Atitudini

Români, nu stați ca mămăligile, trebuie să contestați  proiectul Ministerului Educației Naționale privind reeducarea părinților conform agendei progresiste de promovare a homosexualității!

  Frați români, trimiteți opiniile dumneavoastră la Ministerul Educației Naționale până pe 11 iulie, dată până la care această mizerie […]

 

Frați români, trimiteți opiniile dumneavoastră la Ministerul Educației Naționale până pe 11 iulie, dată până la care această mizerie este în dezbatere publică. Nu va lăsați înșelați că de pe site-ul MEN a dispărut subit fișierul cu strategia de reeducare! Nici un reprezentant al statului român nu a ieșit în public ca să declare oficial că s-a pus punct acestei manevre mizerabile.

Cum intenționează MEN să-i trimită pe toți părinții români la reeducare

Ministerul Educației Naționale dorește înființarea unei rețele de educatori parentali care să-i învețe pe părinți și pe elevi să nu mai aibă „mentalități conservatoare” și atitudine care „idealizează familia tradițională”. Ministerul intenționează să promoveze „o nouă cultură familială” și „respectul pentru diversitate”. Pentru aceasta, părinții vor urma cursuri de parenting, fiind necesară numai în primul an o alocare bugetară de 295.041.105 lei, pentru 2.553.861 de părinți.

Care sunt problemele cu această strategie? Părinții au prin Constituție dreptul fundamental de a-și educa copiii potrivit propriilor convingeri. În plus, libertatea gândirii și a opiniilor nu poate fi îngrădită sub nici o formă: nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale. Prin urmare, Statul are obligația să fie neutru față de convingerile și opțiunile părinților în ceea ce privește educația copiilor și să nu caute să favorizeze impunerea unei viziuni în dauna celorlalte prin pârghiile pe care le deține. Așadar, această strategie nu reprezintă doar o încălcare a unui drept fundamental al părinților – reprezintă o încercare abuzivă de a redefini din temelii familia, și o imixtiune nepermisă în viața privată a familiei. 

Reeducarea părinților după un model ideologic impus de Stat e o caracteristică a societăților totalitare, societăți care au în cea mai înaltă măsură tendința de a interveni în toate domeniile vieții private, inclusiv asupra conștiințelor oamenilor. Abordarea Ministerului pleacă de la prezumția – lipsită de orice temei – că opțiunea pentru modelul conservator sau creștin ar fi a priori greșită sau, cel puțin, inferioară opțiunii pentru modelului progresist. Și că schimbarea este din start preferabilă continuității. Care sunt criteriile pe care se bazează această presupoziție a Ministerului? Impunând ca singură validă o anumită viziune sau ideologie nu vei obține „diversitate”, ci tocmai opusul diversității: uniformitate și uniformizare ideologică. Diversitatea, ca principiu democratic, rezultă tocmai din coexistența mai multor modele și viziuni concurente și din neutralitatea statului față de ele.

Conform acestei strategii, „încurajarea activă a egalității de gen va constitui o prioritate a actului educațional încă din perioada timpurie a dezvoltării copilului, când sistemul de educație parentală trebuie să vină in sprijinul dezvoltării unor principii esențiale ce vizează promovarea drepturilor omului, respectul pentru diversitate și încurajarea activă a egalității de gen”. Reamintesc că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinții sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor.” Această „încurajare activă a egalității de gen” este un eufemism pentru un pachet ideologic care promovează opinii și viziuni controversate, fără o bază științifică, opinii care sunt, uneori, orientate în mod programatic împotriva viziunii creștine. 

În plus, cei 70 de milioane de euro anual care vor fi cheltuiți pentru plata celor peste 7000 de formatori de părinți ar fi investiți mai bine în calitatea infrastructurii și a actului educațional, în loc să fie investiți în tentative de reeducare ideologică și de manipulare a conștiinței părinților.Tentative care, deși nu vor schimba sau îmbunătăți relaționările părinte-elev (nici o ideologie nu a reușit, vreodată, să îmbunătățească aceste relaționări), vor sluji acceptării ideii că modelul ideologic progresist este singurul valid. Și că acest model este reperul etic în raport de care vor fi conduse și judecate toate acțiunile noastre.

Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 10 iulie. Dacă părinții nu vor reacționa în mod ferm față de această propunere, MEN va interpreta, foarte probabil, lipsa de reacție drept o acceptare a strategiei și a „reeducării”. Daca cele de mai sus ridică, și pentru dvs., semne de întrebare serioase, exprimați-vă opiniile la adresa de email indicată de MEN pentru a ne trimite părerile: [email protected].

ATENȚIE!!! Link-ul de mai sus nu mai este funcțional! Am găsit un link anterior pentru informare și o adresa de e-mail pentru  opiniile dumneavoastră:

Ministerul Educatiei Nationale a pus in dezbatere publica strategia nationala privind educatia parentala::

Proiectul Strategiei naționale de educație parentală 2018-2025 este supus consultării publice în perioada 11 iunie – 10 iulie 2018.

Obiectivul general al strategiei este de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru a-şi atinge potenţialul maxim de dezvoltare şi pentru a deveni un adult responsabil

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat şi coerent, intersectorial de educaţie parentală
 • Elaborarea şi revizuirea cadrului normativ privind dezvoltarea abilităților şi competențelor parentale şi racordarea la standardele internaționale privind respectarea și promovarea drepturilor copilului
 • Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și ale tinerilor (ca viitori părinți).

Propuneri, sugestii și observații pot fi trimise pe adresa de e-mail : [email protected]

Sursa:

https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-strategia-na%C8%9Bional%C4%83-de-educa%C8%9Bie-parental%C4%83-2018-2025-proiect

Documentul pus in dezbatere poate fi descarcat si de pe site-ul nostru:

Strategia Nationala de Educatie Parentala – final

 

Model de sesizare către Ministerul Educației Naționale pentru a cere respingerea proiectului de reeducare a părinților numit „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”

ActiveNews informa despre „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”, proiect al Ministerului Educației Naționale care a intrat în atenția publică după ce a fost acuzat de către mai mulți lideri ai societății civile de faptul că ar urmări „reeducarea părinților” în spiritul noilor ideologii corect politice.

În aceste condiții, foarte multe persoane doresc să trimită opiniile lor asupra acestui proiect de strategie. Pentru a veni în ajutorul celor care vor să participe la dezbatere, ActiveNews vă pune la dispoziție un model de sesizare, pe care să o semnați și să o trimiteți pe adresa: [email protected]  (Nota redacției „Justițiarul”: Atenție, adresa aceasta nu mai este valabilă! Oare a retras MEN proiectul în urma scandalului declanșat?) Mesajul dumneavoastră trebuie trimis până la 10 iulie 2018. Nota redacției „Justițiarul”: Deoarece link-ul pentru dezbatere publică de pe site-ul Ministerului Educației Naționale nu mai este funcțional, vă sugerăm să trimiteți opiniile dumneavoastră aici: [email protected]

Iată un model de mesaj:

În atenția Ministerului Educației Naționale:

Subsemnatul/subsemnata … , față de conținutul proiectului supus dezbaterii publice „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”, vă rog să luați în considerare următoarele:

– Solicit ca din cuprinsul strategiei să fie eliminată orice referire care tinde să facă o judecată de valoare cu privire la preferabilitatea unei convingeri sau viziuni (de tip progresist, ideologic, în direcția „teoriei genului”) în dauna alteia (de tip conservator, creștin sau „tradiționalist”) asupra lumii, familiei sau educației.

– Art. 29 alin 6 din Constituția României recunoaște părinților dreptul fundamental de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constituție), iar libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale (art. 29 alin. 1 din Constituție). Art. 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice și pedagogice, iar art. 2 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului prevede dreptul părinților de a asigura această educație conform convingerilor lor religioase și filosofice.

– De aici rezultă obligația de neutralitate a Statului față de diferitele opțiuni, opinii și convingeri privitoare la valorile centrale ale educației și familiei; Statul și funcționarii săi nu au nici un temei prin care să se pună în poziția de a stabili ce e bine și ce e rău, ce e greșit și ce e just în materie de opțiuni tradiționaliste sau progresiste. Statul are obligația de a se abține de la a impune sau favoriza propriul său model ideologic.

– Pe ce bază își arogă Guvernul calitatea de a decreta că viziunea conservatoare sau tradiționalistă asupra familiei e rea, învechită și trebuie abandonată și că ar fi nevoie de o „nouă cultură familială”? Pe ce bază se auto-supra-situează Guvernul în poziția de a decreta că cei care avem opțiuni conservatoare sau tradiționale privind familia și educația greșim și pe ce bază își arogă dreptul de a ne „corecta”?

– Dacă nu trebuie să pornim de la „modele unice considerate ideale”, cum spune Strategia aflată în dezbatere publică pe site-ul MEN, de ce ni se impune ideea unui alt model unic considerat ideal, adică „cel nou”, ideologic, avut în vedere de Guvern?

– Impunând ca singură validă și dezirabilă o anumită opțiune (cea „înnoitoare”, „progresistă”, „diversă”, ideologică) nu obții „diversitate”, ci uniformitate; diversitatea rezultă din coexistența mai multor puncte de vedere și modele concurente în societate; și din neutralitatea Statului față de ele.

– Solicit, așadar, ca toată Strategia să fie regândită prin eliminarea oricărei presupoziții care descalifică convingerile conservatoare, creștine și „tradiționaliste” despre familie și pe cei care ni le însușim și care stabilește ca unic model valid modelul „progresist”, „divers”, în direcția ideologiei de gen, etc, cu încălcarea obligației de neutralitate a Statului.

– Solicit eliminarea oricărei prezumții implicite sau explicite că aceste cursuri de educație parentală ar trebui să fie obligatorii pentru părinți. Reeducarea părinților după un model ideologic impus de Stat e o caracteristică a societăților totalitare, societăți care au în cea mai înaltă măsură tendința de a interveni în toate domeniile vieții private, inclusiv asupra conștiințelor oamenilor.

– Solicit eliminarea asumării de către Stat a rolului de supra-educator și a oricăror intenții de a promova vreo concepție sau viziune despre lume în dauna alteia, fie că vorbim despre diversitate, fie că vorbim despre „revizuirea” (!) stilurilor parentale din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării „stereotipiilor de gen” (?!).

– Statul nu are dreptul de a ne impune opiniile sale, ci obligația de a le respecta și sluji pe ale noastre.

În concluzie, solicit eliminarea din proiectul de strategie a ideii că ar trebui promovate „noile ideologii în domeniul protecției copilului” și că ar trebui eliminate „mentalitățile conservatoare”, ori că ar trebui „regândit un sistem de valori ale familiilor”. Sau decretarea ca fiind anacronică a opțiunii atașamentului față de „valorile care s-au transmis tradițional și pe care le consideră ca fundamentând modele valide de relaționare intrafamilială”. De asemenea, solicit eliminarea ideii că ar fi nevoie de „stimularea interesului pentru o nouă cultură familială”; solicit eliminarea ideii că aceste cursuri ar trebui să fie obligatorii pentru părinți; solicit renunțarea la „promovarea diversității” – diversitatea se obține lăsând libere opțiunile diverse și liber asumate ale oamenilor, nu impunând un model unic ca valid, fie el și „divers”. Solicit, în sfârșit, eliminarea oricărei idei, prezumții și forme de acțiune care aduc atingere libertății de conștiință, libertății religioase și care reprezintă o imixtiune în viața privată a individului; și solicit renunțarea la „revizuirea stilurilor parentale din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării stereotipiilor de gen”.

Sau, și mai bine, solicit retragerea completă a Strategiei de educație parentală și regândirea acesteia în conformitate cu principiul neutralității Statului, cu toate punctele de mai sus, și cu ethosul și valorile acestui popor.

Cu speranța că veți da curs acestor solicitări,

Semnătura (…)

                                                                                                    Gabriel POPA și Andrei NICOLAE

Sursa: https://www.activenews.ro/stiri-educatie/Model-de-sesizare-catre-Ministerul-Educatiei-Nationale-pentru-a-cere-respingerea-proiectului-de-reeducare-a-parintilor-numit-%E2%80%9EStrategia-nationala-de-educatie-parentala-2018-2025-151501

 

4 Comments

 1. Constantin

  Linkul spre Proiect este invalid. Va rugam reveniti cu cel corect !

  • justitiarul

   Vă mulțumim pentru observație! În urma atenționării dumneavoastră am adăugat completările care se impuneau.

 2. Marian

  adresa [email protected] este funcțională, doar să nu treceți ”.” la sfârșit.

 3. Constantin

  Se poate ca proiectul sa fie retras, dar sa nu ne lasam inselati. Se poate ca faptul ca linkul nu mai functioneaza sa fie doar o strategie pentru a ne “adormi”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *