Abuzuri

Scrisoare deschisă către Ambasada Rusiei la București: Klaus Iohannis și FDGR-ul condus de el, declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German, au încălcat Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944

                 Către                       […]

 

               Către

                        Ambasada Federaţiei Rusiei în România

                      Excelenţa Sa Domnului Valery I. Kuzmin, ambasador al Federaţiei Rusiei în România

 

                                                           Excelenţă,

            Subsemnatul, socio-psiholog şi jurnalist MARINESCU MARIUS ALBIN, domiciliat în municipiul Sibiu, str. (…), nr. (…), ap. (…), adresă de e-mail: (…), vă sesizez un abuz deosebit de grav al Justiţiei din România, care poate avea repercusiuni pe plan internaţional. În cele ce urmează mă refer la săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, prin încălcarea Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944, semnată şi de către Federaţia Rusă, pe vremea când se numea URSS.

           Astfel, în data de 27 februarie 2007, Hans Klein, în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind atunci preşedintele organizaţiei la nivel naţional) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Numitul Hans Klein a solicitat prin acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu următoarele, citez: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”.

      Grupul Etnic German a fost înfiinţat imediat după Dictatul de la Viena. El exista şi în alte ţări cu minoritate germană: Franţa (Alsacia), Polonia (Silezia), Cehoslovacia (Sudeţi). Scopurile acestor Grupuri Etnice Germane (celebra Coloana a V-a a lui Hitler) erau: propaganda nazistă, sabotajele economice, acţiunile diversioniste în spatele frontului, „intoxicarea” şi dezinformarea populaţiei majoritare din ţările respective.

        Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel. Printre ţările semnatare ale Convenţiei se află şi URSS, motiv pentru care ne-am permis să ne adresăm Excelenţei Voastre. Datorită Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.  Grupul Etnic German a fost o organizaţie nazistă, creată pe considerente etnice şi hitleriste!

     Revenind la simulacrul de proces din anul 2007, instanţa sibiană a admis cererea preşedintelui organizaţiei F.D.G.R. (municipiul Sibiu) Hans Klein, iar sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, nu a fost atacată de nimeni, deoarece s-au dat în judecată pe ei înşişi. FDGR a fost şi reclamant şi pârât prin primar (Klaus Iohannis fiind preşedintele FDGR) şi Consiliul Local Sibiu (alcătuit majoritar din consilieri FDGR). Pârâţii nici nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au atacat sentinţa respectivă, aceasta rămânând definitivă. Aşa că, în mod oficial, printr-o sentinţă definitivă, Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), este succesorul unei organizaţii naziste, înfiinţate sub presiunea Germaniei naziste. Astfel, la 21 noiembrie 1940, în România a fost emis Decretul – Lege nr. 830 pentru constituirea Grupului Etnic German din România. Acest grup etnic a fost o organizaţie cu statut de persoană juridică, subordonată direct capitalei celui de-al treilea Reich.
    Fapta constituie infracţiune conform  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

    Cei doi preşedinţi ai F.D.G.R. au calităţile de instigator (Iohannis Klaus Werner) şi autor (Hans Klein), deoarece aceştia prin demersurile lor au reînfiinţat o organizaţie fascistă, încălcând şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.”  Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, care prevedea la articolul 15: „Dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel.”

    A fost depusă plângere penală de către subsemnatul, Marinescu Marius Albin, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru infracţiunea de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, dar procurorii au decis Neînceperea Urmăririi Penale (NUP) şi în urma plângerii împotriva acestei soluţii, la fel a decis şi Judecătoria Sibiu. Aceste decizii sunt contrare legilor din România, contrare Constituţiei României şi contrare Convenţiei Internaţionale de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, în vigoare şi la ora actuală.

         Acestea sunt argumentele mele privind ilegala oficializare pentru FDGR a calităţii de succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe):

 1.   Nu poate să fie solicitată recunoaşterea calităţii de succesor al unei organizaţii, solicitantul dezicându-se de doctrina acesteia, deoarece automat nu mai are cum să fi succesor (moştenitor), fiindcă nu mai  ar avea  în comun exact identitatea organizaţiei al cărei moştenitor se revendică. Crezul unei organizaţii, care se regăseşte în statutul acesteia,  indiferent că asocierea este politică sau de altă natură, îi conferă identitate proprie acesteia şi o diferenţiază de alte organizaţii.
 2. În ceea ce priveşte aspectul patrimonial, se observă clar o contradicţie între statutul F.D.G.R., recunoscut şi prin declaraţia de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a numitului Hans Klein, cum că organizaţia este „constituită fără scop patrimonial” şi declaraţia aceluiaşi Hans Klein că  „F.D.G.R este succesoarea în drepturi patrimoniale a Grupului Etnic German”. Acest aspect contradictoriu evident a fost trecut cu vederea de către procurorii sibieni.

Statutul F.D.G.R., la capitolul introductiv, „Dispoziţii generale”,  la Art. 1, susţine următoarele: „Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) este o asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.”  Prin revendicarea drepturilor patrimoniale ale organizației hitleriste Grupul Etnic German, FDGR Sibiu încalcă chiar propriul statut, art. 1!

 1. Mai mult, eu susţin şi argumentez că această organizaţie aşa-zis „democratică” a fost creată premeditat  în scop revizionist. Astfel, la articolul 6, al aceluiaşi Statut F.D.G.R. sunt scrise următoarele: „F.D.G.R. este succesorul de drept al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ale minorităţii germane, care au fost desfiinţate prin constrângere.”  Adică, fondatorii din anul 1990 al acestei asociaţii etnice (ce fel de democraţie poate să fie într-o organizaţie constituită pe criterii etnice, exclusiviste şi care participă la alegeri ca un partid politic?!) pregăteau terenul pentru revendicările lor ulterioare de succesiune după Grupul Etnic German!!! Singura problemă care a stat şi stă, în continuare, în calea planurilor acestor neonazişti este aceea că Grupul Etnic German nu a fost desfiinţat prin constrângere de către comunişti, aşa cum avocaţii FDGR sau ai Consistoriului Bisericii Evangelice C.A. au susţinut permanent, în fals, în faţa instanţelor de judecată, atunci când s-au revendicat imobile în numele celor două instituţii ale minorităţii germane. Aşa cum am arătat mai sus: Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.  Comuniştii nu au făcut altceva decât să aplice acest Decret-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care nu le-a aparţinut, ei nefiind la putere la momentul istoric respectiv.

      În concluzie, vă solicit să întreprindeți demersurile diplomatice necesare pentru scoaterea în afara legii şi dizolvarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) pe cale legală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 31/2002. De asemenea, se impune cercetarea penală de către autorităţile române a numiţilor Iohannis Klaus Werner, preşedinte în funcţie al FDGR la data respectivă şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu la data respectivă, în baza aceleiaşi ordonanţe de urgenţă a Guvernului României pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, aşa cum se regăseşte aceasta în  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

   Pentru aprofundarea problemei Grupului Etnic German, din punct de vedere istoric, vă pun la dispoziţie următorul material de presă scris de subsemnatul:

http://www.justitiarul.ro/forumul-democrat-al-germanilor-din-romania-fdgr-condus-de-klaus-iohannis-se-declar-oficial-continuatorul-partidului-nazist-din-al-doilea-rzboi-mondial/

    Pentru detalii suplimentare, în cazul în care consideraţi că acestea sunt necesare, vă rog respectuos să-mi adresaţi eventuala corespondenţă la adresa: (…). Pentru corespondență electronică am următoarea adresă de e-mail: (…)

 

Vă rog să primiţi, Domnule Ambasador, Excelenţa Voastră, asigurarea întregii mele stime

                                                                                                        MARIUS ALBIN MARINESCU

4 Comments

 1. Prof. univ. dr. Corvin Lupu

  Din punct de vedere istoric și juridic, conținutul textului este fără cusur. Judecătorul care a dat sentința s-a descalificat total. O asemenea sentință ar trebui imediat atacată de către Parchet și revizuită. Un asemenea judecător incult, de rea-credință și incapabil să evalueze urmările unei asemenea decizii ar trebui să răspundă, nu să iasă liniștit la pensie cu 15.000/lunar. Retrocedările care se fac în baza acestui abuz colosal readuc situația proprietăților din zonele locuite de fosta minoritate germană din România la nivelul Evului Mediu, când aproape totul era în proprietatea sașilor. Comunitatea germană nu mai există (mai există doar un număr mic de indivizi membrii ai fostei comunități germane, majoritatea provenind din amestecuri de 2-3 etnii), dar indivizii rămași în România adună valori de multe miliarde de euro, care ar trebui (după toate legile, din toată Europa) să aparțină statului român.

  • Vasile Zarnescu

   Judecătoarea Maria Morar – ca persoană particulară – poate că este incultă, chiar proastă de la mama ei, incompetentă din punct de vedere profesional, dar, ca judecătoare este foarte competentă în baza postului ocupat și deontologiei. Ca atare, nu are nici o circumstanță atenuantă. Că a fost și de rea-intenție a dovedit-o și faptul că nu a semnat ea însăși decizia, ci a pus-o pe șefa judecătoriei – cea ce este încă o ilegalitate, pe lîngă întreaga mașinație.
   Așa cum am mai scris în altă parte, judecătoarea Maria Morar și șefa ei trebuie băgate urgent la pușcărie. Cînd se va reintroduce pedeapsa cu moartea, trebuie împușcate retroactiv!

 2. Botez Doru

  Dar pana cand va mai rezista acest fascist si hot in fruntea tarii ?

 3. Ei cu averi , cu marire si putere
  Iar taranul- cel ce-ndura
  N-are bani de dinti in gura .
  Adevaruri dureroare : prin 1973-1975 , la ONU a fost secretar general -un fost notoriu criminal de razboi ;la fel si la Casa Alba .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.