Colimator

Răsplata Germaniei pentru șeful evreilor din România, apărătorul „din oficiu” al lui Iohannis

  Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a fost răsplătit de Germania printr-o decorație pentru meritul ascunderii adevărului […]

 

Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a fost răsplătit de Germania printr-o decorație pentru meritul ascunderii adevărului

Crucea de merit în rang de ofițer a Ordinului de merit al Republicii Federale Germania i-a fost decernată lui Aurel Vainer în 18 decembrie 2019, fiindcă nu numai că nu a luat atitudine împotriva scandaloasei succesiuni oficiale a FDGR-ului condus de primarul Klaus Werner Iohannis după organizația hitleristă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) în anul 2007 – când acesta era și primar al Sibiului, dar l-a și apărat pe respectivul etnic german în fața dezvăluirilor din presă despre demersul unic în Europa și cu consecințe foarte grave asupra patrimoniului național românesc prin retrocedările ilegale și abuzive care au urmat!

Ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt și Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. „Aceasta-i boala timpului / nebunii călăuzesc pe cei orbi.” (Shakespeare) Click pe fotografie pentru mărire!

Aurel Vainer a fost contabil de la Întreprinderea de Colectare și Valorificare a Sticlelor și Borcanelor pe vremea comuniștilor, când susținea că este etnic german. După evenimentele din decembrie 1989 s-a dat de trei ori peste cap și s-a transformat în evreu! A urmat datul din coate ca să ajungă la privilegii prin intermediul politicii bazate pe criterii etnice, devenind în scurt timp mare șef al evreilor și parlamentar.

Iată și discursul rostit cu ocazie decorării de alt evreu khazar deghizat în etnic maghiar, Ludovic Orban, alogenul care conduce colonia România alături de celălalt alogen, Klaus Werner Iohannis:

Domnilor ambasadori şi reprezentanţi ai Corpului diplomatic, Eminenţa Voastră domnule rabin şef, stimate domnule Aurel Vainer, doamnelor şi domnilor, sunt deopotrivă onorat şi recunoscător de ocazia pe care această ceremonie mi-o oferă de a spune câteva cuvinte despre un om deosebit, un adevărat constructor de punţi ale solidarităţii în interiorul societăţii româneşti precum şi între aceasta şi restul lumii.

Domnul Aurel Vainer este pentru noi toţi pe scena publică românească un model de devotament pentru cauzele juste, un combatant fără odihnă contra intoleranței, antisemitismului, rasismului şi xenofobiei sub toate formele pe care le îmbracă, un lider respectat al comunităţii evreieşti din România. Combătând tezele false ale negării Holocaustului, apărând drepturile comunităţii pe care o reprezintă, dar şi, în general, pe cele ale minorităţilor naţionale din ţara noastră, respingând discriminările sociale şi culturale, domnia sa a avut o contribuţie foarte importantă la întărirea democraţiei în România. Este un adevăr istoric pe care trebuie să îl păstrăm mereu în memorie: rolul pe care marii savanţi, intelectuali, artişti şi gânditori evrei născuţi în România, care au trăit în România, l-au avut în dezvoltarea culturii noastre şi în modernizarea acestei ţări. Diminuată în mod tragic de persecuţiile la care a fost supusă de către dictaturile succesive ale secolului XX, comunitatea evreiască este astăzi mult mai puţin numeroasă decât odinioară. Cu atât este mai preţioasă pentru noi şi cu atât suntem mai recunoscători pentru eforturile Federaţiei Comunităţilor evreieşti din România de a menţine o prezenţă activă în societate.

Mulţumim Republicii Federale Germane şi Ambasadei Germaniei la Bucureşti pentru recunoaşterea pe care o oferă, astăzi, unui eminent om politic român, liderul unei comunităţi greu încercate dar demne şi generoase. Ne onorează pe toţi această distincţie.

Domnule Aurel Vainer, vă rog să primiţi din partea mea şi a Guvernului României felicitările cele mai calde şi afectuoase cu prilejul acestei binemeritate recunoaşteri a muncii de o viaţă, pe care aţi dedicat-o comunităţii evreieşi precum şi societăţii româneşti, în ansamblul său. Aţi vorbit adesea despre prietenia care este necesară între oameni şi comunităţi, amintind întotdeauna importanţa adevărului şi dreptăţii ca fundamente al acestei armonii. România democratică şi europeană trebuie să respecte aceste valori şi sperăm că veţi vedea tot mai mult afirmarea lor în viitor. Vă dorim ani mulţi şi frumoşi, în care să ne fiţi alături ca un adevărat înţelept al vieţii noastre publice, aşa cum vă cunoaştem de foarte, foarte mult timp. Cu prietenie, domnul Vainer, vă felicit cu drag!” (Discursul premierului Ludovic Orban la ceremonia de decernare a Crucii de merit în rang de ofițer a Ordinului de merit al Republicii Federale Germania domnului Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul mosaic. Sursa: Guvernul României)

Sublinierile ne aparțin și au rolul de a evidenția minciunile și ipocrizia. Cică „prietenia care este necesară între oameni şi comunităţi”. Da, voi, minoritarii etnici, sunteți toți prieteni între voi, numai cu Neamul Românesc, pe care-l detestați, nu sunteți prieteni! Sau „importanţa adevărului şi dreptăţii”… Păi, tocmai adevărul îl ascunde proaspătul decorat Aurel Vainer!

Decorația aceast vine la aproape un an după ce falanga Germaniei din România, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR),  îl decorase pe același Aurel Veiner cu „Medalia de Onoare” a acestei organizații etnice exclusiviste. Distincția i-a fost înmânată președintelui FCER de către președintele FDGR, Paul-Jürgen Porr, finul lui Klaus Iohannis „întronat” de acesta în locul său după ce a devenit mare liberal în februarie 2013, doar pentru a putea candida în anul următor la președinția României. Laudatio a fost rostit atunci de deputatul FDGR, Ovidiu Ganț, un șvab dubios din Timișoara, marionetă a mentorului său, Klaus Iohannis.

Decorarea lui Veiner de către FDGR avea loc în timp ce jurnaliștii – printre care mă aflam și eu –, cu dezvăluirile despre succesiunea ilegală după o organizație nazistă desființată prin legi interne și tratate internaționale, erau citați la poliția politică numită Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Mai precis, ziariști au fost chemați să dea socoteală la CNCD în data de 22 ianuarie 2019, iar președintele etnicilor gemani din FDGR îl decorase cu doar patru zile înainte, în 18 ianuarie 2019, pe Aurel Vainer pentru că nu s-a limitat la a-și tine gura – deși ei, evreii, trebuia să fie primii scandalizați de sccesiunea FDGR după o organizație nazistă, nu noi jurnaliștii! – dar le-a mai luat și apărarea succesorilor hitleriștilor pe care tot ei, evreii, îi acuză permanent de holocaust împotriva poporului evreiesc!

Toate aceste decorații vin la schimb, cu o întârziere de nouă ani – semn că situația a devenit abia acum alarmantă pentru succesorii naziștilor! – după ce Klaus Iohannis fusese decorat la Sibiu cu medalia „Prieten al comunităţii evreieşti” de către Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Evenimentul a avut loc, conform planului clocit de propaganda iohannistă, deși Vainer fusese înștiințat cu trei zile înainte despre succesiunea FDGR-ului condus de Iohannis după hitleriști în data de 12 iulie 2010,  exact la trei săptămâni după apariţia primului articolul acuzator pe această temă apărut în „Justiţiarul sibian” (22 iunie 2010)!

La decorarea lui Aurel Vainer de către Republica Federală Germania a participat o mică parte din liota de indivizi cu atitudini vădit antiromânești, majoritatea alogeni, chiar dacă unii poartă nume românești de împrumut, dar și câteva cozi de topor autohtone. Printre participanții selectați dintre antiromâni, marionetele statului subteran și propagandiștii globalismului progresist au participat la eveniment: premierul Ludovic Orban, agenții de influență Lucian Boia și Andrei Pleșu, impostorul Sergiu Nistor care a mințit că este decorat cu ordinul Legiunea de Onoare franceză – consilier cultural al lui Iohannis, oportunista Raluca Turcan și deputatul evreu Silviu Vexler, autorul „legii Vexler” care-i bagă la pușcărie ca fiind antisemiți pe românii ce îndrăznesc să-i critice pe evrei. Puteți să-i admirați mai jos pe participanți în fotografiile culese de pe pagina de Facebook intitulată Ambasada Germaniei București. Click pe fotografii pentru mărire!

Fotografie „corect politic”: Familia interasială a ambasadorului Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, încadrată de khazarii Aurel Vainer și Ludovic Orban. Căpățâna bărboasă care se ițește din spate nu este a unui pitic de grădină, ci aparține ilustrului ’telectual Andrei Pleșu, minoritar și el, țigan de-al nostru din popor.

„Istoricul” Lucian Boia cu un rabin. Boia a fost decorat și el, în 17 octombrie 2018, de Cord Meier-Klodt cu Crucea de Merit în rang de cavaler a Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania, marele merit al acestuia fiind demitizarea Istoriei Românilor.

Sergiu Nistor a fost implicat în toate mânăriile financiare de la Sibiu, când orașul a fost „capitală culturală a Europei” împreună cu primarul Klaus Iohannis și directorul teatrului „Radu Stanca”, Constantin Chiriac. Ca răsplată pentru „colaborarea fructuoasă”, Iohannis l-a numit în funcția de consilier al președintelui.

Ambasadorul Cord Meier-Klodt și agentul de influență Andrei Pleșu, amândoi devotați Germaniei.

Cord Meier-Klodt își prezintă tânăra soție premierului Ludovic Orban, rămas cu gura căscată.

Cel mai clar reiese că decorarea lui Aurel Veiner a fost o răsplată pentru rolul de apărător al președintelui Klaus Werner Iohannis și a organizației germane FDGR, păstorită de acesta mai bine de un deceniu (2002-2013), chiar din cuvântarea ambasadorului:

Onorăm, astăzi, curajul politic remarcabil al domnului doctor Vainer în momente în care un astfel de curaj nu e nicidecum de la sine înţeles şi totuşi mai necesar ca niciodată. În momente în care era valabil proverbul care se întâmplă să existe în toate limbile noastre: „Prietenul la nevoie se cunoaşte”. Mă refer (…) la acele incidente repetate în trecutul recent, în care au fost făcute remarci defăimătoare şi acuzaţii polemice – inclusiv de către oficiali români de rang înalt – la adresa preşedintelui ţării, a întregii minorităţi germane sau a trecutului Germaniei, în general. Nicio altă voce din afara cercurilor germane nu s-a auzit în public atât de clar şi răspicat precum cea a liderilor comunităţii evreieşti. Ceea ce au reuşit să exprime aceştia, mai convingător decât oricine altcineva, a fost să delimiteze linia clară de demarcaţie între atacurile politice în termeni generali – un fel de normalitate, cu precădere în perioada alegerilor – pe de-o parte şi defăimările personale cu referiri la nazism, Hitler sau alte referinţe inadecvate la cel mai întunecat capitol al secolului 20, pe de altă parte.” (Sursa: Agerpres.ro.)

Pentru Aurel Vainer, probabil că a fost mai important interesul personal de a avea o uşă deschisă permanent la Iohannis, guvernatorul coloniei, decât principiile comunităţii pe care o reprezintă ca preşedinte. Probabil că domnia sa nu realizează imensul deserviciu pe care l-a făcut evreilor din România şi nici absurdul situaţiei! Oricine va putea să afirme, de acum înainte, în temeiul precedentului creat de domnul Vainer şi bazându-se doar pe logica elementară, că nu a existat nici un Holocaust, din moment ce un preşedinte al unei comunităţi evreieşti îl apară tot timpul pe fostul șef al organizației FDGR, cu toate că Vainer a fost avertizat că aceasta a devenit oficial, sub conducerea lui Iohannis, succesoarea unei organizaţii naziste din timpul războiului, recunoscută ca atare de toate forurile internaţionale, cât şi de istorici.

                                                                                           Marius Albin MARINESCU

Citiți și:

Merkel, semnal către justiția română: Nu vă atingeți de FDGR și retrocedările frauduloase către acesta!

Merkel îi apără în gura mare pe succesorii organizației naziste Deutsche Volksgruppe in Rumänien!

Mutti Merkel dă lectii nepermise de lege și de morală 

Klaus Werner Iohannis și Filiera Germană

Trădătorii României: Lichele răsplătite cu tinichele!

Culmea ipocriziei: Urmașii hitleriștilor antisemiți reclamau la CNCD jurnaliștii care dezvăluiseră scandaloasa succesiune și-l decorau concomitent pe șeful evreilor!

Klaus intangibilul: Jurnaliști amendați în pragul campaniei electorale pentru vina de a fi dezvăluit și comentat adevăruri istorice de necontestat care îl incriminează pe Iohannis

 Evreii din România au decorat un hitlerist autodeclarat!

Sărind în apărarea lui Klaus Iohannis, Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, minte cu nerușinare!

Istoricul Ioan Scurtu este târât prin tribunale fiindcă a spus adevărul despre organizația hitleristă Grupul Etnic German, succedată oficial de FDGR-ul lui Klaus Iohannis!

Urmaşii victimelor l-au medaliat pe succesorul călăilor!

Merită citite și următoarele articole:

De ce tace Alexandru Florian și Institutul „Elie Wiesel” în cazul „FDGR succesor al organizației naziste Grupul Etnic German?”

De ce Institutul „Elie Wiesel” nu se ocupă de Klaus Iohannis și FDGR, fasciști cu acte?

Minciuni sfruntate într-un comunicat al  Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR)

Culmea tupeului: Succesorii unor hitleriști reclamă că sunt discriminați!

Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a fost protejat de procurorii care trebuiau să-l ancheteze! (III)

Klaus Iohannis a fost protejat de procurorii care trebuiau să-l ancheteze! (II)

Klaus Iohannis a fost protejat de procurorii care trebuiau să-l ancheteze!

După procurorii lui Băsescu, procurorii lui Iohannis

Jaf imobiliar la Sibiu, retrocedări ilegale către FDGR, succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German

Prin recunoașterea succesiunii Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) după organizația nazistă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) s-a încălcat dreptul internațional!

Ce dimensiuni are tunul lui Klaus Iohannis

Iohannis se teme de scandalul dosarului de moștenitor al naziștilor Grupului Etnic German! Acesta a fost topit pentru ștergerea urmelor…

Se șterg urmele pentru cea mai gravă faptă a lui Iohannis: S-a topit dosarul Judecătoriei Sibiu prin care FDGR a fost recunoscut ca succesor al organizația nazistă Grupul Etnic German! A dispărut și interpelarea senatorului Ioan Ghișe pe același subiect!

„Justițiarul”, prima publicație care a scris despre reactivarea organizației hitleriste Grupul Etnic German de către Klaus Werner Iohnnis!

 

1 Comment

  1. IQ100

    “It’s nothing personal.Just bussiness” ar zice ..nu spui cine, partener important, strategic.
    Geschäft.
    oare peiortivul “gheseft” , de care ma dezic, nu are o etimologie comuna cu bussiness si cu bisnita??
    Orice afacere e afacere, nu morala.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.