Abuzuri

PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ ESTE MAI PRESUS DE LEGE (II)

Legea  258/2013, referitoare la masacrarea  câinilor fără stăpân, a provocat indignarea şi oprobiul public al societăţii civile.  Această mobilizare de […]

Legea  258/2013, referitoare la masacrarea  câinilor fără stăpân, a provocat indignarea şi oprobiul public al societăţii civile.  Această mobilizare de forţe fără precedent în cei 24 de ani de guvernare neocomunistă, prin amploarea sa, a tras un semnal de alarmă faţă de gestionarea banului public şi a afacerilor pe care borfaşii puterii le dirijează din umbră. Moartea încă neelucidată a unui copil a declanşat o campanie de instigare la violenţă împotriva celor mai buni prieteni ai noştri; mii de căţei au fost otrăviţi, torturaţi şi masacraţi pentru fapte penale pe care nu le-au comis vreodată. Alte mii au fost prinşi şi încarceraţi în adăposturi suprapopulate, insalubre, în care canibalismul constituie o cruntă realitate.

Dar nici acum, după ce au curs valuri de sânge, familia  Anghel nu e  mulţumită. O mamă descreierată ar fi vrut canonizarea fiului şi înscrierea lui pe lista mucenicilor. Başca,  vrea şi o recompensă de un milion de euro pentru neglijenţa gravă a bunicii şi pentru manipulare şi instigare la omor colectiv. Cu alte cuvinte, indivizii de această teapă vor să facă bani din orice, ajungând să transforme moartea în afacere. Deşi multe primării  încurajează adopţiile, în unele oraşe ale ţării există acele  hotărâri ilegale ale consiliilor locale care, pe lângă faptul că limitează numărul de animale de companie deţinut într-un apartament prevăd că, pentru a avea animale de companie în apartament, este obligatoriu acordul majorităţii vecinilor.

Dacă în prima parte a acestui articol am adus la cunoștința cititorilor existenţa HCL 265/2010 şi aspecte grave referitoare la gestionarea banului public în Primăria Tg. Mureş,  în partea a doua mi-am propus să vă aduc la cunoștință ultimele noutăţi referitoare la războiul aflat în desfăşurare între iubitorii de animale şi Consiliul Local Mureş, Poliţia Locală şi instanţele de judecată mureşene.

HCL 265/2010: o hotărâre nelegală şi neconstituţională. Acţiunea Federaţiei Naţionale a Protecţiei Animalelor(FNPA)  împotriva acestei hotărâri şi dosarul civil 4438/102/2013 al Tribunalului Mureş.

Ca urmare a sesizărilor primite din partea mai multor persoane iubitoare de animale din Tg. Mureş hărţuite de agenţi ai Poliţiei Locale, reprezentanţii FNPA au chemând în judecată, în contencios administrativ, pe primarul Dorin Florea, Primăria şi Consiliul Local Tg. Mureş. Ca mică paranteză vă informez că pe întreg cuprinsul judeţului Mureş, nici un alt Consiliu Local  nu a adoptat acest tip de hotărâre.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Mureş la data înregistrării 6 iunie a.c. în dosarul nr. 4438/105/2013, FNPA a solicitat instanţei anularea art.13 lit. a, art.13 lit. b şi art.13 lit. e  din HCLM nr.265/29.07.2010 privind modificarea HCLM nr.20/07.02.2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Tg. Mureş. Reproduc mai jos aspectele cele mai importante ale criticilor FNPA vizavi de faimoasa HCL 265:

„Conţine prevederi ilegale şi abuzive care depăşesc competenţele decizionale la nivelul administraţiei publice locale; restrânge în mod ilegal dreptul de proprietate al deţinătorilor de animale; încalcă în mod vădit drepturile deţinătorilor de animale de pe raza municipiului Tg. Mureş. Astfel, „prin permiterea exclusivă a deţinerii animalelor de pază şi ornament, se creează o gravă discriminare. Această formulare, vădit nefericită, conduce la concluzia conform căreia nu pot fi deţinuţi câini de agrement şi pisici, aceste animale neputându-se încadra nici în categoria animalelor de ornament şi nici în categoria animalelor de pază. Deşi majoritatea cetăţenilor deţin câini şi pisici în scopuri de agrement, aceştia sunt supuşi în fapt unei limitări discriminatorii nejustificate. Pentru acelaşi motiv este criticabil şi art.13 lit. b conform căruia Se interzice creşterea şi întreţinerea animalelor cu excepţia animalelor de pază şi ornament în zona centrală a municipiului, reţinându-se astfel că cetăţenii care au domiciliul în zona centrală a municipiului Tg. Mureş nu pot deţine, în scopuri de agrement, câini şi pisici, interdicţie discriminatorie care este cel puţin absurdă.

În ceea ce priveşte limitarea numărului de animale maxim 2 animale în cazul câinilor/pisicilor, precizăm că interdicţia reglementată este ilegală. În acest sens , în conformitate cu art.4 din Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 205/2004 privind protecţia animalelor (nr.31/31.03.2008 emis de către Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectiv nr.523/30.06.2008 emis de Min. Internelor şi Reformei Administrative) Numărul de animale, cu excepţia animalelor sălbatice, deţinut de o persoană fizică sau juridică NU  ESTE  RESTRICŢIONAT, cu condiţia respectării normelor de sănătate, protecţie şi bunăstare a acestora, prevăzute de legislaţia în vigoare. În acest sens este subliniat caracterul imperativ al normei citate, normă de la care CL Tg. Mureş a derogat deşi textul legal nu permite vreo derogare sau excepţie în ceea ce priveşte animalele de companie.

Textul criticat este de natură să permită şi chiar să încurajeze, abuzuri de drept din partea vecinilor din aceeaşi comunitate, practica confirmând că aceasta este realitatea de fapt), care, în mod nejustificat, pot să-şi manifeste dezacordul privind deţinerea animalelor de către un alt vecin.

Mai mult, prin reglementarea obligativităţii ca acordul proprietarilor sau locatarilor pentru deţinerea, chiar şi a unui număr limitat de animale de companie să conţină acordul vecinilor cu care imobilul vizat are perete comun pe orizontală şi verticală, se creează premisele unui abuz de minoritate din partea vecinilor limitrofi”.

În acest sens FNPA subliniază: „Vecinul  care ar putea fi deranjat de prezenţa animalelor într-un imobil învecinat ar avea oricum dreptul de a-şi valorifica drepturile, respectiv a-şi recupera daunele suportate, prin intermediul instanţelor de judecată, de la vecinul deţinător de animale, spre deosebire de acesta din urmă al cărui drept este pur şi simplu anulat în măsura în care nu obţine acordul vecinilor..prin introducerea unor asemenea condiţionări abuzive nu s-a realizat decât limitarea nejustificată a unui drept(dreptul de a deţine animale) fără să fie încălcat în fapt un alt drept(dreptul la linişte şi la un mediu curat). Concluzia reglementărilor HCL 265 criticate este că a fost favorizată anularea certă a unui drept pentru a proteja, în mod eventual, un drept pentru care nu există nici măcar certitudinea încălcării sale. Acelaşi text criticat reprezintă în fapt o încălcare a dreptului constituţional la proprietate, prin condiţionarea(necesitatea acordului majorităţii vecinilor printre care şi cel al vecinilor pe orizontală şi verticală) şi limitarea acestuia(maxim 2  animale, câini sau pisici). Condiţionarea deţinerii animalelor de obţinerea acordului majorităţii vecinilor nu este în acord cu spiritul şi litera actelor normative de valoare superioară interne şi internaţionale care reglementează deţinerea de animale de către persoanele fizice. Nici o lege în vigoare, internă sau internaţională, nu impune vreun acord scris al vecinilor sau al altor persoane, astfel condiţionarea deţinerii este ilegală. Limitarea introdusă poate încuraja abandonul animalelor. Dincolo de faptul că abandonul reprezintă infracţiune, în conformitate cu art.6 coroborat cu art.23 al.1(1) din Legea 205/2004, sancţionabilă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală, consecinţele abandonului se concretizează în proliferarea animalelor fără stăpân în stradă, fenomen cu puternice implicaţii sociale. Aşadar, art.13 lit. a din HCL 265 încalcă prevederile:

-art.4 din Normele Metodologice de aplicare ale Legii 205/2004 privind protecţia animalelor şi ale Ordinului ANSVSA nr.31/31.03.2008 respectiv Ordinul MIRA nr.523-30.06.2008 conform cărora numărul de animale, cu excepţia animalelor sălbatice, deţinut de o persoană fizică sau juridică nu este restricţionat, cu condiţia respectării normelor de sănătate, protecţie şi bunăstare a acestora, prevăzute de legislaţia în vigoare

-art.36 al.1(1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală(Atribuţiile Consiliului Local) ”.

În aceeaşi ordine de idei, eventualii proprietari ale căror drepturi ar putea fi afectate de deţinerea animalelor de companie, sunt deja protejaţi de legea nr.230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea Asociaţiilor de proprietari. În acest sens, conform:

Art.14 Nici un proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari din condominiul ori condiţionarea deţinerii animalelor de companie de acordul vecinilor are întocmai efectul de a încălca, a afecta şi a prejudicia dreptul de proprietate comună şi individuală a proprietarului deţinător de animale

Art.9-20 (drepturile şi obligaţiile proprietarilor), în special art.17: Dacă proprietarul unui apartament sau spaţiu sau oricare altă persoană care acţionează în numele său provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spaţiu, respectivul proprietar sau respectiva persoană are obligaţia să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii..

Concluzionând cele anterior menţionate, art.13 lit. a din HCL 265 este ilegal având în vedere faptul că: reglementează chestiuni legate de regimul deţinerii unor bunuri pe proprietăţi private, în condiţiile în care consiliul local nu are atribuţii şi prerogative în acest domeniu de reglementare; restricţionează deţinerea animalelor de companie, condiţionând-o de acordul vecinilor, în situaţia în care: deţinerea animalelor nu este restricţionată prin lege, cu condiţia respectării normelor sanitar-veterinare; printre obligaţiile proprietarilor, stabilite prin legea 230/2007, nu figurează şi obligaţia de a cere acordul scris al vecinilor/coproprietarilor pentru a deţine câini şi pisici; legea 270 nu autorizează consiliile locale să-i completeze, prin hotărâri, prevederile referitoare la obligaţiile proprietarilor; creează condiţii pentru prejudicierea dreptului de proprietate al proprietarilor care sun deţinători de câini şi pisici de către ceilalţi proprietari.

Prin conţinutul vădit discriminatoriu care afectează dreptul de proprietate, demnitatea şi viaţa privată a cetăţenilor, prevederile art.13 lit. a din HCL 265 contravin:

-art.44 şi 20 din Constituţie raportat la art.17 al.1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului(prin care este consfinţit dreptul la proprietate);

-art.16 şi 20 din Constituţie raportat la art.1 şi 7 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (care consfinţesc egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii sau discriminări);

-art.1 al.3 din Constituţie conform căruia demnitatea persoanelor este garantată;

-art.20 din Constituţie raportat la art.12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omunlui Nimeni nu va fi expus la imixiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoaă are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri;

-art.53 din Constituţie(care consfinţeşte principiul limitării restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi exclusiv în anumite condiţii).

O altă reglementare deficitară este cea prevăzută de art.13 lit. e din HCL 265 conform căreia „Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zonele de agrement şi sport, în parcuri-cu excepţia celor special amenajate, în incinta ştrandurilor, a unităţilor comerciale şi alte clădiri publice”.

Dacă prin interzicerea accesului câinilor în spaţiile ante-precizate s-a dorit de fapt evitarea unor eventuale acte de agresiune, precizăm că acestea sunt deja reglementate prin legi speciale prin care se interzice accesul câinilor agresivi fără lesă şi botniţă, cauzând ca articolul criticat să fie superfluu şi redundant.

Subliniem şi faptul că, interdicţia plimbării câinilor în zonele verzi, înafara spaţiilor special amenajate, este deja reglementată de Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor(art.21 lit. m), reglementarea acestei interdicţii prin art.13 lit. e reprezentând o dublă reglementare, sancţionând astfel de 2 ori aceeaşi faptă, în mod nelegal.

Precizăm şi faptul că municipiul Tg. Mureş nu deţine parcuri special amenajate pentru câini, sens în care interdicţia legală ante-menţionată nu se bucură de eficiența juridică. Curtea Constituţională afirmă prin Decizia nr.1/2012 că demnitatea umană, valoare constituţională supremă, implică şi relaţia omului cu animalele, ori demnitatea umană este grav încălcată de limitarea spaţiilor în care un deţinător poate să fie însoţit de câinele său, atâta timp cât nu există spaţii speciale amenajate pentru câini.

Precizăm şi faptul că, în conformitate cu prevederile art.29 al.1 din HCL 20/07.02.2008, nerespectarea prevederilor art. 13 din HCL 265 reprezintă contravenţie sancţionabilă cu amendă contravenţională de la 100 la 500 lei, temei în care în Municipiul Tg. Mureş au fost amendaţi deja mai mulţi deţinători de animale de companie, în mod ilegal, având în vedere ilegalitatea HCL 265. Mai mult, se poate observa cu uşurinţă că pârâtele, prin adoptarea HCL 265, au hotărât în fapt într-un domeniu în care nu aveau dreptul să hotărască. Totodată, respectarea normelor de convieţuire socială şi a normelor privind ordinea şi liniştea publică este deja reglementată printr-un act normativ cu forţă superioară, anume Legea 61/1991, sens în care pârâtele nu puteau adopta-reglementa în mod paralel”.

Reprezentanta FNPA a făcut referire şi la plângerea administrativă prealabilă, prin care s-a solicitat revocarea parţială a HCL 265, plângere care, consilierii noştri dragi şi iubiţi, în frunte cu edilul Dorin Florea, au respins-o, prin adresa nr.563/ 25.06.2013.

Dosarele civile nr. 2122/320/2013 şi 3254/320/2013 reprezentând plângeri contravenţionale. Martori mincinoşi şi tertipurile judecătorilor mureşeni. O sentinţă care frizează absurdul .

După cum v-am informat în prima parte a articolului, Monica Suciu şi Sorin Hodoş, doi dintre cei mai zeloşi agenţi ai Poliţiei Locale, m-au amendat cu 100 şi 500 lei în lunile ianuarie şi februarie, pentru că deţin în apartament  1 câine şi 3 pisici fără acordul vecinilor, fapt care a provocat indignarea

acestora. „Indignaţii” cu care mă aflu în relaţii de duşmănie (n.a: din cauza refuzului de a semna documentele pentru mansardarea blocului), asmuţiţi de securistul cercetat penal Oprea Alexandru, mi-au adus poliţaii pe cap. Iată numele haitei din bloc: Friciu Elena, Cătană Nicoleta-şefa de scară, Kezdi Karol(individul care a furat, împreună cu Cătană, o parte din banii strânşi de la proprietari pentru repararea acoperişului blocului), Moldovan Ioan, Koos Bela(individul care a încercat să mă împingă pe scări de la etajul doi) şi Oltean Vasile (care şi-a abandonat motanul în urmă cu doi ani, pe domeniul public). De acest soi de indivizi, fără scrupule şi fără minte, se foloseşte sistemul de mai bine de 70 de ani!

Revenind la cele două dosare aflate pe rol, vreau să vă informez că:

În dosarul 2122 l-am avut ca martor mincinos pe Moldovan Ioan, vecinul de la etajul I, care locuieşte deasupra apartamentului meu. Acesta a făcut în trecut două plângeri la Poliţia Municipală, reclamând faptul că Mişu, primul meu căţel recuperat de pe stradă, latră şi nu se poate odihni. Din lipsă de probe, poliţia  a clasat ambele plângeri. Anul acesta a semnat  procesul-verbal de contravenţie întocmit de Suciu Monica în luna ianuarie; în instanţă  a declarat mincinos că pisicile şi câinii mei își fac necesităţile în scara blocului. Pentru a-şi susţine abuzul, Poliţia Locală a ataşat la întâmpinarea prezentată în instanţă o plângere comună a vecinilor-duşmani, împotriva mea şi a vecinului Horea Hăbuc(n.a.: în dos.2121/320/2013).

Documentul,  întocmit de Cătană Nicoleta, fiica lui Friciu Elena, nu avea datele de identificare ale celor 7 aşa-zişi semnatari. Deşi la dosar nu există probe referitoare la agresivitatea câinilor sau a faptului că patrupezii mei ar deranja pe cineva prin mirosurile degajate de excremente şi prin zgomote, judecătoarea Andreea Carolina Călian, prin sentinţa civilă  nr.5495/21 iunie 2013, mi-a respins plângerea ca neîntemeiată, menţinând ca legale şi temeinice dispoziţiile procesului-verbal seria PC nr.1319/ 30.01.2013.

Deşi procesul-verbal întocmit de agenta Suciu nu a indicat locul săvârşirii faptei, descrierea faptei, locul de muncă şi ocupaţia contravenientei(n.a.: conform art.16 Cap. II Constatarea contravenţiei din OG 2/2001), judecătoarea a considerat că „această omisiune poate fi sancţionată doar cu nulitatea relativă a procesului-verbal, condiţionat şi de dovedirea suferirii unei vătămări raportate strict la omisiunea respectivă, vătămare care nu poate fi înlăturată în alt mod decât prin anularea actului. Petenta nu a indicat şi nici nu a aprobat vreo vătămare cauzată de lipsa menţiunii ocupaţiei şi a locului său de muncă, astfel încât apreciem că această critică nu poate justifica o soluţie de constatare a procesului-verbal”. Aceeaşi judecătoare a omis să consemneze două documente depuse de mine la dosar: legitimaţia de voluntar în cadrul Asociaţiei Prietenii Animalelor din Tg. Mureş şi  Adresa FNPA prin care este criticată nelegalitatea HCL 265/2010. Omisiuni peste omisiuni, cu un singur scop: acela de a mi se fura banii din portofel, încălcând litera şi spiritul legii!

Să vă mai spun ceva:  în urmă cu doi ani, agenta Suciu a fost adusă de securistul Oprea la o Adunare generală a proprietarilor; în loc să vegheze la ordinea şi disciplina şedinţei, Suciu m-a împiedicat să iau cuvântul pentru a-i informa pe proprietarii păgubiţi de furturile acoperite de Oprea şi gaşca adusă cu de la sine putere la conducerea asociaţiei. Menţionez că nici până acum, în dos. penal 7914/P/2010, în care s-a reînceput urmărirea penală a fostei administratoare Almăşan Erzsebet, experta Ilea Gabriela nu a catadicsit să finalizeze expertiza financiar-contabilă începută şi lăsată baltă de colegul Baciu, ci din contră, invocând faptul că  Oprea nu i-a pus la dispoziţie toate documentele, trage de timp…

Dosarul nr. 3254/320/2013: şi aici au început jongleriile; înainte de a primi număr şi de a I se fixa primul termen, preşedinta Judecătoriei, Teodora Albu(n.a.: implicată cu Oprea în mafia imobiliară de cartier), mi-a trimis o adresă emisă la data de 30 aprilie a.c. prin care îmi solicita ca, în termen de 10 zile de la primirea ei,  să indic, sub sancţiunea anulării cererii, următoarele: arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere iar pentru martori numele, prenumele şi adresa de domiciliu/reşedinţă, urmând să precizez dacă înţeleg să formulez plângere în contradictoriu cu Municipiul Tg. Mureş – Direcţia Poliţia Locală şi să certific înscrisurile depuse la dosarul cauzei pentru conformitate cu originalul.(n.a.: vezi facsimilul). După cum se observă, încălcând prevederile codului de procedură civilă, unii magistraţi sunt mai idioţi decât prevede legea! De asemenea, instanţa nu a consemnat adeverinţa medical a Lindei, al doilea patruped maidanez în care dr. Paloşi certifică faptul că i-a făcut două intervenţii chirurgicale cu diagnosticul mucocel cervical.

Dacă iniţial am dat informaţiile solicitate, indicând şi pe unul dintre martorii propuşi(n.a: Cosmin Oltean), ulterior, prin Precizarea şi completarea de acţiune depusă înainte cu 5 zile de primul termen de judecată, am renunţat la acest martor şi nici nu am propus altul. Cu toate acestea, la al doilea termen, la care subsemnata am lipsit din motive obiective, preşedinta instanţei, de vorbă cu ea însăşi a pus în discuţie şi a aprobat oportunitatea audierii martorului.

Hărţuirea, abuzurile, intimidările şi ameninţările Poliţiei Locale continuă. Articolul “Fără acordul vecinilor nu se pot ţine patrupede în bloc” apărut în ziarul local maghiar Nepujsag la data de 2 octombrie 2013 la comanda securistului şef Bretfelean Valentin . Înscrierea amenzilor contravenţionale la finanţe şi în evidenţele primăriei, un alt abuz.

Întrucât agenţi ai Poliţiei Locale au amendat de-a lungul anilor şi pe alţi iubitori de animale, vă informez că o bună prietenă de-a mea, d-na Jolan Majlath a fost amendată contravenţional de două ori. Prima amendă a primit-o anul trecut, la data de 15.11.2012, de la ag.Suciu Monica, în cuantum de 100 lei. Cu neştiinţa-i caracteristică, agenta a completat Procesul-verbal seria PC nr.60511 în care nu a specificat locul de muncă şi ocupaţia contravenientei. Temeiul legal invocat: art.13 lit. a HCL 265/2010, iar la descrierea faptei specifică: Creşte în zona aferentă blocului un număr de 6 pisici, care deranjează locatarii. Agenta a pus-o să semneze procesul-verbal în lipsa martorului, spunându-I că scapă mai uşor dacă în termen de 48 ore plăteşte jumătate din sumă. Deşi un proces-verbal este lovit de nulitate absolută atunci când nu cuprinde toate datele şi informaţiile prevăzute de lege, D-na Jolan, intimidată de tonul agresiv al agentei, a plătit…Conform declaraţiilor sale, şi ea are trei vecini cu care se află în relaţii de duşmănie şi care, anul trecut, au otrăvit 3 pisicuţe comunitare.

Anul acesta aceeaşi vecini, indignaţi de faptul că d-na Jolan dă de mâncare unor pisicuţe comunitare, au reclamat-o din nou la Poliţia Locală.  Deşi Poliţia Locală nu are competenţe decât în cazul câinilor agresivi, faimoasa Monica Suciu, spaima animalelor, însoţită de Sorin Hodoş, au amendat-o din nou, la data de 02.10.2010 cu alţi 200 lei, cf. procesului-verbal seria PC nr. 6929. Neştiinţa agenţilor în completarea procesului-verbal s-a repetat. La fel şi ameninţările …

La începutul lunii octombrie, securistul Bretfelean Valentin, directorul Poliţiei Locale, a trimis redacţiei ziarului maghiar Nepujsag un comunicat de presă apărut în ziar la data de 2 octombrie, în articolul “Fără acordul vecinilor nu se pot ţine patrupede în bloc”, cu referire la art.13 lit. a a HCL 265. Bretfelean afirmă că este interzis a se da de  mâncare animalelor din jurul blocurilor sau parcurilor/terenurilor publice şi ameninţă că va da atâtea amenzi, până când iubitorii de animale se vor conforma „nelegalităţii “ prevederilor acestui articol aberant!

Dar abuzurile acestor monştrii cu faţă umană merg şi mai departe. Indivizii comunică la taxe şi impozite locale din cadrul primăriei precum şi celor de la finanţe sumele amenzilor contravenţionale astfel încât să te silească să le plăteşti, deşi mulţi aşa-zişi contravenienţi au pe rolul instanţelor procese reprezentând plângeri contravenţionale. Mie, personal, Bretfelean mi-a făcut una ca aceasta şi, ca mine, câţi n-or fi în Tg .Mureş!

Materialul referitor la abuzurile primăriei Tg. Mureş va continua…vă voi informa despre modul în care edilul-şef Dorin Florea eliberează atestate de administrator în cadrul asociaţiilor de proprietari persoanelor certate cu legea… de asemenea voi aduce în prim plan, pe lângă Oprea Alexandru, alţi securişti care se află în grădina lui Florea şi care îi fac jocurile. Toate acestea într-un viitor apropiat.

Liliana-Delia MORARIU

 

 

                                                                

 

 

4 Comments

 1. Liliana Morariu

  Desi a introsus actiunea in instanta de peste 5 luni, FNPA inca nu a primit citatie! Primarului Florea ii convine aceasta ilegala HCl intrucit are posibilitatea sa mai fura din buzunarele iubitorilor de animale alti bani, in timp ce jigodiile de la Politia Locala ameninta, intimideaza si lovesc in iubitorii animalelor! Conform noului Cod de Procedura Civila, Pol.Locala a depus Intimpinare, invocind lipsa de interes a FNPA imp.acestei hotariri ilegale. Lui Dorinel cel brunetel ii trebuie alti si alti bani, nu-l mai satura benga de bani. Sper ca Dumnezeu sa-i dea o lectie pe care sa n-o uite in vecii vecilor amin!

  • Iuliana

   Buna ziua ,
   ma scuzati de deranj. Locuiesc in chirie si am o catea de 25 de kg
   Proprietarul nu este deranjat de ea dar se plang vecinii ca este prea mare. Desi nu face galagie pentru ca lipsim doar de la 9-14 cand nu sunt ore de liniste si ea sta si doarme pana ne intoarcem acesti vecini ma tot hartuiesc in legatura cu ea. Ce se poate face ? Mentionez ca ies cu lesa si botnita tot timpul si adun dupa ea. Va multumesc

 2. ukra

  excelent articol. l-am citit pe nerasuflate…. sunt detinatoare de animale in apartament si ma intereseaza f mult subiectul pt ca am si eu vecini „cumsecade”…..

 3. Anonymous

  Buna ziua, daca conform Dosar 4438/102/2013 din 02.09.2014 articolele respective au fost anulate si casate . Cum se face ca acest consiliu local emite o noua hotarare in 2019 , hotararea 200 din 27.06.2019 cu aceleasi articole ?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *