Investigatii

„Odiseea” unui proces-verbal

Motto: “Nu am văzut niciodată o problemă care să nu poată fi rezolvată cu o oră de citit”. (Charles Montesquieu)

Este incredibil ce cantitate de minciuni poate să debiteze un consilier al A.J.O.F.M. Hunedoara, pre numele său ADRIAN ALBESCU, pe centimetru pătrat de filă, sub propria semnătură, cu bună ştiinţă şi cu multă nesimţire. ">
<div style="text-align: justify;"><em>Motto: “Nu am văzut niciodată o problemă care să nu poată fi rezolvată cu o oră de citit”. (Charles Montesquieu)</em><br /><br />Este incredibil ce cantitate de minciuni poate să debiteze un consilier al A.J.O.F.M. Hunedoara, pre numele său ADRIAN ALBESCU, pe centimetru pătrat de filă, sub propria semnătură, cu bună ştiinţă şi cu multă nesimţire.

Acest ALBESCU, negru-n cerul gurii, plin de venin şi din pixul căruia curge puroi, face o risipă grozavă de rea-credinţă, subiectivism şi falsuri mizerabile, nutrit fiind pe banii bunului contribuabil. În altă ordine de idei, nesimţirea cu care îşi “îndoapă” şeful cu gogoşele, minciunele şi baliverne acest funcţionăraş public, ne obligă să bănuim că îi lipsesc câteva “ţigle”…
Până la această dată nu avem o explicaţie plauzibilă, vis-à-vis de atitudinea adoptată de directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Hunedoara, zic aci de domnul VASILE C. IORGOVAN VELICHI. Să emiţi o DECIZIE, pe baza unui aşa-zis proces-verbal (un fals josnic!) şi a unei solicitări la medierea conflictului pe post de CONTESTAŢIE, dovedeşte că doza de încredere acordată subalternului este supraevaluată. Asta fiindcă noi dorim să credem că dumneavoastră, domnule director executiv, nu marşaţi la falsurile şi inepţiile consilierului Adrian Albescu. Din câte am auzit (din gura târgului), s-ar zice că consilierul Adrian Albescu ar fi bun prieten cu unul BACHUS, pe chestie de matrafux… Pe noi nu ne prea interesează, decât în măsura în care funcţionăraşul cel isteţ o face în afara programului şi nu pe… legitimaţia oferită de instituţie.
Domnul ADRIAN ALBESCU este (încă) consilier în cadrul A.J.O.F.M. Hunedoara şi posesor al legitimaţiei de control nr. 248. Domnul VALENTIN BERCEA este şi domnia sa, consilier la aceiaşi agenţie, fiind posesor al legitimaţiei de control nr. 498 şi coleg de muncă cu susnumitul. În ziua de 15.XI.2005, cei doi s-au prezentat la locuinţa domnului PETRE LUNGOCI, situată în Petroşani, pe strada Avram Iancu, la blocul 4, scara 4, apartamentul 43, cu o nobilă misiune. Anume, aceea de “verificare a respectării prevederilor Legii 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind crearea şi menţinerea locurilor de muncă, conform creditului acordat”. În ordinul de deplasare (delegaţie) nr. 2101 (Adrian Albescu) şi nr. 2102 (Valentin Bercea) este menţionat ca societate ce urma să fie supusă verificării… S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L.. La data deplasării celor doi consilieri, la A.J.O.F.M. se cunoştea faptul că S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L. a avut sediul în Petroşani, pe strada Avram Iancu, bloc 2A, apartament 23 şi nu mai avea activitate din luna aprilie 2005.
Prima suspiciune, că e ceva putred în Danemarca, apare în momentul când se dispune (de către cine?) ca timp de două zile, 15.XI şi 16.XI.2005, doi consilieri să facă verificări pentru, chiar,  pentru ce? Deci, după 7 (şapte) luni de la primirea înştiinţării privind încetarea activităţii la S.C. Acropolis Prestimex S.R.L. (R.2459/2005), cineva se trezeşte că ar dori să o controleze pe… inactivă! De râsul curcilor şi a proastelor este toată povestea asta cusută cu aţă albă.
Pentru A.J.O.F.M. Hunedoara avem o întrebare de bun simţ: de ce nu a fost convocat domnul PETRE LUNGOCI la sediul Agenţiei, cu toate actele necesare pentru clarificarea problemei, iar la finalul întâlnirii să se fi încheiat un proces-verbal între cele două părţi? Problema era astfel cunoscută de către A.J.O.F.M. Hunedoara, se produceau dovezile şi după 1-2 ore de discuţii lucrurile s-ar fi lămurit.
Primiţi la data de 15.XI.2005 în casa domnului Petre Lungoci, cei doi consilieri încep “să vadă imens şi să simtă monstruos”. Adrian Albescu şi  Valentin Bercea au verificat cu asiduitate şi zel, la cota maximă, actele împricinatului, în calitatea lor de consilieri, controlori, călători. Bineînţeles că cei doi “isteţi” nu se aflau la sediul S.C. Acropolis Prestimex S.R.L. din strada Avram Iancu, bloc 2A, apartament 23, dar ce mai contează o minciunică la un car de baliverne? Hotărâţi că vor reveni (doar şi mâine e o zi…) cei doi se pierd în ceaţă…
Vor reveni în… 28.XI.2005, fiindcă, nu-i aşa (?), era necesară semnătura domnului Petre Lungoci pe ordinele de deplasare, pentru zilele de 15.XI. şi 16.XI.2005 şi pe (atenţie!) un proces-verbal fără număr (!), antedatat… scris pe cine ştie unde!!! Vorba cântecului: “Spune-mi unde, când şi cum…”. În acea zi de 28.XI.2005, domnul Petre Lungoci refuză să-şi pună semnătura pe înscrisurile prezentate, dacă nu i se permite să menţioneze şi data zilei în care se aflau. În acel sublim moment “poetic” şi de adâncă îngemănare cu misiunea secolului, consilierul ADRIAN ALBESCU îşi reaminteşte, ca trăznit (cu antecendente), că, el este organ… de control… Ca atare, îşi suflecă manşetele “şi-i arde” aşa-zisului proces-verbal o menţiune, de or să le cadă părul din nas celor ce o vor citi. “REFUZĂ SĂ SEMNEZE DUPĂ CE A CITIT P.V.” – astea au fost “cuvintele de aur”, dar când să notifice şi data “menţiunii”… a dat iar bir cu fugiţii!!! Păi, de scria data la care dădea spectacol, se ducea dracului alba-neagra… Aşa că, domnului Petre Lungoci nu i-a mai rămas decât să menţioneze, sub semnătura din registrul unic de control, data când i s-a prezentat un înscris ce se dorea a fi… proces-verbal.
Data de 28.XI.2005 este ziua când consilierul-controlor Adrian ALBESCU a încercat să obţină o semnătură care să confirme că el a încheiat verificările privind “respectarea prev. L. 76/2002”, la S.C. Acropolis Prestimex S.R.L., în 16.XI.2005 (a muncit pe brânci şi în 15.XI.2005)… Şi-a făcut cu profesionalism datoria faţă de patrie, drept pentru care a încheiat, în prezenţa părţilor, procesul-verbal fără număr!!! Dar nu i-a mers…
DOVEZILE, că aşa au stat lucrurile, sunt cele trei ştampile aplicate cu “atenţie” pe cele 3 procese-verbale şi unele adnotări… Nu trebuie să fii expert grafolog pentru a te convinge că în acest caz avem pe masă trei falsuri de o josnicie strigătoare la cer! De ce 3 procese-verbale? Tot Albescu ştie, dar nu spune la nimeni. Să vedem noi ce prostioare scrie consilierul Adrian Albescu în fiţuicile cu care le-a luat faţa şefilor de la Deva. Starea de beatitudine în care se afla la momentul “fatidic”, i-a permis masacrarea adevărului, singura şi “unica” excepţie fiind formularea: “Persoana juridică nu a mai fost controlată anterior”. Aflăm din “Povestea porcului” lucruri interesante, utile şi pline de învăţăminte, pentru generaţiile de aur ale scumpei…: “Debitul în valoare de 37.500 RON şi dobânda aferentă de 4.271 RON, însumând un total de 41.771 RON, sumă ce va fi virată către A.J.O.F.M. Hunedoara cont RO 79 TREZ 36628220630xxxxx, Trezorerie Deva, în termen de 30 de zile de la încheierea acestui proces-verbal”.
Consilierul Albescu, posesorul unei maşini de “bătut câmpii”, NU menţionează suma reală de 37.250 RON şi NICI FAPTUL că această sumă fusese RETURNATĂ în perioada de graţie convenită între părţi!!! NU MENŢIONEAZĂ nici cauzele ce au generat întreruperea contractului (probleme de sănătate) şi NICI NU LASĂ un exemplar din procesul-verbal domnului Petre Lungoci (?!), cu toate că – zice el – procesul-verbal s-a întocmit în două exemplare. De ce nu i s-a lăsat un exemplar din procesul-verbal şi nu i s-a oferit un buletin de calcul al penalităţilor şi împricinatului? Doar Albescu cunoaşte… Din conţinutul “procesului-verbal”, rezultă că consilierul ALBESCU a făcut un număr de 3 constatări, lucru demn de toată lauda, chiar dacă una dintre cele 3 constatări fusese “subiect” la R.2459/19.IV.2005.
Putem conchide, fără teama de a greşi, că, (consilierul) Adrian Albescu a reuşit – fără prea mari eforturi – să “fabrice” trei înscrisuri, cu date nereale, cu diferenţe în conţinutul acestora, pe care le-a folosit pentru ca să emită o “DECIZIE”. Pentru a se lămuri de “opera” lui, cităm din CODUL PENAL, cap.I, art.246: “ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR: Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act, ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”.
Păi ce-a făcut dom` Albescu? A scris tâmpiţenii pe o hârtie, în timp ce călătorea cu trenul, nu i-a lăsat şi domnului Petre Lungoci un exemplar din „opera de trei parale”, i-a “asasinat” dreptul la CONTESTAŢIE şi a clonat înscrisul pe care-l credea “proces-verbal”! Acest veşnic adolescent, la cei 45 de ani ai săi (câţi a făcut umbră pământului), nu a priceput, nici măcar azi, că din poziţia (în care se bălăngăne) de funcţionar public, a călca în picioare legile este riscant, foarte grav şi… prezintă consecinţe. După cele isprăvi făcute (hârşit fiind în făcături…), am fi tentaţi să-l întrebăm: de ce nu se cere afară?
Îl înţelegem, s-a scăpat pe el, puteee… dar murdăreşte instituţia publică şi statutul funcţionarului. Noi ne întrebăm, în ideea ipotetică că tipul ar avea ceva în legătură cu imaginea instituţiei, cu deontologia profesională şi moralitatea…
Cine credeţi însă că sare în ajutorul funcţionăraşului năzdrăvan? Chiar… A.J.O.F.M. Hunedoara! După ce au fost “fabricate” 3 procese-verbale (pentru a fi “fătată” o… DECIZIE), era necesară împerecherea cu o… CONTESTAŢIE… Este momentul intrării în scenă a doamnei ELENA OLAH, care s-a recomandat a fi “din cadrul A.J.O.F.M.-Hunedoara”. Această doamnă (până la proba contrarie) i-a solicitat domnului Petre Lungoci, la data de 19.XII.2005, să se adreseze cu o cerere, în sensul de a se găsi o cale amiabilă pentru stingerea conflictului. Doamna ELENA OLAH a purtat convorbirea de pe telefonul mobil cu numărul 0724.551xxx fără să pomenească nimic în legătură cu procesul-verbal.
Înscenarea – cu nuanţe de escrocherie – pusă la cale de A.J.O.F.M. Hunedoara pentru “a-şi acoperi funcţionăraşul”, avea să-şi producă efectul mai târziu (în 19.I.2006). De bună credinţă, omul expediază în aceiaşi zi – în 19.XII.2005 – o scrisoare către A.J.O.F.M. Hunedoara, conform “indicaţiilor” doamnei Olah, fără să bănuiască ce puneau la cale minţile născocitoare de la “biroul de dezinformare”.
Se “împerechează” scrisoarea domnului Petre Lungoci din 19.XII.2005 (după ce i-a fost lipită eticheta “CONTESTAŢIE”) cu cele 3 procese-verbale (clonele lui Adrian Albescu) şi după o lună de gestaţie – ca la canguri – vede lumina zilei o “frumusăţe” de DECIZIE, ce n-a văzut globul pământesc.
Din ce obscure şi varii motive domnul director executiv al A.J.O.F.M. Hunedoara se foloseşte de nişte făcături grosolane (mârşave) în elaborarea şi emiterea DECIZIEI nr. 338/19.I.2006, doar Dumnezeu ştie… şi unul dintre “sfinţi”. Histrionul A.A. năpădit de mârşăvii şi-a făcut mendrele, pentru a ne oferi măsura incapacităţii, a relei voinţe, a abuzului şi a “pohtelor” lui pentru falsuri. Cât priveşte “deschiderea” A.J.O.F.M. Hunedoara spre un dialog, care să caute să găsească soluţii de rezolvare pe cale amiabilă a acestui caz, nici nu poate fi vorba. Încrâncenare, falsuri, dezinformări, scenarii ridicole, iată “instrumentele” cu care angajaţii A.J.O.F.M. Hunedoara (unii, nu toţi) se prezintă într-un spectacol jalnic, de un grotesc dus până la paroxism. Execrabil!
Dincolo de perfidia unor aşa-zişi funcţionăraşi şi jocurile lor de culise cu izuri pestilenţiale (dezgustătoare), rămâne enigma privitoare la existenţa (sau nu) a competenţei profesionale. Toată povestea asta scabroasă stârneşte asociaţii zoologice, cum ar fi varanul din Komodo şi sconcsul. La atâta consum de “inteligenţă”, pusă în slujba răului, mă întreb dacă nu cumva şi şarpele Boa s-ar putea sugruma singur? În ce scop se pretează A.J.O.F.M. Hunedoara să marşeze la inepţiile şi falsurile consilierului euforic A.A.? De ce se încrâncenează conducătorul instituţiei pentru ca pe masa JUSTIŢIEI să nu se pună adevărata stare de fapt, în speţă? De ce i-au fost încălcate, în mod samavolnic, drepturile la o CERCETARE obiectivă şi dreptul la o CONTESTAŢIE, domnului Petre Lungoci? De ce sunt furnizate autorităţilor date şi informaţii trunchiate şi neconforme cu realitatea?
Într-un final, pe care ni-l dorim cât mai aproape, ADEVĂRUL va ieşi la iveală. “EST MODUS IN REBUS”, “există o măsură în toate”, vorba latinului este şi azi de mare actualitate. Cine şi ce interese urmăreşte această diabolică ţesătură de falsuri şi minciuni?
De-o fi una, de-o fi alta, noi vom fi cu ochii pe acest caz de o gravitate deosebită şi la complexitatea căruia A.J.O.F.M. Hunedoara îşi aduce cu osârdie prinosul demn de o cauză mai bună. Un caz pe care îl vom “diseca” sub ochii cititorilor. Un om îşi caută dreptatea, într-o lume mai grăbită să judece după bunul plac şi după aparenţe, decât după lege şi adevăr, unii grăbindu-se să tragă concluzii nedrepte.
“VAE SOLI!”, VAI DE CEL SINGUR!

16 martie 2009
Constantin RUSU

Galerie foto:

{gallery}2009/nr2/odiseea{/gallery}