Puncte de vedere

Oare adevărul este astăzi cel mai periculos „drog”? (II)

  Trebuie să recunosc faptul că acum este mult mai bine decît acum 6-8 secole, cînd inchiziția catolică îi ardea […]

 

Trebuie să recunosc faptul că acum este mult mai bine decît acum 6-8 secole, cînd inchiziția catolică îi ardea pe rug pe cei care spuneau adevărul, pe cînd astăzi mărturisitorii nu mai riscă (în general) decît închisoarea.

Dar în țările UE, adevărul este interzis.

Cînd am scris „Codul lui Lucifer”, au fost prieteni care m-au întrebat dacă nu mă tem că aș putea fi acuzat de anti-semitism. Le-am spus că nu, și le-am explicat de ce:

– pe pagina de gardă, scrie Vechiul Testament – un lung şir de crime şi nelegiuiri săvîrşite de conducătorii evrei. Crimele şi nelegiuirile lor continuă şi azi, nestingherite de nimeni.” – eu nu am acuzat poporul evreu, ci conducătorii săi;

– la începutul primului capitol din carte, am scris „Această carte este o ficţiune. Această carte este o ficţiune?   – deci fiecare poate să aleagă dacă este o ficțiune, sau adăvărul adevărat :

– în cuprinsul cărții, am lăudat peste 100 de evrei demni de toată stima, antisioniști sau antiiudaiști, dar de pildă și pe Menachem Mazuz, fostul procuror general al Israelului, care a avut curajul să trimită în judecată președinți ai Israelului, prim-miniștri ai Israelului, miniștri ai Israelului.

                                                                  *

Vă redau niște texte esențiale:

Declaratia Universala a Drepturilor Omului

Articolul 19:
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

ARTICOLUL 10 Libertatea de exprimare:

1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Constituția României:

„ART. 29 Libertatea conștiinței (1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrans să adopte o opinie ori să adere la o credintă religioasă, contrare convingerilor sale. (2) Libertatea constiintei este garantată; ea trebuie să se manifeste in spirit de tolerantă si de respect reciproc. (3) Cultele religioase sunt libere si se organizează potrivit statutelor proprii, in conditiile legii. (4) In relatiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de invrăjbire religioasă. (5) Cultele religioase sunt autonome fată de stat si se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin inlesnirea asistentei religioase in armată, in spitale, in penitenciare, in azile si in orfelinate. (6) Părintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a căror răspundere le revine.

ART. 30 Libertatea de exprimare (1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă. (3) Libertatea presei implică si libertatea de a infiinta publicatii. (4) Nici o publicatie nu poate fi suprimată. (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masă obligatia de a face publică sursa finantării. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine. (7) Sunt interzise de lege defăimarea tării si a natiunii, indemnul la război de agresiune, la ură natională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violentă publică, precum si manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. (8) Răspunderea civilă pentru informatia sau pentru creatia adusă la cunostintă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

ART. 31 Dreptul la informatie (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingrădit. (2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal. (3) Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională. (4) Mijloacele de informare in masă, publice si private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. (5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitătii lor se reglementează prin lege organică.”

Mai adaug un text din prima lege antiadevăr, promovată prin OUG de Adrian Năstase, cu speranța deșartă că va fi sprijinit să ajungă președintele României: ” Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (2^1), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.

                                                                  *

În aceste zile, au fost postate pe youtube 6 filme cu caracter științific prin care erau demontate multe din minciunile holocaustului – dar vizionarea lor a fost blocată. Au fost repostate pe un site personal – dar au fost de asemenea blocate. Acum, au fost postate pentru a treia oară – nu știu cît vor rezista.

Mă uit cum după moartea lui Roger Garaudy, una dintre cele mai importante cărți ale sale a fost ștearsă de pe scribd.com.

Mă uit la wikipedia care a scos (la cerere!) biografia lui Șerban Milcoveanu, întrucît a fost legionar, a scos din biografiile lui Heidrich, Beria și Van Rompuy mențiunea că au fost evrei, au șters din biografia lui I. Gh. Duca motivele adevărate pentru care Nicadorii l-au pedepsit.

Nu am facebook, dar aflu că multora ca mine li se blochează acesta fără să prea înțeleg de ce.

Sînt doar cîteva exemple, pe care alții le pot completa.

                                                                  *

Îmi pare evident că acest golem, acest moloh care controlează internetul încalcă drepturile consfințite de cele mai importante acte universale sau europene.

Chiar dacă în această țară și în acest continent, corupte și vîndute, este foarte greu să se facă dreptate, eu nu pot să stau cu mîinile în sîn. Sînt multe motive pentru care molohul să fie reclamat, fie pe cale civilă, fie pe cale penală. Am multe idei, dar pe de-o parte eu am rupt legătura cu lumea juridică în anul 2001 iar în prezent starea mea (nu numai de sănătate) îmi îngreunează această misiune.

Dar pentru asta, am nevoie de ajutorul unor juriști și, fără intenția de a jigni pe cineva, nu juriști cu diplome de la „Spiru Haret” sau de la alte universități. Solicit acest ajutor prin intermediul publicației „Justițiarul”.

                                                                                                      Dan Cristian IONESCU

2 Comments

 1. Radu Ileagu

  Stimate domnule Dan C. Ionescu, măcar dvs. să nu mai răspândiți minciuna conform căreia Inchiziția s-ar fi ridicat împotriva “Adevărului”.

  “Inchiziția spaniolă, element folosit de jidani pentru a discredita Biserica Catolică, făcând din această etapă istorică monstruozitatea întruchipată, a omorât în trei secole circa 800 de “oameni”, făcând Dreptate și ordine printre elementele subversive infiltrate în Biserica Catolică și societate: francmasoni și “convertidos”, adică jidani sub acoperire și “jidăniții” acestora: “a cincea coloană”.). Singura greșeală a Inchiziției, este că nu a ajuns la desăvârșire… Între 1917 și 1947, deci în doar patru decenii, regimul iudeo-bolșevic – nu rusesc! – a omorât treizeci de milioane de creștini!

  Respectând pretențiile terminologiei actuale, germanii au comis cel mai mare genocid din toate timpurile; nu există manual școlar care să nu ne îndoctrineze copiii despre atrocitățile Holocaustului… însă, nici un absolvent de liceu nu a citit vreodată în manuale de istorie despre cei mai mari criminali ai secolului XX, jidanul Gerinkh Yagoda, unul dintre șefii NKVD și fondatorul Gulagului, precum și succesorul acestuia, jidanul Nicolai Ejov, sub comanda cărora au fost executați zece milioane de oameni, și nici despre faptul că între 1932 și 1933, sub comanda jidanului Lazar Kaganovitch, a fost orchestrat Holodomorul din Ucraina, în care au fost omorați șapte milioane de creștini. Și asta nu e complot?

  Antisemitismul care, trebuie să recunosc, nu știu ce înseamnă!?… este acuzația trântită cu sălbăticie asupra oricărui om care refuză să-și vândă demnitatea, neamul, istoria; asupra oricărui intelectual onest, oricărui țăran care nu vrea să-și cedeze pământul, oricărei mame care nu vrea să-și vaccineze copilul, oricărui naționalist care încearcă să-și protejeze țara… Orice om care nu stă în patru labe în fața tiraniei jidovești este un antisemit.

  Astăzi, orice poziție, atitudine, împotrivire sau contestare a doctrinei iudaice (de fapt, talmudice!) antrenează moartea socială, care, în fapt, este echivalentă cu moartea fizică; fără serviciu, venituri, contacte umane, sociale, libertate morală, intelectuală sau chiar fizică, viața se stinge ușor.” – Extras din: “Iudaismul este un proiect politic!” – Mihai Șerban

 2. Dan Cristian Ionescu

  Eu nu raspindesc minciuni, ci spun adevarul. Nu am restrins crimele inchizitiei numai la inchizitia spaniola condusa de evreul convertit Tomas de Torquemada (am scris in trecut mai amplu despre el), intrucit pe Giordano Bruno nu inchizitia spaniola l-a ars pe rug ci inchizitia italiana (papala). A fost la un pas sa pateasca la fel si un gigant al evului mediu, Galileo Galilei pentru faptul ca a spus adevarul, ca pamintul se invirte in jurul soarelui – a scapat de arderea pe rug intrucit si-a retractat convingerile (se spune ca atunci ar fi mormait in soapta “Eppur si muove” – dar se pare ca este o legenda). Biserica crestina ii ardea pe acestia pe rug, intrucit isi insusise pe deplin Pentateuhul conform caruia soarele se invirte in jurul pamintului). Tot inchizitia papala l-a ars pe rug si pe Jan Hus, ca si pe altii. In ce priveste Gulagul, am scris de asemenea pe larg despre cine l-a infiintat, cine l-a organizat si cine l-a condus (intr-adevar, cele 4 nume notabile apartin unor evrei).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *