva decât o afacere de familie…  mafiotă care se ocupă cu afaceri imobiliare ilegale. A se vede, în acest sens, şi discuţiile pe marginea retrocedărilor din aceeaşi Adunare a Repreezentanţilor din 29.04.2013!
    Cu toate că tipografia “Honterus” trăia pe picior financiar mare, avînd în permanenţă comenzi de la primăria Sibiu şi societăţile comerciale subordonate acesteia, dar şi de la Consiliul Judeţean cât timp a fost condus de marioneta-preşedinte Martin Bottesch de la FDGR-ul iohannisian, iată până unde a putut merge tupeul deputatului FDGR, Ovidiu Ganţ! Acesta  înaintase, în luna aprilie 2011 – taman anul în care Primăria Sibiu efectuase plăţile către tiografia “Honterus”, la care face referire ANI -, o interpelare Ministerului Economiei, condus de către sibianul Ion Ariton la vremea respectivă, în care se interesa de ce tipografa Honterus a FDGR-ului, nu primise încă răspuns la o cerere de accesare de fonduri europene! Păi cum, e cineva mai “european” decât nemţii? Ei întotdeauna au fost cei mai europeni dintre europeni, de aia au şi făcut Europa praf în două războaie mondiale! Se plângea deputatul că tipografia FDGR-ului este săracă, nu are suficienţi bani şi le mai trebuie. Interpelarea deputatului făcea referiri și la o eventuală discriminare a FDGR-ului. Taman ei, germanii, se plângeau de discriminare etnică, tocmai ei care, prin primarul Klaus Iohannis şi Consiliul Local Sibiu, discriminează în mod evident populaţia românească majoritară din municipiul reşedinţă de judeţ, prin Hotărâri de Consiliu Local abuzive sau prin retrocedări frauduloase, în avantajul bisericii evanghelice şi a FDGR-ului şi în detrimentul românilor! ,,Rata de absorbție extrem de redusă a fondurilor europene de către România este o tristă realitate. Ea se datorează unor factori diverși printre care birocrația excesivă și corupția. (…) Sper că această situație negativă nu s-a datorat nici corupției, nici discriminării pe criterii etnice, acționarul majoritar fiind Forumul Democrat al Germanilor din România”, scria Ganț în interpelarea sa . Ministrul Ion Ariton a explicat și motivul pentru care Honterus nu a primit încă vreun răspuns, scriseseră datele eronat în cerere, confundând regiunile de finanţare între ele! ,,SC Tipografia Honterus SRL s-a înregistrat necorespunzător pentru acest apel de proiecte, iar în situația în care în momentul evaluării cererii de finanțare depuse se va constata că locul de implementare al proiectului se află în Regiunea II de finanțare, nu în Regiunea III,  proiectul va fi respins în mod automat de la finanțare” a răspuns domnul Ariton interpelării deputatuluui Ganţ. (http://www.turnulsfatului.ro/7216/ariton:-fdgr-nu-e-discriminat.html?sst=ovidiu%20gant)

      Revenind la comunicatul ANI, întrebăm şi noi, mai mult retoric: credeţi că-i o simplă coincidenţă între cele scrise de noi în data de 24 iulie şi constatarea ANI publicată după două săptămâni, în data de 8 august?

                                                                                                   Redacţia “JUSTIŢIARUL”

3 Comments

  1. neverlandd

    daca e adevarat…sa fie demis si cercetat penal si in functie de gravitatea ilegalitatii sa fie dus la mititica 🙂

  2. Sara

    Denunturi penale pentru tot nu numai pentru conflictul de interese. Ce face Curtea de conturi ? Sunt si ei in subordinea baronului ? Toate astea sa se trimita peste tot. DNA, Curtea de conturi si alte orgale ale ANAF-ului cu precizarea ca faceti si in alta parte sesizarea. Altfel le fac uitate. Trimise in forma in care au fost scrise la ziar.

  3. Șelaru Constantin-Ștefan

    Dar de falsul în declarații, uzul de fals și declarațiile mincinoase săvârșite de Iohannis și de soția lui privitor la pretinsa calitate pe care ar fi avut-o și astfel au revendicat fără drept un imobil pe care apoi l-au și închiriat, fapte înlănțuite și constatate ca atare de instanța de la Brașov și cu toate acestea, cauza a rămas în domeniul civilului deși mijloacele săvârșirii ei sunt din domeniul penalului iar mai mult, indivizii nici n-au restituit până acum la buget suma datorată de 640.000 Euro pe care au încasat-o cu titlu de chirie însă fără drept. Păi, ăsta este președinte al României?! Ăsta este un infractor ordinar iar împreună cu nevastă-sa ar fi trebuit ca până acum să fi înfundat amândoi pușcăriile!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.