Fără categorie

Plângere penală la SIIJ împotriva judecătoarelor corupte care au declarat ong-ul sașilor din Sibiu succesor al hitleriștilor

            Către,                    PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE […]

 

          Către,

                   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                    SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DIN JUSTIȚIE

 

           Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm prezenta

                                                           SESIZARE  

       prin care vă rugăm să cercetați faptele abuzive ale următoarelor persoane:

          -LIMPEDE CORINA, judecătoare în cadrul Secției penale a Judecătoriei Sibiu,

          -MORAR MARIA, fostă judecătoare a Judecătoriei Sibiu, eliberată din funcție de Președintele României prin semnarea Decretului din 23.12.2016 (judecătoarea s-a pensionat la 31.12.2016),

          sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută și pedepsită de art. 297 Cod penal.

                                                     MOTIVE

                                                     Premise:

În anul 2007, pe rolul Judecătoriei Sibiu a fost înregistrat Dosarul nr. 1672/306/2007, în care petentul Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu a solicitat ca în contradictoriu cu Municipiul Sibiu reprezentat prin Primar și Consiliul Local al Municipiului Sibiu să se constate calitatea petentului de succesor în drepturi față de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe). În acest dosar, petentul și-a motivat acțiunea pe considerentul că după 1989 s-a legiferat restituirea bunurilor imobile care au aparținut minorităților naționale, astfel încât pentru realizarea de facto a restituirilor imobiliare ar fi necesar ca Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, continuatorul organizației desființate  Grupul Etnic German, să fie recunoscut prin hotărâre judecătorească ca succesor în drepturi. În Dosarul nr. 1672/306/2007, judecătoarea Morar Maria a reținut că Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu este continuatorul Grupului Etnic German. De asemenea, motivează că au fost respectate dispozițiile art. 1169 Cod civil, ”petentul făcând dovada că are calitatea de succesor în drepturi ale Grupului Etnic German”. În concluzie, în Dosarul nr. 1672/306/2007 s-a pronunțat Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, prin care s-a admis acțiunea în sensul că s-a constatat calitatea de succesor în drepturi a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu față de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe). Această hotărâre a rămas definitivă nefiind atacată de nicio parte procesuală.

                                                            În fapt:

Cele ce au precedat reprezintă o scurtă relatare a situației de fapt din acel moment. Până la un punct, acțiunea din justiție care a format Dosarul 2790/28.05.2007 nu reprezintă altceva decât o solicitare adresată unei instanțe judecătorești, care avea îndrituirea respectării și aplicării legilor în vigoare. Depășirea punctului menționat anterior reprezintă, însă, o încălcare flagrantă a tuturor normelor juridice aplicabile în soluționarea unei cauze aflate pe rolul instanței.

În primul rând, precizăm că acel dosar s-a judecat efectiv la un singur termen de judecată, respectiv la 14.05.2007, când judecătoarea Morar Maria a amânat pronunțarea la data de 28.05.2007. Conform Sentinței nr. 2790/28.05.2007 aceasta a fost semnată de Președinta Judecătoriei Sibiu, d-na Drașoveanu Corina (actualmente pe nume Limpede Corina). Se subînțelege că judecătoarea Limpede Corina a și motivat hotărârea, întrucât în sens contrar nu avea voie să semneze. Motivul pentru care judecătoarea Limpede Corina a motivat și semnat  Sentința nr. 2790/28.05.2007 a fost acela potrivit căruia judecătoarea de ședință Morar Maria ar fi plecat în concediu de odihnă. Am fi înțeles situația dacă ar fi plecat în concediu medical, dar atunci când ai o pronunțare de dat și pleci în concediu de odihnă înseamnă că fugi de răspundere. S-a reușit așadar eludarea tuturor prevederilor legale referitoare la motivarea și semnarea unei hotărâri, pasându-se responsabilitatea asupra Președintei Judecătoriei, care oricum la acel moment nu putea fi cercetată disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii, for care în anul 2007 era alcătuit din rațiuni strict politice.

Lăsând la o parte modul în care s-a judecat Dosarul nr. 1672/306/2007 și faptul că nimeni nu a atacat hotărârea pronunțată, prezentăm fapte infracționale încadrate în infracțiunea de abuz în serviciu, care era și atunci prevăzută de Codul penal, cum este prevăzută și în actualul Cod penal. Dar înainte, totuși, de a relata acuzațiile, este necesar să precizăm că Ministerul Public s-a implicat la un moment dat în acel dosar, atacând cu recurs, Ministerul argumentând că Statul Român nu a fost apărat în cursul judecării cauzei și că sentința pronunțată este criticabilă pentru că s-a dat cu încălcarea Convenției de Armistițiu din 1944. Din nefericire, acțiunea Ministerului Public a fost respinsă ca tardiv formulată.

În esență, Grupul Etnic German a fost declarat nazist, iar nazismul a fost interzis pe tot teritoriul Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial. Astfel, potrivit art. 15 din Convenția de Armistițiu de la Moscova din 12.09.1944 toate grupurile naziste, inclusiv  Grupul Etnic German, au fost dizolvate. De asemenea, potrivit Tratatului de Pace de la Paris din 10.02.1947, România a garantat că nu va îngădui în viitor existența și activitatea unor organizații de tip hitlerist. Aceste obligații sunt în vigoare și în prezent, nazismul fiind interzis la nivelul fiecărui stat din Uniunea Europeană. Grupul Etnic German a fost organizație nazistă! Mai mult decât atât, Grupul Etnic German a fost dizolvat prin Decretul-Lege nr. 485/07.10.1944 dat de Regele Mihai I al României, care este în vigoare și în prezent.

În concluzie, nicio persoană juridică nu putea fi declarată succesoare în drepturi a Grupului Etnic German. Făcându-se astfel, s-a reinstaurat nazismul mascat, ceea ce s-a și întâmplat prin pronunțarea Sentinței nr. 2790/28.05.2007 din Dosarul nr. 1672/306/2007. Prin urmare, sentința a fost dată cu încălcarea legii. Acest aspect poate nu ar fi atât de important, cunoscând că multe sentințe se dau cu încălcarea legii, dar este vorba de pronunțarea unei hotărâri care produce efecte dezastruoase pentru Statul Român.

Nu poți pretinde că orice cetățean cunoaște legile, deși aceasta este o obligație cetățenească. ÎNSĂ, ai tot dreptul să pretinzi că un judecător are obligația de a respecta legile. Așadar, nu discutăm de aplicarea legii ci de respectarea legii. Puterea judecătorească este dată în mâinile unor judecători din considerentul că aceștia sunt garanții respectării statului de drept. Judecătoarele Morar Maria și Limpede Corina aveau obligația să verifice legalitatea în acel dosar, să caute legislația incidentă, să analizeze situația de drept și să aplice numai legea, nu să constate în mod hilar că  Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu este succesor în drepturi față de Grupul Etnic German. Documentarea face parte din activitatea judecătorilor. Suntem convinși că istoria nu place tuturor, dar la fel de convinși suntem că Al Doilea Război Mondial nu a fost uitat nicăieri în Europa și că ceea ce s-a hotărât după încheierea conflagrației mondiale trebuie respectat de toată lumea. Pe cale de consecință, prin reaua-credință a judecătoarelor în soluționarea respectivei acțiuni civile, în sensul că au ”călcat în picioare tratate internaționale”, uitând că potrivit Constituției României aceste tratate trebuie să fie respectate (mai ales ca magistrat), s-a produs un prejudiciu inimaginabil Statului Român și cetățenilor acestei țări.

Abuzul în serviciu comis de cele două judecătoare a fost săvârșit cu intenție directă, pentru că ne este greu să credem că aceste persoane nu au auzit niciodată de nazism și că acesta a fost interzis. În plus, s-a interzis și reînființarea vreunei astfel de grupări. Lipsa de știință (în sens istoric) nu absolvă pe nimeni de responsabilitate penală.

          În drept: art. 290 Cod procedură penală, art. 297 Cod penal, art. 88 1 și urm. din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

                                                       Anexăm:

-Sentința civilă 2790/28.05.2007 pronunțată de Judecătoria Sibiu în Dosarul nr. 1672/306/2007

-Sentința civilă 3620/1991 pronunțată de Judecătoria Sibiu în Dosarul 3782/1991 (înregistrarea Formului Democrat al Germanilor din Sibiu)

-Convenția de Armistițiu din 12.09.1944

-Decretul-Lege 485/1944 publicat în Monitorul Oficial din 08.10.1944 (dizolvarea/desființarea Grupului Etnic German)

-Decretul-Lege 830/1940 publicat în Monitorul Oficial din 21.11.1940 (înființarea Grupului Etnic German)

                                         ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                      Președinte,

                                                                Ing. Mititelu Marin

Citiți și:

Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis

Se șterg urmele pentru cea mai gravă faptă a lui Iohannis: S-a topit dosarul Judecătoriei Sibiu prin care FDGR a fost recunoscut ca succesor al organizația nazistă Grupul Etnic German! A dispărut și interpelarea senatorului Ioan Ghișe pe același subiect!

„Justițiarul”, prima publicație care a scris despre reactivarea organizației hitleriste Grupul Etnic German de către Klaus Werner Iohnnis!

Jaf imobiliar la Sibiu, retrocedări ilegale către FDGR, succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German

 

1 Comment

  1. gigimutu

    nazistul iohanel,

    cu al sau fdgr-eu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.