Tribuna democratiei

Scrisoare deschisa

Subsemnaţii Danciu Emil şi Tufescu Iustin, domiciliaţi în Predeal, str. M. Kogălniceanu nr. 10, prin prezenta dorim să vă aducem la cunoştinţă următoarele:
În anul 1995 Primăria oraşului Predeal a organizat o licitaţie în vederea concesionării unor parcele de teren.
">