Colimator

Sașii și biserica lor protestantă: După câte că au revendicat imobile ca succesori ai naziștilor, acum se sustrag și de la plata impozitelor!

  Biserica Evanghelică CA, campioană la proprietăți. 27 de imobile evaluate sub 10 lei fiecare Newsbv.ro continuă dezvăluirile asupra modului […]

 

Biserica Evanghelică CA, campioană la proprietăți. 27 de imobile evaluate sub 10 lei fiecare

Newsbv.ro continuă dezvăluirile asupra modului în care cultele înțeleg să facă bani negri prin speculațiile în ceea ce privește plata impozitelor asupra acestor proprietăți.

Chiar dacă nu vă vine să credeți, Biserica Evanghelică CA din Brașov a declarat că deține un spațiu a cărui valoare de inventar este de 0,02 lei noi! Spațiu pe care l-a închiriat unei firme. Evident, se plătește zero lei impozit pentru acest imobil la bugetul local! Biserica Evanghelica CA Brașov este campioană la proprietăți în buricul târgului, dar nu și la plata de impozite și la declararea valorii reale a acestora. Sunt nu mai puțin de 27 de imobile care sunt evaluate sub 10 lei fiecare! Lista integrală a proprietăților, precum și valorile de inventar declarate (printre care și Biserica Neagră) pentru acestea o găsiți mai jos.

Trebuie precizat că legislația în vigoare scutește de plata taxelor și impozitelor bisericile, cimitirele, casele parohiale, instituțiile de învățământ și cele care au rol de protecție socială.

În total, Biserica Evanghelică CA susține că are proprietăți a căror valoare de inventar, așa subevaluate cum sunt majoritatea lor, este de 30.301.961,30 de lei. Sunt scutite de la impozitare proprietați evaluate la 13.049.143,87 de lei. Pentru cele nescutite de impozitare se plătește suma de doar 105.765, 00 lei…

Cum trebuiau evaluate pentru impozitare cladirile in 2018

 • Termenul limită de depunere de catre contribuabil (persoane fizice si juridice) a rapoartelor de evaluare a fost 31 martie 2018
 • Conform noului Cod fiscal, impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de proprietar si destinația cladiriii: cladiri Rezidentiale (de locuit), cladiri Nerezidentiale (utilizat ca sediu/punct de lucru) sau Mixte (o parte rezidential si o parte nerezidential).
 • Cotele de impozit sunt între 0,08%-0,2% pentru clădirile rezidențiale și între 0,2-1,3% pentru cele nerezidențiale.
 • Valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale apartinand persoanelor fizice/juridice va rezulta dintr-un raport de evaluare
 • Persoanele juridice care și-au realizat ultima reevaluare având data evaluarii 31 decembrie 2014, puteau sa evite creșterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluării pentru impozitare în primul trimestru al anului 2018
 • Pentru persoanele juridice, rezultatele evaluarii nu se înregistrează in situațiile financiare
 • Rapoartele de evaluare se efectuează conform Standarului GEV 500 – Determinarea Valorii impozabile a cladirilor 
 • Data raportului de evaluare trebuie să fie dupa 31 decembrie 2017 (intre 1 ianuarie si 31 martie 2018)
 • Data limită a evaluarii era 31 decembrie 2017
 • Se emite câte un raport de evaluare pentru fiecare primărie indiferent de numărul de clădiri aflate în proprietatea contribuabilului
 • Evaluatorii autorizați au obligația să înregistreze rapoartele de evaluare în BIF, recipisa BIF fiind pusa la dispozitia beneficiarului de catre evaluator impreuna cu raportul de evaluare ce vor fi depuse la Primărie in vederea stabilirii impozitului pe 2018.

Iată lista proprietăților, a valorii de inventar și a impozitului plătit:

 • Caminul de batrâni AS Blumenau, str. Dr. Ioan Cantacuzino nr.4, valoare de inventar – 510.541 lei, o lei impozit
 • Locuință pe str. Michael Weiss nr.10, 3.000 de lei, 225 lei impozit
 • Liceul Johannes Honterus, corp A, în curtea liceului nr.1, 287.078 lei, o lei impozit
 • Sediu adminsitrativ biserică, Piața Sfatului nr.17, valoare 504.636 lei, impozit 0
 • Locuință Piața George Enescu nr.11, 9,98 lei, impozit 1 leu.
 • Locuință Str. Dealul de Jos nr.10, vlaoare inventar 1,09 lei, impozit zero
 • Spațiu cu altă destinație, str. Iuliu Maniu nr. 37, 2,18 lei, o lei impozit
 • Spațiu cu altă destinație, str. Republicii nr. 53, 57.228,63 lei, 4.292 lei impozit
 • Locuință Bdul Griviței nr. 68, bl.5, apt.8, 122.809 de lei, impozit 2.211 lei
 • Locuință Str. Hans Benkner nr. 2, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Str. Nicolae Bălcescu nr. 40, valoare inventar 1.054.499,64 lei, impozit 0 lei
 • Cămin de bătrâni c1, str. Iuliu Maniu nr. 35, valoare inventar 2.678.922 lei, impozit zero lei
 • Locuință Bdul Griviței nr. 68, bl.5, apt.6, valoare inventar 122.809 lei, impozit 2.211 lei
 • Liceul Johannes Honterus corp B , curtea Liceului nr.3, valoare 272.232 lei, impozit zero
 • Liceul Johannes Honterus corp C , curtea Liceului nr.5, valoare 461.708 lei, impozit zero
 • Grădinița nr.37, str. Lungă nr. 63, valoare 149.535, impozit 2.692 lei
 • Clădire închiriată persoană fizică, str. Lungă nr. 63, valoare 160.512, impozit 482 lei
 • Biserică + cimitir – monument istoric, str. Prundului nr.3, valoare 9,54 lei, impozit 0 lei
 • Liceul, str. Petofi Sandor nr.17, valoare 1.182.097 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Pța Sfatului nr.4, valoare de inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Str. Republicii nr.52, valoare de inventar 23,05 lei, impozit 2 lei
 • Spațiu închiriat, monument istoric, str. Nicolae Bălcescu nr.40, valoare 217.055 lei, impozit 3.907 lei
 • Spațiu închiriat, monument istoric, str. Nicolae Bălcescu nr.40, valoare 782.651 lei, impozit 2.348 lei
 • Depozit biserică, monument istoric, str. Nicolae Bălcescu nr.40, valoare 120.400 lei, impozit 0 lei
 • Spațiu închiriat PF, monument istoric, str. Pta Sfatului nr.21-22, valoare 119.875 lei, impozit 360 de lei
 • Spațiu închiriat PJ, monument istoric, str. Pta Sfatului nr.21-22, valoare 559.171 lei, impozit 10.065 lei
 • Spital Clinic de Obstretică și Ginecologie, str. G. Barițiu nr.36, valoare inventar 7.464.117 lei, 0 lei impozit
 • Muzeul de Etnografie, Bdul Eroilor nr.21 A, valoare inventar 149.956 lei, impozit 2.699 lei
 • Casă de piatră Pța Sfatului nr.18, valoare 2.000 de lei, impozit 150 de lei
 • Muzeul de Artă Brașov, Bdul Eroilor nr.21, valoare inventar 504.640 lei, impozit 9.084 lei
 • Spațiu cu altă destinație, str. Apulum nr. 1-3, 390 de lei, o lei impozit
 • Biserica Neagră, monument istoric, Curtea Liceuliu J. Honterus nr.10, valoare inventar 98.056, 40 de lei, impozit o lei
 • Spațiu închiriat 12 mp, monument istoric, str. Dr. Ion Cantacuzino nr.2, 16.943 de lei, impozit 305 lei
 • Casa parohială, monument istoric, Curtea Liceului J. Honterus nr.2, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Curtea Liceului J. Honterus nr.4, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință socială Curtea Liceului J. Honterus nr.6, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Curtea Liceului J. Honterus nr.7, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință monument istoric Curtea Liceului J. Honterus nr.8, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință îngrijitor munument istoric, Curtea Liceului J. Honterus nr.9, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Fostul Liceu Sportiv, str. Poarta Schei  nr.39, valoare 2.663.802 lei, zero lei
 • Fosta grădiniță nr.3, str. Lungă 63, valoare de inventar 414.792 lei, impozit  o lei
 • Clădire închiriată, str. Lungă 63, valoare de inventar 194.190 lei, impozit  o lei
 • Boxă și cotă 5% apartament, Calea București nr.6, valoare 6.164 lei, impozit 19 lei
 • 14 garaje închiriate, str. Dealul de Jos nr.12, valoare 4,06 lei, impozit 0
 • Locuință de serviciu, str. Dealul de Jos nr.14, valoare inventar 147.000, impozit o
 • Locuință monument istoric, str. Poarta Schei nr.6, valoare 5 lei, impozit 0
 • Locuință , str. Poarta Schei nr.7, valoare 5 lei, impozit 0
 • Birouri, Pta. Sfatului nr.16, valoare 255.729 lei, impozit 4.603 lei
 • Locuință Pta. Sfatului 21, valoare inventar 1.486.585, impozit 0 lei
 • Hotel restaurant Gh. Baritiu nr.2, valoare inventar 1.141.478 lei, impozit 13.905 lei
 • Locuință monument istoric, str. Gh. Baritiu nr.2, valoare inventar 5 lei, 0 lei impozit
 • Locuință, str. Gh. Baritiu nr.7, valoare inventar 14,67 de lei, 1 leu impozit
 • Locuință Casa parohială, Str. Dr. Gh. Baiulescu, valoare inventar 535.833 lei, 0 impozit
 • Locuință socială str. Dealul de Jos nr.7, valoare inventar 6,54 de lei, impozit 1 leu
 • Locuință socială str. Dealul de Jos nr.9, valoare inventar 1,13 de lei, impozit o lei
 • Biserica str. Dealul de Jos nr.7, valoare inventar 14,14 lei, impozit o lei
 • Garaje pe str. Bisericii Române nr.72, valoare declarată 1,93 de lei, impozit 0
 • Spațiu cu altă destinație, str. Mihai Sadoveanu nr.3, valoare 67,57 de lei, impozit de 5 lei…
 • Locuință pe str. Roth Ludwig Ștefan, valoare 22,01 lei, impozit 2 lei
 • Grădiniță, monument istori, str. Cerbului nr. 23, valoare 249.337 lei, impozit 0 lei
 • Locuință str. Nicolae Bălcescu nr. 42, valoare 5,45 de lei, impozit 0
 • Locuință str. Republicii nr.55, valoare de inventar 20,84 de lei, impozit 2 lei
 • Locuință de serviciu îngrijitor, str. Lungă nr.2, valoare 0,33 de lei, impozit 0
 • Locuință închiriată pe str. Dealul de Jos nr.12, valoare 0,19 lei, impozit 0
 • Biserica Sf. Martin, cimitir, str. Dealul de Jos nr.12, valoare 7,94 de lei, 0 lei impozit
 • Sediul FDGR, monument istoric istoric închiriat de partid, str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 2, valoare 648.940, 00, impozit 0
 • casă îngrijitor monument istoric, str. Dr. Ion Cantacuzino nr.2, 116.029 lei, impozit 0
 • locuință închiriată, 65,5 mp, monumnt istoric, str. Dr. Ion Cantacuzino nr.4, 121.200 de lei, 364 lei impozit
 • casă parohială, monument istoric, str. Dealul de Jos nr.12, valoare 1,95 de lei, impozit 0
 • Capelă cimitir, monument istoric, str. Lungă nr.2, valoare 3,83 de lei, impozit zero
 • Spațiu 53 mp închiriat unei firme, str. Lungă nr.2, valoare inventar 0,02 lei, impozit 0
 • Magazie str. Republicii nr.52, valoare 13.988,40 lei, impozit 0
 • Garaj C1, str. Dr. Gh. Baiulescu, valoare 4.998 lei , impozit 0
 • Garaj C2, valoare de inventar 12.936 lei, impozit 0
 • Anexă foișor C2, valoare 20.649 lei, impozit 0
 • Anexă garaj C3, valoare 19.132 lei, impozit 0
 • Trei imobile Leagănul de copii str. Apulum nr. 1-3, valoare inventar 3.669.280, impozit plătit doar pentru două dintre ele, 28.247 lei
 • Clăire Corp A și C pe str. Dr. Ion Rațiu, valoare inventar 670.429 lei, impozit 12.068 lei
 • Clădire Corp B pe str. Dr. Ion Rațiu, valoare inventar 306.332 lei, impozit 5.524 lei

NOTĂ: Ne delimităm de demersurile politicianiste și ale unor „oengiști” de bine care au ca scop decredibilizarea cultelor. Este vorba strict de o analiză administrativ-economică!

                                                                                                                         Sebastian Dan

Sursa: http://newsbv.ro/2019/01/04/biserica-evanghelica-campioana-proprietati-27-imobile-evaluate-10-fiecare/

Nota revistei „Justițiarul”:

Toate imobilele restituite de Agenția Naționala de Restituire a Proprietăților (ANRP) către Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) ca succesor al Grupului Etnic German (GEG) trebuie să se întoarcă la Statul Român, deoarece doar Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) a fost declarat în instanță, prin Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, moștenitorul hitleriștilor din Grupului Etnic German! Cele două organizații create după „revoluție” sunt persoane juridice diferite și distincte!

La fel trebuie să se întâmple și cu retrocedările abuzive și nelegale mult mai numeroase către Biserica Evanghelică C. A., care a revendicat și ea în virtutea transmiterii întreagii ei  averi imobiliare Grupului Etnic German în data de 11 august 1942! Atunci s-a semnat Convenţia Generală privind Reglementarea Relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi Etnicii Germani din România, prin care s-a hotărât trecerea, de bună voie și din proprie inițiativă, a propriei averi imobiliare la Grupul Etnic German. Convenţia a fost semnată de episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Wilhelm Stäedel şi Andreas Schmidt – liderul Grupului Etnic German (Volksgruppenfuhrer) din Braşov. (Click pe documente pentru mărire!)

Acum, Consistoriul Bisericii Evanghelice C. A. a revendicat nelegal și a primit de la ANRP, la fel de nelegal, sute de imobile în baza Sentinței civile nr. 2790 din 28.05.2007 emisă de judecătoarea iresponsabilă Maria Morar. Alte sute de imobile revendicate sunt în așteptare la ANRP!

În urma unei interpelări de la începutul anului 2017 (14.02.2017) a deputatului minorității germane, Ovidiu Ganț (FDGR), Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) a transmis un răspuns cu numărul imobilelor cerute înapoi de către Biserica Evanghelică CA din România, a celor retrocedate la acea dată și a celor în curs de soluționare: „Biserica Evanghelică C.A. din România a depus la Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, în temeiul O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1.133 de cereri.  Din totalul cererilor depuse, 682 de cereri au fost soluționate după cum urmează: 293 restituiri în natură, 47 propuneri acordate de măsuri compensatorii, 160 de respingeri, 73 de renunțări, 109 redirecționări, conexări. În curs de soluționare au mai rămas 451 de cereri.” (Click pe documente pentru mărire!)

Prin retrocedări ilegale, primarul Iohannis a trecut, începând cu anul 2007, unele imobile de utilitate publică, unde funcționau licee, școli și un cămin de bătrâni, din proprietatea statului român în proprietatea unei organizații private de tip ONG, conduse tot de Klaus Iohannis, succesoare oficial a unei organizații naziste (Grupul Etnic German din România – Deutsche Volksgruppe in Rumänien). Este vorba de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), organizație formată exact ca UDMR-ul pe criterii etnice și participantă la fel de ilegal la alegeri fără să fie partid politic, unde tot el, primarul Iohannis, era președinte. Iar după aceea, primarul Iohannis a păgubit statul și contribuabilul român prin plata chiriilor din banii publici la FDGR, unde era tot el președinte, pentru funcționarea în continuare a liceelor, școlilor, grădinițelor și a unui cămin de bătrâni în imobilele sustrase ilegal de la statul român!

Dar – atenție! – minoritatea germană a apelat la o șmecherie, la un truc de iluzionist! Majoritatea revendicărilor nu au fost făcute de FDGR, care oricum nu avea nici un drept fiindcă nu el fusese declarat suuccesor al Grupului Etnic German, ci FDGS! Grosul cererilor de retrocedare a fost depus de Biserica Evanghelică C. A., deși nici aceasta nu avea nici un drept, deoarece nici ea nu fusese declarată succesoare după Grupul Etnic German. Biserica sașilor transferase benevol întreaga sa avere imobiliară Grupului Etnic German în anul 1942, de bună voie și nesilită de nimeni, ca o mireasă săsoaică dolofană care și-a dat cu drag zestrea mirelui său, Herr Fritz, cu mândru grad de SS-Oberscharführer! Majoritatea celor care au scris despre retrocedările frauduloase către succesorii naziștilor Grepului Etnic German au plecat după „fenta” cu FDGR-ul, deși cele mai multe imobile s-au retrocedat Bisericii Evanghelice C.A. pe baza aceleiași sentințe ticăloase Nr. 2790 din 28.05.2007!

Ca să vă dați seama de amploarea retrocedărilor unor imobile care adăpostesc unități de învățământ către Consistoriul Bisericii Evanghelice C.A., unde statul român plătește etnicilor germani chirie pentru educația copiilor, cu mențiunea că unele dintre aceste clădiri au fost construite pe vremea comuniștilor și nu au avut cum să aparțină bisericii sașilor, dar aceștia revendică terenul pe care se află respectivele imobile, iată o listă cu retrocedările școlilor și grădinițelor din județul Sibiu, fără numărul copleșitor de licee revendicate și deja retrocedate, preluată din acest articol, pe care vă sfătuim să-l citiți ca să vedeți cât de departe merge tupeul acestor prăduitori, care acum pozează în victime discriminate etnic: Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) rescrie istoria umoristic, cică generalul Ion Antonescu i-a obligat să devină hitleriști!

Liste cu retrocedările școlilor și grădinițelor din județul Sibiu. (Click pe documente pentru mărire!)

Nici Forumul Democrat al Germanilor din România și nici Biserica Evanghelică C. A. nu au fost declarate oficial ca succesoare ale Grupului Etnic German, așa că nu au dreptul la retrocedări în natură sau despăgubiri în bani!!! Doar Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) a fost declarat în instanță, prin Sentința civilă nr. 2790 din 28.05.2007, succesorul hitleriștilor din Grupului Etnic German.  Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) este o persoană juridică, distinctă și diferită de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) și de Biserica Evanghelică C. A. din România

                                                                                                Marius Albin Marinescu

Citiți și: 

Casă cu casă. Povestea imperiului imobiliar patronat de Iohannis Episodul 3: Evanghelica după Iohannis

Biserica Evanghelică a scos românii din casele retrocedate ilegal și acum invită refugiați în ele

Alte articole despre retrocedări:

 Culmea tupeului: Succesorii unor hitleriști reclamă că sunt discriminați!

Noi documente explozive: Deși doar FDGS a fost declarat succesorul GEG-ului nazist, ANRP a retrocedat imobile la tot FDGR-ul iohannist!

Iohannis se teme de scandalul dosarului de moștenitor al naziștilor Grupului Etnic German! Acesta a fost topit pentru ștergerea urmelor…

Klaus Werner Iohannis, reclamat Puterilor Aliate că a încălcat Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944 prin reactivarea unei organizații fasciste!

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (II)

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (I)

De ce tace Alexandru Florian și Institutul „Elie Wiesel” în cazul „FDGR succesor al organizației naziste Grupul Etnic German?”

Prin recunoașterea succesiunii Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) după organizația nazistă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) s-a încălcat dreptul internațional!

De ce Antena 3 nu a dezbătut niciodată cazul FDGR – succesor al organizației naziste Grupul Etnic German?

O nouă tentativă de dizolvare a FDGR, după ce acest ONG politic a succedat o organizație fascistă

Liviu Dragnea își trădează propriul partid pentru sașii lui Iohannis

Jurgen Porr, finul lui Iohannis, îl atacă pe Liviu Pop, care a afirmat că FDGR este continuatorul organizației naziste GEG. Documentele oficiale arată că Liviu Pop are dreptate!

Sentința iresponsabilă a judecătoarei din Sibiu care a declarat FDGR-ul primarului Iohannis ca succesor al unei organizații naziste pe cale de revizuire?

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) rescrie istoria umoristic, cică generalul Ion Antonescu i-a obligat să devină hitleriști!

„Justițiarul”, prima publicație care a scris despre reactivarea organizației hitleriste Grupul Etnic German de către Klaus Werner Iohnnis!

FDGR-ul lui Iohannis este oficial succesorul unei organizații hitleriste

Jaf imobiliar la Sibiu, retrocedări ilegale către FDGR, succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.